1982 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1982 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1982[a].

1982[edytuj | edytuj kod]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

8 stycznia

 • żołnierze 1 Praskiego Pułku Zmechanizowanego gościli u siebie uczestnika bitwy pod Lenino, członka WRON — płk. rez. dr. R. Lesia. W spotkaniu uczestniczyła ekipa filmowców radzieckich, która przygotowywała materiał filmowy traktujący o specyfice zadań kościuszkowców w okresie stanu wojennego[2].

11 stycznia

 • w Warszawie obradowało Prezydium Rady MON ds. socjalno-bytowych pod przewodnictwem zastępcy ministra ds. ogólnych, wiceministra obrony narodowej — gen. broni Józefa Urbanowicza. Główną uwagę skupiono na wnioskach związanych z projektem zmiany cen i rekompensat oraz z projektem ustawy o powszechnym systemie emerytalnym[2]

16 stycznia

 • w Klubie Garnizonowym na Oksywiu odbyła się narada aktywu dowódczo-partyjnego Marynarki Wojennej z udziałem członka WRON, dowódcy Marynarki Wojennej, adm. Ludwika Janczyszyna oraz I sekretarza KW PZPR w Gdańsku — Stanisława Bejgera. W naradzie uczestniczyli: zastępca dowódcy MW ds. polit. — kontradm. L. Dutkowski i sekretarz KP PZPR — kmdr por. Zenon Dudziak[2].

21 stycznia

 • członek WRON, główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej — gen. broni Eugeniusz Molczyk, przyjął w Warszawie dowódcę XVI Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Zbrojnych ONZ w Syrii, płk. dypl. Stanisława Balawendera i jego zastępcę ds. pol. mjr. mgr. Henryka Waldekera. W spotkaniu wziął udział szef Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego — gen. dyw. Wojciech Barański[2].

Luty[edytuj | edytuj kod]

 • wprowadzono rogatywki do kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego[1]

2 lutego

 • w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych im. Michała Wojtowicza w Zamościu gościli dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil. Tadeusz Krepski oraz członek KC PZPR, zastępca dowódcy WL ds. pol. — gen. bryg. E. Łukasik. W trakcie wizyty komendant TSWL, płk Zygmunt Olejniczak, złożył dowódcy WL meldunek z dotychczasowej realizacji zadań specjalnych, wynikających z warunków stanu wojennego oraz codziennych przedsięwzięć szkoleniowo-wychowawczych[2].

3 lutego

 • ukazał się pierwszy w czasie stanu wojennego numer tygodnika ilustrowanego „Żołnierz Polski". Uzupełnił go dodatek literacki „Nike"[2].
 • członkowie WRON: dowódca Warszawskiego OW gen. dyw. Włodzimierz Oliwa, dowódca 1 Warszawskiej DZmech. im. T. Kościuszki — gen. bryg. Jerzy Jarosz, oraz ppłk J. Włosiński spotkali się z kadrą dowódczą jednostek wykonujących na terenie Warszawy i w okolicach zadania wynikające ze stanu wojennego[2].

8 lutego

 • w Warszawie została otwarta po remoncie księgarnia im. Wojska Polskiego przy Krakowskim Przedmieściu[2].
 • po przerwie ekspozycje Muzeum WP zostały znów udostępnione zwiedzającym[2].

18 lutego

20 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

ORP Iskra

4 marca

 • do Warszawy przybyła delegacja NAL NRD z zastępcami ministra obrony narodowej, szefem GZP — gen. płk. Heinzem Kesslerem i szefem Sztabu Głównego NAL NRD — gen. płk. Fritzem Streletzem. Gości powitali członkowie WRON, wiceministrowie obrony narodowej: szef Sztabu Generalnego WP — gen. broni F. Siwicki i szef GZP WP — gen. dyw. dr J. Baryła. Dokonano wymiany doświadczeń oraz przyjęto program dalszego współdziałania między WP a NAL NRD na 1982 rok[2].

6 marca

13 marca-20 marca

 • Na obszarze północno-zachodniej Polski odbyły się taktyczno-operacyjne ćwiczenia pod kryptonimem „Przyjaźń 82”. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki wojskowe Armii Radzieckiej, NAL NRD oraz Wojska Polskiego. Ćwiczeniami kierował główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej, zastępca dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw-Stron Układu Warszawskiego — gen. broni Eugeniusz Molczyk[1][2].

14 marca

 • W Warszawie I sekretarz KC PZPR, przewodniczący WRON, premier rządu PRL — gen. armii W. Jaruzelski, przyjął naczelnego dowódcę Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw-Stron Układu Warszawskiego, marszałka Związku Radzieckiego Wiktora Kulikowa. W spotkaniu uczestniczyli wiceministrowie obrony narodowej PRL: szef Sztabu Generalnego WP — gen. broni F. Siwicki, główny inspektor szkolenia — gen. broni E. Molczyk oraz przedstawiciel naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych przy WP — gen. armii Afanasij Szczegłow. Omówiono problematykę doskonalenia współdziałania w prowadzeniu międzysojuszniczych ćwiczeń[2].

23 marca

 • rozpoczęła się akcja „Wiosna 82”[1]

Maj[edytuj | edytuj kod]

18 maja

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

 • przeprowadzenie przez Inspekcję Sił Zbrojnych kompleksowej kontroli województw[1]

2 sierpnia

11 sierpnia

26 sierpnia

Październik[edytuj | edytuj kod]

1 października

 • zakończenie ćwiczeń „Tarcza 82”[1]

11 października

20 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

4 listopada

 • odprawa kierowniczej kadry SZ PRL[1]

27 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

6 grudnia

15 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W niektórych opisach faktów zachowano słownictwo i styl typowy dla ówczesnej epoki

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 350-451.
 2. a b c d e f g h i j k l Tomasz Honkisz. Kronika. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 2/1982. s. 280-300. 
 3. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 134.
 4. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 137.
 5. Żołnierz Wolności, 16 grudnia 1982, str. 1

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]