Medytacja

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Hinduistyczny sznur modlitewny rudraksza używany do medytacji z mantrą

Medytacja (łac. meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł) – praktyki mające na celu samodoskonalenie, stosowane zwłaszcza w jodze oraz w religiach i duchowości Wschodu (buddyzm, taoizm, konfucjanizm, hinduizm, dżinizm), a ostatnio także przez niektóre szkoły psychoterapeutyczne. Elementy medytacji dają się również zauważyć w chrześcijaństwie (hezychazm) i islamie (sufizm).

Wbrew łacińskiemu źródłosłowowi wschodnia medytacja niekoniecznie ma coś wspólnego z namysłem, często jest nawet jego przeciwieństwem, w niektórych szkołach filozoficznych wręcz zaleca się oczyszczenie umysłu z jakichkolwiek myśli i wyobrażeń, np. Jogasutry Patańdźalego w ten sposób definiują praktyki jogi: yogaś ćitta vritti nirodhah (joga to zatrzymanie aktywności umysłu). Ten rodzaj medytacji stanowi rodzaj spokojnej obserwacji, a jej nazwy nawiązują do „patrzenia”: dhjana (od czasownika „dhiyate” – patrzeć umysłem), vipassana (od „vi-paśyate” – obserwować). Z kolei inne techniki polegają na aktywnej wizualizacji: bhawana (tworzenie), kalpana (budowanie). Wizualizacje są metodą szczególnie często wykorzystywaną w buddyzmie tybetańskim.

Cele medytacji[edytuj]

Medytacji nadawane są rozmaite cele:

 • Poprawa zdrowia fizycznego i samopoczucia psychicznego.
 • Rozwinięcie mistrzostwa w określonych sztukach bądź rzemiosłach. W tym celu praktykowali medytację samurajowie.
 • Osiągnięcie oświecenia.
 • Osiągnięcie pełnej kontroli nad swoim ciałem i umysłem (joga, fakirzy).
 • Zespolenie się z bóstwem (wedanta, voodoo).
 • Komunikacja z bóstwem poprzez zatopienie się w modlitwie (judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm).
 • Doświadczenie procesu umierania i nauczenie się kontroli nad nim (np. medytacja phowa znana z buddyzmu tybetańskiego).
 • Przezwyciężenie lęku przed śmiercią.

Wymienione cele są niekiedy pozornie sprzeczne - na przykład kontrola umysłu propagowana w jodze wydaje się być całkowicie przeciwstawna do „stopniowego odpuszczania” i nabierania spontaniczności znanego w zen. W istocie jednak w obu przypadkach chodzi o uzyskanie świadomości różnych ukrytych mechanizmów psychologicznych, jak np. reagowanie agresją na różne rodzaje strachu, czy lęku. Uzyskanie świadomości działania tych mechanizmów, uwalnia od ich nieuświadomionego wpływu. W ten sposób świadomość medytującego ma uzyskać spontaniczność, medytujący ma stać się wolny od wpływów tego co nieuświadomione[potrzebny przypis].

Najważniejsze odmiany medytacji[edytuj]

Praca z umysłem[edytuj]

Podstawą większości odmian medytacji jest praca z umysłem. Istnieją tu dwa główne (i przeciwstawne) sposoby wykonywania tej pracy:

 • Medytacje zwrócone do wewnątrz – mają zwykle na celu zagłębienie się w swej osobowości, w celu dokonania zmian, wyciszenia lub wzmocnienia różnych jej aspektów, uzyskania pewnych odpowiedzi, lub wzajemnego uzgodnienia różnych elementów osobowości. Do tej grupy zaliczają się np. wszelkie techniki transowe, hipnotyczne, wizualizacyjne, mantry, taijiquan, joga. Czasem (szczególnie w przypadku transu i wizualizacji) są one wykonywane z zamkniętymi oczami.
 • Medytacje zwrócone na zewnątrz – mają zwykle na celu zwiększenie czujności i poprawienie koncentracji oraz spontaniczności. Pozwalają żyć „tu i teraz” z mniejszym bagażem przeszłości i przyszłości. Do tej grupy zalicza się na przykład większość technik zen. Na ogół są wykonywane z otwartymi oczami. Wiele spośród medytacji z tej grupy można wykonywać w trakcie codziennych zajęć (istnieje nawet porzekadło: „zen jest twoim codziennym umysłem”).

Pozycje medytacyjne[edytuj]

Najbardziej rozwinięty system pozycji medytacyjnych napotykamy w jodze.

W buddyzmie pozycje medytacyjne mają mniejsze znaczenie niż sposób pracy z umysłem. Siedząc w lotosie z rozbieganym umysłem uzyskamy mniej niż ćwicząc uważność w tłoku w tramwaju. Buddyzm proponuje następujące pozycje (w kolejności od najlepszej do najgorszej): lotos, półlotos, pozycja ćwierćlotosu, pozycja birmańska, siad skrzyżny, przysiad na piętach, siedzenie na krześle, leżenie (pozycja „trupa” lub inaczej „martwe ciało”).

Bezpieczeństwo medytacji[edytuj]

Medytacje wykorzystuje się w psychoterapii oraz jako dodatek do leczenia wymagającego redukcji stresu i poprawy samopoczucia[2]. Medytacja prowadzi bowiem do „lepszego wglądu w siebie”. Problemy mogą zaistnieć jedynie w przypadku praktykowania medytacji przez niektórych psychotyków albo osoby, dla których kontakt z własną podświadomością i emocjami może być niebezpieczny (np. cierpiący na ciężką depresję albo lęki). U zdrowych ludzi efekty różnych form medytacji są pozytywne i obejmują np. poprawę relacji interpersonalnych oraz inteligencji emocjonalnej, redukcję stresu, gniewu i negatywnych emocji, poprawę koncentracji i funkcji kognitywnych[3].

Praktykowanie medytacji może jednak również zwielokrotnić działanie niektórych leków[potrzebny przypis], szczególnie przeciwlękowych i zmniejszających ciśnienie krwi. W takim przypadku dozowanie tych leków musi być monitorowane przez lekarza.

W istocie wszystkie tradycyjne szkoły medytacyjne przestrzegają przed zwracaniem uwagi na wizje i stany transowe (makyō). Zaleca się traktowanie ich jako kolejnego wrażenia, na którym nie należy się koncentrować, lecz podążać za medytacją.

Medytacja może być niekiedy niebezpieczna dla osób ciężko chorych psychicznie. Według prof. Richarda P. Hayesa[4] stan schizofreników podczas medytacji na ogół pogarsza się, gdyż wpadają w kompletną dezorientację co wzmaga ich wewnętrzny chaos.

Również u cyklofreników medytacja jest odradzana, gdyż może gwałtownie przerzucić ich z manii do depresji, albo zwiększyć amplitudę ich emocjonalnych wahań.

U osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym pragnienie zdobycia oświecenia może być tak duże, że blokuje dalszą praktykę, a następnie prowadzi do psychicznego załamania się z powodu niepowodzenia. Zdarzali się też obsesyjni mnisi, którzy próbowali wbrew słowom Buddy dojść do oświecenia przez samobójstwo.

Należy podkreślić, że odnotowano jedynie nieliczne przypadki niekorzystnego wpływu medytacji i to wyłącznie wśród osób zaburzonych psychicznie.

Medytacja jest też bezpieczna u osób starszych, prawdopodobnie zmniejsza skutki starzenia się mózgu[5].

Nauka a medytacja[edytuj]

Medytacja często była przedmiotem zainteresowania neurologii, psychologii (szczególnie transcendentalnej) i fizjologii.

Bezpośrednimi fizjologicznymi efektami medytacji są[potrzebny przypis]:

 • Zmniejszone ciśnienie krwi
 • Zmniejszone tętno
 • Zmniejszony poziom metabolizmu
 • Zmniejszenie częstotliwości fal mózgowych
 • Zmniejszenie stężenia kwasu mlekowego we krwi (związane z redukcją lęku)
 • Zwiększenie oporu elektrycznego skóry (związane z głębokim relaksem)
 • W medytacjach zwróconych na zewnątrz zanikanie efektu habituacji, szczególnie słuchowej.

Wszystkie efekty oprócz ostatniego obserwowane są również podczas snu, jednak w czasie prawidłowej medytacji człowiek zachowuje, a nawet wzmacnia świadomość.

W długim okresie medytacja na ogół powoduje szersze skutki[potrzebny przypis]:

 • Fizjologiczne:
  • Trwałe różnice pomiędzy częstotliwościami fal mózgowych w przedniej i tylnej części mózgu
  • Wyższy poziom serotoniny w mózgu.
 • Psychologiczne:
  • Poczucie harmonii umysłu
  • Większa akceptacja siebie i pewność siebie
  • Zwiększona zdolność koncentracji
  • Skłonność do przeżywania życia „tu i teraz” zamiast rozpamiętywania przeszłości i rozmyślania na temat przyszłości
  • Poprawienie osobowości (obserwowane zmniejszenie wartości skal testu MMPI-2)
  • Zmniejszona podatność na stres
  • Zmniejszenie roli psychologicznych mechanizmów obronnych – mniej zakłamany obraz świata
  • Podwyższony poziom energii życiowej
  • Zwiększona obiektywność (zdolność do nieosądzania sytuacji ze swojego punktu widzenia)
  • Łatwiejszy dostęp do emocji
  • Poprawa zdolności do empatii
  • Obniżenie poziomu lęku, także przed śmiercią
  • Zmniejszenie zaburzeń psychosomatycznych
  • Zwiększenie poczucia kontroli wewnętrznej
  • Większa spontaniczność
  • Obniżenie poziomu neurotyzmu
  • Skrócenie czasu zasypiania przy bezsenności
  • Podwyższenie poziomu inteligencji
  • Wzrost sprawności sensomotorycznej
  • Poprawa wydajności pracy
  • Wzrost zdolności twórczych
  • Wzrost tendencji do samoaktualizacji
  • Wzrost kreatywności.

Medytacja może wywoływać negatywne skutki psychiczne, jeżeli zostanie zastosowana do leczenia psychoterapeutycznego poważniejszych zaburzeń psychicznych.

Duża liczba badań dotyczy medytacji transcendentalnej, jednak te badania nie są zbyt wiarygodne, gdyż w olbrzymiej większości są finansowane przez organizacje oferujące kursy medytacji transcendentalnej.

Przeprowadzano też z powodzeniem próby nauczenia więźniów kontroli emocjonalnej przy użyciu medytacji vipassany[6]. Więźniowie ci byli bardziej skorzy do współpracy z władzami, mieli mniejszą skłonność do narkotyków i znacząco rzadziej wracali do więzienia po wyjściu na wolność. Podobny projekt istnieje też w Polsce, a praktyka (stan z 2005) odbywa się w kilku dolnośląskich więzieniach[7].

Medytacja wywiera fizyczny wpływa na mózg już po kilku tygodniach praktyki[8], natomiast mózgi mnichów praktykujących medytację od lat różnią się strukturalnie od mózgów osób niemedytujących[9]. W jednym z doświadczeń zaobserwowano u osób praktykujących medytację widoczne zmiany na poziomie komórkowym, w telomerach[10].

Medytacja a zdrowie[edytuj]

Przegląd badań dotyczących medytacji przeprowadzony w 2012 roku pokazał, że regularna praktyka popularnych form medytacji, takich jak vipassana czy medytacja transcendentalna, wyraźnie wpływa na zdrowie i organizm człowieka. U medytujących silna poprawa następuje w obszarze relacji interpersonalnych oraz emocji (wyższa inteligencja emocjonalna, mniejszy stres, pozytywne emocje, lepsza samokontrola). Medytacja ma też średni wpływ na poprawę uwagi oraz niewielki na zwiększenie inteligencji ogólnej i pamięci[3].

Regularna praktyka medytacji prawdopodobnie poprawia jakość snu[11] oraz redukuje ilość czasu potrzebnego na wyspanie się[12].

W Harwardzkiej Klinice Ciała i Umysłu (ang. Harvard’s Mind/Body Clinic) przeprowadzano badania nad medytacją jako metodą leczenia. Uzyskano poprawę lub wyleczenie w następujących chorobach[potrzebny przypis]:

W pracy ludzie rzadziej korzystali z urlopów chorobowych.

Proces medytacji pozytywnie wpływa na fizjologię organizmu[potrzebny przypis].

U medytujących można zaobserwować:

 • Zmniejszenie częstotliwości oddechów
 • Obniżenie zużycia tlenu
 • Relaks i odprężenie
 • Zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • Zwiększenie sił i energii życiowych[potrzebny przypis]

Medytacja a religia[edytuj]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Medytacje stanowią centralny punkt religii Wschodu, były wykorzystywane także przez mistyków religii abrahamicznych. Medytacja nie stoi w sprzeczności z nakazami większości religii ani nie wymaga żadnej wiary. Można ją traktować jako formę modlitwy lub ćwiczenie umysłu.

Buddyzm[edytuj]

Budda

Krótka definicja: medytacja jest to ćwiczenie się w nieuleganiu rozproszeniom.

Osoba praktykująca medytację wyciszenia (sanskryt: shamata; język tybetański: szine) w buddyzmie przechodzi przez kilka etapów. W czasie tego procesu zmienia się jej sposób postrzegania rzeczywistości (a nierzadko również motywacja do praktyki).

 1. Wyzbycie się pożądań i przywiązania do spraw światowych; niechęć do samsary, determinacja aby się wyzwolić oraz współczucie. To jest wstęp do dalszej praktyki.
 2. Wewnętrzny spokój, skupienie na obiekcie medytacji. Stan ten cechuje też przywiązanie do doświadczeń płynących z głębokiej koncentracji – do błogości, radości i przejrzystości umysłu.
 3. Kiedy wspomniane wyżej lgnięcie ustaje, pozostaje jeszcze subtelne przywiązanie do pustki. Koncentracja zwana jest wówczas „jasno rozróżniającą”.
 4. Doskonałość medytacji praktykujący osiąga, gdy tylko spoczywa w rzeczywistości takiej, jaka jest, bez tworzenia czegokolwiek.

Oczywiście jest to model wyidealizowany. W rzeczywistości rzadko zdarza się, że ktoś znajduje się na konkretnym etapie – schemat ten przybliża jednak tendencję zmian, jakie zachodzą w czasie długotrwałej praktyki.

Medytacja wyciszenia nie jest jedynym rodzajem medytacji w teorii buddyzmu. Ostatecznym celem medytacji jest usunięcie całkowite cierpienia i jego przyczyn oraz osiągnięcie „Doskonałego Oświecenia”. Przyczynami cierpienia są opisane według Dwunastu Ogniwach Współzależnego Powstawanianiewiedza” oraz „splamienia umysłu” powstające pod jej wpływem dzięki prawu karmy. Owe splamienia są stanami konceptualnymi, które mogą być usunięte przez arhata, aby zrealizować wyzwolenie od cierpienia. Całkowite usunięcie wszystkich błędów wiąże się jeszcze z usunięciem bardziej subtelnych przeszkód, mianowicie zaciemnień od niewiedzy. Zaciemnienia od niewiedzy według nauk mahajany usuwa się dopiero podczas zrealizowania Doskonałego Oświecenia (sanskryt: Anuttara Samjak Sambhodi) w wyniku praktyki bodhisattwy.

W buddyzmie rozpatrując jego różne tradycje można wyróżnić cztery sposoby medytacji na usunięcie splamień:

 1. porzucenie splamień poprzez dożywotnią moralną dyscyplinę odrzucenia niewłaściwych czynów i wykonywania właściwych,
 2. niepodleganie splamieniom poprzez angażowanie się w stany im zaprzeczające (stosując anditodum) aż do ich usunięcia, np. niepodleganie pożądaniu cielesnemu stosując kontemplacje nad obrzydliwością wnętrza ciała,
 3. użycie splamień jako użytecznych podczas medytacji nad ich naturą jako naturą rzeczywistości i umysłu siunjata aż do osiągnięcia braku splamień,
 4. przekształcenie bezpośrednio splamień w aktywności do oświecenia poprzez praktyki tantryczne w wadżrajanie.

W buddyzmie therawady samatha i vipassana są głównymi medytacjami. Tym niemniej w innych tradycjach buddyzmu samatha i vipassana również występują, chociaż w ramach innych praktyk, tj. w buddyzmie zen w ramach praktyki zazen, w buddyzmie tybetańskim w ramach wizualizacji jidama związanych z praktyką tantr, czy w buddyzmie Czystej Krainy w ramach recytacji imienia buddy (nianfo).

Katolicyzm[edytuj]

 Osobny artykuł: Medytacja (katolicyzm).

W katolicyzmie medytacja jest wykorzystywana jako rodzaj modlitwy, polegającej na zwracaniu się do Boga w ciszy. Zdaniem o. Jacka Bolewskiego ma ona umożliwić człowiekowi dostrzeżenie i usunięcie „przeszkód tkwiących w jego wnętrzu, a wynikających z egocentryzmu, tworzenia własnego świata trosk i marzeń” i ma prowadzić do wzrostu miłości i pomóc w odkryciu Boga.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Medytacja Vipassana w prostych słowach. sasana.pl. [dostęp 2010-05-08]. s. 1 (wstęp).
 2. Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. „JAMA Internal Medicine”. 174 (3), s. 357-368, 2014-03-01. DOI: 10.1001/jamainternmed.2013.13018. ISSN 2168-6106. PMID: 24395196. PMCID: PMC4142584. [dostęp 2015-09-22]. 
 3. a b Peter Sedlmeier, Juliane Eberth, Marcus Schwarz, Doreen Zimmermann i inni. The psychological effects of meditation: A meta-analysis.. „Psychological Bulletin”. 138 (6), 2012-01-01. DOI: 10.1037/a0028168. [dostęp 2015-09-22]. 
 4. Grupy Dyskusyjne Google.
 5. Giuseppe Pagnoni, Milos Cekic. Age effects on gray matter volume and attentional performance in Zen meditation. „Neurobiology of Aging”. 28 (10), 2007-01-01. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2007.06.008. [dostęp 2015-09-22]. 
 6. Vipassana Meditation Courses For Correction Facilities.
 7. Strona główna – Przebudzeni.org – Praktyka buddyjska w więzieniu.
 8. Yi-Yuan Tang, Qilin Lu, Ming Fan, Yihong Yang i inni. Mechanisms of white matter changes induced by meditation. „Proceedings of the National Academy of Sciences”. 109 (26), s. 10570-10574, 2012-06-26. DOI: 10.1073/pnas.1207817109. ISSN 0027-8424. PMID: 22689998. PMCID: PMC3387117 (ang.). [dostęp 2015-09-22]. 
 9. Richard J. Davidson, Antoine Lutz. Buddha's Brain: Neuroplasticity and Meditation. „IEEE signal processing magazine”. 25 (1), s. 176-174, 2008-01-01. ISSN 1053-5888. PMID: 20871742. PMCID: PMC2944261. [dostęp 2015-09-22]. 
 10. Linda E. Carlson, Tara L. Beattie, Janine Giese-Davis, Peter Faris i inni. Mindfulness-based cancer recovery and supportive-expressive therapy maintain telomere length relative to controls in distressed breast cancer survivors. „Cancer”. 121 (3), s. 476-484, 2015-02-01. DOI: 10.1002/cncr.29063. ISSN 1097-0142 (ang.). [dostęp 2015-09-22]. 
 11. Nicole Y. Winbush, Cynthia R. Gross, Mary Jo Kreitzer. The effects of mindfulness-based stress reduction on sleep disturbance: a systematic review. „Explore (New York, N.Y.)”. 3 (6), s. 585-591, 2007-12-01. DOI: 10.1016/j.explore.2007.08.003. ISSN 1550-8307. PMID: 18005910. [dostęp 2015-09-22]. 
 12. Prashant Kaul, Jason Passafiume, Craig R. Sargent, Bruce F. O'Hara. Meditation acutely improves psychomotor vigilance, and may decrease sleep need. „Behavioral and brain functions: BBF”. 6, s. 47, 2010-01-01. DOI: 10.1186/1744-9081-6-47. ISSN 1744-9081. PMID: 20670413. PMCID: PMC2919439. [dostęp 2015-09-22]. 

Linki zewnętrzne[edytuj]