Dyskusja wikiprojektu:Średniowiecze/Archiwum/2

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zakony rycerskie

Wątek założony przed: 21:02, 30 gru 2011 (CET)

Postanowiłem uporządkować odrobinę kategorie i hasła związane z zakonami rycerskimi. Od razu narodziło mi się kilka wątpliwości:

 • Teraz wszystkie nazwy haseł i kategorii zbudowane są na zasadzie Zakon+nazwa zakonu, wydaje mi się to zupełnie niepotrzebne. Czy w przypadku zakonów takich jak Krzyżacy, Joannici, Templariusze czy Calatrava nie powinniśmy się ograniczyć to tego jednego słowa? Nie piszemy raczej zakon cysterski tylko Cystersi itd. Oczywiście, w przypadku zakonów takich, jak Zakon św. Ducha z Montpellier itp. powinno się zachować pełną pisownie.
 • Drugą kwestią jest zależność słowa order i zakon, są to w zasadzie synonimy, często używane wymiennie, też na wiki, budzące jednak zupełnie odmienne skojarzenia.

kategorie

Sprzątam sobie w kategoriach średniowiecznych i oto, na co się natknąłem. Problem jest stary, 11 miesięcy temu temat poruszyli Tomasz i Marcelus. Wtedy chodziło o pojedynczą nazwę.

Mamy oto cztery sposoby nazewnictwa kategorii:

 1. X średniowieczny/a/e: Kategoria:Muzyka średniowieczna, Kategoria:Kodeksy średniowieczne
 2. Średniowieczny/a/e X: Kategoria:Średniowieczne ludy, Kategoria:Średniowieczne Węgry
 3. X w średniowieczu: Kategoria:Religia w średniowieczu, Kategoria:Języki w średniowieczu
 4. X średniowiecza: Kategoria:Geografia historyczna średniowiecza, Kategoria:Historia gospodarcza średniowiecza

Jak myślicie, standaryzujemy ten bałagan? W którą stronę? Tar Lócesilion|queta! 13:20, 30 gru 2011 (CET)

Opinia 1

Moje pierwsze wnioski:

 1. Wariant 4., X średniowiecza nadaje się do określania średniowiecznych zakresów nauk pomocniczych (Geografia historyczna średniowiecza i Historia gospodarcza średniowiecza). To brzmi nieźle, bo np. średniowieczna geografia historyczna/geografia historyczna w średniowieczu sugeruje stan nauki pomocniczej w tych wiekach.
 2. Wariant 3., X w średniowieczu jest bardziej elastyczny, niż warianty 1. i 2., np. w kategorii Muzyka średniowieczna występują hasła opisujące rzeczy, które istniały i w średniowieczu, i w renesansie. Nazwa zdaje się sugerować, że obejmuje tylko hasła charakterystyczne dla średniowiecza.
 3. Warianty 1. i 2. mogłyby funkcjonować tylko wtedy, kiedy miałyby gromadzić wyłącznie hasła charakterystyczne dla średniowiecza. Jednak a) nie każdy wikipedysta tworząc nową kategorię wiedziałby o tej zasadzie b) mało która kategoria byłaby taka klarowna i hermetyczna. To rodziłoby nowe niekonsekwencje. Dlatego proponuję zlikwidować te warianty.

Wczoraj tworzyłem nowe podkategorie i nazywałem je różnie. Bardziej mi chodziło o zrobienie nowych szufladek, niż standaryzowanie wyglądu. Nie wszedłem w każdą podkategorię, więc moje wnioski, oparte na znajomości niektórych podkategorii, mogą być trudne do zastosowania gdzie indziej. Będę wdzięczny za każdą uwagę. Tar Lócesilion|queta! 14:04, 31 gru 2011 (CET)

Opinia 2

Wg mnie powinno być tak:

 1. X średniowiecza dla nauk opisujących stan średniowieczny
 2. X w średniowieczu dla obiektów i zjawisk cechujących się ciągłością wykraczającą poza ramy czasowe epoki (np. muzyka, Węgry, religia, języki)
 3. X średniowieczny/a/e/i dla osób, obiektów i zjawisk w całości mieszczących się w ramach epoki (np. bitwy, kodeksy, pisarze)

Blaise Niepascal 15:04, 2 sty 2012 (CET)

Średniowiecze tylko w Europie

W wielu kategoriach występują hasła niezwiązane z cywilizacją europejską, ale opisujące rzeczy, z którymi Europa miała kontakt: Awicenna jest w Kategoria:Postacie średniowiecza i jej podkategoriach, Straż Dzienna (jednostka wojskowa) w Kategoria:Wojskowość średniowiecza itd. Jest tam też Tümen, który dał się poznać Węgrom, Polakom, wieści doszły nawet do Francji. Dlatego pytam: co pozaeuropejskiego może znaleźć się w podkategoriach średniowiecznych, a co nie? (I co usuwamy z podkategorii średniowiecznych?) Tar Lócesilion|queta! 14:12, 31 gru 2011 (CET)

Trudno o wypracowanie jakiś reguł z góry regulujących co powinno się w kategoriach średniowiecznych znaleźć co nie. Wszystko jest bardzo indywidualne. Jeśli traktujemy średniowiecze nie jako okres czasu w dziejach ludzkości, lecz jako formację kulturową charakterystyczną dla Europy chrześcijańskiej to w jej kategoriach powinny znaleźć się wszystkie tematy mające na średniowiecze wpływ. A więc Awicenna (ale czy w postaciach średniowiecza, czy w filozofii średniowiecza?} na pewno, podobnie Tumen. Marcelus (dyskusja) 15:27, 6 sty 2012 (CET)

Sprawa drzewek genealogicznych i jakichś sensownych zasad w tej materii

Sygnalizuję pewien problem, bo to sprawa poważna i chyba nie została przedyskutowana. Sprawa drzewek. DA:

 1. 1

Moje wypociny:

 1. Miałam takie drzewko: 2 Pochodzenie ojca jest tu: 3, przy czym pochodzenie samej Agnieszki (w przeciwieństwie do Adelajdy) jest pewne, tak samo jak jej dziadków macierzystych.

Stan sprawy: Usunęłam drzewko 3 pod wpływem słusznej uwagi, że kwestia pochodzenia ojca nie jest taka prosta, bo to jedynie jedna z hipotez, króra nie jest pewna i ostateczna. Zgadzam się, ale ... vide: Adelajda Kazimierzówna. To filiacja przyjęta w najnowszej literaturze, chociaż nie jest pewna i ostateczna. Fakt - żadna rekonstrukcja taka być nie może. Co będzie za 20 lat, tego nie wiemy. Nie można na tej podstawie bać się konstruować drzewek w Wikipedii. Zastanawiam się nad konsekwencjami takiego potraktowania wywodu przodków, bo są daleko idące.

Uwagi do sprawy drzewek - filiacja pewna a filiacja niepewna:

 1. Co to jest pewna filiacja? Filiacja odnotowana w żródłach z epoki albo bliskich czasowo (tak pewnie ze 100 lat + pewne warunki). Jeśli expressis verbis nie zapisano A córka B księcia ziemi C oraz jego małżonki D, to pochodzenie może być tylko rekonstruowane. Lepiej lub gorzej.
 2. Pewną filiacją nie jest uzasadniona i przyjęta w jakimś czasie hipoteza wielkiego badacza Y. Jest to bardziej lub mniej prawdopodobna konstrukcja intelektualna. Póki nie znajdzie się kontrargumentu (zwłaszcza bezpośredniego dowodu "na nie"), sprawa jest i będzie otwarta. Czy istnieje żródło z epoki, czy nie - łatwo to sprawdzić w literaturze przedmiotu, bo przecież jest to koronny argument każdego badacza.
 3. Z ważnych względów jakaś błędna hipoteza została odrzucona. Przykład: 4. Ktoś może powiedzieć, że są inne hipotezy. No bo są. Ale można się powołać na pewną filiację, a wtedy hipoteza traci na znaczeniu.

Uwagi do sprawy drzewek - filiacja rekonstruowana (częściowo bądź całkowicie):

 1. Filiacja nie jest pewna, ale pojawiła się jedna jedyna hipoteza. Zatem po prostu brakuje innej.
  >> Z czystym sumieniem dodać drzewko z uwagą, że to wywód rekonstruowany, ale jedyny?
 2. W ciągu kilku wieków pojawiło się ileś hipotez. Żadna nie jest pewna i ostateczna (bo być taka nie może). Są lepsze i gorsze (mniej lub więcej argumentów). Jednak od pewnego czasu (jakiego?) jedna jest przyjmowana w poważnych publikacjach, a resztę zarzucono (choć mogą się pojawić np. we wznowieniach bestsellerowych prac popluarnonaukowych)
  >> Co zrobić? Raczej drzewko oparte o hipotezę obowiązującą? + Uwaga w przypisie o starszych hipotezach, czy nie?
 3. Zdanie gwiazdy R podważa V (nowsza hipoteza), który nie przytacza dobrych argumentów lub jego zdanie jest odrzucane przez innych badaczy.
  >> Można przyjąć, że na obecnym etapie badań zdanie R zdobyło uznanie? + Uwaga o zdaniu odrębnym w przypisie?
 4. Gwiazda X żył 250-100 lat temu, a obecnie nikt nie wraca do jego hipotezy, zajmując się inną. Faktem jest jednak, że są (były) inne hipotezy, więc obecnie przyjęta nie jest jedyna
  >> Obecny stan badań czy równoprawne hipotezy?

Konieczność ustalenia zasad:

 1. Albo pewne żródła dotyczące filiacji (co nie równa się hipotezom choćby największych gwiazd genealogii czy znawcom danego zagadnienia),
 2. Albo dopuszczenie hipotez pod warunkiem, że ... Tu jakieś konkretne warunki: czas, jaki minął od przyjęcia danej hipotezy przez innych badaczy przy niewysuwaniu innych, waga argumentów (uuu), przedawnienie się zarzutów w sprawie pochodzenia ;), itd. Do wyboru, do koloru, ale wyboru należy dokonać.

Zjawisko niejakiej samowolki mnie niepokoi. Wiele osobistości węgierskich czy rumuńskich, ruskich, itd., które mnie interesują, ma hipotetyczną (co najmniej w części genealogię). Uważam, że najwyższy czas coś w tej materii ustalić. Bo w polskiej genealogii panują chyba zasady "za Jasińskim i Tęgowskim marsz", ale jeśli ktoś opracowuje biogramy osób zza polskiego płota, to nagle nie ma za kim maszerować. A niby dlaczego? ;) (Marencja (dyskusja) 00:18, 10 sty 2012 (CET))

Problem nie dotyczy jedynie wywodów genealogicznych, lecz wszystkich faktów rekonstruowanych, gdyż z natury swej są niepewne. Musimy kierować się dwiema zasadami: nie prowadzeniem własnych badań i kierowaniem się poglądami utartymi w literaturze. Tzn. powinniśmy sięgać po pozycje o ustalonej opinii i będącymi pewnymi summami wiedzy (więc raczej różne Genealogie..., niż artykuły w czasopismach branżowych), źródła są dla nas zupełnie drugorzędne. Problem jest wtedy, gdy wywód genealogiczny jest oparty na bardzo słabych postawach (to oczywiście nie jest opinia nasza, lecz wyrażona w literaturze), wtedy lepiej zrezygnować z tworzenia drzewa, a zdecydować się na opisanie kontrowersji związanych z genealogią danej postaci. Marcelus (dyskusja) 22:28, 10 sty 2012 (CET)

Poglądy utarte od iluś lat, wrzucone na taśmę przez jednego badacza w tzw. summie czy raczej obecny stan badań? Bo to nie jest to samo.

 1. Pogląd utarty nie oznacza automatycznie poglądu podawanego raz w summie = podręczniku akademickim, słowniku, etc. Jeśli się tam pojawia i jest przyjmowany w innych pracach, to OK. Ale jeśli jest podważany przez mających renomę badaczy właśnie w monografiach, recenzjach, artykułach i to z powołaniem się na żródła pierwotne, to cóż wtedy? Badnia źródłowe mają bezwzględne pierwszeństwo przed opracowaniami - to jest dla mnie oczywiste i nie podlega dyskusji. Encyklopedie i inne summy są różne, tak samo jak różnie oceniane są konkretne artykuły w nich zawarte. Nie przez nas, a przez naukowców. A ponieważ na nich się opieramy, to żródła będą ważne!
 2. Możemy się połapać, jak wygląda sprawa, bo przecież, żeby napisać artykuł czy go poprawić, nie sięgamy tylko do Jasińskiego czy do PSB. Sprawdzamy też inne pozycje, żeby się zorientować, jak wygląda obecny stan badań. To jest ważne - obecny stan badań.
 3. Jasiński, na litość, nie jest bożkiem! Taką niebezpieczną tendencję zauważam na Wiki. Profesor Jasiński nie zmienia automatycznie ołowiu (hipotez, rekonstrukcji, itd.) w złoto (źródła, które są pewne). Niby dlaczego jego badania mają mieć większą wagę niż badania znakomitych historyków, których wyniki do tego są przyjmowane przez innych świetnych znawców tematu i które pojawiają się w owych summach? (to co do mojego przykładu). Jeśli hipotetyczne filiacje Jasińskiego mają mieć bezwzględne pierwszeństwo nad każdym innym poglądem renomowanego badacza, a nawet nad naukowcem, który obala jego tezę powołując się właśnie na źródła i publikuje swoje tezy w zagranicznym, znakomitym periodyku (i ma to echo)... to ja się chyba obrażę ;) To jest już przeginanie pały, mówiąc brzydko. Albo lenistwo. Albo zaślepienie. I mam na to przykłady - wręcz kuriozalne. Przyjmowane bez zastanowienia zupełnie.
 4. Dlaczego kwestie genealogii mają być traktowane inaczej niż np. kwestie związane z medycyną czy historią sztuki? W sprawie datowania zabytków na pewno nie należy sięgać do jakichś ogólnych opracowań, tylko właśnie do monografii. To samo tyczy się moim zdaniem biografii. Opis danej jednostki chorobowej też się przepisuje, nieco zmieniając, z podręcznika sprzed 20-30 lat i nie sprawdza periodyków, w których aż wrze życie naukowe ;)? Oczywiście, sprawdzamy, czy zdanie danego badacza jest odosobnione, ale dobrze uzasadnione (zamieszczamy informację w artykule), czy zaczyna być przytaczane w innych pracach.Powtarzam, nie ma merytorycznego powodu, żeby genealogia miała być świętą krową.
 5. Jeśli hipotezy, nawet przyjęte, gdy są autorstwa Y będziemy z niewiadomych dla mnie (bo nie czysto merytorycznych) względów promować, a autorstwa X uznawać za do podważenia i to rychło (np. niewarte zawarcia w drzewku) to jest to już łamanie pewnych zasad. Podpada to właśnie pod brak neutralności, a wręcz promowanie jakiegoś punktu widzenia. W zbiorach genealogicznych (każdych!) jest sporo błędów, które prostują inni badacze i które są przyjmowane w poprawionej formie przez kolejnych. Ja mówię "nie" lenistwu intelektualnemu i oddawaniu czci bożkom - dorwałam się do encyklopedii i hurra, a literatura przedmiotu nieprzejrzana leży i kwiczy :P Potem rozpowszechnia się właśnie opinia o Wikipedii jako nierzetelnej i po prostu pełnej bzdur. Z czegoś się to bierze.
  PS: Nie chodzi o to, że Jasiński nie jest wielkim badaczem ;) Ale on się również myli i jest poprawiany, a jego studia genealogiczne to nie jest Biblia. Jeśli podaje żródła bezpośrednie (przecież podaje je, gdy tylko może), to OK. A jeśli nie? Nie ma powodu, żeby jego zupełnie hipotetyczne filacje danej osoby traktować jak objawienie, a sekować badania innych naukowców. Ja się na to na pewno nie godzę w imię właśnie rzetelności i zachowania neutralności oraz jednych zasad dla wszystkich w tym projekcie.
  PS 2: Nie są to też żadne ataki osobiste. Tworzenie haseł o różnych osobach na podstawie tylko jednego biogramu z jakiejś dobrej niby, uznanej encyklopedii, słownika - często sprzed 60 lat nawet - mija się z celem. Bo miesza ludziom w głowach. Bo nie ma nic wspólnego z obecnym stanem wiedzy. To wychodzi przy okazji różnych dyskusji na Wiki i gromadzenia lektur do opracowania haseł, które pełne są informacji właśnie zupełnie nieopartych na żródłach z epoki, a wręcz z nimi sprzecznych (co wynika z pobieżnego zapoznania się z jedną lub dwiema poczytnymi pracami, a nieogarnianiem stanu badań lub nieznajomością waznych pozycji). Tak samo dotyczy to historii, w tym genealogii, jak i innych dziedzin wiedzy. Oczywiście, są osoby tylko raz niegdyś opisane w PSB czy jakimś zbiorze genealogicznym. Wtedy OK. Jeśli nie, to i tak należy zamieścić w biogramie informacje uzyskane z tego żródła, ale trzeba przejrzeć literaturę - w miarę swoich możliwości. I nie wpatrywać się w żadnego autora jak w słońce. Oddawanie czci Jedynemu Słońcu Genealogii kojarzy się niefajnie, a można i wzrok stracić. (Marencja (dyskusja) 23:43, 10 sty 2012 (CET))
Sprawa "nieprowadzenia własnych badań" jest na Wiki stosowana jako zamykacz ust, gdy ktoś mówi o wadze żródeł albo umie ocenić materiał, z którego korzysta. (Broń Swarożycu, nie odnoszę tego do Ciebie, Marcelusie, tylko do burzliwych dyskusji, na jakie miałam okazję natrafić.) Jest to o tyle wkurzające, że np. wiele sumiennych osób, które nie produkują biogramów na pęczki na podstawie popularnych opracowań historii danego kraju (sic!), jest takim błotkiem obrzucanych (sugeruje się w każdym razie). Ustalmy jedno. ;) To nie ma nic wspólnego z samodzielnymi badaniami. Za to ma wiele wspólnego z niezłą znajomością literatury przedmiotu i zapewne jakimś przygotowaniem warsztatowym tych wikipedystów. To zauważyłam. Przecież taka osoba nie siedzi nad MGH po nocach albo nie buszuje w AGAD i nie wyskakuje z własnymi koncepcjami, np. genealogicznymi! Ona po prostu czyta dobre prace naukowe, w których jest odwołanie do dokumentów archiwalnych czy odpowiedniego fragmentu MGH. To ma być prowadzenie własnych badań?! Hola hola.
Neutralność jest mylona przez nadmiernie zaangażowanych uczestników niektórych projektów ;) z korzystaniem z wszystkiego, jak leci albo ustalonym i zaklepanym (nie wiadomo, przez kogo i na jakiej zasadzie)wybitnie ograniczonym kanonem lektur (tj. zaklepanymi encyklopediami, które nawet nie próbują być rzetelne naukowo - oj tak!)
A kwestie dotyczące drzewek należy ustalić albo dopuścić do panteonu wszystkich rzetelnych naukowców, a nie tylko Balcera, Dworzaczka i Jasińskiego, ewentualnie Tęgowskiego. Nie tylko nimi polska i niepolska historia stoi, gdy musimy ustalać genealogiczny stan badań. Na pewno odrzucanie a priori periodyków naukowych i rzetelnych monografii jako źródeł drzewek (i nie tylko drzewek, bo w ogóle artykułów) jest niewłaściwe! Nauka się zmienia i trzeba te zmiany śledzić(Marencja (dyskusja) 00:08, 11 sty 2012 (CET))

Aha, jeszcze dla wyjaśnienia tych moich wynurzeń i refleksji na tematy naprawdę ważne, a jakoś takoś nieuregulowane w zaleceniach albo czasem na opak chyba rozumiane.

 1. Jestem ZACHWYCONA i naprawdę WDZIĘCZNA osobom, które dodają kolejne biogramy Piastów za Jasińskim, Rurykowiczów za Dąbrowskim (ha, widziałam za 39 zł, więc chyba się skuszę) i Gryfitów za kilkoma znakomitościami historycznymi. To nieoceniona, mrówcza praca. Cudownie, że nie trzeba dreptać do biblioteki, żeby coś sprawdzić, tylko wystarczy wyklikać daną osobę w Wiki. Aż nie do wiary ;) Nie sprawdzałam, kto to czyni, ale przed takimi mrówkami skłaniam głowę.
 2. Chodzi o to, żeby nie było błędów i wypaczeń. Bo takie należy naprawiać, a osoby niekiedy (delikatnie) napominać, jeśli przeginają pałę i czynią lub mogą uczynić jakieś szkody dla projektu. Chętnie sama nadstawię pupę, jeśli będzie taka okazja :P (Marencja (dyskusja) 01:47, 11 sty 2012 (CET))

Filozofia średniowieczna

Gratuluję Tomaszowi dobrej roboty. Zmieniłem kilka technicznych drobiazgów. Wygląda w porządku, dajemy do odznaczenia? Tar Lócesilion|queta! 07:04, 30 sty 2012 (CET)

Oczywiście. Znakomita synteza, zdecydowanie lepsza od niemieckiej, która już DA ma. Choć może niektóre sekcja można by bardziej rozwinąć (np. odnośnie filozofii schyłkowego średniowiecza) to i tak jest wspaniael. Gratuluję autorowi. Marcelus (dyskusja) 09:33, 30 sty 2012 (CET)
Bach, nie ma co zwlekać. Zapraszam do masowego, spontanicznego głosowania, sprzeciwu nie zniosę :D Tar Lócesilion|queta! 09:54, 30 sty 2012 (CET)
 • Dzięki, ale mam poważne zastrzeżenia co do tego hasła :-) Wymieniłem je w zgłoszeniu. Tomasz Raburski (dyskusja) 15:11, 30 sty 2012 (CET)

Ze "Zgłoś błąd": File:Silesia 1248-1249.jpg

Mapa jest podpisana "Śląsk w latach 1248-1249", a powinno być "Ziemie Piastów śląskich w latach 1248-1249", ponieważ wchodząca tam w skład "Śląska" Ziemia Lubuska nie była i nie jest częścią Śląska. Henryk III Głogowczyk przez pewien czas posiadał pół Wielkopolski, więc to też był wtedy Śląsk? A jeśli książę śląskie opanował Małopolskę to też był Śląsk? Lubusz, Sulęcin, Kostrzyn to nie był Śląsk. W dodatku te cenne i ważne mapki (bo to nie jedyna z tej serii http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_Silesia?uselang=pl) są tłumaczone na liczne języki. Na tej mapce z kolei jest od biedy OK, bo Ziemię lubuską wyodrębniono innym kolorem File:Silesia_1206-1217_eo.JPG, ale na reszcie niestety nie. Zobaczcie to File:Silesia_1241-1243.jpg, czyli Kalisz to był Śląsk? Pozdrawiam Konarski (dyskusja) 13:56, 12 lut 2012 (CET)

Wkleił Michał Sobkowski dyskusja 20:24, 12 lut 2012 (CET)

skala znaczenia haseł

Żeby jeszcze bardziej oddalić ją od oru, zlikwidowałem kategorię niskiego priorytetu. Odtąd jest prosty podział: średni (domyślnie) albo wysoki (kanon). Zaraz zmienię nazwę ze skali znaczenia na skalę priorytetu. Tar Lócesilion|queta! 22:12, 19 lut 2012 (CET)

TAŚ

Zaproponowałem zorganizowanie naszego tygodnia tematycznego. Link w nagłówku. Zapraszam do wpisywania poniżej propozycji haseł. Im więcej, tym lepiej. Tar Lócesilion|queta! 23:41, 13 sty 2012 (CET)

Wikipedia:Propozycje tematów/Średniowiecze

Trzeba też poszerzyć listę haseł do poprawienia:

Wikiprojekt:Średniowiecze/Do dopracowania

Za część mogę się wziąć (np. kronikarze, może coś z medycyny), ale kto opracuje taaakie kobyły z okazji tygodnia tematycznego (np. rozbicie dzielnicowe, historia danego państwa albo cały dział średniowiecznej kultury)??? Do tego trzeba mnóstwa czasu, znakomitego rozeznania w bogatej literaturze przedmiotu.... (Marencja (dyskusja) 15:47, 20 sty 2012 (CET)) Pytanie, bo już się boję ;): Kiedy będzie - tak mniej więcej - ten tydzień? Chyba nie za kilka tygodni?

Akcja ma trwać przez tydzień poprzedzający 2 kwietnia. Ja raczej upatruje główną zaletę organizacji Tygodnia w poszerzeniu bazy czerwonych linków. Właśnie odnośnie tej - postarajmy się wpisywać hasła w kategoriach zgodnie z alfabetem, łatwiej dzięki temu będzie odnaleźć hasła już wpisane i uniknąć dubletów. Marcelus (dyskusja) 12:02, 21 sty 2012 (CET)
Jak wskazują dotychczasowe akcje, na napisanie "kobył" nie ma raczej szans (może oprócz filozofii średniowiecznej, która jest na ukończeniu). Za to jest szansa na zaniebieszczenie drobnicy (miejsca i biografie). Chodzi o integracje społeczności, uporządkowanie czerwonych linków, diagnozę białych plam. Tomasz Raburski (dyskusja) 12:17, 21 sty 2012 (CET)
Dopisałam do listy haseł do poprawienia dwóch władców, w tym jednego najdłużej w Polsce panującego i naprawdę wybitnego. Zatkało mnie, gdy zobaczyłam, jaki ma na Wiki biogram Władysław Jagiełło. Po prostu wstyd. Postaram się dodać niektóre rzeczy, ale generalnie wolałabym, żeby za tego wielkiego pana wziął się ktoś oblatany w sprawach litewskich i polskich przełomu XIV i XV w., a także bieżącej literaturze na temat królo-księcia ;) (sporo przestarzałych poglądów nadal ma się dobrze, bo pokutuje en masse w bibliotekach w formie poczytnych książek). Obiecuję też poprawić biogramy jego żon, jak i niektórych polskich średniowiecznych królowych i księżnych, ale nie wiem, czy zdążę przez 2 kwietnia. (Marencja (dyskusja) 14:55, 27 lut 2012 (CET))
 1. Aha, sprawdziłam listę czerwonych linków - widzę wielu fajnych kompozytorów średniowiecznych. Mogę kilka czy kilkanaście biogramów po łebkach stworzyć (tj. zrobić zalążki, a jak się da, to dłuższe arty).
 2. Za Gastona Febusa i jego traktat łowiecki też mogę się wziąć, jeśli nikt nie wyraża chęci.
 3. Swoją drogą, przydałyby się też dobre arty o traktatach łowieckich, w tym ornitologicznych, europejskich władców (a może i pierwowzory muzułmańskie). Bo trochę tego jest. No i temat tzw. psich ras (a raczej typów) w średniowieczu jest baaaardzo ciekawy. (Marencja (dyskusja) 14:55, 27 lut 2012 (CET))

Mieszko I

Trafił do Wikipedia:Warsztat PANDA#Mieszko_I - wisi {{fakt}} -- Bulwersator (dyskusja) 14:22, 12 mar 2012 (CET)

Wukan Nemanicz

Od dwóch tygodni wisi na zgłoszeniach do DA, za dwa dni kończy się głosowanie. Nikt jeszcze nie zabrał głosu, jeśli ktoś z was ma chwilę to niech sprawdzi to hasło. Marcelus (dyskusja) 18:27, 13 mar 2012 (CET)

Zgłoszenie do "czywiesza"

Witam. Zgłosiłam dwa artykuły do rubryki "czy wiesz..." Chciałam jednak Was zainteresować również biografiami innych władców średniowiecznej Anglii, które opracowałam (głównie na bazie artykułów z angielskiej Wiki). Jako, że nie jestem historykiem, a leży mi na sercu żeby przyszli czytelnicy nie otrzymywali błędnych informacji, chciałabym prosić o zerknięcie w wolnej chwili i ew. korekty: [1]Mzmona (dyskusja) 22:39, 20 mar 2012 (CET)

TAŚ - ostateczne starcie

TAŚ zaczyna się jutro. Stworzyłem stronę projektu, wybrałem też grafikę na logo:

Codex Manesse 052r Walther von Klingen (detail 2).jpg

, potrzebny jest jeszcze szablon:

, tego jednak nie potrafię zrobić (chodzi o nową grafikę do szablonu). Marcelus (dyskusja) 22:13, 26 mar 2012 (CEST)

Powiadomienie ze Zgłoś błąd

Wątek założony przed: 21:02, 10 kwi 2012 (CET)

Dopisałem Wikiprojekt do bota powiadamiającego o zgłoszeniach błędów, wszystkie informacje tutaj.

Zjazdy w Wyszehradzue

Witam Jestem autorem artykułu Zjazdy w Wyszehradzie, z którego chciałbym uczynić tzw. dobry artykuł. Proszę o wypowiedzenie się na temat zauważonych braków, które muszę poprawić. --Aleksy (dyskusja) 23:42, 16 kwi 2012 (CEST)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Tempore illo (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 01:11, 18 kwi 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Święta Góra (koło Polanowa) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:26, 23 kwi 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Józef Korzeniowski (1797-1863) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:11, 24 kwi 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Franciszek Ksawery Branicki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:40, 26 kwi 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Zyta z Lukki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:13, 27 kwi 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Pokój Boży (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 08:53, 3 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule 1143 (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 00:04, 4 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Rurykowicze (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 09:40, 5 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Zmora (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 03:43, 6 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Służący (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:58, 13 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Defenestracja praska (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:03, 14 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:17, 14 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:28, 14 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Rogwołod (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:04, 20 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Anna Przemyślidka (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:05, 20 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Rycerz z Wózka czyli Historia Imć Pana Lancelota (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 09:09, 21 maj 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Pismo słowiańskie (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:08, 12 cze 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Mikołaj Hussowczyk (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:16, 18 cze 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Ignacy Tokarczuk (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:11, 26 cze 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Drabina feudalna (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:21, 26 cze 2012 (CEST)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Wątek założony przed: 21:04, 27 lip 2012 (CET)

Zaproszenie do PopArtu

Propozycja DA AnM.png
Zapraszamy członków wikiprojektu Średniowiecze/Archiwum/2 do przyłączenia się
do zespołu wikipedystów działających w Warsztacie PopArt.

Skupiamy się na ulepszeniu haseł tak, aby były zgodne z zasadami i zaleceniami Wikipedii. Do tej pory poprawiliśmy w warsztacie 234 artykułów. Jeżeli zdecydujecie się dołączyć, dopiszcie proszę projekt na stronach Wikiprojekt:Warsztat PopArt/wikiprojekty oraz Wikipedia:Macierz.

Przykuta (dyskusja) 17:58, 9 lip 2012 (CEST)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Berserk (mitologia) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 10:02, 22 lip 2012 (CEST)

Naprawa hasła Księstwo Burgundii

Osoby zainteresowane zapraszam do dyskusji nad naprawą hasła Księstwo Burgundii. Link tutaj. --Kriis (dyskusja) 11:06, 27 lip 2012 (CEST)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Benedykt XVI (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:10, 29 lip 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jerzy Hohenzollern-Ansbach (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:39, 5 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jan Łaski (młodszy) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:18, 15 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Sieradzanie (plemię) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:03, 20 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Kujawianie (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:10, 20 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Łęczycanie (plemię) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:14, 20 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Richard Woodville, 1. hrabia Rivers (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 14:04, 23 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Kenneth III (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:48, 24 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jerzy VI Windsor (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 00:46, 29 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Wizygoci (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 09:39, 30 sie 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Maciej Borkowic (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:28, 2 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Facino Cane (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:13, 2 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Elaine z Astolat (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 02:11, 6 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Karol VIII Walezjusz (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:02, 10 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Banderia Prutenorum (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:18, 25 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Grzegorz II Cypryjczyk (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:11, 25 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule 1280 (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:57, 25 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Czesław Miłosz (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 15:40, 27 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Inflanty (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:12, 28 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Mikołaj Kopernik (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 10:18, 29 wrz 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Chorał gregoriański (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:55, 7 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Piotr Abelard (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:20, 8 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jan Hus (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:21, 8 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jan Paweł II (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:05, 9 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Otton II (cesarz rzymski) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 00:18, 16 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Maria Anna Habsburg (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 16:46, 16 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Wiola Elżbieta cieszyńska (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:29, 16 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jacques de Molay (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:13, 18 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Ignacy Mościcki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 06:50, 19 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Konstantyn XI Dragazes (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 07:09, 22 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Mikołaj z Górki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 10:51, 22 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Wikipedysta/Bostary:Kościół św. Jakuba i św. Mikołaja w Chełmnie (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 14:45, 22 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Marcin V (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:51, 22 paź 2012 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Marcin Luter (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:14, 24 paź 2012 (CEST)

ogień grecki/ogień bizantyjski

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Zamek w Niedzicy (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:10, 6 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Fulgencio Batista (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:57, 7 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Władysław Bartoszewski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:42, 8 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Benito Mussolini (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 01:09, 11 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Józef Poniatowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:19, 11 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Bronisław Komorowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:16, 13 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Odznaczeni Orderem Orła Białego (III Rzeczpospolita) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:06, 14 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Bestialstwo (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:26, 16 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Joanna Szalona (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 15:39, 18 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Marek Edelman (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:53, 19 lis 2012 (CET)

Prośba techniczna

Dzień dobry/dobry wieczór. Mam jedną małą prośbę techniczną dotyczącą strony Waszego wikiprojektu. To nietrudne. Proszę, przeczytajcie do końca :)

Nie wiem czy wiecie, stworzyłem gadżet mający na celu znaczne ułatwienie zgłaszania artykułów do rubryki „Czy wiesz…” na stronie głównej, w jego gestii leży również informowanie odpowiednich wikiprojektów o zgłoszeniu. Każdy z 164 wikiprojektów ma wybrane inne miejsce do wstawiania szablonu {{Czy wiesz - wikiprojekt}}:

 1. wybrana sekcja na stronie projektu
 2. nowa sekcja na stronie dyskusji
 3. wybrana sekcja na stronie dyskusji
 4. i inne.

Czy możecie (w tej dyskusji gadżetu) napisać gdzie Wam zgłaszać CzyWiesze? Sam musiałbym analizować każdy projekt i jego stronę dyskusji (>300 stron), więc rozsyłam tę wiadomość automatycznie i liczę na Waszą (max. dwuminutową) współpracę :) Pozdrawiam, Kaligula (dyskusja) 20:39, 20 lis 2012 (CET)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Arnold de Villanova (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:37, 21 lis 2012 (CET)

Czy Wiesz

Zgłosiłem do CzyWiesza, dwa swoje artykuły związane ze Średniowiecznym Rzymem, ale niestety z powodu sklerozy zapomniałem poinformować Wikiprojekty.

Ten drugi został już sprawdzony i wystawiony do ekspozycji, ale ten pierwszy jeszcze jest do przejrzenia, więc jeśli ktoś miałby chęć i czas, to zapraszam. :) ptjackyll (zostaw wiadomość) 02:13, 22 lis 2012 (CET)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Ignacy Krasicki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:27, 26 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Jan Nowak-Jeziorański (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:25, 26 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Kostomłoty (województwo dolnośląskie) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:25, 28 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Ludwik II Wittelsbach (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:51, 30 lis 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Wojciech Trąmpczyński (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 14:56, 4 gru 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Wałcz (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:07, 21 gru 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Ludwik (XX) Burbon (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 05:36, 26 gru 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Maksym Krzywonos (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 10:50, 29 gru 2012 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Adam Michnik (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:07, 2 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Józef Wybicki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:45, 7 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Pius XI (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:16, 9 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Włodzimierz Milowicz (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:44, 10 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Bronisław Komorowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:59, 10 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Palatyn (tytuł) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:09, 13 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Dante Alighieri (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 15:02, 18 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Jeremi Wiśniowiecki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:09, 19 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Regelinda (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:25, 25 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Jacek Kuroń (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:19, 26 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Fra Angelico (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:05, 27 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Jan Kochanowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 14:07, 30 sty 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Władysław Plater (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 07:16, 1 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Montezuma II (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 16:02, 5 lut 2013 (CET)

DNU: Rumunia w późnym średniowieczu

80.54.39.211 (dyskusja) 23:40, 9 lut 2013 (CET)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Klara z Rimini (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 16:34, 10 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Święta Scholastyka (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 16:43, 10 lut 2013 (CET)

Artykuł Pierwsi Piastowie poprawiany w Warsztacie PopArt

Artykuł Pierwsi Piastowie powiązany z tym wikiprojektem jest poprawiany w Warsztacie PopArt. Pomóż nam go poprawić. Stanko (dyskusja) 12:57, 13 lut 2013 (CET)

Paulicjanizm a Paulicjanie

Witam, prosiłbym o pomoc, chciałbym usunąć artykuł Paulicjanizm, treść przeniosłem do hasła Paulicjanie.

Czeskipilkarz (dyskusja) 15:22, 28 lut 2013 (CET)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule August Emil Fieldorf (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:37, 15 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Iwan Mazepa (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:31, 18 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Gotyk (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:58, 18 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Andrzej z Perugii (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:02, 21 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Kazimierz III Wielki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:45, 24 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Strzelin (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:41, 28 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Benedykt XVI (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:40, 28 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Mikołaj Kopernik (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:48, 28 lut 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Jan XXII (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:56, 1 mar 2013 (CET)

DNU: Cyrylo-metodianizm

Grzegorz B. (dyskusja) 23:57, 2 mar 2013 (CET)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Traktat windsorski (1175) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:12, 6 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule 1247 (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:32, 7 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Otton III (cesarz rzymski) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:28, 7 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Fryderyk August III Saski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:13, 10 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Błogosławiona Salomea (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:13, 11 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Joanna z Akki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 09:58, 23 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Bitwa nad rzeką Kałką (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:29, 25 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Zbigniew Brzeziński (politolog) (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:54, 28 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Bernard III Askańczyk (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:00, 30 mar 2013 (CET)

Zgłoszono błąd w artykule Zakon Smoka (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 14:33, 31 mar 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Mikołaj II Romanow (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 19:18, 31 mar 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jan z Książąt Litewskich (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 00:43, 1 kwi 2013 (CEST)

DNU: Łowienieccy

Emptywords (dyskusja) 19:46, 4 kwi 2013 (CEST)

Nowy wpis na Zgłoś błąd

Zgłoszono błąd w artykule Władysław Oporowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 23:37, 5 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 17:34, 12 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Zjazd gnieźnieński (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 07:12, 17 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jan Paweł II (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 14:00, 22 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Koronacja na Króla Polski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 21:53, 25 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Stefan Rowecki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:05, 26 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Monety krzyżackie (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 18:59, 29 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Ignacy Krasicki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:28, 30 kwi 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Wincenty Krasiński (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:39, 11 maj 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Bronisław Komorowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:43, 14 maj 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Ignacy Mościcki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 02:19, 22 maj 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Krystyn z Ostrowa (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 15:30, 25 maj 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jadwiga Andegaweńska (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 16:18, 28 maj 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Zamek Kamieniec (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 10:03, 2 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Alonso de Hojeda (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:23, 2 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Bronisław Geremek (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 00:03, 4 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Stanisław Wincenty Jabłonowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 14:03, 4 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Tadeusz Mazowiecki (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 16:02, 4 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Jan Henryk Dąbrowski (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:38, 6 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Ragnar Lodbrok (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 12:50, 16 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Wiktor III (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 15:18, 17 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule August Hlond (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 20:49, 18 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Tomasz z Kempis (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 11:41, 24 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Bazylika na Świętym Krzyżu (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 13:45, 28 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Bazylika Bożego Ciała w Krakowie (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 15:52, 28 cze 2013 (CEST)

Zgłoszono błąd w artykule Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu (kategoria: Średniowiecze) – zobacz wpis. Powiadomienia ZB (informacje) 22:13, 30 cze 2013 (CEST)