1963 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1963 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1963.

1963[edytuj | edytuj kod]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

21 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

20 lutego

 • w Centralnym Domu Armii Radzieckiej w Moskwie uroczyście przekazano dary dla Muzeum WP[2]

27 lutego

28 lutego

 • odbyła się II centralna narada aktywu Kół Młodzieży Wojskowej szkół oficerskich[2]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

67 marca

 • w Głównym Kwatermistrzostwie WP odbyła się doroczna narada specjalistów służb kwatermistrzowskich szczebla centralnego, okręgów wojskowych oraz rodzajów wojsk[2]

28 marca5 kwietnia

30 marca

 • weszła w życie ustawa z dnia 28 marca 1963 zmieniająca ustawę o powszechnym obowiązku wojskowym[4]; nowela między innymi usankcjonowała przeprowadzony w 1962 podział Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju na Wojska Lotnicze i Wojska Obrony Powietrznej Kraju oraz określiła na nowo czas trwania zasadniczej służby wojskowej
 • weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1963 w sprawie służby wojskowej w systemie obrony terytorialnej[5]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

4 kwietnia

 • weszła w życie ustawa z dnia 29 marca 1963 o służbie wojskowej chorążych Sił Zbrojnych[6]; na mocy ustawy został utworzony korpus chorążych Sił Zbrojnych oraz ustanowione kolejne stopnie wojskowe: chorążego (chorążego marynarki) i starszego chorążego (starszego chorążego marynarki); ustawa miała zastosowanie także do chorążych pełniących służbę w Wojskach Wewnętrznych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych

Maj[edytuj | edytuj kod]

4 maja

5 maja

6 maja

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 010/OTK, a Szef Sztabu Generalnego WP zarządzenie Nr 069/Org. w sprawie sformowania, w terminie do dnia 30 maja 1963 roku, poza normami wojska, siedemnastu pułków Obrony Terytorialnej, w tym pięć kategorii A, sześciu kategorii B i sześciu kategorii C:
Bydgoski Pułk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu (POW, kat. B, JW 2541)
Białostocki Pułk Obrony Terytorialnej w Ełku (WOW, kat. B, JW 2489)
Gdański Pułk Obrony Terytorialnej w Gdańsku (POW, kat. B, JW 2552)
Katowicki Pułk Obrony Terytorialnej w Gliwicach (ŚOW, kat. A, JW 2904)
Kielecki Pułk Obrony Terytorialnej w Kielcach (WOW, kat. C, JW 2495)
Koszaliński Pułk Obrony Terytorialnej w Koszalinie (POW, kat. C, JW 2703)
Krakowski Pułk Obrony Terytorialnej w Krakowie (WOW, kat. A, JW 2512)
Lubelski Pułk Obrony Terytorialnej w Radzyniu Podlaskim (WOW, kat. B, JW 2530)
Łódzki Pułk Obrony Terytorialnej (ŚOW, kat. C, JW 2871)
Olsztyński Pułk Obrony Terytorialnej w Biskupcu (WOW, kat. A, JW 2475)
Opolski Pułk Obrony Terytorialnej w Opolu (ŚOW, kat. B, JW 3002)
Poznański Pułk Obrony Terytorialnej w Gnieźnie (ŚOW, kat. B, JW 2844)
Rzeszowski Pułk Obrony Terytorialnej w Radymnie (WOW, kat. C, JW 2506)
Szczeciński Pułk Obrony Terytorialnej w Szczecinie (POW, kat. C, JW 2710)
Warszawski Pułk Obrony Terytorialnej w Ułężu (WOW, kat. A, JW 2491)
Wrocławski Pułk Obrony Terytorialnej w Świdnicy (ŚOW, kat. A, JW 2893)
Zielonogórski Pułk Obrony Terytorialnej w Skwierzynie (ŚOW, kat. C, JW 2724)

10 maja

31 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

7 czerwca

 • odbyła się pierwsza w dziejach Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego uroczystość nadania tytułów doktorów nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i historii[2]

1317 czerwca

 • w Gdyni przebywał z wizytą zespół 7 szwedzkich okrętów wojennych[2]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

512 lipca

 • z wizytą w Polsce przebywała oficjalna delegacja Węgierskiej Armii Ludowej z ministrem obrony narodowej WRL, generałem pułkownikiem Lajosem Czinege na czele[2][7]

26 lipca

 • w Moskwie odbyło się posiedzenie Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego[1][8]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

24 sierpnia

 • podniesiono banderę na ORP „Orlik”, pierwszym trałowcu bazowym projektu 206F[9]

29 sierpnia

 • weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 1963 o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzialności żołnierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godności żołnierskiej[10]; przewidziane w ustawie uprawnienia Ministra Obrony Narodowej i podległych mu organów wojskowych przysługiwały odpowiednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i podległym mu organom w stosunku do żołnierzy pełniących służbę w podległych mu jednostkach → Dyscyplina wojskowa

31 sierpnia

 • minister obrony narodowej wydał rozkaz nr 40 o nadaniu Oficerskiej Szkole Wojsk Obrony Przeciwlotniczej imienia porucznika Mieczysława Kalinowskiego[2]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

1 września

914 września

12 września

 • weszło w życie rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1963 w sprawie poboru i odroczeń zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin[13]

14 września

 • weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19 sierpnia 1963 w sprawie przydzielania organom wojskowym lokali na zakwaterowanie stałe Sił Zbrojnych[14]

1620 września

 • w Kopenhadze z wizytą kurtuazyjną przebywał zespół polskich okrętów wojennych w składzie: niszczyciel „Błyskawica” oraz dwa okręty podwodne „Sęp” i „Orzeł”[2]
 • w Gdyni przebywała z wizytą angielska fregata HMS „Rothesay”[2]

21 września

24 września

 • odbył się pierwszy start rakiety (POW)[1][a]

2829 września

29 września

 • o godz. 12:00 na poligonie Drawsko Pomorskie 1 bateria startowa 22 Dywizjonu Rakiet Taktycznych pod dowództwem porucznika Władysława Pulkowskiego przeprowadziła start pierwszej w Wojsku Polskim rakiety taktycznej 3R9[15][a]
 • w Wymiarkach, w miejscu gdzie 10 Sudecka Dywizja Piechoty przygotowywała się do forsowania Nysy Łużyckiej, odsłonięto pomnik ku czci poległych żołnierzy Wojska Polskiego[2]

Październik[edytuj | edytuj kod]

718 października

 • gen. armii St. Popławski, gen. broni Wł. Korczyc, gen. broni P. Połynin, gen. dyw. W. Bewziuk, wiceadmirał W. Czerokow, gen. dyw. B. Kieniewicz, gen. dyw. B. Półturzycki, gen. bryg. R. Malinowski, gen. bryg. M. Melenas, gen. bryg. Wł. Piliński, gen. bryg. pil. A. Romeyko i gen. bryg. W. Sienicki brali udział w obchodach 20-lecia ludowego Wojska Polskiego[16][12]

9 października

10 października

1018 października

 • w Polsce z oficjalną wizytą przebywała delegacja wojskowa Związku Radzieckiego pod przewodnictwem członka KC KPZR i ministra obrony ZSRR, marszałka Związku Radzieckiego Rodiona Malinowskiego[16]

12 października

14 października

2328 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

 • w Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego uruchomiono pierwszy w Polsce laser rubinowy[16]

3 listopada

7 listopada

 • generał dywizji pilot Jan Raczkowski został wyznaczony na stanowisko Głównego Inspektora Lotnictwa, a generał brygady pilot Franciszek Kamiński został pełniącym obowiązki dowódcy Lotnictwa Operacyjnego

11 listopada

 • generał brygady Tadeusz Pietrzak został wyznaczony na stanowisko dowódcy Wojsk Wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

13 listopada

 • w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie odbyła się sesja naukowa na temat sposobów prowadzenia walki na współczesnym teatrze wojny ze szczególnym uwzględnieniem ruchliwości wojsk jako czynnika decydującego o zwycięstwie[1]

14 listopada

 • weszło w życie zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 listopada 1963 w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”[21]; zgodnie ze statutem w skład Prezydium Zarządu Głównego Aeroklubu PRL wchodził z urzędu delegat Ministra Obrony Narodowej, a w skład prezydium zarządu aeroklubu regionalnego delegat Wojsk Lotniczych, wyznaczony przez władze tych wojsk

18 listopada

 • weszła w życie ustawa z dnia 13 listopada 1963 zmieniająca przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych[22]

24 listopada

25 listopada

 • szef Głównego Zarządu Politycznego WP ogłosił II Ogólnowojskowy Konkurs Czytelniczy z okazji 20 lecia Polski Ludowej; konkurs został rozstrzygnięty w lipcu następnego roku

28 listopada

 • weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1963 w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby[23]; przedmiotowe rozporządzenie zostało uchylone z dniem 10 czerwca 1992

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

45 grudnia

 • we Wrocławiu odbyła się narada partyjno-służbowa oficerów pionu zaopatrzenia Służby Samochodowej Wojska Polskiego[16]

1011 grudnia

 • odbyła się narada czołowego aktywu partyjnego Sił Zbrojnych PRL[16]

16 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. a b prof. Julian Babula podaje, że start rakiety odbył się 24 września, a prof. Michał Trybus, że 28 września

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 340-341.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 373-375.
 3. Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski: Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium. Warszawa: 1974, s. 357.
 4. Dz.U. z 1963 r. nr 14, poz. 74
 5. Dz.U. z 1963 r. nr 14, poz. 75
 6. Dz.U. z 1963 r. nr 15, poz. 78
 7. Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski: Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium. Warszawa: 1974, s. 358.
 8. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 63.
 9. Jarosław Ciślak, Polska Marynarka Wojenna 1995, Okręty, samoloty i śmigłowce, uzbrojenie, organizacja, Wydawnictwo "Lampart", Warszawa 1995, ​ISBN 83-86776-08-0​, s. 90.
 10. Dz.U. z 1963 r. nr 22, poz. 114
 11. Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 121-128.
 12. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 202.
 13. Dz.U. z 1963 r. nr 155, poz. 10
 14. Dz.U. z 1963 r. nr 39, poz. 220
 15. Michał Trubas, Wojska „jednorazowego użytku”, Przegląd Historyczno-Wojskowy Nr 2 (235), Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011, ISSN 1640-6281, s. 172.
 16. a b c d e f g h i Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 376.
 17. M.P. z 1963 r. nr 75, poz. 372
 18. Dz.U. z 1963 r. nr 44, poz. 249
 19. Dz.U. z 1963 r. nr 52, poz. 289
 20. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 - 1984. Warszawa: 1987, s. 64.
 21. M.P. z 1963 r. nr 84, poz. 406
 22. Dz.U. z 1963 r. nr 50, poz. 277
 23. Dz.U. z 1963 r. nr 53, poz. 290

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1963.
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 340-341. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.