Król Roger (opera)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Król Roger
Muzyka Karol Szymanowski[1]
Libretto Jarosław Iwaszkiewicz[1]
Liczba aktów 3[1]
Prapremiera 19 czerwca 1926
Warszawa[1]
Premiera polska 19 czerwca 1926
Warszawa[1]

Król Rogeropera Karola Szymanowskiego, w trzech aktach z librettem kompozytora i Jarosława Iwaszkiewicza. Jej prapremiera miała miejsce 19 czerwca 1926 r. w Warszawie[2].

Powstanie dzieła[edytuj | edytuj kod]

Zafascynowany orientem i duchem starożytnym, a także wczesnym średniowieczem pogrążanym w szale i chaosie Szymanowski napisał już wcześniej operę Hagith. Była ona rozwinięciem niemieckiego ekspresjonizmu operowego (na przykład Salome Richarda Straussa) i nawiązywała do starożytności biblijnej. Szymanowski podróżował wtedy (lata 1911–1915) do Włoch i na Sycylię. Poznał wtedy zapewne opowieść epicką o sycylijskim królu Rogerze. Po wystawieniu i porażce Hagith Szymanowski miał już dawno nowy plan operowy. Skłonił swojego kuzyna Jarosława Iwaszkiewicza do napisania libretta w 1918 roku. Sam przystąpił do tworzenia muzyki. Tak powstawał Król Roger.

Pierwsze wrażenie[edytuj | edytuj kod]

Po ukończeniu libretta i muzyki Szymanowski w 1924 roku podjął starania o wystawienie opery. Po dwóch latach dość uciążliwych operę wystawiono w Warszawie 19 czerwca. Partię królowej Roksany zaśpiewała słynna na owe czasy Stanisława Korwin-Szymanowska. Chłodne i niecierpliwe przyjęcie zaważyło na dalszym losie opery. Piętno niekorzystnego przyjęcia pierwszego razu być może określa tę operę jako niewiele znaczącą. W 1932 roku operę przyjęto natomiast bardzo entuzjastycznie w Pradze. W 1949 roku podobnie przyjęto polską interpretację opery (Bronisław Horowicz) na Sycylii, w Palermo. Dyrygował Mieczysław Mierzejski. Nierozumiana długie lata i umieszczana jako marginalna w światowej tradycji operowej teraz wraca i coraz częściej wystawiana przynosi coraz więcej sukcesów. Do jej niesławy przyczynił się być może sam librecista, który stwierdził po latach, iż „przefajnował ją” wraz z Szymanowskim. Dlatego jeszcze w latach 90. wykonywano tę operę niemal wyłącznie jako kantatę.

Wielu znawców tej opery nazywa ją wielkim odkryciem współczesności i niedocenioną operą. Przykładowo jeszcze Józef Kański pisał: Trudna w percepcji muzyka tych dzieł [Hagith i Króla Rogera] nie pozwala wielu odbiorcom, a nawet wykonawcom ocenić w pełni ich wartości, w Królu Rogerze znacznie wyższych niż w młodzieńczej Hagith. (...) Król Roger jest operą niezwykłą. Niezwykły był już sam poczęty w wyobraźni kompozytora i z mistrzostwem przez Jarosława Iwaszkiewicza zrealizowany pomysł libretta, które czyniąc miejscem akcji średniowieczną Sycylię, splata atmosferę surowego ascetyzmu wczesnego chrześcijaństwa z barwnym i tajemniczym światem kultury arabsko-bizantyjskiej oraz z kultem wysublimowanego erotyzmu i radości życia (...)[2].

Przywrócenie „Króla Rogera” na scenie operowej i jego propaganda na scenach za granicą wiele zawdzięcza interpretacji Mariusza Trelińskiego, który zrealizował tę operę w Operze Narodowej w 2000 roku i w Operze Wrocławskiej w 2007 roku. Ta ostatnia inscenizacja tamże posłużyła jako podstawa do wystawienia tej opery podczas Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu w sierpniu 2008 r., z udziałem polskich i rosyjskich solistów, orkiestrą Teatru Maryjskiego dyrygował Walerij Giergijew.

Od roku Szymanowskiego (2007) zauważono wzrost zainteresowania Królem Rogerem. Poza Polską w 2005 roku został wystawiony w Palermo (Teatro Massimo), w 2008 roku w Nowym Jorku (Bard SummerScape Festival w Annandale-on-Hudson) i Edynburgu (Edinburgh Festival), w 2009 roku w Paryżu (Opéra Bastille), Bonn (Theater Bonn), Petersburgu (Teatr Maryjski), Barcelonie (Gran Teatre del Liceu) i Bregencji (podczas Bregenz Festival). Na uwagę zasługuje inscenizacja opery w Paryżu, przygotowywana przez polskiego reżysera Krzysztofa Warlikowskiego, w wykonaniu orkiestry Opéra Bastille pod dyrekcją Kazushi Ono, a także śpiewaczki ukraińskiej Olgi Pasiecznik i polskiego śpiewaka z MET Mariusza Kwietnia. Inscenizacja została wygwizdana i nieprzychylnie oceniona w prasie[3]. Operę można było oglądać w internecie na stronie telewizji Arte, a także posłuchać w Radio France Culture. 14 kwietnia 2013 po raz pierwszy zaprezentowano (wykonanie koncertowe) Króla Rogera na Amazońskim Festiwalu Operowym w Manaus, w Brazylii, w słynnym Teatro de Amazonas a partię tytułową wykonał wybitny polski baryton Marcin Bronikowski[4].

Charakterystyka znaczeniowa[edytuj | edytuj kod]

Tycjan „Bachanalia”

W operze obecny jest mit Dionizosa i Apollina. To na tych dwóch pierwiastkach oparta jest cała rozterka jaką jest opera w odbiorze adresata. Apollo jest archetypem króla Rogera, reprezentuje stałość rzeczywistości i poznawalny jest tylko przez kontrast z Dionizosem. Dionizos – archetyp Pasterza („Pasterz” to także pierwotny tytuł libretta), jest burzycielem kosmosu. Można by więc uznać Apolla za pierwiastek dobra i stałości (Swaróg, Gabriel, Brahman), a Dionizosa za pierwiastek szału i burzenia (Weles, Lucyfer, Śiwa). Opera posiada osobliwy immanentny ruch ekspresji podobny do Dziadów Mickiewicza (wśród znawców literatury występuje pojęcie „arcydzieła w ruchu” opisujące przypadek Dziadów). Ruch ten dzieli się na cykle. W trzech aktach mogących powtarzać się cyklicznie występuje taki właśnie cykl w kilku wymiarach – wymiar fabularny (walka – sąd Króla na Pasterzu zamienia się w walkę-sąd na Królu ostatecznie nierozwiązany w trzecim akcie), wymiar muzyczny (powtarzające się leitmotivy, ruch dzieła od śpiewów cerkiewnych do ekspresji szału greckiego; ruch od warstwy surowej, chorałowej, przez impresjonizm do ekspresjonizmu w całym dziele; narastający chaos harmoniki w partiach „czaru” Pasterza, melancholia i niepokój). W nieustającym, kosmicznym ruchu zachwiania fabularnego i muzycznego wyzwalają się jak z mitycznego chaosu poszczególne sensy i uczucia. Na przykład można określić, iż z Króla-Apolla wyzwala się agape, miłość wyższa, egzystencjalna i syntetyczna, a z Pasterza-Dionizosa eros, miłość dozgonna, ekspresyjna, erotyczna. Ta pierwsza kierowana jest jako trwający jednostkowy akt tylko do Roksany, królowej i buduje żal – nowy paradygmat życia Króla. Ta druga jest miłością pankosmiczną, szaloną, która sama siebie negując wiecznie się wyraża. Akt pierwszy określa między innymi utratę. Akt drugi – żal. Aktu trzeciego nie można wyrazić[styl do poprawy], ponieważ zbudowany jest na poetyce zupełnej niejednoznaczności i improwizacji. Można go porównywać owocnie[styl do poprawy] z Wielką improwizacją z III części Dziadów (1832) Adama Mickiewicza („Ku mnie! Ku mnie! Wzywam Was!” przypomina „Kocham was, me dzieci wieszcze!). W całym dziele można dostrzec interesujące nawiązania do „Nie-boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego poprzez ciągłą rewolucję, a wręcz krwiożercze zachowanie tłumu. Także poprzez kilka powielonych z „Nie-boskiej” fraz, np. „Ku mnie!”, a także paralelne szaleństwo Roksany do szaleństwa żony w sztuce. Totalny[styl do poprawy] szał, ekspresja, żal króla tracącego Roksanę, ciągle mącąca się i wybuchająca potęga Pasterza, narastający ruch sceniczny, pełen chaos muzyki przechodzący przez różne rytmy i tempo swego monumentalnego hałasu ostatecznie przechodzi w taniec bachiczny, rytualny i szalony (w improwizacyjnym szale greckim) zarazem. Muzyka niknie, a zbudzony z żalu Król śpiewa hymn na cześć Słońca. Ostatecznie niejednoznaczny jest pojedynek Dionizosa z Apollinem. Wielu interpretatorów zapomina, że obie postacie się implikują, a bóg nie wygrywa nigdy nad bogiem. Dlatego przy zachowaniu niejednoznaczności dzieła, jego otwartości, to odbiorca może określić swoją interpretację (tożsamość).

Role[edytuj | edytuj kod]

Premiera, 19 czerwca, 1926
(Emil Młynarski)
Król Roger, Król Sycylii baryton Eugeniusz Mossakowski
Roksana, jego żona sopran Stanisława Korwin-Szymanowska, siostra kompozytora
Edrisi, Arabski mędrzec tenor
Pasterz tenor Adam Dobosz
Archiereios bas
Dyakonissa kontralt
Kapłani, mnisi, mniszki, obywatele, straże, eunuchowie, uczniowie Pasterza

Synopsis[edytuj | edytuj kod]

Akt pierwszy – „Imperium Bizantyjskie”. Po wstępnym, uwerturowo-mszalnym śpiewie bizantyjskim „Hagios, hagios, hagios” („Święty, święty, święty”) przybywa do katedry Król. Tam dowiaduje się o przybyciu i heretyckiej działalności Pasterza. Królowa Roksana błaga o sprawiedliwy sąd nad nim. Król godzi się osądzić Pasterza. Gdy ten przybywa lud woła o jego śmierć. Pasterz śpiewa bluźnierczą arię „Mój Bóg jest piękny jako ja”. Oczarowuje lud. Król czując niemoc skazuje Pasterza na banicję. Zmienia zdanie i wzywa go na sąd.

Akt drugi – „Orient”

W atmosferze niepokojącego oczekiwania na Pasterza Król zatopiony w rozterce rozmawia z Edrisim, swoim arabskim doradcą. Podczas bezsennej nocy słyszy słynną wokalizę Roksany, która błaga o spokój Króla i jego łaskę na Pasterza. Pasterz pojawia się. Ten rozpoczyna czar tłumu. Pozostaje niezrozumiały i nieuchwytny dla Sędziego-Króla. Król każe go skuć. Pasterzowi udaje się uciec od łańcuchów. Roztacza w zaczarowanym przez siebie tłumie taniec i wraz z królową odchodzi. Mówi, że jeśli Król chce być jego sędzią musi stawić się na sąd do niego.

Akt trzeci – „Grecko-rzymski”

W starożytnej świątyni greckiej Król woła Roksanę. Ona odpowiada mu. Odpowiada mu też głos Pasterza. Pojawia się Roksana. Król próbuje ją odczarować na próżno. W coraz większym żalu rozmawia z oczarowaną Roksaną. Zaczarowany lud przyłącza swój impresjonistyczny śpiew. Następują wokalizy i głosy solo. Król wpadający w coraz większy żal doprowadza rozmowę do najwyższego stopnia ekspresji. Wtedy zbliża się głos Pasterza. Roger i Roksana rzucają stosy kwiatów i wieńców na ołtarz, na którym wybucha ogień, poza nim roztacza się coraz większa ciemność, na scenie pojawiają się tłumy. Nagle pojawia się Pasterz jako bóg Dionizos. Rozpoczyna się wielka improwizacja wypływająca najpierw z głosu i rytmu śpiewu Dionizosa, stopniowo obejmująca cały lud. W coraz większym chaosie i akcie wielkiej ekspresji cały lud zatapia się w potężny szał bachiczny. Żal Króla Rogera jest tak silny, że trwa oszołomiony jako odbiorca. Następnie wszyscy oprócz Króla – odbiorcy nikną wraz ze wschodem Słońca. Roger budzi się powoli ze snu. Spoglądając na Słońce śpiewa na jego cześć hymn.

Dyskografia[edytuj | edytuj kod]

 • 1965 – Mierzejewski/Rumowska/Malewicz-Madey/Nikodem/Pustelak/Hiolski/Dabrowski – Muza
 • 1988 – Robert Satanowski – Teatr Wielki w Warszawie – Koch Schwann
 • 1994 – Karol Stryja – Filharmonia w Katowicach – Marco Polo / Naxos[5]
 • 1998 – Simon Rattle – City of Birmingham Symphony Orchestra – EMI, live in Birmingham
 • 2003 – Jacek Kaspszyk – Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie – CD Accord
 • 2007 – Ewa Michnik – Buczek/Tolstoy/Dobber, Opera Wrocławska – Polskie Wydawnictwo Audiowizualne DVD
 • 2009 – Elder/Pasichnyk/Sokolova/Graham-Hall/Hartmann/Hendricks/Coliban – Bregenz – C Major DVD

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Józef Kański: Przewodnik operowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1973, s. 504.
 2. a b Józef Kański: Przewodnik operowy. Wyd. XI. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2014, s. 693–694. ISBN 978-83-224-0962-6.
 3. Por. Le Monde z 19.06.09, „Gazeta Wyborcza” z 2009-06-20.
 4. strona Ambasady RP w Brazylii.
 5. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]