Stefan Sarnowski (zm. 1678)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Stefan Sarnowski
Herb
Jastrzębiec
Data śmierci

1678

Stefan Sarnowski herbu Jastrzębiec (zm. w 1678 roku) – podkomorzy łęczycki w latach 1668-1678, chorąży mniejszy łęczycki w latach 1663-1668, marszałek sejmu abdykacyjnego 1668 roku[1].

Poseł sejmiku łęczyckiego na sejm 1658, sejm 1659, sejm 1662 roku, sejm 1664/1665 roku, sejm 1665 roku, drugi sejm 1666 roku, sejm 1667 roku, sejm nadzwyczajny 1668 roku, sejm nadzwyczajny (abdykacyjny) 1668 roku[2]. Na sejmie abdykacyjnym 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[3]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z województwa łęczyckiego[4]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie [5].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa łęczyckiego w 1669 roku[6], podpisał jego pacta conventa[7]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województwa łęczyckiego[8]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa łęczyckiego[9].

Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku. Poseł na sejm grodzieński 1678-1679 roku[10]. Poseł na sejm 1677 roku z nieznanego sejmiku[11].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 155.
 2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 365.
 3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
 4. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 67.
 5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 499.
 6. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
 7. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]
 8. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 111.
 9. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
 10. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 143.
 11. Robert Kołodziej, "Ostatni wolności naszej klejnot". Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 509.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
 • Urzędnicy łęczyccy, sieradzccy i wieluńscy XIII-XV w. spisy oprac. Janusz Bieniak, Alicja Szymczakowa. Wyd. Wrocław 1985, s. 287.