1980 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1980 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1980[a].

1980[edytuj | edytuj kod]

 • w NRD odbyło się ćwiczenie Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego pod kryptonimem „Braterstwo Broni”[1]

Luty[edytuj | edytuj kod]

27 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

 • przeprowadzono szkolenie wyznaczonych jednostek Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego[1]

21 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

1 kwietnia

 • weszło w życie zarządzenie Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1980 roku w sprawie nowych wzorów sznurów służbowych WSW; na mocy zarządzenia został wprowadzony sznur służbowy dowódcy patrolu WSW i sznurek z gwizdkiem patrolowego WSW w kolorze białym, w miejsce dotychczasowych, w kolorze matowosrebrnym[3]Sznury naramienne w Wojsku Polskim

18 kwietnia

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 15/MON w sprawie uprawnień Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk wojskowych[4]
 • Minister Obrony Narodowej „z okazji Święta 1 Maja, w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy zawodowej i społecznej”, podpisał rozkaz personalny Nr 54 w sprawie nadania dwudziestu sześciu pracownikom wojska tytułów i odznak „Zasłużonego Przodownika Pracy Socjalistycznej”[5]

21 kwietnia

 • Zastępca Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ogólnych wydał wytyczne w sprawie honorowania rodziców synów wzorowo pełniących czynną służbę wojskową; zgodnie z wytycznymi rodziców, których co najmniej pięciu synów wzorowo pełniło czynną służbę wojskową (zasadniczą, okresową, zawodową) lub co najmniej trzech synów pełniło zawodową służbę wojskową należało przedstawić do wyróżnienia złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”; w przypadkach szczególnie uzasadnionych można było wystąpić o nadanie złotego lub srebrnego medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których co najmniej trzech synów pełniło wzorowo zasadniczą lub okresową służbę wojskową[6]

27 kwietnia

Maj[edytuj | edytuj kod]

5 maja

 • odbyła się Centralna Narada Racjonalnego Gospodarowania Sił Zbrojnych[1]

7 maja

 • generał dywizji Józef Baryła objął stanowisko szefa Głównego Zarządu Politycznego WP

1218 maja

 • delegacja Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej wzięła udział w Sympozjum Biologii i Medycyny Kosmicznej „Interkosmos” w Dreźnie[2]

14 maja

16 maja

 • Zastępca Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ogólnych i Szef Głównego Zarządu Politycznego WP wydali zarządzenie w sprawie pracy ideowo-politycznej z byłymi żołnierzami zawodowymi oraz dalszej ich aktywizacji w działalności społecznej na rzecz wojska i obronności kraju[8]

20 maja

 • w Moskwie rozpoczęło się posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego[1]
 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 17/MON w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte wyższych studiów zawodowych w zakresie nauk społeczno-politycznych; czteroletnie studia zostały wprowadzone z dniem 1 września 1980 roku na wydziale nawigacji i uzbrojenia okrętowego WSMW; studia na wydziale dowódczym WSMW o kierunku dowódczo-politycznym były kontynuowane na dotychczasowych zasadach do czasu ukończenia nauki przez słuchaczy tego kierunku, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1985 roku[9]

26 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

 • w czasie obchodów 25-lecia Polskiego Towarzystwa Astronautycznego pułkownik profesor doktor habilitowany Stanisław Barański został wybrany na stanowisko prezesa Zarządu Głównego PTA[2]Międzynarodowa Federacja Astronautyczna

4 czerwca

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie Nr 20/MON w sprawie prowadzenia badań sytuacji materialnej żołnierzy zawodowych i ich rodzin[9]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

1 lipca

 • weszły w życie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej:
Nr 22/MON z dnia 10 czerwca 1980 roku w sprawie służby wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych;
Nr 23/MON z dnia 11 czerwca 1980 roku w sprawie rad podchorążych absolwentów szkół oficerów rezerwy i szkół podchorążych rezerwy;
Nr 24/MON z dnia 25 czerwca 1980 roku w sprawie tytułu podchorążego - kandydata na oficera rezerwy;
Nr 25/MON z dnia 23 czerwca 1980 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przepisów ubiorczych żołnierzy Wojska Polskiego; na podstawie zarządzenia wprowadzono metalowe odznaki „SPR” noszone przez podchorążych rezerwy na naramiennikach kurtek (z wyjątkiem kurtek roboczych), wiatrówek i płaszczy sukiennych;
oraz zarządzenie Nr 21 Głównego Kwatermistrza WP z dnia 12 czerwca 1980 roku w sprawie zabezpieczenia studentów i absolwentów cywilnych szkół wyższych odbywających długotrwałe przeszkolenie wojskowe[10]

2 lipca

11 lipca

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

 • odbył się finał V Olimpiady Taktycznej WP[1]

412 września

 • na terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej odbyły się ćwiczenia wydzielonych kontyngentów zaprzyjaźnionych armii pod kryptonimem „Braterstwo broni - 80”, w których ważną rolę spełniły jednostki lotnicze[2]

8 września

 • rozpoczęła posiedzenie Rada Wojskowa MON[1]

Październik[edytuj | edytuj kod]

 • Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra obrony narodowej mianował szefa GZP, generał dywizji Józefa Baryłę, wiceministrem obrony narodowej[12]

7 października

10 października

11 października

1517 października

25 października

26 października

 • w Łodzi zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, generał dywizji Antoni Jasiński wręczył sztandar Centrum Doskonalenia Kadr Administracji Wojskowej ufundowany przez załogę Zakładu Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju[12]

30 października

 • pod przewodnictwem ministra obrony narodowej, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego, odbyła się doroczna odprawa szkoleniowa kierowniczej kadry Sił Zbrojnych PRL w trakcie, której omówiono wykonanie zadań szkoleniowo-wychowawczych i produkcyjnych w 1980 roku oraz wytyczono główne kierunki działalności Sił Zbrojnych PRL na rok 1981[12]
 • weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1980 w sprawie zastępczej służby poborowych; rozporządzenie określało tryb powoływania poborowych do służby zastępczej i sposób jej odbywania, obowiązki i uprawnienia poborowych oraz zasady zwalniania z zastępczej służby[14]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

 • szef Głównego Zarządu Politycznego WP, generał dywizji Józef Baryła odznaczył Redakcję Tygodnika Ilustrowanego „Żołnierz Polski” Orderem Sztandaru Pracy II klasy w związku z 35-leciem istnienia gazety[12]

21 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

2 grudnia

3 grudnia

 • odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej MON, która nawiązując do uchwały VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dała wyraz głębokiemu zaniepokojeniu sytuacją stwarzającą poważne zagrożenie dla ładu społeczno-gospodarczego oraz funkcjonowania organizmu państwa jako całości, a także wyraziła pogląd, że dalsze utrzymywanie się tej sytuacji może spowodować wysoce negatywne skutki dla obronności kraju[12]

5 grudnia

 • w Moskwie delegacja polska pod przewodnictwem Stanisława Kani wzięła udział w spotkaniu przywódców państw członkowskich Układu Warszawskiego[15]

7 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W niektórych opisach faktów zachowano słownictwo i styl typowy dla ówczesnej epoki

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g h i j k l Babula 1998 ↓, s. 349.
 2. a b c d Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 213.
 3. Dziennik Rozkazów MON z 1980 r. poz. 22.
 4. Dziennik Rozkazów MON z 1980 r. poz. 25. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
 5. Dziennik Rozkazów MON z 1980 r. poz. 26.
 6. Dziennik Rozkazów MON z 1980 r. poz. 24.
 7. Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 210-213.
 8. Dziennik Rozkazów MON z 1980 r. poz. 27. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
 9. a b Dziennik Rozkazów MON z 1980 r. poz. 28. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
 10. Dziennik Rozkazów MON z 1980 r. poz. 35-39.
 11. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 118.
 12. a b c d e f g h i j k l Czesław Szafran. Kronika. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1/1981. s. 288-302. 
 13. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 122.
 14. Dz.U. z 1980 r. nr 23, poz. 87
 15. a b Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 123.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej z 1980.
 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.
 • Czesław Szafran. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1, 1981. Warszawa: Wydawnictwo "Czasopisma Wojskowe". ISSN 0043-7182. 
 • Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka, Kalendarium polskie 1944 - 1984, Warszawa 1987, ISBN 83-203-2362-2.