Władysław Witwicki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Władysław Witwicki
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 1878-04-3030 kwietnia 1878
Lubaczów
Data i miejsce śmierci 1948-12-2121 grudnia 1948
Konstancin
Zawód psycholog, tłumacz, filozof
Uczelnia Uniwersytet Warszawski

Władysław Witwicki (Józef Sas Wasylkowicz[1]) (ur. 30 kwietnia 1878 w Lubaczowie[2], zm. 21 grudnia 1948 w Konstancinie[3]) – jeden z ojców polskiej psychologii, filozof i historyk filozofii, tłumacz Platona, teoretyk sztuki i artysta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Wykształcenie[edytuj | edytuj kod]

W latach 1884-1888 uczęszczał do szkoły powszechnej we Lwowie, w latach 1888-1896 do Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum im. Franciszka Józefa. Od 1896 roku był studentem Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie studiował m.in. filozofię i psychologię. W 1901 roku doktoryzował się na tymże uniwersytecie z filozofii jako przedmiotu głównego i zoologii jako przedmiotu pobocznego, broniąc rozprawę pt. Analiza psychologiczna ambicji. W tym samym roku studiował przez kilka miesięcy na uniwersytetach w Wiedniu (pod kierunkiem Aloisa Höflera) i Lipsku (pod kierunkiem Wilhelma Wundta)[2]. 1 października 1904 roku po obronie rozprawy habilitacyjnej pt. Analiza psychologiczna objawów woli został docentem filozofii Uniwersytetu Lwowskiego[4]. Był uczniem Kazimierza Twardowskiego i stypendystą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W latach 1911-1918 był członkiem Komitetu Redakcyjnego i jednym z najaktywniejszych współpracowników czasopisma Ruch Filozoficzny[4].

Późniejsze lata[edytuj | edytuj kod]

W 1919 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1920 profesorem zwyczajnym psychologii na Uniwersytecie Warszawskim[5]. Był również profesorem na Uniwersytecie Lwowskim. W czasie okupacji Witwicki prowadził tajne nauczanie, nie zaprzestał pracy artystycznej, naukowej i przekładowej, ale nie prowadził działalności psychologicznej. Jego prace i przekłady z tego okresu zostały wydane dopiero po 1956 roku[6]. W latach 1946-1948 prowadził zajęcia z psychologii ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego w swoim domu w Konstancinie[7].

Rodzina[edytuj | edytuj kod]

Był piątym dzieckiem Urszuli z domu Wolińskiej i Ludwika-Filipa Wasylkowicza Witwickiego[8]. Ojciec Janusza, twórcy Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa[9], oraz stryj Michała, znanego architekta i konserwatora zabytków.

Dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Wkład w rozwój psychologii[edytuj | edytuj kod]

Podręczniki[edytuj | edytuj kod]

Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich psychologów. Był autorem pierwszych, wielokrotnie wznawianych i rozszerzanych polskich podręczników do psychologii, które odegrały istotną rolę w polskiej psychologii okresu międzywojennego[10][11].

Teoria kratyzmu[edytuj | edytuj kod]

Oryginalna teoria psychologiczna Witwickiego to kratyzm (od gr. kratos – siła), uzasadniająca zmiany stanów emocjonalnych jednostki dążeniem do uzyskania poczucia mocy. O randze teorii kratyzmu świadczy jej zbieżność z ogłoszoną później (1912) teorią dążenia do mocy Alfreda Adlera. Zbieżność myśli obu uczonych świadczy o osadzeniu psychologicznych poglądów Witwickiego w nurcie nauki europejskiej[12].

Psychologia religii[edytuj | edytuj kod]

Jako jeden z nielicznych na świecie, Witwicki wprowadził zagadnienie religijności do podręcznika psychologii[13]. Mimo niekonfesyjnego charakteru poglądów, przyznał poczuciu religijnemu kluczową rolę w światopoglądzie (chociaż uważał, że nie jest ono zjawiskiem powszechnym[14]). W skład tego poczucia wchodzą: podobne do opisanego przez Rudolfa Otto poczucie świętości, antropocentryczne i antropomorficzne odczucie świata (obejmujące potrzebę wiary w nieśmiertelność osobistą) oraz magiczne pojmowanie zjawisk i związków między nimi[15]. Opublikowana przed drugą wojną światową jedynie we Francji Wiara oświeconych (1939) jest studium teoretycznym i empirycznym z psychologii religii[16]. Zawiera ona zręby teorii wiary religijnej, zilustrowane materiałami z przeprowadzonych osobiście przez jej autora badań empirycznych. Rezultaty tych badań pozwoliły Witwickiemu na dokładniejsze sformułowanie psychologicznej zasady sprzeczności. Stały się podstawą tezy o istnieniu w ludzkiej wiedzy sfery supozycji, na którą składają się sądy wydane bez tzw. momentu asercji lub też przekonania nieszczere. W sferze supozycji Witwicki „umiejscowił” wiarę religijną ludzi oświeconych[17]. Jako „przekonanie na niby”, wiara taka jest stopniowalna, od nieomal pewności do prawie całkowitego zwątpienia. W pierwszym przypadku typ religijności może być nazwany ortodoksyjnym. Pozostałe typy to religijność subiektywna (selektywna) i religijność symboliczno-alegoryczna. Osoby pierwszego i drugiego typu mają trudności z godzeniem przekonań religijnych z wiedzą naukową (tzw. paraliż logiczny) i z rozstrzyganiem dylematów moralnych (tzw. paraliż moralny)[18][19][20]. Najbardziej znaczący dla niekonwencjonalnej postawy Witwickiego wobec zagadnień psychologicznych był sceptycyzm w stosunku do tego, co opiera się jedynie na nawyku, przesądzie, tradycji i zabobonie[21]. W swoim tłumaczeniu ewangelii Mateusza i Marka (Dobra Nowina według Mateusza i Marka), opatrzonym obszernym komentarzem, Witwicki przeprowadza analizę psychologiczną tekstu oraz osób w nim występujących[22], kwestionując między innymi zdrowie psychiczne Jezusa[23][24][25].

Psychologiczna zasada sprzeczności[edytuj | edytuj kod]

Witwicki odwołując się do wyników własnych badań stwierdził, że zasada ta w sformułowaniu: „Żaden człowiek nie może jednocześnie jednego i tego samego twierdzić i przeczyć o jednym i tym samym przedmiocie” – jest fałszywa. Przeczy jej bowiem szereg faktów rejestrowanych w psychologii marzeń sennych, doznań estetycznych, przeżyć religijnych i magicznych[26]. Według niego można tę zasadę utrzymać jedynie w brzmieniu:

Quote-alpha.png
Człowiek w stanie pełnego czuwania, kiedy przytomnie i jasno myśli, unika, o ile może, sądów sprzecznych, a z dwóch sądów przedstawionych sprzecznych jeden uważa wtedy za fałszywy, choć nie zawsze wie który właśnie jest w danym wypadku fałszywy[27].

Badania Witwickiego w tym zakresie kontynuowała jego uczennica Aniela Meyer-Ginsbergowa[28]. Wyniki owych badań opublikowała w pracy doktorskiej Badania nad psychologiczną zasadą sprzeczności[29].

Tłumaczenia dzieł Platona[edytuj | edytuj kod]

Był znawcą kultury starożytnej, autorem wybitnego literacko i głęboko zakorzenionego w polskiej kulturze przekładu niemal całości dzieł Platona (z komentarzami). W 1909 roku wydany został pierwszy z przetłumaczonych dialogów Platona (Uczta). Witwicki do końca życia zajmował się tłumaczeniem i objaśnianiem dzieł Platona. Przekłady te, mimo niespecjalistyczności filozoficznej i filologicznej, uznaje się za doskonałe pod względem psychologicznego realizmu, plastyczności, przystępności, obrazowości, konkretności i wnikliwości analiz[30][31].

Filozofia[edytuj | edytuj kod]

Mimo zasadniczo humanistycznej orientacji jego badań, jest on zaliczany do grona myślicieli związanych ze szkołą lwowsko-warszawską[32].

Etyka[edytuj | edytuj kod]

Witwicki zajmował się budową etyki świeckiej przez prawie 50 lat, od publikacji Analizy psychologicznej ambicji (1900), aż do śmierci w 1948 roku[33]. W objaśnieniach do tłumaczenia Eutyfrona napisał:

Quote-alpha.png
Podstaw etyki nie należy szukać w mitach i sympatiach bóstw, tylko gdzieś indziej. Wartość etyczna ludzkich czynów nie zależy od sympatii bogów[34].

Podobnie jak u Tadeusza Kotarbińskiego, również u Witwickiego świeckość etyki nie polegała wyłącznie na świeckości formy, czyli na świeckim uzasadnianiu zakazów i nakazów moralnych, lecz przede wszystkim wyrażała się w świeckiej treści uznawanych wartości, takich jak wiedza, krytycyzm, samodzielność, ambicja, pragnienie tworzenia kultury[35].

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

Książki i audycje[edytuj | edytuj kod]

 • Z psychologii stosunków osobistych (1907)
 • W sprawie przedmiotu i podziału psychologii (1912)
 • Psychologia do użytku słuchaczów wyższych szkół naukowych t. 1–2 (1925–1927)
 • Zarys psychologii (1928)
 • Wiadomości o stylach (1934)
 • Rozmowa o jedności prawdy i dobra (1936)
 • Przechadzki ateńskie (cykl audycji radiowych 1939, wyd. 1947)
 • Platon jako pedagog (1947)
 • O widzeniu przedmiotów (1954)
 • Pogadanki obyczajowe (1957)
 • Wiara oświeconych (fr.: La foi des éclairés, Paris 1939[36][37][38]; wydania polskie: 1959[39], 1980)

Tłumaczenia[edytuj | edytuj kod]

 • Dobra Nowina według Mateusza i Marka – tłum. ewangelii Mateusza i Marka (Warszawa 1958)
 • Dialogi Platona
 • Lukian z Samosaty, Dialogi wybrane (Wr. 1949);
 • Uczta (Lwów 1909, Kęty 2002);
 • Fajdros (Lwów 1918, Kęty 2002);
 • Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton (Lwów 1920, Kęty 2002);
 • Hippiasz Mniejszy. Hippiasz Większy. Ion (Lwów 1921, Wwa 1958);
 • Gorgiasz (Lwów 1923, Wwa 1958);
 • Protagoras (Lwów 1923, Wwa 1991);
 • Fedon (Lwów 1925, Wwa 1958, Kęty 2002);
 • Menon (Wwa 1935, 1959);
 • Teajtet (Wwa 1936, 1959);
 • Charmides i Lizys (Wwa 1937, 1959);
 • Laches (Wwa 1937, 1958);
 • Fileb (Wwa 1938, Kęty 2002);
 • Państwo (I–II, Wwa 1948, 1991);
 • Timaios. Kritias (Wwa 1951, Kęty 2002);
 • Sofista. Polityk (Wwa 1956, Kęty 2002);
 • Eutydem (Wwa 1957); Państwo. Z dodatkiem siedmiu ksiąg Praw (Wwa 1958; Państwo. Prawa (VII ksiąg), Kęty 1982, 2004
 • Protagoras (Wwa 1958, 1991);
 • Parmenides (Wwa 1961);

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. O nas – Wydział Psychologii UW
 2. a b Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 117. ISBN 83-214-0301-8.
 3. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 120. ISBN 83-214-0301-8.
 4. a b Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 118. ISBN 83-214-0301-8.
 5. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 19. ISBN 83-214-0301-8.
 6. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 143. ISBN 83-232-0332-6.
 7. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 117, 184. ISBN 83-232-0332-6.
 8. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 233. ISBN 83-232-0332-6.
 9. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 234. ISBN 83-232-0332-6.
 10. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 134. ISBN 83-214-0301-8.
 11. Teresa Rzepa: Witwicki Władysław. W: Słownik psychologów polskich. Elwira Kosnarewicz, Teresa Rzepa, Ryszard Stachowski (red.). Poznań: Instytut Psychologii UAM, 1992, s. 214.
 12. Teresa Rzepa: Witwicki Władysław. W: Słownik psychologów polskich. Elwira Kosnarewicz, Teresa Rzepa, Ryszard Stachowski (red.). Poznań: Instytut Psychologii UAM, 1992, s. 216.
 13. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 123. ISBN 83-232-0332-6.
 14. Jan Szmyd: Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 178. ISBN 83-86841-54-0.
 15. Jan Szmyd: Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 179-180. ISBN 83-86841-54-0.
 16. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 8, 85. ISBN 83-214-0301-8.
 17. Teresa Rzepa: Witwicki Władysław. W: Słownik psychologów polskich. Elwira Kosnarewicz, Teresa Rzepa, Ryszard Stachowski (red.). Poznań: Instytut Psychologii UAM, 1992, s. 217.
 18. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 84-89. ISBN 83-214-0301-8.
 19. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 136-139. ISBN 83-232-0332-6.
 20. Jan Szmyd: Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 187-190, 193-194. ISBN 83-86841-54-0.
 21. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 201. ISBN 83-232-0332-6.
 22. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 90. ISBN 83-214-0301-8.
 23. Jan Szmyd: Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 195-197. ISBN 83-86841-54-0.
 24. Karina Jarzyńska: Jezus jako egocentryczny schizotymik (pol.). Racjonalista.pl, 2008-04-10. [dostęp 2018-07-27].
 25. Amadeusz Citlak. Psychobiography of Jesus Christ in view of Władysław Witwicki's theory of cratism. „Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration”. 21 (1-2), s. 155-184, grudzień 2015. Towarzystwo Naukowe KUL. DOI: 10.2478/pepsi-2015-0007. ISSN 2300-0945. 
 26. Jan Szmyd: Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 204. ISBN 83-86841-54-0.
 27. Władysław Witwicki: Psychologia. T. 1. Warszawa: PWN, 1962, s. 380-381. OCLC 14619561.
 28. Jan Szmyd: Psychologiczny obraz religijności i mistyki. Z badań psychologów polskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996, s. 204-217. ISBN 83-86841-54-0.
 29. Aniela Meyer-Ginsbergowa: Badania nad psychologiczną zasadą sprzeczności. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Psychologiczne, 1935. OCLC 491261134.
 30. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 8-9, 100, 118. ISBN 83-214-0301-8.
 31. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 99-102. ISBN 83-232-0332-6.
 32. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 16-17. ISBN 83-232-0332-6.
 33. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 91. ISBN 83-214-0301-8.
 34. Platon: Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, s. 216 (objaśnienia W. Witwickiego). ISBN 83-01-01574-8.
 35. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 98. ISBN 83-214-0301-8.
 36. Władysław Witwicki: La foi des éclairés. Izydora Dąmbska (tłum. na franc.). Paris: Libraire Félix Alcan, 1939. OCLC 860431360.
 37. Teresa Rzepa: Psychologia Władysława Witwickiego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1991, s. 236. ISBN 83-232-0332-6.
 38. Andrzej Nowicki: Witwicki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982, s. 22. ISBN 83-214-0301-8.
 39. Władysław Witwicki: Wiara oświeconych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. OCLC 716280433.