Wybory do Parlamentu Europejskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 (od 2014 - 28) państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych).

Zasady wyborów w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Inaczej, niż w wyborach do Sejmu, podział mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze dokonywany jest w skali całego kraju według metody d'Hondta, zaś rozdział mandatów przypadających komitetom wyborczym pomiędzy listy kandydatów dokonywany jest metodą największych reszt (metodą Hare'a-Niemeyera).

W odróżnieniu od wyborów do Sejmu, liczba posłów wybranych w poszczególnych okręgach wyborczych nie jest a priori ustalona – zależy od rozkładu głosów.

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d'Hondta w skali całego kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne okręgi wyborcze w następujący sposób:

  • Liczbę głosów uzyskanych przez dany komitet wyborczy w danym okręgu wyborczym mnoży się przez liczbę uzyskanych w kraju mandatów. Tak uzyskany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów uzyskanych przez komitet w skali kraju. Liczba całkowita ilorazu (liczba przed przecinkiem) równa jest liczbie mandatów jaką komitet uzyskał w danym okręgu (art. 129 ust. 2 Ordynacji wyborczej do PE).
Przykład
W okręgu Katowice Platforma Obywatelska uzyskała 274 985 głosów. Liczba mandatów przypadająca PO w kraju to 15. Liczba głosów na PO w skali kraju wynosi 1 467 775.
274 985 x 15 = 4 124 775
4 124 775 : 1 467 775 = 2,8102...
Liczba przed przecinkiem - 2, to liczba mandatów jaką (na tym etapie procedury) uzyskała PO w okręgu Katowice.
  • Jeżeli po zastosowaniu powyższej procedury rozdzielono mniej mandatów niż przypada na dany komitet, pozostałe mandaty rozdziela się pomiędzy okręgi w kolejności największej ułamkowej części (na prawo od przecinka) ilorazów wyliczonych według zasady z punktu poprzedniego (art. 129 ust. 3 Ordynacji wyborczej do PE). Część na lewo od przecinka nie ma tu żadnego znaczenia.
Przykład
Po zastosowaniu procedury z art. 129 ust. 2 Ordynacji wyborczej Platformie Obywatelskiej pozostało do rozdzielenia 8 mandatów. Rozdzielono je więc pomiędzy okręgi: Gorzów Wielkopolski (iloraz: 0,9898...), Olsztyn (0,9719...), Łódź (0,9333...), Katowice (2,8102...), Bydgoszcz (0,7173...), Kraków (1,6585...), Wrocław (1,6511...), Lublin (0,5622...).

Mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście okręgowej otrzymali największą liczbę głosów.

Frekwencja[edytuj | edytuj kod]

Rok wyborów Razem DE AT FR BE IT LU NL UK IE DK EL ES PT SE FI CZ EE CY LV LT HU MT PL SI SK
1979 63,0% 65,7% - 60,7% 91,4% 84,9% 88,9% 57,8% 32,2% 63,6% 47,8  % - - - - - - - - - - - - - - -
1984 61,0% 56,8% - 56,7% 92,2% 83,4% 88,8% 50,6% 32,6% 47,6% 52,4  % 77,2% 68,9% (1987) 72,4% (1987) - - - - - - - - - - - -
1989 58,5% 62,3% - 48,7% 90,7% 81,5% 87,4% 47,2% 36,2% 68,3% 46,2% 79,9% 54,6% 51,2% - - - - - - - - - - - -
1994 56,8% 60,0% 67,7% (1996) 52,7% 90,7% 74,8% 88,5% 35,6% 36,4% 44,0% 52,9% 71,2% 59,1% 35,5% 41,6% (1995) 60,3% (1996) - - - - - - - - - -
1999 49,8% 45,2% 49,4% 46,8% 91,0% 70,8% 87,3% 30,0% 24,0% 50,2% 50,5% 75,3% 63,0% 40,0% 38,8% 31,4% - - - - - - - - - -
2004 45,5% 43,0% 41,8% 43,14% 90,81% 73,1% 90% 39,1% 38,9% 59,7% 47,85% 62,78% 45,94% 38,74% 37,2% 41,1% 27,9% 26,89% 71,19% 41,23% 48,2% 38,47% 82,37% 20,42% 28,34% 16,66%

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]