Powiat wysokomazowiecki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Powiat wysokomazowiecki
powiat
ilustracja
Herb Flaga
Herb Flaga
Państwo

 Polska

Województwo

 podlaskie

TERC

2013

Siedziba

Wysokie Mazowieckie

Starosta

Bogdan Zieliński

Powierzchnia

1288,91 km²

Populacja (31.12.2019)
• liczba ludności


56 860[1]

• gęstość

44,1 os./km²

Urbanizacja

32,58%

Tablice rejestracyjne

BWM

Adres urzędu:
ul. Ludowa 15a
18-200 Wysokie Mazowieckie
Szczegółowy podział administracyjny
Plan powiatu wysokomazowieckiego
Liczba gmin miejskich

1

Liczba gmin miejsko-wiejskich

3

Liczba gmin wiejskich

6

Położenie na mapie województwa
Położenie na mapie województwa
Strona internetowa

Powiat wysokomazowiecki – powiat w Polsce (województwo podlaskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wysokie Mazowieckie.

Powiat wysokomazowiecki ma charakter typowo rolniczy. Większość mieszkańców stanowi ludność wiejska, utrzymująca się z pracy we własnych gospodarstwach.

Według danych z 31 grudnia 2019 roku[2] powiat zamieszkiwało 56 860 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwały 56 652 osoby[3].

Powiat wysokomazowiecki – grupa pracowników samorz. gminnego 1931 r.
Adam Demidecki-Demidowicz starosta w latach 1928–1932.
kurs pożarniczy, marzec 1930 r.
Burmistrzowie. I sekr. Magistr. pow. wysoko-mazowieckiego 1931 r.
Uroczystości w Szepietowie z okazji 12-tej rocznicy powrotu armii gen. Józefa Hallera do Polski - kwiecień 1931 r.

Skład powiatu[edytuj | edytuj kod]

W skład powiatu wchodzą:

Geografia[edytuj | edytuj kod]

Powiat leży na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, pomiędzy doliną górnego biegu Narwi a Bugiem na południu. Od zachodu granicę wyznacza Czerwony Bór, a od strony północnej i wschodniej przechodzi w pradolinę rzeki Narew.

Teren powiatu jest obszarem nizinnym, jedynie na północno-wschodnim obszarze występują niewielkie morenowe wzgórza o wysokości do 160 m n.p.m. W okolicach miasta Wysokie Mazowieckie biorą swój początek niewielkie dopływy Narwi i Bugu. Na obszarze powiatu nie występują naturalne zbiorniki wód powierzchniowych większych rozmiarów. Na północno-wschodnim skraju powiatu występują naturalnie ukształtowane mokradła i niezagospodarowane większe systemy torfowo-bagienne. Liczne są oczka śródpolne i sztuczne zbiorniki, np. zalew na rzece Nurzec w Ciechanowcu i sztuczny zbiornik o charakterze rekreacyjnym w okolicach wsi Tybory-Kamianka.

Korzystną cechą klimatyczną powiatu jest dość duże nasłonecznienie, którego współczynnik wynosi 6,4, niższy od współczynnika krajowego (6,6). Najczęściej zachmurzenia dominują w listopadzie i grudniu.

Powiat pozbawiony jest surowców mineralnych, jedynie w kilkunastu eksploatowanych złożach żwirowych pozyskuje się kruszywo budowlane[4].

Powierzchnia powiatu wynosi 1288 km² z czego[5]:

 • użytki rolne 986 km²
 • tereny leśne 239 km²
 • grunty zabudowane 44 km²
 • nieużytki 15 km²
 • pozostałe 4 km²

Demografia[edytuj | edytuj kod]

W składzie II Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

Według spisu powszechnego z 1921 roku powiat w ówczesnych granicach zamieszkiwało 70975 osób, w tym 63263 (89,1%) Polaków, 7157 (10,1%) Żydów, 334 (0,5%) Białorusinów, 145 Rosjan, 51 Rusinów, 9 Niemców, 3 Litwinów, 1 Czech, 1 Estończyk, 1 Francuz, 1 Łotysz, 1 Włoch i 8 osób o nieustalonej narodowości[6].

Współcześnie[edytuj | edytuj kod]

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2012):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 59 313 100 29 405 49,58 29 908 50,42
Miasto 19 327 32,58 9871 16,64 9456 15,94
Wieś 39 986 67,42 19 534 32,93 20 452 34,48

Liczba ludności w 2008 r. wynosiła – 59 413 osób, w 2009 r. – 59 010 a już w 2010 r. – 58 700 osób[7].

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego w 2014 roku[8].

Stopa bezrobocia[edytuj | edytuj kod]

We wrześniu 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1500 osób, a stopa bezrobocia 5,5%[9].

Religia[edytuj | edytuj kod]

Według spisu powszechnego z 1921 roku, 62002 (87,4%) mieszkańców powiatu w ówczesnych granicach wyznawało rzymski katolicyzm, 8114 (11,4%) judaizm, 740 (1,0%) prawosławie, 81 (0,1%) protestantyzm i 20 grekokatolicyzm. 15 osób zadeklarowało brak wyznania. W przypadku 8 osób wyznania nie ustalono[6].

Historia powiatu[edytuj | edytuj kod]

Urząd powiatowy – 1918 r.
Siedziba powiatu wysokomazowieckiego
Okolice Wysokiego Mazowieckiego na mapie z 1863 r.
Powiat mazowiecki na mapie z 1907 roku

Powiat mazowiecki został utworzony w roku 1867 z części powiatu łomżyńskiego. Należał do guberni łomżyńskiej. Od północy, wschodu i południa graniczył z gubernią grodzieńską, od zachodu z powiatem ostrowskim i łomżyńskim. Powierzchnia powiatu wynosiła 2576 mil kwadratowych[10].

W powiecie znajdowało się wtedy jedno miasto (Tykocin) i 9 gmin: Kowalewszczyzna, Klukowo, Mazowieck, Piekuty, Piszczaty, Poświętne, Sokoły, Stelmachowo, Szepietowo. Wcześniej na terenie powiatu istniały gminy w Chojanech i Dzięcieli. Osady miejskie w powiecie to: Wysokie, Sokoły. We wszystkich gminach było 376 wsi[10].

W Tykocinie znajdował się okrąg sądu pokoju dla miasta Tykocina. Były również trzy okręgi sądów gminnych: w Tykocinie, Mazowiecku i Dąbrówce Kościelnej[10].

W roku 1867 powiat liczył 54230 mieszkańców, w 1890 – 69911. W Tykocinie żyły 5303 osoby. W powiecie przeważała ludność polska. Było również 476 prawosławnych, 65 protestantów i 15377 Żydów (w Tykocinie 4628)[10].

Powiat mazowiecki w 1911 r.

Miejscowość Liczba
ludności
Katolicy Prote
stanci
Żydzi Powierzchnia
(w morgach)
Tykocin m. 5137 2247 6 2869 4515
Klukowo
w tym Ciechanowiec
9565
2654
7363
850

2190
1793
32265
Kowalewszczyzna 6295 2611 70 21190
Mazowieck
w tym Mazowieck
w tym Jabłonka
10711
2801
534
8050
997
84


2571
1730
439
31405

Piekuty 7553 7213 307 25504
Piszczaty 6995 6718 240 21307
Poświętne
w tym Łapy
10660
3105
8330
1239
258
230
1244
837
23321
Sokoły
w tym Sokoły
11591
4125
7869
435

3711
3679
23324
Stelmachowo 6945 6852 19 44 22079
Szepietowo 10687 9656 908 33196

Źródło[11]

Powiat mazowiecki na mapie z 1914 roku (ukazuje granice gmin)

Po zakończeniu I wojny światowej, ustawą sejmową z sierpnia 1919 r. utworzono województwo białostockie. W jego skład wszedł również powiat mazowiecki. Powierzchnia powiatu wynosiła 1118 km², a liczba ludności 70975 (w 1921 r.). W powiecie były trzy miasta: Wysokie Mazowieckie, Sokoły i Tykocin[12].

W latach 20. starostą był Romuald Klimów[13].

Odbudowę społeczno-gospodarczą powiatu przerwał najazd bolszewicki w roku 1920. Dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy z lat 1918–1921, z inicjatywy ówczesnego starosty Józefa Zycherta, wystawiono w Wysokiem Mazowieckiem (1928 r.) Pomnik Niepodległości, zwany powszechnie pomnikiem POW[12].

Komasacja gruntów w powiecie w roku 1930 wynosiła około 97% (najwyższy wskaźnik w II Rzeczypospolitej). Odsetek gospodarstw małych wynosił 38%. Najliczniejsza grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha. Było również 31 gospodarstw w grupie od 200 do 1000 ha i 3 powyżej 1000. W roku 1931 grunty orne zajmowały 63,1% powierzchni powiatu[14].

Po wyzwoleniu, urząd starostwa zorganizowano we wrześniu 1944 r. Pierwszym starostą był porucznik Segda, wicestarostą podporucznik Kania. Powołano urzędy: Urząd ziemski, Inspektorat szkolny, Urząd skarbowy, Zarząd drogowy i Urząd pocztowy. Miesiąc później działalność rozpoczęły: Powiatowa Rada Narodowa i Gminne Rady Narodowe we wszystkich gminach[12].

Powiat zajmował obszar 1462,4 km², zamieszkany był przez około 80 tys. osób. Na terenie powiatu były dwa miasta: Wysokie Mazowieckie i Łapy.

W 1953 oddano do użytku szpital przewidziany dla 230 chorych. Znajdowały się w nim oddziały: wewnętrzny, dziecięcy, ginekologiczny, chirurgiczny. Pierwszym dyrektorem został dr Eugeniusz Czerniawski.

W 1973 powołano Zespół Opieki Zdrowotnej, któremu podporządkowano szpital rejonowy w Ciechanowcu, 11 gminnych i 8 wiejskich ośrodków zdrowia[12].

Szkolnictwo w powiecie do roku 1914[edytuj | edytuj kod]

W roku 1864 szkoły wyłączono spod opieki dworu i parafii, a przekazano gminom. W 1875 zamiast szkół wyznaniowych wprowadzono szkoły wiejskie, gminne i miejskie. Szkoły żydowskie i ewangelickie kantory pozostały przy dawnych nazwach[15].

Szkoły rządowe[edytuj | edytuj kod]

 • Tykocin:
  • 1-klasowa gminna, założona przed 1869, funkcjonowała do 1914
  • 1-klasowa miejska, od około 1869 do 1886
  • 1-klasowa żydowska, przed 1870 do 1886
  • 2-klasowa męska utworzona ze szkoły miejskiej i żydowskiej (1886-1914)
  • 1-klasowa żeńska, 1886-1914
 • Gmina Klukowo:
  • Ciechanowiec, 1-klasowa (1886-1914)
  • Ciechanowiec, 1-klasowa żydowska (1879-1880)
  • Klukowo, 1-klasowa, przed 1873-1914
  • Kuczyn, 1-klasowa, przed 1879-1914
  • Lubowicze, 1-klasowa, przed 1872 do około 1876
  • Piętki-Gręzki, 1-klasowa, przed 1868 do około 1879
  • Wojny-Szuby, 1-klasowa, przed 1872-1884
  • Wyszonki, 1-klasowa, przed 1868-1914
 • Gmina Kowalewszczyzna:
  • Płonka Kościelna, 1-klasowa, przed 1870-1914
  • Waniewo, 1-klasowa, 1867-1914
 • Gmina Mazowieck:
  • Jabłonka, 1-klasowa, 1867-1914
  • Kulesze, 1-klasowa, 1868-1914
  • Mazowieck, 1-klasowa, 1877-1914
  • Wielki Święck, 1-klasowa, 1910-1914
 • Gmina Piekuty:
  • Hodyszewo, 1-klasowa, przed 1873-1914
  • Jabłoń, 1-klasowa, przed 1873-1914
  • Piekuty, 1-klasowa, przed 1869-1914
  • Wyliny Ruś, 1-klasowa, 1879-1914
 • Gmina Piszczaty:
  • Kobylin, 1-klasowa, przed 1870-1914
  • Kobylin, 1-klasowa, 1913-1914
 • Gmina Poświętne:
  • Łapy, 2-klasowa, kolejowa męska, 1870-1914
  • Łapy, 1-klasowa, żeńska, 1875-1914
  • Łapy, 1-klasowa, męska wiejska, 1886-1889
  • Pietkowo, 1-klasowa, 1873-1914
  • Poświętne, 1-klasowa, 1868-1914
 • Gmina Sokoły:
  • Sokoły, 1-klasowa, 1871-1914
 • Gmina Stelmachowo:
  • Broniszewo, 1-klasowa, 1910-1914
  • Rzędziany, 1-klasowa, 1913-1914
 • Gmina Szepietowo:
  • Bryki, 1-klasowa, 1913-1914
  • Dąbrowa Wielka, 1-klasowa, 1873-1914
  • Dąbrówka, 1-klasowa, 1868-1914
Powiat wysokomazowiecki na mapie z 1948 roku

Szkoły prywatne[edytuj | edytuj kod]

 • Wysokie Mazowieckie:
  • Anna Raczkowska otworzyła w 1871 r. 2-klasową szkołę żeńską. W 1872 roku I oddział liczył 60, II-42, III-52, IV-5 uczennic
  • Cecylia Betlej, 1876, 1-klasowa szkoła żeńska
  • Stefania Judejko, 1893, 1-klasowa szkoła żeńska
 • Łapy: Julianna E.F. Dimitr założyła 1-klasową szkołę żeńską przy stacji kolejowej
 • Łupianka Stara, w 1887 r. 1-klasową szkołę dla obojga płci założył Wincenty Łupiński. Szkoła zamknięta w roku 1892 z powodu śmierci założyciela
 • Krzyżewo: od 1910 roku funkcjonowała szkoła rolnicza założona przez Bronisławę i Stefanię Karpowicz

Szkoły żydowskie (chedery)[edytuj | edytuj kod]

W 1895 chedery istniały w: Ciechanowcu (2), Jabłonce (4), Kobylinie Borzymach (1), Mazowiecku (10), Sokołach (8), Tykocinie (10). W 1901 w całym powiecie istniały 34 chedery[11].

Szkolnictwo w latach 1918–1939[edytuj | edytuj kod]

W roku szkolnym 1925/1926 na 105 szkół w powiecie wysokomazowieckim własne budynki posiadały: szkoła nr 3 w Łapach, nr 1 i nr 2 w Sokołach i nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, szkoła w osadzie Ciechanowiec oraz wsiach: Dąbrowa Wielka, Hodyszewo, Jabłoń Kościelna, Nowe Piekuty, Płonka Kościelna, Waniewo, Rzędziany, Kostry-Noski. Liczba szkół wzrastała do 1925 roku, by potem się zmniejszyć. W roku szkolnym 1932/1933 było w powiecie 75 szkół i 1371 uczniów, w 1934/1935 75 szkół i 1387 uczniów, a w 1937/1938 82 szkoły i 1436 uczniów.

Pierwszą szkołą średnią w powiecie była Koedukacyjna Średnia Szkoła Handlowa założona w 1933 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Wysokiego Mazowieckiego. Najpierw była to szkoła 3-letnia, później 4-letnia. W 1936 roku zorganizowano Gimnazjum Kupieckie, które w 1939 r. otrzymało prawa szkoły państwowej[16].

W 1926 r. w Krzyżewie funkcjonowała Ludowa Szkoła Rolnicza. Nauka trwała 11 miesięcy, praktykę uczeń odbywał w gospodarstwie rodziców. W 1937 nazwana: Prywatna Szkoła Przysposobienia Rolniczego Stefanii Karpowiczówny. W 1939 r. zmieniono nazwę szkoły na: Prywatna Męska Roczna Szkoła Rolnicza w Krzyżewie. Szkoła otrzymała uprawnienia szkół państwowych[16].

Tajne nauczanie w czasie II wojny światowej[edytuj | edytuj kod]

Podczas II wojny światowej punkty tajnego nauczania zorganizowano między innymi w Wysokiem Mazowieckiem, Łapach, Moczydłach, Klukowie, Kozarzach, Jabłonce, Osipach, Brzózkach, Kalinowie, Włostach i innych wsiach w powiecie. W celu koordynacji nauczania powstała Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury powiatu wysokomazowieckiego, której przewodniczącą została Róża Czarnohorska. Dla młodzieży starszej organizowano nauczanie na poziomie gimnazjalnym[12]. W latach 1941–1942 w tajnym nauczaniu na tym terenie uczestniczyło co najmniej 98 nauczycieli i 1600 uczniów, w roku 1942-1943 nie mniej niż 88 nauczycieli i 1805 uczniów, a w roku 1943-1944 82 nauczycieli i 1324 uczniów.

Transport[edytuj | edytuj kod]

Baza sieci komunikacyjnej niemal całkowicie zapewnia podstawowe potrzeby mieszkańców. Lokalną sieć drogową tworzą głównie drogi gminne o dł. 761 km i powiatowe o dł. 594 km, pozostałe stanowią tylko 7%. Układ komunikacyjny powiatu opiera się na ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 ZambrówWysokie MazowieckieSzepietowoBrańsk, umożliwiając połączenie środkowej i południowej części powiatu z drogą krajową nr 8, a w konsekwencji ze stolicą i pozostałymi regionami kraju. Uzupełnieniem tego trzonu jest droga wojewódzka nr 678, łącząca bezpośrednio Wysokie Mazowieckie z Białymstokiem oraz drogi krajowe nr 63 i 66.

Północna część powiatu, obejmująca teren gmin Kobylin-Borzymy i częściowo Kulesze Kościelne i Sokoły, styka się z drogą krajową nr 8, o niewielkim znaczeniu dla struktury komunikacyjnej powiatu.

Dopełnieniem sieci drogowej jest jedna z najstarszych w kraju linii kolejowych tzw. Kolej Warszawsko-Petersburska relacji PetersburgBiałystokWarszawa. Linia przebiega przez Szepietowo, gdzie znajduje się stacja kolejowa, w sąsiedztwie miasta Wysokie Mazowieckie[4][17].

Naczelnicy powiatu[edytuj | edytuj kod]

Naczelnicy pracujący w powiecie (od roku 1876):

 • Adrian Sadowski (1876-1886)
 • Afanas Stołypin (1887-1888)
 • Paweł Naumow (1888-1894)
 • Sergiusz Koptiew (1894-1902)
 • Stefan Ałferow (1906)
 • Iwan Fibich (Fabich Emielnianow) (1910-1917) pełnił funkcję nawet w Rosji

Starostowie[edytuj | edytuj kod]

Starostowie pracujący w starostwie (od roku 1918):

 • Józef Zychert (1918-1928)
 • Romuald Klimowiecki na przełomie lat 20. i 30.
 • Adam Demidecki-Demidowicz (1928-1932)
 • Tadeusz Raczyński (1932-1937)
 • Józef Świątkiewicz (1937)
 • Paweł Tadeusz Alfred Sulatycki (1938-1939)
 • Stanisław Segda (1944-1945)
 • Józef Wołoszynowicz (1945-1946)
 • Bogdan Kubicki (1946)
 • Stanisław Hübner (1946-1947)
 • Wacław Rudzki (1947-1948)
 • Andrzej Sandecki p.o. (1948)
 • Stanisław Wasztygiel (1948-1949)
 • Leon Parszuto (1949)

Wicestarostowie[edytuj | edytuj kod]

Wicestarostowie pracujący w starostwie (od roku 1929):

 • W. Sulkowski (17.08.1929)
 • Jan Procakiewicz (25.05.1936)
 • Antoni Roth (29.08.1937)
 • Franciszek Dziakowicz 17.03.1939
 • Stanisław Kania (1945)
 • Łazarewicz (1945)
 • Andrzej Sandecki (1946-1949)
 • Michał Trubacz

Kierownicy[edytuj | edytuj kod]

Kierownicy pracujący w Urzędzie Rejonowym (od roku 1990):

 • Czesław Jakubiak (1990-1991)
 • Krzysztof Krajewski (1991-1998)

Starostowie[edytuj | edytuj kod]

Starostowie pracujący w starostwie (od roku 1998):

 • Jacek Bogucki (1998-2005)
 • Bogdan Zieliński (2005-)[18].

Sąsiednie powiaty[edytuj | edytuj kod]

Media[edytuj | edytuj kod]

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny [online], demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20].
 2. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019.
 3. GUS, TABL. II. LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY ORAZ MIGRACJE LUDNOŚCI WEDŁUG POWIATÓW W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 R., 30 czerwca 2020.
 4. a b Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2008–2013. [w:] Uchwała Nr XI/82/2008 z dn. 26.02. 2008 r. [on-line]. Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie, 2008-09-10. [dostęp 2012-06-28].
 5. Powiat wysokomazowiecki, [w:] Wrota Podlasia [online], Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego [dostęp 2012-11-02] [zarchiwizowane z adresu 2012-10-10].
 6. a b Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych.. T. 5: Województwo białostockie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1924. [dostęp 2011-02-26].
 7. Urząd Statystyczny w Białymstoku. (2012-04-08).
 8. Powiat wysokomazowiecki w liczbach [online], Polska w liczbach [dostęp 2016-01-21], liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 9. GUS, Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r. [online], stat.gov.pl [dostęp 2019-11-27] (pol.).
 10. a b c d Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XIV, Warszawa 1895 r. s. 138–140.
 11. a b :W. Jemielity, Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej, Wydawnictwo ATK, Warszawa, 1994, s. 26–28.
 12. a b c d e J. Kryński, Wysokie Mazowieckie. Monograficzny zarys dziejów, Wysokie Mazowieckie, 1992, s. 108–114, 166, 175, 202, 220–223.
 13. Aneks. Noty biograficzne sędziów, asesorów i aplikantów WSR w Krakowie. Romuald Klimowiecki. W: Filip Musiał: Polityczny charakter działalności Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie (1946-1955). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2004, s. 373.
 14. W. Wincenciak, Oświata i szkolnictwo północno-wschodniego Mazowsza w latach wojny i okupacji (1939-1945), ŁTN im. Wagów, Łomża 1993 r. s. 13–15.
 15. W. Jemielity, Szkolnictwo w Guberni Łomżyńskiej, Wydawnictwo ATK, Warszawa, 1994, s. 14,15.
 16. a b W. Jemielity, Szkoły średnie i zawodowe w województwie białostockim w latach 1919–1939, Łomża 1991, s. 44–45.
 17. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2010 r.. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży, 2011. [dostęp 2012-06-22].
 18. Józef Maroszek, Dzieje powiatu Wysokie Mazowieckie 1866-2006. Białystok 2008 r. s. 11, 161.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]