1961 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1961 - wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1961.

1961[edytuj | edytuj kod]

 • opracowano plan rozwoju i doskonalenia Sił Zbrojnych PRL na lata 1961-1970[1]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

9 stycznia

 • Minister Obrony Narodowej wydał zarządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych do organów wojskowych[1]

14 stycznia

 • gen. bryg. pil. Michał Jakubik i płk pil. Edward Chromy w Stołecznej Radzie Narodowej zostali udekorowani odznakami zasłużonych dla Warszawy[2]

17 stycznia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad działania „Kół Młodzieży Wojskowej”[3]

Luty[edytuj | edytuj kod]

5 lutego

 • w Zakopanem Minister Obrony Narodowej dokonał otwarcia I Zimowej Spartakiady Armii Zaprzyjaźnionych[3]

10 lutego

 • weszły w życie ustawy:
z dnia 31 stycznia 1961 o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych[4]
z dnia 31 stycznia 1961 o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1958 o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych i dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin[5]

Marzec[edytuj | edytuj kod]

10 marca

 • weszły w życie ustawy:
z dnia 31 stycznia 1961 o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego[6]
z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego[7]

22 marca

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie w sprawie sztandarów jednostek wojskowych oraz w sprawie flag lotnictwa wojskowego[3][8][2]

23 marca

 • minister obrony narodowej wydał rozkaz nr 14 w sprawie pomocy wojska w prowadzeniu przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej[3]

28 marca

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

26 kwietnia

 • ukazało się zarządzenie nr 30 ministra obrony narodowej w sprawie nadawania stopni naukowych w Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego[3]

Maj[edytuj | edytuj kod]

ORP Iskra

2 maja

3 maja

25 maja

22 maja

 • w Polsce przebywała delegacja wojskowa Czechosłowackiej Armii Ludowej z ministrem obrony narodowej CSRS gen. armii Bohumĭrem Lomský[3]

30 maja

 • ukazało się zarządzenie ministra obrony narodowej nr 38 w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji o strukturze, zadaniach i kompetencjach organów partyjno-politycznych i instancji partyjnych Sił Zbrojnych PRL oraz instrukcji o pracy podstawowych organizacji partyjnych w Siłach Zbrojnych PRL[3]

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

2 czerwca

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 47 w sprawie warunków i trybu powoływania oficerów na stanowiska pomocniczych pracowników nauki w akademiach wojskowych oraz zwalniania ich z tych stanowisk[3]

8 czerwca

 • w Warszawie odbyła się narada kierowniczej kadry wojsk chemicznych[3]

1619 czerwca

 • w Gdyni przebywał z wizytą kurtuazyjną zespół szwedzkich okrętów wojennych w składzie: niszczyciel „Oeland”, dwie fregaty i cztery stawiacze min[3]

28 czerwca

 • ukazało się zarządzenie nr 50 ministra obrony narodowej w sprawie wykazu gałęzi nauk, w których zakresie akademie wojskowe mają prawo nadawania stopni naukowych[3]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

ukazał się 150 numer „Wojskowego Przeglądu Lotniczego[8]

36 lipca

 • dwa okręty Brytyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej HMS „Black-wood” oraz HMS „Puma” przebywały z wizytą kurtuazyjną w Gdyni[3]

5 lipca

 • utworzono Podoficerską Szkołę Zawodową im. Nalazków w Elblągu[1]

911 lipca

 • z wizytą kurtuazyjną w Gdyni przebywał zespół francuskich okrętów wojennych w składzie trzech niszczycieli: „Chateaurenault”, „Casablanca” i „Du Chayla”[3]

2022 lipca

2024 lipca

 • z pierwszą wizytą kurtuazyjną przebywał w Gdyni zespół okrętów wojennych NRD w składzie „Fridrich Engels” i trzy trałowce[3]

28 lipca

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 60 w sprawie statutu podoficerskich szkół zawodowych[9]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

1 sierpnia

 • ukazało się zarządzenie ministra obrony narodowej dotyczące zakresu i trybu działania Głównej Kontroli Wojskowej[9]

2 sierpnia

13 sierpnia

 • ogłoszono deklarację rządów państw-członków Układu Warszawskiego w sprawie sytuacji i roli Berlina Zachodniego jako ośrodka akcji dywersyjno-szpiegowskiej[9]

23 sierpnia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 63 w sprawie znaków w marynarce wojennej[9]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

8 września

2529 września

 • w Helsinkach z pierwszą oficjalną wizytą przebywał zespół okrętów polskiej marynarki wojennej w składzie: niszczyciel „Błyskawica” oraz dwa okręty podwodne[9]

Październik[edytuj | edytuj kod]

na terytorium państw-stron Układu Warszawskiego odbyły się ćwiczenia sztabów i wojsk wydzielonych wchodzących w skład Zjednoczonych Sił Zbrojnych[9]
Układu Warszawskiego p.k. "Burza"[1]

10 października

 • odbył się w Brzegu zlot byłych żołnierzy 1 i 2 armii Wojska Polskiego[9]

18 października

 • ukazało się zarządzenie nr 47 ministra obrony narodowej w sprawie przejęcia przez Najwyższy Sąd Wojskowy kompetencji Zarządu Sądownictwa Wojskowego oraz utworzenia Wojskowego Instytutu Prawniczego[9]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

10 listopada

 • zarządzeniem nr 76 ministra obrony narodowej utworzono w Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego zaoczne wyższe studia zawodowe[9]

16 listopada

 • ukazał się rozkaz ministra obrony narodowej nr 51 w sprawie zatwierdzenia statutu sądów koleżeńskich dla szeregowców i podoficerów zasadniczej służby wojskowej[9]

17 listopada

 • minister obrony narodowej zarządzeniami nr 79, 80, 81, 82 i 83 nadał statuty: Akademii Sztabu Generalnego im. gen. broni K. Świerczewskiego, Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego, Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, Wojskowej Akademii Medycznej i Wyższej Szkole Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte[9]

30 listopada

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 87 w sprawie kwalifikacji wymaganych do objęcia poszczególnych stanowisk oficerskich w korpusie osobowym marynarki wojennej[9]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

Główne Kwatermistrzostwo WP przekazało bezpłatnie ZHP przedmioty mundurowe wycofane z wojska, między innymi: 12 tys. tornistrów, 2 tys. koców, 16 tys. menażek, 4 tys. płaszcz-namiotów, 179 namiotów obozowych[9]

12 grudnia

 • minister obrony narodowej wydał zarządzenie nr 89 w sprawie wprowadzenia w podoficerskich szkołach zawodowych oznak odróżniających elewów poszczególnych lat nauki[9]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f g Babula 1998 ↓, s. 339–340.
 2. a b Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 201.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 364-366.
 4. Dz.U. z 1961 r. nr 6, poz. 38
 5. Dz.U. z 1961 r. nr 6, poz. 39
 6. Dz.U. z 1961 r. nr 6, poz. 40
 7. Dz.U. z 1961 r. nr 6, poz. 41
 8. a b Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 108-114.
 9. a b c d e f g h i j k l m n Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 367-369.
 10. Kurkiewicz, Tatomir i Żurawski 1974 ↓, s. 349.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 339-340. ISBN 83-11-08755-5.
 • Mikołaj Plikus [red.]: Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.
 • Władysław Kurkiewicz, Adam Tatomir, Wiesław Żurawski, Tysiąc lat dziejów Polski; Kalendarium, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.