1949 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 1949 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1949.

1949[edytuj | edytuj kod]

 • oficjalnie rozwiązano w Wielkiej Brytanii Polski Lotniczy Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia[1]

Styczeń[edytuj | edytuj kod]

w Technicznej Szkole Lotniczej otwarto wystawę prac racjonalizatorskich lotników wojskowych[1]

1 stycznia

 • stan ewidencyjny Wojska Polskiego liczył 129 881 żołnierzy, w tym 116 975 (87,6%) w Wojskach Lądowych, 8500 (6,4%) w Wojskach Lotniczych i 7906 (5,9%) w Marynarce Wojennej[2]
 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz w sprawie przeniesienia Szpitala Marynarki Wojennej z Gdyni do Gdańska-Oliwy
 • Wojska Ochrony Pogranicza zostały podporządkowane Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego[3]

10 stycznia

 • zniesiono bezpłatne wyżywienie dla kadry[4]

2730 stycznia

31 stycznia

 • Związek Młodzieży Polskiej w Wojsku Polskim liczył 25 615 członków, w tym 388 oficerów, 1097 podoficerów służby zawodowej i 4148 podoficerów służby czynnej[3]

Luty[edytuj | edytuj kod]

na wyposażenie jednostek lotnictwa szturmowego wprowadzone zostały samoloty Ił-10[1]

3 lutego

 • ukazał się rozkaz ministra obrony narodowej o obowiązkowym leczeniu sanatoryjnym personelu latającego Wojsk Lotniczych[3][5]

10 lutego

generała dywizji Tadeusza Bór-Komorowskiego z urzędów: Prezesa Rady Ministrów, kierownika Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, kierownika Ministestwa Pracy i Opieki Społecznej oraz kierownika Ministerstwa Skarbu
generała dywizji Mariana Kukiela z urzędu Ministra Obrony Narodowej → Rząd Tadeusza Komorowskiego

Marzec[edytuj | edytuj kod]

wprowadzono nowy statut i nową instrukcję dla Kół Pracy Społecznej

1 marca

4 marca

10 marca

31 marca

 • w Warszawie odbyła się I Krajowa Narada Aktywu Ligi Kobiet Rodzin Wojskowych i Pracowników Instytucji Wojskowych[3]

Kwiecień[edytuj | edytuj kod]

7 kwietnia

21 kwietnia

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 079/Org. w sprawie sformowania, w terminie do dnia 31 maja 1949, Grupy Organizacyjno-Przygotowawczej Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej[8][9]

22 kwietnia

24 kwietnia

29 kwietnia

ustawa wprowadziła „społeczny obowiązek bezpłatnej nauki dla analfabetów i półanalfabetów” w wieku od 14 do 50 roku życia
osoby, podlegające obowiązkowi nauki, podlegały rejestracji
od obowiązku rejestracji zostali zwolnieni analfabeci i półanalfabeci odbywający służbę wojskową
organizacja nauczania analfabetów i półanalfabetów odbywających służbę wojskową została powierzona władzom wojskowym

Maj[edytuj | edytuj kod]

3 maja

23 maja

Czerwiec[edytuj | edytuj kod]

Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo powiatów: garwolińskiego, puławskiego i kozienickiego[1]

Lipiec[edytuj | edytuj kod]

 • ukazał się pierwszy numer gazety żołnierskiej Pomorskiego Okręgu Wojskowego „Żołnierska Droga”[3]Czasopisma Wojsk Lądowych
 • w Warszawskim Okręgu Wojskowym odbył się okręgowy zlot oficerów służby samochodowej i wzorowych kierowców[3]

15 lipca

 • weszły w życie ustawy z dnia 2 lipca 1949:
o orderze „Budowniczych Polski Ludowej”[12]
o orderze „Sztandaru Pracy”[13]

20 lipca

 • weszły w życie ustawy:
z dnia 1 lipca 1949 o zniesieniu militaryzacji Polskich Kolei Państwowych[14], która uchyliła dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 o militaryzacji Polskich Kolei Państwowych[15]Militaryzacja
z dnia 1 lipca 1949 o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949[16]

Sierpień[edytuj | edytuj kod]

ORP „Iskra”

9 sierpnia

 • W warszawie odbyło się posiedzenie Połączeniowego Komitetu Organizacyjnego: Związku Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację, Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych, Związku Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 r., Związku Dąbrowszczaków, Związku Weteranów Powstań Śląskich, Związku Weteranów Powstań Wielkopolskich, Związku Partyzantów Żydów, Obrońców Westerplatte, Cytadelowców, Związku Czerwonych Kosynierów i Stowarzyszenia byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej. Komitet postanowił zwołać w Warszawie Kongres Zjednoczeniowy[3]

10 sierpnia

 • wszedł w życie dekret Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1949 o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; na mocy dekretu wojskowa szkoła akademicka „Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” została przekształcona na szkołę akademicką pod nazwą „Akademia Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie”[17]

25 sierpnia

 • początek trzynastego rejsu szkolnego ORP „Iskra”

Wrzesień[edytuj | edytuj kod]

Wojska Lotnicze otrzymały nowe mundury (Dz. Rozk. MON nr 4, poz. 30 – „Przepisy Ubiorcze Żołnierzy WP”)[1]

2 września

 • w Dęblinie Minister Obrony Narodowej, marszałek Polski Michał Rola-Żymierski promował absolwentów Oficerskiej Szkoły Lotniczej[5]

10 września

 • na zakończenie trzynastego rejsu szkolnego ORP „Iskra” zawinęła do portu w Leningradzie

18 września

 • kadra Dowództwa Wojsk Lotniczych i jednostek lotniczych brała udział w odgruzowywaniu Warszawy[5]

24 września

27 września

 • weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 1949 w sprawie organizacji studium wojskowego oraz programu, porządku wykładów i zajęć praktycznych w czasie wojskowego szkolenia studentów szkół wyższych[18]Studium wojskowe

Październik[edytuj | edytuj kod]

10 października

13 października

18 października

 • w skład Marynarki Wojennej została włączona eskadra lotnicza stacjonująca na lotnisku w Wicku Morskim[19][4]

21 października

 • Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz w sprawie sformowania, w terminie do 25 listopada 1949, Dowództwa Floty według etatu Nr 35/117[20]

29 października

 • Dowództwo Marynarki Wojennej przedstawiło Ministrowi Obrony Narodowej koncepcję wykorzystania sił morskich w obronie Wybrzeża[21][4]

Listopad[edytuj | edytuj kod]

Marszałek Michał Rola-Żymierski

2 listopada

 • rozpoczęto zimowy okres szkolenia[4]

6 listopada

7 listopada

 • ukazał się rozkaz nr 82 ministra obrony narodowej Marszałka Polski Michała Żymierskiego w sprawie przekazania stanowiska ministra obrony narodowej Marszałkowi Polski Konstantemu Rokossowskiemu[3]
 • ukazał się rozkaz nr 83 ministra obrony narodowej Marszałka Polski Konstantego Rokossowskiego w sprawie objęcia stanowiska ministra obrony narodowej[3]

8 listopada

 • Sejm PRL powołał marszałka Polski Michała Żymierskiego na członka Rady Państwa[3]

15 listopada

Grudzień[edytuj | edytuj kod]

21 grudnia

 • Prezydent RP mianował szefa Sztabu Generalnego generała broni Władysława Korczyca wiceministrem obrony narodowej[3]

31 grudnia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 31–39.
 2. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. s. 70, 73 z podsumowania przedstawionych przez autora danych wynika, że stan ewidencyjny wynosił 133 381 żołnierzy, natomiast na s. 85 została wymieniona liczba 129 783 żołnierzy.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. s. 283–284.
 4. a b c d e f g h Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. s. 333.
 5. a b c d Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980. Warszawa: 1989, s. 192.
 6. Dziennik Rozkazów MON Nr 4 z 1949 r., poz. 30.
 7. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy: przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. s. 141.
 8. Tadeusz Kmiecik, Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1962, Agencja Wydawnicza ULMAK, Pruszków 2002, ​ISBN 83-87226-29-7​, s. 114.
 9. Roman Juszkiewicz. Ostrożnie z najnowszą historią ludowego WP. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 1, s. 341, 1981. 
 10. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. s. 143.
 11. Dz.U. z 1949 r. nr 25, poz. 177.
 12. Dz.U. z 1949 r. nr 41, poz. 300.
 13. Dz.U. z 1949 r. nr 41, poz. 301.
 14. Dz.U. z 1949 r. nr 42, poz. 305.
 15. Dz.U. z 1944 r. nr 11, poz. 55.
 16. Dz.U. z 1949 r. nr 42, poz. 304.
 17. Dz.U. z 1949 r. nr 46, poz. 336.
 18. Dz.U. z 1949 r. nr 51, poz. 391.
 19. Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980..., s. 164.
 20. Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980..., s. 163.
 21. Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980..., s. 154.
 22. Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka: Kalendarium polskie 1944 – 1984. Warszawa: 1987, s. 28.
 23. Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. s. 74.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945–1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998, s. 333. ISBN 83-11-08755-5.
 • Czesław Ciesielski, Walter Pater, Jerzy Przybylski, Polska Marynarka Wojenna 1918-1980. Zarys dziejów, Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1992, ISBN 83-11-08202-2, OCLC 69450772.
 • Mikołaj Plikus (red.): Mała kronika ludowego Wojska Polskiego 1943-1973. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
 • Paweł Piotrowski: Śląski Okręg Wojskowy. Przekształcenia organizacyjne, 1945-1956. Warszawa: Wyd. TRIO: Instytut Pamięci Narodowej, 2003. ISBN 83-88542-53-2.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Krzemiński: Polskie lotnictwo wojskowe 1945-1980: zarys dziejów. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1989. ISBN 83-206-0782-5.