1962 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1962 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1962.

1962[edytuj | edytuj kod]

 • zgromadzenie i utrzymywanie określonych przez SG WP zapasów nienaruszalnych[1]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • rozpoczęły działalność wojewódzkie sztaby wojskowe[1]
 • weszło w życie rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 1961 w sprawie obowiązku meldunkowego osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu[2]

26 stycznia

30 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

15 lutego

 • Sejm PRL uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym[4]; Sąd Najwyższy dzielił się na cztery izby: Cywilną, Karną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Wojskową; równocześnie z utworzeniem Izby Wojskowej Sądu Nawyższego zlikwidowany został Najwyższy Sąd Wojskowy

Marzec[edytuj | edytuj kod]

7 marca

 • Szef Sztabu Generalnego WP wydał zarządzenie Nr 023/Org. w sprawie przeniesienia 3, 4 i 9 Dywizji Piechoty na etaty Nr 5/323-5/337 skadrowanej dywizji zmechanizowanej

21 marca

 • w Genewie minister spraw zagranicznych PRL, Adam Rapacki wygłosił przemówienie na plenarnym posiedzeniu Komitetu Rozbrojeniowego 18 państw[3]

28 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

 • odbył się centralny kurs instruktorsko-metodyczny dla kadry dowódczej wojska[3]

14 kwietnia

 • na podstawie rozkazu Nr 0039/Org. Ministra Obrony Narodowej na bazie dotychczasowego Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju został utworzony Inspektorat Lotnictwa oraz dwa samodzielne dowództwa: Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego i Dowództwo Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju[5][6]

24 kwietnia

30 kwietnia

 • Minister Obrony Narodowej wyznaczył:
dotychczasowego dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, generała dywizji Jana Frey-Bieleckiego na stanowisko Głównego Inspektora Lotnictwa
dotychczasowego dowódcę Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, generała brygady Czesława Mankiewicza na stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju
dowódcą Lotnictwa Operacyjnego pozostał generał brygady Jan Raczkowski

Maj[edytuj | edytuj kod]

2 maja

34 maja

22 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

 • odbyły się ćwiczenia operacyjne sztabów okręgów wojskowych i instytucji centralnych MON[3]

1 czerwca

 • minister obrony narodowej zarządzeniem nr 35/MON uregulował sprawy współzawodnictwa o miano Drużyny Służby Socjalistycznej[3]

18 czerwca

 • zmarł szef Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego, generał armii Aleksiej Antonow[3]

1825 czerwca

19 czerwca

30 czerwca

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 39/MON w sprawie odbywania przejazdów oraz dokonywania przewozów na koszt wojska; do zarządzenia zostały załączone „Przepisy o przejazdach i przewozach na koszt wojska” sygn. Szt. Gen. 301/62[8]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

ORP Sęp

36 lipca

4 lipca

 • Minister Obrony Narodowej wyznaczył:
generała brygady Michała Jakubika na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Lotnictwa do spraw szkolenia lotniczego
generała brygady Romana Paszkowskiego na stanowisko zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju do spraw szkolenia
pułkownika Jana Stamieszkina na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju
generała brygady Władysława Szczepuchę na stanowisko szefa Artylerii Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju

12 lipca

ORP „Iskra”
 • pułkownik Tadeusz Dąbkowski został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju do spraw politycznych
 • koniec dziewiętnastego rejsu szkolnego ORP „Iskra”; okręt zawinął do portu: Rostock

15 lipca

24 lipca

 • początek dwudziestego rejsu szkolnego ORP „Iskra”

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

1 sierpnia

 • koniec dwudziestego rejsu szkolnego ORP „Iskra” zawinął do portu w Helsinkach

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

 • w Zarządzie Politycznym Wojsk Obrony Powietrznej Kraju odbyła się konferencja poświęcona działalności sal tradycji bojowych jednostek wojskowych[9]

1 września

 • ukazał się rozkaz ministra obrony narodowej o przemianowaniu z dniem 2 września Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 1 im. Tadeusza Kościuszki na Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki[9]

69 września

 • w Sztokholmie z rewizytą kurtuazyjną przebywał zespół polskich okrętów w składzie: niszczyciel „Błyskawica” oraz trałowce „Delfin” i „Dzik”[9]

7 września

 • w Związku Radzieckim zmarł były dowódca Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych WP, generał pułkownik Iwan Suchow[9]

1013 września

 • w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się międzynarodowa narada dyrektorów muzeów wojskowo-historycznych Polski, ZSRR, CSRS, NRD, Rumunii i Węgier[9]

1113 września

 • w Gdyni z wizytą kurtuazyjną przebywał fiński okręt szkolny „Matti Kurki”[9]

Październik[edytuj | edytuj kod]

 • generał armii Paweł Batow został mianowany szefem Sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego[9]

2 października

 • attaché wojskowy CSRS w Warszawie, pułkownik Jan Doleżal wręczył wiceministrowi obrony narodowej i szefowi Głównego Zarządu Politycznego WP, generałowi dywizji Wojciechowi Jaruzelskiemu sztandar bojowy Czechosłowackiej Armii Ludowej, jako symbol przyjaźni i braterstwa z ludowym Wojskiem Polskim[9]

14 października

23 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

6 listopada

1213 listopada

20 listopada

 • Naczelne Dowództwo Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego odwołało stan pełnej gotowości bojowej wojsk[1]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

619 grudnia

 • w Związku Radzieckim z oficjalną wizytą przebywała delegacja Wojska Polskiego na czele z ministrem obrony narodowej, generałem broni Marianem Spychalskim[9][10]

30 grudnia

 • rozpoczęto formowanie powiatowych sztabów wojskowych[1]
 • podniesiono banderę na okręcie podwodnym ORP „Orzeł”[9]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 340.
 2. Dz.U. z 1961 r. nr 60, poz. 335.
 3. a b c d e f g h i j k l Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 369–370.
 4. Dz.U. z 1962 r. nr 11, poz. 54.
 5. a b Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 114–121.
 6. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 202.
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 96.
 8. Dziennik Rozkazów Tajnych MON z 1963 r. Nr 3, poz. 23.
 9. a b c d e f g h i j k l m Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 371–372.
 10. Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski: Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium. Warszawa: 1974, s. 355.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 340. ISBN 83-11-08755-5.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 96–102. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.