Michał Leon Drucki Sokoliński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Michał Leon Sokoliński
Herb
Druck
Rodzina

Druccy Sokolińscy

Data śmierci

8 października 1690

Ojciec

Heronim Drucki Sokoliński, pisarz ziemski orszański

Matka

Gryzelda Stankiewicz, starościanka mińska

Żona

1. Anna Galińską
2. Anna Koziełł-Poklewska, stolniczanka upicka
3. Helena Ciechanowiecka, oboźnianka litewska

Dzieci

Karol Michał Drucki Sokoliński, kasztelan smoleński
Teresa, żona Daniela Wyhowskiego, kasztelana mińskiego

Michał Leon Drucki Sokoliński herbu własnego (zm. 8 października 1690) – marszałek sejmu nadzwyczajnego 1672 roku, pisarz wielki litewski w 1672 roku, marszałek orszański w latach 1655–1690, cześnik orszański w 1654 roku.

Poseł sejmiku orszańskiego na sejm 1665 roku[1]. Poseł sejmiku mińskiego powiatu orszańskiego na sejm wiosenny 1666 roku[2]. Poseł sejmiku orszańskiego na drugi sejm 1666 roku i sejm 1667 roku[1].

Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z powiatu wileńskiego[3]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[4]. Był posłem powiatu smoleńskiego województwa smoleńskiego na sejm nadzwyczajny 1672 roku[5]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z województwa brzeskolitewskiego był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[6]. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa wileńskiego i posłem tego województwa na sejm elekcyjny. Poseł na sejm 1677 roku wyznaczony do Trybunału Skarbowego Wielkiego Księstwa Litewskiego[7]. Poseł na sejm 1685 roku[8].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 385.
  2. Paweł Krakowiak, Dwa Sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 484.
  3. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 76.
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 498.
  5. Leszek A. Wierzbicki, Posłowie litewscy na sejm nadzwyczajny 1672 roku, w: Wschodni Rocznik Humanistyczny, Tom 3 (2006), s. 90.
  6. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 132.
  7. Volumina Legum, Petersburg 1860, s. 252.
  8. Robert Kołodziej, Litewski sejmik generalny w Słonimiu na tle sytuacji w Rzeczypospolitej przed sejmem 1685 roku, w: Res Historica, nr 40 (2015), s. 108.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  • Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII w. Spisy, oprac. H. Lulewicz, A Rachuba, Kórnik 1994, s. 241.