Ślad (algebra liniowa)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Niniejszy artykuł jest częścią cyklu macierze.
Macierz ikona.png


Niektóre typy macierzy
macierz antysymetryczna
macierz diagonalna
macierz dodatnio określona
macierz elementarna
macierz hermitowska
macierz idempotentna
macierz jednostkowa
macierz klatkowa
macierz nieosobliwa
macierz nilpotentna
macierz ortogonalna
macierz osobliwa
macierz rzadka
macierz schodkowa
macierz skalarna
macierz symetryczna
macierz trójkątna
macierz unitarna
macierz wstęgowa
macierz zerowa


Operacje na macierzach
mnożenie przez skalar
dodawanie i odejmowanie
mnożenie macierzy
odwracanie macierzy
transpozycja macierzy
sprzężenie macierzy
operacje elementarne
macierz dopełnień algebraicznych
macierz dołączona
diagonalizacja
postać Jordana


Inne zagadnienia
wyznacznik macierzy
ślad macierzy
widmo macierzy
minor macierzy
rząd macierzy
wielomian charakterystyczny

edytuj ten szablon

Ślad macierzy – suma elementów na głównej przekątnej macierzy kwadratowej.

Definicja formalna[edytuj]

Niech będzie macierzą kwadratową stopnia . Śladem macierzy nazywamy wielkość

.

Stosuje się również oznaczenia oraz . Macierz, której ślad jest równy zeru nazywa się czasami macierzą bezśladową.

Własności[edytuj]

 • Ślad jest operatorem liniowym. Niech oraz , wówczas
  addytywność: ,
  jednorodność: .
 • Przekątna główna macierzy nie ulega zmianie przy transpozycji, stąd
  .
 • Jeśli , to
.
 • Jeśli , to
(wszystkie przesunięcia cykliczne), niekoniecznie jednak .

Przekształcenia liniowe[edytuj]

Ślad macierzy podobnych jest identyczny, ponieważ dla dowolnej macierzy odwracalnej zachodzi

.

Niech będzie przekształceniem liniowym określonym na przestrzeni . Powyższa obserwacja pozwala na zdefiniowanie śladu endomorfizmu przestrzeni liniowych jako śladu jego macierzy w dowolnej bazie.

Ślad endomorfizmu można też opisać jawnie: jeżeli X jest n wymiarową przestrzenią wektorową, a θn-liniową niezerową formą alternującą, to odwzorowaniu T można przyporządkować formę n-liniową:

Forma ta jest równa , a stałą proporcjonalności można nazwać . Da się pokazać, że taka zdefiniowany ślad jest równy śladowi macierzy endomorfizmu w dowolnej bazie.

Niech będą wartościami własnymi macierzy . Ponieważ można przekształcić przez podobieństwo (poprzez zmianę bazy) do macierzy w postaci Jordana, której wartości własne znajdują się na głównej przekątnej, to zachodzi

.

Bezpośrednią konsekwencją powyższego jest równość

.

Operatory śladowe[edytuj]

Można podać ogólniejszą definicję, dotyczącą nie tylko macierzy, ale również operatorów przestrzeni Hilberta.

Niech będzie przestrzenią Hilberta, jej bazą ortonormalną oraz niech

,

gdzie oznacza zbiór wszystkich operatorów Hilberta-Schmidta przestrzeni , tj. takich operatorów liniowych i ciągłych , że

.

Funkcja , dana wzorem

nazywana jest śladem.

Operatory należące do nazywane operatorami śladowymi.

Powyższa definicja jest poprawna i nie zależy od wyboru bazy ortonormalnej przestrzeni . W przypadku, gdy jest przestrzenią skończeniewymiarową, to każdy jej operator reprezentowany jest przez pewną macierz. Wówczas wartość operatora śladowego na dowolnym jej operatorze pokrywa się z wartością śladu macierzy tego operatora.

Pojęcie śladu wprowadza się także dla szerokiej klasy algebr Banacha, na przykład w kontekście nieprzemiennych przestrzeni Lp na algebrach von Neumanna.

Bibliografia[edytuj]

 1. F.W. Gehring, P.R. Halmos, C.C Moore: A Course in Functional Analysis. Nowy Jork: Springer-Verlag, 1985.