Rodzimy Kościół Polski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rodzimy Kościół Polski
Ilustracja
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Rodzimowierstwo
 └ Rodzimowierstwo słowiańskie
Strona internetowa
Chram Mazowiecki, Święto plonów (2007)

Rodzimy Kościół Polskirodzimowierczy związek wyznaniowy, nawiązujący do etnicznych, przedchrześcijańskich wierzeń Słowian. Siedzibą wyznania jest Warszawa. Na terenie kraju działają świątynie skupiające wyznawców z danego regionu[1].

Nazwa związku[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Rodzimego Kościoła Polskiego wzorowana jest na nazwie Kościoła zrzeszającego potomków dawnych (rdzennych) mieszkańców Ameryki, Indian: Native American Church. Rodzimy Kościół Polski, wzorem Rodzimego Kościoła Amerykańskiego, nawiązuje także do dawnych (przedchrześcijańskich) wierzeń etnicznych, jednocześnie przy tym respektując przybyłe później wyznania[2]. Sam termin Kościół w nazwie został użyty wyłącznie w znaczeniu religijnej organizacji wyznawców i ich duchowieństwa.

Podstawy założeń wyznaniowych[edytuj | edytuj kod]

Wiara Rodzimego Kościoła Polskiego z jednej strony opiera się na henoteizmie, a z drugiej na syntezie panteizmu (czy nawet panenteizmu) i politeizmu – czyli na przekonaniu, że o losie świata decyduje siła kosmiczna zwana Bogiem Najwyższym (przez wielu rodzimowierców z RKP utożsamianym z Metawszechświatem), którego poszczególnymi przejawami (kolejnymi wcieleniami) są inni, pomniejsi bogowie.

Choć oficjalnie w RKP boga najwyższego określa się mianem Świętowit, o tyle w powszechnym użyciu równie popularne są pozostałe imiona ze szczytu rodzimowierczego panteonu słowiańskich bogów (jak np. Perun czy Swaróg); członkowie RKP przyjmują bowiem, iż Bóg Najwyższy niezależnie od imienia pod jakim będzie czczony zawsze pozostanie Bogiem Najwyższym, a jego rzeczywiste, prawdziwe imię (o ile takowe w ogóle posiada) zawsze pozostanie poza ograniczoną ludzką percepcją. Członkowie tego związku wierzą, iż w takiej postaci (jako wieczny, nieskończony i nieograniczony absolut – w sobie zawierający wszelkie racje swego bytu) Bóg Najwyższy nie może być opisywany powszechnie używanymi pojęciami dobra i zła czy też innymi ludzkimi subiektywnymi kryteriami. Jednocześnie przyjmują jednak, że tym kryteriom (choć w różnej skali) podlegają pozostali, pomniejsi bogowie i boginie, znajdujący się bliżej poszczególnych sfer ludzkiej egzystencji. Pozostali bogowie i boginie (będący uproszczonymi przejawami Boga Najwyższego) sprawują pieczę nad konkretnymi aspektami związanymi z naturą (z którymi często są wręcz utożsamiani)[1][3].

Symbole religijne związku[edytuj | edytuj kod]

Rodzimy Kościół Polski posługuje się trzema symbolami religijnymi. Są nimi Ręce Boga, Światowid ze Zbrucza oraz Świętowit woliński[2].

Symbol Nazwa Opis
ZnReceBoga02.jpg Ręce Boga (motyw graficzny obecny na naczyniu odnalezionym w Białej koło Łodzi) – jako ideogram oznaczający pojęcie Boga Najwyższego, a równocześnie także wszechświat i równowagę do której dąży Natura,
Стороны збручского идола.jpg Światowid ze Zbrucza Ikonograficzne wyobrażenie m.in. wszechświata, a także jako przedstawienie głównego panteonu bóstw słowiańskich
Swietowit wolinski.jpg
Świętowit woliński

Główne święta[edytuj | edytuj kod]

Kołomir – znak symbolizujący cykliczny rytm życia i bieg czasu
Cykliczne
Dodatkowe
Okazjonalne (rodzinne)

Obchody głównych świąt cyklicznych są zazwyczaj publiczne i ogólnie dostępne – uczestniczyć w nich mogą również osoby spoza związku, którym bliska jest rodzima wiara i kultura. Świętom towarzyszy stosowna liturgia, której przewodzi ofiarnik lub wyznaczony żerca[2].

Etyka[edytuj | edytuj kod]

Rodzimy Kościół Polski uznaje człowieka za część przyrody (jeden z tworów mocy kosmosu), a jednocześnie za część społeczeństwa. Tym samym wymaga od niego respektowania Praw Przyrody i Praw Ładu Społecznego (przestrzegania niejako uniwersalnych zasad współżycia społecznego, wspólnych na przestrzeni wieków dla większości znanych kultur). Zabrania zabójstw, gwałtów, rabunku i kradzieży. Nakazuje poszanowanie dla związków międzyludzkich, które organizują społeczeństwo – od rodziny po państwo. Nakazuje bronić przyrody uznając ją za twór święty[2]. Jednocześnie przy tym – m.in. uznając, że natura nie potrzebuje żadnych tzw. świętych ksiąg (czy spisanych w formie dekalogu reguł) by jej prawa były respektowane, a także nie chcąc mnożyć zbędnych bytów ponad miarę oraz uznając, że nic nie zastąpi człowiekowi samodzielnego myślenia i zdolności empatii – stara się unikać formułowania tych oczywistych dla większości zasad w formie niejako gotowych przepisów na właściwe życie (ograniczając się zazwyczaj do podstawowych stwierdzeń z rodzaju żyj godnie i bądź prawym człowiekiem, czy też czyń co chcesz, bylebyś przy tym nie krzywdził innych)[1][4].

Struktura związku[edytuj | edytuj kod]

Chram Mazowiecki, Noc Kupały (2009)
Rodzimy Kościół Polski, założenia programowe i statut.

Rodzimy Kościół Polski jest kościołem otwartym, nie uzurpującym sobie prawa wyłączności – zarówno w sprawach osobistej wiary jak i przynależności kościelno-organizacyjnej. Członkowie RKP uważają bowiem, że ich słowiańscy przodkowie byli wyznawcami tego samego Boga, któremu na swój sposób cześć jako najwyższemu oddawana jest także w systemach wyznaniowych innych kultur, oraz którego różnie nazywano w językach różnych narodów. Do Rodzimego Kościoła Polskiego może więc należeć również osoba, która jednocześnie należy także do innego związku religijnego (niekoniecznie rodzimowierczego). Tym samym przystąpienie do Rodzimego Kościoła Polskiego nie wymaga np. formalnego aktu zerwania z wcześniejszym – dotychczas wyznawanym przez kandydata – systemem wyznaniowym. Jednocześnie formalnym warunkiem przystąpienia do Rodzimego Kościoła Polskiego jest złożenie stosownej deklaracji przystąpienia, będącej równocześnie swego rodzaju wyznaniem wiary[2][3].

Jako że wierzenia słowiańskie z definicji wręcz (m.in. przez wyraźnie zaznaczoną etniczność) określa swój zasięg[4], Rodzimy Kościół Polski nie uznaje za konieczne również weryfikowania pochodzenia swoich potencjalnych kandydatów. Przyjmuje on, iż Polakiem jest ten, kto za Polaka się uważa (i mając na myśli tak pojmowaną polskość zastosowana została nazwa Rodzimego Kościoła Polskiego). W założeniach programowych deklaruje wręcz, iż jego członkiem zostać może każdy bez względu na to, jakiej narodowości przodków ma w swoim drzewie genealogicznym, jako że naród to przede wszystkim wspólny język i kultura[2]. Jednocześnie – pomimo że jednym z wymogów przyjęcia deklaracji przystąpienia do związku jest podanie w niej numeru dowodu osobistego kandydata – jednoznacznie bynajmniej nie wyklucza to możliwości przyjęcia do RKP osoby innej (szczególnie pochodzenia słowiańskiego) narodowości.

Kościół ten jest związkiem religijnym opartym na demokracji. Deklaruje daleko posuniętą tolerancję i sprzeciw wobec rasizmu, nazizmu i szerzenia nietolerancji wobec ludzi o innej religii, odmiennym pochodzeniu czy narodowości. Stanowiska w nim są kadencyjne i obejmowane w drodze wyborów. Członkowie są zwolnieni od składek członkowskich[2].

Od 10 września 2015 r. aktualnie w skład Rady Związku wchodzą: Ofiarnik Generalny, Sekretarz Generalny i Skarbnik Kazimierz Mazur, a także Grzegorz Klein (w związku z przedłużającą w Polsce jego nieobecnością, od 10 września 2015 r. funkcję tę okresowo sprawuje w zastępstwie żerca Ratomir Wilkowski) i Marcin Tollik.[1]

Główne projekty związku[edytuj | edytuj kod]

W 2015 roku Rodzimy Kościół Polski rozpoczął projekt "Rodzimowiercy na swoim".[5] Projekt w pierwszej kolejności zakłada zakup ziemi na własność, w ten sposób gwarantując stały, rodzimowierczy charakter tego miejsca. Przewiduje się tam organizację świętego gaju oraz budowę chramu.[6]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d Strona internetowa Rodzimego Kościoła Polskiego
  2. a b c d e f g Rodzimy Kościół Polski: Statut - Historia - Założenia programowe - Kult - Etyka - Obrzędy. (PDF)
  3. a b Ratomir Wilkowski. Rozważania o wizerunku rodzimowierstwa na przykładzie.... „Gniazdo. Rodzima wiara i kultura”. 2(7)/2009. ISSN 2081-9072. 
  4. a b Gniazdo – Rodzima wiara i kultura (str. internetowa) – Ratomir Wilkowski: Neopogaństwo, rodzimowierstwo i pseudorodzimowierstwo.... [dostęp 2009-10-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-28)].
  5. Rodzimowiercy na swoim - rodzimowiercza ziemia, Rodzimowierca.PL
  6. Rodzimowiercza ziemia [wywiad] - Smaki z Polski

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]