Ślad (algebra liniowa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Niniejszy artykuł jest częścią cyklu macierze.
Macierz ikona.png


Niektóre typy macierzy
Cechy niezależne od bazy:
macierz nieosobliwa
macierz osobliwa
macierz zerowa
macierz nilpotentna
macierz idempotentna

macierz ortogonalna
macierz symetryczna
macierz dodatnio określona
macierz antysymetryczna

macierz unitarna
macierz hermitowska

Cechy zależne od bazy:
macierz jednostkowa
macierz skalarna
macierz diagonalna
macierz trójkątna
macierz schodkowa
macierz klatkowa
macierz wstęgowa

macierz elementarna
macierz rzadka


Operacje na macierzach
operacje elementarne

mnożenie przez skalar
dodawanie i odejmowanie

mnożenie macierzy
odwracanie macierzy

transpozycja macierzy
sprzężenie macierzy
macierz dopełnień algebraicznych
macierz dołączona

diagonalizacja
postać Jordana


Niezmienniki
rząd macierzy
wyznacznik macierzy
ślad macierzy
minor macierzy
widmo macierzy
wielomian charakterystyczny

edytuj ten szablon

Ślad macierzy – suma elementów na głównej przekątnej macierzy kwadratowej.

Definicja formalna[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie macierzą kwadratową stopnia . Śladem macierzy nazywamy wielkość

.

Stosuje się również oznaczenia oraz . Macierz, której ślad jest równy zeru nazywa się czasami macierzą bezśladową.

Własności[edytuj | edytuj kod]

 • Ślad jest operatorem liniowym. Niech oraz , wówczas
  addytywność: ,
  jednorodność: .
 • Przekątna główna macierzy nie ulega zmianie przy transpozycji, stąd
  .
 • Jeśli , to
.
 • Jeśli , to
(wszystkie przesunięcia cykliczne), niekoniecznie jednak .

Przekształcenia liniowe[edytuj | edytuj kod]

Ślad macierzy podobnych jest identyczny, ponieważ dla dowolnej macierzy odwracalnej zachodzi

.

Niech będzie przekształceniem liniowym określonym na przestrzeni . Powyższa obserwacja pozwala na zdefiniowanie śladu endomorfizmu przestrzeni liniowych jako śladu jego macierzy w dowolnej bazie.

Ślad endomorfizmu można też opisać jawnie: jeżeli X jest n wymiarową przestrzenią wektorową, a θn-liniową niezerową formą alternującą, to odwzorowaniu T można przyporządkować formę n-liniową:

Forma ta jest równa , a stałą proporcjonalności można nazwać . Da się pokazać, że taka zdefiniowany ślad jest równy śladowi macierzy endomorfizmu w dowolnej bazie.

Niech będą wartościami własnymi macierzy . Ponieważ można przekształcić przez podobieństwo (poprzez zmianę bazy) do macierzy w postaci Jordana, której wartości własne znajdują się na głównej przekątnej, to zachodzi

.

Bezpośrednią konsekwencją powyższego jest równość

.

Operatory śladowe[edytuj | edytuj kod]

Można podać ogólniejszą definicję, dotyczącą nie tylko macierzy, ale również operatorów przestrzeni Hilberta.

Niech będzie przestrzenią Hilberta, jej bazą ortonormalną oraz niech

,

gdzie oznacza zbiór wszystkich operatorów Hilberta-Schmidta przestrzeni , tj. takich operatorów liniowych i ciągłych , że

.

Funkcja , dana wzorem

nazywana jest śladem.

Operatory należące do nazywane operatorami śladowymi.

Powyższa definicja jest poprawna i nie zależy od wyboru bazy ortonormalnej przestrzeni . W przypadku, gdy jest przestrzenią skończeniewymiarową, to każdy jej operator reprezentowany jest przez pewną macierz. Wówczas wartość operatora śladowego na dowolnym jej operatorze pokrywa się z wartością śladu macierzy tego operatora.

Pojęcie śladu wprowadza się także dla szerokiej klasy algebr Banacha, na przykład w kontekście nieprzemiennych przestrzeni Lp na algebrach von Neumanna.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 1. F.W. Gehring, P.R. Halmos, C.C Moore: A Course in Functional Analysis. Nowy Jork: Springer-Verlag, 1985.