Przejdź do zawartości

Ostatnia Wieczerza (obraz Leonarda da Vinci)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ostatnia Wieczerza
Ilustracja
Autor

Leonardo da Vinci

Data powstania

14951498

Medium

Malowidło ścienne

Wymiary

460 × 880 cm[1]

Miejsce przechowywania
Miejscowość

Mediolan

Lokalizacja

Santa Maria delle Grazie

Ostatnia Wieczerza (wł. Il Cenacolo lub L'Ultima Cena) – malowidło ścienne autorstwa Leonarda da Vinci przedstawiające ostatnią wieczerzę, wykonane w refektarzu klasztoru dominikanów przy bazylice Santa Maria delle Grazie w Mediolanie[2]. Obok Mona Lisy uchodzi za jeden z najwybitniejszych obrazów Leonarda da Vinci[3][4][5]. Brytyjskie historyk sztuki Kennetha Clarka nazwał malowidło filarem europejskiej sztuki[6], zaś polska historyk sztuki Antonina Vallentin opisała dzieło jako kanon nowego ujęcia piękna i elementarz dla przyszłych pokoleń artystów[7].

Okoliczności powstania malowidła[edytuj | edytuj kod]

Malowidło powstało na zamówienie księcia Mediolanu Ludwika Sforzy[8]. Władca planował przebudować kompleks kościelno-klasztorny w mauzoleum Sforzów, jednak zrezygnował z tych planów po nagłych zgonach żony Beatrice i córki Bianki w 1497 roku. Malowidło miał stanowić główny element mauzoleum[8]. Nie wiadomo, kiedy Ludwik Sforza zlecił wykonanie dzieła[9]. Sam pomysł Ostatniej Wieczerzy Leonardo opracował ok. 1482 roku podczas prac nad Pokłonem Trzech Króli[1].

Leonardo malował obraz między 1494[10] lub 1495[2] a 1498 rokiem[10]. Według relacji Giorgio Vasariego Leonardo da Vinci pracował nad malowidłem nieregularnie[11]. Mając gotową wizję potrafił pracować przez kilkanaście godzin dziennie, zapominając o przerwie na posiłek. Po okresie ciężkiej pracy przez dłuższy czas nie malował, ograniczając swoją pracę do obserwowania obrazu i szukania najlepszych rozwiązań[12]. Zdarzało mu się również nagle biec do klasztoru, by dokonać drobnych poprawek[13]. Wolne tempo prac nad fryzami dekoracyjnymi dookoła malowidła wiązały się z prowadzonymi wówczas przez Leonarda studiami matematycznymi[14]. Prace nad obrazem śledzili na bieżąco duchowni i mieszkańcy Mediolanu. Leonardo słuchał krytycznych uwag ze strony obserwujących i niekiedy dostosowywał się do nich[15]. Według fałszywej anegdoty Leonardo miał spotkać się z francuskim biskupem Raymondem Perauldem, który widział prace nad malowidłem. Po odejściu kardynała Leonardo miał zwrócić uwagę, że wielcy artyści zawsze byli szanowani nawet przez barbarzyńców[16].

Przeor klasztoru Santa Maria della Grazie miał poganiać artystę, by ukończył postacie Judasza i Jezusa. Niezadowolony z dalszych prac złożył skargę księciu Ludwikowi Sforze[17]. Leonardo miał odpowiedzieć władcy, że ma problemy ze znalezieniem twarzy dla Judasza, jednak jeśli nie znajdzie lepszej, nada apostołowi rysy twarzy przeora. Księcia rozbawiła ta odpowiedź, a przeor odszedł niezadowolony. Vasari historię zaczerpnął z wydanego w 1554 roku Discorsi Gimabattisty Giraldiego Cintii, któremu anegdotę przytoczył jego ojciec Cristoforo Giraldi, znającego osobiście malarza[11]. W zachowanej relacji Giraldiego Leonardo przystępując do prac myślał głównie nad prezentacją postaci[18]. Po znalezieniu osoby, która mogłaby stanowić model postaci, Leonardo śledził daną osobę oraz opisywał ją w podręcznym notatniku[18]. Szukając modela do postaci Judasza Leonardo udawał się do Barghetto, zamieszkałej przez przestępców. Modela do postaci Jezusa poszukiwał głównie wśród arystokratów[19]. Według anegdoty myśląc nad postacią Jezusa Leonardo zwrócił się o pomoc do Barnardina Zenalego. Ten uznał, że twarze apostołów Filipa i Jakuba Starszego były zbyt piękne. Ostatecznie Chrystus otrzymał twarz nieznanego młodego hrabiego, związanego z kardynałem del Mortaro. Ręce Chrystusa należały do Alessandra z parmeńskiej rodziny Carissimich[20].

Leonardo da Vinci pracował nad obrazem w asyście pomocników i uczniów. Prawdopodobnie byli to m.in. Marco d’Oggiono, Giacomo Caprotti i Tommaso Masini[21]. Przygotowywali oni m.in. studia do postaci[22].

Leonardo da Vinci posłużył się nietypową techniką, która okazała się nietrwała. Przed rozpoczęciem malowania położono warstwę tynku, będącą podłożem do fresku. W środkowej części obrazu położono tynk z grubszego ziarna, zapewniający lepszą przyczepność warstwom farby. Leonardo nanosił bezpośrednio na tynk szkice, w celu zaznaczenia brył kompozycji[23]. Leonardo rozpoczął malowanie sceny głównej, rozpoczynając od lewej strony. Wielokrotnie nanosił poprawki (m.in. zmienił ułożenie palców Chrystusa, które początkowo były bardziej wyprostowane)[24].

Malując obraz Leonardo wykorzystał swoją wiedzę na temat m.in. Biblii, psychologii, fizjonomii i anatomii, geometrii, optyki, rytmu, teatralności, muzykalności, kosmologii[1].

Dzieło zostało ukończone 9 lutego 1498 roku[1].

Przedstawiona scena[edytuj | edytuj kod]

Studium do postaci Filipa
Studium do postaci Jakuba Starszego

Obraz przedstawia moment, w którym Jezus ogłasza, iż jeden z apostołów go zdradzi[6]. Jezus zasiada w centrum, milczy z pochyloną głową, jego ręce ciężko opadają na stół, jedną dłoń wyciąga w stronę chleba, drugą w stronę wina[25][26]. Według relacji Giorgia Vasariego twarz Jezusa została niedokończona, gdyż zdaniem Leonarda niemożliwe jest oddanie na niej niebiańskiej boskości[27]. Leonardo da Vinci zerwał ze średniowieczną tradycją, zgodnie z którą uczniowie Jezusa sztywno zasiadali do stołu[28].

Apostołowie zgrupowani są po trzech, jednocześnie każdy z nich inaczej reaguje na słowa Jezusa[1]. W pierwszej grupie są Bartłomiej, Jakub Młodszy i Andrzej, wyraźnie zaskoczeni słowami nauczyciela[29]. W drugiej grupie znajdują się Judasz, skonsternowany lub rozgniewany Piotr i łagodny Jan[30][31]. Judasz kurczowo trzyma sakiewkę ze srebrnikami, jego twarz wyraża chciwość i chytrość[32]. Jan wydaje się smutny i przygnębiony, jednak nie stawia pytań gdyż wie, że to nie on zdradził Jezusa[31]. Obok Piotra znajduje się nóż, którym obetnie ucho żołnierza podczas aresztowania Jezusa[30]. Jan nie zadaje pytań, jego postać jest pogrążona w smutku i bierności[33].

Następną grupę apostołów tworzą Tomasz, Jakub Starszy i Filip[34]. Jakub rozkłada ramiona[32]. Filip przyciskając dłonie do piersi pyta się Jezusa, czy nie chodzi o niego[30]. Inne interpretacje głoszą, że Filip swoim gestem oznajmia, że nie zawaha się obronić Jezusa[32] lub że wyraża swoją niewinność[33]. Tomasz ma bystrą twarz[33]. Unosi palec, którym zbada rany zmartwychwstałego Jezusa[30]. Według innej interpretacji Tomasz swoim palcem chce udowodnić bezsens oskarżenia o zdradę[32]. Przerażony Jakub rozkłada szeroko ramiona i wpatruje się w chleb i wino[30]. Ostatnią grupę tworzą dyskutujący Mateusz, Tadeusz i Szymon[35]. Mateusz ma wyciągniętą rękę, swoim gestem chce coś uczynić, by ochronić Jezusa[36]. Tadeusz wyraża powściągliwość, wykazuje się większą dojrzałością. Szymon zaś jest zdezorientowany[37].

Leonardo nieszablonowo namalował także postać Judasza, który na współczesnych malarzowi przedstawieniach tej sceny był z grupy apostołów wyizolowany, usadowiony samotnie gdzieś na krańcu obrazu nierzadko odwrócony tyłem do widza[2]. Dłonie postaci tworzą harmonijny rytm i wyrażają połączenie łańcuchowe stanów duszy[38]. Według interpretacji Antoniny Vallentin Leonardo był o wiele lepszym psychologiem niż inni malarze renesansowi. Świadczyć ma o tym umieszczenie Judasza w sąsiedztwie św. Jana, by móc ukazać zdrajce jako osobę z najbliższego kręgu[39].

Pokarmy na stole są prawie nieczytelne. Na talerzach i tacach cynowych mogą znajdować się ryby i baranek, stanowiące nawiązanie do śmierci Jezusa. Odkupienie z grzechu pierworodnego symbolizują kawałki pomarańczy. Ponadto na stole znajdują się chleb, kielichy z winem i karafki[40]. Przedmioty ukazane na obrazie to faktycznie namalowanie wyposażenie klasztoru[41].

Mimo naturalizmu wynikającego z dynamiki, sama sytuacja wieczerzy jest nienaturalna ze względu na umiejscowienie osób względem siebie oraz stołu (regulacje proksemiczne)[42]. Wspólne spożywanie posiłków jest związane z wytwarzaniem silnych więzi oraz z uwidacznianiem się hierarchii. Najważniejsza pozycja zajmowana przez jednostkę znajduje się u szczytu stołu, a pozycje dalsze mają niższą rangę, przy czym osoby usadza się wokół stołu[43]. Biesiadujące osoby na obrazie da Vinci znajdują się tylko po jednej stronie stołu. Układ taki można uznać za sprzeczny z ideą jednoczącej uczty, nie sprzyja bowiem interakcjom[44]. Gdyby przyjąć, że jest to konwencja malowania stołu jako rodzaju ołtarza, to byłoby to jednak anachronizmem z tego powodu, że w czasach współczesnych artyście duchowny odprawiał mszę, stojąc tyłem do wiernych. Scena jest też daleka od prawdy historycznej, gdyż u Żydów w czasach Jezusa rozpowszechniły się wzorce greckie i rzymskie związane z ucztowaniem w pozycji półleżącej[45][46].

Nad malowidłem znalazło się pięć lunetek, które odkryto w 1854 roku. Do czasów współczesnych zachowały się trzy, dwie znajdujące się po stronie wschodniej zostały zniszczone w wyniku bombardowania w 1943 roku. Na zachowanych lunetkach znajdują się epigrafy z dedykacjami i botaniczne elementy girland. Środkowa jest na cześć Ludwika Sforzy i jej żony Beatrice d’Este. Ta po lewej stronie jest dedykowana pierworodnemu synowi Massimilianowi, księciu Pawii, a następnie Mediolanu. Lunetka po prawej jest dedykowana drugiemu synowi Ludwika i Beatrice, księciu Bari Francesco[47].

Ostatnia Wieczerza na przestrzeni lat[edytuj | edytuj kod]

Ze względu na złą dobraną technikę dzieło szybko zaczęło się niszczyć. W 1517 roku Antonio de Beatis, sekretarz kardynała Luigiego d’Aragona, zanotował w pamiętniku, że obraz zaczyna się psuć[48]. W 1550 roku Vasari przyznał, że na obrazie nie było widać nic prócz bezliku plam[49]. Wspomniał również o kopii dzieła przygotowanej przez Girolama da Capri[48].

W 1652 w ścianie, na której znajduje się malowidło, wykuto prowadzący do klasztornej kuchni otwór drzwiowy, który pozbawił je centralnego fragmentu obejmującego część stołu oraz stopy Chrystusa – przejście wkrótce zamurowano, lecz fragment dzieła został bezpowrotnie zniszczony[50]. W latach 1726–1954 przeprowadzono dziewięć akcji renowacyjnych dzieła[48].

Kenneth Clark w 1939 roku określił malowidło mianem tragicznej ruiny[51]. W połowie sierpnia 1943 roku brytyjskie i amerykańskie lotnictwo zbombardowano refektarz, w którym znajduje się malowidło[52]. Sam obraz (wcześniej zabezpieczony workami z piaskiem i wzmocnionym rusztowaniem) przetrwał nalot, bomby zniszczyły dwie lunetki znajdujące się po stronie wschodniej[52][47]. W latach 1951–1954 oraz 1977–1999 przeprowadzono renowacje obrazu[53].

W 1981 roku Martin Kemp wykonał analizę przestrzeni perspektywicznej obrazu. Jego zdaniem Leonardo da Vinci wykorzystał perspektywę kasetonowego sufitu w celu wywołania głębi „sali na górze”. Sufit na malowidle stanowi wyspę przestrzeni, przez co jego związek z resztą obrazu oraz przestrzenią refektarza jest niedokładny[54].

W maju 1999 zakończono wielką konserwację malowidła pod kierownictwem Pinin Brambilli Barcilon; prace konserwacyjne trwały 21 lat – siedmiokrotnie dłużej niż malowanie dzieła[55]. Koszt renowacji wyniósł około 20 miliardów lirów[49].

Odbiór obrazu w kulturze[edytuj | edytuj kod]

Modyfikacje tego dzieła da Vinci doczekały się bardzo wielu form. Polegają one zazwyczaj na zamianie bohaterów obrazu na inne postacie: gwiazdy popkultury, postacie fikcyjne, a nawet ustawione za stołem produkty spożywcze, przy czym sama postać Jezusa bywa wówczas wyobcowana. Niektóre nawiązania tworzone są z potrzeby szokowania odbiorcy, np. wykorzystując ten motyw dla ilustracji targów erotycznych, z użyciem gadżetów i fetyszy, część z nich jest celowo bluźniercza. Modyfikacjom towarzyszy mniejsza lub większa wierność w stosunku do oryginału. Tym, co podlega wiernemu kopiowaniu, są m.in.: liczba postaci, ich gesty, symetryczne ułożenie postaci, a także dodatkowe przedmioty, których nie ma na obrazie oryginalnym: trzymany przez Jezusa kielich (zastępowany innymi elementami kulturowymi), aureole[56].

Malowidło zostało wspomniane przez matematyka Lukę Pacioliego we wstępie do traktatu De divina proportione z 1498 roku[11]. Paolo Giovio przytoczył historię, jakoby Ludwik XII zadał pytanie, czy jest możliwe wyciąć ścianę i przenieść ją do Francji. Tę opowieść przytoczył również Giorgio Vasari dodając, że prośby władcy nie można było zrealizować[1]. Obraz oglądał również król Francji Franciszek I Walezjusz[57].

Od końca XV wieku do XIX stulecia powstało wiele rycin i replik Ostatniej Wieczerzy. Najsłynniejszą wykonał Raffaello Morghen, na podstawie zaginionej kopii Andrei Solario. Rycinę Morghena docenili Stendhal i Johann Wolfgang von Goethe[57]. Kopię fresku namalował również XIX-wieczny malarz Giuseppe Bossi[58].

Susan Dorothea White bazując na dziele Leonarda da Vinci namalowała obraz „Pierwsza Wieczerza” (ang. The First Supper). Sparodiowała ona pierwowzór poprzez zastąpienie 13 białych mężczyzn kobietami o zróżnicowanym pochodzeniu, co odzwierciedlają ich stroje oraz karnacja, a w szczególności, w miejscu Jezusa namalowała czarnoskórą kobietę. Jak sama stwierdziła, jej obraz reprezentuje bezpośrednie wyzwanie dla akceptacji wizerunku trzynastu mężczyzn po jednej stronie stołu jako wychwalanego symbolu patriarchalnej religii[a][60].

Pomiędzy 1984 a 1986 Andy Warhol wykonał serię około 100 prac, które bazowały na obrazie da Vinciego. Część z nich została pokazana w Mediolanie na krótko przed śmiercią Warhola w lutym 1987[61].

Kod Leonarda da Vinci[edytuj | edytuj kod]

Obraz pojawia się w powieści Kod Leonarda da Vinci Dana Browna. Na malowidle miało zostać umieszczone elementy zagadki, niezbędne do ocalenia tajemnicy Zakonu Syjonu[62]. Poszukujący mordercy kustosza Luwru profesor symboliki religijnej Robert Langdon i agentka policji Sophie Neveu chronią się w zamku należącym do Teabinga Château Villette. Gospodarz zamku opowiada gościom, że na malowidle są ukryte anomalie, niedostrzegalne lub świadomie ignorowane przez znawców malarstwa. Między Jezusem a postacią po jego prawej stronie zaznaczono Święty Graal. Nazwę tę ma nosić znak, przypominający łono kobiece. Sophie Neveu dostrzega, że na obrazie zamiast Jana Apostoła występuje Maria Magdalena, a właściciel zamku dopowiada, że w centrum obrazu uwieczniono literę „M”, oznaczający Marię Magdalenę[63].

Przesłanie filmu, jakoby Leonardo da Vinci miał ukryć tajne wiadomości i symbole, jest krytykowany przez naukowców zajmujących się życiem i twórczością Leonarda[64].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. ang. challenge [to] the acceptance of the image of thirteen men on one side of a table as a celebrated symbol of a patriarchal religion[59]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f Vezzosi 2019 ↓, s. 249.
 2. a b c Nicholl 2006 ↓, s. 312.
 3. Zöllner 2005 ↓, s. 50.
 4. Smorawska 2017 ↓, s. 142.
 5. Kemp 2020 ↓, s. 9.
 6. a b Isaacson 2019 ↓, s. 403.
 7. Vallentin 1959 ↓, s. 270.
 8. a b Nicholl 2006 ↓, s. 313.
 9. Vallentin 1959 ↓, s. 254.
 10. a b Szybowska 2012 ↓, s. 20-22.
 11. a b c Nicholl 2006 ↓, s. 317.
 12. Vallentin 1959 ↓, s. 260.
 13. Vallentin 1959 ↓, s. 260–261.
 14. Vallentin 1959 ↓, s. 289.
 15. Vallentin 1959 ↓, s. 261.
 16. Vallentin 1959 ↓, s. 262.
 17. Vallentin 1959 ↓, s. 263.
 18. a b Vallentin 1959 ↓, s. 257.
 19. Vallentin 1959 ↓, s. 263–264.
 20. Vallentin 1959 ↓, s. 264.
 21. Nicholl 2006 ↓, s. 318–319.
 22. Vezzosi 2019 ↓, s. 35.
 23. Nicholl 2006 ↓, s. 318.
 24. Nicholl 2006 ↓, s. 319.
 25. Isaacson 2019 ↓, s. 403, 409.
 26. Vallentin 1959 ↓, s. 265.
 27. Vezzosi 2019 ↓, s. 252.
 28. Nicholl 2006 ↓, s. 316.
 29. Isaacson 2019 ↓, s. 406.
 30. a b c d e Kemp 2020 ↓, s. 46.
 31. a b Isaacson 2019 ↓, s. 406–407.
 32. a b c d Ałpatow 1964 ↓, s. 47.
 33. a b c Vallentin 1959 ↓, s. 266.
 34. Isaacson 2019 ↓, s. 408.
 35. Isaacson 2019 ↓, s. 409.
 36. Vallentin 1959 ↓, s. 267–268.
 37. Vallentin 1959 ↓, s. 268.
 38. Vezzosi 2019 ↓, s. 31.
 39. Vallentin 1959 ↓, s. 267.
 40. Vezzosi 2019 ↓, s. 257–258.
 41. Vallentin 1959 ↓, s. 269.
 42. Szybowska 2012 ↓, s. 20.
 43. Szybowska 2012 ↓, s. 19-20.
 44. Szybowska 2012 ↓, s. 20-21.
 45. Szybowska 2012 ↓, s. 21.
 46. Jankowski 1992 ↓, s. 13.
 47. a b Vezzosi 2019 ↓, s. 258.
 48. a b c Vezzosi 2019 ↓, s. 256.
 49. a b Nicholl 2006 ↓, s. 322.
 50. Karolina Stężalska: „Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci.
 51. Kemp 2020 ↓, s. 34.
 52. a b Kemp 2020 ↓, s. 56.
 53. Kemp 2020 ↓, s. 55, 57.
 54. Kemp 2020 ↓, s. 51.
 55. Dalya Alberge, Have art restorers ruined Leonardo's masterpiece? [online], independent.co.uk, 14 marca 2012 [dostęp 2023-12-10] (ang.).
 56. Szybowska 2012 ↓, s. 23-27.
 57. a b Vezzosi 2019 ↓, s. 257.
 58. Nicholl 2006 ↓, s. 458.
 59. Shugart 1999 ↓.
 60. Obraz w powiększeniu na stronie artystki (ang.).
 61. Andy Warhol’s Sixty Last Suppers | Christie's [online], www.christies.com [dostęp 2022-03-23] (ang.).
 62. Tamer Adas, Vinci – Jak ukraść Damę z łasiczką i nie dać się złapać? [online], granice.pl, 23 listopada 2020 [dostęp 2023-12-10].
 63. Kemp 2020 ↓, s. 289.
 64. Kemp 2020 ↓, s. 280, 282.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]