Przejdź do zawartości

1965 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Kalendarium Wojska Polskiego 1965 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1965.

1965[edytuj | edytuj kod]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

89 stycznia

 • w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe poświęcone ofensywie Armii Radzieckiej i ludowego Wojska Polskiego w styczniu 1945 r.[2]

18 stycznia

 • w Warszawie u ministra obrony narodowej PRL odbyło się spotkanie ministrów obrony państw członkowskich Układu Warszawskiego[2]

19 stycznia

 • odbyła się narada Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego poświęcona omówieniu dotychczasowych wyników pracy komórek gospodarczych WP[1]

1920 stycznia

 • w Warszawie odbyły się obrady Doradczego Komitetu Politycznego państw-stron Układu Warszawskiego[2][3][4]

Luty[edytuj | edytuj kod]

 • gen. dyw. Wojciech Jaruzelski przejął od gen. broni Jerzego Bordziłowskiego obowiązki szefa Sztabu Generalnego WP[2]
 • gen. bryg. Józef Urbanowicz przejął od gen. dyw. Wojciecha Jaruzelskiego obowiązki szefa Głównego Zarządu Politycznego WP[2]
 • gen. broni Jerzy Bordziłowski przejął od gen. broni Zygmunta Duszyńskiego obowiązki głównego inspektora szkolenia[2]
 • odbyły się uroczystości związane z 20-leciem Pomorskiego, Śląskiego i Warszawskiego Okręgów Wojskowych[2]
 • ekipa wojskowa dokonała w Szczecinie operacji transportowej polegającej na przemieszczeniu z dorzecza Odry w głąb lądu pięciu barek morskich o wadze 175 ton każda[2]

812 lutego

 • w Warszawie odbyło się szkolenie czołowego aktywu partyjno-politycznego[2]

1824 lutego

19 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

910 marca

 • odbyła się doroczna centralna narada gospodarcza wojska poświęcona ocenie działalności gospodarczej poszczególnych dowództw i szefostw za rok 1964 oraz podsumowaniu wyników realizacji przedsięwzięć w zakresie wdrażania postępu ekonomicznego[2]

1923 marca

 • na zaproszenie KC PZPR przebywał w Polsce wicepremier i minister Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kuby, major Raúl Castro[4][2]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie skonstruowali pierwsze w Polsce urządzenie laserowe do celów praktycznych[4]

24 kwietnia

28 kwietnia

2129 kwietnia

 • z wizytą w Polsce przebywał minister obrony Republiki Finlandii Arvo Pentti[2]

Maj[edytuj | edytuj kod]

36 maja

 • zespół polskich okrętów wojennych w składzie: niszczyciel „Błyskawica” i „Grom” przebywał w Narwiku z wizytą, której celem było złożenie hołdu bohaterom walk o to miasto w 1940 r.[2]

56 maja

 • odbył się III Krajowy Zjazd Związku Inwalidów Wojennych PRL; na prezesa Zarządu Głównego ZIW wybrano ponownie generała brygady Stefana Orlińskiego[2]

1018 maja

 • odbyło się spotkanie kierowniczej kadry armii UW na terenie Przykarpackiego OW, w ramach ćwiczenia z wykorzystaniem nowego uzbrojenia i sprzętu technicznego[2]

1317 maja

 • z wizytą w Polsce przebywał minister – koordynator do spraw obrony i bezpieczeństwa, szef sztabu Sił Zbrojnych Republiki Indonezji, generał doktor Abdul Haris Nasution z towarzyszącym mu zastępcą ministra do spraw policji, generałem Soeparno Soerjaatmadja[4][2]

27 maja

 • z wizytą w Polsce przebywała delegacja Wojskowego Instytutu Historycznego Jugosłowiańskiej Armii Ludowej na czele z szefem Instytutu, bohaterem narodowym SFRJ generałem podpułkownikiem Petarem Brajowićem[2]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

4 czerwca

5 czerwca

 • początek ćwiczeń z wojskami w północnej części kraju pod kierownictwem MON[1]

10 czerwca

25 czerwca

 • na obchody 20-lecia Marynarki Wojennej PRL przybył do Gdyni z wizytą kurtuazyjną zespół radzieckich okrętów wojennych na czele z krążownikiem „Kirów” oraz zespół okrętów marynarki NRD[2]

30 czerwca

 • odbyła się narada w sprawie przekazania Wojsk Obrony Wewnętrznej z dniem 1 lipca 1965 roku do Ministerstwa Obrony Narodowej[1]
 • uchwalono ustawę o wyższym szkolnictwie wojskowym
 • początek dwudziestego pierwszego rejsu szkolnego ORP „Iskra”

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

 • w Warszawie odbyła się odprawa szefów zarządów politycznych okręgów wojskowych i równorzędnych poświęcona omówieniu węzłowych problemów dotychczasowej pracy partyjno-politycznej w wojskach oraz wytyczeniu zadań na najbliższy okres[5]
 • gen. dyw. Grzegorz Korczyński został powołany na stanowisko wiceministra obrony narodowej i głównego inspektora obrony terytorialnej[5]
 • w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie rozpoczęto eksploatację wirówki przeciążeniowej dla ludzi[6]
ORP „Iskra”

1 lipca

37 lipca

 • w Finlandii przebywał z wizytą zespół polskich okrętów w składzie: niszczyciel „Wicher” i dwa trałowce[5]

16 lipca

28 lipca

 • żołnierze Wojska Polskiego brali udział w akcji ratowniczej w związku z wybuchem „gejzera” ropy naftowej w powiecie Bochnia[5]

29 lipca

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

17 sierpnia

27 sierpnia

31 sierpnia

 • w Warszawie odbyła się odprawa kadry dowódczej Wojsk Obrony Wewnętrznej i Wojsk Ochrony Pogranicza[5]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

111 września

 • z wizytą w Polsce przebywał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Finlandii, generał piechoty Jaakko Sakari Siemelius[5]

10 września

 • odbyła się w Warszawie narada aktywu organów kontroli i rewizji wojska poświęcona podsumowaniu siedmioletniej działalności Głównej Kontroli Wojskowej i organów rewizji wojska[5]

13 września

19 września

22 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

8 października

 • obradował w Warszawie III Zjazd Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL[5]

12 października

 • ministrowie: obrony narodowej, szkolnictwa wyższego oraz oświaty wydali wspólne zarządzenie w sprawie ufundowania Nagrody im. Aleksandra Zawadzkiego[5]

13 października

 • utworzono Inspektorat Powszechnej Samoobrony[1]

1418 października

 • z oficjalną wizyta w Gdyni przebywał norweski okręt wojenny „Haugesund”[5]

19 października

23 października

 • w związku z „rakietyzacją” sił zbrojnych Szefostwo Artylerii WP zostało przemianowane na Szefostwo Wojsk Rakietowych i Artylerii WP[5]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

3 listopada

 • w Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom remilitaryzacji RFN[5]

712 listopada

 • z wizytą w Polsce przebywał minister obrony Republiki Austrii doktor Georg Prader[5]

13 listopada

 • w Szczecinie oddano do eksploatacji zaprojektowany przez wojskowych inżynierów Most Portowy na Kanale Parnickim[5]

24 listopada

2728 listopada

 • w OSL w Dęblinie odbył się zjazd absolwentów z lat 1945–1964 oraz konferencja naukowa[6]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

 • utworzono powiatowe, miejskie i dzielnicowe sztaby wojskowe[5]

3 grudnia

 • w ZSRR zmarł generał brygady w stanie spoczynku Aleksander Romeyko, współorganizator i dowódca Lotnictwa Wojska Polskiego w latach 1947–1951[5][6][6][8]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l m n o Babula 1998 ↓, s. 341–342.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Plikus (red.) 1975 ↓, s. 382–385.
 3. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 – 1984. Warszawa: 1987, s. 67.
 4. a b c d Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski: Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium. Warszawa: 1974, s. 368–375.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q Plikus (red.) 1975 ↓, s. 386–388.
 6. a b c d e f Konieczny 1984 ↓, s. 136–139.
 7. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 203.
 8. Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 204.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.