1954 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1954 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1954.

Stan etatowy Wojska Polskiego wynosił 322.578 żołnierzy, w tym w wojskach lądowych - 254.800 (79%), w wojskach lotniczych - 43.058 (13%) i w Marynarce Wojennej - 15.578 (4,8%)[1][a].

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

1 stycznia

 • stan etatowy Wojska Polskiego wynosił 382.691 żołnierzy, w tym w wojskach lądowych - 312.720 (81,7%), w wojskach lotniczych i obrony przeciwlotniczej obszaru kraju - 52.826 (13,8%) i w Marynarce Wojennej - 17.145 (4,5%); w jednostkach poza normą wojska liczba etatów wynosiła - 59.968 (15,6%)[3]
 • na podstawie rozkazu Nr 00066/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 1953 przemianowano okręgi wojskowe:
Okręg Wojskowy Nr I na Warszawski Okręg Wojskowy
Okręg Wojskowy Nr II na Pomorski Okręg Wojskowy
Okręg Wojskowy Nr IV na Śląski Okręg Wojskowy[4]
 • na podstawie zarządzenia Nr 105/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 1953 zaczął obowiązywać nowy podział terytorialny okręgów wojskowych, wojskowych komend wojewódzkich i wojskowych komend rejonowych → Okręg wojskowy

5 stycznia

 • minister obrony narodowej marszałek Polski Konstanty Rokossowski dokonał otwarcia 1. Centralnej Wystawy Racjonalizatorskiej Służby Tyłów Wojska Polskiego[5]

19 stycznia

Luty[edytuj | edytuj kod]

1 lutego

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 08/Org. w sprawie przeformowania Zarządu XI Studiów i Doświadczeń Wojennych Sztabu Generalnego w Zarząd XI Wojskowo-Historyczny Sztabu Generalnego[6]Wojskowy Instytut Historyczny

24 lutego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1013 marca

 • trwały obrady II Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej[5]. Uchwalony przez II Zjazd Statut PZPR w pkt. 55 stwierdzał: „W jednostkach wojskowych organizacje partyjne działają na zasadach instrukcji Komitetu Centralnego. Pracą partyjną w wojsku kieruje Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego działający na prawach Wydziału Komitetu Centralnego”.

28 marca

 • zatwierdzono „Plan zamierzeń organizacyjnych na lata 1955-1956”[7]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

29 kwietnia

 • w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego opracowano plan rozwoju Marynarki Wojennej[8]

Maj[edytuj | edytuj kod]

7 maja

 • ukazał się rozkaz nr 23 ministra obrony narodowej w sprawie odznak dla absolwentów akademii wojskowych za granicą[5]

8 maja

 • uchwała Prezydium Rządu nr 285/54 w sprawie Korpusu Kadetów im. gen. Karola Świerczewskiego[5]

11 maja

 • wprowadzono "Wskazówki dla szeregowca i podoficera o sposobie zabezpieczenia przed bronią atomową"[8]

15 maja

20-22 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

2 czerwca

 • rozkazem nr 37 ministra obrony narodowej w lotnictwie wojskowym wprowadzono tytuły i odznaki „Załogi Wyborowej” i „Wzorowego Zwiadowcy Lotniczego”[10][11]

46 czerwca

 • w Warszawie odbyła się spartakiada szkół oficerskich i wyższych uczelni Wojska Polskiego[5]

21 czerwca

 • szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Jerzy Bordziłowski został mianowany wiceministrem obrony narodowej

27 czerwca

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

w rejs na Morze Czarne wyruszył okręt szkolny „Zetempowiec”. 22 lipca okręt zawinął do portu w Sewastopolu[5]

9 lipca

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 32 wprowadził odznaki specjalności lotniczych: pilota 3, 2 i 1 klasy, nawigatora 3, 2 i 1 klasy, technika lotniczego, mechanika lotniczego, strzelca radiotelegrafisty, strzelca pokładowego, instruktora spadochronowego, skoczka spadochronowego[5][11]

15 lipca

 • minister obrony narodowej rozkazem nr 32 wprowadził ubiór galowy admirałów i oficerów zawodowych Marynarki Wojennej

23 lipca

 • uchwała w sprawie budowy okrętów wojennych i zabezpieczenia ich dostaw w latach 1954-1960[8]
 • Rząd PRL wyraził zgodę na udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych komisjach kontroli i nadzoru nad wykonaniem rozejmu w Wietnamie, Laosie i Kambodży[5]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

pierwszy Zlot Racjonalizatorów Artylerii Wojska Polskiego[5]

20 sierpnia

25 sierpnia

 • wszedł w życie dekret Rady Państwa z dnia 14 sierpnia 1954 o zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i ich rodzin[12]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

17 września

18 września

Październik[edytuj | edytuj kod]

9 października

 • Minister Obrony Narodowej nadał:
rozkazem Nr 53 Oficerskiej Szkole Artylerii w Toruniu imię Józefa Bema
rozkazem Nr 54 Oficerskiej Szkole Politycznej w Łodzi imię Ludwika Waryńskiego[5]

12 października

22 października

Listopad[edytuj | edytuj kod]

7 listopada

9 listopada(19)

 • Minister Obrony Narodowej nadał:
rozkazem Nr 61 Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu imię generała Jakuba Jasińskiego
rozkazem Nr 54 Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Poznaniu imię Stefana Czarnieckiego[5]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

1 grudnia

 • na podstawie dyrektywy Nr 0053/Org. Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 1954, na bazie Dowództwa Wojsk Lotniczych i Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej Obrony Kraju sformowano Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju[14][15]

4 grudnia

 • szef Głównego Zarządu Wyszkolenia Bojowego wydał zarządzenie w sprawie zasad organizacji i prowadzenia działań bojowych w warunkach stosowania broni atomowej[8]

31 grudnia

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Stan Sił Zbrojnych PRL na dzień 1 marca 1954 roku

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Czesław Ciesielski: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. s. 259.
 2. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. s. 163.
 3. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. s. 86.
 4. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. s. 85-86 i 106.
 5. a b c d e f g h i j k l m n Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 307-310.
 6. Kazimierz Sobczak, Z historii i współczesności Wojskowego Instytutu Historycznego im. Wandy Wasilewskiej, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (119), Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”, Warszawa 1987, s. 38.
 7. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. s. 86-87.
 8. a b c d Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 335-336.
 9. Dz.U. z 1954 r. nr 23, poz. 82
 10. a b c d e Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 60-66.
 11. a b c Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 196.
 12. Dz.U. z 1954 r. nr 37, poz. 159
 13. Dz.U. z 1956 r. nr 38, poz. 171
 14. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. s. 195.
 15. Roman Juszkiewicz. Ostrożnie z najnowszą historią ludowego WP. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1, s. 341, 1981. 

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 335-336. ISBN 83-11-08755-5.
 • Czesław Ciesielski, Walter Pater, Przybylski Jerzy: Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1992. ISBN 83-1-082202-2.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.
 • Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy : przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. Warszawa: Wydaw. TRIO : Instytut Pamięci Narodowej, 2003. ISBN 83-88542-53-2.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.