Wojskowa komenda uzupełnień

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dawny budynek WKU dla dzielnic Śródmieście i Wola w Warszawie, ul. Koszykowa 82
Budynek WKU w Białymstoku w Pałacu Nowika
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, ul. Szubińska 1 (1884)

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) – jednostka administracji wojskowej (należącej do administracji rządowej – niezespolonej) w Polsce zajmująca się administracją rezerw osobowych. WKU pełnią rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i są podporządkowane bezpośrednio szefom Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Wojskowy Komendant Uzupełnień odpowiada za realizowanie problematyki obronnej i administracji wojskowej administrowanego terenu.

Zadania Wojskowych Komend Uzupełnień[edytuj | edytuj kod]

1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

 • kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
 • planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

 • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,
 • kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,
 • przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego),
 • przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
 • nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,
 • reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych,
 • sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych,
 • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,
 • udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;

3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:

 • prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych,
 • administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,
 • organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,
 • organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;

4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:

 • utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,
 • współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,
 • sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską,
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;

6) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:

 • uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,
 • przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

7) promocja obronności i służby wojskowej przez:

 • współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,
 • organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,
 • współpracę z powiatowymi urzędami pracy.

Na czele WKU stoi Wojskowy Komendant Uzupełnień.

Historycznie istniała też w Polsce instytucja Rejonowej Komendy Uzupełnień (RKU).

Lista wojskowych komend uzupełnień w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Stan na dzień 19-06-2011[1]

 1. Będzin
 2. Biała Podlaska
 3. Białystok
 4. Bielsk Podlaski
 5. Bielsko-Biała
 6. Bolesławiec
 7. Brodnica
 8. Brzeg
 9. Busko-Zdrój
 10. Bydgoszcz
 11. Chełm
 12. Chorzów
 13. Ciechanów
 14. Częstochowa
 15. Człuchów
 16. Elbląg
 17. Ełk
 18. Garwolin
 19. Gdańsk
 20. Gdynia
 21. Giżycko
 22. Gliwice
 23. Głogów
 24. Gorzów Wielkopolski
 25. Grudziądz
 26. Inowrocław
 27. Jarosław
 28. Jasło
 29. Kalisz
 30. Katowice
 31. Kędzierzyn-Koźle
 32. Kielce
 33. Kłodzko
 34. Kołobrzeg
 35. Konin
 36. Koszalin
 37. Kraków
 38. Leszno
 39. Lidzbark Warmiński
 40. Lublin
 41. Łomża
 42. Łódź
 43. Malbork
 44. Mielec
 45. Mińsk Mazowiecki
 46. Nisko
 47. Nowy Sącz
 48. Nowy Targ
 49. Nowy Tomyśl
 50. Olsztyn
 51. Opole
 52. Ostrołęka
 53. Ostróda
 54. Oświęcim
 55. Piła
 56. Płock
 57. Poznań
 58. Puławy
 59. Radom
 60. Rybnik
 61. Rzeszów
 62. Sandomierz
 63. Sanok
 64. Siedlce
 65. Sieradz
 66. Skierniewice
 67. Słupsk
 68. Stargard
 69. Suwałki
 70. Szczecin
 71. Szczecinek
 72. Świnoujście
 73. Tarnów
 74. Tomaszów Mazowiecki
 75. Toruń
 76. Tychy
 77. Warszawa Mokotów
 78. Warszawa Ochota
 79. Warszawa Praga
 80. Warszawa Śródmieście
 81. Włocławek
 82. Wrocław
 83. Wyszków
 84. Zamość
 85. Zielona Góra
 86. Żagań

Odniesienia w kulturze[edytuj | edytuj kod]

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]