1957 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1957 - strona przedstawia wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1957.

1957[edytuj | edytuj kod]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

zaczął się ukazywać tygodnik „Wiraże” w Dowództwie Wojsk Lotniczych i OPL OK[1][2]

1 stycznia

 • wprowadzono nowy system gospodarki mundurowej[3]
 • wyodrębniono lotnictwo operacyjne[3]
 • przy Zarządzie Topograficznym Sztabu Generalnego utworzono Wojskowe Zakłady Kartograficzne[4]
 • przy Szefostwie Wojsk Pancernych WP utworzono Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Poznaniu.

2 stycznia

 • wprowadzono nowy „Regulamin musztry SZ”[3][a]

5 stycznia

 • rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu[4]

11 stycznia

 • w związku z uchwałą Plenum Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej o rozwiązaniu organizacji, zostały rozwiązane również w wojsku koła ZMP[4][b].
 • rozkaz nr 6 ministra obrony narodowej w sprawie zatwierdzenia instrukcji o zakresie działania Pełnomocnika Ministra do spraw Zatrudnienia zwolnionych z wojska oficerów i podoficerów nadterminowych[4]

13 stycznia

 • rozpoczęto akcję propagandową przed wyborami do Sejmu[3]

18 stycznia

 • ukazał się rozkaz ministra obrony narodowej o przywróceniu tradycyjnych mundurów[5]

28 stycznia

 • zarządzenie nr 9 ministra obrony narodowej w sprawie członkostwa oficerów zawodowych i podoficerów nadterminowych w Towarzystwie Szkół Świeckich[4]

30 stycznia

 • rozkaz nr 11 ministra obrony narodowej w sprawie zakończenia przez wojska inżynieryjne akcji rozminowania oraz o dalszym prowadzeniu oczyszczania terytorium PRL z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych[4]

Luty[edytuj | edytuj kod]

1 lutego

3 lutego

 • ukazał się pierwszy numeru tygodnika Marynarki Wojennej „Bandera”[4]

4 lutego

 • powołano Radę Wojskową Ministerstwa Obrony Narodowej oraz rady wojskowe rodzajów sił zbrojnych, okręgów wojskowych i związków taktycznych[3]

5 lutego

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 13 zwolnił podoficerów i szeregowców z rozformowanych batalionów budowlanych[4]

12 lutego

 • wprowadzono nowy „Regulamin służby wewnętrznej Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”[3][c]

15 lutego

 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 25 nakazał utworzyć Koła Oficerów Rezerwy Sił Zbrojnych i powołać Rady do Spraw Oficerów Rezerwy Sił Zbrojnych[4]

27 lutego

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 15 nakazał zorganizować Wojskowy Ośrodek Kondycyjny dla personelu latającego w Zakopanem; pierwszym komendantem ośrodka został ppłk Witold Gorbasiewicz[4][1][2]
 • weszła w życie umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o statusie prawnym wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce, podpisana w Warszawie dnia 17 grudnia 1956[6][7]Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej

Marzec[edytuj | edytuj kod]

25 marca

 • uchwała o redukcji Wojska Polskiego o 44 500 żołnierzy[3][5]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

2 kwietnia

ORP "Zetempowiec"

10 kwietnia

 • zmieniono nazwę ORP „Zetempowiec” na ORP „Gryf”
 • zarządzenie nr 85 prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do prowadzenia szkolenia wojskowego na wyższych uczelniach cywilnych[4]
 • rozwiązano Oficerską Szkołę Topografów[4]

16 kwietnia

 • w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie otwarto wystawę wzorów nowego umundurowania żołnierzy, podoficerów służby zasadniczej oraz podoficerów i oficerów zawodowych wszystkich rodzajów wojsk[4]

Maj[edytuj | edytuj kod]

6 maja

 • utworzono Wojskowe Ośrodki Szkolenia Ogólnego nr 1 w Łodzi i nr 2 w Elblągu[3]

13 maja

 • zarządzeniem nr 49 minister obrony narodowej przekazał Teatr Domu Wojska Polskiego Prezydium Stołecznej Rady Narodowej[4]

14 maja

 • rozpoczęła się konferencja taktyczno-metodyczna zorganizowana przez Główny Zarząd Wyszkolenia Bojowego na temat prowadzenia walki w warunkach użycia broni atomowej[4]

27 maja

 • rozkaz MON w sprawie przedterminowego zwolnienia z czynnej służby wojskowej żołnierzy mających zawód nauczyciela oraz żołnierzy przyjętych na wyższe uczelnie[3]

30 maja

 • rozkazem nr 32 minister obrony narodowej powołał Radę Wojskową Ministerstwa Obrony Narodowej[4]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

w rejonie Pomorza Zachodniego Wojska Ochrony Pogranicza wprowadziły pierwszą Doświadczalną Eskadrę Lotniczą[1]

2 czerwca

 • dowódca wojsk lotniczych wydał rozkaz wykonawczy w sprawie ośrodka kondycyjnego w Zakopanem[9]

8 czerwca

12 czerwca

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 38 powołał Radę Główną do spraw Oficerów Rezerwy przy ministrze obrony narodowej[4]
 • minister obrony narodowej rozkazem nr 39 powołał Okręgowe Rady do spraw Oficerów Rezerwy[4]
 • minister obrony narodowej rozkazem nr 37 powołał komisję do opracowania projektu prawa o ustroju sądów wojskowych i prokuratury wojskowej[4]

19 czerwca

 • rozkaz MON nr 032 o połączeniu Technicznej Szkoły Wojsk Pancernych i OSWPanc i Zmech oraz powołaniu Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych[3]

23 czerwca

27 czerwca

29 czerwca

30 czerwca

 • w Gdyni odbyły się centralne uroczystości Dnia Marynarki Wojennej w ramach których odbyła się defilada wojskowa, parada okrętów oraz pokaz lądowania desantu morskiego[4]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

1 lipca

 • utworzono przedsiębiorstwo państwowe „Wojskowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane” w Warszawie[11]

5 lipca

 • do Sztokholmu udał się zespół okrętów w składzie: niszczyciel Błyskawica oraz ścigacze „Zwrotny” i „Nieugięty”[11]

6 lipca

16 lipca

 • podpisano umowę pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Generalną Dyrekcją PGR o warunkach płacy i pracy 10 000 żołnierzy zaangażowanych do żniw[11]

22 lipca

 • jednostki drogowe WP zbudowały i oddały do użytku 40-tonowy most na Pilicy[11]

24 lipca

 • dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK polecił do 1 października sformować Lotnictwo Operacyjne w Poznaniu, którego dowódcą został gen. bryg. pil. Jan Raczkowski[1]

25 lipca

 • rozpoczęła się akcja udziału wojska w żniwach[3]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

5 sierpnia

 • minister obrony narodowej rozkaz nr 48 zatwierdził statut wojskowych ośrodków szkolenia ogólnego[11]

6 sierpnia

9 sierpnia

 • zarządzeniem nr 95 ministra obrony narodowej utworzono Biuro Historyczne Wojska Polskiego. Jednocześnie rozformowano Zarząd Wojskowo-Historyczny Sztabu Generalnego[11]

17 sierpnia

 • rozformowano korpusy pancerne[3]
 • do Polski przywieziono urnę z prochami żołnierzy spod Narviku[13][14]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

 • na terenie Pomorza Zachodniego odbyły się manewry z udziałem jednostek wszystkich rodzajów sił zbrojnych — wojsk lądowych, lotnictwa, marynarki wojennej, a także oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przebieg manewrów obserwował przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki, członkowie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej z przewodniczącym Edwardem Gierkiem na czele, przedstawiciele Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych państw Układu Warszawskiego oraz przedstawiciele armii sojuszniczych i zaprzyjaźnionych[11]

4 września

 • wprowadzono nowy „Regulamin Służby Garnizonowej i Wartowniczej SZ PRL”[3]

5 września

 • zarządzenie nr 96 ministra obrony narodowej stanowiło, iż absolwenci Oficerskich Szkół Lotniczych lub kursów personelu latającego, którzy posiadają tytuł pilota lub nawigatora — używają stopnia z określeniem posiadanych specjalności[15][11][9]

7 września

 • utworzono zespół niszczycieli MW w składzie „Błyskawica” i „Burza”[3]. Zespół ten został wkrótce wzmocniony otrzymanymi od Związku Radzieckiego niszczycielami.

11 września

 • rozkazem nr 57 ministra obrony narodowej Oficerska Szkoła Lotnicza nr 5 otrzymała nazwę: Oficerska Szkoła Lotnicza im. Żwirki i Wigury[11][1][9]

19 września

 • do Chińskiej Republiki Ludowej udała się delegacja Wojska Polskiego[11]

24 września

 • na podstawie zarządzenia ministra obrony narodowej nr 104 Oficerska Szkoła Wojsk Pancernych otrzymała prawo nadawania absolwentom tytułu technika[11]

Październik[edytuj | edytuj kod]

1 października

 • w Poznaniu utworzono Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego na którego czele stanął gen. bryg. Jan Raczkowski[9]

16 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

7 listopada

1913 listopada

 • w Gdyni przebywała eskadra okrętów szkolnych Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii - fregaty: HMS „Roebuck”, HMS „Venus” i HMS „Vigilant”[11]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

13 grudnia

 • ustawa o służbie wojskowej oficerów sił zbrojnych, a także o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin[3]
 • zarządzenie nr 263 prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczania oficerów w czynnej służbie wojskowej do pracy w komendach terenowych obrony przeciwlotniczej[11]

15 grudnia

 • rozkazem ministra obrony narodowej nr 83 włączono w skład sił marynarki wojennej niszczyciela oraz czterech ścigaczy okrętów podwodnych przekazanych przez Związek Radziecki oraz nadania im nazw; niszczyciel otrzymał nazwę „Grom”[11]
 • podniesiono banderę na niszczycielu ORP „Grom” i innych okrętach

31 grudnia

 • rozkazem nr 88 ministra obrony narodowej rozwiązano Komisję Wojskowo-Historyczną Ministerstwa Obrony Narodowej[11]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Regulamin w tej wersji obowiązywał do stycznia 1958 roku
 2. Nowa organizacja młodzieżowa w wojsku pod nazwą Koła Młodzieży Wojskowej powstała 30 lipca 1958 roku
 3. Regulamin w tej wersji obowiązywał do lutego 1958 roku

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 79-86.
 2. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 198.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 337-338.
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 324-328.
 5. a b Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 49.
 6. M.P. z 1957 r. nr 29, poz. 127
 7. M.P. z 1957 r. nr 29, poz. 128
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 74
 9. a b c d Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 199.
 10. Witold Koszela: Okręty Floty Polskiej. T. I. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, s. 312.
 11. a b c d e f g h i j k l m n o Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 328-331.
 12. Witold Koszela: Okręty Floty Polskiej. T. I. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, s. 310.
 13. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 51.
 14. Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski: Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium. Warszawa: 1974, s. 334.
 15. na przykład porucznik pilot, kapitan nawigator
 16. Witold Koszela: Okręty Floty Polskiej. T. I. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017, s. 330.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 337-338. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 73-78. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Witold Koszela: Okręty Floty Polskiej. T. I. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2017. ISBN 978-83-65746-67-2.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.