Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T.

Pierwsze regularnie działające nadajniki uruchomiono 30 września 2010 roku. Zakończenie pierwszej fazy wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, zakładające uruchomienie trzech multipleksów (MUX) zaplanowane było na 1 października 2012 roku, a wyłączenie transmisji analogowej na 31 lipca 2013 roku (wyłączenie ostatnich nadajników analogowych nastąpiło ostatecznie 23 lipca 2013 roku)[a]. Po tym terminie zostały uruchomione kolejne multipleksy.

W czerwcu 2015 roku z naziemnej telewizji korzystało 15,9 miliona odbiorców, z czego dla 11,5 mln osób było to jedyne źródło dostępu do sygnału telewizyjnego[1].

Historia

Historia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce sięga 1996 roku, kiedy eksperci Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (PAR) i Instytutu Łączności podjęli prace przygotowawcze do opracowania pierwszych planów sieci DVB-T w Polsce i uczestniczyli w przygotowaniach i ustaleniu zasad koordynacji międzynarodowej sieci DVB-T podczas Konferencji CEPT Chester'97. W roku 1997 z inicjatywy Telewizji Polskiej, zostało podpisane ponadto w Gdańsku porozumienie w sprawie telewizji cyfrowej w Polsce, którego celem było stworzenie podstaw do harmonijnego, zorientowanego na rynek rozwoju usług, cyfrowego przekazu telewizji, dźwięków towarzyszących i danych dodatkowych zgodnie z międzynarodowym systemem DVB. Pierwsze ukończone plany sieci DVB-T w Polsce (MUX1 i MUX2) zostały przekazane przez Instytut Łączności do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w roku 1998.

Pierwsza emisja testowa DVB-T została uruchomiona przez operatora, spółkę Emitel, w Warszawie 9 listopada 2001 roku. Później testy prowadzone były również we Wrocławiu, Rzeszowie, Wiśle, Rajczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Krakowie. Trwający kilka lat okres testów i przygotowań do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce dobiegł końca. Rozpoczęła się budowa sieci nadawczych i przygotowania do uruchomień komercyjnych w kolejnych województwach[2].

W celu uporządkowania procesu cyfryzacji na kontynencie europejskim w 2006 roku w Genewie odbyła się konferencja planistyczna (znana jako GE06), na której zatwierdzono plan podziału kanałów częstotliwości dla całego kontynentu. W wyniku ustaleń tej konferencji dla Polski przydzielono 8 niezależnych pokryć (multipleksów) DVB-T. Sześć w zakresie częstotliwości 470-790 MHz (kanały 21-60), jedno w zakresie 790-862 MHz (kanały 61-69) oraz jedno w zakresie 174-230 MHz (kanały 5/6-12). Ponieważ część częstotliwości przeznaczonych do wdrażania DVB-T było wykorzystywanych na potrzeby emisji analogowych, do czasu ich wyłączenia możliwe było uruchomienie dwóch ogólnopolskich multipleksów (MUX 1 i MUX 2) oraz jednego pokrywającego jedynie część kraju (MUX 3). Wdrożenie kolejnych sieci i rozszerzenie zasięgu istniejących było możliwe po wyłączeniu telewizji analogowych.

Wynikiem ustaleń międzynarodowych jest także decyzja o całkowitej likwidacji telewizji analogowej na terenie Europy najpóźniej do 2015 roku, w którym nastąpiło zaprzestanie ochrony prawnej emisji analogowych przed zakłóceniami. Każda administracja państwowa mogła niezależnie ustalić własny, wcześniejszy termin. W Polsce, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, emisja telewizji w sposób analogowy została zakończona do dnia 31 lipca 2013[3]. W Polsce plan przejścia na odbiór cyfrowy monitorowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Transmisja cyfrowa pozwala na większą efektywność wykorzystania częstotliwości radiowych, dzięki czemu możliwe jest m.in. zwiększenie oferty programowej i obniżenie kosztów nadawania pojedynczego programu. Dzięki telewizji cyfrowej rozwiną się też usługi dodatkowe, np. pay-per-view (płacenie za konkretny program) czy e-commerce (sprzedaż online). Możliwe będzie także m.in. wprowadzanie „kodów rodzicielskich” blokujących dzieciom dostęp do programów dla dorosłych.

W styczniu 2009 opublikowano „harmonogram cyfryzacji kraju”, w którym przyjęto wprowadzanie w Polsce DVB-T w 3 etapach i wyłączanie emisji analogowej w sześciu etapach. Planowane było uruchomienie 3 multipleksów (MUX) dla celów telewizji – nadających programy FTA (darmowe), każdy z nich miał posiadać pojemność 7 programów SDTV (z możliwością emisji HDTV). Kolejne multipleksy miały być przeznaczone dla telewizji mobilnej (czwarty) oraz dostarczania internetu.

Ogólne MUX w Polsce

30 września 2009 nadawcy, których programy miały być emitowane w ramach MUX 1 otrzymali decyzje UKE uprawniające ich do korzystania z częstotliwości użytkowanych przez MUX 1. Zezwolenia zostały wydane na określony czas – od 30 września 2009 do:

 • w przypadku TVP – do 31 lipca 2013 (czyli do daty planowanego uruchomienia MUX 3, do którego zostałyby przeniesione programy TVP)
 • w przypadku: Telewizji Polsat SA, TVN SA, Polskie Media SA i Telewizji Puls Sp. z o.o. do 29 września 2024 r.

Wręczenie decyzji miało charakter jedynie symboliczny, gdyż zakładany w styczniowym harmonogramie termin rozpoczęcia emisji (czyli wrzesień 2009) nie został dotrzymany. Najważniejszą przyczyną opóźnienia było stwierdzenie, iż umowa o emisji cyfrowej zawarta przez TVP z TP EmiTel została zawarta z naruszeniem Prawa zamówień publicznych[4]. 18 listopada 2009 r. Prezes UKE, Anna Streżyńska poinformowała, że opóźnienie przy uruchamianiu pierwszego MUX sięgnie prawdopodobnie około roku[5].

Pod koniec kwietnia 2010 TP SA poinformowała o podpisaniu umowy, w ramach której spółka Emitel ma przez 10 lat świadczyć TVP usługi nadawcze multipleksu DVB-T.

24 maja 2010 r. KRRiT przyjęła uchwałę o migracji i zagospodarowaniu drugiego multipleksu. Potwierdzono w niej przedstawioną w styczniu koncepcję, iż drugi multipleks będzie uruchamiany przez nadawców komercyjnych – Polsat, TVN, TV Puls, TV4 a każdy z nich będzie mógł nadawać po dwa programy.

7 czerwca 2010 r. w wystąpieniu przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego podano bardziej szczegółowe plany odnośnie zagospodarowania miejsca na trzech multipleksach:

 • MUX 1 – TVP1, TVP2, TVP Info oraz 4 programy, które wygrają planowany konkurs,
 • MUX 2 – zgodnie z planami z maja 2010, tj. Polsat, TVN, TV Puls, TV 4, każdy z nich będzie mógł nadawać po dwa programy,
 • MUX 3 – przeznaczony w całości dla TVP (planowane: TVP HD, TVP Sport, TVP Historia i TVP Kultura[6]).

8 lipca 2010 r. Anna Streżyńska potwierdziła, że naziemna telewizja cyfrowa rozpocznie nadawanie we wrześniu 2010 roku, zaś do uruchomienia procesu niezbędna jest publikacja ogłoszeń koncesyjnych przez Rządowe Centrum Legislacji. Dopiero po publikacji ogłoszeń przez RCL, KRRiT będzie mogła przydzielić miejsca na multipleksach, a UKE przyznać następnie częstotliwości radiowe. W wypowiedzi potwierdzono plany zagospodarowania miejsca na multipleksach przedstawione w czerwcu 2010 przez KRRiT, dodatkowo stwierdzono, iż w momencie startu trzeciego multipleksu zostaną na niego przeniesione: TVP1, TVP2 i TVP Info, a zwolnione po nich miejsca na pierwszym multipleksie zostaną przeznaczona na 3 programy tematyczne TVP. Łącznie telewizja publiczna będzie miała możliwość nadawania 11 programów w SD lub 5 w HD, o czym sama zdecyduje[7].

16 lipca 2010 Gazeta Wyborcza przedstawiła hipotezę, iż opóźnianie przez Rządowe Centrum Legislacji opublikowania nadesłanych 11 czerwca 2010 przez KRRiT ogłoszeń w sprawie uruchomienia Naziemnej Telewizji Cyfrowej, oficjalnie tłumaczone błędami formalnymi może wynikać z oporem rządu przed przyznaniem zbyt dużej ilości programów dla TVP.[8] Równocześnie TV Puls przesłała skargę do premiera w sprawie opóźniania publikacji ogłoszeń KRRiT[9], a same ogłoszenia zostały ponownie przesłane do publikacji po uzupełnieniu o podpis prezesa UKE 26 lipca 2010[10] 16 lipca 2010 Emitel poinformował o podpisaniu umowy z firmą Ericsson na projektowanie, budowę i wdrażanie nadajników dla potrzeb MUX 3.

15 września 2010 z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) odbyło się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji spotkanie stacji nadawczych. Na spotkaniu poinformowano m.in., że najbliżej uruchomienia jest drugi i trzeci multipleks, które będą obsługiwane przez TP Emitel i pierwsze nadajniki mogą ruszyć w październiku 2010. Problemem jest natomiast uruchomienie 1 multipleksu – na którym mają być nadawane główne programy TVP. TVP nie chce ponosić samo kosztów obsługi całego multipleksu dla nadawania tylko 3 programów, a konkursy na obsadzenie następnych 4 nie zostaną rozstrzygnięte w roku 2010. Oczywiste obawy pozostałych nadawców budzi fakt, czy w sytuacji braku dostępu do flagowych programów TVP abonenci będą zainteresowani zakupem dekoderów DVB-T[11].

29 września 2010 UKE wydał spółce Emitel, ważne na 10 lat pozwolenie na nadawanie drugiego multipleksu. 30 września 2010 nastąpiło uruchomienie pierwszych stacji. Z kolei 27 października 2010 uruchomiono pierwsze nadajniki MUX 3.

Lokalne MUX w Polsce

Do czasu uruchomienia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, oprócz nadawców ogólnopolskich, swój program emitowały analogowo również 4 podmioty o zasięgu lokalnym:

 • Telewizji Odra Sp. z o.o., posiadającej koncesje i rezerwacje częstotliwości na rozpowszechnianie pięciu programów: „Odra – Jelenia Góra”, „Odra – Zielona Góra”, „Odra – Świdnica, Wrocław, Opole”, „Odra – Głogów, Legnica, Lubin” i „Odra – Gorzów Wielkopolski”;
 • Telewizji TVT Sp. z o.o., posiadającej koncesję i rezerwację częstotliwości na rozpowszechnianie programu „Telewizja TVT”;
 • Telewizji Łużyce Sp. z o.o., posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu „Łużyce”;
 • NTL – Radomsko Sp. z o.o., posiadającej koncesję i rezerwację częstotliwości na rozpowszechnianie programu „Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko”.

Wymienione telewizje lokalne są nierównomiernie rozmieszczone na terenie kraju i mają nadajniki o różnych mocach i zasięgach. W związku z faktem, iż dotychczasowe ustalenia w kwestii strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej oraz projekty aktów prawnych w tej materii nie odnosiły się do lokalnych nadawców telewizyjnych 19 kwietnia 2011 Prezes UKE zwróciła się z prośbą do dotychczasowych nadawców lokalnych oraz do innych zainteresowanych podmiotów o przesyłanie opinii w sprawie sposobu umożliwienia kontynuowania rozpowszechniania swoich programów drogą naziemną po wyłączeniu telewizji analogowej w Polsce. Prezes UKE zaproponowała wskazanym lokalnym nadawcom dwie możliwości działania w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej[12]:

 • Wariant A – przydzielenie po 31 lipca 2013 r., na zasadzie „must carry” przepływności w jednym z kolejnych multipleksów ogólnopolskich na obszarach wykorzystywania częstotliwości właściwych dla dotychczasowej lokalizacji stacji nadawczych wykorzystywanych przez nadawców lokalnych;
 • Wariant B – rezerwacja po 31 lipca 2013 r. (po wcześniejszym wytypowaniu i koordynacji międzynarodowej) częstotliwości dla stacji małej lub średniej mocy na rozpowszechnianie programów nadawców lokalnych w sposób cyfrowy na obszarach dotychczas pokrywanych sygnałem analogowym.

W odniesieniu do pierwszej koncepcji należało zauważyć, iż dotychczasowi nadawcy lokalni nadali własne audycje w ograniczonym czasie antenowym. Realizacja tego scenariusza wymagałaby zobligowania wspominanych podmiotów przez KRRiT do emisji swoich programów w większym wymiarze czasowym niż dotychczas, aby uniknąć sytuacji, w której pojemność multipleksu (a przez to również częstotliwość) byłaby wykorzystywana w sposób nieefektywny. Ponadto ten sposób postępowania spowodowałby rozszerzenie zasięgu emisji programów nadawców lokalnych, co z kolei mogłoby wymagać stosownych zmian w koncesjach, prawdopodobnie po uprzednim postępowaniu konkursowym KRRiT.

Jeśli chodzi o realizację drugiej zaproponowanej koncepcji to nasuwa się spostrzeżenie, że nadawcy lokalni uzyskają dostęp do przepływności całego lokalnego multipleksu, której mogą nie być w stanie zagospodarować. Z drugiej strony ograniczony obszar świadczenia usług nie będzie sprzyjał pozyskiwaniu reklamodawców i konkurowaniu z nadawcami korzystającymi z ogólnokrajowych multipleksów.

W odpowiedzi na komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły opinie złożone przez następujące podmioty[13]:

 1. Adrian Jasicki
 2. Telewizja Łużyce Sp. z o.o.
 3. NTL Radomsko Sp. z o.o.
 4. Daniel Kucharski
 5. INEA S.A.
 6. Tomasz Kłapsia
 7. Telewizja TVT Sp. z o.o.

Opinie obecnych nadawców lokalnych co do wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE są podzielone. Z opinii zebranych od wszystkich podmiotów można uznać, iż zainteresowanie wariantem B było większe. Podmioty w większości opowiedziały się wyodrębnieniem dodatkowych częstotliwości spoza planu GE06, ich skoordynowaniem i rozdysponowaniem dla nadawców lokalnych. W tym wariancie rozpowszechnianie programów lokalnych winno być za pomocą stacji nadawczych małej i średniej mocy.

Obok dwóch wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE, podmioty wskazały trzy nowe koncepcje umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom:

 1. stworzenie nowego multipleksu ogólnokrajowego,
 2. wykorzystanie multipleksu DVB-H,
 3. wydzielenie miejsca dla nadawców lokalnych w zregionalizowanym multipleksie TVP.

Prezes UKE stoi na stanowisku, że najefektywniejszym pod względem wykorzystania widma częstotliwości będzie realizacja pierwszego zaproponowanego wariantu tj. umieszczenie oferty nadawców lokalnych na 1-2 slotach w kolejnych multipleksach wdrażanych po wyłączeniu telewizji analogowej. Tym niemniej, w przypadku otrzymania stosownych wniosków o dokonanie rezerwacji częstotliwości lub wydanie pozwolenia radiowego w celu nadawania programów lokalnych za pomocą stacji małej mocy, Prezes UKE będzie podejmował wysiłki mające na celu dobór (uzupełnienie funkcjonujących planów) częstotliwości na ten cel. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że o ile zaplanowanie dodatkowych częstotliwości i uruchomienie z ich użyciem stacji małej mocy na potrzeby emisji programów lokalnych w województwach centralnych wydaje się możliwe do zrealizowania, to w województwach przygranicznych możliwości w tej materii są o wiele bardziej ograniczone. Dodawanie do istniejących planów częstotliwości dla naziemnej telewizji cyfrowej dodatkowych przydziałów dla stacji małej mocy może utrudnić w przyszłości optymalizację tych planów np. w związku realizacją koncepcji poszerzenia zakresu dywidendy cyfrowej dla radiowych systemów szerokopasmowych.

W listopadzie 2012 roku, po uruchomieniu nadajników ogólnopolskiej naziemnej telewizji cyfrowej i wyłączeniu pierwszych nadajników analogowych w województwie lubuskim, pojawił się problem emisji sygnału przez stacje lokalne, które rozsiewały swój porgram w sposób analowowy na określonym terenie[14]. Mimo, iż wyłączenie sygnału analogowego nie objęło stacji lokalnych, to emisja sygnału tylko dla nadawców loklanych byłaby nieopłacalna. W listopadzie 2012 roku Prezes UKE Magdalena Gaj poinformowała, iż UKE zabezpiecza dla nadawców lokalnych odpowiednie częstotliwości. Według pierwszych planów pierwszeństwo wprowadzenia kanałów do multipleksów lokalnych otrzymaliby nadawcy, którzy nadawali dotąd programy naziemnie analogowo w różnych regionach Polski, tj. TV Odra (sieć dostępna w następujących miastach: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, Jelenia Góra, Lubin), TVT (Rybnik), TV Łużyce (Lubań i Bolesławiec) i NTL Radomsko (Radomsko). Zainteresowanie obecnością w tym multipleksie wyrażały również nowe podmioty, które dotąd nie nadawały naziemnie[15].

Propozycją, którą KRRiT przedstawiła w listopadzie 2012 r. małym telewizjom, było stworzenie mniejszych multipleksów o regionalnym zasięgu. Kolejną propozycją był wariant doboru dla regionalnych stacji osobnych pojedynczych częstotliwości, a nie całych multipleksów[16]. Na podstawie art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformowała o przystąpieniu z dniem 1 marca 2013 roku do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz. Planowana zmiana miała na celu przyporządkowanie docelowych kanałów telewizyjnych do poszczególnych obszarów wykorzystania częstotliwości zgodnie z planami implementacji DVB-T w Polsce, a także stworzenie multipleksu na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych o zasięgu lokalnym. Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił następujące częstotliwości wytypowane na potrzeby odtworzenia koncesjonowanej naziemnej analogowej oferty programowej nadawców lokalnych[17]:

 • Świdnica, kanał: 24 (498 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Wrocław 1, kanał: 24 (498 MHz), moc: 10 kW, charakterystyka: ND
 • Radomsko 1, kanał: 36 (594 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Gorzów Wielkopolski 2, kanał: 38 (610 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Zielona Góra 1, kanał: 38 (610 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Głogów, kanał: 43 (650 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Legnica, kanał: 43 (650 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Lubin, kanał: 43 (650 MHz), moc:˛1 kW, charakterystyka: ND
 • Lubań, kanał: 44 (658 MHz) (nie została skoordynowana międzynarodowo), moc: 10 kW, charakterystyka: D
 • Opole 3, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Rybnik, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Żory, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Jelenia Góra 1, kanał: 57 (762 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Piastów 5, kanał: 34 (798 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND

Polaryzacja dla wszystkich: H (pozioma).

Przedstawione rozwiązania miały na celu rozwiązanie problemu cyfrowego nadawania przez lokalnych nadawców w skali całego kraju. Oznacza to, że w ofercie lokalnych multipleksów mogą znaleźć się nie tylko nadawcy telewizyjni, którzy do tej pory nadawali poprzez nadajniki analogowe, ale również tak zwani "nowi nadawcy lokalni". Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu w prowadzonych konsultacjach. W ramach tego postępowania do prezesa UKE wpłynęły stanowiska, które złożyli: Krzysztof Miśkowicz, TV Łużyce Sp. z o.o., Imperium Telecom Czesław Chlewicki, Telewizja NTL Radomsko (Grupa TVN), Polskie Media S.A. (nadawca stacji skupionych w sieci TV Odra), PTK Centertel Sp. z o.o. (operator sieci Orange), Karkonosze Play Sp. z o.o., EmiTel Sp. z o.o., Marian Wojewoda, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (PTC, operator sieci T-Mobile)[18]. Prezes UKE postanowiła w pierwszej kolejności dokonać uzupełnienia planu zagospodarowania częstotliwości o zasoby umożliwiające obecnie funkcjonującym nadawcom programów o zasięgu lokalnym co najmniej odtworzenie ich oferty programowej i zasięgu odbioru.

Po zakończeniu procedury uzgodnień pomiędzy prezesem UKE a przewodniczącym KRRiT w sprawie ustalenia obszarów rezerwacji częstotliwości na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym, 22 maja 2013 roku ukazało się zarządzenie prezesa UKE dotyczące zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz, pod kątem potrzeb nadawców programów lokalnych. Dokument ten jest podstawą do rozdysponowania zasobów częstotliwości i wydawania decyzji rezerwacyjnych. Dzięki dokonanym uzgodnieniem oraz zapisom nowego planu zagospodarowania częstotliwości, zostały zagwarantowane odpowiednie zasoby widma, niezbędne do przeprowadzenia procesu cyfryzacji stacji lokalnych. Następnie po ukazaniu się tego zarządzenia, rozpoczął się proces przygotowywania decyzji o rezerwacji częstotliwości na potrzeby lokalnych emisji cyfrowych w standardzie DVB-T. Zarządzeniem Nr 13 z dnia 21 maja 2013 roku prezes UKE zmienił zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz. Zostało ono opublikowane w "Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej" w dniu 22 maja 2013 r. pod pozycją nr 28. W planie zostały uwzględnione obszary częstotliwości wraz z nr kanałów telewizyjnych, dedykowane na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym[19].

Od tego momentu nadawcy lokalni mogli składać do Prezesa UKE wnioski o dokonanie rezerwacji częstotliwości na wskazanych obszarach, w celu emisji lokalnych programów telewizyjnych w sposób naziemny cyfrowy. Jednak do 23 lipca 2013 nie wpłynął żaden wniosek na obszary: Świdnica/Wrocław, Głogów/Legnica/Lubin oraz Jelenia Góra 1, gdzie miała nadawać TV Odra. W przypadku pozostałych obszarów wpłynęły następujące wnioski:

 • Gorzów Wielkopolski 2 oraz Zielona Góra 1 – 21 czerwca 2013 do UKE wpłynął wniosek Regionalnej Telewizji Lubuskiej sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2013 r.,
 • Częstochowa 1/Kamieńsk/Tomaszów – 7 czerwca 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki NTL Radomsko sp. z o.o. o rezerwację częstotliwości; 11 czerwca 2013 r. na stronie internetowej UKE ogłoszono dostępność zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a swoje zainteresowanie podmioty mogły składać do 26 czerwca 2013 r.; jednak do 23 lipca 2013 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie, w związku z tym przygotowano decyzję rezerwacyjną dla spółki NTL Radomsko sp. z o.o.,
 • Ornontowice/Rybnik – 24 maja 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja TVT sp. z o.o.; informacja o dostępności częstotliwości na ww. obszarze została opublikowana tego samego dnia, a zainteresowane podmioty mogły zgłaszać się z wnioskami do 7 czerwca 2013 r.; ponieważ do UKE nie wpłynęło żadne zgłoszenie, przygotowano decyzję rezerwacyjną dla spółki Telewizja TVT sp. z o.o.,
 • Lubań/Jelenia Góra 1/Bolesławiec/Chojnów – 23 maja 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja Łużyce sp. z o.o.; 29 maja 2013 r. na stronie internetowej Urzędu zamieszczona została informacja o dostępności zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a podmioty mogły zgłaszać swoje zainteresowanie do 12 czerwca 2013 r.; w tym terminie wpłynęły 2 pisma: wniosek o rezerwację częstotliwości spółki Pressmedial sp. z o.o. (producent programu Telewizja Regionalna Wiadomości Lubińskie), zgłoszenie zainteresowania przez spółkę TVL sp. z o.o. (producent programu TV Odra). W związku z powyższym, konieczne będzie przeprowadzenie konkursu na częstotliwości na wskazanym obszarze, który zostanie ogłoszony po przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

Specyfikacja techniczna

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych[20] jako podstawowe wymagania przyjęto parametry odbiornika naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) zdefiniowane w specyfikacji ETSI TS 101 154 V.1.9.1 jako 25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 × 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 × 720 progressive 50 Hz video pictures.

Do odbioru programów naziemnej telewizji cyfrowej wymagany jest odpowiedni telewizyjny sprzęt odbiorczy (odbiornik DVB-T tzw. set-top box podłączony do telewizora lub sam telewizor ze zintegrowanym tunerem DVB-T), który jest w stanie poprawnie odtwarzać obraz zakodowany zgodnie ze standardem MPEG-4 (H.264/AVC) oraz dźwięk wielokanałowy zakodowany zgodnie ze standardem Dolby Digital Plus (EAC-3). Nadawanie w kompresji MPEG-4 pozwala na odbiór lepszej jakości obrazu i dźwięku oraz telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV.

Posiadacze telewizorów ze zintegrowanym dekoderem DVB-T/MPEG-2 wyposażonym w wejście do podłączenia modułów CI (Common Interface) oraz widzowie wykorzystujący odbiorniki DVB-T/MPEG-2 również posiadające gniazdo CI, w celu umożliwienia odbioru programów zakodowanych w MPEG-4 mogą używać modułu transkodującego z MPEG-4 na MPEG-2. Powyższe rozwiązanie daje możliwość jedynie odbioru programów w jakości SDTV, ale pozwoli na wykorzystanie urządzeń DVB-T/MPEG-2 do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (o ile mają gniazda CI i stosownie przygotowane oprogramowanie).

Odbiór telewizji cyfrowej nie wymaga wymiany anten odbiorczych, ponieważ sygnał jest nadawany w tym samym paśmie częstotliwości co dotychczasowa telewizja analogowa.

Schemat nadawania

Pogrubioną odmianą kroju zaznaczono polski schemat nadawania sygnału cyfrowego.

Dostępna przepływność binarna (Mbit/s) w systemie DVB-T dla kanałów w paśmie 8 MHz (UHF)
Modulacja Kodowanie korekcyjne Okres ochronny
1/4 1/8 1/16 1/32
QPSK 1/2 4.976 5.529 5.855 6.032
2/3 6.635 7.373 7.806 8.043
3/4 7.465 8.294 8.782 9.048
5/6 8.294 9.216 9.758 10.053
7/8 8.709 9.676 10.246 10.556
16-QAM 1/2 9.953 11.059 11.709 12.064
2/3 13.271 14.745 15.612 16.086
3/4 14.929 16.588 17.564 18.096
5/6 16.588 18.431 19.516 20.107
7/8 17.418 19.353 20.491 21.112
64-QAM 1/2 14.929 16.588 17.564 18.096
2/3 19.906 22.118 23.419 24.128
3/4 22.394 24.882 26.346 27.144
5/6 24.882 27.647 29.273 30.160
7/8 26.126 29.029 30.737 31.668
Dostępna przepływność binarna (Mbit/s) w systemie DVB-T dla kanałów w paśmie 7 MHz (VHF)
Modulacja Kodowanie korekcyjne Okres ochronny
1/4 1/8 1/16 1/32
QPSK 1/2 4.354 4.838 5.123 5.278
2/3 5.806 6.451 6.830 7.037
3/4 6.532 7.257 7.684 7.917
5/6 7.257 8.064 8.538 8.797
7/8 7.620 8.467 8.965 9.237
16-QAM 1/2 8.709 9.676 10.246 10.556
2/3 11.612 12.902 13.661 14.075
3/4 13.063 14.515 15.369 15.834
5/6 14.515 16.127 17.076 17.594
7/8 15.240 16.934 17.930 18.473
64-QAM 1/2 13.063 14.515 15.369 15.834
2/3 17.418 19.353 20.491 21.112
3/4 19.595 21.772 23.053 23.751
5/6 21.772 24.191 25.614 26.390
7/8 22.861 25.401 26.895 27.710

Multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Ogólnopolskie multipleksy telewizyjne

1 multipleks telewizyjny

Oficjalny start pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 14 grudnia 2011 roku. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 98,8% populacji kraju. Jest to multipleks przeznaczony dla nowych nadawców, którzy wcześniej nie nadawali drogą naziemną.

Skład multipleksu na dzień 16 czerwca 2017.

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
12 Eska TV EskaTV logo 2011.png 28 maja 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop, rozrywka 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
13 TTV TTV logo 2015.png 2 stycznia 2012 TVN S.A. i Stavka Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny, rozrywka, lifestyle 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
14 Polo TV Polo TV logo 2016.jpg 7 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka disco polo 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
15 ATM Rozrywka Atm-rozrywka.svg 1 sierpnia 2012 ATM Grupa S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie serial, rozrywka 24 godziny tak nie 16:9 SDTV
16 TV Trwam Telewizja Trwam (9018728618).jpg 12 czerwca 2003 Fundacja Lux Veritatis Polska polski brak religia, publicystyka, polityka 24 godziny tak nie 16:9 SDTV
17 Stopklatka TV Stopklatka-tv-logo-czarne-RGB.png 15 marca 2014 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska (główni spółdziałowcy Stopklatka TV S.A.) Polska polski, oryginalny polskie filmowy 24 godziny nie tak 4:3/16:9 SDTV
18 Fokus TV Fokus TV logo 2015.jpg 28 kwietnia 2014 Grupa ZPR Media S.A i

Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Polska polski polskie ogólny, edukacja, dokument 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
29 TVP ABC TVP ABC-logo.jpg 15 lutego 2014 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie dla dzieci 04:05-23:55 nie tak 4:3/16:9 SDTV

2 multipleks telewizyjny

Oficjalny start drugiego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 30 września 2010 roku. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 98,8% populacji kraju. Jest to multipleks przeznaczony dla największych nadawców komercyjnych w Polsce, którzy wcześniej nadawali w systemie analogowej telewizji naziemnej.

Skład multipleksu na dzień 2 stycznia 2017.

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
4 Polsat Logo Polsat.svg 5 grudnia 1992 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
5 TVN TVN logo.svg 3 października 1997 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV
6 TV4 TV4 pol.svg 1 kwietnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
7 TV Puls TV Puls logo.jpg 1 grudnia 1995/18 marca 2001 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV
8 TVN 7 TVN 7 logo.PNG 6 grudnia 1996/1 marca 2002 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 05:30-05:00 tak tak 4:3/16:9 SDTV
9 Puls 2 P22015 tv.jpg 19 lipca 2012 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV
10 TV6 TV6 logo.svg 30 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
11 Super Polsat Super polsat logo.png 2 stycznia 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV

3 multipleks telewizyjny

Oficjalny start trzeciego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 27 października 2010 roku. Jest to multipleks przeznaczony dla nadawcy publicznego, czyli Telewizji Polskiej. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 99,5% populacji kraju i w związku z tym jest to multipleks o największym zasięgu. Dzieje się tak za sprawą telewizyjnych stacji retransmisyjnych dzięki którym możliwy jest odbiór sygnału na terenach górskich, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu odbiór z głównych stacji nadawczych jest utrudniony lub niemożliwy.

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
1 TVP1 HD TVP1 HD logo.svg 25 października 1952/10 stycznia 2011 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie, angielskie ogólny 05:00-04:00 tak tak 16:9 HDTV
2 TVP2 HD TVP2 HD logo.svg 2 października 1970/1 czerwca 2012 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie, angielskie ogólny 05:30-04:00 tak tak 16:9 HDTV
3 TVP3 Tvp3 lo.jpg 3 marca 2002/2 stycznia 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie informacje regionalne 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV
30 TVP Kultura TVP Kultura logo 2015.png 24 kwietnia 2005 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie kultura 07:00-05:45 tak tak 16:9 SDTV
31 TVP Historia TVP Historia logo.svg 3 maja 2007 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie historia 06:50-03:00 tak tak 16:9 SDTV
32 TVP Sport NewTVP SPORT.png 18 listopada 2006 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie sport 06:00-05:30 tak tak 16:9 SDTV
34 TVP Info HD TVP.Info.HD.png 7 października 2007/30 września 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie informacje, publicystyka 24 godziny nie tak 16:9 HDTV

8 multipleks telewizyjny

Ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej wystartował 1 sierpnia 2016 roku[21], a jego operatorem została firma Emitel. Jest to multipleks przeznaczony dla nowych nadawców, którzy wcześniej nie nadawali drogą naziemną oraz dla TVP. Poza wymienionymi niżej kanałami znajdują się w nim trzy plansze testowe, które w przyszłości ustąpią miejsca stacjom nadawcy publicznego.

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
36 TVP Sport HD TVP Sport HD logo.jpg 12 stycznia 2014 Telewizja Polska S.A Polska polski polskie sportowy 06:00-05:30 nie tak 16:9 HDTV
37 TVP Rozrywka TVP Rozrywka - Logo.png 15 kwietnia 2013 Telewizja Polska S.A Polska polski polskie rozrywkowy 06:15-04:30 nie tak 4:3/16:9 SDTV
38 Metro Metro - logo stacji telewizyjnej.png 2 grudnia 2016 Discovery, Inc. Polska polski polskie ogólny, lifestyle 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
39 Zoom TV Zoom TV.png 25 października 2016 Kino Polska TV S.A Polska polski polskie ogólny, lokalno-samorządowy 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
40 Nowa TV Nowa TV.png 9 listopada 2016 Grupa ZPR Media S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
41 WP WP.png 2 grudnia 2016 Wirtualna Polska Holding S.A. Polska polski brak ogólny, interaktywny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

Lokalne multipleksy telewizyjne

W Polsce funkcjonuje kilka lokalnych multipleksów (L1, L2, L3, L4 i L7). Planowano także uruchomić multipleksy L5, L6 i L8 (odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Jeleniej Górze), jednak do przetargu nie zgłosił się żaden zainteresowany operator[22].

1 lokalny multipleks telewizyjny

12 września 2014 jako trzeci w kolejności uruchamiania ruszył multipleks lokalny (MUX L1), którego operatorem jest Telewizja Łużyce. Wcześniej od maja 2014 spółka Emitel przeprowadzała emisję testową[23]. Obok Telewizji Łużyce, która z uwagi na fakt, iż nadawała na tym obszarze naziemnie analogowo, miała zapewnione miejsce w tym multipleksie, za jego pośrednictwem możemy oglądać kilka kanałów ogólnopolskich.

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
21 TV Łużyce 1 marca 1990 Telewizja Łużyce Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (dolnośląskie) 06:00-02:00 nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
58 Tele 5 Tele5 logo.png 19 kwietnia 2002 Polcast Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

2 lokalny multipleks telewizyjny

20 grudnia 2013 jako drugi w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie drugi multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L2), którego operatorem jest Telewizja TVT sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 5 programów ogólnopolskich:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG 28 sierpnia 2007 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
8/801 TVN 7 HD TVN 7 HD logo.PNG 4 listopada 2011 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny, film, serial, rozrywka 05:30-05:00 tak tak 16:9 HDTV
22 TVT 15 maja 2007 Telewizja TVT Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
55 Mango 24 MangoNoweLogo2015.png 1 marca 2002 TVN S.A. Polska polski brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
? Polsat Viasat History Polsat Viasat History HD logo.png 1 września 2004 Viasat Telewizja Polsat Polska polski polskie ogólny, edukacja, dokument 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
? Epic Drama Epic-Drama-TV.jpg 14 grudnia 2017 Viasat World Polska polski brak rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

3 lokalny multipleks telewizyjny

19 grudnia 2013 jako pierwszy w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie trzeci multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L3), którego operatorem jest NTL Radomsko sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 3 programy ogólnopolskie:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
23 NTL Radomsko NTL Radomsko.png 1994 NTL Radomsko Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (łódzkie) 06:00-01:00 nie nie 4:3/16:9 SDTV
50 4fun.tv 4fun-tv.jpg 14 lutego 2004 4fun Media S.A. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV

4 lokalny multipleks telewizyjny

1 września 2015 jako czwarty w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie czwarty multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L4), którego operatorem jest Telewizja Dolnośląska ECHO Sp. z o.o., a od 13 maja 2018 MWE Teleport. Programem lokalnym była telewizja Echo24, która 31 marca 2018 została zamknięta i reaktywuje się już wkrótce. Obecnie w ramach multipleksu nadawane są wyłącznie kanały ogólnopolskie:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
4/162 Polsat HD Polsat hd.png 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG 28 sierpnia 2007 TVN S.A. Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
24 Echo24 Echo24tv.jpg 3 października 2016/2 lipca 2019 Karkonosze Play Polska polski brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
50 4fun.tv 4fun-tv.jpg 14 lutego 2004 4fun Media S.A. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
55 Mango 24 MangoNoweLogo2015.png 1 marca 2002 TVN S.A. Polska polski brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
59 Power TV PowerTV-logo.png 19 listopada 2013 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak muzyka dance / disco polo 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
60 Nuta.TV 1 września 2015 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
?? TVR 19 grudnia 2010 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

7 lokalny multipleks telewizyjny

28 września 2015 jako piąty w kolejności uruchamiania emisję rozpoczął siódmy multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L7), którego operatorem jest TVL Sp. z o.o. Telewizja. W ramach multipleksu nadawany jest:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
58 TV Regionalna Logo TVL.jpg 1990/28 września 2015 TVL Sp. z o.o. (producent programu)/Fundacja GIA DINH (koncesjonariusz) Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

Multipleks testowy DVB-T w Warszawie

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG 28 sierpnia 2007 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
8/801 TVN 7 HD TVN 7 HD logo.PNG 4 listopada 2011 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny, film, serial, rozrywka 05:30-05:00 tak tak 16:9 HDTV
13/802 TTV HD TTV HD – 1. logo.png 19 grudnia 2014 TVN S.A. Polska polski brak ogólny, rozrywka, lifestyle 24 godziny tak tak 16:9 HDTV

Multipleks testowy DVB-T w Katowicach

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
54 TVS HD TVS (Fernsehsender) Logo.svg 29 marca 2008 TVS Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny tak nie 16:9 HDTV
59 TV Republika TV Republika logo 2013.png 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
161 Radio Silesia 1 lipca 2014 Radio Silesia Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie brak
4/162 Polsat HD Polsat hd.png 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV

Multipleks testowy DVB-T/T2 w Łodzi

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
23 NTL Radomsko NTL Radomsko.png 1994 NTL Radomsko Sp. z o.o. Polska polski brak łódzkie 06:00-01:00 nie nie 4:3/16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV

Multipleks testowy DVB-T w Szczecinie

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
?? TVR 19 grudnia 2010 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
59 Power TV PowerTV-logo.png 19 listopada 2013 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak muzyka dance / disco polo 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
60 Nuta.TV 1 września 2015 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w Polsce

Etapy wyłączania Harmonogram Realizacja
Etap 1 7 listopada 2012 zaprzestano emisji przez 2 nadajniki 7 listopada 2012 wyłączono nadajniki w Zielonej Górze i Żaganiu
Etap 2 28 listopada 2012 zaprzestano emisji przez 3 nadajniki 28 listopada 2012 wyłączono nadajniki w Gdańsku, Iławie i Poznaniu
Etap 3 19 marca 2013 zaprzestano emisji przez 5 nadajników 19 marca 2013 wyłączono nadajniki w Elblągu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wiśle
Etap 4 22 kwietnia 2013 zaprzestano emisji przez 9 nadajników 22 kwietnia 2013 wyłączono nadajniki w Częstochowie, Gorlicach, Kłodzku, Opolu, Rabce, Szczawnicy, Tarnowie, Wrocławiu i Zakopanem
Etap 5 20 maja 2013 zaprzestano emisji przez 12 nadajników 20 maja 2013 wyłączono nadajniki w Białogardzie, Bydgoszczy, Gnieźnie, Kaliszu, Katowicach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lęborku, Łodzi, Pile i Świnoujściu
Etap 6 17 czerwca 2013 zaprzestano emisji przez 12 nadajników 17 czerwca 2013 wyłączono nadajniki w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bieszczadach, Dęblinie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opocznie, Płocku, Przemyślu, Siedlcach, Suwałkach i Zamościu
Etap 7 23 lipca 2013 zaprzestano emisji przez 4 nadajniki 23 lipca 2013 wyłączono nadajniki w Giżycku, Jeleniej Górze, Leżajsku i Ostrołęce

TV Puls swoje ostatnie analogowe nadajniki wyłączyła 20 maja 2013. Tym samym jest ona pierwszym ogólnopolskim nadawcą, który zakończył nadawanie naziemne w formie analogowej. TVN i TV4 swoje ostatnie nadajniki analogowe wyłączyły 17 czerwca 2013. Ostatnimi nadawcami ogólnopolskimi, którzy 23 lipca 2013 wyłączyli swoje ostatnie nadajniki analogowe są TVP i Polsat. Ostatni nadajnik telewizji analogowej w Polsce, wykorzystywany przez lokalną stację NTL Radomsko, wyłączono 16 lutego 2015 po godzinie 13:00[24].

Zasięg multipleksów

Na dzień 23 lipca 2013 zasięg multipleksów wygląda następująco:

 • MUX 1 – 98,8%
 • MUX 2 – 98,8%
 • MUX 3 – 99,5%[25]

Lista nadajników naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Lista bezpłatnych stacji TV

W nocy z 5 na 6 grudnia 2011 roku, w sygnale multipleksów telewizyjnych pojawiły się numery LCN (Logical Channel Number)[26]. Oznacza to, że odbiorniki podczas automatycznego strojenia powinny automatycznie umieścić dostępne programy na odpowiednich pozycjach.

Obecna lista programów to[27][28] (stan na: 24.08.2019):

Ostatnia aktualizacja: Usunięte kanał Nobox TV.

Nr LCN Nazwa programu Logo Multipleks Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
1 TVP1 HD TVP1 HD logo.svg MUX 3 25 października 1952/10 stycznia 2011 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie, angielskie ogólny 05:00-04:00 tak tak 16:9 HDTV
2 TVP2 HD TVP2 HD logo.svg MUX 3 2 października 1970/1 czerwca 2012 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie, angielskie ogólny 05:30-04:00 tak tak 16:9 HDTV
3 TVP3 Tvp3 lo.jpg MUX 3 3 marca 2002/2 stycznia 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie informacje regionalne 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV
4 Polsat Logo Polsat.svg MUX 2 5 grudnia 1992 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
4/162 Polsat HD Polsat hd.png MUX L4, L-Katowice 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
5 TVN TVN logo.svg MUX 2 3 października 1997 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG MUX L2, L4, Warszawa - testowy[29] 28 sierpnia 2007 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
6 TV4 TV4 pol.svg MUX 2 1 kwietnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
7 TV Puls TV Puls logo.jpg MUX 2 1 grudnia 1995/18 marca 2001 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV
8 TVN 7 TVN 7 logo.PNG MUX 2 6 grudnia 1996/1 marca 2002 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 05:30-05:00 tak tak 4:3/16:9 SDTV
8/801 TVN 7 HD TVN 7 HD logo.PNG MUX L2, Warszawa - testowy[29] 4 listopada 2011 TVN S.A. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 05:30-05:00 tak tak 16:9 HDTV
9 Puls 2 P22015 tv.jpg MUX 2 19 lipca 2012 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV
10 TV6 TV6 logo.svg MUX 2 30 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
11 Super Polsat Super polsat logo.png MUX 2 2 stycznia 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
12 Eska TV EskaTV logo 2011.png MUX 1 28 maja 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop, rozrywka 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
13 TTV TTV logo 2015.png MUX 1 2 stycznia 2012 TVN S.A. Polska polski polskie ogólny, rozrywka, lifestyle 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
13/802 TTV HD TTV HD – 1. logo.png MUX Warszawa - testowy[29] 19 grudnia 2014 TVN S.A. Polska polski polskie ogólny, rozrywka, lifestyle 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
14 Polo TV Polo TV logo 2016.jpg MUX 1 7 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie muzyka disco polo 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
15 ATM Rozrywka Atm-rozrywka.svg MUX 1 1 sierpnia 2012 ATM Grupa S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie serial, rozrywka 24 godziny tak nie 16:9 SDTV
16 TV Trwam Telewizja Trwam (9018728618).jpg MUX 1 12 czerwca 2003 Fundacja Lux Veritatis Polska polski brak religia, publicystyka 24 godziny tak nie 16:9 SDTV
17 Stopklatka TV Stopklatka-tv-logo-czarne-RGB.png MUX 1 15 marca 2014 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska (główni udziałowcy Stopklatki S.A.) Polska polski, oryginalny polskie filmowy 24 godziny nie tak 4:3/16:9 SDTV
18 Fokus TV Fokus TV logo 2015.jpg MUX 1 28 kwietnia 2014 Grupa ZPR Media S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak ogólny, edukacja, dokument 24 godziny tak tak 16:9 SDTV
21 TV Łużyce MUX L1 1 marca 1990 Telewizja Łużyce Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (dolnośląskie) 06:00-02:00 nie nie 16:9 SDTV
22 TVT MUX L2 15 maja 2007 Telewizja TVT Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
23 NTL Radomsko NTL Radomsko.png MUX L3 1994 NTL Radomsko Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (łódzkie) 05:00-00:00 nie nie 4:3/16:9 SDTV
24 Echo24 Echo24tv.jpg MUX L4 3 października 2016/2 lipca 2019 Karkonosze Play Polska polski brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
29 TVP ABC TVP ABC-logo.jpg MUX 1 15 lutego 2014 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie dla dzieci 04:05-23:55 nie tak 4:3/16:9 SDTV
30 TVP Kultura TVP Kultura logo 2015.png MUX 3 24 kwietnia 2005 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie kultura 07:00-05:45 tak tak 16:9 SDTV
31 TVP Historia TVP Historia logo.svg MUX 3 3 maja 2007 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie historia 06:50-03:00 tak tak 16:9 SDTV
32 TVP Sport NewTVP SPORT.png MUX 3 18 listopada 2006 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie sport 06:00-05:30 tak tak 16:9 SDTV
34 TVP Info HD TVP.Info.HD.png MUX 3 6 października 2007/30 września 2016 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie informacje, publicystyka 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
36 TVP Sport HD TVP Sport HD Logo.png MUX 8 12 stycznia 2014 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie sport 06:00-05:30 nie tak 16:9 HDTV
37 TVP Rozrywka Loga TVP Rozrywka.svg MUX 8 15 kwietnia 2013 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie rozrywka 06:15-04:30 nie tak 4:3/16:9 SDTV
38 Metro Metro - logo stacji telewizyjnej.png MUX 8 2 grudnia 2016 Discovery, Inc. i TVN S.A. Polska polski polskie ogólny, lifestyle 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
39 Zoom TV Zoom TV.png MUX 8 25 października 2016[30] Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska Polska polski brak ogólny, lokalno-samorządowy 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
40 Nowa TV Nowa TV.png MUX 8 9 listopada 2016[31] Grupa ZPR Media S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak ogólny, informacyjno-rozrywkowo-filmowy 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
41 WP WP.png MUX 8 2 grudnia 2016 Wirtualna Polska Holding S.A. Polska polski brak ogólny, interaktywny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg MUX L1, L2, L3 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra MUX L1, L2, L3, L4 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
54 TVS HD TVS (Fernsehsender) Logo.svg MUX-L Katowice 29 marca 2008 TVS Sp. z o.o. Polska polski brak śląskie 24 godziny tak nie 16:9 HDTV
55 Mango 24 MangoNoweLogo2015.png MUX L2, L4 1 marca 2002 TVN S.A. Polska polski brak telezakupy 24 godziny tak nie 16:9 SDTV
58 Tele 5 Tele5 logo.png MUX L1 19 kwietnia 2002 Polcast Television Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
59 Power TV PowerTV-logo.png MUX L4, MUX-L Szczecin 19 listopada 2013 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak muzyka dance / disco polo 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
60 Nuta.TV MUX L4, MUX-L Szczecin 1 września 2015 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
63 TVR MUX L4, MUX-L Szczecin 19 grudnia 2010 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
64 TO!TV LOGO-TO-TV-RGB v1 v2 v3-2.png MUX L4 15 czerwca 2003/27 lutego 2016 Michał Winnicki Entertainment Polska polski brak muzyka disco, pop i rozrywka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
? TV Republika TV Republika logo 2013.png MUX-L Katowice 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
89 Legia Warszawa Legia Warszawa.svg MUX 8 - Legia Warszawa S.A. - - - - - - tak -
92 TVP 4 MUX 8 - Plansze kontrolne Emitela[32] - - - - - - - -
93 TVP 6 MUX 8 - - - - - - - - -
94 test3 MUX 8 - - - - - - - - -
95 test4 MUX 8 - - - - - - - - -
96 test5 MUX 8 - - - - - - - - -
97 test6 MUX 8 - - - - - - - - -
98 test7 MUX 8 - - - - - - - - -
99 EmiTV MUX 8 2018 (?) ? ? ? ? ? ? tak[33] ?
161 Radio Silesia MUX-L Katowice 1 lipca 2014 Radio Silesia Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie brak
     Programy, które są w emisji testowej.

Lista płatnych stacji TV

Multipleks Cyfrowego Polsatu (TV Mobilna)

Kolejny multipleks został uruchomiony przez Cyfrowy Polsat na częstotliwościach początkowo przeznaczonych dla telewizji mobilnej w standardzie DVB-H. W dokumentach bywa określany jako IV multipleks telewizyjny[34]. Składa się z dwunastu kodowanych programów telewizyjnych i dwunastu programów radiowych. Dodatkowo w niskiej rozdzielczości (dla urządzeń mobilnych) powielono 6 kanałów z pozostałych multipleksów.

W 2009 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził konkurs na rezerwację częstotliwości, na których planowano nadawanie telewizji w standardzie DVB-H. W konkursie zwyciężyła firma Info-TV-FM, wygrywając z powołaną przez polskich operatorów telefonii komórkowej spółką o nazwie Mobile TV[35]. W 2011 roku, decyzją UKE, na prośbę spółki zmieniono decyzję rezerwacyjną, zezwalając na nadawanie technologii mobilnej w technologiach innych niż DVB-H[36]. Spotkało się to ze sprzeciwem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, jednak przez UKE został on uznany za bezpodstawny[37].

W 2012 roku całość udziałów w spółce Info-TV-FM przejął Cyfrowy Polsat[38]. 4 czerwca 2012 uruchomiono kodowany multipleks DVB-T, który znalazł się w ofercie Cyfrowego Polsatu pod marką TV Mobilna[39]. Usługa ta reklamowana jest jako pozwalająca „oglądać te same kanały w domu i poza domem” w ramach jednego abonamentu[40].

Obecna lista programów to:

Lista kanałów „TV Mobilnej” Cyfrowego Polsatu

LCN Nazwa programu Logo Multipleks Data rozpoczęcia Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
101 Polsat News Polsat News Logo.svg MUX 4 7 czerwca 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie informacje, publicystyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
102 TVP Seriale TVP Seriale Logo.png MUX 4 6 grudnia 2008 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie seriale 05:30-05:00 tak nie 16:9 SDTV
103 Polsat Sport Polsat Sport logo 2016.png MUX 4 11 sierpnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak sport 06:00-03:00 nie nie 16:9 SDTV
104 Polsat Film Polsat Film.jpg MUX 4 2 października 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie film 24 godziny tak nie 4:3/16:9 SDTV
105 Comedy Central Comedy Central Logo 2011 horizontal.png MUX 4 19 października 2006 Viacom Media Networks Polska polski brak seriale komediowe 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
106 Nickelodeon Nick (Logo).png MUX 4 10 lipca 2008 Viacom Media Networks Polska polski brak dzieci, młodzież 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
107 Kino Polska Kino polska 02 2.jpg MUX 4 20 grudnia 2003 SPI International Polska Polska polski polskie film polski 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV
108 Polsat Sport Extra Polsat Sport Extra logo 2016.png MUX 4 15 października 2005 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak sport 06:00-03:00 nie nie 16:9 SDTV
109 Polsat News Polsat News Logo.svg MUX 4 7 czerwca 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie informacje, publicystyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
122 Comedy Central Family Comedy Central Family 2011 Logo.png MUX 4 30 czerwca 2002/14 stycznia 2011 Viacom Media Networks Polska polski brak seriale komediowe 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
123 Polsat Café Polsat Café.jpeg MUX 4 1 sierpnia 2004/6 października 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie lifestyle 24 godziny tak nie 4:3/16:9 SDTV
124 Polsat Play Polsat Play.jpeg MUX 4 6 października 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie lifestyle 24 godziny tak nie 4:3/16:9 SDTV
125 TVN Style Tvn style.png MUX 4 1 sierpnia 2004 TVN S.A. Polska polski polskie lifestyle 24 godziny tak nie 16:9 SDTV

Programy radiowe

Nr LCN Nazwa programu Logo Multipleks Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Typ Godziny nadawania
134 Muzo.fm Logomuzofm.png MUX 4 20 października 2014 Radio PiN S.A. Polska polski radiowy 24 godziny
135 Moje Polskie Radio MUX 4 lipiec 2010 Polskie Radio S.A. Polska polski radiowy 24 godziny
136 RMF FM RMF FM logo.svg MUX 4 15 stycznia 1990 Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. Polska polski radiowy 24 godziny
137 RMF Maxxx RMF Maxxx logo.png MUX 4 2004 Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. Polska polski radiowy 24 godziny
138 Radio Zet MUX 4 28 września 1990 Eurozet Sp. z o.o. Polska polski radiowy 24 godziny
139 Antyradio Warszawa MUX 4 2005 Eurozet Sp. z o.o. Polska polski radiowy 24 godziny
140 Radio Plus MUX 4 1992 Eurozet Sp. z o.o. Polska polski radiowy 24 godziny
141 Radio Złote Przeboje 100,1 FM Warszawa MUX 4 1997 Grupa Radiowa Agory Polska polski radiowy 24 godziny
142 Tok FM Tok-fm.png MUX 4 1998 Grupa Radiowa Agory Polska polski radiowy 24 godziny
143 Rock Radio MUX 4 31 stycznia 2014 Grupa Radiowa Agory Polska polski radiowy 24 godziny
144 Eska Rock MUX 4 2004 Grupa Radiowa Time Polska polski radiowy 24 godziny
145 Vox FM Vox kwadrat 2.jpg MUX 4 31 października 2005 Grupa Radiowa Time Polska polski radiowy 24 godziny

Krytyka i kontrowersje

Główne kontrowersje związane były z faktem, że na dzień 26 kwietnia 2011 trzy z czterech wybranych w konkursie dotyczącym MUX1 stacji nie nadawały żadną dostępną drogą rozsiewczą. W późniejszym okresie SPI zrezygnowało z miejsca w MUX1 i zostało ono przyznane kanałowi PoloTV, należącemu do ZPR S.A. Stacja U-TV w momencie rozpoczęcia emisji zmieniła nazwę na TTV.

Przy udzielaniu koncesji KRRiTV miała kierować się różnorodnością programową oraz konkurencyjnością. Tymczasem większość nowych programów dopuszczonych do cyfrowego nadawania naziemnego ma podobny i wybitnie powtórkowy charakter (ATM jest producentem seriali i programów rozrywkowych dla Polsatu i TVP które obecnie można obejrzeć na kanale ATM Rozrywka, TVN7 i TTV korzystają z biblioteki programowej głównego kanału TVN, również na kanałach TV6 i Puls 2 można obejrzeć wiele programów emitowanych wcześniej odpowiednio na TV4 i TV Puls, natomiast jedyny kanał sportowy dostępny wcześniej w telewizji cyfrowej Polsat Sport News najczęściej emituje powtórki z pozostałych anten sportowych Polsatu, czyli Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra, a programy telewizji publicznej często emitują programy z archiwum TVP).

Brak przejrzystości podczas przyznawania koncesji spowodował nieprzyznanie jej niektórym nadawcom z powodów finansowych, tymczasem dopuszcza się sytuację, w której po wystartowaniu multipleksu dotychczasowi nadawcy nie wykorzystują przyznanych częstotliwości, w miejscu których nadawane są plansze kontrolne. Wszystko to spowodowało, że nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła wiele zastrzeżeń i pytań do KRRiTV, a znawcy rynku[kto?] zastanawiają się, czy nie zainteresować sprawą NIK oraz CBA[41][42][43].

W 2011-2012 wybuchły protesty przeciwko decyzji KRRiT o nieprzyznaniu koncesji na nadawanie na MUX-1 TV Trwam, prowadzonej przez fundację Lux Veritatis[44][45][46]. 25 maja wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji, wypowiadając się po stronie Rady[47][48]. Wyrok jest nieprawomocny, Założyciel Fundacji, o. Tadeusz Rydzyk zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego[49].

Fakt pojawienia się w multipleksach podstawowych kanałów telewizyjnych, wywołał obawy u operatorów płatnej telewizji, gdyż jakoby miałoby to negatywnie się odbić na ich rentowności[50].

Koszty kampanii informacyjnych i brak dofinansowania

Na kampanię informującą o cyfryzacji naziemnej telewizji wydano łącznie przez trzy lata nieco ponad 5 mln zł, do tego doszedł darmowy czas antenowy w telewizji. Nie zdecydowano się na dofinansowanie zakupu dekoderów tv[51].

Uwagi

 1. Pomimo wyłączenia naziemnego sygnału analogowego nadawcy lokalni Telewizja Łużyce, [[TVT (stacja telewizyjna)|]] i NTL Radomsko w dalszym ciągu nadawali swój program naziemną drogą analogową. Nadawcy lokalni zostali zobowiązani do wyłączenia sygnału analogowego do 17 czerwca 2015 roku

Przypisy

 1. KRRiT: Rynek telewizyjny w II kwartale 2015 roku (pol.). krrit.gov.pl. [dostęp 2014-01-26]. Cytat: Rynek telewizyjny w II kwartale 2015 roku
 2. Emitel – Co to jest naziemna telewizja cyfrowa.
 3. Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649)
 4. http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=19&news_id=4673&layout=3&page=text&place=Lead01, decyzja Prezesa UKE nr DZC-WTV-5157-4/09 (180) z 30.09.2009.
 5. http://media2.pl/media/58708-strezynska:-cyfrowa-telewizja-za-rok.html, Wypowiedź Anny Streżyńskiej z 18.11.2009.
 6. Wypowiedź Witolda Kołodziejskiego z 7.06.2010.
 7. Wypowiedź Anny Streżyńskiej z 8.07.2010.
 8. Gazeta Wyborcza z 2010-07-16.
 9. Gazeta Wyborcza 2010.07.22.
 10. Pressserwis.pl 26.07.2010.
 11. Gazeta Wyborcza z 2010-09-15.
 12. Opinia dotycząca sposobu umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom TV - UKE, www.uke.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 13. Wyniki konsultacji dla Telewizji Odra, TVT, Łużyce i NTL-Radomsko - UKE, www.uke.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 14. TV Odra: KRRiT nic nie robi w sprawie lokalnych stacji | TV naziemna - świat - SATKurier.pl, www.satkurier.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 15. TV Odra walczy o możliwość emisji w DVB-T | TV naziemna - świat - SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 16. Wyłączenie analogu - kłopot regionalnych stacji | TV naziemna - świat - SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 17. UKE pracuje nad MUX-ami dla lokalnych nadawców | TV naziemna - świat - SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 18. MUX lokalny w Polsce coraz bliżej | TV naziemna - świat - SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 19. UKE uruchamia MUX lokalny. Kto się w nim pojawi? | TV naziemna - świat - SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 20. Dz.U. z 2009 r. nr 221, poz. 1742
 21. RadioPolska • Polska: MUX-8 w siedmiu województwach | Blog, radiopolska.pl [dostęp 2017-11-25].
 22. Co z MUX L5, L6 i L8?. [dostęp 2018-06-02].
 23. Testy MUX L1
 24. RadioPolska • Radomsko: Ostatnie tchnienie smoka analoga | Blog, radiopolska.pl [dostęp 2017-11-25].
 25. Koniec analogowej tv – Kalendarium Cyfryzacji. SATKurier.pl, 2013-07-22. [dostęp 2013-07-23].
 26. Emitel – DVB-T – zmiana parametrów SID i LCN (dostęp 2013-12-20).
 27. SATKurier.pl – Zmiany w DVB-T – zamieszanie u widzów [dostęp [2013-12-20].
 28. Jakie programy telewizyjne będzie można odbierać? na Telewizja-Cyfrowa.com [dostęp [2013-12-20].
 29. a b c W MUX testowy nadaje w formie testowej w Warszawie.
 30. Zoom TV wystartuje 25 października | Polonica - SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2016-10-14] (pol.).
 31. Nowa TV wystartuje 9 listopada | Polonica - SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2016-10-14] (pol.).
 32. Interia.pl, Nadawcy zakończyli negocjacje z EmiTelem, w MUX 8 plansze [dostęp 2017-12-30].
 33. Od 8 grudnia EmiTel testuje HbbTV w MUX 8 | HbbTV - SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-12-30] (pol.).
 34. https://web.archive.org/web/20130620023918/http://www.transport.gov.pl/files/0/1791824/PlanDTTxx11zalacznik2planykanalowerevpk20091106.pdf
 35. UKE – Wiadomości.
 36. Info-TV-FM z neutralnością technologiczną – TELEPOLIS.PL>.
 37. Info-TV-FM ma rezerwację, ale nie wie, co z nią zrobi.
 38. Cyfrowy Polsat oficjalnie właścicielem INFO-TV-FM.
 39. TV MOBILNA w ofercie Cyfrowego Polsatu – TELEPOLIS.PL.
 40. Cyfrowy Polsat.
 41. – Pytania o przejrzystość udzielania koncesji DVB-T.
 42. – Ponad milion podpisów za TV Trwam w DVB-T.
 43. – Konkurencyjność w DVB-T.
 44. Biskupi apelują o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym za Oficjalną stroną Radia Maryja [dostęp 2012-06-17].
 45. Afera o multipleks dla TV Trwam Salon24.pl [dostęp 2012-06-17].
 46. PiS: odsunięcie TV Trwam od multipleksu przyjmujemy z oburzeniem Onet.pl [dostęp 2012-06-17].
 47. Jest wyrok ws. multipleksu dla TV Trwam Wirtualna Polska [Dostęp 2012-06-17].
 48. WSA oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis ws. multipleksu dla TV Trwam Gazeta Wyborcza [Dostęp 2012-06-17].
 49. Apel o. dr. Tadeusza Rydzyka – Dyrektora Radia Maryja Oficjalna Strona Radia Maryja [dostęp 2012-06-17].
 50. Operatorzy płatnej TV boją się DVB-T? Media2.pl [dostęp 2012-06-17].
 51. Rozmowa z Igorem Ostrowskim, wiceministrem administracji i cyfryzacji - RPkom - rp.pl

Linki zewnętrzne