Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce – system nadawania cyfrowego sygnału telewizyjnego na terenie Polski przez sieć nadajników naziemnych, zgodnego z międzynarodowym standardem DVB-T.

Pierwsze regularnie działające nadajniki uruchomiono 30 września 2010 roku. Zakończenie pierwszej fazy wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, zakładające uruchomienie trzech multipleksów (MUX) zaplanowane było na 1 października 2012 roku, a wyłączenie transmisji analogowej na 31 lipca 2013 roku (wyłączenie ostatnich nadajników analogowych nastąpiło ostatecznie 23 lipca 2013 roku)[a]. Po tym terminie zostały uruchomione kolejne multipleksy.

W czerwcu 2015 roku z naziemnej telewizji korzystało 15,9 miliona odbiorców, z czego dla 11,5 mln osób było to jedyne źródło dostępu do sygnału telewizyjnego[1].

Nowy standard DVB-T2 / HEVC

Wiosną 2022 roku w całym kraju nastąpi zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej na nowszy i bardziej efektywny standard DVB-T2/HEVC, gdzie HEVC (lub inaczej H.265) to nowy standard kompresji sygnału telewizyjnego. DVB-T2 to standard oferujący lepszą efektywność wykorzystania dostępnego pasma częstotliwości, który umożliwia m.in. nadawanie większej liczby programów telewizyjnych w wyższej jakości – wszystkie programy w ramach telewizji naziemnej będą nadawane w jakości HD, a niektóre nawet w Ultra HD. Przełączenia na nowy standard nadawania telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC będą realizowane w okresie od marca do czerwca 2022 r. [2]

Historia

Historia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce sięga 1996 roku, kiedy eksperci Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (PAR) i Instytutu Łączności podjęli prace przygotowawcze do opracowania pierwszych planów sieci DVB-T w Polsce i uczestniczyli w przygotowaniach i ustaleniu zasad koordynacji międzynarodowej sieci DVB-T podczas Konferencji CEPT Chester'97. W roku 1997 z inicjatywy Telewizji Polskiej, zostało podpisane ponadto w Gdańsku porozumienie w sprawie telewizji cyfrowej w Polsce, którego celem było stworzenie podstaw do harmonijnego, zorientowanego na rynek rozwoju usług, cyfrowego przekazu telewizji, dźwięków towarzyszących i danych dodatkowych zgodnie z międzynarodowym systemem DVB. Pierwsze ukończone plany sieci DVB-T w Polsce (MUX1 i MUX2) zostały przekazane przez Instytut Łączności do Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w roku 1998.

Pierwsza emisja testowa DVB-T została uruchomiona przez operatora, spółkę Emitel, w Warszawie 9 listopada 2001 roku. Później testy prowadzone były również we Wrocławiu, Rzeszowie, Wiśle, Rajczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Krakowie. Trwający kilka lat okres testów i przygotowań do wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce dobiegł końca. Rozpoczęła się budowa sieci nadawczych i przygotowania do uruchomień komercyjnych w kolejnych województwach[3].

W celu uporządkowania procesu cyfryzacji na kontynencie europejskim w 2006 roku w Genewie odbyła się konferencja planistyczna (znana jako GE06), na której zatwierdzono plan podziału kanałów częstotliwości dla całego kontynentu. W wyniku ustaleń tej konferencji dla Polski przydzielono 8 niezależnych pokryć (multipleksów) DVB-T. Sześć w zakresie częstotliwości 470-790 MHz (kanały 21-60), jedno w zakresie 790-862 MHz (kanały 61-69) oraz jedno w zakresie 174-230 MHz (kanały 5/6-12). Ponieważ część częstotliwości przeznaczonych do wdrażania DVB-T było wykorzystywanych na potrzeby emisji analogowych, do czasu ich wyłączenia możliwe było uruchomienie dwóch ogólnopolskich multipleksów (MUX 1 i MUX 2) oraz jednego pokrywającego jedynie część kraju (MUX 3). Wdrożenie kolejnych sieci i rozszerzenie zasięgu istniejących było możliwe po wyłączeniu telewizji analogowych.

Wynikiem ustaleń międzynarodowych jest także decyzja o całkowitej likwidacji telewizji analogowej na terenie Europy najpóźniej do 2015 roku, w którym nastąpiło zaprzestanie ochrony prawnej emisji analogowych przed zakłóceniami. Każda administracja państwowa mogła niezależnie ustalić własny, wcześniejszy termin. W Polsce, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, emisja telewizji w sposób analogowy została zakończona do dnia 31 lipca 2013[4]. W Polsce plan przejścia na odbiór cyfrowy monitorowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jak również Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Transmisja cyfrowa pozwala na większą efektywność wykorzystania częstotliwości radiowych, dzięki czemu możliwe jest m.in. zwiększenie oferty programowej i obniżenie kosztów nadawania pojedynczego programu. Dzięki telewizji cyfrowej rozwiną się też usługi dodatkowe, np. pay-per-view (płacenie za konkretny program) czy e-commerce (sprzedaż online). Możliwe będzie także m.in. wprowadzanie „kodów rodzicielskich” blokujących dzieciom dostęp do programów dla dorosłych.

W styczniu 2009 opublikowano „harmonogram cyfryzacji kraju”, w którym przyjęto wprowadzanie w Polsce DVB-T w 3 etapach i wyłączanie emisji analogowej w sześciu etapach. Planowane było uruchomienie 3 multipleksów (MUX) dla celów telewizji – nadających programy FTA (darmowe), każdy z nich miał posiadać pojemność 7 programów SDTV (z możliwością emisji HDTV). Kolejne multipleksy miały być przeznaczone dla telewizji mobilnej (czwarty) oraz dostarczania internetu.

Ogólne MUX w Polsce

30 września 2009 nadawcy, których programy miały być emitowane w ramach MUX 1 otrzymali decyzje UKE uprawniające ich do korzystania z częstotliwości użytkowanych przez MUX 1. Zezwolenia zostały wydane na określony czas – od 30 września 2009 do:

 • w przypadku TVP – do 31 lipca 2013 (czyli do daty planowanego uruchomienia MUX 3, do którego zostałyby przeniesione programy TVP)
 • w przypadku: Telewizji Polsat SA, TVN SA, Polskie Media SA i Telewizji Puls Sp. z o.o. do 29 września 2024 r.

Wręczenie decyzji miało charakter jedynie symboliczny, gdyż zakładany w styczniowym harmonogramie termin rozpoczęcia emisji (czyli wrzesień 2009) nie został dotrzymany. Najważniejszą przyczyną opóźnienia było stwierdzenie, iż umowa o emisji cyfrowej zawarta przez TVP z TP EmiTel została zawarta z naruszeniem Prawa zamówień publicznych[5]. 18 listopada 2009 r. Prezes UKE, Anna Streżyńska poinformowała, że opóźnienie przy uruchamianiu pierwszego MUX sięgnie prawdopodobnie około roku[6].

Pod koniec kwietnia 2010 TP SA poinformowała o podpisaniu umowy, w ramach której spółka Emitel ma przez 10 lat świadczyć TVP usługi nadawcze multipleksu DVB-T.

24 maja 2010 r. KRRiT przyjęła uchwałę o migracji i zagospodarowaniu drugiego multipleksu. Potwierdzono w niej przedstawioną w styczniu koncepcję, iż drugi multipleks będzie uruchamiany przez nadawców komercyjnych – Polsat, TVN, TV Puls, TV4 a każdy z nich będzie mógł nadawać po dwa programy.

7 czerwca 2010 r. w wystąpieniu przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego podano bardziej szczegółowe plany odnośnie do zagospodarowania miejsca na trzech multipleksach:

 • MUX 1 – TVP1, TVP2, TVP Info oraz 4 programy, które wygrają planowany konkurs,
 • MUX 2 – zgodnie z planami z maja 2010, tj. Polsat, TVN, TV Puls, TV 4, każdy z nich będzie mógł nadawać po dwa programy,
 • MUX 3 – przeznaczony w całości dla TVP (planowane: TVP HD, TVP Sport, TVP Historia i TVP Kultura[7]).

8 lipca 2010 r. Anna Streżyńska potwierdziła, że naziemna telewizja cyfrowa rozpocznie nadawanie we wrześniu 2010 roku, zaś do uruchomienia procesu niezbędna jest publikacja ogłoszeń koncesyjnych przez Rządowe Centrum Legislacji. Dopiero po publikacji ogłoszeń przez RCL, KRRiT będzie mogła przydzielić miejsca na multipleksach, a UKE przyznać następnie częstotliwości radiowe. W wypowiedzi potwierdzono plany zagospodarowania miejsca na multipleksach przedstawione w czerwcu 2010 przez KRRiT, dodatkowo stwierdzono, iż w momencie startu trzeciego multipleksu zostaną na niego przeniesione: TVP1, TVP2 i TVP Info, a zwolnione po nich miejsca na pierwszym multipleksie zostaną przeznaczona na 3 programy tematyczne TVP. Łącznie telewizja publiczna będzie miała możliwość nadawania 11 programów w SD lub 5 w HD, o czym sama zdecyduje[8].

16 lipca 2010 Gazeta Wyborcza przedstawiła hipotezę, iż opóźnianie przez Rządowe Centrum Legislacji opublikowania nadesłanych 11 czerwca 2010 przez KRRiT ogłoszeń w sprawie uruchomienia Naziemnej Telewizji Cyfrowej, oficjalnie tłumaczone błędami formalnymi może wynikać z oporem rządu przed przyznaniem zbyt dużej ilości programów dla TVP.[9] Równocześnie TV Puls przesłała skargę do premiera w sprawie opóźniania publikacji ogłoszeń KRRiT[10], a same ogłoszenia zostały ponownie przesłane do publikacji po uzupełnieniu o podpis prezesa UKE 26 lipca 2010[11] 16 lipca 2010 Emitel poinformował o podpisaniu umowy z firmą Ericsson na projektowanie, budowę i wdrażanie nadajników dla potrzeb MUX 3.

15 września 2010 z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) odbyło się w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji spotkanie stacji nadawczych. Na spotkaniu poinformowano m.in., że najbliżej uruchomienia jest drugi i trzeci multipleks, które będą obsługiwane przez TP Emitel i pierwsze nadajniki mogą ruszyć w październiku 2010. Problemem jest natomiast uruchomienie 1 multipleksu – na którym mają być nadawane główne programy TVP. TVP nie chce ponosić samo kosztów obsługi całego multipleksu dla nadawania tylko 3 programów, a konkursy na obsadzenie następnych 4 nie zostaną rozstrzygnięte w roku 2010. Oczywiste obawy pozostałych nadawców budzi fakt, czy w sytuacji braku dostępu do sztandarowych programów TVP abonenci będą zainteresowani zakupem dekoderów DVB-T[12].

29 września 2010 UKE wydał spółce Emitel, ważne na 10 lat pozwolenie na nadawanie drugiego multipleksu. 30 września 2010 nastąpiło uruchomienie pierwszych stacji. Z kolei 27 października 2010 uruchomiono pierwsze nadajniki MUX 3.

Lokalne MUX w Polsce

Do czasu uruchomienia naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, oprócz nadawców ogólnopolskich, swój program emitowały analogowo również 4 podmioty o zasięgu lokalnym:

 • Telewizji Odra Sp. z o.o., posiadającej koncesje i rezerwacje częstotliwości na rozpowszechnianie pięciu programów: „Odra – Jelenia Góra”, „Odra – Zielona Góra”, „Odra – Świdnica, Wrocław, Opole”, „Odra – Głogów, Legnica, Lubin” i „Odra – Gorzów Wielkopolski”;
 • Telewizji TVT Sp. z o.o., posiadającej koncesję i rezerwację częstotliwości na rozpowszechnianie programu „Telewizja TVT”;
 • Telewizji Łużyce Sp. z o.o., posiadającej koncesję na rozpowszechnianie programu „Łużyce”;
 • NTL – Radomsko Sp. z o.o., posiadającej koncesję i rezerwację częstotliwości na rozpowszechnianie programu „Niezależna Telewizja Lokalna Radomsko”.

Wymienione telewizje lokalne są nierównomiernie rozmieszczone na terenie kraju i mają nadajniki o różnych mocach i zasięgach. W związku z faktem, iż dotychczasowe ustalenia w kwestii strategii przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej oraz projekty aktów prawnych w tej materii nie odnosiły się do lokalnych nadawców telewizyjnych 19 kwietnia 2011 Prezes UKE zwróciła się z prośbą do dotychczasowych nadawców lokalnych oraz do innych zainteresowanych podmiotów o przesyłanie opinii w sprawie sposobu umożliwienia kontynuowania rozpowszechniania swoich programów drogą naziemną po wyłączeniu telewizji analogowej w Polsce. Prezes UKE zaproponowała wskazanym lokalnym nadawcom dwie możliwości działania w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej[13]:

 • Wariant A – przydzielenie po 31 lipca 2013 r., na zasadzie „must carry” przepływności w jednym z kolejnych multipleksów ogólnopolskich na obszarach wykorzystywania częstotliwości właściwych dla dotychczasowej lokalizacji stacji nadawczych wykorzystywanych przez nadawców lokalnych;
 • Wariant B – rezerwacja po 31 lipca 2013 r. (po wcześniejszym wytypowaniu i koordynacji międzynarodowej) częstotliwości dla stacji małej lub średniej mocy na rozpowszechnianie programów nadawców lokalnych w sposób cyfrowy na obszarach dotychczas pokrywanych sygnałem analogowym.

W odniesieniu do pierwszej koncepcji należało zauważyć, iż dotychczasowi nadawcy lokalni nadali własne audycje w ograniczonym czasie antenowym. Realizacja tego scenariusza wymagałaby zobligowania wspominanych podmiotów przez KRRiT do emisji swoich programów w większym wymiarze czasowym niż dotychczas, aby uniknąć sytuacji, w której pojemność multipleksu (a przez to również częstotliwość) byłaby wykorzystywana w sposób nieefektywny. Ponadto ten sposób postępowania spowodowałby rozszerzenie zasięgu emisji programów nadawców lokalnych, co z kolei mogłoby wymagać stosownych zmian w koncesjach, prawdopodobnie po uprzednim postępowaniu konkursowym KRRiT.

Jeśli chodzi o realizację drugiej zaproponowanej koncepcji to nasuwa się spostrzeżenie, że nadawcy lokalni uzyskają dostęp do przepływności całego lokalnego multipleksu, której mogą nie być w stanie zagospodarować. Z drugiej strony ograniczony obszar świadczenia usług nie będzie sprzyjał pozyskiwaniu reklamodawców i konkurowaniu z nadawcami korzystającymi z ogólnokrajowych multipleksów.

W odpowiedzi na komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęły opinie złożone przez następujące podmioty[14]:

 1. Adrian Jasicki
 2. Telewizja Łużyce Sp. z o.o.
 3. NTL Radomsko Sp. z o.o.
 4. Daniel Kucharski
 5. INEA S.A.
 6. Tomasz Kłapsia
 7. Telewizja TVT Sp. z o.o.

Opinie obecnych nadawców lokalnych co do wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE są podzielone. Z opinii zebranych od wszystkich podmiotów można uznać, iż zainteresowanie wariantem B było większe. Podmioty w większości opowiedziały się wyodrębnieniem dodatkowych częstotliwości spoza planu GE06, ich skoordynowaniem i rozdysponowaniem dla nadawców lokalnych. W tym wariancie rozpowszechnianie programów lokalnych winno być za pomocą stacji nadawczych małej i średniej mocy.

Obok dwóch wariantów przedstawionych przez Prezesa UKE, podmioty wskazały trzy nowe koncepcje umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom:

 1. stworzenie nowego multipleksu ogólnokrajowego,
 2. wykorzystanie multipleksu DVB-H,
 3. wydzielenie miejsca dla nadawców lokalnych w zregionalizowanym multipleksie TVP.

Prezes UKE stoi na stanowisku, że najefektywniejszym pod względem wykorzystania widma częstotliwości będzie realizacja pierwszego zaproponowanego wariantu tj. umieszczenie oferty nadawców lokalnych na 1-2 slotach w kolejnych multipleksach wdrażanych po wyłączeniu telewizji analogowej. Tym niemniej, w przypadku otrzymania stosownych wniosków o dokonanie rezerwacji częstotliwości lub wydanie pozwolenia radiowego w celu nadawania programów lokalnych za pomocą stacji małej mocy, Prezes UKE będzie podejmował wysiłki mające na celu dobór (uzupełnienie funkcjonujących planów) częstotliwości na ten cel. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że o ile zaplanowanie dodatkowych częstotliwości i uruchomienie z ich użyciem stacji małej mocy na potrzeby emisji programów lokalnych w województwach centralnych wydaje się możliwe do zrealizowania, to w województwach przygranicznych możliwości w tej materii są o wiele bardziej ograniczone. Dodawanie do istniejących planów częstotliwości dla naziemnej telewizji cyfrowej dodatkowych przydziałów dla stacji małej mocy może utrudnić w przyszłości optymalizację tych planów np. w związku realizacją koncepcji poszerzenia zakresu dywidendy cyfrowej dla radiowych systemów szerokopasmowych.

W listopadzie 2012 roku, po uruchomieniu nadajników ogólnopolskiej naziemnej telewizji cyfrowej i wyłączeniu pierwszych nadajników analogowych w województwie lubuskim, pojawił się problem emisji sygnału przez stacje lokalne, które rozsiewały swój porgram w sposób analowowy na określonym terenie[15]. Mimo iż wyłączenie sygnału analogowego nie objęło stacji lokalnych, to emisja sygnału tylko dla nadawców loklanych byłaby nieopłacalna. W listopadzie 2012 roku Prezes UKE Magdalena Gaj poinformowała, iż UKE zabezpiecza dla nadawców lokalnych odpowiednie częstotliwości. Według pierwszych planów pierwszeństwo wprowadzenia kanałów do multipleksów lokalnych otrzymaliby nadawcy, którzy nadawali dotąd programy naziemnie analogowo w różnych regionach Polski, tj. TV Odra (sieć dostępna w następujących miastach: Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, Jelenia Góra, Lubin), TVT (Rybnik), TV Łużyce (Lubań i Bolesławiec) i NTL Radomsko - obecnie TVC (Radomsko). Zainteresowanie obecnością w tym multipleksie wyrażały również nowe podmioty, które dotąd nie nadawały naziemnie[16].

Propozycją, którą KRRiT przedstawiła w listopadzie 2012 r. małym telewizjom, było stworzenie mniejszych multipleksów o regionalnym zasięgu. Kolejną propozycją był wariant doboru dla regionalnych stacji osobnych pojedynczych częstotliwości, a nie całych multipleksów[17]. Na podstawie art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformowała o przystąpieniu z dniem 1 marca 2013 roku do opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-862 MHz. Planowana zmiana miała na celu przyporządkowanie docelowych kanałów telewizyjnych do poszczególnych obszarów wykorzystania częstotliwości zgodnie z planami implementacji DVB-T w Polsce, a także stworzenie multipleksu na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych o zasięgu lokalnym. Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił następujące częstotliwości wytypowane na potrzeby odtworzenia koncesjonowanej naziemnej analogowej oferty programowej nadawców lokalnych[18]:

 • Świdnica, kanał: 24 (498 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Wrocław 1, kanał: 24 (498 MHz), moc: 10 kW, charakterystyka: ND
 • Radomsko 1, kanał: 36 (594 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Gorzów Wielkopolski 2, kanał: 38 (610 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Zielona Góra 1, kanał: 38 (610 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Głogów, kanał: 43 (650 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Legnica, kanał: 43 (650 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Lubin, kanał: 43 (650 MHz), moc:˛1 kW, charakterystyka: ND
 • Lubań, kanał: 44 (658 MHz) (nie została skoordynowana międzynarodowo), moc: 10 kW, charakterystyka: D
 • Opole 3, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Rybnik, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Żory, kanał: 47 (682 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Jelenia Góra 1, kanał: 57 (762 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND
 • Piastów 5, kanał: 34 (798 MHz), moc: 1 kW, charakterystyka: ND

Polaryzacja dla wszystkich: H (pozioma).

Przedstawione rozwiązania miały na celu rozwiązanie problemu cyfrowego nadawania przez lokalnych nadawców w skali całego kraju. Oznacza to, że w ofercie lokalnych multipleksów mogą znaleźć się nie tylko nadawcy telewizyjni, którzy do tej pory nadawali poprzez nadajniki analogowe, ale również tak zwani "nowi nadawcy lokalni". Zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje propozycje do projektu w prowadzonych konsultacjach. W ramach tego postępowania do prezesa UKE wpłynęły stanowiska, które złożyli: Krzysztof Miśkowicz, TV Łużyce Sp. z o.o., Imperium Telecom Czesław Chlewicki, Telewizja NTL Radomsko (Grupa TVN), Polskie Media S.A. (nadawca stacji skupionych w sieci TV Odra), PTK Centertel Sp. z o.o. (operator sieci Orange), Karkonosze Play Sp. z o.o., EmiTel Sp. z o.o., Marian Wojewoda, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej oraz Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (PTC, operator sieci T-Mobile)[19]. Prezes UKE postanowiła w pierwszej kolejności dokonać uzupełnienia planu zagospodarowania częstotliwości o zasoby umożliwiające obecnie funkcjonującym nadawcom programów o zasięgu lokalnym co najmniej odtworzenie ich oferty programowej i zasięgu odbioru.

Po zakończeniu procedury uzgodnień pomiędzy prezesem UKE a przewodniczącym KRRiT w sprawie ustalenia obszarów rezerwacji częstotliwości na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym, 22 maja 2013 roku ukazało się zarządzenie prezesa UKE dotyczące zmiany planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz, pod kątem potrzeb nadawców programów lokalnych. Dokument ten jest podstawą do rozdysponowania zasobów częstotliwości i wydawania decyzji rezerwacyjnych. Dzięki dokonanym uzgodnieniem oraz zapisom nowego planu zagospodarowania częstotliwości, zostały zagwarantowane odpowiednie zasoby widma, niezbędne do przeprowadzenia procesu cyfryzacji stacji lokalnych. Następnie po ukazaniu się tego zarządzenia, rozpoczął się proces przygotowywania decyzji o rezerwacji częstotliwości na potrzeby lokalnych emisji cyfrowych w standardzie DVB-T. Zarządzeniem Nr 13 z dnia 21 maja 2013 roku prezes UKE zmienił zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz. Zostało ono opublikowane w "Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej" w dniu 22 maja 2013 r. pod pozycją nr 28. W planie zostały uwzględnione obszary częstotliwości wraz z nr kanałów telewizyjnych, dedykowane na potrzeby rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy programów telewizyjnych w multipleksie o zasięgu lokalnym[20].

Od tego momentu nadawcy lokalni mogli składać do Prezesa UKE wnioski o dokonanie rezerwacji częstotliwości na wskazanych obszarach, w celu emisji lokalnych programów telewizyjnych w sposób naziemny cyfrowy. Jednak do 23 lipca 2013 nie wpłynął żaden wniosek na obszary: Świdnica/Wrocław, Głogów/Legnica/Lubin oraz Jelenia Góra 1, gdzie miała nadawać TV Odra. W przypadku pozostałych obszarów wpłynęły następujące wnioski:

 • Gorzów Wielkopolski 2 oraz Zielona Góra 1 – 21 czerwca 2013 do UKE wpłynął wniosek Regionalnej Telewizji Lubuskiej sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2013 r.,
 • Częstochowa 1/Kamieńsk/Tomaszów – 7 czerwca 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki NTL Radomsko sp. z o.o. o rezerwację częstotliwości; 11 czerwca 2013 r. na stronie internetowej UKE ogłoszono dostępność zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a swoje zainteresowanie podmioty mogły składać do 26 czerwca 2013 r.; jednak do 23 lipca 2013 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie, w związku z tym przygotowano decyzję rezerwacyjną dla spółki NTL Radomsko sp. z o.o.,
 • Ornontowice/Rybnik – 24 maja 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja TVT sp. z o.o.; informacja o dostępności częstotliwości na ww. obszarze została opublikowana tego samego dnia, a zainteresowane podmioty mogły zgłaszać się z wnioskami do 7 czerwca 2013 r.; ponieważ do UKE nie wpłynęło żadne zgłoszenie, przygotowano decyzję rezerwacyjną dla spółki Telewizja TVT sp. z o.o.,
 • Lubań/Jelenia Góra 1/Bolesławiec/Chojnów – 23 maja 2013 r. do UKE wpłynął wniosek spółki Telewizja Łużyce sp. z o.o.; 29 maja 2013 r. na stronie internetowej Urzędu zamieszczona została informacja o dostępności zasobów częstotliwościowych na ww. obszarze, a podmioty mogły zgłaszać swoje zainteresowanie do 12 czerwca 2013 r.; w tym terminie wpłynęły 2 pisma: wniosek o rezerwację częstotliwości spółki Pressmedial sp. z o.o. (producent programu Telewizja Regionalna Wiadomości Lubińskie), zgłoszenie zainteresowania przez spółkę TVL sp. z o.o. (producent programu TV Odra). W związku z powyższym, konieczne będzie przeprowadzenie konkursu na częstotliwości na wskazanym obszarze, który zostanie ogłoszony po przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

Specyfikacja techniczna

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych[21] jako podstawowe wymagania przyjęto parametry odbiornika naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) zdefiniowane w specyfikacji ETSI TS 101 154 V.1.9.1 jako 25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 audio, for a Baseline IRD able to decode up to 1920 × 1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280 × 720 progressive 50 Hz video pictures.

Do odbioru programów naziemnej telewizji cyfrowej wymagany jest odpowiedni telewizyjny sprzęt odbiorczy (odbiornik DVB-T tzw. set-top box podłączony do telewizora lub sam telewizor ze zintegrowanym tunerem DVB-T), który jest w stanie poprawnie odtwarzać obraz zakodowany zgodnie ze standardem MPEG-4 (H.264/AVC) oraz dźwięk wielokanałowy zakodowany zgodnie ze standardem Dolby Digital Plus (EAC-3). Nadawanie w kompresji MPEG-4 pozwala na odbiór lepszej jakości obrazu i dźwięku oraz telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV.

Posiadacze telewizorów ze zintegrowanym dekoderem DVB-T/MPEG-2 wyposażonym w wejście do podłączenia modułów CI (Common Interface) oraz widzowie wykorzystujący odbiorniki DVB-T/MPEG-2 również posiadające gniazdo CI, w celu umożliwienia odbioru programów zakodowanych w MPEG-4 mogą używać modułu transkodującego z MPEG-4 na MPEG-2. Powyższe rozwiązanie daje możliwość jedynie odbioru programów w jakości SDTV, ale pozwoli na wykorzystanie urządzeń DVB-T/MPEG-2 do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (o ile mają gniazda CI i stosownie przygotowane oprogramowanie).

Odbiór telewizji cyfrowej nie wymaga wymiany anten odbiorczych, ponieważ sygnał jest nadawany w tym samym paśmie częstotliwości co dotychczasowa telewizja analogowa.

Schemat nadawania

Pogrubioną odmianą kroju zaznaczono polski schemat nadawania sygnału cyfrowego.

Dostępna przepływność binarna (Mbit/s) w systemie DVB-T dla kanałów w paśmie 8 MHz (UHF)
Modulacja Kodowanie korekcyjne Okres ochronny
1/4 1/8 1/16 1/32
QPSK 1/2 4.976 5.529 5.855 6.032
2/3 6.635 7.373 7.806 8.043
3/4 7.465 8.294 8.782 9.048
5/6 8.294 9.216 9.758 10.053
7/8 8.709 9.676 10.246 10.556
16-QAM 1/2 9.953 11.059 11.709 12.064
2/3 13.271 14.745 15.612 16.086
3/4 14.929 16.588 17.564 18.096
5/6 16.588 18.431 19.516 20.107
7/8 17.418 19.353 20.491 21.112
64-QAM 1/2 14.929 16.588 17.564 18.096
2/3 19.906 22.118 23.419 24.128
3/4 22.394 24.882 26.346 27.144
5/6 24.882 27.647 29.273 30.160
7/8 26.126 29.029 30.737 31.668
Dostępna przepływność binarna (Mbit/s) w systemie DVB-T dla kanałów w paśmie 7 MHz (VHF)
Modulacja Kodowanie korekcyjne Okres ochronny
1/4 1/8 1/16 1/32
QPSK 1/2 4.354 4.838 5.123 5.278
2/3 5.806 6.451 6.830 7.037
3/4 6.532 7.257 7.684 7.917
5/6 7.257 8.064 8.538 8.797
7/8 7.620 8.467 8.965 9.237
16-QAM 1/2 8.709 9.676 10.246 10.556
2/3 11.612 12.902 13.661 14.075
3/4 13.063 14.515 15.369 15.834
5/6 14.515 16.127 17.076 17.594
7/8 15.240 16.934 17.930 18.473
64-QAM 1/2 13.063 14.515 15.369 15.834
2/3 17.418 19.353 20.491 21.112
3/4 19.595 21.772 23.053 23.751
5/6 21.772 24.191 25.614 26.390
7/8 22.861 25.401 26.895 27.710

Schemat nadawania dla DVB-T2 (przy okresie ochronnym wynoszącym 1/128)

Modulacja Kodowanie korekcyjne Przepustowość (Mbit/s)
QPSK 1/2 07.4442731
3/5 08.9457325
2/3 09.9541201
3/4 11.197922
4/5 11.948651
5/6 12.456553
16-QAM 1/2 15.037432
3/5 18.07038
2/3 20.107323
3/4 22.619802
4/5 24.136276
5/6 25.162236
64-QAM 1/2 22.481705
3/5 27.016112
2/3 30.061443
3/4 33.817724
4/5 36.084927
5/6 37.618789
256-QAM 1/2 30.074863
3/5 36.140759
2/3 40.214645
3/4 45.239604
4/5 48.272552
5/6 50.324472

Obowiązujące w Polsce numery identyfikacyjne ONID, NID, TSID, SID i LCN dla programów i usług nadawanych w strumieniu DVB-T

Lista identyfikatorów ONID (Original Network IDentification), NID (Network IDentification), TSID (Transport Stream IDentification), SID (Service IDentification) i LCN (Logical Channel Number) prowadzona jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Wartości identyfikatorów związanych z danym programem/usługą zawarte są w części technicznej decyzji Przewodniczącego KRRiT o wprowadzeniu programu do multipleksu cyfrowego[22]. W każdym kraju prowadzony jest jednolity rejestr tych wartości który pozwala na uniknięciu konfliktów. Operatorzy multipleksów albo dostają przydzielone wartości albo je zgłaszają w celu rejestracji i tym samym rezerwują je co pozwala unikać powtarzania tego co w kraju, sieci lub multipleksie powtarzać się nie powinno.

ONID

Oryginalny identyfikator sieci (ONID) – kod specyficzny dla danego kraju – dla wszystkich sieci cyfrowych na terenie Polski obowiązuje kod 0x2268 (hex – szesnastkowy system liczbowy).

NID

Identyfikator sieci (NID) używany dla identyfikacji podsieci (np. na wydzielonym obszarze lub regionie), o wartościach zawartych w tabeli:

Region (województwo) NID (hex)
Cały kraj 0x3401
Cały kraj – usł. mobilna 0x3402
Dolnośląskie 0x3410
Kujawsko-Pomorskie 0x3411
Łódzkie 0x3412
Lubelskie 0x3413
Lubuskie 0x3414
Małopolskie 0x3415
Mazowieckie 0x3416
Opolskie 0x3417
Podkarpackie 0x3418
Podlaskie 0x3419
Pomorskie 0x341A
Śląskie 0x341B
Świętokrzyskie 0x341C
Warmińsko-Mazurskie 0x341D
Wielkopolskie 0x341E
Zachodniopomorskie 0x341F

TSID

Identyfikator strumienia transportowego (TSID) definiuje poszczególne multipleksy naziemne i przyjmuje wartości zawarte w tabeli:[23]

Nazwa multipleksu TSID; pierwszy numer (hex) identyfikuje multipleks
MUX1 0x0001
MUX2 0x0002
MUX3 0x0003
rezerwa 0x0004
MUX5 0x0005
MUX6 0x0006
MUX8 (w paśmie VHF) 0x7001
MUX lokalne 0x0014 - 0x00xx
emisje czasowe i eksperymentalne 0x9xxx - 0xExxx
MUX4 (TV mobilna) 0xFxxx

SID i LCN

Identyfikator usługi/programu (SID) przypisany do danego konkretnego programu/usługi oraz deskryptor LCD (Logical Channel Descriptor) składający się z logicznego numeru kanału/programu (LCN) definiującego kolejność programów/kanałów oraz znacznika widoczności usługi (visible_service_flag) pozwalającego na wyświetlanie (wartość 1) lub niewyświetlanie danego programu na liście usług i w EPG:[23]

Nazwa usługi/programu SID LCN visible_service_flag
TVP1 HD 1 1 1
TVP2 HD 2 2
Polsat 3 4
TVN 4 5
TV4 5 6
TV Puls 6 7
TVP3 Białystok 7 3
TVP3 Bydgoszcz 8
TVP3 Gdańsk 9
TVP3 Gorzów Wielkopolski 10
TVP3 Katowice 11
TVP3 Kielce 12
TVP3 Kraków 13
TVP3 Lublin 14
TVP3 Łódź 15
TVP3 Olsztyn 16
TVP3 Opole 17
TVP3 Poznań 18
TVP3 Rzeszów 19
TVP3 Szczecin 20
TVP3 Warszawa 21
TVP3 Wrocław 22
TVN 7 23 8
TVN 7 HD 48
Puls 2 24 9
TV6 25 10
Super Polsat 26 11
Eska TV 27 12
TTV 28 13
Polo TV 29 14
Antena HD 30 15
TVP Kultura 31 30
TVP Historia 32 31
TVP Sport HD 33 32
TVP Info HD 35 34
Telewizja Łużyce (L1) 36 21
Telewizja TVT (L2) 37 22
TVC (L3) 38 23
Zwolnione po nieuruchomionych multipleksach lokalnych 41, 43 24, 25, 26, 27, 28
Programy w innej rozdzielczości 44-45 -
Polsat HD 46 162
TVN HD 47 800
TVN 7 HD 48 801
TTV HD 49 802
TV Trwam 50 16
TVP ABC 51 29
Stopklatka TV 52 17
Fokus TV 53 18
TVP Kobieta 56 35
Metro 57 38
Zoom TV 58 39
Nowa TV 59 40
WP 60 41
(TV1-TV8) – MUX6 39, 42, 61-69 19, 20, 35,42-48
Stars.TV 72 52
Eska TV Extra 73 53
TVS HD 76 54
Mango 24 77 55
Tele 5 79 58
Telewizja Republika 80 59
TV Okazje ? 60
Power TV 82 61
Nuta.TV ? 62
Home TV ? 63
Gold TV ? 64
Top Kids Jr (Junior Music) ? 65
Red Carpet ? 66
Biznes24 ? 67
Rezerwa 70, 71, 74, 75, 78, 82-100 49-51, 56, 57, 68-82, 89-91, 95-99
TVP Kultura HD ? 83
TVP Polonia HD ? 84
TVP Rozrywka ? 85
TVP Dokument HD ? 86
TVP Kobieta HD ? 87
TVP Stream HEVC ? 88
TVP ABC 2 ? 92
TVP Historia 2 ? 93
TVP Kultura 2 ? 94
LRT Lituanica ? 100
Radio Silesia 4123 161
Kanały MUX 4 (TV Mobilna)
Polsat News 101 101
TVP Seriale 102 102
Polsat Sport 103 103
Polsat Film 104 104
Comedy Central 105 105
Nickelodeon 106 106
Kino Polska 107 107
Polsat Sport Extra 108 108
Polsat News 109 109
Polsat Comedy Central Extra 122 122
Polsat Café 123 123
Polsat Play 124 124
Tele 5 125 125
Rezerwa 110-121, 126-133
Muzo.fm 4096 134 0
Polskie Radio 4097 135
RMF FM 4098 136
RMF Maxxx 4099 137
Radio Zet 4100 138
Antyradio 4101 139
Plus 4102 140
Złote Przeboje 4103 141
Tok FM 4104 142
Radio Roxy 4105 143
Eska Rock 4106 144
Vox FM 4107 145
Rezerwa 4108-4122 146-160
Inne usługi w MUX4 8192-8198 163-167

Kolejne programy/usługi definiowane będą przez kolejne identyfikatory SID i LCN w porządku wynikającym z kolejności uzyskiwania prawa do umieszczania ich w multipleksach cyfrowych. Identyfikatory te przypisane są do konkretnego programu/usługi i w przypadku przenoszenia ich do innego multipleksu nie powinny ulegać zmianie.

Service type

Kod rodzaju usługi (Service type) określający typ usługi (UHDTV, HDTV, SDTV, radio, inne) w danej kategorii oraz priorytet wyboru usługi w ramach tej samej kategorii

Kategoria usług Rodzaj usługi Service type (hex) Priorytet w ramach kategorii
TV SDTV / MPEG-2 0x01 5
SDTV / MPEG-4 0x16 4
HDTV / MPEG-4 0x19 3
HDTV / HEVC 0x19 2
UHDTV / HEVC 0x1F/0x20 1
TV o niskiej rozdzielczości na urządzenia przenośne 0x80 6
Inna Inny Inny
Radio Programy radiowe / MPEG-1, 2 Warstwa 2 0x02 2
Programy radiowe / AC-3, E-AC-3, AC4 0x0A 1
Inna Inny Inny
Teletekst Transmisja danych teletekstu 0x03 Inny
SSU
(System Software Updates)
Transmisja danych dla SSU 0x0C Inny
Transmisja danych Transmisja danych Inny Inny
Inna Inna Inny Inny

Multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Ogólnopolskie multipleksy telewizyjne

1. multipleks telewizyjny

Oficjalny start pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 14 grudnia 2011 roku. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 98,8% populacji kraju. Jest to multipleks przeznaczony dla nowych nadawców, którzy wcześniej nie nadawali drogą naziemną.

Skład multipleksu: (stan na 23.04.2021)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
12 Eska TV EskaTV logo 2011.png 28 maja 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop, rozrywka 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
13 TTV TTV logo 2015.png 2 stycznia 2012 TVN Discovery Polska Polska polski polskie ogólny, rozrywka, lifestyle 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
14 Polo TV Pollotgvg.png 7 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka disco polo 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
15 Antena HD AntenaHD.png 1 maja 2021 MWE Networks Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
16 TV Trwam TV Trwam logo.png 12 czerwca 2003 Fundacja Lux Veritatis Polska polski brak religia, publicystyka, polityka 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
17 Stopklatka Stopklatka logo.jpg 15 marca 2014 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska (główni spółdziałowcy Stopklatka TV S.A.) Polska polski, oryginalny polskie filmowy 24 godziny nie tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
18 Fokus TV Fokus TV logo 2015.jpg 28 kwietnia 2014 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny, edukacja, dokument 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
29 TVP ABC Logo TVP ABC.svg 15 lutego 2014 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie dla dzieci 04:05-23:55 nie tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4

2. multipleks telewizyjny

Oficjalny start drugiego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 30 września 2010 roku. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 98,8% populacji kraju. Jest to multipleks przeznaczony dla największych nadawców komercyjnych w Polsce, którzy wcześniej nadawali w systemie analogowej telewizji naziemnej.

Skład multipleksu: (stan na: 02.01.2017)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
4 Polsat Polsat 2021 gradient.svg 5 grudnia 1992 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
5 TVN TVN logo.svg 3 października 1997 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
6 TV4 TV4 pol.svg 1 kwietnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
7 TV Puls TV Puls logo.jpg 1 grudnia 1995/18 marca 2001 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
8 TVN 7 TVN7 logo 2021.svg 6 grudnia 1996/1 marca 2002 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 05:30-05:00 tak tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
9 Puls 2 P22015 tv.jpg 19 lipca 2012 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
10 TV6 TV6 logo.svg 30 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
11 Super Polsat Super Polsat 2021 gradient.svg 2 stycznia 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4

3. multipleks telewizyjny

Oficjalny start trzeciego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej to 27 października 2010 roku. Jest to multipleks przeznaczony dla nadawcy publicznego, czyli Telewizji Polskiej. Na dzień 23 lipca 2013 roku zasięg multipleksu obejmuje 99,5% populacji kraju i w związku z tym jest to multipleks o największym zasięgu. Dzieje się tak za sprawą telewizyjnych stacji retransmisyjnych, dzięki którym możliwy jest odbiór sygnału na terenach górskich, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu odbiór z głównych stacji nadawczych jest utrudniony lub niemożliwy.

Skład multipleksu: (stan na 09.06.2020)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
1 TVP1 HD TVP1 HD logo.svg 25 października 1952/10 stycznia 2011 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:00-04:30 tak tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
2 TVP2 HD TVP2 HD logo.svg 2 października 1970/1 czerwca 2012 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:15-04:15 tak tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
3 TVP3 Tvp3 lo.jpg 3 marca 2002/2 stycznia 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie regionalny 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
31 TVP Historia TVP Historia logo.svg 3 maja 2007 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie dokumentalny 06:50-03:00 tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
32 TVP Sport HD Logo TVP Sport.jpg 18 listopada 2006 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie sportowy 05:30-05:15 nie tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
34 TVP Info HD TVP Info logo.svg 7 października 2007/30 września 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie informacyjny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4

8. multipleks telewizyjny

Ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej wystartował 1 sierpnia 2016 roku[24], a jego operatorem została firma Emitel. Jest to multipleks przeznaczony dla nowych nadawców, którzy wcześniej nie nadawali drogą naziemną oraz dla TVP.

Skład multipleksu (stan na 8.03.2021):

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
30 TVP Kultura HD TVP Kultura logo 2015.png 23 października 2019 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak polskie kulturalny, filmowy 07:00-05:50 nie nie 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4/AVC
35 TVP Kobieta TVP Kobietalogozespotu.png 8 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie poradnikowy nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
38 Metro Metro tv logo.png 2 grudnia 2016 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny brak polskie ogólny 06:00-05:58 nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
39 Zoom TV Zoom TV.png 25 października 2016 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
40 Nowa TV Nowa TV.png 9 listopada 2016 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie, angielskie, francuskie, niemieckie brak ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
41 WP WP.png 2 grudnia 2016 Wirtualna Polska Holding S.A. Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
89 Legia TV - Legia Warszawa S.A. Polska brak brak brak sportowy 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
92 TVP Historia 2 1 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak brak historyczny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
93 TVP Eszkoła Domowe Przedszkole 23 marca 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak brak edukacyjny 09:00-17:00 nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
94 TVP Kultura 2 TVP Kultura 2 2020.png 19 marca 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak brak kulturany 08:00-00:00 nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
95 test4 - Plansze kontrolne Emitela Polska brak brak brak testowy brak nie nie brak DVB-T MPEG-4/AVC
96 test5 - Polska brak brak brak testowy brak nie nie brak DVB-T MPEG-4/AVC
97 test6 - Polska brak brak brak testowy brak nie nie brak DVB-T MPEG-4/AVC
98 test7 - Polska brak brak brak testowy brak nie nie brak DVB-T MPEG-4/AVC
99 EmiTV 2018 Emitel S.A. Polska brak brak brak platforma HbbTV 24 godziny nie tak brak DVB-T MPEG-4/AVC

Lokalne multipleksy telewizyjne

W Polsce funkcjonuje kilka lokalnych multipleksów (L1, L2, L3, L4 i L7). Planowano także uruchomić multipleksy L5, L6 i L8 (odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Jeleniej Górze), jednak do przetargu nie zgłosił się żaden zainteresowany operator[25].

1 lokalny multipleks telewizyjny

12 września 2014 jako trzeci w kolejności uruchamiania ruszył multipleks lokalny (MUX L1), którego operatorem była Telewizja Łużyce. Wcześniej od maja 2014 spółka Emitel przeprowadzała emisję testową[26]. Obok Telewizji Łużyce, która z uwagi na fakt, iż nadawała na tym obszarze naziemnie analogowo, miała zapewnione miejsce w tym multipleksie, za jego pośrednictwem możemy oglądać kilka kanałów ogólnopolskich (Stars.TV i Eska TV Extra). Multipleks powrócił 15 sierpnia 2021 do nadawania jako emisja testowa[27]. W kolejnych dniach zaczęły nadawać kanały telewizyjne.

Lista kanałów aktualna na dzień 19 listopada 2021[28].

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
24 Echo24 Echo24tv.jpg 3 października 2016/2 lipca 2019 MWE Networks Polska polski brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
25 TV Dami/TV Bolesławiec Polska polski nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
55 Super TV 3 sierpnia 2020 MWE Networks Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16;9

SDTV

61 Power TV PowerTV-logo.png 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
62 Nuta.TV 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
63 Home TV 19 grudnia 2010 MWE Networks Polska polski brak o domach 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
65 Top Kids Jr (Junior Music) 16 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyczny dla dzieci 6:00-23:00 nie nie 16:9 SDTV
69 Filmax 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak muzyczno-rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

2 lokalny multipleks telewizyjny

20 grudnia 2013 jako drugi w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie drugi multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L2), którego operatorem jest Telewizja TVT sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 7 programów ogólnopolskich[29]:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG 28 sierpnia 2007 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
8/801 TVN 7 HD TVN 7 HD logo.PNG 4 listopada 2011 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie ogólny, film, serial, rozrywka 05:30-05:00 tak tak 16:9 HDTV
22 TVT 15 maja 2007 Telewizja TVT Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra Eska TV Extra - Nowy Kanał zastąpił Eska TV.png 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
60 TV Okazje TV Okazje logo.jpg 2 października 2017 TVO Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
66 Red Carpet RedCarpetLogo.jpg 9 listopada 2002 Edusat sp. z o.o. Polska polski brak lajfstajl, rozrywka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
? RedTOP TV

3 lokalny multipleks telewizyjny

19 grudnia 2013 jako pierwszy w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie trzeci multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L3), którego operatorem jest NTL Radomsko sp. z o.o. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny oraz 14 programów ogólnopolskich[30]:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
23 TVC 1994/1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak ogólny 06:00-01:00 nie nie 4:3/16:9 SDTV
48 Super TV 3 sierpnia

2020

MWE Networks Polska polski brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9

SDTV

49 4fun Kids Imagejjnkj.png 14 grudnia 2009 4fun Media S.A. Polska polski brak muzyka dla dzieci 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
50 4fun.tv 4fun-tv.jpg 14 lutego 2004 4fun Media S.A. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra Eska TV Extra - Nowy Kanał zastąpił Eska TV.png 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
60 TV Okazje TV Okazje logo.jpg 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
61 Power TV PowerTV-logo.png 20 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyka disco polo 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
62 Nuta.TV 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
63 Home TV 31 sierpnia 2010 Nova Media (MWE Networks) Polska polski brak rozrywka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
64 Gold TV Bbkklnbhjjj.png 15 czerwca 2003 Telestar Polska polski brak muzyka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
65 Top Kids Jr (Junior Music) 5 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyka dla dzieci 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
66 Red Carpet RedCarpetLogo.jpg 9 listopada 2002 Edusat sp. z o.o. Polska polski brak lajfstajl, rozrywka 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
67 Biznes24 20 marca 2020 MWE Networks & Roman Młodkowski Polska polski brak biznesowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
68 Ultra TV 27 lutego 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyczno-rozrywkowy

4 lokalny multipleks telewizyjny

1 września 2015 jako czwarty w kolejności uruchamiania rozpoczął nadawanie czwarty multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L4), którego operatorem jest Telewizja Dolnośląska ECHO Sp. z o.o., a od 13 maja 2018 MWE Networks. Programem lokalnym jest telewizja Echo24, która 31 marca 2018 została zamknięta i została reaktywowana w 2019.

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
4/162 Polsat HD Polsat hd.png 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG 28 sierpnia 2007 TVN Discovery Polska Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
23 TVC 1994/1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak ogólny 06:00-01:00 nie nie 4:3/16:9 SDTV
24 Echo24 Echo24tv.jpg 3 października 2016/2 lipca 2019 MWE Networks Polska polski brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
27 TV Regionalna 1990/28 września 2015 TVL Sp. z o.o. (producent programu)/Fundacja GIA DINH (koncesjonariusz) Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
53 Eska TV Extra Eska TV Extra - Nowy Kanał zastąpił Eska TV.png 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV
55 Super TV 3 sierpnia 2020 MWE Networks Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
60 TV Okazje TV Okazje logo.jpg 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
61 Power TV PowerTV-logo.png 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyka dance / disco polo 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
62 Nuta.TV 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
63 Home TV 19 grudnia 2010 MWE Networks Polska polski brak rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
65 Top Kids Jr (Junior Music) 5 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyka dla dzieci 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
69 Filmax 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak muzyczno-rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
67 Biznes24 20 marca 2020 MWE Networks & Roman Młodkowski Polska polski brak biznesowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
68 Ultra TV 27 lutego 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyczno-rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9

SDTV

7 lokalny multipleks telewizyjny

28 września 2015 jako piąty w kolejności uruchamiania emisję rozpoczął siódmy multipleks lokalny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (MUX L7), którego operatorem jest TVL Sp. z o.o. Telewizja. W ramach multipleksu nadawany jest program lokalny i 3 programy ogólnopolskie:

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
27 TV Regionalna 1990/28 września 2015 TVL Sp. z o.o. (producent programu)/Fundacja GIA DINH (koncesjonariusz) Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
60 TV Okazje TV Okazje logo.jpg 2 października 2017 TVO Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
61 Power TV PowerTV-logo.png 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyka dance / disco polo 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
62 Nuta.TV 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
65 Top Kids Jr (Junior Music) 5 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyka dla dzieci 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

Multipleks lokalny LRT w Suwałkach

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
100 LRT Lituanica LRT Lituanica.png 23 września 2007/28 lipca 2012 LRT Litwa litewski brak ogólny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV

Testowe multipleksy telewizyjne

Multipleks testowy DVB-T w Katowicach

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
54 TVS HD TVS (Fernsehsender) Logo.svg 29 marca 2008 TVS Sp. z o.o. Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4/AVC
4/? Polsat HD Polsat hd.png 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie ogólny 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4/AVC
59 TV Republika Logo Telewizji Republiki.png 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
60 TV Okazje TV Okazje logo.jpg 2 października 2017 TVO Sp. z o. o. Polska polski brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
161 Radio Silesia 1 lipca 2014 Radio Silesia Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie stereo DVB-T MPEG-4/AVC

Multipleks testowy DVB-T/T2 w Łodzi

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
? Top Kids 1 grudnia 2015 MWE Networks Polska polski brak dziecięcy 5:30-22:10 nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC
53 Eska TV Extra Eska TV Extra - Nowy Kanał zastąpił Eska TV.png 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4/AVC

Multipleks testowy DVB-T2 w Szczecinie

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
21 Power TV HD Power TV logo 2013.png 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak muzyka dance / disco polo 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
23 Nuta.TV 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak muzyka pop 24 godziny nie nie 16:9 EDTV DVB-T2 HEVC
28 Top Kids Jr (Junior Music) 16 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak muzyka dla dzieci 6:00-23:00 nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 MPEG-4/AVC
24 Home TV 1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak lifestyle 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 MPEG-4/AVC
22 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyka oldies 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 MPEG-4/AVC
20 Filmax 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak filmowy 24 godziny nie nie 16:9 EDTV DVB-T2 HEVC
26 Super TV 3 sierpnia 2020 MWE Networks Polska polski brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T2 MPEG-4/AVC

Multipleks testowy TVP DVB-T2 (Telewizja Polska S.A.)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
83 TVP Kultura HD TVP Kultura logo 2015.png 23 pażdzienika 2019 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak kulturalny 07:00-05:50 nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
84 TVP Polonia HD TVP Polonia new logo.png 1 września 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak polonijny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
85 TVP Rozrywka TVP Rozrywka - Logo.png 15 kwietnia 2013 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak rozrywkowy 06:15-04:30 nie tak 16:9 (4:3 pillarbox) EDTV
576p 50 fps
DVB-T2 HEVC
86 TVP Dokument HD TVPdokument-logo655.png 19 listopada 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak dokumentalny 06:00-03:00 nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
87 TVP Kobieta HD TVP Kobietalogozespotu.png 8 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski nie poradnikowy nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC

Multipleks testowy TVN DVB-T2 (TVN S.A.)

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG 28 sierpnia 2007 TVN Discovery Polska Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
8/801 TVN 7 HD TVN7 logo 2021.svg 4 listopada 2011 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie ogólny, film, serial, rozrywka 05:30-05:00 tak tak 16:9 HDTV
1080p 50 fps
DVB-T2 HEVC
13/802 TTV HD TTV HD – 1. logo.png 19 grudnia 2014 TVN Discovery Polska Polska polski brak ogólny, rozrywka, lifestyle 24 godziny tak tak 16:9 HDTV
1080p 25 fps
DVB-T2 HEVC
38/803 Metro HD Metro tv logo.png 2 grudnia 2016 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny brak ogólny 06:00-05:58 nie nie 16:9 HDTV
1080p 25 fps
DVB-T2 HEVC

Multipleks testowy BCAST Sp. z o.o. (BCAST Sp. z o.o. )

Nr LCN Nazwa programu Logo Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
43 Nowa TV HD 9 listopada 2016 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
46 Stars.TV StarsTV Polen.jpg 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
47 EWTN EWTN04-2008.jpg 20 października 2018 Eternal Word Television Network, Inc. Polska polski brak religijny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 MPEG-4
4/162 Polsat HD Polsat hd.png 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
59 TV Republika HD Logo Telewizji Republiki.png 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski polskie ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC

Harmonogram wyłączania telewizji analogowej w Polsce

Etapy wyłączania Harmonogram Realizacja
Etap 1 7 listopada 2012 zaprzestano emisji przez 2 nadajniki 7 listopada 2012 wyłączono nadajniki w Zielonej Górze i Żaganiu
Etap 2 28 listopada 2012 zaprzestano emisji przez 3 nadajniki 28 listopada 2012 wyłączono nadajniki w Iławie i Poznaniu
Etap 3 19 marca 2013 zaprzestano emisji przez 5 nadajników 19 marca 2013 wyłączono nadajniki w Elblągu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wiśle
Etap 4 22 kwietnia 2013 zaprzestano emisji przez 9 nadajników 22 kwietnia 2013 wyłączono nadajniki w Częstochowie, Gorlicach, Kłodzku, Opolu, Rabce, Szczawnicy, Tarnowie, Wrocławiu i Zakopanem
Etap 5 20 maja 2013 zaprzestano emisji przez 12 nadajników 20 maja 2013 wyłączono nadajniki w Białogardzie, Bydgoszczy, Gnieźnie, Kaliszu, Katowicach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lęborku, Łodzi, Pile i Świnoujściu
Etap 6 17 czerwca 2013 zaprzestano emisji przez 12 nadajników 17 czerwca 2013 wyłączono nadajniki w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Bieszczadach, Dęblinie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opocznie, Płocku, Przemyślu, Siedlcach, Suwałkach i Zamościu
Etap 7 23 lipca 2013 zaprzestano emisji przez 4 nadajniki 23 lipca 2013 wyłączono nadajniki w Giżycku, Jeleniej Górze, Leżajsku i Ostrołęce

TV Puls swoje ostatnie analogowe nadajniki wyłączyła 20 maja 2013. Tym samym jest ona pierwszym ogólnopolskim nadawcą, który zakończył nadawanie naziemne w formie analogowej. TV4 swoje ostatnie nadajniki analogowe wyłączył 17 czerwca 2013. Ostatnimi nadawcami ogólnopolskimi, którzy 23 lipca 2013 wyłączyli swoje ostatnie nadajniki analogowe są TVP, TVN i Polsat. Ostatni nadajnik telewizji analogowej w Polsce, wykorzystywany przez lokalną stację NTL Radomsko, wyłączono 16 lutego 2015 po godzinie 13:00[31].

Zasięg multipleksów

Na dzień 23 lipca 2013 zasięg multipleksów wygląda następująco:

 • MUX 1 – 98,8%
 • MUX 2 – 98,8%
 • MUX 3 – 99,5%[32].

Lista nadajników naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce

Lista bezpłatnych stacji TV

W nocy z 5 na 6 grudnia 2011 roku, w sygnale multipleksów telewizyjnych pojawiły się numery LCN (Logical Channel Number)[33]. Oznacza to, że odbiorniki podczas automatycznego strojenia powinny automatycznie umieścić dostępne programy na odpowiednich pozycjach.

Obecna lista programów to[34][35] (stan na: 1.09.2021):

Ostatnia aktualizacja: Kanał Wydarzenia 24 rozpoczyna nadawanie.

Nr LCN Nazwa programu Logo Multipleks Data startu Nadawca Kraj nadawania Język / Dżwięk Napisy TXT Napisy DVB Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu Standard nadawania Kompresja
1 TVP1 HD TVP 1 HD.jpg MUX 3 25 października 1952/10 stycznia 2011 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:15-04:30 tak tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
2 TVP2 HD TVP2 HD logo.svg MUX 3 2 października 1970/1 czerwca 2012 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny polskie polskie, angielskie ogólny 05:15-04:00 tak tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
3 TVP3 Tvp3 lo.jpg MUX 3 3 marca 2002/2 stycznia 2016 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie regionalny 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
4 Polsat Polsat 2021 gradient.svg MUX 2 5 grudnia 1992 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny, AD polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
4/162 Polsat HD Polsat hd.png MUX L4, L-Katowice 1 września 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

5 TVN TVN logo.svg MUX 2 3 października 1997 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
5/800 TVN HD TVN HD Logo 2012.PNG MUX L2, L4, Testowy TVN 28 sierpnia 2007 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 24 godziny tak tak 16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

6 TV4 TV4 pol.svg MUX 2 1 kwietnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
7 TV Puls TV Puls logo.jpg MUX 2 1 grudnia 1995/18 marca 2001 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
8 TVN 7 TVN7 logo 2021.svg MUX 2 6 grudnia 1996/1 marca 2002 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 05:15-05:05 tak nie 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
8/801 TVN 7 HD TVN 7 HD logo.PNG MUX L2, Testowy TVN 4 listopada 2011 TVN Discovery Polska Polska polski, oryginalny polskie polskie ogólny 05:15-05:05 tak nie 16:9 HDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

9 Puls 2 P22015 tv.jpg MUX 2 19 lipca 2012 Telewizja Puls Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
10 TV6 TV6 logo.svg MUX 2 30 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
11 Super Polsat Super Polsat 2021 gradient.svg MUX 2 2 stycznia 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski, oryginalny polskie brak ogólny 24 godziny tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
12 Eska TV EskaTV logo 2011.png MUX 1 28 maja 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak rozrywkowo-muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
13 TTV TTV logo 2015.png MUX 1 2 stycznia 2012 TVN Discovery Polska Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
13/802 TTV HD TTV HD – 1. logo.png MUX Testowy TVN 19 grudnia 2014 TVN Discovery Polska Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny tak nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
14 Polo TV Pollotgvg.png MUX 1 7 maja 2011 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak muzyczny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
15 Antena TV AntenaHD.png MUX 1 1 maja 2021 MWE Networks Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
16 TV Trwam TV Trwam logo.png MUX 1 12 czerwca 2003 Fundacja Lux Veritatis Polska polski brak brak społeczno-religijny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
17 Stopklatka Stopklatka logo.jpg MUX 1 15 marca 2014 Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska (główni udziałowcy Stopklatki S.A.) Polska polski, oryginalny brak polskie filmowy 24 godziny nie tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
18 Fokus TV Fokus TV logo 2015.jpg MUX 1 28 kwietnia 2014 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak brak edukacyjno-naukowy 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
21 TV Łużyce (zawieszenie nadawania) MUX L1 1 marca 1990 Telewizja Łużyce Sp. z o.o. Polska polski brak brak regionalny (dolnośląskie) 06:00-02:00 nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
22 TVT MUX L2 15 maja 2007 Telewizja TVT Sp. z o.o. Polska polski brak brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
23 TVC MUX L3, L4, L-Szczecin, L-Łódź 1994/1 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak brak regionalny (łódzkie) 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4
24 Echo24 Echo24tv.jpg MUX L1, L4 3 października 2016/2 lipca 2019 MWE Networks Polska polski brak brak lokalny (część dolnośląskiego) 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
25 TV Dami/TV Bolesławiec MUX L1 Polska polski nie nie 16:9 SDTV DVB-T
27 TV Regionalna MUX L7 1990/28 września 2015 TVL Sp. z o.o. (producent programu)/Fundacja GIA DINH (koncesjonariusz) Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
29 TVP ABC Logo TVP ABC.svg MUX 1 15 lutego 2014 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie dziecięcy 04:30-00:00 nie tak 4:3/16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
30 TVP Kultura HD TVP Kultura logo 2015.png MUX 8 24 kwietnia 2005 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak polskie kulturalny, filmowy 07:00-05:50 nie tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
31 TVP Historia TVP Historia logo.svg MUX 3 3 maja 2007 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie polskie dokumentalny 06:50-03:00 tak tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
32 TVP Sport HD Logo TVP Sport.jpg MUX 3 18 listopada 2006 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie sportowy 05:30-05:20 nie tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
34 TVP Info HD Tvp info.png MUX 3 6 października 2007/30 września 2016 (HD) Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie informacyjny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T MPEG-4
35 TVP Kobieta TVP Kobietalogozespotu.png MUX 8 8 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie poradnikowy nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
38 Metro Metro tv logo.png MUX 8 2 grudnia 2016 TVN Discovery Polska Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
38/803 Metro HD MUX Testowy TVN 2 grudnia 2016 TVN Discovery Polska Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
39 Zoom TV Zoom TV.png MUX 8 25 października 2016[36] Kino Polska TV S.A. i SPI International Polska Polska polski brak polskie ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
40 Nowa TV Nowa TV.png MUX 8 9 listopada 2016[37] Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
41 WP WP.png MUX 8 2 grudnia 2016 Wirtualna Polska Holding S.A. Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
49 4fun Kids Imagejjnkj.png MUX L3 14 grudnia 2009 4fun Media S.A. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
50 4fun.tv 4fun-tv.jpg MUX L3 14 lutego 2004 4fun Media S.A. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
51 4fun Dance 4FUN DANCE.png MUX ? 27 września 2011 4fun Media S.A. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
52 Stars.TV StarsTV Polen.jpg MUX L1, L2, L3, L4, L-Łódź, L-Szczecin 19 października 2012 JBD S.A. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4
53 Eska TV Extra Eska TV Extra - Nowy Kanał zastąpił Eska TV.png MUX L2, L3, L4, L-Łódź 16 czerwca 2017 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4
54 TVS TVS (Fernsehsender) Logo.svg MUX L-Katowice 29 marca 2008 TVS Sp. z o.o. Polska polski brak brak regionalny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
55 Super TV MUX L1, L3, L4, L-Szczecin 3 sierpnia 2020 MWE Networks Polska polski brak brak telezakupowy 24 godziny nie nie 16;9

SDTV

DVB-T MPEG-4
56 Epic Drama Epic-Drama-TV.jpg MUX L2 14 grudnia 2017 Viasat World Ltd. Polska polski brak brak filmowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
57 Polsat Viasat History Polsat Viasat History HD logo.png MUX L2 1 września 2004 Viasat World Ltd. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak brak dokumentalny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
58 Tele 5 MUX L7 19 kwietnia 2002 Polcast Television Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
59 TV Republika Logo Telewizji Republiki.png MUX L-Katowice 10 kwietnia 2013 Telewizja Republika Polska polski brak brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

MPEG-4

HEVC

60 TV Okazje TV Okazje logo.jpg MUX L3, L4, L-Szczecin 2 października 2017 TVO Sp. z o.o. Polska polski brak brak telezakupy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
61 Power TV PowerTV-logo.png MUX L1, L3, L4, L-Szczecin 19 listopada 2013 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
62 Nuta.TV MUX L1, L3, L4, L-Szczecin 1 września 2015 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
63 Home TV MUX L1, L3, L-Szczecin 19 grudnia 2010 MWE Networks Polska polski brak brak o domach 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
64 Gold TV Bbkklnbhjjj.png MUX L3, L-Szczecin 15 czerwca 2003/27 lutego 2016 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
65 Top Kids Jr (Junior Music) MUX L1, L3, L4, L-Szczecin 16 kwietnia 2019 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczny dla dzieci 6:00-23:00 nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
66 Red Carpet RedCarpetLogo.jpg MUX L3 9 listopada 2002 Edusat Sp. z o.o. Polska polski brak brak lifestylowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
67 Biznes24 MUX L3, L-Szczecin 20 marca 2020 MWE Networks & Roman Młodkowski Polska polski brak brak biznesowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
68 Ultra TV 4K MUX L3, L-Szczecin 1 października 2020 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczno-rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
69 Filmax MUX L1, L-Szczecin 30 grudnia 2020 MWE Networks Polska polski brak brak muzyczno-rozrywkowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
82 TVP 4K TVP 4K.png MUX5 11 czerwca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak polskie sportowy nie tak 16:9 4K DVB-T2 HEVC
83 TVP Kultura HD TVP Kultura logo 2015.png MUX5 23 pażdzienika 2019 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak polskie kulturalny, filmowy 07:00-05:50 nie tak 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
84 TVP Polonia HD TVP Polonia new logo.png MUX5 19 września 2019 Telewizja Polska S.A. Polska polski tak polskie polonijny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
85 TVP Rozrywka TVP Rozrywka - Logo.png MUX5 15 kwietnia 2013 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie rozrywkowy 06:15-04:30 nie nie 4:3/16:9 EDTV DVB-T2 HEVC
86 TVP Dokument HD TVPdokument-logo655.png MUX5 19 listopada 2020 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie dokumentalny 06:00-03:00 nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
87 TVP Kobieta TVP Kobietalogozespotu.png MUX5 8 marca 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski brak polskie poradnikowy nie nie 16:9 HDTV DVB-T2 HEVC
88 TVP Stream HEVC MUX5 listopad 2021 Telewizja Polska S.A. Polska polski, oryginalny brak polskie techniczny nie tak DVB-T2 HEVC
89 Legia TV MUX 8 Legia Warszawa S.A. Polska polski brak brak sportowy 24 godziny nie tak DVB-T MPEG-4
92 TVP ABC 2 MUX 8 listopad 2021 Plansze HbbTV (TVP) Polska polski brak brak dziecięcy nie tak
93 TVP Historia 2 MUX 8 1 marca 2021 Polska polski brak brak historyczny nie tak DVB-T MPEG-4
93 TVP Eszkoła Domowe Przedszkole MUX 8 23 marca 2020/1 września 2020 Polska polski brak brak edukacyjny 9:00 - 17:00 nie tak DVB-T MPEG-4
94 TVP Kultura 2 TVP Kultura 2 2020.png MUX 8 26 czerwca 2020 Polska polski brak brak kultura 8:00 - 0:00 nie tak DVB-T MPEG-4
95 Jasna Góra TV MUX 8 15 marca 2020 Polska polski brak brak transmisja mszy świętej 5:30 - 21:30 nie
96 test5 MUX 8 Plansze kontrolne Emitela[38] nie
97 test6 MUX 8 nie
98 test7 MUX 8 nie
99 EmiTV MUX 8 2018 (?) Emitel S.A. ? ? ? platforma HbbTV 24 godziny ? tak[39] ? DVB-T
100 LRT Lituanica LRT Lituanica.png MUX L-Suwałki 23 września 2007/28 lipca 2012 LRT Litwa litewski brak brak ogólny 24 godziny tak nie 16:9 SDTV DVB-T MPEG-4
109 Wydarzenia 24 HD Wydarzenia 24.jpg MUX 4 1 września 2021 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie brak informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV DVB-T HEVC
? Top Kids MUX L-Łódź 1 grudnia 2015 MWE Networks Polska polski brak brak dziecięcy 5:30-22:10 nie nie 16:9 SDTV DVB-T

DVB-T2

? RedTOP TV MUX-L2
161 Radio Silesia MUX L-Katowice 1 lipca 2014 Radio Silesia Polska polski brak regionalny (śląskie) 24 godziny nie nie stereo DVB-T MPEG-4
     Programy, które są w emisji testowej.

Lista płatnych stacji TV

Multipleks Cyfrowego Polsatu (TV Mobilna)

Kolejny multipleks został uruchomiony przez Cyfrowy Polsat na częstotliwościach początkowo przeznaczonych dla telewizji mobilnej w standardzie DVB-H. W dokumentach bywa określany jako IV multipleks telewizyjny[40]. Składa się z dwunastu kodowanych programów telewizyjnych i dwunastu programów radiowych. Dodatkowo w niskiej rozdzielczości (dla urządzeń mobilnych) powielono 6 kanałów z pozostałych multipleksów.

W 2009 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził konkurs na rezerwację częstotliwości, na których planowano nadawanie telewizji w standardzie DVB-H. W konkursie zwyciężyła firma Info-TV-FM, wygrywając z powołaną przez polskich operatorów telefonii komórkowej spółką o nazwie Mobile TV[41]. W 2011 roku, decyzją UKE, na prośbę spółki zmieniono decyzję rezerwacyjną, zezwalając na nadawanie technologii mobilnej w technologiach innych niż DVB-H[42]. Spotkało się to ze sprzeciwem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, jednak przez UKE został on uznany za bezpodstawny[43].

W 2012 roku całość udziałów w spółce Info-TV-FM przejął Cyfrowy Polsat[44]. 4 czerwca 2012 uruchomiono kodowany multipleks DVB-T, który znalazł się w ofercie Cyfrowego Polsatu pod marką TV Mobilna[45]. Usługa ta reklamowana jest jako pozwalająca „oglądać te same kanały w domu i poza domem” w ramach jednego abonamentu[46].

Lista kanałów „TV Mobilnej”

Obecna lista programów zawiera (stan na: 01.09.2021) :

Programy telewizyjne

LCN Nazwa programu Logo Multipleks Data rozpoczęcia Nadawca Kraj nadawania Język Napisy Typ Godziny nadawania Teletekst HbbTV Format obrazu
101 Polsat News Polsat News Logo.svg MUX 4 7 czerwca 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
102 TVP Seriale TVP Seriale Logo.png MUX 4 6 grudnia 2010 Telewizja Polska S.A. Polska polski polskie serialowy 05:30-05:00 tak nie 16:9 SDTV
103 Polsat Sport Polsat Sport logo 2016.png MUX 4 11 sierpnia 2000 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak sportowy 06:00-03:00 nie nie 16:9 SDTV
104 Polsat Film PolsatFilm2020.jpg MUX 4 2 października 2009 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie filmowy 24 godziny tak nie 4:3/16:9 SDTV
105 Comedy Central Comedy Central 2018.svg MUX 4 19 października 2006 Viacom Media Networks Polska polski brak rozrywkowo-serialowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
106 Nick Polska Nick (Logo).png MUX 4 10 lipca 2008 Viacom Media Networks Polska polski brak dla dzieci 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
107 Kino Polska Kino polska 02 2.jpg MUX 4 20 grudnia 2003 SPI International Polska Polska polski polskie filmowy 24 godziny nie nie 4:3/16:9 SDTV
108 Polsat Sport Extra Polsat Sport Extra logo 2016.png MUX 4 15 października 2005 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski brak sportowy 06:00-03:00 nie nie 16:9 SDTV
109 Wydarzenia 24 HD Wydarzenia 24.jpg MUX 4 1 września 2021 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie informacyjny 24 godziny nie nie 16:9 HDTV
122 Polsat Comedy Central Extra Polsat Comedy Central Extra logo.jpg MUX 4 30 czerwca 2002/14 stycznia 2011/3 marca 2020 Viacom Media Networks Polska polski brak serialowy 24 godziny nie nie 16:9 SDTV
123 Polsat Café PolsatCafe2020.jpg MUX 4 1 sierpnia 2004/6 października 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie dla kobiet 24 godziny tak nie 4:3/16:9 SDTV
124 Polsat Play Polsat PLAY.png MUX 4 6 października 2008 Telewizja Polsat Sp. z o.o. Polska polski polskie dla mężczyzn 24 godziny tak nie 4:3/16:9 SDTV
125 Tele 5 MUX 4 19 kwietnia 2002 Polcast Television Polska polski brak ogólny 24 godziny nie nie 16:9 SDTV

Programy radiowe

Nr LCN Nazwa programu Logo Multipleks Data startu Nadawca Kraj nadawania Język Typ Godziny nadawania
134 Muzo.fm Logomuzofm.png MUX 4 20 października 2014 Radio PiN S.A. Polska polski radiowy 24 godziny
135 Moje Polskie Radio MUX 4 lipiec 2010 Polskie Radio S.A. Polska polski radiowy 24 godziny
136 RMF FM RMF FM logo.svg MUX 4 15 stycznia 1990 Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. Polska polski radiowy 24 godziny
137 RMF Maxxx RMF Maxxx logo.png MUX 4 2004 Grupa RMF Sp. z o.o. Sp. k. Polska polski radiowy 24 godziny
138 Radio Zet Radio ZET logo.png MUX 4 28 września 1990 Eurozet Sp. z o.o. Polska polski radiowy 24 godziny
139 Antyradio Warszawa MUX 4 2005 Eurozet Sp. z o.o. Polska polski radiowy 24 godziny
140 Radio Plus MUX 4 1992 Eurozet Sp. z o.o. Polska polski radiowy 24 godziny
141 Radio Złote Przeboje 100,1 FM Warszawa MUX 4 1997 Grupa Radiowa Agory Polska polski radiowy 24 godziny
142 Tok FM Tok-fm.png MUX 4 1998 Grupa Radiowa Agory Polska polski radiowy 24 godziny
143 Rock Radio MUX 4 31 stycznia 2014 Grupa Radiowa Agory Polska polski radiowy 24 godziny
144 Eska Rock MUX 4 2004 Grupa Radiowa Time Polska polski radiowy 24 godziny
145 Vox FM Vox kwadrat 2.jpg MUX 4 31 października 2005 Grupa Radiowa Time Polska polski radiowy 24 godziny

     – kanał zakodowany

ostatnia aktualizacja Tele 5 zastapił TVN Style

Krytyka i kontrowersje

Główne kontrowersje związane były z faktem, że na dzień 26 kwietnia 2011 trzy z czterech wybranych w konkursie dotyczącym MUX1 stacji nie nadawały żadną dostępną drogą rozsiewczą. W późniejszym okresie SPI zrezygnowało z miejsca w MUX1 i zostało ono przyznane kanałowi PoloTV, należącemu do ZPR S.A. Stacja U-TV w momencie rozpoczęcia emisji zmieniła nazwę na TTV.

Przy udzielaniu koncesji KRRiTV miała kierować się różnorodnością programową oraz konkurencyjnością. Tymczasem większość nowych programów dopuszczonych do cyfrowego nadawania naziemnego ma podobny i wybitnie powtórkowy charakter (TVN7 i TTV korzystają z biblioteki programowej głównego kanału TVN, również na kanałach TV6 i Puls 2 można obejrzeć wiele programów emitowanych wcześniej odpowiednio na TV4 i TV Puls, natomiast jedyny kanał sportowy dostępny wcześniej w telewizji cyfrowej Polsat Sport News najczęściej emituje powtórki z pozostałych anten sportowych Polsatu, czyli Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra, a programy telewizji publicznej często emitują programy z archiwum TVP). Z czasem kanał Polsat Sport News został zastąpiony kanałem Super Polsat, będący kolejnym kanałem powtórkowym anten Polsatu.

Brak przejrzystości podczas przyznawania koncesji spowodował nieprzyznanie jej niektórym nadawcom z powodów finansowych, tymczasem dopuszcza się sytuację, w której po wystartowaniu multipleksu dotychczasowi nadawcy nie wykorzystują przyznanych częstotliwości, w miejscu których nadawane są plansze kontrolne. Wszystko to spowodowało, że nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła wiele zastrzeżeń i pytań do KRRiTV, a znawcy rynku [kto?] zastanawiają się, czy nie zainteresować sprawą NIK oraz CBA[47][48][49].

W 2011-2012 wybuchły protesty przeciwko decyzji KRRiT o nieprzyznaniu koncesji na nadawanie na MUX-1 TV Trwam, prowadzonej przez fundację Lux Veritatis[50][51][52]. 25 maja wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji, wypowiadając się po stronie Rady[53][54]. Wyrok jest nieprawomocny, Założyciel Fundacji, o. Tadeusz Rydzyk zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego[55].

Fakt pojawienia się w multipleksach podstawowych kanałów telewizyjnych, wywołał obawy u operatorów płatnej telewizji, gdyż jakoby miałoby to negatywnie się odbić na ich rentowności[56].

Koszty kampanii informacyjnych i brak dofinansowania

Na kampanię informującą o cyfryzacji naziemnej telewizji wydano łącznie przez trzy lata nieco ponad 5 mln zł, do tego doszedł darmowy czas antenowy w telewizji. Nie zdecydowano się na dofinansowanie zakupu dekoderów tv[57].

Uwagi

 1. Pomimo wyłączenia naziemnego sygnału analogowego nadawcy lokalni Telewizja Łużyce, TVT (stacja telewizyjna) i NTL Radomsko w dalszym ciągu nadawali swój program naziemną drogą analogową. Nadawcy lokalni zostali zobowiązani do wyłączenia sygnału analogowego do 17 czerwca 2015 roku

Przypisy

 1. KRRiT: Rynek telewizyjny w II kwartale 2015 roku. krrit.gov.pl. [dostęp 2014-01-26]. Cytat: Rynek telewizyjny w II kwartale 2015 roku
 2. Naziemna Telewizja Cyfrowa w Polsce DVB-T2/HEVC / Telewizja Naziemna, Telewizja Naziemna [dostęp 2021-08-18] (pol.).
 3. Emitel – Co to jest naziemna telewizja cyfrowa.
 4. Ustawa z 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 649)
 5. Rozpoczęcie cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, UKE, 1 października 2009 [zarchiwizowane z adresu 2011-11-05].
 6. http://media2.pl/media/58708-strezynska:-cyfrowa-telewizja-za-rok.html, Wypowiedź Anny Streżyńskiej z 18.11.2009.
 7. Wypowiedź Witolda Kołodziejskiego z 7.06.2010.
 8. Wypowiedź Anny Streżyńskiej z 8.07.2010.
 9. Gazeta Wyborcza z 2010-07-16.
 10. Gazeta Wyborcza 2010.07.22.
 11. Pressserwis.pl 26.07.2010.
 12. Gazeta Wyborcza z 2010-09-15.
 13. Opinia dotycząca sposobu umożliwienia cyfrowej emisji programów lokalnym nadawcom TV, UKE, 19 kwietnia 2011 [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2013-12-20].
 14. Wyniki konsultacji dla Telewizji Odra, TVT, Łużyce i NTL-Radomsko, UKE, 29 czerwca 2011 [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2013-12-20].
 15. TV Odra: KRRiT nic nie robi w sprawie lokalnych stacji | TV naziemna – świat – SATKurier.pl, www.satkurier.pl [dostęp 2017-11-25].
 16. TV Odra walczy o możliwość emisji w DVB-T | TV naziemna – świat – SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25].
 17. Wyłączenie analogu – kłopot regionalnych stacji | TV naziemna – świat – SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25].
 18. UKE pracuje nad MUX-ami dla lokalnych nadawców | TV naziemna – świat – SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25].
 19. MUX lokalny w Polsce coraz bliżej | TV naziemna – świat – SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25].
 20. UKE uruchamia MUX lokalny. Kto się w nim pojawi? | TV naziemna – świat – SATKurier.pl, satkurier.pl [dostęp 2017-11-25].
 21. Dz.U. z 2021 r. poz. 515
 22. Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN.. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2014-05-06. [dostęp 2014-05-06].
 23. a b Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nadania programom i usługom w strumieniu DVB-T obowiązujących w Polsce numerów identyfikacyjnych ONID, NID, TSID, SID i LCN., 1 marca 2016 [dostęp 2017-01-02].
 24. RadioPolska • Polska: MUX-8 w siedmiu województwach | Blog, radiopolska.pl [dostęp 2017-11-25].
 25. Co z MUX L5, L6 i L8?. [dostęp 2018-06-02].
 26. Testy MUX L1
 27. Powrót MUX-L1 jako emisja testowa
 28. MUX-L1, fmscan.org [dostęp 2021-11-19].
 29. MUX-L2, fmscan.org [dostęp 2021-11-19].
 30. MUX-L3, fmscan.org [dostęp 2021-11-19].
 31. RadioPolska • Radomsko: Ostatnie tchnienie smoka analoga | Blog, radiopolska.pl [dostęp 2017-11-25].
 32. Koniec analogowej tv – Kalendarium Cyfryzacji. SATKurier.pl, 2013-07-22. [dostęp 2013-07-23].
 33. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/stanowiska/2018/numery-identyfikacyjne_2018-05-17_stanowisko-krrit.pdf
 34. SATKurier.pl – Zmiany w DVB-T – zamieszanie u widzów [dostęp [2013-12-20].
 35. Jakie programy telewizyjne będzie można odbierać? na Telewizja-Cyfrowa.com [dostęp [2013-12-20].
 36. Zoom TV wystartuje 25 października | Polonica – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2016-10-14].
 37. Nowa TV wystartuje 9 listopada | Polonica – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2016-10-14].
 38. Interia.pl, Nadawcy zakończyli negocjacje z EmiTelem, w MUX 8 plansze [dostęp 2017-12-30].
 39. Od 8 grudnia EmiTel testuje HbbTV w MUX 8 | HbbTV – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-12-30].
 40. https://web.archive.org/web/20130620023918/http://www.transport.gov.pl/files/0/1791824/PlanDTTxx11zalacznik2planykanalowerevpk20091106.pdf
 41. Wyniki konkursu na TV mobilną, UKE, 6 marca 2009 [zarchiwizowane z adresu 2009-03-10].
 42. Info-TV-FM z neutralnością technologiczną, telepolis.pl, 4 marca 2011 [zarchiwizowane z adresu 2011-03-12].
 43. Info-TV-FM ma rezerwację, ale nie wie, co z nią zrobi.
 44. Cyfrowy Polsat oficjalnie właścicielem INFO-TV-FM.
 45. TV Mobilna w ofercie Cyfrowego Polsatu, telepolis.pl, 5 czerwca 2012 [zarchiwizowane z adresu 2012-06-06].
 46. TV Mobilna – prawdziwa rewolucja w telewizji!, Cyfrowy Polsat [zarchiwizowane z adresu 2012-06-06].
 47. – Pytania o przejrzystość udzielania koncesji DVB-T.
 48. – Ponad milion podpisów za TV Trwam w DVB-T.
 49. – Konkurencyjność w DVB-T.
 50. Biskupi apelują o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym, Radio Maryja, 16 stycznia 2012 [dostęp 2012-06-17] [zarchiwizowane z adresu 2012-02-07].
 51. Afera o multipleks dla TV Trwam, Salon24.pl, 5 stycznia 2012 [dostęp 2012-06-17] [zarchiwizowane z adresu 2012-01-09].
 52. PiS: odsunięcie TV Trwam od multipleksu przyjmujemy z oburzeniem, Onet.pl, 26 maja 2012 [dostęp 2012-06-17] [zarchiwizowane z adresu 2012-05-28].
 53. Jest wyrok ws. multipleksu dla TV Trwam Wirtualna Polska [Dostęp 2012-06-17].
 54. WSA oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis ws. multipleksu dla TV Trwam, Gazeta.pl, 25 maja 2012 [dostęp 2012-06-17] [zarchiwizowane z adresu 2012-05-27].
 55. Tadeusz Rydzyk, Apel o zbieranie podpisów pod pismami do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przydzielenia miejsca na multipleksie, Radio Maryja, 2 stycznia 2012 [dostęp 2012-06-17] [zarchiwizowane z adresu 2012-01-08].
 56. Operatorzy płatnej TV boją się DVB-T? Media2.pl [dostęp 2012-06-17].
 57. Rozmowa z Igorem Ostrowskim, wiceministrem administracji i cyfryzacji – RPkom – rp.pl

Linki zewnętrzne