Maciej Maniecki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Maciej Maniecki
Herb
Sokola
Data śmierci

1638

Maciej Maniecki z Pigłowic herbu Sokola (zm. 1638) – marszałek sejmu zwyczajnego w Warszawie w 1629 roku[1], marszałek Trybunału Głównego Koronnego w Piotrkowie w 1631, podkomorzy poznański w latach 1625-1637, podsędek kaliski w latach 1613-1625, wojski kaliski w latach 1612-1613[2], komornik graniczny kaliski.

Wielokrotny marszałek sejmikowy. Poseł na sejmy w 1619, 1623, 1626 (nadzwyczajny)[3], 1627[3], 1632, 1633 i 1637. Poseł na sejm zwyczajny 1629 roku z województwa poznańskiego i kaliskiego[4]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 16 lipca 1632 roku[5]. Poseł poznański na sejm konwokacyjny 1632 roku[6]. Jako poseł województwa poznańskiego i kaliskiego na sejm elekcyjny 1632 roku wszedł w skład komisji korektury prawa koronnego[7]. Deputat na Trybunał Główny Koronny w Piotrkowie w 1631 roku z województwa poznańskiego[8]. Poseł na sejm koronacyjny 1633 roku[9].

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa poznańskiego w 1632 roku[10], podpisał jego pacta conventa[11].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Władysław Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793, Kraków 1948, s. 148-149.
 2. Urzędnicy Wielkopolscy XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Adam Bieniaszewski, 1987, s. 215-216.
 3. a b Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 96.
 4. Anna Filipczak-Kocur, Sejm zywczajny z roku 1629, Warszawa-Wrocław 1979, s. 105.
 5. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
 6. Volumina Legum, t. III, Petersburg, 1859, s. 352.
 7. Włodzimierz Kaczorowski, Korektura prawa na sejmach okresu bezkrólewia 1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 1633 roku, w: Acta Universitatis Wratislaviensis No 3270. PRAWO CCCXI. Wrocław 2010, s. 165.
 8. Materiały Włodzimierza Dworzaczka, Regesta Zapisów Trybunału Piotrkowskiego 455 (Nr. 28b)
 9. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 172.
 10. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., s. A2.
 11. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 17.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]