Lista pierwiastków chemicznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwiastki chemiczne i ich niektóre właściwości:

Symbol chemiczny Nazwa Liczba atomowa Masa atomowa (u) Stan skupienia Charakter chemiczny Gęstość
(w 20 °C)
Temperatura topnienia (°C) Temperatura wrzenia (°C) Rok odkrycia Odkrywca
H wodór 1 1,00794[1] gaz niemetal 84 µg/cm³ -259,1 -252,9 1766 Cavendish
He hel 2 4,002602[1] gaz niemetal/gaz szlachetny[a] 170 µg/cm³ -272,2 -268,9 1895 Ramsay, Cleve i Langlet
Li lit 3 6,941[1] ciało stałe metal 0,53 g/cm³ 180,5 1317 1817 Arfvedson
Be beryl 4 9,012182[1] ciało stałe metal 1,85 g/cm³ 1278 2970 1797 Vauquelin
B bor 5 10,806[1] ciało stałe niemetal/półmetal[a] 2,46 g/cm³ 2300 2550 1808 Davy i Gay-Lussac
C węgiel 6 12,010[1] ciało stałe niemetal/półmetal[a] 3,51 g/cm³ 3550 4827 prehistoria nieznany
N azot 7 14,00643[1] gaz niemetal 1,17 mg/cm³ -209,9 -195,8 1772 Rutherford
O tlen 8 15,999[1] gaz niemetal 1,33 mg/cm³ -218,4 -182,9 1774 Priestley i Scheele
F fluor 9 18,9984032[1] gaz niemetal 1,58 mg/cm³ -219,6 -188,1 1886 Moissan
Ne neon 10 20,1797[1] gaz niemetal/gaz szlachetny[a] 840 µg/cm³ -248,7 -246,1 1898 Ramsay u. Travers
Na sód 11 22,989769[1] ciało stałe metal 970 mg/cm³ 97,8 892 1807 Davy
Mg magnez 12 24,305 ciało stałe metal 1,74 g/cm³ 648,8 1107 1755 Black
Al glin 13 26,981539 ciało stałe metal/półmetal[a] 2,70 g/cm³ 660,5 2467 1825 Oersted
Si krzem 14 28,0855 ciało stałe niemetal/półmetal[a] 2,33 g/cm³ 1410 2355 1824 Berzelius
P fosfor 15 30,973762 ciało stałe niemetal/półmetal[a] 1,82 g/cm³ 44 (P4) 280 (P4) 1669 Brand
S siarka 16 32,066 ciało stałe niemetal 2,06 g/cm³ 113 444,7 prehistoria nieznany
Cl chlor 17 35,4527 gaz niemetal 2,95 mg/cm³ -101 -34,6 1774 Scheele
Ar argon 18 39,948 gaz niemetal/gaz szlachetny[a] 1,66 mg/cm³ -189,4 -185,9 1894 Ramsay i Lord Rayleigh
K potas 19 39,0983 ciało stałe metal 0,86 g/cm³ 63,7 774 1807 Davy
Ca wapń 20 40,078 ciało stałe metal 1,54 g/cm³ 839 1487 1808 Davy
Sc skand 21 44,95591 ciało stałe metal 2,99 g/cm³ 1539 2832 1879 Nilson
Ti tytan 22 47,88 ciało stałe metal 4,51 g/cm³ 1660 3260 1791 Gregor i Klaproth
V wanad 23 50,9415 ciało stałe metal 6,09 g/cm³ 1890 3380 1801 del Rio
Cr chrom 24 51,9961 ciało stałe metal 7,14 g/cm³ 1857 2482 1797 Vauquelin
Mn mangan 25 54,93805 ciało stałe metal 7,44 g/cm³ 1244 2097 1774 Gahn
Fe żelazo 26 55,847 ciało stałe metal 7,87 g/cm³ 1535 2750 prehistoria nieznany
Co kobalt 27 58,9332 ciało stałe metal 8,89 g/cm³ 1495 2870 1735 Brand
Ni nikiel 28 58,69 ciało stałe metal 8,91 g/cm³ 1453 2732 1751 Cronstedt
Cu miedź 29 63,546 ciało stałe metal 8,92 g/cm³ 1083,5 2595 prehistoria nieznany
Zn cynk 30 65,39 ciało stałe metal 7,14 g/cm³ 419,6 907 prehistoria nieznany
Ga gal 31 69,723 ciało stałe metal 5,91 g/cm³ 29,8 2403 1875 Lecoq de Boisbaudran
Ge german 32 72,61 ciało stałe metal/półmetal[a] 5,32 g/cm³ 937,4 2830 1886 Winkler
As arsen 33 74,92159 ciało stałe niemetal/półmetal[a] 5,72 g/cm³ 613 613[b] ca. 1250 Albert Wielki
Se selen 34 78,96 ciało stałe niemetal 4,82 g/cm³ 217 685 1817 Berzelius
Br brom 35 79,904 ciecz niemetal 3,14 g/cm³ -7,3 58,8 1826 Balard
Kr krypton 36 83,8 gaz niemetal/gaz szlachetny[a] 3,48 mg/cm³ -156,6 -152,3 1898 Ramsay i Travers
Rb rubid 37 85,4678 ciało stałe metal 1,53 g/cm³ 39 688 1861 Bunsen i Kirchhoff
Sr stront 38 87,62 ciało stałe metal 2,63 g/cm³ 769 1384 1790 Crawford
Y itr 39 88,90585 ciało stałe metal 4,47 g/cm³ 1523 3337 1794 Gadolin
Zr cyrkon 40 91,224 ciało stałe metal 6,51 g/cm³ 1852 4377 1789 Klaproth
Nb niob 41 92,90638 ciało stałe metal 8,58 g/cm³ 2468 4927 1801 Hatchett
Mo molibden 42 95,94 ciało stałe metal 10,28 g/cm³ 2617 5560 1778 Scheele
Tc technet 43 98,9063 ciało stałe metal 11,49 g/cm³ 2172 5030 1937 Perrier i Segrè
Ru ruten 44 101,07 ciało stałe metal 12,45 g/cm³ 2310 3900 1844 Claus
Rh rod 45 102,9055 ciało stałe metal 12,41 g/cm³ 1966 3727 1803 Wollaston
Pd pallad 46 106,42 ciało stałe metal 12,02 g/cm³ 1552 3140 1803 Wollaston
Ag srebro 47 107,8682 ciało stałe metal 10,49 g/cm³ 961,9 2212 prehistoria nieznany
Cd kadm 48 112,411 ciało stałe metal 8,64 g/cm³ 321 765 1817 Strohmeyer
In ind 49 114,82 ciało stałe metal 7,31 g/cm³ 156,2 2080 1863 Reich i Richter
Sn cyna 50 118,71 ciało stałe metal 7,29 g/cm³ 232 2270 prehistoria nieznany
Sb antymon 51 121,75 ciało stałe metal/półmetal[a] 6,69 g/cm³ 630,7 1750 prehistoria nieznany
Te tellur 52 127,6 ciało stałe niemetal/półmetal[a] 6,25 g/cm³ 449,6 990 1782 von Reichenstein
I jod 53 126,90447 ciało stałe niemetal 4,94 g/cm³ 113,5 184,4 1811 Courtois
Xe ksenon 54 131,29 gaz niemetal/gaz szlachetny[a] 4,49 g/dm³ -111,9 -107 1898 Ramsay i Travers
Cs cez 55 132,90543 ciało stałe metal 1,90 g/cm³ 28,4 690 1860 Bunsen i Kirchhoff
Ba bar 56 137,327 ciało stałe metal 3,65 g/cm³ 725 1640 1808 Davy
La lantan 57 138,9055 ciało stałe metal 6,16 g/cm³ 920 3454 1839 Mosander
Ce cer 58 140,115 ciało stałe metal 6,77 g/cm³ 798 3257 1803 von Hisinger i Berzelius
Pr prazeodym 59 140,90765 ciało stałe metal 6,48 g/cm³ 931 3212 1885 von Welsbach
Nd neodym 60 144,24 ciało stałe metal 7,00 g/cm³ 1010 3127 1885[2] von Welsbach
Pm promet 61 146,9151 ciało stałe metal 7,22 g/cm³ 1080 2730 1945 Marinsky i Glendenin
Sm samar 62 150,36 ciało stałe metal 7,54 g/cm³ 1072 1778 1879 Lecoq de Boisbaudran
Eu europ 63 151,965 ciało stałe metal 5,25 g/cm³ 822 1597 1901 Demaçay
Gd gadolin 64 157,25 ciało stałe metal 7,89 g/cm³ 1311 3233 1880 de Marignac
Tb terb 65 158,92534 ciało stałe metal 8,25 g/cm³ 1360 3041 1843 Mosander
Dy dysproz 66 162,5 ciało stałe metal 8,56 g/cm³ 1409 2335 1886 Lecoq de Boisbaudran
Ho holm 67 164,93032 ciało stałe metal 8,78 g/cm³ 1470 2720 1878 Soret
Er erb 68 167,26 ciało stałe metal 9,05 g/cm³ 1522 2510 1842 Mosander
Tm tul 69 168,93421 ciało stałe metal 9,32 g/cm³ 1545 1727 1879 Cleve
Yb iterb 70 173,04 ciało stałe metal 6,97 g/cm³ 824 1193 1878 de Marignac
Lu lutet 71 174,967 ciało stałe metal 9,84 g/cm³ 1656 3315 1907 Urbain
Hf hafn 72 178,49 ciało stałe metal 13,31 g/cm³ 2150 5400 1923 Coster i vón Hevesy
Ta tantal 73 180,9479 ciało stałe metal 16,68 g/cm³ 2996 5425 1802 Ekeberg
W wolfram 74 183,85 ciało stałe metal 19,26 g/cm³ 3407 5927 1783 Bracia de Elhuyar
Re ren 75 186,207 ciało stałe metal 21,03 g/cm³ 3180 5627 1925 Noddack, Tacke i Berg
Os osm 76 190,2 ciało stałe metal 22,61 g/cm³ 3045 5027 1803 Tennant i Wollastone[3]
Ir iryd 77 192,22 ciało stałe metal 22,65 g/cm³ 2410 4130 1803 Tennant
Pt platyna 78 195,08 ciało stałe metal 21,45 g/cm³ 1772 3827 1557 Scaliger
Au złoto 79 196,96654 ciało stałe metal 19,32 g/cm³ 1064,4 2940 prehistoria nieznany
Hg rtęć 80 200,59 ciecz metal 13,55 g/cm³ -38,9 356,6 prehistoria nieznany
Tl tal 81 204,3833 ciało stałe metal 11,85 g/cm³ 303,6 1457 1861 Crookes
Pb ołów 82 207,2 ciało stałe metal 11,34 g/cm³ 327,5 1740 prehistoria nieznany
Bi bizmut 83 208,98037 ciało stałe metal 9,80 g/cm³ 271,4 1560 1540 Agricola
Po polon 84 208,9824 ciało stałe metal/półmetal[a] 9,20 g/cm³ 254 962 1898 Maria i Piotr Curie
At astat 85 209,9871 ciało stałe niemetal/półmetal[a] 302 337 1940 Corson i MacKenzie
Rn radon 86 222,0176 gaz niemetal/gaz szlachetny[a] 9,23 mg/cm³ -71 -61,8 1900 Dorn
Fr frans 87 223,0197 ciało stałe metal 27 677 1939 Perey
Ra rad 88 226,0254 ciało stałe metal 5,50 g/cm³ 700 1140 1898 Maria i Piotr Curie
Ac aktyn 89 227,0278 ciało stałe metal 10,07 g/cm³ 1047 3197 1899 Debierne
Th tor 90 232,0381 ciało stałe metal 11,72 g/cm³ 1750 4787 1829 Berzelius
Pa protaktyn 91 231,0359 ciało stałe metal 15,37 g/cm³ 1554 4030 1917 Soddy, Cranston i Hahn
U uran 92 238,0289 ciało stałe metal 18,97 g/cm³ 1132,4 3818 1789 Klaproth
Np neptun 93 237,0482 ciało stałe metal 20,48 g/cm³ 640 3902 1940 McMillan i Abelson
Pu pluton 94 244,0642 ciało stałe metal 19,74 g/cm³ 641 3327 1940 Seaborg
Am ameryk 95 243,0614 ciało stałe metal 13,67 g/cm³ 994 2607 1944 Seaborg
Cm kiur 96 247,0703 ciało stałe metal 13,51 g/cm³ 1340 1944 Seaborg
Bk berkel 97 247,0703 ciało stałe metal 13,25 g/cm³ 986 1949 Seaborg
Cf kaliforn 98 251,0796 ciało stałe metal 15,1 g/cm³ 900 1950 Seaborg
Es einstein 99 252,0829 ciało stałe metal 860 1952 Seaborg
Fm ferm 100 257,0951 ciało stałe metal 1952 Seaborg
Md mendelew 101 258,0986 ciało stałe metal 1955 Seaborg
No nobel 102 259,1009 ciało stałe metal 1958 Seaborg
Lr lorens 103 260,1053 ciało stałe metal 1961 Ghiorso
Rf rutherford 104 261,1087 prawdopodobnie ciało stałe metal 1964/69 Flerow lub Ghiorso
Db dubn 105 262,1138 prawdopodobnie ciało stałe metal 1967/70 Flerow lub Ghiorso
Sg seaborg 106 263,1182 prawdopodobnie ciało stałe metal 1974 Oganessian
Bh bohr 107 262,1229 prawdopodobnie ciało stałe metal 1976 Oganessian
Hs has 108 265 prawdopodobnie ciało stałe metal 1984 Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt (GSI), Niemcy
Mt meitner 109 266 prawdopodobnie ciało stałe metal 1982 Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt
Ds darmsztadt 110 269 prawdopodobnie ciało stałe metal 1994 Instytut Badań Ciężkich Jonów
Rg roentgen 111 272 prawdopodobnie ciało stałe metal 1994 Instytut Badań Ciężkich Jonów
Cn kopernik 112 [285] prawdopodobnie ciecz metal 1996 Instytut Badań Ciężkich Jonów
Nh nihon 113 [284] prawdopodobnie ciało stałe metal 2003 Riken[4]
Fl flerow 114 [289] prawdopodobnie ciało stałe metal 1998 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych i Lawrence Livermore National Laboratory[5][6][7]
Mc moskow 115 [288] prawdopodobnie ciało stałe metal 2003 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych
Lv liwermor 116 [292] prawdopodobnie ciało stałe metal 2000 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych i Lawrence Livermore National Laboratory[5][8][9]
Ts tenes 117 [294] prawdopodobnie ciało stałe prawdopodobnie niemetal 2009 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych
Og oganeson 118 [294] prawdopodobnie ciało stałe prawdopodobnie niemetal 2002 Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q Różnice w postrzeganiu charakteru chemicznego niektórych pierwiastków wynikają z różnych badań a także uzgodnień i rozróżnienia pojęć: metal, niemetal, gaz szlachetny, półmetal (rodzaj, którego niektórzy chemicy nie uznają).
 2. W podanej temperaturze pierwiastek podlega sublimacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k Juris Meija i inni, Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 88 (3), 2016, s. 265–291, DOI10.1515/pac-2015-0305 (ang.).c?
 2. WebElements Periodic Table » Neodymium » historical information, www.webelements.com [dostęp 2019-07-17].
 3. S.I. Venetskii, Osmium, „Metallurgist”, 18 (2), 1974, s. 155–157, DOI10.1007/BF01132596, ISSN 1573-8892 [dostęp 2019-07-18] (ang.).
 4. Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and 118 (ang.). Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej, 2015-12-30. [dostęp 2016-01-06].
 5. a b Discovery of the Elements with Atomic Number 114 and 116, International Union of Pure and Applied Chemistry, 1 czerwca 2011 [zarchiwizowane z adresu 2013-01-29].
 6. Yu. Ts. Oganessian i inni, Synthesis of Superheavy Nuclei in the 48 C a + 244 Pu Reaction, „Physical Review Letters”, 83 (16), 1999, s. 3154–3157, DOI10.1103/PhysRevLett.83.3154 (ang.).
 7. Kit Chapman, What it takes to make a new element, Chemistry World, 30 listopada 2016 [dostęp 2020-11-24] (ang.).
 8. Y.T. Oganessian i inni, Observation of the decay of 292116, „Physical Review C”, 63 (1), 2000, art. nr 011301, DOI10.1103/PhysRevC.63.011301 (ang.).c?
 9. Livermorium and Flerovium join the periodic table of elements (ang.). Lawrence Livermore National Laboratory, 2012-05-31. [dostęp 2020-11-24].