1972 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1972 – strona przedstawia wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1972.

1972[edytuj | edytuj kod]

 • do uzbrojenia wdrożono 7,62 mm karabinek AKMS.
 • rozformowano bataliony OT[1]
 • wprowadzono plan mobilizacyjny SZ „PM 72” oraz nowe instrukcje mobilizacyjne[1]
 • przeprowadzono ćwiczenia mobilizacyjne w OW oraz kontrole stanu przygotowań mobilizacyjnych w wybranych jednostkach wojskowych[1]
 • wprowadzono na uzbrojenie zestawy rakietowe KUB[1]
 • utworzono nowy kierunek kształcenia oficerów politycznych lotnictwa w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie[2]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

3 stycznia

 • piloci lotnictwa morskiego i stoczniowcy marynarki wojennej zainstalowali na gmachu wieżowca w Gdyni antenę umożliwiającą odbiór na terenie Trójmiasta II programu TV oraz programów kolorowych[3][2]

4 stycznia

 • w MON odbyło się spotkanie z przodującymi dowódcami pułków[1]

11 stycznia

 • w Warszawie odbyła się narada pracowników pionu kadrowego; uczestniczyli w niej przedstawiciele terenowych organów kadrowych wszystkich szczebli dowodzenia oraz oficerowie Departamentu Kadr MON[3]

12 stycznia

 • kierownictwo MON spotkało się z uczestnikami ruchu inicjatyw i eksperymentów w wojsku[3]

19 stycznia

 • odbyło się szkolenie kierowniczego aparatu partyjno-politycznego związków taktycznych[3]

20 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

4 lutego

 • odbyło się spotkanie kierownictwa MON z przodującymi dowódcami pułków, poświęcone omówieniu „Modelowego zakresu obowiązków dowódcy pułku”[3]

9 lutego

16 lutego

 • w województwie katowickim odbyło się szkolenie członków Rady Wojskowej MON i kierowniczej kadry Wojska Polskiego[3]

19 lutego

 • w Głównym Zarządzie Politycznym WP odbyła się narada sekretarzy komitetów partyjnych okręgów wojskowych[3]

24 lutego

 • w Głównym Zarządzie Politycznym WP odbyła się narada szefów oddziałów propagandy okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, redaktorów naczelnych prasy wojskowej i kierowników wojskowych ośrodków masowej informacji[3]

25 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

 • dotychczasowy dowódca Wojsk Lotniczych, gen. dyw. pil. Jan Raczkowski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Komunikacji; minister obrony narodowej powierzył pełnienie obowiązków dowódcy Wojsk Lotniczych gen. bryg.pil. Henrykowi Michałowskiemu[3][2][4]
 • na stanowisko prokuratora generalnego PRL Rada Państwa powołała dotychczasowego naczelnego prokuratora wojskowego gen. bryg. dr Lucjana Czubińskiego; naczelnym prokuratorem wojskowym został płk Kazimierz Lipiński[3]

8 marca

 • opublikowano projekt „Ceremoniału Wojskowego”[3]

19 marca

22 marca

 • powołano Radę do Spraw Socjalno-Bytowych SZ[1]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

7 kwietnia

8 kwietnia

 • rozpoczęły się ćwiczenia taktyczne jednostek WP i AR ze strzelaniami bojowymi[1][4]

10 kwietnia

 • w Moskwie podpisano „Konwencję o zakazie badań, produkcji i magazynowania broni bakteriologicznej i toksyn oraz ich zniszczeniu”[5]

11 kwietnia

 • w Bukareszcie odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego; przewodniczył naczelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych marszałek Związku Radzieckiego Iwan Jakubowski[5]

16 kwietnia

 • W Świnoujściu zakończono montaż konstrukcji budynku teatralnego wraz z przekaźnikiem telewizyjnym. Do prac użyto kilka czołgów i ciągników gąsienicowych oraz sprzęt łączności z 12 Dywizji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej[5]

17 kwietnia

 • z wizytą w Polsce przebywał minister obrony Królestwa Norwegii A. J. Fostervoll[5]

Maj[edytuj | edytuj kod]

29 maja

 • w Drawsku rozpoczęły się wieloszczeblowe ćwiczenia jednostek zabezpieczenia materiałowo-technicznego i medycznego Wojska Polskiego pod kryptonimem „Wiosna-72” ; ćwiczeniami kierował szef Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Bolesław Chocha[5]

6 maja

 • w 30 rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej i jej siły zbrojnej minister obrony narodowej nadał 15 Dywizji Zmechanizowanej imię Gwardii Ludowej[5]

14 maja

20 maja

 • w Zakładach Mechanicznych „Ursus” przy użyciu śmigłowca Mi-8 zdemontowano dwa stare i zamontowano nowe iskrowniki[5][2]

27 maja

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie w sprawie utworzenia przy wyższych szkołach oficerskich 3-letnich zaocznych studiów inżynierskich dla oficerów mających ukończone szkoły oficerskie starego typu[5]

29 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

8 czerwca

 • weszła w życie ustawę o utworzeniu Urzędu Ministra do spraw Kombatantów; na stanowisko powołany został gen. dyw. Mieczysław Grudzień[5]
 • od gen. dyw. Jana Czapli stanowisko szefa Głównego Zarządu Politycznego WP przejął gen. bryg. Włodzimierz Sawczuk; gen. Czapla powołany został na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych[5]

1217 czerwca

14 czerwca

 • odbyło się spotkanie I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka z kierownictwem Głównego Zarządu Politycznego WP oraz szefami zarządów politycznych okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych[5]

15 czerwca

 • odbyła się wizyta delegacji Wojska Polskiego w Finlandii; delegacji przewodniczył minister obrony narodowej gen. broni Wojciech Jaruzelski[5]

25 czerwca

 • podniesiono banderę na pływającej stacji demagnetyzacyjnej SD-12 projektu B208
 • odbyła się manifestacja społeczeństwa Pomorza Zachodniego w Cedyni z okazji 1000-lecia zwycięstwa wojsk Mieszka I nad wojskami Hodona i Zygfryda; odsłonięto pomnik symbolizujący zwycięstwo żołnierza polskiego nad Odrą na Wzgórzu Czcibora[5]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

ORP „Iskra”

5 lipca

 • do Gdyni przybył zespół francuskich okrętów wojennych w składzie: fregaty „Balny”, „Le Champenais” i „Le Lorrain” oraz patrolowce „L’Etourdi” i „L’Attentif”[6]

22 lipca

26 lipca

27 lipca

 • do Leningradu zawinął zespół polskich okrętów wojennych: niszczyciel „Warszawa”, dwa ścigacze okrętów podwodnych, dwa trałowce, dwa okręty desantowe i zbiornikowiec[6]

28 lipca

29 lipca

 • do Polski przybył zespół czterech okrętów desantowych ze słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Ludowej Marynarki Wojennej NRD[6]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

 • w okresie żniw w pracach rolnych zatrudnionych było około 30 tys. żołnierzy[6]

8 sierpnia

10 sierpnia

12 sierpnia

23 sierpnia

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

1 września

2 września

 • w Głównym Zarządzie Politycznym WP odbyła się narada, podczas której omawiano problemy organizacji pracy, kierowania i zarządzania, dalszego doskonalenia metod partyjno-politycznego działania[6]

1416 września

5 września

 • wojska kolejowe przekazały do użytku most objazdowy przez Nogat na linii kolejowej Malbork–Tczew[6]

16 września

19 września22 września

29 września

30 września

 • w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Lipnie przy użyciu śmigłowca Mi-8 wymieniono 25-metrowy komin kotłowni[6]

Październik[edytuj | edytuj kod]

9 października

12 października

 • ukazały się „Wskazówki szefa GZP WP w sprawie patriotycznego i internacjonalistycznego wychowania żołnierzy Sił Zbrojnych PRL”[6]

16 października

 • do Polski przyjechał minister obrony CSRS gen. armii Martin Dżur[6]

1621 października

 • w Mińsku odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych[6]

20 października

2226 października

 • delegacji Wojska Polskiego pod kierownictwem ministra obrony narodowej gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego odwiedziła Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii[6]

25 października

2527 października

 • w Moskwie odbyła się sesja naukowa na temat „braterstwa broni narodów ZSRR i Polski w walce z faszyzmem w latach drugiej wojny światowej”[6]

30 października

 • w Wojskowej Akademii Politycznej odbyła się konferencja zorganizowana przez Główny Zarząd Polityczny WP na temat „Organizacja, kierowanie i prowadzenie pracy partyjno-politycznej w czasie ćwiczeń operacyjno-taktycznych”[6]

31 października

 • w siedzibie Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich podpisano porozumienie o współpracy między ZG ZLP a Głównym Zarządem Politycznym WP. Porozumienie podpisali: prezes ZGZLP – Jarosław Iwaszkiewicz oraz szef GZP WP gen. dyw. Włodzimierz Sawczuk[6]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

4 listopada

 • rozstrzygnięto konkurs „Lepsza gospodarka – wyższa gotowość bojowa”[6]

14 listopada

 • w Głównym Zarządzie Politycznym WP odbyła się narada partyjno-służbowa poświęcona usprawnieniu organizacji pracy, kierowania, dowodzenia i zarządzania[6]

1618 listopada

 • w Gdyni odbyła się doroczna odprawa szkoleniowa kierowniczej kadry Sił Zbrojnych PRL pod kierownictwem ministra obrony narodowej. Wyróżniono medalem „Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej” m.in.: 1 Warszawski Pułk Czołgów Średnich im. Bohaterów Westerplatte, 10 Sudecką Dywizję Pancerną im. Bohaterów Armii Radzieckiej, Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową im. gen. Aleksandra Waszkiewicza, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie[6]

1920 listopada

 • żołnierze 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego zmontowali ze stalowych konstrukcji sześć mostów u zbiegu Al. Niepodległości i ul. Wawelskiej w Warszawie o łącznej długości 665 m[6]

23 listopada

 • w kopalni węgla kamiennego „Barbara” w Chorzowie Starym za pomocą śmigłowca Mi-8 dokonano wymiany zużytych elementów konstrukcyjnych na szybowych wieżach wyciągowych[6]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

11 grudnia

 • żołnierze Wojsk Inżynieryjnych odbudowali i oddali do użytku zniszczone podczas sierpniowej powodzi mosty w województwie katowickim i krakowskim

13 grudnia

 • w Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego z okazji 25-lecia jej istnienia około 100 pracowników naukowych uczelni uzyskało nagrody bądź wyróżnienia ministra obrony narodowej[6]

14 grudnia

 • w Wojskowej Akademii Politycznej odbyło się sympozjum na temat „Doskonalenie kwalifikacji oficerów rezerwy”[6]

16 grudnia

 • podniesiono banderę na pływającej stacji demagnetyzacyjnej SD-13 projektu B208
 • Sejm uchwalił ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, oraz ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową[6]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. s. 346.
 2. a b c d e f g Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 162–166.
 3. a b c d e f g h i j k l m Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 430–432.
 4. a b c d Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 208.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 432–434.
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 435–440.
 7. Zarządzenie nr 048/Org. szefa Sztabu Generalnego z 26 lipca 1972 roku.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.