Rak gruczołu krokowego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
carcinoma prostatae
Gruczolakorak prostaty, obraz mikroskopowy, barwienie H+E
Gruczolakorak prostaty, obraz mikroskopowy, barwienie H+E
ICD-10 C61
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
Scyntygrafia kośćca u pacjenta z mnogimi przerzutami raka prostaty do kości

Rak gruczołu krokowego, rak prostatychoroba nowotworowa gruczołu krokowego, występująca u 11% mężczyzn z rozpoznanym nowotworem i będąca przyczyną 9% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn.

Histologicznie najczęściej jest gruczolakorakiem (powyżej 75% przypadków) i częstość jej występowania zwiększa się z wiekiem, i tak u mężczyzn po 75 roku życia stwierdza się go w badaniach sekcyjnych w 80–90% przypadków, w większości jednak są to przypadki tak zwanego raka utajonego, który nie powoduje poważnych implikacji klinicznych i nie jest przyczyną zgonu. W zdecydowanej większości przypadków jest to rak silnie hormonozależny, jego wzrost pobudzają androgeny (ściślej testosteron i 5α-Dihydrotestosteron).

Etiologia[edytuj | edytuj kod]

Czynnikami rozwoju raka gruczołu krokowego są:

 • Predyspozycje dziedziczne: wystąpienie choroby u jednego krewnego I stopnia zwiększa ryzyko zachorowania dwukrotnie, wystąpienie raka u dwóch i więcej krewnych zwiększa to ryzyko nawet 10-krotnie[potrzebny przypis]. Raki o podłożu dziedzicznym rozwijają się wcześnie, nawet przed 55 rokiem życia. Kryteria rozpoznania dziedzicznego raka prostaty to (jedno z trzech): rak prostaty w 3 kolejnych pokoleniach, lub rak prostaty u minimum 3 krewnych pierwszego stopnia, lub rak prostaty przed 55 rokiem życia u co najmniej 2 krewnych[1].
 • Czynniki rasowe: najczęściej chorują osoby rasy czarnej, najrzadziej przedstawiciele rasy żółtej w Azji południowo-wschodniej[2][3].
 • Dieta z dużą ilością nasyconych tłuszczów, białka, cholesterolu, natomiast z niską ilością selenu, witaminy E i witaminy D sprzyja rozwojowi raka gruczołu krokowego. Działanie ochronne przypisuje się diecie z dużą zawartością warzyw i owoców, produktów zbożowych (ogólnie dieta niskotłuszczowa), soi czy siemienia lnianego poprzez fitoestrogeny. Spożycie 30 g zmielonego siemienia dziennie spowodowało po miesiącu spadek o połowę tempa podziałów komórek nowotworowych[4].

Badania na myszach sugerują, że kwasy tłuszczowe omega-3 hamują progresję histologiczną i wzrost nowotworu, a kwasy tłuszczowe omega-6 wykazują przeciwne niekorzystne działanie[5].

Znaczenie w rozwoju raka prostaty prawdopodobnie może mieć wirus XMRV. Ekspresję jego białek wykazano w 23% raków prostaty u ludzi[6].

Przebieg kliniczny[edytuj | edytuj kod]

Początkowo przez wiele lat rak rozwija się bezobjawowo. Uważa się, że w 3/4 przypadków jego rozwój rozpoczyna się w strefie obwodowej gruczołu krokowego (jest ona dostępna w trakcie badania per rectum). W miarę powiększania swojej objętości, powoduje objawy uciskowe sugerujące objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, takie jak częstomocz, utrudnienie oddawania moczu i słaby strumień moczu, nagłe uczucie parcia na mocz i konieczność pilnego jego oddania. U mężczyzn poniżej 55 roku życia rak może się rozwijać bez ewidentnych cech przerostu gruczołu, czyli praktycznie bezobjawowo. W dalszym rozwoju przekracza barierę torebki narządu naciekając otaczające tkanki: pęcherzyki nasienne, moczowody oraz tkanki miękkie i kości miednicy małej.

Rak gruczołu krokowego daje przerzuty drogą:

 • naczyń krwionośnych — głównie do kości: kręgosłupa, miednicy, mostka, żeber, górne części kości udowych; rzadziej daje przerzuty do narządów miąższowych (wątroba, płuco, mózg);
 • drogą naczyń chłonnych do otaczających węzłów chłonnych (zasłonowych biodrowych i w późniejszym stadium zaawansowania — okołoaortalnych i pachwinowych).

Diagnostyka[edytuj | edytuj kod]

W diagnostyce raka gruczołu krokowego można wymienić podstawową triadę diagnostyczną:

 • badanie per rectum – które w 75% przypadków pozwala na stwierdzenie twardych guzków zlokalizowanych w obrębie prostaty (w późniejszych okresach stwierdza się "deskowato" twardą prostatę w obrębie jednego lub obu płatów);
 • PSA – swoisty antygen sterczowy, którego poziom w surowicy krwi, przekraczając 4 ng/ml, może sugerować obecność raka (u młodszych mężczyzn poniżej 65 roku życia wartości powyżej 2 ng/l powinny być przyczyną dalszej diagnostyki[7]);
 • transrektalna ultrasonografia z biopsją gruczołu krokowego z następczą oceną pobranego materiału według skali Gleasona oceniającej cechy architektoniki uzyskanych komórek; rozróżnia się 10 stopni skali Gleasona, gdzie stopnie 2–4 odpowiadają komórkom dobrze zróżnicowanym, 5–7 średnio zróżnicowanym, 8–10 komórkom źle zróżnicowanym; im wyższy stopień skali Gleasona, tym rokowanie gorsze;

oraz badania uzupełniające: obrazowanie metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego - mpMRI, biopsja fuzyjna,tomografia komputerowa, PET z zastosowaniem choliny, limfadenektomia zaotrzewnowa wykonywana podczas radykalnego zabiegu operacyjnego pozwalają na ocenę zaawansowania procesu i kwalifikację do skali TNM określającej stopień zaawansowania raka i warunkującą wybór metody leczenia.

Klasyfikacja TNM[edytuj | edytuj kod]

 • T — guz pierwotny
  • Tx — nie można wypowiedzieć się co do guza pierwotnego
  • T0 — brak guza pierwotnego
  • T1 — guz niewyczuwalny per rectum i niewidoczny w badaniach obrazowych
   • T1a — stwierdzony przypadkowo w badaniach histopatologicznych i zajmuje mniej niż 5% ocenianej tkanki
   • T1b — jak wyżej, ale zajmuje ponad 5% ocenianej tkanki
   • T1c — stwierdzony w biopsji z powodu podwyższenia PSA
  • T2 — guz ograniczony do gruczołu krokowego
   • T2a — zajmuje mniej niż połowę 1 płata
   • T2b — zajmuje więcej niż połowę jednego płata
   • T2c — zajmuje oba płaty
  • T3 — guz naciekający poza torebkę gruczołu krokowego
   • T3a — guz nacieka poza torebkę gruczołu krokowego po jednej lub obu stronach
   • T3b — guz nacieka pęcherzyki nasienne
  • T4 — guz nieruchomy, naciekający inne narządy niż pęcherzyki nasienne (szyja pęcherza moczowego, odbytnica, mięśnie dźwigacze odbytu, ściana miednicy)
 • N — regionalne węzły chłonne
  • Nx — niemożliwa ocena węzłów chłonnych
  • N0 — brak przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych
  • N1 — obecne przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych
 • M — obecność odległych (poza węzły chłonne regionalne) przerzutów
  • Mx — niemożliwa ocena odległych przerzutów
  • M0 — nie ma odległych przerzutów
  • M1 — obecne odległe przerzuty
   • M1a — przerzuty do węzłów chłonnych innych niż regionalne
   • M1b — przerzuty do kości
   • M1c — inna lokalizacja przerzutów

Leczenie[edytuj | edytuj kod]

 • stadium T1–T2
  • Prostatektomia radykalna, czyli zabieg całkowitego wycięcia gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych z dostępu nadłonowego, kroczowego lub laparoskopowo.

Ten typ leczenia proponuje się u osób z przewidywanym co najmniej 10-letnim okresem przeżycia, czyli zwykle poniżej 75 roku życia.

Powikłaniem tej metody jest:

  • praktycznie w 50% zaburzenia erekcji wskutek uszkodzenia naczyń i nerwów;
  • nietrzymanie moczu (5-8%);
  • zwężenie zespolenia pęcherzowo-cewkowego (7%);
  • przetoka moczowa;
  • śródoperacyjna utrata krwi.
 • stadium T3
  • Jako uzupełnienie leczenia operacyjnego (lub u osób z przewidywanym krótkim czasem przeżycia, lub po wznowie po leczeniu operacyjnym) stosowana jest radioterapia.

Powikłania:

  • zapalenie pęcherza moczowego;
  • zwężenie dróg moczowych;
  • nietrzymanie moczu;
  • zapalenie odbytnicy;
  • przewlekła biegunka;
  • zaburzenia erekcji (rzadziej niż w przypadku leczenia operacyjnego).
 • stadium T4
  • Leczenie hormonalne polegające na wytworzeniu blokady androgenowej, czyli zablokowaniu wpływu androgenów na komórki raka gruczołu krokowego, co hamuje ich proliferację i przyspiesza ich apoptozę. Jest to typowy przykład leczenia paliatywnego, które nie ma wpływu na długość przeżycia, zmniejsza jedynie objawy zaawansowanej choroby i poprawia komfort życia.

Blokadę hormonalną można uzyskać dwoma sposobami:

Działania niepożądane tej metody:

 • stadium T4M1
 • Chemioterapia - w przypadku zaawansowanej choroby z przerzutami oraz w trakcie progresji choroby pomimo stosowanej hormonoterapii (tzw. stadium hormonooporności) jest zalecane u pacjentów w dobrym stanie ogólnym leczenie docetakselem z premedykacja prednizonem. Leczenie takie według badań klinicznych pozwoliło średnio wydłużyć przeżycie pacjenta o około 3 miesiące oraz znacząco poprawić jakość życia (zmniejszenie nasilenia bólu, poprawienie stanu sprawności). Jak każda chemioterapia wiąże się z możliwością wystąpienia działań niepożądanych. Od niedawna pojawiła się też możliwość leczenia pacjentów u których leczenie docetakselem nie było skuteczne lub też efekt jego stosowania był krótkotrwały - dostępny w leczeniu 2 linii hormonoopornego raka prostaty z przerzutami po niepowodzeniu leczenia docetakselem jest cabazitaxel, który według badania klinicznego pozwolił średnio przedłużyć życie w tej grupie chorych o około 2,4 miesiąca oraz zmniejszyć nasilenie bólu. Pojawiły się tez doniesienia mówiące o tym, że po zastosowaniu chemioterapii u części pacjentów widać efekty ponownego stosowania leczenia hormonalnego (powrót hormonowrażliwości).

Szczególne postępowanie[edytuj | edytuj kod]

 • Brachyterapia z zastosowaniem izotopu jodu-125 i palladu-103 jako źródła promieniowania. Szczególnie polecana w następującym stadium zaawansowania:
  • T1c – T2a, skala Gleasona < 7, PSA < 10, objętość gruczołu krokowego poniżej 50 cm³.
 • "Watchful waiting", czyli baczna obserwacja polegająca na wnikliwej obserwacji, powtarzaniu oznaczeń PSA oraz powtórnych biopsji u pacjentów z niskim zaawansowaniu nowotworu (T1c–T2a, Gleason < 6, PSA < 10) i wdrożeniu leczenia dopiero w przypadku progresji choroby. Umożliwia to uniknięcie ujemnych następstw radykalnych metod leczniczych.
 • metody eksperymentalne
  • krioterapia, czyli zamrażanie miejscowe do temp. –40,0 °C
  • leczenie skupioną wiązką ultradźwiękową o wysokiej intensywności stosowanej przez sondę doodbytniczą

Metoda wysokoskoncentrowanych ultradźwięków[edytuj | edytuj kod]

Uzupełnieniem metod stosowanych dotychczas standardowo w terapii raka prostaty jest – zdobywająca rosnące uznanie wśród towarzystw urologicznych na całym świecie – metoda HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound[8] – metoda wysokoskoncentrowanych ultradźwięków), jest alternatywną metodą leczenia raka prostaty w stosunku do prostatektomii.

Działanie metody HIFU opiera się na wykorzystaniu fal ultradźwiękowych do niszczenia tkanki nowotworowej. W trakcie zabiegu sonda, składająca się z głowicy obrazującej oraz głowicy terapeutycznej, jest umieszczona w odbycie pacjenta. Dzięki skupieniu wiązki ultradźwięków na punktowym obszarze guza w określonym miejscu dochodzi do zniszczenia tkanki nowotworowej. HIFU powoduje martwicę tkanki w wyniku ablacji (efekt cieplny powoduje koagulację tkanki) oraz poprzez działanie mechaniczne (pęcherzyki gazu wewnątrz komórki powodują wzrost ciśnienia w jej wnętrzu). Istotny jest proces planowania zabiegu. Zabieg z wykorzystaniem ultradźwięków trwa ok. 2-3 godzin. Zabieg jest minimalnie inwazyjny, co umożliwia pacjentowi szybki powrót do normalnego trybu życia. Zaletą technologii HIFU jest łagodny profil powikłań oraz stosunkowo nieduże ryzyko ich wystąpienia[9].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. SR. Potter, AW. Partin. Hereditary and familial prostate cancer: biologic aggressiveness and recurrence.. „Rev Urol”. 2 (1), s. 35-6, 2000. PMID: 16985733. 
 2. Prostate Cancer, www.cancer.org [dostęp 2017-11-26].
 3. Prostate Cancer
 4. W. Demark-Wahnefried i współpracownicy. Flaxseed Supplementation (Not Dietary Fat Restriction) Reduces Prostate Cancer Proliferation Rates in Men Presurgery. „Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention”. 17 (3), s. 3577-87, 2008. DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-08-0008. PMID: 19064574. 
 5. Yong Q. Chen. Modulation of prostate cancer genetic risk by omega-3 and omega-6 fatty acids. „The Journal of Clinical Investigation”, s. 1866–1875, 2007. American Society for Clinical Investigation. DOI: 10.1172/JCI31494. 1890998 (ang.). [dostęp 2008-11-30]. 
 6. R. Schlaberg, D.J. Choe, KR. Brown, HM. Thaker i inni. XMRV is present in malignant prostatic epithelium and is associated with prostate cancer, especially high-grade tumors.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 106 (38), s. 16351–6, Sep 2009. DOI: 10.1073/pnas.0906922106. PMID: 19805305. 
 7. Poziom PSA należy skorelować z wiekiem pacjenta, istniejącym leczeniem (np. Finasteryd zaniża wartość PSA), badanie prostaty per recum poziom PSA może zawyżyć – stąd badanie poziomu PSA nie powinno się odbyć wcześniej niż kilka tygodni po badaniu pre rectum
 8. Metoda HIFU (pol.). [dostęp 2012-04-21].
 9. The Lancet Oncology: “Focal therapy for localised unifocal and multifocal prostate cancer: a prospective development study” (ang.). [dostęp 2012-08-03].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • c: Rak gruczołu krokowego. W: Radzisław Kordek (red.): Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Gdańsk: Medical Press, 2004, s. 181-186. ISBN 83-87404-71-3.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.