Przejdź do zawartości

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski przez sieć nadajników naziemnych, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T i DVB-T2.

Pierwsze regularnie działające nadajniki uruchomiono 30 września 2010 roku. Zakończenie pierwszej fazy wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, zakładające uruchomienie trzech multipleksów (MUX) zaplanowane było na 1 października 2012 roku, a wyłączenie transmisji analogowej na 31 lipca 2013 roku (wyłączenie ostatnich nadajników analogowych nastąpiło ostatecznie 23 lipca 2013 roku)[a]. Po tym terminie zostały uruchomione kolejne multipleksy.

W czerwcu 2015 roku z naziemnej telewizji korzystało 15,9 miliona odbiorców, z czego dla 11,5 mln osób było to jedyne źródło dostępu do sygnału telewizyjnego[1].

Nowy standard DVB-T2 / HEVC

Wiosną 2022 roku w całym kraju nastąpiła zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej na nowszy i bardziej efektywny standard DVB-T2/HEVC, gdzie HEVC (lub inaczej H.265) to nowy standard kompresji sygnału telewizyjnego. DVB-T2 to standard oferujący lepszą efektywność wykorzystania dostępnego pasma częstotliwości, który umożliwia m.in. nadawanie większej liczby programów telewizyjnych w wyższej jakości – wszystkie programy w ramach telewizji naziemnej będą nadawane w jakości HD, a niektóre nawet w Ultra HD. Przełączenia na nowy standard nadawania telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC były realizowane w okresie od marca do czerwca 2022 r.[2][3]

Historia

Historia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce sięga 1996 roku, kiedy eksperci Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (PAR) i Instytutu Łączności podjęli prace przygotowawcze do opracowania pierwszych planów sieci DVB-T w Polsce i uczestniczyli w przygotowaniach i ustaleniu zasad koordynacji międzynarodowej sieci DVB-T podczas Konferencji CEPT Chester'97.[potrzebny przypis] W roku 1997 z inicjatywy Telewizji Polskiej, zostało podpisane ponadto w Gdańsku porozumienie w sprawie telewizji cyfrowej w Polsce, którego celem było stworzenie podstaw do harmonijnego, zorientowanego na rynek rozwoju usług, cyfrowego przekazu telewizji, dźwięków towarzyszących i danych dodatkowych zgodnie z międzynarodowym systemem DVB.[potrzebny przypis] Pierwsze ukończone plany sieci DVB-T w Polsce (MUX1 i MUX2) zostały przekazane przez Instytut Łączności do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w roku 1998.[potrzebny przypis]

Pierwsza emisja testowa DVB-T została uruchomiona przez operatora, spółkę Emitel, w Warszawie 9 listopada 2001 roku.[potrzebny przypis] Później testy prowadzone były również we Wrocławiu, Rzeszowie, Wiśle, Rajczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Krakowie. Trwający kilka lat okres testów i przygotowań do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce dobiegł końca.[potrzebny przypis] Rozpoczęła się budowa sieci nadawczych i przygotowania do uruchomień komercyjnych w kolejnych województwach[4][brak potwierdzenia w źródle].

W celu uporządkowania procesu cyfryzacji na kontynencie europejskim w 2006 roku w Genewie odbyła się konferencja planistyczna (znana jako GE06), na której zatwierdzono plan podziału kanałów częstotliwości dla całego kontynentu. W wyniku ustaleń tej konferencji dla Polski przydzielono 8 niezależnych pokryć (multipleksów) DVB-T. Sześć w zakresie częstotliwości 470–790 MHz (kanały 21-60), jedno w zakresie 790–862 MHz (kanały 61-69) oraz jedno w zakresie 174–230 MHz (kanały 5/6-12).[potrzebny przypis] Ponieważ część częstotliwości przeznaczonych do wdrażania DVB-T było wykorzystywanych na potrzeby emisji analogowych, do czasu ich wyłączenia możliwe było uruchomienie dwóch ogólnopolskich multipleksów (MUX 1 i MUX 2) oraz jednego pokrywającego jedynie część kraju (MUX 3). Wdrożenie kolejnych sieci i rozszerzenie zasięgu istniejących było możliwe po wyłączeniu telewizji analogowych.

Wynikiem ustaleń międzynarodowych jest także decyzja o całkowitej likwidacji telewizji analogowej na terenie Europy najpóźniej do 2015 roku, w którym nastąpiło zaprzestanie ochrony prawnej emisji analogowych przed zakłóceniami. Każda administracja państwowa mogła niezależnie ustalić własny, wcześniejszy termin. W Polsce, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, emisja telewizji w sposób analogowy została zakończona do dnia 31 lipca 2013[5]. W Polsce plan przejścia na odbiór cyfrowy monitorowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Transmisja cyfrowa pozwala na większą efektywność wykorzystania częstotliwości radiowych, dzięki czemu możliwe jest m.in. zwiększenie oferty programowej i obniżenie kosztów nadawania pojedynczego programu. Dzięki telewizji cyfrowej rozwiną się też usługi dodatkowe, np. pay-per-view (płacenie za konkretny program) czy e-commerce (sprzedaż online). Możliwe będzie także m.in. wprowadzanie „kodów rodzicielskich” blokujących dzieciom dostęp do programów dla dorosłych.

W styczniu 2009 opublikowano „harmonogram cyfryzacji kraju”, w którym przyjęto wprowadzanie w Polsce DVB-T w 3 etapach i wyłączanie emisji analogowej w sześciu etapach. Planowane było uruchomienie 3 multipleksów (MUX) dla celów telewizji – nadających programy FTA (darmowe), każdy z nich miał posiadać pojemność 7 programów SDTV (z możliwością emisji HDTV). Kolejne multipleksy miały być przeznaczone dla telewizji mobilnej (czwarty) oraz dostarczania internetu.[potrzebny przypis]

Ogólne MUX w Polsce

30 września 2009 nadawcy, których programy miały być emitowane w ramach MUX 1 otrzymali decyzje UKE uprawniające ich do korzystania z częstotliwości użytkowanych przez MUX 1. Zezwolenia zostały wydane na określony czas – od 30 września 2009 do:

 • w przypadku TVP – do 31 lipca 2013 (czyli do daty planowanego uruchomienia MUX 3, do którego zostałyby przeniesione programy TVP)
 • w przypadku: Telewizji Polsat SA, TVN SA, Polskie Media SA i Telewizji Puls Sp. z o.o. do 29 września 2024 r.

Wręczenie decyzji miało charakter jedynie symboliczny, gdyż zakładany w styczniowym harmonogramie termin rozpoczęcia emisji (czyli wrzesień 2009) nie został dotrzymany. Najważniejszą przyczyną opóźnienia było stwierdzenie, iż umowa o emisji cyfrowej zawarta przez TVP z TP EmiTel została zawarta z naruszeniem Prawa zamówień publicznych[6]. 18 listopada 2009 r. Prezes UKE, Anna Streżyńska poinformowała, że opóźnienie przy uruchamianiu pierwszego MUX sięgnie prawdopodobnie około roku[7].

Pod koniec kwietnia 2010 TP SA poinformowała o podpisaniu umowy, w ramach której spółka Emitel ma przez 10 lat świadczyć TVP usługi nadawcze multipleksu DVB-T.

24 maja 2010 r. KRRiT przyjęła uchwałę o migracji i zagospodarowaniu drugiego multipleksu. Potwierdzono w niej przedstawioną w styczniu koncepcję, iż drugi multipleks będzie uruchamiany przez nadawców komercyjnych – Polsat, TVN, TV Puls, TV4 a każdy z nich będzie mógł nadawać po dwa programy.

7 czerwca 2010 r. w wystąpieniu przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego podano bardziej szczegółowe plany odnośnie zagospodarowania miejsca na trzech multipleksach:

 • MUX 1 – TVP1, TVP2, TVP Info oraz 4 programy, które wygrają planowany konkurs,
 • MUX 2 – zgodnie z planami z maja 2010, tj. Polsat, TVN, TV Puls, TV 4, każdy z nich będzie mógł nadawać po dwa programy,
 • MUX 3 – przeznaczony w całości dla TVP (planowane: TVP HD, TVP Sport, TVP Historia i TVP Kultura[8]).

8 lipca 2010 r. Anna Streżyńska potwierdziła, że naziemna telewizja cyfrowa rozpocznie nadawanie we wrześniu 2010 roku, zaś do uruchomienia procesu niezbędna jest publikacja ogłoszeń koncesyjnych przez Rządowe Centrum Legislacji. Dopiero po publikacji ogłoszeń przez RCL, KRRiT będzie mogła przydzielić miejsca na multipleksach, a UKE przyznać następnie częstotliwości radiowe. W wypowiedzi potwierdzono plany zagospodarowania miejsca na multipleksach przedstawione w czerwcu 2010 przez KRRiT, dodatkowo stwierdzono, iż w momencie startu trzeciego multipleksu zostaną na niego przeniesione: TVP1, TVP2 i TVP Info, a zwolnione po nich miejsca na pierwszym multipleksie zostaną przeznaczona na 3 programy tematyczne TVP. Łącznie telewizja publiczna będzie miała możliwość nadawania 11 programów w SD lub 5 w HD, o czym sama zdecyduje[9].

16 lipca 2010 Gazeta Wyborcza przedstawiła hipotezę, iż opóźnianie przez Rządowe Centrum Legislacji opublikowania nadesłanych 11 czerwca 2010 przez KRRiT ogłoszeń w sprawie uruchomienia Naziemnej Telewizji Cyfrowej, oficjalnie tłumaczone błędami formalnymi może wynikać z oporem rządu przed przyznaniem zbyt dużej ilości programów dla TVP.[10] Równocześnie TV Puls przesłała skargę do premiera w sprawie opóźniania publikacji ogłoszeń KRRiT[11], a same ogłoszenia zostały ponownie przesłane do publikacji po uzupełnieniu o podpis prezesa UKE 26 lipca 2010[12] 16 lipca 2010 Emitel poinformował o podpisaniu umowy z firmą Ericsson na projektowanie, budowę i wdrażanie nadajników dla potrzeb MUX 3.

15 września 2010 z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) odbyło się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji spotkanie stacji nadawczych. Na spotkaniu poinformowano m.in., że najbliżej uruchomienia jest drugi i trzeci multipleks, które będą obsługiwane przez TP Emitel i pierwsze nadajniki mogą ruszyć w październiku 2010. Problemem jest natomiast uruchomienie 1 multipleksu – na którym mają być nadawane główne programy TVP. TVP nie chce ponosić samo kosztów obsługi całego multipleksu dla nadawania tylko 3 programów, a konkursy na obsadzenie następnych 4 nie zostaną rozstrzygnięte w roku 2010. Oczywiste obawy pozostałych nadawców budzi fakt, czy w sytuacji braku dostępu do sztandarowych programów TVP abonenci będą zainteresowani zakupem dekoderów DVB-T[13].

29 września 2010 UKE wydał spółce Emitel, ważne na 10 lat pozwolenie na nadawanie drugiego multipleksu. 30 września 2010 nastąpiło uruchomienie pierwszych stacji. Z kolei 27 października 2010 uruchomiono pierwsze nadajniki MUX 3.

Lokalne MUX w Polsce

Do czasu uruchomienia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, oprócz nadawców ogólnopolskich, swój program emitowały analogowo również 4 podmioty o zasięgu lokalnym:

 • Telewizji Odra Sp. z o.o., posiadającej koncesje i rezerwacje częstotliwości na rozpowszechnianie pięciu programów: „Odra – Jelenia Góra”, „Odra – Zielona Góra”, „Odra – Świdnica, Wrocław, Opole”, „Odra – Głogów, Legnica, Lubin” i „Odra – Gorzów Wielkopolski”;
 • Telewizji TVT Sp. z o.o., posiadającej koncesję i rezerwację częstotliwości na rozpowszechnianie programu „Telewizja TVT”;
 • Telewizji Łużyce Sp. z o.o., posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu „Łużyce”;
 • NTL – Radomsko Sp. z o.o., posiadającej koncesję i rezerwację częstotliwości na rozpowszechnianie programu „Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko”.

Wymienione telewizje lokalne były nierównomiernie rozmieszczone na terenie kraju i miały nadajniki o różnych mocach oraz zasięgach. W związku z faktem, iż dotychczasowe ustalenia w kwestii strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej oraz projekty aktów prawnych w tej materii nie odnosiły się do lokalnych nadawców telewizyjnych 19 kwietnia 2011 Prezes UKE zwróciła się z prośbą do dotychczasowych nadawców lokalnych oraz do innych zainteresowanych podmiotów o przesyłanie opinii w sprawie sposobu umożliwienia kontynuowania rozpowszechniania swoich programów drogą naziemną po wyłączeniu telewizji analogowej w Polsce. Prezes UKE zaproponowała wskazanym lokalnym nadawcom dwie możliwości działania w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej[14]:

 • Wariant A – przydzielenie po 31 lipca 2013 r., na zasadzie „must carry” przepływności w jednym z kolejnych multipleksów ogólnopolskich na obszarach wykorzystywania częstotliwości właściwych dla dotychczasowej lokalizacji stacji nadawczych wykorzystywanych przez nadawców lokalnych;
 • Wariant B – rezerwacja po 31 lipca 2013 r. (po wcześniejszym wytypowaniu i koordynacji międzynarodowej) częstotliwości dla stacji małej lub średniej mocy na rozpowszechnianie programów nadawców lokalnych w sposób cyfrowy na obszarach dotychczas pokrywanych sygnałem analogowym.

W odniesieniu do pierwszej koncepcji należało zauważyć, iż dotychczasowi nadawcy lokalni nadali własne audycje w ograniczonym czasie antenowym. Realizacja tego scenariusza wymagałaby zobligowania wspominanych podmiotów przez KRRiT do emisji swoich programów w większym wymiarze czasowym niż dotychczas, aby uniknąć sytuacji, w której pojemność multipleksu (a przez to również częstotliwość) byłaby wykorzystywana w sposób nieefektywny. Ponadto ten sposób postępowania spowodowałby rozszerzenie zasięgu emisji programów nadawców lokalnych, co z kolei mogłoby wymagać stosownych zmian w koncesjach, prawdopodobnie po uprzednim postępowaniu konkursowym KRRiT.

Jeśli chodzi o realizację drugiej zaproponowanej koncepcji to nasuwa się spostrzeżenie, że nadawcy lokalni uzyskają dostęp do przepływności całego lokalnego multipleksu, której mogą nie być w stanie zagospodarować. Z drugiej strony ograniczony obszar świadczenia usług nie będzie sprzyjał pozyskiwaniu reklamodawców i konkurowaniu z nadawcami korzystającymi z ogólnokrajowych multipleksów.

W odpowiedzi na komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły opinie złożone przez następujące podmioty[15]:

 1. Adrian Jasicki
 2. Telewizja Łużyce Sp. z o.o.
 3. NTL Radomsko Sp. z o.o.
 4. Daniel Kucharski
 5. INEA S.A.
 6. Tomasz Kłapsia
 7. Telewizja TVT Sp. z o.o.

Opinie obecnych nadawców lokalnych co do wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE są podzielone. Z opinii zebranych od wszystkich podmiotów można uznać, iż zainteresowanie wariantem B było większe. Podmioty w większości opowiedziały się wyodrębnieniem dodatkowych częstotliwości spoza planu GE06, ich skoordynowaniem i rozdysponowaniem dla nadawców lokalnych. W tym wariancie rozpowszechnianie programów lokalnych winno być za pomocą stacji nadawczych małej i średniej mocy.

Obok dwóch wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE, podmioty wskazały trzy nowe koncepcje umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom:

 1. stworzenie nowego multipleksu ogólnokrajowego,
 2. wykorzystanie multipleksu DVB-H,
 3. wydzielenie miejsca dla nadawców lokalnych w zregionalizowanym multipleksie TVP.

Prezes UKE stoi na stanowisku, że najefektywniejszym pod względem wykorzystania widma częstotliwości będzie realizacja pierwszego zaproponowanego wariantu tj. umieszczenie oferty nadawców lokalnych na 1-2 slotach w kolejnych multipleksach wdrażanych po wyłączeniu telewizji analogowej. Tym niemniej, w przypadku otrzymania stosownych wniosków o dokonanie rezerwacji częstotliwości lub wydanie pozwolenia radiowego w celu nadawania programów lokalnych za pomocą stacji małej mocy, Prezes UKE będzie podejmował wysiłki mające na celu dobór (uzupełnienie funkcjonujących planów) częstotliwości na ten cel. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że o ile zaplanowanie dodatkowych częstotliwości i uruchomienie z ich użyciem stacji małej mocy na potrzeby emisji programów lokalnych w województwach centralnych wydaje się możliwe do zrealizowania, to w województwach przygranicznych możliwości w tej materii są o wiele bardziej ograniczone. Dodawanie do istniejących planów częstotliwości dla naziemnej telewizji cyfrowej dodatkowych przydziałów dla stacji małej mocy może utrudnić w przyszłości optymalizację tych planów np. w związku realizacją koncepcji poszerzenia zakresu dywidendy cyfrowej dla radiowych systemów szerokopasmowych.

W listopadzie 2012 roku, po uruchomieniu nadajników ogólnopolskiej naziemnej telewizji cyfrowej i wyłączeniu pierwszych nadajników analogowych w województwie lubuskim, pojawił się problem emisji sygnału przez stacje lokalne, które rozsiewały swój porgram w sposób analowowy na określonym terenie[16]. Mimo iż wyłączenie sygnału analogowego nie objęło stacji lokalnych, to emisja sygnału tylko dla nadawców loklanych byłaby nieopłacalna. W listopadzie 2012 roku Prezes UKE Magdalena Gaj poinformowała, iż UKE zabezpiecza dla nadawców lokalnych odpowiednie częstotliwości. Według pierwszych planów pierwszeństwo wprowadzenia kanałów do multipleksów lokalnych otrzymaliby nadawcy, którzy nadawali dotąd programy naziemnie analogowo w różnych regionach Polski, tj. TV Odra (sieć dostępna w następujących miastach: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, Jelenia Góra, Lubin), TVT (Rybnik), TV Łużyce (Lubań i Bolesławiec) i NTL Radomsko – obecnie TVC (Radomsko). Zainteresowanie obecnością w tym multipleksie wyrażały również nowe podmioty, które dotąd nie nadawały naziemnie[17].

Propozycją, którą KRRiT przedstawiła w listopadzie 2012 r. małym telewizjom, było stworzenie mniejszych multipleksów o regionalnym zasięgu. Kolejną propozycją był wariant doboru dla regionalnych stacji osobnych pojedynczych częstotliwości, a nie całych multipleksów[18]. Na podstawie art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformowała o przystąpieniu z dniem 1 marca 2013 roku do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470–862 MHz. Planowana zmiana miała na celu przyporządkowanie docelowych kanałów telewizyjnych do poszczególnych obszarów wykorzystania częstotliwości zgodnie z planami implementacji DVB-T w Polsce, a także stworzenie multipleksu na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych o zasięgu lokalnym. Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił następujące częstotliwości wytypowane na potrzeby odtworzenia koncesjonowanej naziemnej analogowej oferty programowej nadawców lokalnych[19]:

 • Świdnica, kanał: 24 (498 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Wrocław 1, kanał: 24 (498 MHz), moc: 10 kW, charakterystyka: ND
 • Radomsko 1, kanał: 36 (594 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Gorzów Wielkopolski 2, kanał: 38 (610 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Zielona Góra 1, kanał: 38 (610 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Głogów, kanał: 43 (650 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Legnica, kanał: 43 (650 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Lubin, kanał: 43 (650 MHz), moc:˛1 kW, charakterystyka: ND
 • Lubań, kanał: 44 (658 MHz) (nie została skoordynowana międzynarodowo), moc: 10 kW, charakterystyka: D
 • Opole 3, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Rybnik, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Żory, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Jelenia Góra 1, kanał: 57 (762 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Piastów 5, kanał: 34 (798 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND

Polaryzacja dla wszystkich: H (pozioma).

Przedstawione rozwiązania miały na celu rozwiązanie problemu cyfrowego nadawania przez lokalnych nadawców w skali całego kraju. Oznacza to, że w ofercie lokalnych multipleksów mogą znaleźć się nie tylko nadawcy telewizyjni, którzy do tej pory nadawali poprzez nadajniki analogowe, ale również tak zwani „nowi nadawcy lokalni”. Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu w prowadzonych konsultacjach. W ramach tego postępowania do prezesa UKE wpłynęły stanowiska, które złożyli: Krzysztof Miśkowicz, TV Łużyce Sp. z o.o., Imperium Telecom Czesław Chlewicki, Telewizja NTL Radomsko (Grupa TVN), Polskie Media S.A. (nadawca stacji skupionych w sieci TV Odra), PTK Centertel Sp. z o.o. (operator sieci Orange), Karkonosze Play Sp. z o.o., EmiTel Sp. z o.o., Marian Wojewoda, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (PTC, operator sieci T-Mobile)[20]. Prezes UKE postanowiła w pierwszej kolejności dokonać uzupełnienia planu zagospodarowania częstotliwości o zasoby umożliwiające obecnie funkcjonującym nadawcom programów o zasięgu lokalnym co najmniej odtworzenie ich oferty programowej i zasięgu odbioru.

Po zakończeniu procedury uzgodnień pomiędzy prezesem UKE a przewodniczącym KRRiT w sprawie ustalenia obszarów rezerwacji częstotliwości na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym, 22 maja 2013 roku ukazało się zarządzenie prezesa UKE dotyczące zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470–862 MHz, pod kątem potrzeb nadawców programów lokalnych. Dokument ten jest podstawą do rozdysponowania zasobów częstotliwości i wydawania decyzji rezerwacyjnych. Dzięki dokonanym uzgodnieniem oraz zapisom nowego planu zagospodarowania częstotliwości, zostały zagwarantowane odpowiednie zasoby widma, niezbędne do przeprowadzenia procesu cyfryzacji stacji lokalnych. Następnie po ukazaniu się tego zarządzenia, rozpoczął się proces przygotowywania decyzji o rezerwacji częstotliwości na potrzeby lokalnych emisji cyfrowych w standardzie DVB-T. Zarządzeniem Nr 13 z dnia 21 maja 2013 roku prezes UKE zmienił zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470–862 MHz. Zostało ono opublikowane w „Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej” w dniu 22 maja 2013 r. pod pozycją nr 28. W planie zostały uwzględnione obszary częstotliwości wraz z nr kanałów telewizyjnych, dedykowane na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym[21].

Od tego momentu nadawcy lokalni mogli składać do Prezesa UKE wnioski o dokonanie rezerwacji częstotliwości na wskazanych obszarach, w celu emisji lokalnych programów telewizyjnych w sposób naziemny cyfrowy. Jednak do 23 lipca 2013 nie wpłynął żaden wniosek na obszary: Świdnica/Wrocław, Głogów/Legnica/Lubin oraz Jelenia Góra 1, gdzie miała nadawać TV Odra. W przypadku pozostałych obszarów wpłynęły następujące wnioski:

 • Gorzów Wielkopolski 2 oraz Zielona Góra 1 – 21 czerwca 2013 do UKE wpłynął wniosek Regionalnej Telewizji Lubuskiej sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2013 r.,
 • Częstochowa 1/Kamieńsk/Tomaszów – 7 czerwca 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki NTL Radomsko sp. z o.o. o rezerwację częstotliwości; 11 czerwca 2013 r. na stronie internetowej UKE ogłoszono dostępność zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a swoje zainteresowanie podmioty mogły składać do 26 czerwca 2013 r.; jednak do 23 lipca 2013 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie, w związku z tym przygotowano decyzję rezerwacyjną dla spółki NTL Radomsko sp. z o.o.,
 • Ornontowice/Rybnik – 24 maja 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja TVT sp. z o.o.; informacja o dostępności częstotliwości na ww. obszarze została opublikowana tego samego dnia, a zainteresowane podmioty mogły zgłaszać się z wnioskami do 7 czerwca 2013 r.; ponieważ do UKE nie wpłynęło żadne zgłoszenie, przygotowano decyzję rezerwacyjną dla spółki Telewizja TVT sp. z o.o.,
 • Lubań/Jelenia Góra 1/Bolesławiec/Chojnów – 23 maja 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja Łużyce sp. z o.o.; 29 maja 2013 r. na stronie internetowej Urzędu zamieszczona została informacja o dostępności zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a podmioty mogły zgłaszać swoje zainteresowanie do 12 czerwca 2013 r.; w tym terminie wpłynęły 2 pisma: wniosek o rezerwację częstotliwości spółki Pressmedial sp. z o.o. (producent programu Telewizja Regionalna Wiadomości Lubińskie), zgłoszenie zainteresowania przez spółkę TVL sp. z o.o. (producent programu TV Odra). W związku z powyższym, konieczne będzie przeprowadzenie konkursu na częstotliwości na wskazanym obszarze, który zostanie ogłoszony po przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

Specyfikacja techniczna DVB-T

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych[22] jako podstawowe wymagania przyjęto parametry odbiornika naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) zdefiniowane w specyfikacji ETSI TS 101 154 V.1.9.1 jako 25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 × 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 × 720 progressive 50 Hz video pictures.

Do odbioru programów naziemnej telewizji cyfrowej wymagany jest odpowiedni telewizyjny sprzęt odbiorczy (odbiornik DVB-T tzw. set-top box podłączony do telewizora lub sam telewizor ze zintegrowanym tunerem DVB-T), który jest w stanie poprawnie odtwarzać obraz zakodowany zgodnie ze standardem MPEG-4 (H.264/AVC) oraz dźwięk wielokanałowy zakodowany zgodnie ze standardem Dolby Digital Plus (EAC-3). Nadawanie w kompresji MPEG-4 pozwala na odbiór lepszej jakości obrazu i dźwięku oraz telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV.

Posiadacze telewizorów ze zintegrowanym dekoderem DVB-T/MPEG-2 wyposażonym w wejście do podłączenia modułów CI (Common Interface) oraz widzowie wykorzystujący odbiorniki DVB-T/MPEG-2 również posiadające gniazdo CI, w celu umożliwienia odbioru programów zakodowanych w MPEG-4 mogą używać modułu transkodującego z MPEG-4 na MPEG-2. Powyższe rozwiązanie daje możliwość jedynie odbioru programów w jakości SDTV, ale pozwoli na wykorzystanie urządzeń DVB-T/MPEG-2 do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (o ile mają gniazda CI i stosownie przygotowane oprogramowanie).

Specyfikacja techniczna DVB-T2

Dla DVB-T2 za podstawowe przyjęto parametry odbiornika cyfrowego zdefiniowanego w ETSI TS 101 154 [15] dla poziomu 4.1 HDTV: 50 Hz HEVC HDTV 8-bit (rozdzielczości 1920 × 1080 p50, 1280 × 720 p50) MPEG-2 Audio Warstwa 2 i E-AC-3 audio. W przypadku odbiornika telewizyjnego zdolnego do wyświetlania obrazów UHD, odbiornik DVB-T2 obsługuje także format określony w ETSI TS 101 154 [15] w pkt 5.14 HEVC HDR UHDTV IRD wykorzystujący HLG10 oraz HEVC HDR UHDTV IRD wykorzystujący PQ10, Main 10 Profile, Main Tier dla UHDTV o rozdzielczości 3840 × 2160 oraz AC-4 audio.

Odbiornik musi umożliwić odbiór w systemie DVB-T2, oraz kodeku wideo H.265 (HEVC) Możliwości odbiorcze: Odbiornik cyfrowy zapewnia odbiór sygnałów cyfrowych DVB-T i DVB-T2 o parametrach zgodnych z PN-ETSI EN 300 744 [12] i z PN-ETSI EN 302 755 [13] nadawanych w zakresach: VHF (174–230 MHz) w kanałach o szerokości 7 MHz i UHF (470–790 MHz) w kanałach o szerokości 8 MHz.(...)

Dostęp do usług:

Odbiornik cyfrowy zapewnia możliwość:

1) odbioru FTA (czyli programów niekodowanych); 2) wyboru składowej fonii usługi w przypadku transmisji wielu składowych fonii w ramach jednej usługi; wymaga się, aby pilot odbiornika posiadał przycisk do wyboru ścieżki dźwiękowej lub inny mechanizm umożliwiający w łatwy sposób wybór tej ścieżki; 3) wyboru napisów (teletekstowe lub DVB) w formacie UTF-8; 4) korzystania z teletekstu; 5) formatowania obrazu dla stosunku boków 4:3 i 16:9; 6) rodzicielskiej kontroli dostępu do wybranych programów lub audycji; 7) dostępu do menu w języku polskim i ustawienia języka narodowego polskiego. 8) Od 1 stycznia 2021 – jeżeli odbiornik posiada możliwość podłączenia do internetu, to umożliwia wykorzystywanie HbbTV co najmniej w wersji 2.0.1

Odbiór telewizji cyfrowej nie wymaga wymiany anten odbiorczych, ponieważ sygnał jest nadawany w tym samym paśmie częstotliwości co dotychczasowa telewizja analogowa.

Schemat nadawania

Pogrubioną odmianą kroju zaznaczono polski schemat nadawania sygnału cyfrowego.

Dostępna przepływność binarna (Mbit/s) w systemie DVB-T dla kanałów w paśmie 8 MHz (UHF)
Modulacja Kodowanie korekcyjne Okres ochronny
1/4 1/8 1/16 1/32
QPSK 1/2 4.976 5.529 5.855 6.032
2/3 6.635 7.373 7.806 8.043
3/4 7.465 8.294 8.782 9.048
5/6 8.294 9.216 9.758 10.053
7/8 8.709 9.676 10.246 10.556
16-QAM 1/2 9.953 11.059 11.709 12.064
2/3 13.271 14.745 15.612 16.086
3/4 14.929 16.588 17.564 18.096
5/6 16.588 18.431 19.516 20.107
7/8 17.418 19.353 20.491 21.112
64-QAM 1/2 14.929 16.588 17.564 18.096
2/3 19.906 22.118 23.419 24.128
3/4 22.394 24.882 26.346 27.144
5/6 24.882 27.647 29.273 30.160
7/8 26.126 29.029 30.737 31.668
Dostępna przepływność binarna (Mbit/s) w systemie DVB-T dla kanałów w paśmie 7 MHz (VHF)
Modulacja Kodowanie korekcyjne Okres ochronny
1/4 1/8 1/16 1/32
QPSK 1/2 4.354 4.838 5.123 5.278
2/3 5.806 6.451 6.830 7.037
3/4 6.532 7.257 7.684 7.917
5/6 7.257 8.064 8.538 8.797
7/8 7.620 8.467 8.965 9.237
16-QAM 1/2 8.709 9.676 10.246 10.556
2/3 11.612 12.902 13.661 14.075
3/4 13.063 14.515 15.369 15.834
5/6 14.515 16.127 17.076 17.594
7/8 15.240 16.934 17.930 18.473
64-QAM 1/2 13.063 14.515 15.369 15.834
2/3 17.418 19.353 20.491 21.112
3/4 19.595 21.772 23.053 23.751
5/6 21.772 24.191 25.614 26.390
7/8 22.861 25.401 26.895 27.710

Schemat nadawania dla DVB-T2 (przy okresie ochronnym wynoszącym 1/128)

Modulacja Kodowanie korekcyjne Przepustowość (Mbit/s)
QPSK 1/2 07.4442731
3/5 08.9457325
2/3 09.9541201
3/4 11.197922
4/5 11.948651
5/6 12.456553
16-QAM 1/2 15.037432
3/5 18.07038
2/3 20.107323
3/4 22.619802
4/5 24.136276
5/6 25.162236
64-QAM 1/2 22.481705
3/5 27.016112
2/3 30.061443
3/4 33.817724
4/5 36.084927
5/6 37.618789
256-QAM 1/2 30.074863
3/5 36.140759
2/3 40.214645
3/4 45.239604
4/5 48.272552
5/6 50.324472

Obowiązujące w Polsce numery identyfikacyjne ONID, NID, TSID, SID i LCN dla programów i usług nadawanych w strumieniu DVB-T

Lista identyfikatorów ONID (Original Network IDentification), NID (Network IDentification), TSID (Transport Stream IDentification), SID (Service IDentification) i LCN (Logical Channel Number) prowadzona jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wartości identyfikatorów związanych z danym programem/usługą zawarte są w części technicznej decyzji Przewodniczącego KRRiT o wprowadzeniu programu do multipleksu cyfrowego[23]. W każdym kraju prowadzony jest jednolity rejestr tych wartości który pozwala na uniknięciu konfliktów. Operatorzy multipleksów albo dostają przydzielone wartości albo je zgłaszają w celu rejestracji i tym samym rezerwują je co pozwala unikać powtarzania tego co w kraju, sieci lub multipleksie powtarzać się nie powinno.

ONID

Oryginalny identyfikator sieci (ONID) – kod specyficzny dla danego kraju – dla wszystkich sieci cyfrowych na terenie Polski obowiązuje kod 0x2268 (hex – szesnastkowy system liczbowy).

NID

Identyfikator sieci (NID) używany dla identyfikacji podsieci (np. na wydzielonym obszarze lub regionie), o wartościach zawartych w tabeli:

Region (województwo) NID (hex)
cały kraj 0x3401
cały kraj – usł. mobilna 0x3402
dolnośląskie 0x3410
kujawsko-pomorskie 0x3411
łódzkie 0x3412
lubelskie 0x3413
lubuskie 0x3414
małopolskie 0x3415
mazowieckie 0x3416
opolskie 0x3417
podkarpackie 0x3418
podlaskie 0x3419
pomorskie 0x341A
śląskie 0x341B
świętokrzyskie 0x341C
warmińsko-mazurskie 0x341D
wielkopolskie 0x341E
zachodniopomorskie 0x341F

TSID

Identyfikator strumienia transportowego (TSID) definiuje poszczególne multipleksy naziemne i przyjmuje wartości zawarte w tabeli[24]:

Nazwa multipleksu TSID; pierwszy numer (hex) identyfikuje multipleks
MUX1 0x0001
MUX2 0x0002
MUX3 0x0003
rezerwa 0x0004
MUX5 0x0005
MUX6 0x0006
MUX8 (w paśmie VHF) 0x7001
MUX lokalne 0x0014 – 0x00xx
emisje czasowe i eksperymentalne 0x9xxx – 0xExxx
MUX4 (TV mobilna) 0xFxxx

SID i LCN

Identyfikator usługi/programu (SID) przypisany do danego konkretnego programu/usługi oraz deskryptor LCD (Logical Channel Descriptor) składający się z logicznego numeru kanału/programu (LCN) definiującego kolejność programów/kanałów oraz znacznika widoczności usługi (visible_service_flag) pozwalającego na wyświetlanie (wartość 1) lub niewyświetlanie danego programu na liście usług i w EPG[24]:

Nazwa usługi/programu SID LCN visible_service_flag
TVP1 HD 1 1 1
TVP2 HD 2 2
Polsat HD 3 4
TVN HD 4 5
TV4 HD 5 6
TV Puls HD 6 7
TVP3 Białystok HD 7 3
TVP3 Bydgoszcz HD 8
TVP3 Gdańsk 9
TVP3 Gorzów Wielkopolski HD 10
TVP3 Katowice HD 11
TVP3 Kielce HD 12
TVP3 Kraków HD 13
TVP3 Lublin HD 14
TVP3 Łódź HD 15
TVP3 Olsztyn HD 16
TVP3 Opole HD 17
TVP3 Poznań HD 18
TVP3 Rzeszów HD 19
TVP3 Szczecin HD 20
TVP3 Warszawa HD 21
TVP3 Wrocław HD 22
TVN 7 HD 23 8
Puls 2 HD 24 9
TV6 HD 25 10
Super Polsat HD 26 11
Eska TV HD 27 12
TTV HD 28 13
Polo TV HD 29 14
Antena HD 30 15
TVP Kultura HD 31 30
TVP Historia HD 32 31
TVP Sport HD 33 32
TVP Info HD 35 34
Telewizja Łużyce (L1) 36 21
Telewizja TVT HD (L2) 37 22
Telewizja TVT HD AVC (OLD) (L2) 38 23
Zwolnione po nieuruchomionych multipleksach lokalnych 41, 43 24, 25, 26, 27
Programy w innej rozdzielczości 44-45
Polsat HD 46 162
TVN HD 47 800
TVN 7 HD 48 801
TTV HD 49 802
TV Trwam HD 50 16
Alfa TVP HD ? 28
TVP ABC HD 51 29
Stopklatka TV HD 52 17
Fokus TV HD 53 18
TVP Kobieta HD 56 35
Belsat TV HD ? 36
Metro 57 38
Zoom TV 58 39
Nowa TV 59 40
WP 60 41
(TV1-TV8) – MUX6 39, 42, 61-69 19, 20, 35, 42-48
TVP Polonia 39 19
Stars.TV HD 72 52
Nowa TV HD 73 53
TVS HD 76 54
Mango 24 77 55
TVN HD 78 56
TVN HD 79 57
TV Okazje HD ? 60
Power TV 82 61
Nuta.TV ? 62
Home TV ? 63
Nuta Gold ? 64
Top Kids Jr (Junior Music) ? 65
Red Carpet ? 66
Rezerwa 70, 71, 74, 75, 78, 82-100 49-51, 56, 57, 68-82, 89-91, 95-99
Wydarzenia 24 HD ? 49
CDA Premium ? 86
TVP GO ? 88
Legia TV ? 89
EWTN GO 90 90
TVP World ? 91
TVP ABC 2 ? 92
TVP Historia 2 ? 93
TVP Kultura 2 ? 94
UA Perszyj ? 95
test5 ? 96
test6 ? 97
EmiRadio ? 98
EmiTV ? 99
LRT Lituanica ? 100
Radio Silesia 4123 161
Kanały MUX 4 (TV Mobilna)
Polsat News 110 110
Polsat Sport 112 112
Polsat Film 113 113
Comedy Central 114 114
Kino Polska 115 115
Polsat Sport Extra 116 116
Wydarzenia 24 118 118
Polsat Comedy Central Extra 117 117
Polsat Café 119 119
Polsat Play 120 120
Muzo.fm 4096 134 0
Polskie Radio 4097 135
RMF FM 4098 136
RMF Maxxx 4099 137
Radio Zet 4100 138
Antyradio 4101 139
Plus 4102 140
Złote Przeboje 4103 141
Tok FM 4104 142
Radio Roxy 4105 143
Eska Rock 4106 144
Vox FM 4107 145
Polsat HbbTV ? 333
Rezerwa 4108-4122 146-160
Inne usługi w MUX4 8192-8198 163-167

Kolejne programy/usługi definiowane będą przez kolejne identyfikatory SID i LCN w porządku wynikającym z kolejności uzyskiwania prawa do umieszczania ich w multipleksach cyfrowych. Identyfikatory te przypisane są do konkretnego programu/usługi i w przypadku przenoszenia ich do innego multipleksu nie powinny ulegać zmianie.

Service type

Kod rodzaju usługi (Service type) określający typ usługi (UHDTV, HDTV, SDTV, radio, inne) w danej kategorii oraz priorytet wyboru usługi w ramach tej samej kategorii

Kategoria usług Rodzaj usługi Service type (hex) Priorytet w ramach kategorii
TV SDTV / MPEG-2 0x01 5
SDTV / MPEG-4 0x16 4
HDTV / MPEG-4 0x19 3
HDTV / HEVC 0x1F 2
UHDTV / HEVC 0x1F/0x20 1
TV o niskiej rozdzielczości na urządzenia przenośne 0x80 6
Inna Inny Inny
Radio Programy radiowe / MPEG-1, 2 Warstwa 2 0x02 2
Programy radiowe / AC-3, E-AC-3, AC4 0x0A 1
Inna Inny Inny
Teletekst Transmisja danych teletekstu 0x03 Inny
SSU
(System Software Updates)
Transmisja danych dla SSU 0x0C Inny
Transmisja danych Transmisja danych Inny Inny
Inna Inna Inny Inny

Multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Informacje ogólne

Podczas Wielostronnego Porozumienia Genewa 2006 dla Polski wyznaczono dziewięć multipleksów[25][26]. Pierwsze trzy multipleksy uruchomiono w 2012 roku i pierwszym multipleksem, który zyskał ogólnopolski zasięg był MUX-1, dlatego czasowo nadawały na nim kanały TVP. MUX-2 przeznaczono dla nadawców komercyjnych nadających dotychczas naziemnie w analogu, a MUX-3 w całości dla TVP. MUX-4 uruchomiono jako TV Mobilna, obecnie to multipleks z kanałami kodowanymi, w przypadku MUX-5 planowany jest konkurs na operatora[27], MUX-6 to drugi multipleks, który przejęła TVP. Częstotliwości MUX-7, który miał nadawać na kanałach od 60 do 69 (tzw. pasmo 800 MHz) przeznaczono dla operatorów komórkowych. MUX-8 uruchomiono w 2016 roku, jego operatorem została firma Emitel i docelowo w całości będzie nadawać kanały nadawców komercyjnych wyłonionych w konkursie. MUX-9 o planowanym bardzo ograniczonym zasięgu został skasowany podczas procesu refarmingu[28].

Ogólnopolskie multipleksy telewizyjne

1. multipleks telewizyjny

Oficjalny start pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 14 grudnia 2011 roku. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 98,8% populacji kraju. Jest to multipleks przeznaczony dla nowych nadawców, którzy wcześniej nie nadawali drogą naziemną.

Skład multipleksu: (stan na 04.09.2023)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
12 Eska TV HD 28 maja 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop, rozrywka 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
13 TTV HD 2 stycznia 2012 TVN Discovery Polska Polska polski polskie ogólny, rozrywka, lifestyle 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
14 Polo TV HD 7 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka disco polo 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
15 Antena HD 1 maja 2021 MWE Networks Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
16 TV Trwam HD 12 czerwca 2003 Fundacja Lux Veritatis Polska polski brak religia, publicystyka, polityka 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
17 Stopklatka HD 15 marca 2014 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska (główni spółdziałowcy Stopklatka TV S.A.) Polska polski, oryginalny polskie ogólny, filmowy 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
18 Fokus TV HD 28 kwietnia 2014 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny, edukacja, dokument 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
49 Wydarzenia 24 1 września 2021 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC

2. multipleks telewizyjny

Oficjalny start drugiego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 30 września 2010 roku. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 98,8% populacji kraju. Jest to multipleks przeznaczony dla największych nadawców komercyjnych w Polsce, którzy wcześniej nadawali w systemie analogowej telewizji naziemnej.

Skład multipleksu: (stan na: 02.01.2017)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
4 Polsat HD 5 grudnia 1992 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
5 TVN HD 3 października 1997 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
6 TV4 HD 1 kwietnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
7 TV Puls HD 1 grudnia 1995/18 marca 2001 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
8 TVN 7 HD 6 grudnia 1996/1 marca 2002 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 05:30-05:00 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
9 Puls 2 HD 19 lipca 2012 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
10 TV6 HD 30 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
11 Super Polsat HD 2 stycznia 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC

3. multipleks telewizyjny (Telewizja Polska S.A.)

Oficjalny start trzeciego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 27 października 2010 roku. Jest to multipleks przeznaczony dla nadawcy publicznego, czyli Telewizji Polskiej. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 99,5% populacji kraju i w związku z tym jest to multipleks o największym zasięgu. Dzieje się tak za sprawą telewizyjnych stacji retransmisyjnych, dzięki którym możliwy jest odbiór sygnału na terenach górskich, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu odbiór z głównych stacji nadawczych jest utrudniony lub niemożliwy.

Skład multipleksu: (stan na 15.06.2022)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
1 TVP1 HD 25 października 1952/10 stycznia 2011 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:00-04:30 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
2 TVP2 HD 2 października 1970/1 czerwca 2012 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:15-04:15 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
3 TVP3 3 marca 2002/2 stycznia 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie regionalny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
29 TVP ABC 15 lutego 2014 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie dla dzieci 04:05-23:55 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
30 TVP Kultura 23 października 2019 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak brak kulturalny, filmowy 07:00-05:50 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
31 TVP Historia 3 maja 2007 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie dokumentalny 06:50-03:00 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
32 TVP Sport 18 listopada 2006 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie sportowy 05:30-05:15 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
34 TVP Info 7 października 2007/30 września 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie informacyjny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
88 TVP GO listopad 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak brak serwis HbbTV 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T2, HbbTV HEVC
91[29] TVP World 18 listopada 2021 Telewizja Polska S.A. Polska angielski brak brak informacyjny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T2, HbbTV HEVC
92 TVP Historia 2 1 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak brak historyczny 07:00-04:00 nie tak 16:9 SDTV DVB-T2, HbbTV HEVC
93 TVP ABC 2 23 marca 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak brak edukacyjny 09:00-17:00 nie tak 16:9 SDTV DVB-T2, HbbTV HEVC
94 TVP Kultura 2 19 marca 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak brak kulturany 08:00-00:00 nie tak 16:9 SDTV DVB-T2, HbbTV HEVC

6. multipleks telewizyjny (Telewizja Polska S.A.)

Oficjalny start szóstego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 1 lutego 2023 roku. Jest to multipleks przeznaczony dla nadawcy publicznego, czyli Telewizji Polskiej.

Skład multipleksu: (stan na 13.03.2024)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
19 TVP Polonia 24 października 1992/31 marca 1993 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
20 TVP Nauka 3 października 2022 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak naukowy 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
24 TVP Dokument 19 listopada 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak dokumentalny 06:00-03:00 nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
27 TVP Rozrywka 15 kwietnia 2013 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak rozrywkowy 06:15-04:30 nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
28 Alfa TVP 24 stycznia 2023 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak młodzieżowy 06:00-00.00 nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
33 TVP World 24 paździenika 2022 Telewizja Polska S.A. Polska angielski tak informacyjny całodobowy nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
35 TVP Kobieta 8 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak poradnikowy 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
36 Biełsat TV 24 stycznia 2023 Telewizja Polska S.A. Polska białoruski brak ogólnotematyczny poradnikowy nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC

8. multipleks telewizyjny

Ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej wystartował 1 sierpnia 2016 roku[30], a jego operatorem została firma Emitel. Jest to multipleks przeznaczony dla nowych nadawców, którzy wcześniej nie nadawali drogą naziemną.

Skład multipleksu (stan na 12.07.2024):

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
38 Metro 2 grudnia 2016 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny brak polskie ogólny 06:00-05:58 nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
39 Zoom TV 25 października 2016 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
40 Nowa TV 9 listopada 2016 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie, angielskie, francuskie, niemieckie brak ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
41 WP 2 grudnia 2016 Wirtualna Polska Holding S.A. Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
50 ViDoc TV 15 marca 2024 Red Carpet Media Group S.A. Polska polski brak brak filmowy, dokumentalny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
51 Republika 12 lipca 2024 Telewizja Republika S.A. Polska polski brak brak informacyjny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
52[b] wPolsce.pl

9 października 2017 Fratria Sp. z o.o. Polska polski brak brak informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
86 CDA Premium 1 marca 2023 CDA Premium Polska brak brak brak serwis SVoD 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T, HbbTV MPEG-4/AVC
87 Sklep Kapitan.pl 15 maja 2024 CDA Premium Polska brak brak brak serwis SVoD 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T, HbbTV MPEG-4/AVC
89 Legia TV Legia Warszawa S.A. Polska brak brak brak sportowy 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T, HbbTV MPEG-4/AVC
90 EWTN 22 grudnia 2023 EWTN Angielski brak brak brak religijny (katolicki) 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T, HbbTV MPEG-4/AVC
95 UA:Perszyj 20 stycznia 1965 Nacionalna suspilna tełeradiokompanija Ukrajiny Ukraina ukraiński brak brak ogólny całodobowy nie tak 16:9 SDTV DVB-T, HbbTV MPEG-4/AVC
96 test5 Polska brak brak brak testowy brak nie nie brak DVB-T MPEG-4/AVC
97 test6 Polska brak brak brak testowy brak nie nie brak DVB-T MPEG-4/AVC
98 EmiRadio 2021 Emitel S.A. Polska brak brak brak platforma HbbTV 24 godziny nie nie brak DVB-T, HbbTV MPEG-4/AVC
99 EmiTV 2018 Polska brak brak brak platforma HbbTV 24 godziny nie tak brak DVB-T, HbbTV MPEG-4/AVC

Lokalne multipleksy telewizyjne

W Polsce funkcjonuje kilka lokalnych multipleksów (L1, L2, L3, L4 i L7). Planowano także uruchomić multipleksy L5, L6 i L8 (odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Jeleniej Górze), jednak do przetargu nie zgłosił się żaden zainteresowany operator[31].

1 lokalny multipleks telewizyjny

12 września 2014 jako trzeci w kolejności uruchamiania ruszył multipleks lokalny (MUX L1), którego operatorem była Telewizja Łużyce. Wcześniej od maja 2014 spółka Emitel przeprowadzała emisję testową[32]. Obok Telewizji Łużyce, która z uwagi na fakt, iż nadawała na tym obszarze naziemnie analogowo, miała zapewnione miejsce w tym multipleksie, za jego pośrednictwem możemy oglądać kilka kanałów ogólnopolskich (Stars.TV i Eska TV Extra). Multipleks powrócił 15 sierpnia 2021 do nadawania jako emisja testowa[33]. W kolejnych dniach zaczęły nadawać kanały telewizyjne. W ramach multipleksu nadawane są 4 programy lokalne oraz 11 programów ogólnopolskich.

Skład multipleksu (stan na 12.01.2024)[34]:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
23[35] TVC 1994/1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak ogólny 06:00-01:00 nie nie 4:3/16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
24→55 Echo24 HD 3 października 2016/2 lipca 2019 MWE Networks Polska polski brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
25→50→60 TV Dami/TV Bolesławiec 1999[36]/1991[37] Polska polski lokalny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
60→61 TVT Zgorzelec 1 lutego 2012 Telewizja Regionalna TVT Polska polski brak lokalny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
52→25 Stars.TV 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
55→26→77→51 Xtreme TV 3 sierpnia 2020 MWE Networks Polska polski brak wędkarski 24 godziny nie nie 16;9 SDTV DVB-T2 HEVC
59→76→74 TV Republika 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak informacje, publicystyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
60→58 TV Okazje 2 października 2017 TVO Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
61 Power TV HD 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
62→76 Nuta.TV 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
63→49→51→52 Home TV 19 grudnia 2010 MWE Networks Polska polski brak o domach 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
64→21 Nuta Gold 15 czerwca 2003 MWE Networks Polska polski brak muzyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
65→26 Top Kids Jr (Junior Music) 16 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyczny dla dzieci 6:00-23:00 nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
69→22 Filmax 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak muzyczno-rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
26→75 wPolsce.pl 9 października 2017 Fratria Polska polski brak publicystyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC

2 lokalny multipleks telewizyjny

20 grudnia 2013 jako drugi w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie drugi multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L2), którego operatorem jest Telewizja TVT sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 6 programów ogólnopolskich:

Skład multipleksu (stan na 12.01.2024)[38]:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
5 TVN HD 28 sierpnia 2007 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
8 TVN 7 HD 4 listopada 2011 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie ogólny, film, serial, rozrywka 05:30-05:00 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
22 TVT 15 maja 2007 Telewizja TVT Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
43 Nowa TV HD 9 listopada 2016 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
52 Stars.TV 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
59 TV Republika 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak informacje, publicystyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
60 TV Okazje 2 października 2017 TVO Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC

3 lokalny multipleks telewizyjny

19 grudnia 2013 jako pierwszy w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie trzeci multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L3), którego operatorem jest NTL Radomsko sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program regionalny dla 2 województw w centralnej Polsce (łódzkie i północne powiaty województwa śląskiego) oraz 9 programów ogólnopolskich:

Skład multipleksu (stan na 2.04.2022)[39]:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
22 Filmax 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak ogólny 24H nie nie 16:9 HDTV
23 TVC 1994/1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak ogólny 24H nie nie 16:9 HDTV
25 Stars.TV

19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
26 wPolsce.pl

9 października 2017 Fratria Polska polski brak informacyjny 24H nie nie 16:9 SDTV
51 Home TV

1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak ogrodniczy 24H nie nie 16:9 SDTV
61 Power TV 20 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyka disco polo 24 godziny nie nie 16:9 HDTV
62 Xtreme TV 13 lutego 2022 MWE Networks Polska polski brak wędkarski 24 godziny nie nie 16:9

SDTV

76 TV Republika 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika S.A. Polska polski brak informacyjny 24H nie nie 16:9 SDTV

4 lokalny multipleks telewizyjny

1 września 2015 jako czwarty w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie czwarty multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L4), którego operatorem jest Telewizja Dolnośląska ECHO Sp. z o.o., a od 13 maja 2018 MWE Networks. Programem lokalnym jest telewizja Echo24, która 31 marca 2018 została zamknięta i została reaktywowana w 2019.

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
4 Polsat HD 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
5 TVN HD 28 sierpnia 2007 TVN Discovery Polska Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
23 TVC HD 1994/1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak ogólny 06:00-01:00 nie nie 16:9 HDTV
24→55 Echo24 HD 3 października 2016/2 lipca 2019 MWE Networks Polska polski brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 HDTV
52 Stars.TV 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
55→26 Xtreme TV 3 sierpnia 2020 MWE Networks Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
60 TV Okazje 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
61 Power TV 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyka dance / disco polo 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
62 Nuta.TV 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
64 Nuta Gold 15 czerwca 2003 MWE Networks Polska polski brak muzyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
65 Top Kids Jr (Junior Music) 5 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyka dla dzieci 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
69 Filmax 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak muzyczno-rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
7 TV Puls 1 grudnia 1995/18 marca 2001 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny brak ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV
9 Puls 2 19 lipca 2012 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny brak ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV

7 lokalny multipleks telewizyjny

28 września 2015 jako piąty w kolejności uruchamiania emisję rozpoczął siódmy multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L7), którego operatorem jest TVL Sp. z o.o. Telewizja. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny i 3 programy ogólnopolskie[40]:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
27→62 TV Regionalna 1990/28 września 2015 TVL Sp. z o.o. (producent programu)/Fundacja GIA DINH (koncesjonariusz) Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
60 TV Okazje 2 października 2017 TVO Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 HDTV
43 Nowa TV HD 9 listopada 2016 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV
162 Polsat HD 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV

Multipleks lokalny LRT w Suwałkach

Multipleks lokalny dla mniejszości litewskiej nadający tylko jeden program telewizyjny w rejonie miasta Suwałk[41]:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
100 LRT Lituanica 23 września 2007/28 lipca 2012 LRT Litwa litewski brak ogólny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV

Testowe multipleksy telewizyjne

Multipleks testowy DVB-T2 w Katowicach

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
54 TVS HD 29 marca 2008 TVS Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4/AVC
162 Polsat HD 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4/AVC
59 TV Republika 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
60 TV Okazje 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
161 Radio Silesia 1 lipca 2014 Radio Silesia Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie stereo DVB-T MPEG-4/AVC

Multipleks testowy BCAST Sp. z o.o. (BCAST Sp. z o.o.)[42]

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
27→62 TV Regionalna 1990/28 września 2015 TVL Sp. z o.o. (producent programu)/Fundacja GIA DINH (koncesjonariusz) Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
43→53 Nowa TV HD 9 listopada 2016 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
46→56 Stars.TV 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
47→57 EWTN 20 października 2018 Eternal Word Television Network, Inc. Polska polski brak religijny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
162→50→63 Polsat HD 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
59→54 TV Republika HD 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
60→59 TV Okazje 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
49[43] 4fun Kids 4Fun Media Polska polski brak muzyczny 24 godziny nie nie SDTV DVB-T2 HEVC

Harmonogramy zmian telewizji naziemnej w Polsce

Harmonogram wyłączania telewizji analogowej

Etapy wyłączania Harmonogram Realizacja
Etap 1 7 listopada 2012 zaprzestano emisji przez 2 nadajniki 7 listopada 2012 wyłączono nadajniki w Zielonej Górze i Żaganiu
Etap 2 28 listopada 2012 zaprzestano emisji przez 3 nadajniki 28 listopada 2012 wyłączono nadajniki w Iławie i Poznaniu
Etap 3 19 marca 2013 zaprzestano emisji przez 5 nadajników 19 marca 2013 wyłączono nadajniki w Elblągu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wiśle
Etap 4 22 kwietnia 2013 zaprzestano emisji przez 9 nadajników 22 kwietnia 2013 wyłączono nadajniki w Częstochowie, Gorlicach, Kłodzku, Opolu, Rabce, Szczawnicy, Tarnowie, Wrocławiu i Zakopanem
Etap 5 20 maja 2013 zaprzestano emisji przez 12 nadajników 20 maja 2013 wyłączono nadajniki w Białogardzie, Bydgoszczy, Gnieźnie, Kaliszu, Katowicach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lęborku, Łodzi, Pile i Świnoujściu
Etap 6 17 czerwca 2013 zaprzestano emisji przez 12 nadajników 17 czerwca 2013 wyłączono nadajniki w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bieszczadach, Dęblinie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opocznie, Płocku, Przemyślu, Siedlcach, Suwałkach i Zamościu
Etap 7 23 lipca 2013 zaprzestano emisji przez 4 nadajniki 23 lipca 2013 wyłączono nadajniki w Giżycku, Jeleniej Górze, Leżajsku i Ostrołęce

TV Puls swoje ostatnie analogowe nadajniki wyłączyła 20 maja 2013. Tym samym jest ona pierwszym ogólnopolskim nadawcą, który zakończył nadawanie naziemne w formie analogowej. TV4 swoje ostatnie nadajniki analogowe wyłączył 17 czerwca 2013. Ostatnimi nadawcami ogólnopolskimi, którzy 23 lipca 2013 wyłączyli swoje ostatnie nadajniki analogowe są TVP, TVN i Polsat. Ostatni nadajnik telewizji analogowej w Polsce, wykorzystywany przez lokalną stację NTL Radomsko, wyłączono 16 lutego 2015 po godzinie 13:00[44].

Zasięg multipleksów

Na dzień 23 lipca 2013 zasięg multipleksów wygląda następująco:

 • MUX 1 – 98,8%
 • MUX 2 – 98,8%
 • MUX 3 – 99,5%[45].

Lista nadajników naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Lista bezpłatnych stacji TV

W nocy z 5 na 6 grudnia 2011 roku, w sygnale multipleksów telewizyjnych pojawiły się numery LCN (Logical Channel Number)[46]. Oznacza to, że odbiorniki podczas automatycznego strojenia powinny automatycznie umieścić dostępne programy na odpowiednich pozycjach.

Obecna lista programów to[47][48] (stan na: 12.07.2024):

Ostatnia aktualizacja: Kanał Republika rozpoczął oficjalną emisję na MUX 8.

Nr LCN Nazwa programu Logo Multipleks Data startu Nadawca Kraj nadawania Język / Dźwięk Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
1 TVP1 MUX 3 25 października 1952/10 stycznia 2011 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:15-04:30 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
2 TVP2 MUX 3 2 października 1970/1 czerwca 2012 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:15-04:00 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
3 TVP3 MUX 3 3 marca 2002/2 stycznia 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie regionalny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
4 Polsat MUX 2, L4, L7, L-Katowice 5 grudnia 1992 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

5 TVN MUX 2, L2, L4 3 października 1997 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

6 TV4 MUX 2 1 kwietnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
7 TV Puls MUX 2 1 grudnia 1995/18 marca 2001 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
8 TVN 7 MUX 2, L2 6 grudnia 1996/1 marca 2002 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 05:15-05:05 tak nie 16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

9 Puls 2 MUX 2 19 lipca 2012 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
10 TV6 MUX 2 30 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
11 Super Polsat MUX 2 2 stycznia 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
12 Eska TV MUX 1 28 maja 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak rozrywkowo-muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
13 TTV MUX 1 2 stycznia 2012 TVN Discovery Polska Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
14 Polo TV MUX 1 7 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak muzyczny 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
15 Antena HD MUX 1 1 maja 2021 MWE Networks Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
16 TV Trwam MUX 1 12 czerwca 2003 Fundacja Lux Veritatis Polska polski brak brak społeczno-religijny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
17 Stopklatka TV MUX 1 15 marca 2014 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska (główni udziałowcy Stopklatki S.A.) Polska polski, oryginalny brak polskie filmowy 24 godziny nie tak 4:3/16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
18 Fokus TV MUX 1 28 kwietnia 2014 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak brak edukacyjno-naukowy 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
19 TVP Polonia MUX 6 24 października 1992/31 marca 1993 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie polonijny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
20 TVP Nauka MUX 6 3 października 2022 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie naukowy 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
21 Nuta Gold MUX L1 15 czerwca 2003/27 lutego 2016 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
21 Junior Channel MUX L3 MWE Networks Polska polski brak brak 24 godziny nie nie
22 TVT MUX L2 15 maja 2007 Telewizja TVT Sp. z o.o. Polska polski brak brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
22 Filmax MUX L1, L3, L4 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak brak filmowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

HDTV

DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

23 TVC MUX L1, L3, L4 1994/1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak brak regionalny (łódzkie) 24 godziny nie nie 4:3/16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

23 TV Republika MUX L2 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak brak informacyjno-publicystyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
24 TVP Dokument MUX 6 19 listopada 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie dokumentalny 06:00-03:00 nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
25 Stars.TV MUX L1, L3, L4 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

26 wPolsce.pl MUX L1, L3, L4 9 października 2017 Fratria Polska polski brak brak informacyjno-publicystyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

26 Pogoda TV MUX L3 MWE Networks Polska polski brak brak 24 godziny nie nie
27 TVP Rozrywka MUX 6 15 kwietnia 2013 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie rozrywkowy 06:15-04:30 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
28 Alfa TVP MUX 6 24 stycznia 2023 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie młodzieżowy 06:00-00:00 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
29 TVP ABC MUX 3 15 lutego 2014 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie dziecięcy 04:30-00:00 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
30 TVP Kultura MUX 3 24 kwietnia 2005 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak polskie kulturalny, filmowy 07:00-05:50 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
31 TVP Historia MUX 3 3 maja 2007 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie dokumentalny 06:50-03:00 tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
32 TVP Sport MUX 3 18 listopada 2006 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie sportowy 05:30-05:20 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
33 TVP World MUX 6 24 paździenika 2022 Telewizja Polska S.A. Polska angielski brak brak informacyjny całodobowy nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
34 TVP Info MUX 3 6 października 2007/30 września 2016 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie informacyjny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
35 TVP Kobieta MUX 6 8 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie poradnikowy 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
36 Biełsat TV MUX 6 24 stycznia 2023 Telewizja Polska S.A. Polska białoruski brak brak ogólnotematyczny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
38 Metro MUX 8 2 grudnia 2016 TVN Discovery Polska Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
39 Zoom TV MUX 8 25 października 2016[49] Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
40 Nowa TV MUX 8 9 listopada 2016[50] Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
41 WP MUX 8 2 grudnia 2016 Wirtualna Polska Holding S.A. Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
49 Wydarzenia 24 MUX 1 1 września 2021 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
50 ViDoc TV MUX 8 15 marca 2024 Red Carpet Media Group S.A. Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
51 Republika MUX 8 12 lipca 2024 Telewizja Republika Polska polski brak brak informacyjno-publicystyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
51 Home TV MUX L1, L3, L4 19 grudnia 2010 MWE Networks Polska polski brak brak o domach/ogrodniczy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

52 Stars.TV MUX L2 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
53 Nowa TV HD MUX L2, L7, BCAST 9 listopada 2016[50] Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

54 TVS MUX L-Katowice 29 marca 2008 TVS Sp. z o.o. Polska polski brak brak regionalny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
54 TV Republika MUX BCAST 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
55 Echo24 MUX L1, L4 3 października 2016/2 lipca 2019 MWE Networks Polska polski brak brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

16:9 HDTV

DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

56 TVN MUX L2 3 października 1997 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
56 Stars.TV MUX BCAST 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
57 TVN 7 MUX L2 6 grudnia 1996/1 marca 2002 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 05:15-05:05 tak nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
57 EWTN Polska MUX BCAST 15 sierpnia 1981 Eternal Word Television Network, Inc. Polska polski brak brak religijny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
59 TV Republika MUX L-Katowice 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
59 TV Okazje MUX BCAST 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
60 TV Okazje MUX L2, L7, L-Katowice 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

60 TV Dami Jelenia Góra MUX L1 1999[36] Polska polski brak brak lokalny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
60 TV Bolesławiec MUX L1 1991[37] Polska polski brak brak lokalny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
61 TVT Zgorzelec MUX L1 1 lutego 2012 Telewizja Regionalna TVT Polska polski brak brak lokalny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 HEVC
61 Power TV MUX L1, L3, L4 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

HDTV

DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

61 TV MN MUX L1 Polska polski brak brak 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

HDTV

62 TV MN MUX L4 Polska polski brak brak 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

HDTV

62 Xtreme TV MUX L1, L3, L4 13 luty 2022 MWE Networks Polska polski brak brak wędkarski 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

62 TV Regionalna MUX L7, BCAST 1990/28 września 2015 TVL Sp. z o.o. (producent programu)/Fundacja GIA DINH (koncesjonariusz) Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
63 Polsat MUX BCAST 5 grudnia 1992 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
74 TV Republika MUX L3, L4 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak brak informacyjno-publicystyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

75 wPolsce.pl MUX L1, L3, L4 9 października 2017 Fratria Polska polski brak brak informacyjno-publicystyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

76 TV Republika MUX L1 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak brak informacyjno-publicystyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

76 TV MN MUX L3 Polska polski brak brak 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

HDTV

86 CDA Premium MUX 8 1 marzec 2023 CDA Premium Polska polski brak polskie serwis HbbTV 24 godziny nie tak DVB-T, HbbTV MPEG-4
88 TVP GO MUX 3 listopad 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie serwis HbbTV 24 godziny nie tak DVB-T, HbbTV MPEG-4
89 Legia TV MUX 8 Legia Warszawa S.A. Polska polski brak brak sportowy 24 godziny nie tak DVB-T, HbbTV MPEG-4
91 TVP World MUX 3 18 listopada 2021 Plansze HbbTV (TVP) Polska angielski brak brak informacyjny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T, HbbTV MPEG-4
92 TVP ABC 2 MUX 3 23 marca 2020 Polska polski brak brak dziecięcy 9:00 – 17:00 nie tak DVB-T, HbbTV MPEG-4
93 TVP Historia 2 MUX 3 1 marca 2021 Polska polski brak brak historyczny 7:00 – 4:00 nie tak DVB-T, HbbTV MPEG-4
94 TVP Kultura 2 MUX 3 26 czerwca 2020 Polska polski brak brak kultura 8:00 – 0:00 nie tak DVB-T, HbbTV MPEG-4
95 UA:Perszyj MUX 8 20 stycznia 1965 Ukraina ukraiński brak brak ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T, HbbTV MPEG-4
96 test5 MUX 8 Plansze kontrolne Emitela[51] nie DVB-T
97 test6 MUX 8 nie DVB-T
98 EmiRadio MUX 8 2021 Emitel S.A. ? ? ? platforma HbbTV 24 godziny ? tak[52] DVB-T, HbbTV
99 EmiTV MUX 8 2018 (?) ? ? ? platforma HbbTV 24 godziny ? tak[53] ? DVB-T, HbbTV
100 LRT Lituanica MUX L-Suwałki 23 września 2007/28 lipca 2012 LRT Litwa litewski brak brak ogólny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
118 Polsat News Polityka MUX 4 9 stycznia 2024 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
161 Radio Silesia MUX L-Katowice 1 lipca 2014 Radio Silesia Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie stereo DVB-T MPEG-4
333 Polsat HbbTV MUX 4 wrzesień/październik 2022 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak serwis HbbTV 24 godziny nie tak DVB-T2, HbbTV HEVC
    Programy, które są w emisji testowej.


Lista płatnych stacji TV

Multipleks Cyfrowego Polsatu (MUX 4, dawniej TV Mobilna)

Kolejny multipleks został uruchomiony przez Cyfrowy Polsat na częstotliwościach początkowo przeznaczonych dla telewizji mobilnej w standardzie DVB-H. W dokumentach bywa określany jako IV multipleks telewizyjny[54].

W 2009 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził konkurs na rezerwację częstotliwości, na których planowano nadawanie telewizji w standardzie DVB-H. W konkursie zwyciężyła firma Info-TV-FM, wygrywając z powołaną przez polskich operatorów telefonii komórkowej spółką o nazwie Mobile TV[55]. W 2011 roku, decyzją UKE, na prośbę spółki zmieniono decyzję rezerwacyjną, zezwalając na nadawanie technologii mobilnej w technologiach innych niż DVB-H[56]. Spotkało się to ze sprzeciwem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, jednak przez UKE został on uznany za bezpodstawny[57].

W 2012 roku całość udziałów w spółce Info-TV-FM przejął Cyfrowy Polsat[58]. 4 czerwca 2012 uruchomiono kodowany multipleks DVB-T, który znalazł się w ofercie Cyfrowego Polsatu pod marką TV Mobilna[59]. Usługa ta była reklamowana jest jako pozwalająca „oglądać te same kanały w domu i poza domem” w ramach jednego abonamentu[60].

W 2022 roku w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej w Polsce na DVB-T2 Cyfrowy Polsat zrezygnował z usługi TV Mobilna na rzecz nowej oferty, do której można uzyskać dostęp wykupując specjalny dekoder[61][62].

Lista kanałów MUX 4

Obecna lista programów zawiera (stan na: 02.07.2024)[63]:

Programy telewizyjne

Nr LCN Nazwa programu Logo Data rozpoczęcia Nadawca Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Szyfrowanie
110 Polsat Sport 1 11 sierpnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. polskie sportowy 03:00-06:00 nie nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
111 Polsat Sport 2 15 października 2005 Telewizja Polsat Sp. z o.o. polskie sportowy 03:00-06:00 nie nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
112 Eurosport 1 5 lutego 1989 TVN Warner Bros. Discovery brak sportowy 24 godziny tak nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
113 Eurosport 2 10 stycznia 2005 TVN Warner Bros. Discovery brak sportowy 24 godziny tak nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
114 Eleven Sports 1 2 sierpnia 2015 Telewizja Polsat Sp. z o.o. brak sportowy 24 godziny nie nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
115 Eleven Sports 2 22 sierpnia 2015 Telewizja Polsat Sp. z o.o. brak sportowy 24 godziny nie nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
116 TVN Turbo 12 grudnia 2003 TVN S.A. b.d. motoryzacyjny 24 godziny tak nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
117 TVN Style 1 sierpnia 2004 TVN S.A. polskie lifestyle (dla kobiet) 24 godziny tak nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
118 Polsat News Polityka 9 stycznia 2024 Telewizja Polsat Sp. z o.o. polskie informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV nie (FTA)
119 Polsat News 7 czerwca 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. polskie informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
120 TVN24 9 sierpnia 2001 TVN S.A. polskie informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV tak (Irdeto)
333 Polsat HbbTV wrzesień/październik 2022 Telewizja Polsat Sp. z o.o. brak serwis HbbTV 24 godziny nie tak 16:9 HDTV nie (FTA)

Programy radiowe

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Język Szyfrowanie
900 RMF FM 15 stycznia 1990 Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. polski tak (Irdeto)
901 RMF MAXX 27 września 2004 Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. polski tak (Irdeto)
902 Antyradio 1 czerwca 2005 Eurozet Sp. z o.o. polski tak (Irdeto)
903 Eska Rock 2 lipca 2024 Time S.A. (Muzo.fm Sp. z o.o.) polski tak (Irdeto)
904 Radio Zet 28 września 1990 Eurozet Sp. z o.o. polski tak (Irdeto)
905 Radio Złote Przeboje 1997 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. polski tak (Irdeto)
906 Radio Plus 1992 Eurozet Sp. z o.o. i Time S.A. polski tak (Irdeto)
907 Vox FM 31 października 2005 Time S.A. polski tak (Irdeto)
908 Tok FM 1998 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. polski tak (Irdeto)
909 Rock Radio 31 stycznia 2014 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. polski tak (Irdeto)
910 Eska Rock Warszawa 22 listopada 2004 Time S.A. polski tak (Irdeto)
911 Radio Wielkopolska październik 2019 K2 WIN Sp. z.o.o. polski tak (Irdeto)
912 Radio Bezpieczna Podróż marzec 2020[64] Fundacja Emanio Arcus polski tak (Irdeto)
913 Radio Rekord FM Radom 1994 Radio Rekord FM S.A. polski tak (Irdeto)
914 Radio Kolor 1993 MFM Sp. z o.o. polski tak (Irdeto)
915 Radio Kaszëbë 18 grudnia 2004 Stowarzyszenie Ziemia Pucka polski, kaszubski tak (Irdeto)
916 Radio Jasna Góra 1995 Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra – Częstochowa polski tak (Irdeto)

    – kanał zakodowany

Ostatnia aktualizacja: stacja radiowa Muzo.fm została zastąpiona przez radio Eska Rock; stacja Eska Rock (LCN 910) zmieniła nazwę na Eska Rock Warszawa.

Krytyka i kontrowersje

Główne kontrowersje związane były z faktem, że na dzień 26 kwietnia 2011 trzy z czterech wybranych w konkursie dotyczącym MUX1 stacji nie nadawały żadną dostępną drogą rozsiewczą. W późniejszym okresie SPI zrezygnowało z miejsca w MUX1 i zostało ono przyznane kanałowi PoloTV, należącemu do ZPR S.A. Stacja U-TV w momencie rozpoczęcia emisji zmieniła nazwę na TTV.

Przy udzielaniu koncesji KRRiTV miała kierować się różnorodnością programową oraz konkurencyjnością. Tymczasem większość nowych programów dopuszczonych do cyfrowego nadawania naziemnego ma podobny i wybitnie powtórkowy charakter (TVN7 i TTV korzystają z biblioteki programowej głównego kanału TVN, również na kanałach TV6 i Puls 2 można obejrzeć wiele programów emitowanych wcześniej odpowiednio na TV4 i TV Puls, natomiast jedyny kanał sportowy dostępny wcześniej w telewizji cyfrowej Polsat Sport News najczęściej emituje powtórki z pozostałych anten sportowych Polsatu, czyli Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra, a programy telewizji publicznej często emitują programy z archiwum TVP). Z czasem kanał Polsat Sport News został zastąpiony kanałem Super Polsat, będący kolejnym kanałem powtórkowym anten Polsatu.

Brak przejrzystości podczas przyznawania koncesji spowodował nieprzyznanie jej niektórym nadawcom z powodów finansowych, tymczasem dopuszcza się sytuację, w której po wystartowaniu multipleksu dotychczasowi nadawcy nie wykorzystują przyznanych częstotliwości, w miejscu których nadawane są plansze kontrolne. Wszystko to spowodowało, że nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła wiele zastrzeżeń i pytań do KRRiTV, a znawcy rynku [kto?] zastanawiają się, czy nie zainteresować sprawą NIK oraz CBA[65][66][67].

W 2011-2012 wybuchły protesty przeciwko decyzji KRRiT o nieprzyznaniu koncesji na nadawanie na MUX-1 TV Trwam, prowadzonej przez fundację Lux Veritatis[68][69][70]. 25 maja wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji, wypowiadając się po stronie Rady[71][72]. Wyrok jest nieprawomocny, Założyciel Fundacji, o. Tadeusz Rydzyk zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego[73].

Fakt pojawienia się w multipleksach podstawowych kanałów telewizyjnych, wywołał obawy u operatorów płatnej telewizji, gdyż jakoby miałoby to negatywnie się odbić na ich rentowności[74].

Koszty kampanii informacyjnych i brak dofinansowania

Na kampanię informującą o cyfryzacji naziemnej telewizji wydano łącznie przez trzy lata nieco ponad 5 mln zł, do tego doszedł darmowy czas antenowy w telewizji. Nie zdecydowano się na dofinansowanie zakupu dekoderów tv[75].

Uwagi

 1. Pomimo wyłączenia naziemnego sygnału analogowego nadawcy lokalni Telewizja Łużyce, TVT i NTL Radomsko w dalszym ciągu nadawali swój program naziemną drogą analogową. Nadawcy lokalni zostali zobowiązani do wyłączenia sygnału analogowego do 17 czerwca 2015 roku.
 2. Stacja jeszcze nie nadaje. Według zapisu w koncesji kanał ma ruszyć nie później niż 2 września 2024 roku.

Przypisy

 1. KRRiT: Rynek telewizyjny w II kwartale 2015 roku. krrit.gov.pl. [dostęp 2014-01-26]. Cytat: Rynek telewizyjny w II kwartale 2015 roku
 2. Naziemna Telewizja Cyfrowa w Polsce DVB-T2/HEVC / Telewizja Naziemna. Telewizja Naziemna. [dostęp 2021-08-18].
 3. Emitel potwierdził zakończenie procesu refarmingu [wideo] [online], SATKurier.pl [dostęp 2022-07-10].
 4. Emitel – Co to jest naziemna telewizja cyfrowa.
 5. Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649).
 6. Rozpoczęcie cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. UKE, 2009-10-01.
 7. http://media2.pl/media/58708-strezynska:-cyfrowa-telewizja-za-rok.html, Wypowiedź Anny Streżyńskiej z 18.11.2009.
 8. Wypowiedź Witolda Kołodziejskiego z 7.06.2010.
 9. Wypowiedź Anny Streżyńskiej z 8.07.2010.
 10. Gazeta Wyborcza z 2010-07-16.
 11. Gazeta Wyborcza 2010.07.22.
 12. Pressserwis.pl 26.07.2010.
 13. Gazeta Wyborcza z 2010-09-15.
 14. Opinia dotycząca sposobu umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom TV. UKE, 2011-04-19. [dostęp 2017-11-25].
 15. Wyniki konsultacji dla Telewizji Odra, TVT, Łużyce i NTL-Radomsko. UKE, 2011-06-29. [dostęp 2017-11-25].
 16. TV Odra: KRRiT nic nie robi w sprawie lokalnych stacji | TV naziemna – świat – SATKurier.pl. www.satkurier.pl. [dostęp 2017-11-25].
 17. TV Odra walczy o możliwość emisji w DVB-T | TV naziemna – świat – SATKurier.pl. satkurier.pl. [dostęp 2017-11-25].
 18. Wyłączenie analogu – kłopot regionalnych stacji | TV naziemna – świat – SATKurier.pl. satkurier.pl. [dostęp 2017-11-25].
 19. UKE pracuje nad MUX-ami dla lokalnych nadawców | TV naziemna – świat – SATKurier.pl. satkurier.pl. [dostęp 2017-11-25].
 20. MUX lokalny w Polsce coraz bliżej | TV naziemna – świat – SATKurier.pl. satkurier.pl. [dostęp 2017-11-25].
 21. UKE uruchamia MUX lokalny. Kto się w nim pojawi? | TV naziemna – świat – SATKurier.pl. satkurier.pl. [dostęp 2017-11-25].
 22. Dz.U. z 2021 r. poz. 515.
 23. Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN.. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2014-05-06. [dostęp 2014-05-06].
 24. a b Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN.. 2016-03-01. [dostęp 2017-01-02].
 25. http://teleinfo.pb.edu.pl/urt/download/plan.pdf
 26. Porozumienie Genewa 2006 (174-230 MHz oraz 470-862 MHz) - Urząd Komunikacji Elektronicznej [online], uke.gov.pl [dostęp 2024-06-01] (pol.).
 27. MUX-5 KRRiT konkurs TV Republika listy poparcia Maciej Świrski [online], wirtualnemedia.pl [dostęp 2024-06-01] (pol.).
 28. W nocy z 26 na 27 czerwca Emitel zakończył proces refarmingu pasma 700 MHz [online], pl/news/218827/emitel-potwierdzil-zakonczenie-procesu-refarmingu-wideo.html [dostęp 2024-06-01] (pol.).
 29. Koniec TVP World [online], wirtualnemedia.pl [dostęp 2024-04-24] (pol.).
 30. RadioPolska • Polska: MUX-8 w siedmiu województwach | Blog. radiopolska.pl. [dostęp 2017-11-25].
 31. Co z MUX L5, L6 i L8?. [dostęp 2018-06-02].
 32. Testy MUX L1.
 33. Powrót MUX-L1 jako emisja testowa.
 34. MUX-L1. fmscan.org. [dostęp 2023-07-10].
 35. DVBT2wPolsce.pl - Parametry SID i LCN [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2024-04-24] (pol.).
 36. a b O nas. tvdami.eu. [dostęp 2023-01-09].
 37. a b O nas. boleslawiec.tv. [dostęp 2023-01-09].
 38. MUX-L2. fmscan.org. [dostęp 2024-01-12].
 39. MUX-L3. fmscan.org. [dostęp 2022-04-02].
 40. fmscan MUX-L7. fmscan.org. [dostęp 2022-10-03].
 41. fmscan MUX #LRT Lituanica. fmscan.org. [dostęp 2022-10-03].
 42. fmscan MUX BCAST T2. fmscan.org. [dostęp 2022-10-03].
 43. DVBT2wPolsce.pl - Gdańsk, Warszawa, Wrocław: zmiany w multipleksie testowym BCASTu [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2024-04-24] (pol.).
 44. RadioPolska • Radomsko: Ostatnie tchnienie smoka analoga | Blog. radiopolska.pl. [dostęp 2017-11-25].
 45. Koniec analogowej tv – Kalendarium Cyfryzacji. SATKurier.pl, 2013-07-22. [dostęp 2013-07-23].
 46. Strona główna - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Portal Gov.pl [online], krrit.gov.pl [dostęp 2024-04-24] (pol.).
 47. SATKurier.pl – Zmiany w DVB-T – zamieszanie u widzów [dostęp 2013-12-20].
 48. Jakie programy telewizyjne będzie można odbierać? na Telewizja-Cyfrowa.com [dostęp 2013-12-20].
 49. Zoom TV wystartuje 25 października | Polonica – SATKurier.pl. SATKurier.pl. [dostęp 2016-10-14].
 50. a b Nowa TV wystartuje 9 listopada | Polonica – SATKurier.pl. SATKurier.pl. [dostęp 2016-10-14].
 51. Interia.pl: Nadawcy zakończyli negocjacje z EmiTelem, w MUX 8 plansze. [dostęp 2017-12-30].
 52. Sprawdzam TV i odświeżone aplikacje Emitela w naziemnej telewizji cyfrowej [online], www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2022-02-01] (pol.).
 53. Od 8 grudnia EmiTel testuje HbbTV w MUX 8 | HbbTV – SATKurier.pl. SATKurier.pl. [dostęp 2017-12-30].
 54. https://web.archive.org/web/20130620023918/http://www.transport.gov.pl/files/0/1791824/PlanDTTxx11zalacznik2planykanalowerevpk20091106.pdf
 55. Wyniki konkursu na TV mobilną. UKE, 2009-03-06.
 56. Info-TV-FM z neutralnością technologiczną. telepolis.pl, 2011-03-04.
 57. Info-TV-FM ma rezerwację, ale nie wie, co z nią zrobi. rp.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-16)].
 58. Cyfrowy Polsat oficjalnie właścicielem INFO-TV-FM.
 59. TV Mobilna w ofercie Cyfrowego Polsatu. telepolis.pl, 2012-06-05.
 60. TV Mobilna – prawdziwa rewolucja w telewizji!. Cyfrowy Polsat.
 61. Jest nowa oferta telewizji naziemnej od Polsat Box. W pakiecie kanały Grupy TVN [online], www.wirtualnemedia.pl, 14 lipca 2022 [dostęp 2024-07-03] (pol.).
 62. Nowa oferta telewizji naziemnej w Polsat Box. Miesiąc bez opłat [online], Polsat, 14 lipca 2022 [dostęp 2024-07-03] (pol.).
 63. RadioPolska • Multipleks DVB-T2 | MUX-4 [online], radiopolska.pl [dostęp 2024-07-03].
 64. O nas [online], Radio Bezpieczna Podróż [dostęp 2024-07-03] (pol.).
 65. Pytania o przejrzystość udzielania koncesji DVB-T.
 66. Ponad milion podpisów za TV Trwam w DVB-T.
 67. Konkurencyjność w DVB-T. blogi.satkurier.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-19)].
 68. Biskupi apelują o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. Radio Maryja, 2012-01-16. [dostęp 2012-06-17].
 69. Afera o multipleks dla TV Trwam. Salon24.pl, 2012-01-05. [dostęp 2012-06-17].
 70. PiS: odsunięcie TV Trwam od multipleksu przyjmujemy z oburzeniem. Onet.pl, 2012-05-26. [dostęp 2012-06-17].
 71. Jest wyrok ws. multipleksu dla TV Trwam Wirtualna Polska [dostęp 2012-06-17].
 72. WSA oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis ws. multipleksu dla TV Trwam. Gazeta.pl, 2012-05-25. [dostęp 2012-06-17].
 73. Tadeusz Rydzyk: Apel o zbieranie podpisów pod pismami do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przydzielenia miejsca na multipleksie. Radio Maryja, 2012-01-02. [dostęp 2012-06-17].
 74. Operatorzy płatnej TV boją się DVB-T? Media2.pl [dostęp 2012-06-17].
 75. Rozmowa z Igorem Ostrowskim, wiceministrem administracji i cyfryzacji – RPkom – rp.pl.

Linki zewnętrzne