2012 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 2012 – strona przedstawia wydarzenia w Wojsku Polskim w 2012 roku.

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

31 stycznia

 • biskup polowy WP Józef Guzdek wydał dekret w sprawie zniesienia dotychczasowych dekanatów: Krakowskiego Dekanatu Wojskowego, Pomorskiego Dekanatu Wojskowego, Śląskiego Dekanatu Wojskowego, Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu Wojskowego, Dekanatu Sił Powietrznych Północ i Dekanatu Sił Powietrznych Południe oraz utworzenia z dniem 1 lutego 2012 ośmiu nowych dekanatów:
Dekanat Wojsk Lądowych – ksiądz prałat pułkownik Marek Karczewski,
Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – ksiądz kanonik pułkownik Zenon Surma,
Dekanat Sił Powietrznych – ksiądz prałat pułkownik Janusz Radzik,
Dekanat Marynarki Wojennej – ksiądz komandor Bogusław Wrona,
Dekanat Wojsk Specjalnych – ksiądz prałat pułkownik Stanisław Gulak,
Dekanat Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – ksiądz prałat pułkownik Marek Kwieciński,
Dekanat Żandarmerii Wojskowej – ksiądz kanonik pułkownik Andrzej Molendowski,
Dekanat Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła Greckokatolickiego – ksiądz pułkownik Bogdan Miszczyszyn[1]

Luty[edytuj | edytuj kod]

9 lutego

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził proporzec rozpoznawczy dowódcy oraz oznakę rozpoznawczą 21 batalionu logistycznego[2]
wprowadził odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą 2 Wojskowego Szpitala Polowego[3]
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego[4]

10 lutego

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził proporce rozpoznawcze Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych[5]
wprowadził oznaki rozpoznawcze 6 Brygady Powietrznodesantowej[6],
wprowadził proporczyki na beret 21 Brygady Strzelców Podhalańskich[7].

13 lutego

 • minister obrony narodowej wprowadził do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcję organizacji lotów oznaczonych statusem HEAD w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”[8].

23 lutego

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Transportu Kraków[9],
wprowadził odznakę pamiątkową Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi[10],
wprowadził oznakę rozpoznawczą Polskiego Zespołu Łącznikowego przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych Ramstein[11],
wprowadził proporzec rozpoznawczy dowódcy Narodowego Elementu Wsparcia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód[12],
wprowadził proporce rozpoznawcze 104 Batalionu Zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód[13],
wprowadził odznakę pamiątkową Służby Wywiadu Wojskowego[13],
wprowadził przejęcie dziedzictwa tradycji, przejęcie sztandaru rozformowanego 21 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej i ustanowienie dorocznego święta 33 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej[14].

24 lutego

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 2 Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego, nadanie wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienie dorocznego święta 2 Pułku Inżynieryjnego[15],
ustanowił doroczne święto 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego[16],
wprowadził flagę Dowódcy Wojsk Lądowych[17],
wprowadził oznakę rozpoznawczą Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego[18],
wprowadził odznakę pamiątkową Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego[19],
wprowadził proporzec rozpoznawczy dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego[20].

Marzec[edytuj | edytuj kod]

1 marca

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji i sztandaru 8 Bazy Lotniczej, nadanie imienia patrona oraz ustanowienie dorocznego święta 8 Bazy Lotnictwa Transportowego[21],
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji, sztandaru rozformowanego 60 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, nadanie wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienie dorocznego święta 32 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrzne[22],
ustalił doroczne święto Jednostki Wojskowej AGAT[23],
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji przez 1 i 3 batalion 12 Brygady Zmechanizowanej[24],
ustanowił doroczne Święto 1 Regionalnej Bazy Logistycznej[25].

12 marca

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanej 1 Bazy Lotniczej oraz ustanowił doroczne święto 1 Bazy Lotnictwa Transportowego[26],
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych, nadanie imienia patrona i ustanowienie dorocznego święta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych[27],
wprowadził proporce rozpoznawcze 11 Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema[28],
wprowadził oznakę rozpoznawczą Wojskowego Instytutu Medycznego[29],
wprowadził odznakę pamiątką Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach[30],
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach[31],
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach[32],
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku[33],
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach[34].

30 marca

 • weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa, na podstawie której między innymi:
POL Wojskowa Odznaka Za Rany i Kontuzje 3gw BAR.svg
została ustanowiona wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje”,
dzień 29 maja został ustanowiony Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa,
weterani lub weterani poszkodowani, będący żołnierzami rezerwy lub w stanie spoczynku, otrzymali prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych[35]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

3 kwietnia

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret 23 Śląskiego Pułku Artylerii[36],
wprowadził proporzec rozpoznawczy dowódcy oraz oznakę rozpoznawczą 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej[37],
wprowadził proporzec rozpoznawczy dowódcy 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego[38],
wprowadził odznakę pamiątkową 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego[39].

4 kwietnia

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził odznakę pamiątkową 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego[40],
wprowadził odznakę pamiątkową 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego[41],
wprowadził odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret 1 Regionalnej Bazy Logistycznej[42],
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu[43],
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim[44],
wprowadził odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela[45],
wprowadził odznakę pamiątkową 8 Bazy Lotnictwa Transportowego[46],
wprowadził odznakę pamiątkową oraz proporczyk na beret 15 pułku przeciwlotniczego[47],
wprowadził oznakę rozpoznawczą Jednostki Wojskowej AGAT[48].

26 kwietnia

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych[49],
wprowadził oznakę rozpoznawczą 6 Batalionu Logistycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej[50],
wprowadził odznakę pamiątkową 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich[51],
wprowadził odznakę pamiątkową 1 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych[52],
wprowadził odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle[53],
wprowadził odznakę okolicznościową Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie[54].

Maj[edytuj | edytuj kod]

14 maja

 • Minister Obrony Narodowej wydał decyzję nr 144/MON w sprawie nadania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku imienia „pułkownika dyplomowanego Franciszka Sadowskiego”.[55].

16 maja

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
nadał wyróżniającą nazwę „Średzki” 1 batalionowi dowodzenia 10 pułku dowodzenia[56],
nadał Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko imię płk. dypl. Franciszka Sadowskiego[57].

28 maja

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji i nadał Jednostce Wojskowej AGAT imię gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”[58],
ustanowił dzień 31 marca dorocznym świętem 37 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrzne i 6 Batalionu Chemiczny Sił Powietrznych[59].

28-29 maja

minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak po raz pierwszy wręczył weteranom poszkodowanym na misjach wojskowe odznaki „Za Rany i Kontuzje”; odznakami uhonorowani zostali: mł. chor. szt. w st. spocz. Tomasz Kloc, plut. Paweł Ślizak i st. szer. Krzysztof Tondel,
sekretarz stanu Czesław Mroczek wręczył sztandar Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

4 czerwca

 • szef służby wywiadu wojskowego zarządzeniem nr 18/2012 z 24 maja 2012 r. wprowadził do użycia w Służbie Wywiadu Wojskowego Sztandar Służby Wywiadu Wojskowego i sposób jego używania[60].

5 czerwca

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził odznakę pamiątkową 2 Regionalnej Bazy Logistycznej, 21 Batalionu Logistycznego oraz Jednostki Wojskowej AGAT[61],
wprowadził oznakę rozpoznawczą Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego[62],

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

11 lipca

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji, nadanie imienia patrona i ustanowienie dorocznego święta 21 Batalionu Logistycznego[63],
wprowadził odznakę okolicznościową Ministerstwa Obrony Narodowej[64].

13 lipca

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie wyróżniającej nazwy 1 dywizjonowi przeciwlotniczemu 4 pułku przeciwlotniczego[65].

19 lipca

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
nadał wyróżniającą nazwę „Głogowski” 4 batalionowi inżynieryjnemu[66]

2327 lipca

 • na poligonie drawskim odbyło się ćwiczenie certyfikujące zgrupowanie bojowe XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego pod kryptonimem „Żbik 12”[67].

27 lipca

 • Minister Obrony Narodowej przesłał do konsultacji „założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i niektórych innych ustaw”

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

28 sierpnia

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
ustalił przejęcie dziedzictwa tradycji przez 1 batalion piechoty zmotoryzowanej i 3 batalion zmechanizowany 12 Brygady Zmechanizowanej oraz nadanie wyróżniającej nazwy 1 batalionowi piechoty zmotoryzowanej[68],
wprowadził odznakę pamiątkową Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu[69]

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

Ćwiczenia Anakonda 2012

5 września

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził Wojskową Odznakę Sprawności Fizycznej i Wojskową Odznakę Strzelecką[71],
wprowadził odznakę pamiątkową Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej[72],
wprowadził odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret 4 batalionu inżynieryjnego[73].

12 września

 • sekretarz stanu Czesław Mroczek działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej:
wprowadził odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret 3 Batalionu Inżynieryjnego[74],
wprowadził odznakę pamiątkową oraz godło lotnicze 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego[75],
wprowadził odznakę pamiątkową oraz oznakę rozpoznawczą 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych[76],
wprowadził odznakę pamiątkową 43 Bazy Lotnictwa Morskiego i 2 Regionalnej Bazy Logistycznej[77],
wprowadził proporce rozpoznawcze 5 Batalionu Dowodzenia[78],
wprowadził proporzec rozpoznawczy dowódcy 10 batalionu dowodzenia 10 pułku dowodzenia[79]

1727 września

 • odbyły się ćwiczenia Wojska Polskiego pod kryptonimem Anakonda 2012[80]

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

4 grudnia

 • Rada Ministrów przyjęła „założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej i niektórych innych ustaw” oraz zaleciła Ministrowi Obrony Narodowej dokonanie, na etapie prac nad projektem ustawy, dodatkowych analiz dotyczących zgodności z Konsytyucją RP projektowanej reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP[81]

10 grudnia

 • Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak wydał rozporządzenie w sprawie zniesienia, w terminie do 31 marca 2013, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy, Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury[82]wojskowa prokuratura garnizonowa

22 grudnia

 • w Afganistanie, w czasie potyczki z rebeliantami, zostało rannych trzech polskich żołnierzy[83]. Jednym z nich był st. kpr. Łukasz Sroczyński[84].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Nasza Służba. Dwutygodnik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Nr 3 (439) z 1-15 lutego 2012 r., s. 14.
 2. Decyzja Nr 1/MON z dnia 5 stycznia 2012 r.
 3. Decyzja Nr 2/MON z dnia 5 stycznia 2012 r.
 4. Decyzja Nr 3/MON z dnia 5 stycznia 2012 r.
 5. Decyzja Nr 14/MON z dnia 31 stycznia 2012 r.
 6. Decyzja Nr 15/MON z dnia 31 stycznia 2012 r.
 7. Decyzja Nr 16/MON z dnia 31 stycznia 2012 r.
 8. Decyzja Nr 19/MON z dnia 2 lutego 2012 r.
 9. Decyzja Nr 31/MON z dnia 16 lutego 2012 r.
 10. Decyzja Nr 32/MON z dnia 16 lutego 2012 r.
 11. Decyzja Nr 33/MON z dnia 23 lutego 2012 r.
 12. Decyzja Nr 34/MON z dnia 16 lutego 2012 r.
 13. a b Decyzja Nr 35/MON z dnia 16 lutego 2012 r.
 14. Decyzja Nr 37/MON z dnia 16 lutego 2012 r.
 15. Decyzja Nr 39/MON z dnia 16 lutego 2012 r.
 16. Decyzja Nr 44/MON z dnia 20 lutego 2012 r.
 17. Decyzja Nr 46/MON z dnia 21 lutego 2012 r.
 18. Decyzja Nr 47/MON z dnia 21 lutego 2012 r.
 19. Decyzja Nr 48/MON z dnia 21 lutego 2012 r.
 20. Decyzja Nr 49/MON z dnia 21 lutego 2012 r
 21. Decyzja Nr 49/MON z dnia 28 lutego 2012 r.
 22. Decyzja Nr 54/MON z dnia 28 lutego 2012 r.
 23. Decyzja Nr 55/MON z dnia 28 lutego 2012 r.
 24. Decyzja Nr 56/MON z dnia 28 lutego 2012 r.
 25. Decyzja Nr 57/MON z dnia 28 lutego 2012 r.
 26. Decyzja Nr 62/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 27. Decyzja Nr 63/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 28. Decyzja Nr 64/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 29. Decyzja Nr 65/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 30. Decyzja Nr 66/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 31. Decyzja Nr 67/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 32. Decyzja Nr 68/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 33. Decyzja Nr 69/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 34. Decyzja Nr 70/MON z dnia 6 marca 2012 r.
 35. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203
 36. Decyzja Nr 88/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 37. Decyzja Nr 89/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 38. Decyzja Nr 90/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 39. Decyzja Nr 91/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 40. Decyzja Nr 92/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 41. Decyzja Nr 93/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 42. Decyzja Nr 94/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 43. Decyzja Nr 95/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 44. Decyzja Nr 96/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 45. Decyzja Nr 97/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 46. Decyzja Nr 98/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 47. Decyzja Nr 99/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 48. Decyzja Nr 100/MON z dnia 29 marca 2012 r.
 49. Decyzja Nr 121/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 50. Decyzja Nr 122/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 51. Decyzja Nr 123/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 52. Decyzja Nr 124/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 53. Decyzja Nr 125/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 54. Decyzja Nr 126/MON z dnia 25 kwietnia 2012 r.
 55. Faszcza i Pałgan 2017 ↓, s. 325.
 56. Decyzja Nr 143/MON z dnia 14 maja 2012 r.
 57. Decyzja Nr 144/MON z dnia 14 maja 2012 r.
 58. Decyzja Nr 144/MON z dnia 24 maja 2012 r.
 59. Decyzja Nr 161 i 162/MON z dnia 24 maja 2012 r.
 60. Dziennik Urzędowy MON z 4 czerwca 2012 r. poz. 200
 61. Decyzja Nr 170, 171, 172/MON z dnia 1 czerwca 2012 r.
 62. Decyzja Nr 173/MON z dnia 1 czerwca 2012 r.
 63. Decyzja Nr 199/MON z dnia 5 lipca 2012 r.
 64. Decyzja Nr 200/MON z dnia 5 lipca 2012 r.
 65. Decyzja Nr 206/MON z dnia 12 lipca 2012 r.
 66. Decyzja Nr 209/MON z dnia 18 lipca 2012 r.
 67. Ćwiczenia z wojskami 12 BZ; dostęp 13 stycznia 2013. [dostęp 30 marca 2018]. [zarchiwizowane z tego adresu (30 marca 2018)].
 68. Decyzja Nr 251/MON z dnia 20 sierpnia 2012 r.
 69. Decyzja Nr 250/MON z dnia 20 sierpnia 2012 r.
 70. Polski kontyngent wojskowy 12 BZ; dostęp 13 stycznia 2013. [dostęp 27 lutego 2018]. [zarchiwizowane z tego adresu (27 lutego 2018)].
 71. Decyzja Nr 260, 261/MON z dnia 3 września 2012 r.
 72. Decyzja Nr 262/MON z dnia 3 września 2012 r.
 73. Decyzja Nr 263/MON z dnia 3 września 2012 r.
 74. Decyzja Nr 268/MON z dnia 11 września 2012 r.
 75. Decyzja Nr 269/MON z dnia 11 września 2012 r.
 76. Decyzja Nr 270/MON z dnia 11 września 2012 r.
 77. Decyzja Nr 271, 272/MON z dnia 11 września 2012 r.
 78. Decyzja Nr 273/MON z dnia 11 września 2012 r.
 79. Decyzja Nr 274/MON z dnia 11 września 2012 r.
 80. ANAKONDA-12
 81. Protokół ustaleń Nr 54/MON posiedzenia Rady Ministrów w dniu 4 grudnia 2012 r.
 82. Dz.U. z 2013 r. poz. 14
 83. Ranni żołnierze 12 BZ dostęp: 21 stycznia 2013
 84. Łukasz Sroczyński

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dariusz Faszcza, Jan Pałgan: Kalendarium pomorza militarnego. W: Andrzej Aksamitowski, Dariusz Faszcza: Pomorze militarne. Wokół zagadnień polityki i obronności na Pomorzu Zachodnim w polskim 70-leciu. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”, Zakład Badań nad Konfliktami i Pokojem US, Zakład Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego US, 2017. ISBN 978-83-64629-60-0.
 • Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2012