Potoccy herbu Pilawa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Herby Potockich
Herb hrabiowski Potockich,
odmiana Pilawy srebrnej, Potocki I.
Herb hrabiowski Potockich,
odmiana Pilawy złotej, Potocki II.
Herb hrabiowski Potockich,
odmiana Pilawy srebrnej, Potocki III.
Herb hrabiowski Potockich,
odmiana Pilawy złotej, Potocki IV.
Herb szlachecki Potockich,
Pilawa srebrna.
Herb szlachecki Potockich,
odmiana Pilawy srebrnej.

Potoccy herbu Pilawa – jeden z największych i najmożniejszych rodów magnackich w dziejach Rzeczypospolitej[1][2]. W czasach swojej świetności podejmowali królów, cesarzy, czy arcyksięcia Rudolfa[3]. Nazwisko Potocki nosili prymasi, wielcy wodzowie, politycy, artyści[3] i generałowie[4], członkowie rodu niekiedy byli posiadaczami największych majątków ziemskich w Polsce[2]. Potoccy budowali własne miasta i piastowali najwyższe urzędy dygnitarskie, bronili też ustroju Polski, oddając swoje życie w licznych wojnach[1].

Etymologia nazwiska[edytuj | edytuj kod]

Nazwisko Potocki utworzone formantem „-ski” pochodzi od popularnie występującej nazwy miejscowej – „Potok[5]. W przypadku nazwiska Potockich spod herbu Pilawa, miejscowością tą jest Potok Wielki, znajdujący się nieopodal Jędrzejowa w obecnym województwie świętokrzyskim[6].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza wzmianka dotycząca Potockich bez podania herbu pochodzi z 1236 roku[7].

Według hipotezy prof. Mariana Wolskiego, Potoccy herbu Pilawa wywodzili się od Pampickich z Pampic (Pępic) w powiecie chęcińskim[8].

Kwerenda przyniosła efekty, które wprawdzie nie pozwoliły na uchwycenie średniowiecznych początków rodu. Jednakże charakter wykorzystanych źródeł, jak też zgromadzony materiał, stworzyły dobrą podstawę do przygotowania pracy prezentującej powiązania genealogiczne (...) Potoccy wywodzili się od Pampickich z Pampic (Pępic) z powiatu chęcińskiego.

Według heraldyka Szymona Okolskiego, Potoccy wywodzili się od Pilawitów Moskorzewskich – Jednakże Kasper Niesiecki podważa tę hipotezę słowami[9]:

Okolski tego był zdania, że ta familia przezacna, od Moskorzewskich Pilawitów, swoje początki zabrała; ale się w tym myli; bo jakom pisał pod herbem Pilawa, Aleksander syn Żyrosława, przodka tego herbu, jako sam tenże autor przyznaje, miał ośmiu synów, z tych jeden był Janusz z Moskorzewa (...)

Kasper Niesiecki, Bartosz Paprocki i Szymon Okolski są zgodni, że miejscem pochodzenia Potockich jest Potok Wielki pod Jędrzejowem, zlokalizowany niegdyś w województwie krakowskim (obecnie województwo świętokrzyskie)[10].

Za najstarszego znanego członka rodu uważa się Żyrosława z Potoka, legendarnego wojownika i pierwszego, który posiadał herb Pilawa[11][12]. Około roku 1200, Żyrosław przekazał swojemu synowi Aleksandrowi, liczne włości. Ten zaś podzielił je na kilku synów, którzy mieli przybrać nazwisko od dziedziczonych dóbr, stając się protoplastami nowych rodzin[13]. Według heraldyka Kaspra Niesieckiego, jego syn mógł być protoplastą Tworowskich z Tworowa, Stanisławskich ze Stanisławic, Borowskich z Borowy i Słostowskich ze Słostowy[14][15]. Szymon Okolski natomiast twierdzi, że Aleksander miał łącznie ośmiu synów, należeli do nich chociażby: Janusz z Moskorzewa (Moskorzewscy z Moskorzewa, potem Kamienieccy z Kamieńca), Sulisław z Potoka (Potoccy z Potoka)[15]. Jednym z synów Aleksandra był niejaki Sulisław z Potoka, który został kasztelanem sandomierskim w roku 1217. Ten natomiast miał syna Aleksandra Potockiego. Aleksander pozostawił po sobie syna noszącego imię Jan, który w roku 1330 pełnił funkcję stolnika Elżbiety, żony Karola Węgierskiego. Włostko, syn Jana, był dziedzicem na Potoku i kasztelanem wiślickim, w roku 1366 podpisał się tak na przywileju Jędrzejowa, a w roku 1368 na przywileju miasta Krakowa.

Włostko Potocki spłodził syna, Jakuba Potockiego, kasztelana radomskiego w roku 1398[10], poźniejszego ojca Andrzeja i Bernarda Potockich[16]. Bernard osławił się pobożnością i wspaniałością umysłu, przed śmiercią pozostawił po sobie trzech synów, Bernarda, Macieja i Stanisława[a][16], według niektórych historyków mógł pozostawić po sobie nawet ośmiu synów. Bernard Potocki opat jędrzejowski, syn Bernarda – takie imię przypisał mu Szymon Okolski w swoim herbarzu, choć Szymon Starowolski nazywa go Stanisławem. Według Kaspra Niesieckiego oba imiona mogą być poprawne zważywszy na fakt, że imię Stanisław mogło być pochodzić ze chrztu[10].

Pozostali dwaj synowie Bernarda dali początek dwóm liniom rodowym Potockich, Maciej„małopolskiej”, a Stanisław – „wielkopolskiej”[16].

Linia małopolska[edytuj | edytuj kod]

Jan i Jakub Potoccy

Na początku XVI wieku Potoccy stali się zwykłą ubogą rodziną szlachecką, jakich wiele było wówczas w królestwie polskim. Odrodzenie świetności rodu rozpoczęło się dopiero za sprawą syna Macieja, Jakuba Potockiego – jednego ze współwłaścicieli wsi Potok Wielki. Sprzedał on swoją część wsi i przeniósł się w pierwszej połowie XVI wieku do województwa ruskiego, ożeniwszy się z pochodzącą z ziemi halickiej, Katarzyną Jemielnicką. Podczas walk z Tatarami i Mołdawią dosłużył się stopnia rotmistrza i dorobił kilkunastu wsi na Rusi i Podolu, objął też cieszący się dużym poważaniem urząd podkomorzego halickiego. Jakub miał ćwiczyć w fechtunku i jeździe konnej młodego Zygmunta II Augusta, na prośbę Zygmunta I, za co otrzymał wioski Sokołów i Zagajpole. Jakub Potocki zmienił nazwę Zagajpola na Potok, a w 1601 roku, na prośbę kolejnego właściciela, król zezwolił na ponowną zmianę nazwy na Potok Złoty. W taki sposób Potoccy utworzyli nowe rodowe gniazdo na ziemi tarnopolskiej i stąd rozpoczęła się ich ekspansja na tereny obecnej Ukrainy[11][12].

Syn Jakuba, Mikołaj Potocki, został starostą chmielnickim, a z czasem stanął na czele starostwa kamienieckiego, które przynosiło mu około 4 tys. złotych rocznego dochodu w ówczesnej walucie. Za te pieniądze Mikołaj masowo skupywał tereny i wioski i w ten sposób założył podstawy potęgi rodu[11][12].

O zasadniczym zwrocie w pozycji Potockich można mówić jednak, dopiero gdy przeanalizuje się dzieje synów Mikołaja Potockiego; Jana, Andrzeja, Jakuba i Stefana. Jan wsparł króla Zygmunta III Wazę podczas rokoszu sandomierskiego i pożyczył mu 12 tys. złotych pod zastawę starostwa lityńskiego, wkrótce potem otrzymał województwo bracławskie i został pierwszym wojewodą wśród Potockich. Zmarł bezdzietny, ale jego bracia stali się protoplastami trzech kolejnych gałęzi rodu[11][12].

Gałąź jezupolska (Pilawa)[edytuj | edytuj kod]

Jakub Potocki przemianował miasteczko Czesybiesy w Jezupol i założył tzw. gałąź „jezupolską”. Jego syn Mikołaj dla swej olbrzymiej siły otrzymał przezwisko „Niedźwiedzia łapa”. Był hetmanem i wszedł do historii jako zażarty wojownik przeciwko Bohdanowi Chmielnickiemu[11][12]. Gałąź ta wymarła prawdopodobnie około 1711 roku [b].

Gałąź prymasowska (Pilawa Złota)[edytuj | edytuj kod]

Stefan Potocki osiadł w Buczaczu i dał początek Pilawie Złotej – na jej herbach rodowy krzyż malowano na żółty kolor. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tej gałęzi był starosta kaniowski, Mikołaj Bazyli Potocki, fundował on wspaniałe obiekty w Buczaczu, Horodence i Poczajowie. Jeden z potomków Stefana, Teodor Potocki, został arcybiskupem gnieźnieńskim – najwyższym dostojnikiem kościelnym w Polsce, prymasem. Teodor kolejno był biskupem chełmińskim, warmińskim, wreszcie jako arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski lawirował pomiędzy dworem królewskim a koteriami magnackimi. Przede wszystkim jednak kierował on skonsolidowanym obozem potockim wraz z Józefem, przyszłym hetmanem. Z uwagi pełnione przez Teodora role, potomkowie Pilawy Złotej są też nazywani gałęzią „prymasowską”. W XIX wieku Potockich z Pilawy Złotej było tak wielu, że zubożeli i z czasem zeszli z historycznej areny[11][12]. Spośród najciekawszych XVIII-wiecznych przedstawicieli gałęzi „prymasowskiej” warto wymienić m.in. Prota Potockiego, magnata przedsiębiorce. Uczestniczył on w różnych interesach: współtworzył Kompanię Handlową Polską do handlu czarnomorskiego i flotę handlową na Dniestrze, zakładał manufaktury w dobrach ukraińskich oraz kantory bankowe w Chersoniu i Warszawie[11]. Gałąź „prymasowska” po latach rozczepiała się na inne gałęzie; „buczacką (starszą), „smotrycką”, „guzowską”, „chrząstowską”, „tykocińską”, „buczacką (młodszą), „monasterzyską” i „de Montalk”[17].

 Osobny artykuł: Montalk.

We wrześniu 1777 roku, Dominik Potocki, otrzymał tytuł hrabiowski w Galicji, a w 1821 roku, generał brygady Antoni Potocki, otrzymał przyznanie tytułu hrabiowskiego w Królestwie Polskim[18].

24 stycznia 1845 roku Marianna Górska, żona Stanisława Floriana Potockiego otrzymała dla siebie i swoich dzieci tytuł hrabiowski w Królestwie Polskim, tytuły obecnie wygasły[18].

Gałąź hetmańska (Pilawa Srebrna)[edytuj | edytuj kod]

Andrzej Potocki (zm. 1610) był kasztelanem kamienieckim, kalwinistą i zaciętym obrońcą granic Rzeczypospolitej, zaprezentował się jako zdolny dowódca. Jego syn, Stanisław założył „hetmańską” gałąź rodu, pierwotnie był kalwinistą, ale na początku XVII wieku przeszedł na katolicyzm. Brał udział we wszystkich wojnach, które toczyła Rzeczpospolita, za co nagradzany był przez króla i pieniędzmi, i ziemią, i tytułami. Był starostą halickim, kołomyjskim, wojewodą bracławskim i kijowskim. Stworzył olbrzymie dobra ze stolicą w Podhajcach w województwie tarnopolskim. Będąc w poważnym wieku i zmęczony wojnami, Potocki zdecydował się na dymisję i spoczynek. Został także hetmanem wielkim koronnym i wodzem wojsk koronnych[11][12]. Z czasem gałąź „hetmańska” rozczepiła się na inne gałęzie; „wilanowską”, „tulczyńską”, „łańcucką” i „krzeszowicką”[19].

Alfred Potocki, założyciel ordynacji łańcuckiej w Galicji, otrzymał tytuł hrabiowski w Austrii w roku 1866. Franciszek Potocki wywodzący się z tej samej gałęzi[20], otrzymał od cara Mikołaja I Romanowa tytuł hrabiego w Rosji w 1824 roku (uroczyste nadanie tytułu miało miejsce w 1838 roku)[21], jednakże zmarł nie pozostawiając po sobie męskiego potomka[18][c].

Linia wielkopolska[edytuj | edytuj kod]

Pierwotnie używali oni herbu Szeliga, jednakże z czasem przeszli na herb Pilawa. Otrzymali też tytuł hrabiowski od papieża Leona XIII[22][23][24]. Prawdopodobnie używali własnej odmiany herbu Pilawa, zwanej też Pilawą Żelazną[potrzebny przypis].

 Osobny artykuł: Potoccy herbu Szeliga.

Linie[edytuj | edytuj kod]

Schemat drzewa genealogicznego przedstawiający linie oraz gałęzie rodu Potockich[12][16][17].

Linia główna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linia wielkopolskaLinia małopolskaGałąź święcicka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gałąź hetmańskaGałąź jezupolskaGałąź prymasowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gałąź gwoździcka
 
 
 
 
Gałąź buczacka (starsza)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gałąź smotrycka
 
 
Gałąź guzowskaGałąź chrząstowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gałąź tulczyńskaGałąź podhajecka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gałąź łańcuckaGałąź krzeszowicka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gałąź monasterzyskaGałąź buczacka (młodsza)Gałąź tykocińska
 
 
Gałąź de Montalk

Herb i motto[edytuj | edytuj kod]

Według legend, rycerz Żyrosław z Potoka (protoplasta min. Potockich), w 1166 r. miał brać udział w wyprawie księcia Bolesława Kędzierzawego przeciwko Prusom. W decydującej bitwie Prusy przypuścili trzy ataki na skrzydło, którym dowodził Żyrosław. Odważny rycerz obronił się przed ich dwoma atakami, a podczas trzeciego przebił się przez środek wojska nieprzyjacielskiego, następnie zwalił z konia i zabił ich wodza w pojedynku pod Piławą. Kazimierz Sprawiedliwy, następca Bolesława, jak tylko na tronie polskim osiadł, obdarował Żyrosława herbem Pilawa nawiązującym nazwą do wydarzenia bitwy: dwie całe poprzeczki – symbolizujące dwa odparte ataki, i jedną złamaną – wspomnienie triumfalnego zakończenia bitwy[12][25].

Najwcześniejsze źródło heraldyczne wymieniające herb to datowane na lata 1464–1480 „Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae” autorstwa polskiego historyka, Jana Długosza, który uznaje go za rdzennie polski. Zapisuje on informacje o herbie wśród 71 najstarszych polskich herbów szlacheckich we fragmencie: „Pylawa: crucem geminatam cum semisse ceruleam in campo celestino defert. Genus Polonicum ad impietatem pronum”[26]. Pilawa Potockich stała się również herbem niektórych miejscowości w Polsce, mających historyczne powiązanie z Potockimi[27].

 Osobny artykuł: Pilawa (herb szlachecki).

Motto rodu brzmi „Scutum Opponebat Scutis” co z łaciny na polski oznacza „Tarcza przeciw tarczy”[28][29][30].

Jurydyka Potockich[edytuj | edytuj kod]

Zabudowa Mariensztatu

5 listopada 1762 roku, Eustachy Potocki wraz z żoną, Marią Kątską, założyli za zgodą króla Augusta III Sasa, osadę, zlokalizowaną nieopodal miasta królewskiego. Została nazwana Marienstadt (pol. miasto Marii) – od imienia właścicielki[31][32][33]. Herbami Mariensztatu były Pilawa Potockich i Brochwicz Kątskich[34].

Jurydyka powstała pod skarpą wiślaną, na tyłach ogrodów klasztorów bernardynów i bernardynek, na dawnych terenach pozalewowych powstałych dzięki przesunięciu się na wschód koryta Wisły, osuszaniu nadbrzeża i naniesieniu iłów rzecznych[31][35]. Miała kształt zbliżony do kwadratu z rynkiem pośrodku[36]. W 1770 r. na terenie jurydyki znajdowało się 105 dworków i 9 kamienic[32]. Potoccy sprzedali Mariensztat, Janowi i Helenie Szanowskim[37][38].

Obecnie na terenie dawnej jurydyki znajduje się osiedle Mariensztat[39].

 Osobny artykuł: Mariensztat (jurydyka).

Kontrowersje[edytuj | edytuj kod]

Członkowie rodu[edytuj | edytuj kod]

Lista członków rodu Potockich z uwzględnieniem imion, dat śmierci i urodzenia, linii, herbu matki i przypisów
Imię Data urodzenia Data śmierci Linia Ojciec Matka Herb matki p.
Żyrosław z Potoka ? ? ? ? ? [47]
Pokolenie I
Aleksander z Potoka ? ? Żyrosław z Potoka ? ? [48]
Pokolenie II
Sulisław z Potoka ? ? Aleksander z Potoka ? ? [48]
Pokolenie III
Aleksander Potocki ? ? Sulisław z Potoka ? ? [10]
Pokolenie IV
Jan Potocki ? ? Aleksander Potocki ? ? [10]
Pokolenie V
Włostko Potocki ? ? Jan Potocki ? ? [10]
Pokolenie VI
Jakub Potocki ? ? Włostko Potocki ? ? [16]
Pokolenie VII
Bernard Potocki ? ? Jakub z Potoka ? ? [16]
Andrzej Potocki ? ? Jakub z Potoka ? ? [16]
Pokolenie VIII
Maciej Potocki 1450 r. (około) 1520 r. małopolska[16] Bernard Potocki ? ? [49]
Stanisław Potocki ? ? wielkopolska[16] Bernard Potocki ? ? [16]
Bernard Potocki ? ? Bernard Potocki ? ? [16]
Pokolenie IX
Jan Potocki 1480 r. (około) ? małopolska Maciej Potocki ? ? [50]
Jakub Potocki 1481 r. (około) 1551 r. małopolska Maciej Potocki ? ? [51]
Pokolenie X
Mikołaj Potocki 1520 r. 02.05.1572 r. małopolska Jakub Potocki Katarzyna Jemielnicka Poraj[52] [53]
Łucja Potocka 1530 r. (około) ? małopolska Jakub Potocki Katarzyna Jemielnicka Poraj[54] [55]
Elżbieta Potocka 1530 r. (około) ? małopolska Jakub Potocki Katarzyna Jemielnicka Poraj[54] [56]
Katarzyna Potocka 1530 r. (około) ? małopolska Jakub Potocki Katarzyna Jemielnicka Poraj[54] [57]
Jan Potocki 1530 r. (około) 1556 r. – 1571 r. małopolska Jakub Potocki Katarzyna Jemielnicka Poraj[54] [58]
Anna Potocka 1530 r. (około) małopolska Jakub Potocki Katarzyna Jemielnicka Poraj[54] [59]
Andrzej Potocki 1532 r. (około) 1572 r. małopolska Jakub Potocki Katarzyna Jemielnicka Poraj[54] [60]
Stanisław Potocki 1544 r. (około)[d] 1599 r. małopolska Jakub Potocki Druzjanna Jazłowiecka Abdank [61]
Pokolenie XII
Andrzej Potocki (zm. 1610) 1552 r. 1610 r. hetmańska[12] Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [62]
Jakub Potocki 1554 r. (około) 26.01.1613 r. jezupolska[12] Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [63]
Jan Potocki 1555 r. (około) 22.04.1611 r. małopolska Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [64]
Mikołaj Potocki 1560 r. (około) ? małopolska Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [65]
Barbara Potocka 1560 r. (około) ? małopolska Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [66]
Katarzyna Potocka 1560 r. (około) ? małopolska Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [67]
Anna Potocka 1560 r. (około) ? małopolska Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [68]
Stefan Potocki 02.03.1568 r. 05.03.1631 r. prymasowska[12] Mikołaj Potocki Anna Czermieńska Ramult [69]
Eufrozyna Potocka 1570 r. (około) ? małopolska Andrzej Potocki Krystyna Włodek ? [70]
Katarzyna Potocka 1570 r. (około) ? małopolska Andrzej Potocki Krystyna Włodek ? [71]
Zofia Potocka 1570 r. (około) ? małopolska Stanisław Potocki Zofia Fredro Bończa [72]
Mikołaj Potocki 1580 r. (około) 1642 r. (około) małopolska Stanisław Potocki Zofia Fredro Bończa [73]
Jan Potocki 1580 r. (około) 1627 r. małopolska Stanisław Potocki Zofia Fredro Bończa [74]
Pokolenie XIII
Stanisław Potocki 1579 r. 27.02.1667 r. hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Zofia Piasecka Zabawa [75]
Krystyna Potocka 1580 r. (około) ? hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Zofia Piasecka Zabawa [76]
Jakub Potocki 1580 r. (około) 1657 r. (około) hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Zofia Piasecka Zabawa [77]
Mikołaj Potocki 1580 r. (około) 1613 r. (około) hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Zofia Piasecka Zabawa [78]
Jerzy Potocki 1580 r. (około) 1615 r. (około) hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Zofia Piasecka Zabawa [79]
Anna Potocka 1593 r. 1623 r. hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Zofia Piasecka Zabawa [80]
Mikołaj Potocki 1593 r. (około) 20.11.1651 r. jezupolska Jakub Potocki Jadwiga Prusinowska Topór [81]
Katarzyna Potocka 1599 r. ? jezupolska Jakub Potocki Jadwiga Prusinowska Topór [82]
Krzysztof Potocki 1600 r. 1675 r. hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Katarzyna Buczacka-Tworowska Pilawa [83]
Stanisław Potocki 1607 r. 1647 r. jezupolska Jakub Potocki Jadwiga Tarnowska Leliwa [84]
Jan Teodor Potocki 1608 r. 1664 r. hetmańska Andrzej Potocki (zm. 1610) Katarzyna Buczacka-Tworowska Pilawa [85]
Jakub Potocki 1608 r. 05.11.1639 r. jezupolska Jakub Potocki Jadwiga Tarnowska Leliwa [86]
Jan Potocki 1610 r. (około) 1620 r. (około) jezupolska Jakub Potocki Jadwiga Tarnowska Leliwa [87]
Piotr Potocki 1610 r. (około) 1635 r. prymasowska Stefan Potocki Maria Mohyła Mohyła [88]
Anna Potocka 1610 r. (około) 1695 r. prymasowska Stefan Potocki Maria Mohyła Mohyła [89]
Katarzyna Potocka 1610 r. (około) 1642 r. prymasowska Stefan Potocki Maria Mohyła Mohyła [90]
Jan Potocki 1620 r. (około) 1670 r. prymasowska Stefan Potocki Maria Mohyła Mohyła [91]
Paweł Potocki 1620 r. (około) 1674 r. prymasowska Stefan Potocki Maria Mohyła Mohyła [92]
Zofia Wiktoria Potocka 1620 r. (około) ? prymasowska Stefan Potocki Maria Mohyła Mohyła [93]
Stanisław Potocki 1620 r. (około) 1671 r. (około) małopolska Mikołaj Potocki Katarzyna Maurozzi ? [94]
Jan Karol Potocki 1620 r. (około) ? małopolska Mikołaj Potocki Katarzyna Maurozzi ? [95]
Marianna Anna Potocka 1620 r. (około) ? małopolska Jan Potocki Barbara Ostroróg Nałęcz [96]
Pokolenie XIV
Andrzej Potocki 1600 r. (około) 1663 r. hetmańska Jakub Potocki Katarzyna Kłomnicka Oksza [97]
Stefan Potocki 1624 r. (około) 19.05.1648 r. jezupolska Mikołaj Potocki Zofia Firlej Lewart [98]
Feliks Kazimierz Potocki 1630 r. 15.05.1702 r. hetmańska Stanisław Potocki Zofia Kalinowska Kalinowa [99]
Elżbieta Wiktoria Potocka 1630 r. (około) 1670 r. (około) hetmańska Stanisław Potocki Zofia Kalinowska Kalinowa [100]
Andrzej Potocki 1630 r. (około) 30.08.1691 r. hetmańska Stanisław Potocki Zofia Kalinowska Kalinowa [101]
Anna Potocka 1630 r. (około) ? hetmańska Stanisław Potocki Zofia Kalinowska Kalinowa [102]
Prokop Potocki 1630 r. (około) ? hetmańska Stanisław Potocki Zofia Kalinowska Kalinowa [103]
Bogusław Potocki 1630 r. (około) 1684 r. – 1693 r. hetmańska Jan Teodor Potocki Anna Leszczyńska Wieniawa [104]
Dominik Potocki 1630 r. (około) 1638 r. prymasowska Jan Potocki Teresa Cetner Przerowa [105]
Jakub Potocki 1631 r. (około) 27.04.1671 r. jezupolska Mikołaj Potocki Elżbieta Kazanowska Grzymała [106]
Krzysztof Sędziwój Potocki 1640 r. (około) 1683 r. hetmańska Jan Teodor Potocki Anna Leszczyńska Wieniawa [107]
Anna Potocka 1640 r. (około) ? hetmańska Jan Teodor Potocki Anna Leszczyńska Wieniawa [108]
Helena Potocka 1640 r. (około) ? hetmańska Jan Teodor Potocki Anna Leszczyńska Wieniawa [109]
Zofia Potocka 1640 r. (około) ? hetmańska Jan Teodor Potocki Anna Leszczyńska Wieniawa [110]
Dominik Potocki 1646 r. 14.12.1683 r. jezupolska Mikołaj Potocki Elżbieta Kazanowska Grzymała [111]
Daniel Potocki 1650 r. (około) 1683 r. jezupolska Mikołaj Potocki ? ? [112]
Henryk Potocki 1650 r. (około) ? jezupolska Mikołaj Potocki ? ? [113]
Mikołaj Potocki 1650 r. (około) 1676 r. jezupolska Mikołaj Potocki Zofia Firlej Lewart [114]
Marianna Potocka 1650 r. (około) ? jezupolska Mikołaj Potocki Zofia Firlej Lewart [115]
Piotr Potocki 1650 r. (około) 1657 r. jezupolska Mikołaj Potocki Zofia Firlej Lewart [116]
Wiktoria Potocka 1650 r. (około) ? jezupolska Mikołaj Potocki Zofia Firlej Lewart [117]
Joanna Potocka 1650 r. (około) ? jezupolska Mikołaj Potocki Elżbieta Kazanowska Grzymała [118]
Marianna Potocka 1650 r. (około) ? hetmańska Jan Teodor Potocki Zofia Gorayska Korczak [119]
Elżbieta Marianna Potocka 1650 r. (około) ? małopolska Stanisław Potocki Katarzyna Makowiecka ? [120]
Stefan Potocki 1660 r. (około) 01.08.1727 r. prymasowska Jan Potocki Teresa Cetner Przerowa [121]
Teresa Potocka 1660 r. (około) 1703 r. prymasowska Jan Potocki Teresa Cetner Przerowa [122]
Józef Stanisław Potocki 1660 r. (około) 27.02.1722 r. prymasowska Paweł Potocki Elżbieta Jarmolińska Korczak [123]
Piotr Jan Dominik Potocki 1660 r. (około) 1726 r. prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [124]
Jakub Potocki 1660 r. (około) 1715 r. prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [125]
Michał Potocki 1660 r. (około) 1709 r. (około) prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [126]
Elżbieta Potocka 1660 r. (około) ? prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [127]
Anna Potocka 1660 r. (około) 1724 r. (około) prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [128]
Aleksander Jan Potocki 1662 r. (około) 1714 r. prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [129]
Teodor Andrzej Potocki 13.02.1664 r. 13.11.1738 r. prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [130]
Stefan Potocki 1665 r. (około) 05.05.1730 r. prymasowska Paweł Potocki Eleonora Sołtykow ? [131]
Pokolenie XV
Stanisław Potocki 1659 r. 12.09.1683 r. hetmańska Andrzej Potocki Anna Rysińska ? [132]
Michał Potocki 1660 r. (około) 02.12.1749 r. hetmańska Feliks Kazimierz Potocki Krystyna Lubomirska Drużyna [133]
Jerzy Potocki 1660 r. (około) 1747 r. podhajecka[134] Feliks Kazimierz Potocki Krystyna Lubomirska Drużyna [135]
Aleksandra Potocka 1660 r. (około) ? jezupolska Dominik Potocki Konstancja Truskolaska ? [136]
Elżbieta Potocka 23.04.1662 r. ? hetmańska Andrzej Potocki Anna Rysińska ? [137]
Zofia Potocka 1664 r. (około) ? hetmańska Andrzej Potocki Anna Rysińska ? [138]
Stanisław Potocki 1668 r. (około) 27.06.1732 r. hetmańska Feliks Kazimierz Potocki Krystyna Lubomirska Drużyna [139]
Józef Potocki 1670 r. (około) 1723 r. tulczyńska[140] Feliks Kazimierz Potocki Krystyna Lubomirska Drużyna [141]
Marianna Potocka 1670 r. (około) 1749 r. hetmańska Feliks Kazimierz Potocki Krystyna Lubomirska Drużyna [142]
Katarzyna Potocka 1670 r. (około) 1718 r. hetmańska Andrzej Potocki Anna Rysińska ? [143]
Anna Potock 1670 r. (około) ? hetmańska Bogusław Potocki Helena Teofila Męcińska Poraj [144]
Konstancja Maria Anna Potocka 1670 r. (około) 1733 r. hetmańska Bogusław Potocki Helena Teofila Męcińska Poraj [145]
Andrzej Jerzy Potocki 1670 r. (około) 1703 r. – 1710 r. hetmańska Bogusław Potocki Helena Teofila Męcińska Poraj [146]
Anna Potocka 1670 r. (około) ? jezupolska Dominik Potocki Konstancja Truskolaska ? [147]
Jakub Potocki 1670 r. (około) 1711 r. (około) jezupolska Dominik Potocki Konstancja Truskolaska ? [148]
Józef Potocki 1673 r. 07.05.1751 r. hetmańska Andrzej Potocki Anna Rysińska ? [149]
Teresa Joanna Potocka 1680 r. (około) 1749 r. jezupolska Dominik Potocki Konstancja Truskolaska ? [150]
Jakub Potocki 1680 r. (około) ? jezupolska Daniel Potocki ? ? [151]
Jakub Potocki 1690 r. (około) 1725 r. prymasowska Józef Stanisław Potocki Zuzanna Szczawińska Prawdzic [152]
Katarzyna Potocka 1690 r. (około) ? prymasowska Józef Stanisław Potocki Zuzanna Szczawińska Prawdzic [153]
Michał Franciszek Potocki 1690 r. (około) 1753 r. (około) prymasowska Józef Stanisław Potocki Eleonora Rey Oksza [154]
Urszula Potocka 1690 r. (około) ? prymasowska Stefan Potocki Urszula Bieganowska Grzymała [155]
Jan Kanty Potocki 1693 r. 1744 r. prymasowska Józef Stanisław Potocki Eleonora Rey Oksza [156]
Józef Potocki 1695 r. (około) 21.12.1764 r. prymasowska Aleksander Jan Potocki Teresa Tarło Topór [157]
Teofila Potocka 1697 r. (około) ? prymasowska Stefan Potocki Joanna Sieniawska Leliwa [158]
Joachim Potocki 1700 r. 17.02.1764 r. prymasowska Stefan Potocki Konstancja Dönhoff Denhoff [159]
Eleonora Potocka 1700 r. (około) 1742 r. prymasowska Piotr Jan Dominik Potocki Katarzyna Chodorowska Korczak [160]
Teresa Joanna Potocka 1700 r. (około) 1732 r. prymasowska Piotr Jan Dominik Potocki Katarzyna Chodorowska Korczak [161]
Elżbieta Potocka 1700 r. (około) ? prymasowska Aleksander Jan Potocki Teresa Tarło Topór [162]
Teresa Potocka 1700 r. (około) ? prymasowska Aleksander Jan Potocki Teresa Tarło Topór [163]
Antoni Michał Potocki 1702 r. 11.04.1766 r. prymasowska Aleksander Jan Potocki Teresa Tarło Topór [164]
Teresa Potocka 1709 r. (około) 30.10.1778 r. prymasowska Stefan Potocki Joanna Sieniawska Leliwa [165]
Mikołaj Bazyli Potocki 1712 r. 13.09.1782 r. prymasowska Stefan Potocki Joanna Sieniawska Leliwa [166]
Ignacy Potocki 1715 r. (około) 1765 r. prymasowska Stefan Potocki Konstancja Dönhoff Denhoff [167]
Pokolenie XVI
Ksawery Franciszek Potocki 1690 r. (około) 1731 r. hetmańska Michał Potocki Zofia Aniela Czarniecka Łodzia [168]
Stanisław Potocki 14.05.1698 r. 08.02.1760 r. tulczyńska Józef Potocki Wiktoria Leszczyńska Wieniawa [169]
Franciszek Salezy Potocki 1700 r. 22.10.1772 r. tulczyńska Józef Potocki Teofila Teresa Cetner Przerowa [170]
Zofia Potocka 1700 r. (około) ? tulczyńska Józef Potocki Wiktoria Leszczyńska Wieniawa [171]
Antonina Potocka 1700 r. (około) ? tulczyńska Józef Potocki Teofila Teresa Cetner Przerowa [172]
Zofia Potocka 1700 r. (około) 1729 r. (około) hetmańska Andrzej Jerzy Potocki Bogumiła Teofila Suchodolska ? [173]
Joachim Karol Potocki 1710 21.05.1791 r. prymasowska Jan Kanty Potocki Konstancja Sobieska Janina [174]
Anna Potocka 1710 r. (około) ? prymasowska Jan Kanty Potocki Konstancja Sobieska Janina [175]
Marianna Potocka 1710 r. (około) ? prymasowska Jan Kanty Potocki Konstancja Sobieska Janina [176]
Pelagia Potocka 08.10.1720 r. 30.01.1795 r. podhajecka Jerzy Potocki Konstancja Drucka-Podbereska Druck [177]
Eustachy Potocki 1720 r. 23.03.1768 r. podhajecka Jerzy Potocki Konstancja Drucka-Podbereska Druck [178]
Feliks Potocki 1720 r. (około) 1766 r. hetmańska Michał Potocki Zofia Aniela Czarniecka Łodzia [179]
Maria Joanna Potocka 1720 r. (około) 1726 r. podhajecka Jerzy Potocki Marianna Liniewska Liniewski [180]
Marian Potocki 1720 r. (około) 01.03.1790 r. podhajecka Jerzy Potocki Konstancja Drucka-Podbereska Druck [181]
Katarzyna Potocka 1722 r. 21.03.1803 r. podhajecka Jerzy Potocki Konstancja Drucka-Podbereska Druck [182]
Eleonora Teresa Potocka 1722 r. (około) 1761 r. (około) prymasowska Michał Franciszek Potocki Marianna Kącka Brochwicz [183]
Marianna Potocka 1724 r. 08.07.1772 r. prymasowska Józef Potocki Konstancja Morsztyn Leliwa [184]
Urszula Monika Katarzyna Potocka 1725 r. 18.05.1806 r. prymasowska Michał Franciszek Potocki Marianna Kącka Brochwicz [185]
Teodor Potocki 10.08.1730 r. 08.08.1812 r. lwowska[186] Jan Kanty Potocki Konstancja Daniłowicz Sas [187]
Antoni Potocki 1730 r. (około) 1778 r. (około) hetmańska Michał Potocki Marcjanna Ogińska Oginiec [188]
Anna Potocka 1730 r. (około) 1758 r. hetmańska Michał Potocki Marcjanna Ogińska Oginiec [189]
? Potocka 1730 r. (około) ? prymasowska Michał Franciszek Potocki Marianna Kącka Brochwicz [190]
Barbara Potocka 1730 r. (około) ? prymasowska Jan Kanty Potocki Konstancja Daniłowicz Sas [191]
Zofia Potocka 1730 r. (około) ? prymasowska Jan Kanty Potocki Konstancja Daniłowicz Sas [192]
Jan Prosper Potocki 1730 r. (około) 1761 r. guzowska[193] Antoni Michał Potocki Ludwika Maria Sapieha Lis [194]
Józef Makary Potocki 1737 r. (około) 29.09.1816 r. monastrzerzyska[193] Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [195]
Ignacy Jerzy Feliks Potocki 07.06.1738 r. 1793 r. prymasowska Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [196]
Teresa Potocka 1740 r. (około) 1823 r. (około) hetmańska Michał Potocki Marcjanna Ogińska Oginiec [197]
Krystyna Potocka 1740 r. (około) ? hetmańska Michał Potocki Marcjanna Ogińska Oginiec [198]
Marianna Potocka 1740 r. (około) ? hetmańska Michał Potocki Marcjanna Ogińska Oginiec [199]
Dominik Potocki 1743 r. (około) 17.01.1803 r. buczacka[193] Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [200]
Wincenty Gaweł Potocki 1744 r. (około) 27.09.1787 r. prymasowska Joachim Potocki Ewa Kaniewska Nałęcz [201]
Piotr Franciszek Potocki 1745 r. 15.01.1829 r. prymasowska Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [202]
Konstancja Potocka 1748 r. ? prymasowska Joachim Potocki Ewa Kaniewska Nałęcz [203]
Piotr Potocki 1750 r. (około) 1794 r. (około) hetmańska Michał Potocki Marcjanna Ogińska Oginiec [204]
Jan Potocki 1750 r. (około) 1799 r. (około) prymasowska Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [205]
Pelagia Marianna Potocka 1750 r. (około) ? prymasowska Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [206]
Marianna Potocka 1750 r. (około) ? prymasowska Joachim Potocki Ewa Kaniewska Nałęcz [207]
Franciszka Potocka 1750 r. (około) ? prymasowska Joachim Potocki Ewa Kaniewska Nałęcz [208]
Paweł Potocki 31.01.1751 r. 27.09.1818 r. prymasowska Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [209]
Kajetan Potocki 31.01.1751 r. 24.04.1814 r. prymasowska Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [210]
Marianna Potocka 09.07.1754 r. 23.11.1782 r. prymasowska Ignacy Potocki Józefa Petronela Sulima [211]
Aleksander Potocki 30.03.1756 r. 10.05.1812 r. prymasowska Ignacy Potocki Józefa Petronela Sulima [212]
Marianna Pelagia Potocka 1756 r. (około) 30.12.1818 r. prymasowska Józef Potocki Pelagia Potocka Pilawa [213]
Mikołaj Potocki 1760 r. (około) 1790 r. prymasowska Ignacy Potocki Urszula Joanna Dzieduszycka Sas [214]
Beata Potocka 1760 r. (około) 25.08.1824 r. prymasowska Ignacy Potocki Urszula Joanna Dzieduszycka Sas [215]
Pokolenie XVII
Humbelina Rozalia Potocka ? 03.02.1784 r. hetmańska Feliks Potocki Marianna Daniłowicz Sas [216]
Eustachia Elżbieta Potocka ? 10.06.1781 r. hetmańska Feliks Potocki Marianna Daniłowicz Sas [217]
Katarzyna Potocka ? 1793 r. hetmańska Feliks Potocki Marianna Daniłowicz Sas [218]
Antoni Potocki 1720 r. (około) 1756 r. tulczyńska Stanisław Potocki Marianna Łaszcz-Tuczapska Prawdzic [219]
Anna Potocka 1730 r. (około) 08.01.1772 r. tulczyńska Stanisław Potocki Marianna Łaszcz-Tuczapska Prawdzic [220]
Józef Potocki 1735 r. 14.12.1802 r. tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [221]
Piotr Potocki 1736 r. (około) 1758 r. tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [222]
Franciszek Ksawery Potocki 1738 r. (około) 1757 r. tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [223]
Ludwika Potocka 1740 r. (około) ? tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [224]
Wincenty Potocki 1740 r. (około) 1825 r. tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [225]
Teofila Potocka 1740 r. (około) 1800 r. tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [226]
Ignacy Potocki 1740 r. (około) ? tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [227]
Michał Potocki 1740 r. (około) ? tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [228]
Ksawery Potocki 1740 r. (około) ? tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [229]
Ludwik Stefan Potocki 1740 r. (około) ? tulczyńska Franciszek Salezy Potocki Zofia Rzeczycka ? [230]
Elżbieta Potocka 1740 r. (około) 1776 r. (około) hetmańska Feliks Potocki Marianna Daniłowicz Sas [231]
Ludwika Pelagia Potocka 1742 r. 10.04.1783 r. tulczyńska Franciszek Salezy Potocki Anna Potocka Pilawa [232]
Wiktoria Potocka 1744 r. 1771 r. tulczyńska Stanisław Potocki Helena Zamoyska Jelita [233]
Kajetan Potocki 1745 r. (około) 31.09.1802 r. podhajecka Eustachy Potocki Marianna Kącka Brochwicz [234]
Cecylia Urszula Potocka 1747 r. 1772 r. podhajecka Eustachy Potocki Marianna Kącka Brochwicz [235]
Ignacy Potocki 28.02.1750 r. 30.08.1809 r. podhajecka Eustachy Potocki Marianna Kącka Brochwicz [236]
Antonina Adelaida Potocka 1750 r. (około) ? tulczyńska Franciszek Salezy Potocki Anna Potocka Pilawa [237]
Marianna Klementyna Potocka 1750 r. (około) 1779 r. tulczyńska Franciszek Salezy Potocki Anna Potocka Pilawa [238]
Pelagia Teresa Potocka 1750 r. (około) ? tulczyńska Franciszek Salezy Potocki Anna Potocka Pilawa [239]
Michał Potocki 1750 r. (około) ? hetmańska Feliks Potocki Marianna Daniłowicz Sas [240]
Ludwik Potocki 1750 r. (około) ? prymasowska Ignacy Jerzy Feliks Potocki Karolina Świeżawska Kaszuba [241]
Szczęsny Stanisław Feliks Potocki 1751 r. 03.08.1805 r. tulczyńska Franciszek Salezy Potocki Anna Potocka Pilawa [242]
Jerzy Michał Potocki 08.04.1753 r. 1792 r. podhajecka Eustachy Potocki Marianna Kącka Brochwicz [243]
Krystyna Potocka 1753 r. 1789 r. prymasowska Joachim Karol Potocki Teresa Sapieha Lis [244]
Joanna Potocka 05.06.1755 r. ? prymasowska Joachim Karol Potocki Teresa Sapieha Lis [245]
Stanisław Kostka Potocki 16.11.1755 r. 14.09.1821 r. podhajecka Eustachy Potocki Marianna Kącka Brochwicz [246]
Jan Nepomucen Eryk Potocki 17.05.1760 r. 1815 r. podhajecka Eustachy Potocki Marianna Kącka Brochwicz [247]
Prot Antoni Jacek Potocki 11.09.1761 r. 1801 r. guzowska Jan Prosper Potocki Paula Anna Barbara Szembek Szembek [248]
Edward Potocki 1765 r. ? monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [249]
Honorata Potocka 1770 r. (około) 1779 r. monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [250]
Kazimierz Potocki 1773 r. 1797 r. (około) prymasowska Piotr Franciszek Potocki Krystyna Potocka Pilawa [251]
Stanisław Florian Potocki 06.05.1776 r. 29.11.1830 r. monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [252]
Jan Alojzy Potocki 24.06.1776 r. 25.05.1854 r. prymasowska Piotr Franciszek Potocki Krystyna Potocka Pilawa [253]
Adam Potocki 1776 r. 25.11.1812 r. smotrycka[254] Teodor Potocki Karolina Sapieha Lis [255]
Feliks Potocki 31.08.1777 r. 27.02.1811 r. prymasowska Piotr Franciszek Potocki Krystyna Potocka Pilawa [256]
Aleksander Potocki 1777 r. ? prymasowska Piotr Franciszek Potocki Krystyna Potocka Pilawa [257]
Wiktoria Potocka 1777 r. – 1780 r. 08.04.1840 r. (około) monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [258]
Michał Potocki 27.10.1779 29.08.1855 r. chrząstkowska[259] Aleksander Potocki Teresa Ludwika Hutten-Czapska Leliwa [260]
Antoni Norbert Robert Potocki 17.06.1780 r. 18.10.1850 r. monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [261]
Joanna Potocka 03.12.1780 r. 28.12.1840 r. prymasowska Aleksander Potocki Teresa Ludwika Hutten-Czapska Leliwa [262]
Marianna Anna Potocka 1780 r. 09.04.1837 r. prymasowska Jan Potocki Joanna Potocka Pilawa [263]
Józefa Potocka 1784 r. (około) 09.04.1859 r. prymasowska Aleksander Potocki Teresa Ludwika Hutten-Czapska Leliwa [264]
Ludwika Potocka 1780 r. (około) ? buczacka Dominik Potocki Anna Dominika Czosnowska Pierzchała [265]
Józef Potocki 1780 r. (około) 1863 r. buczacka Dominik Potocki Anna Dominika Czosnowska Pierzchała [266]
Marceli Marian Potocki 08.09.1781 r. 14.03.1851 r. buczacka Dominik Potocki Anna Dominika Czosnowska Pierzchała [267]
Katarzyna Potocka 1781 r. 24.12.1834 r. buczacka Dominik Potocki Anna Dominika Czosnowska Pierzchała [268]
Elżbieta Potocka 1781 r. 1815 r. monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [269]
Zofia Potocka 1782 r. 13.02.1857 r. buczacka Dominik Potocki Anna Dominika Czosnowska Pierzchała [270]
Dominik Kajetan Ludwik Potocki 1784 r. (około) ? monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [271]
Sidonia Adelajda Teresa Potocka 1788 r. (około) ? monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [272]
Ludwika Potocka 1789 r. 02.01.1874 r. monastrzerzyska Józef Makary Potocki Ludwika Lubomirska Drużyna [273]
Pokolenie XVIII
Jan Nepomucen Potocki 08.03.1761 r. 11.12.1815 r. tulczyńska Józef Potocki Anna Teresa Ossolińska Topór [274]
Seweryn Potocki 1762 r. 03.09.1829 r. tulczyńska Józef Potocki Anna Teresa Ossolińska Topór [275]
Maria Anna Potocka 01.08.1767 r. 20.05.1829 r. tulczyńska Józef Potocki Anna Teresa Ossolińska Topór [276]
Kazimiera Potocka 1770 r. (około) ? podhajecka Jerzy Michał Potocki Barbara Teresa Brzostowska Strzemię [277]
Stanisław Aleksander Potocki 11.11.1773 r. 08.10.1773 r. podhajecka Ignacy Potocki Izabela Elżbieta Krystyna Lubomirska Drużyna [278]
Pelagia Róża Potocka 31.08.1775 r. 12.03.1846 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [279]
Szczęsny Jerzy Feliks Potocki 1776 r. ?.10.1809 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [280]
Aleksander Stanisław Ludwik Potocki 15.05.1778 r. 26.03.1845 r. podhajecka Stanisław Kostka Potocki Aleksandra Lubomirska Drużyna [281]
Krystyna Potocka 1778 r. 20.04.1809 r. podhajecka Ignacy Potocki Izabela Elżbieta Krystyna Lubomirska Drużyna [282]
Ludwika Zofia Potocka 07.09.1779 r. 28.07.1850 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [283]
Wiktoria Potocka 17.10.1779 r. 27.06.1826 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [284]
Róża Potocka 20.08.1782 r. 30.10.1862 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [285]
Konstancja Potocka 21.11.1783 r. 25.12.1852 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [286]
Cecylia Potocka 1783 r. (około) 27.12.1861 r. podhajecka Jerzy Michał Potocki Tekla Jabłonowska Prus III [287]
Stanisław Septym Potocki 07.09.1785 r. 04.07.1831 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [288]
Oktawia Potocka 30.11.1786 r. 1842 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [289]
Jarosław Stanisław Potocki 07.12.1787 r. 30.01.1838 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [290]
Franciszek Stanisław Józef Potocki 02.06.1788 r. 15.01.1853 r. tulczyńska Wincenty Potocki Anna Mycielska Dołęga [291]
Laura Potocka 1788 r. (około) 21.03.1868 r. podhajecka Jan Nepomucen Eryk Potocki Ludwika d’Aloy Złoty Orzeł [292]
Włodzimierz Potocki 17.02.1789 r. 08.03.1812 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [293]
Izabela Saint-Vincent 1790 r. (około) ? tulczyńska Wincenty Potocki ? ? [294]
Antoni Potocki 1790 r. (około) ? podhajecka Jerzy Michał Potocki Tekla Jabłonowska Prus III [295]
Emilia Potocka 1790 r. (około) 1865 r. guzowska Prot Antoni Jacek Potocki Marianna Elżbieta Lubomirska Drużyna [296]
Konstanty Potocki 04.1793 r. (przed) ? tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [297]
Idalia Potocka 08.05.1793 r. 11.07.1859 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Józefa Amelia Wandalin-Mniszech Kończyc [298]
Aleksy Potocki 1793 r. 29.03.1799 r. tulczyńska Wincenty Potocki Helena Apolonia Massalska Masalski [299]
Wincenty Potocki 1794 r. 1799 r. tulczyńska Wincenty Potocki Helena Apolonia Massalska Masalski [300]
Mikołaj Potocki 1794 r. ? tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [301]
Helena Potocka 1795 r. 1795 r. tulczyńska Wincenty Potocki Helena Apolonia Massalska Masalski [302]
Helena Potocka 1797 r. ? tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [303]
Aleksander Potocki 09.05.1798 r. 24.08.1868 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [304]
Karolina Potocka 06.08.1798 r. 27.09.1875 r. smotrycka Adam Potocki Maria Ewa Rostworowska Nałęcz II [305]
Adela Potocka 1798 r. 1806 r. monastrzerzyska Stanisław Florian Potocki Józefa Anna Maria Dowojna-Sołohub Prawdzic [306]
Teodor Potocki 1798 r. 1878 r. smotrycka Adam Potocki Maria Ewa Rostworowska Nałęcz II [307]
Leon Potocki 14.07.1799 r. 06.12.1864 r. monastrzerzyska Stanisław Florian Potocki Józefa Anna Maria Dowojna-Sołohub Prawdzic [308]
Mieczysław Franciszek Józef Potocki 12.11.1799 r. 26.11.1878 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [309]
Józef Franciszek Potocki de Montalk 04.10.1800 r. 08.09.1863 r. de Montalk[193] Jan Alojzy Potocki Maria Antonina Czartoryska Pogoń Litewska [310]
Włodzimierz Stanisław Potocki 1800 r. 20.03.1820 r. monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Róża Potocka Pilawa [311]
Ignacy Königsberg 1800 r. (około) 05.01.1847 r. tulczyńska Wincenty Potocki ? ? [312]
Herman Potocki 07.04.1801 r. 26.05.1866 r. prymasowska Jan Alojzy Potocki Maria Antonina Czartoryska Pogoń Litewska [313]
Zofia Potocka 1801 r. 02.01.1875 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [314]
Róża Potocka 16.06.1802 r. 27.10.1862 r. monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Róża Potocka Pilawa [315]
Olga Potocka 1803 r. 07.10.1861 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [316]
Przemysław Potocki 1804 r. 23.11.1847 r. monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Róża Potocka Pilawa [317]
Adam Potocki 1804 r. 27.12.1890 r. buczacka Marceli Marian Potocki Teresa Oborska Pierzchała [318]
Zofia Ludwika Marianna Potocka 01.04.1805 r. 24.04.1805 r. prymasowska Feliks Potocki Zofia Aleksandra Pac Gozdawa [319]
Edmund Kajetan Potocki 16.11.1805 r. ? buczacka Marceli Marian Potocki Teresa Oborska Pierzchała [320]
Pelagia Potocka 1805 r. 03.06.1830 r. prymasowska Jan Alojzy Potocki Maria Antonina Czartoryska Pogoń Litewska [321]
Juliusz Potocki 1805 r. 28.01.1869 r. smotrycka Adam Potocki Maria Ewa Rostworowska Nałęcz II [322]
Bolesław Potocki 29.03.1806 r. 22.11.1893 r. tulczyńska Szczęsny Stanisław Feliks Potocki Zofia Czelicze ? [323]
Dorota Potocka 1806 r. 18.03.1892 r. prymasowska Jan Alojzy Potocki Maria Antonina Czartoryska Pogoń Litewska [324]
Teresa Potocka 1806 r. 21.02.1831 r. chrząstkowska Michał Potocki Ludwika Mechtylda Rawita-Ostrowska Rawicz [325]
Henryka Potocka 1807 r. 01.08.1808 r. monastrzerzyska Stanisław Florian Potocki Józefa Anna Maria Dowojna-Sołohub Prawdzic [326]
Stanisław Józef Potocki 20.09.1808 r. 11.10.1808 r. monastrzerzyska Stanisław Florian Potocki Józefa Anna Maria Dowojna-Sołohub Prawdzic [327]
Tomasz Aleksander Adam Potocki 03.05.1809 r. 12.12.1861 r. chrząstkowska Michał Potocki Ludwika Mechtylda Rawita-Ostrowska Rawicz [328]
Krystyna Potocka 1810 r. (około) ? prymasowska Feliks Potocki Zofia Aleksandra Pac Gozdawa [329]
Izabela Potocka 1810 r. (około) ? prymasowska Feliks Potocki Zofia Aleksandra Pac Gozdawa [330]
Ignacy Potocki 1810 r. (około) ? prymasowska Feliks Potocki Zofia Aleksandra Pac Gozdawa [331]
Klementyna Potocka 04.02.1811 r. 30.12.1878 r. buczacka Marceli Marian Potocki Teresa Oborska Pierzchała [332]
Henryk Potocki 20.03.1811 r. 07.09.1872 r. chrząstkowska Michał Potocki Ludwika Mechtylda Rawita-Ostrowska Rawicz [333]
Adamina Aniela Konstancja Potocka 26.05.1811 r. 18.05.1894 r. smotrycka Adam Potocki Maria Ewa Rostworowska Nałęcz II [334]
Celestna Zofia Stefania Potocka 26.05.1811 r. 14.01.1821 r. smotrycka Adam Potocki Maria Ewa Rostworowska Nałęcz II [335]
Ewelina Potocka 1812 r. (około) 1819 r. (około) smotrycka Adam Potocki Maria Ewa Rostworowska Nałęcz II [336]
Paulina Apolonia Potocka 1813 r. 11.03.1895 r. chrząstkowska Michał Potocki Ludwika Mechtylda Rawita-Ostrowska Rawicz [337]
Ludwika Józefa Stanisława Potocka 15.06.1814 r. 08.08.1844 r. monastrzerzyska Stanisław Florian Potocki Marianna Barbara Górska Bożawola [338]
Władysław Potocki 1815 r. 1855 r. chrząstkowska Michał Potocki Ludwika Mechtylda Rawita-Ostrowska Rawicz [339]
Ludwika Potocka 1818 r. 05.02.1890 r. prymasowska Ludwik Potocki Ludwika Beyzym Beyzymach [340]
Stefan Potocki 18.07.1820 r. 02.06.1891 r. chrząstkowska Michał Potocki Ludwika Mechtylda Rawita-Ostrowska Rawicz [341]
Teresa Maria Potocka 1820 r. (około) ? prymasowska Ludwik Potocki Ludwika Beyzym Beyzymach [342]
Stanisław Potocki 1821 r. 1836 r. (około) monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Izabela Jelska Pielesz [343]
Cecylia Potocka 22.01.1822 r. 23.04.1893 r. monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Izabela Jelska Pielesz [344]
Joanna Antonina Alojza Potocka 06.06.1822 r. 14.02.1870 r. prymasowska Jan Alojzy Potocki Antonina Maria Teresa de Cerzé-Lusignan ? [345]
Leonia Potocka 1827 r. 02.10.1859 r. prymasowska Jan Alojzy Potocki Antonina Maria Teresa de Cerzé-Lusignan ? [346]
Amelia Potocka 28.07.1831 r. 10.08.1859 r. monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Izabela Jelska Pielesz [347]
Aniela Potocka 1833 r. 25.02.1848 r. monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Izabela Jelska Pielesz [348]
Maria Paulina Ewa Potocka 1835 r. (około) ? monastrzerzyska Antoni Norbert Robert Potocki Izabela Jelska Pielesz [349]
Pokolenie XIX
Alfred Potocki 04.03.1786 r. 23.12.1862 r. łańcucka[140] Jan Nepomucen Potocki Julia Lubomirska Drużyna [350]
Emma Teresa Seweryna Potocka 1786 r. (około) 31.07.1858 r. tulczyńska Seweryn Potocki Anna Teofila Sapieha Lis [351]
Artur Potocki 27.05.1787 r. 30.01.1832 r. krzeszowicka[140] Jan Nepomucen Potocki Julia Lubomirska Drużyna [352]
Leon Potocki 1788 r. 22.03.1860 r. tulczyńska Seweryn Potocki Anna Teofila Sapieha Lis [353]
Julia Wanda Potocka 1788 r. 18.09.1876 r. tulczyńska Seweryn Potocki Anna Teofila Sapieha Lis [354]
Paulina Potocka 20.11.1793 r. 26.06.1856 r. tulczyńska Seweryn Potocki Anna Teofila Sapieha Lis [355]
Seweryna Potocka 1794 r. (około) 07.09.1871 r. tulczyńska Seweryn Potocki Anna Teofila Sapieha Lis [356]
Bernard Andrzej Potocki 1800 r. 14.02.1874 r. tulczyńska Jan Nepomucen Potocki Konstancja Potocka Pilawa [357]
Sydonia Potocka 1800 r. (około) 06.09.1811 r. tulczyńska Franciszek Stanisław Józef Potocki Sydonia Franciszka de Ligne ? [358]
Irena Potocka 21.05.1803 r. 04.09.1835 r. tulczyńska Jan Nepomucen Potocki Konstancja Potocka Pilawa [359]
August Aleksander Potocki 17.03.1805 r. 30.01.1867 r. podhajecka Aleksander Stanisław Ludwik Potocki Anna Skumin-Tyszkiewicz Leliwa [360]
Teresa Potocka 1805 r. 1868 r. tulczyńska Jan Nepomucen Potocki Konstancja Potocka Pilawa [361]
Natalia Potocka 19.03.1807 r. 17.11.1830 r. podhajecka Aleksander Stanisław Ludwik Potocki Anna Skumin-Tyszkiewicz Leliwa [362]
Stanisław Potocki 06.04.1811 r. 1874 r. tulczyńska Włodzimierz Potocki Tekla Sanguszko-Kowelska Pogoń Litewska [363]
Maurycy Ludwik Eustachy Potocki 13.01.1812 r. 13.01.1879 r. podhajecka Aleksander Stanisław Ludwik Potocki Anna Skumin-Tyszkiewicz Leliwa [364]
Włodzimierz Teodozjusz Potocki 22.08.1812 r. 05.07.1880 r. tulczyńska Włodzimierz Potocki Tekla Sanguszko-Kowelska Pogoń Litewska [365]
Wacław Potocki 1812 r. (około) 1869 r. tulczyńska Jarosław Stanisław Potocki Maria Beydo-Rzewuska Krzywda [366]
Aleksandra Julia Potocka 26.03.1818 r. 06.01.1892 r. tulczyńska Stanisław Septym Potocki Katarzyna Branicka Korczak [367]
Konstanty Piotr Potocki 04.05.1815 r. 12.04.1857 r. tulczyńska Jarosław Stanisław Potocki Maria Beydo-Rzewuska Krzywda [368]
Stanisław Potocki 1825 r. 11.11.1887 r. podhajecka Aleksander Stanisław Ludwik Potocki Izabela Mostowska Dołęga [369]
Stefan Potocki 1826 r. 01.07.1910 r. prymasowska Herman Potocki Antonina Mokronoska Bogoria [370]
Julia Potocka 1826 r. (około) 28.04.1846 r. monastrzerzyska Leon Potocki Józefa Barbara Korwin-Kossakowska Ślepowron [371]
Jadwiga Potocka 1827 r. 1907 r. monastrzerzyska Leon Potocki Józefa Barbara Korwin-Kossakowska Ślepowron [372]
Jadwiga Potocka 01.08.1827 r. 08.12.1916 r. prymasowska Herman Potocki Antonina Mokronoska Bogoria [373]
Władysław Herman Potocki 1828 r. 23.02.1875 r. prymasowska Herman Potocki Antonina Mokronoska Bogoria [374]
Pelagia Potocka 13.05.1831 r. 31.10.1911 r. prymasowska Herman Potocki Antonina Mokronoska Bogoria [375]
Róża Karolina Maria Potocka 31.01.1831 r. 21.04.1890 r. monastrzerzyska Przemysław Potocki Teresa Sapieha Lis [376]
Idalia Potocka 19.02.1832 r. 23.10.1893 r. monastrzerzyska Przemysław Potocki Teresa Sapieha Lis [377]
Michał Tomasz Walery Potocki 10.12.1832 r. 1863 r. chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki Maria Teresa Witold-Aleksandrowicz Aleksandrowicz [378]
Maria Potocka 1832 r. (około) 30.05.1864 r. smotrycka Teodor Potocki Helena Ludwika Dzieduszycka Sas [379]
Pelagia Potocka 1833 r. 09.01.1900 r. monastrzerzyska Przemysław Potocki Teresa Sapieha Lis [380]
Ludwiaka Potocka 1833 r. (około) 1918 r. smotrycka Teodor Potocki Helena Ludwika Dzieduszycka Sas [381]
Antoni Józef Tomasz Potocki 26.04.1834 r. 11.06.1863 r. chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki Maria Teresa Witold-Aleksandrowicz Aleksandrowicz [382]
Rodryg Ludwik Potocki 27.07.1834 r. 27.01.1910 r. chrząstkowska Henryk Potocki Helena Karolina Sułkowska Sulima [383]
Włodzimierz Władysław Potocki 1834 r. 28.09.1903 r. smotrycka Teodor Potocki Helena Ludwika Dzieduszycka Sas [384]
Ludwika Potocka 22.05.1835 r. 1869 r. chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki Maria Teresa Witold-Aleksandrowicz Aleksandrowicz [385]
Edmund Józef Potocki de Montalk 14.01.1836 r. 06.09.1901 r. de Montalk Józef Franciszek Potocki de Montalk Judyta Szarlota O’Kennedy ? [386]
Stanisław Jan Władysław Potocki 24.06.1836 r. 30.03.1882 r. chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki Maria Teresa Witold-Aleksandrowicz Aleksandrowicz [387]
Stanisław Wojciech Antoni Potocki 04.05.1837 r. 21.01.1884 r. monastrzerzyska Przemysław Potocki Teresa Sapieha Lis [388]
Witołd Leopold Jan Potocki 12.05.1837 r. 11.01.1885 r. chrząstkowska Henryk Potocki Helena Karolina Sułkowska Sulima [389]
Emil Potocki 1837 r. 1912 r. buczacka Adam Potocki Filipina Dittmayer von Rusfelden ? [390]
Adam Potocki 1837 r. 1917 r. smotrycka Juliusz Potocki Aniela Anna Ursyn-Pruszyńska Rawicz [391]
Filipina Potocka 1837 r. ? buczacka Edmund Kajetan Potocki Anna Katarzyna Sołtyńska ? [392]
Adamina Adela Potocka 19.02.1839 r. 07.01.1902 r. smotrycka Juliusz Potocki Aniela Anna Ursyn-Pruszyńska Rawicz [393]
Krystyna Potocka de Montalk 16.04.1839 r. 20.12.1921 r. de Montalk Józef Franciszek Potocki de Montalk Judyta Szarlota O’Kennedy ? [394]
Maria Potocka 01.08.1839 r. 18.03.1882 r. tulczyńska Bolesław Potocki Maria Sałtykow ? [395]
Maria Potocka 1839 r. 26.05.1920 r. smotrycka Juliusz Potocki Aniela Anna Ursyn-Pruszyńska Rawicz [396]
Nikodem Józef Potocki 15.03.1840 r. 18.10.1920 r. buczacka Edmund Kajetan Potocki Anna Katarzyna Sołtyńska ? [397]
Zygmunt Potocki 1840 r. (około) ? chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki ? ? [398]
Antoni Konstanty Potocki 18.02.1841 r. 10.03.1909 r. monastrzerzyska Przemysław Potocki Teresa Sapieha Lis [399]
Maria Helena Potocka 1842 r. 23.02.1880 chrząstkowska Henryk Potocki Helena Karolina Sułkowska Sulima [400]
Artur Potocki 1843 r. 1917 r. buczacka Adam Potocki Filipina Dittmayer von Rusfelden ? [401]
Zofia Potocka 1843 r. ? smotrycka Juliusz Potocki Aniela Anna Ursyn-Pruszyńska Rawicz [402]
Paweł Potocki 01.01.1844 r. 10.12.1879 r. chrząstkowska Henryk Potocki Helena Karolina Sułkowska Sulima [403]
Mikołaj Szczęsny Potocki 16.02.1845 r. 03.06.1921 r. tulczyńska Mieczysław Franciszek Józef Potocki Emilia Świeykowska Trzaska [404]
Oskar Potocki 1845 r. 1913 r. buczacka Adam Potocki Filipina Dittmayer von Rusfelden ? [405]
Leonia Potocka 1847 r. (około) 21.10.1887 r. monastrzerzyska Leon Potocki Anna Młokosiewicz Fuengirola [406]
Jerzy Potocki 17.07.1848 r. 1849 r. chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki Wanda Ossolińska Topór [407]
Taida Potocka 1849 r. 1916 r. (około) chrząstkowska Henryk Potocki Helena Karolina Sułkowska Sulima [408]
Helena Potocka 1857 r. 24.12.1896 r. smotrycka Juliusz Potocki Aniela Anna Ursyn-Pruszyńska Rawicz [409]
Mikołaj Dominik Potocki 1858 r. 18.11.1916 r. smotrycka Juliusz Potocki Aniela Anna Ursyn-Pruszyńska Rawicz [410]
Aleksander Potocki 20.01.1850 r. ? chrząstkowska Henryk Potocki Helena Karolina Sułkowska Sulima [411]
Aniela Potocka 1850 r. 20.02.1917 r. chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki Wanda Ossolińska Topór [412]
Joanna Matylda Ludwika Potocka 12.01.1851 r. 09.06.1928 r. chrząstkowska Tomasz Aleksander Adam Potocki Wanda Ossolińska Topór [413]
Zdzisław Potocki 1845 r. 1852 r. chrząstkowska Stefan Potocki Julia Głogowska Grzymała [414]
Zygmunt Jan Ludwik Potocki 26.12.1847 r. 1858 r. chrząstkowska Stefan Potocki Julia Głogowska Grzymała [415]
Teresa Potocka 08.11.1849 r. 12.05.1935 r. chrząstkowska Stefan Potocki Julia Głogowska Grzymała [416]
Pokolenie XX
Artur Potocki 1816 r. 18.08.1834 r. łańcucka Alfred Potocki Józefina Maria Czartoryska Drużyna [417]
Maria Potocka ?.05.1818 r. ?.02.1822 r. krzeszowicka Artur Potocki Zofia Branicka Korczak [418]
Ewa Józefina Julia Potocka 10.08.1818 r. 21.05.1895 r. łańcucka Alfred Potocki Józefina Maria Czartoryska Drużyna [419]
Maria Potocka 1819 r. 1822 r. łańcucka Alfred Potocki Józefina Maria Czartoryska Drużyna [420]
Zofia Ewa Potocka 01.12.1820 r. 11.09.1892 r. łańcucka Alfred Potocki Józefina Maria Czartoryska Drużyna [421]
Alfred Potocki 1820 r. 1821 r. krzeszowicka Artur Potocki Zofia Branicka Korczak [422]
Artur Potocki 1820 r. (około) ? krzeszowicka Artur Potocki Zofia Branicka Korczak [423]
Leonia Wanda Potocka 13.08.1821 r. 23.05.1893 r. tulczyńska Leon Potocki Elżbieta Gołowkin ? [424]
Adam Józef Mateusz Potocki 24.02.1822 r. 15.06.1872 r. krzeszowicka Artur Potocki Zofia Branicka Korczak [425]
Alfred Józef Marian Potocki 29.07.1822 r. 18.05.1889 r. łańcucka Alfred Potocki Józefina Maria Czartoryska Drużyna [426]
Anna Elżbieta Potocka 1827 r. 25.02.1885 r. tulczyńska Leon Potocki Elżbieta Gołowkin ? [427]
Stefan Potocki 1843 r. 05.03.1867 r. tulczyńska Konstanty Piotr Potocki Józefa Tyzenhauz Bawół [428]
Maria Potocka 1844 r. 28.02.1866 r. tulczyńska Konstanty Piotr Potocki Józefa Tyzenhauz Bawół [429]
Konstanty Józef Potocki 1846 r. 09.07.1909 r. tulczyńska Konstanty Piotr Potocki Józefa Tyzenhauz Bawół [430]
August Adam Potocki 24.12.1847 r. 03.06.1905 r. podhajecka Maurycy Ludwik Eustachy Potocki Ludwika Józefina Bóbr-Piotrowicka Pilawa [431]
Maria Potocka 1847 r. 27.12.1907 r. tulczyńska Włodzimierz Teodozjusz Potocki Henriette Després ? [432]
Pelagia Maria Potocka 06.10.1848 r. 06.12.1901 r. tulczyńska Konstanty Piotr Potocki Józefa Tyzenhauz Bawół [433]
Natalia Zofia Maria Potocka 14.04.1849 r. 29.12.1916 r. podhajecka Maurycy Ludwik Eustachy Potocki Ludwika Józefina Bóbr-Piotrowicka Pilawa [434]
Maria Anna Natalia Potocka 25.06.1850 r. 12.12.1945 r. podhajecka Maurycy Ludwik Eustachy Potocki Ludwika Józefina Bóbr-Piotrowicka Pilawa [435]
Ignacy Aleksander Ksawery Potocki 1856 r. (około) 27.08.1856 r. podhajecka Stanisław Potocki Maria Konstancja Sapieha Lis [436]
Eustachy Maurycy Aleksander Potocki 08.01.1859 r. 18.11.1914 r. podhajecka Maurycy Ludwik Eustachy Potocki Ludwika Józefina Bóbr-Piotrowicka Pilawa [437]
Karol Wojciech Potocki 1859 r. 30.11.1885 r. chrząstkowska Antoni Józef Tomasz Potocki Izabela Maria Józefa Borch Trzy Kawki [438]
Maurycy Aleksander Potocki 1859 r. (około) ? podhajecka Maurycy Ludwik Eustachy Potocki Ludwika Józefina Bóbr-Piotrowicka Pilawa [439]
Tomasz Ludwik Potocki 12.05.1860 r. 26.11.1912 r. chrząstkowska Antoni Józef Tomasz Potocki Izabela Maria Józefa Borch Trzy Kawki [440]
Władysław Michał Marian Potocki 1862 r. 05.02.1924 r. chrząstkowska Antoni Józef Tomasz Potocki Izabela Maria Józefa Borch Trzy Kawki [441]
Jakub Ksawery Potocki 26.01.1863 r. 28.09.1934 r. podhajecka Stanisław Potocki Maria Konstancja Sapieha Lis [442]
Aleksandra Maria Helena Potocka 29.04.1863 r. 13.01.1918 r. chrząstkowska Witołd Leopold Jan Potocki Maria Pelagia Florkiewicz von Młoszowa Ozdoba [443]
Izabela Potocka 02.10.1864 r. 21.03.1883 r. podhajecka Stanisław Potocki Maria Konstancja Sapieha Lis [444]
Helena Potocka 1864 r. 1946 r. chrząstkowska Stanisław Jan Władysław Potocki Maria Ostrowska Korab [445]
Oswald Potocki 15.12.1866 r. 22.02.1920 r. buczacka Nikodem Józef Potocki Ludwika Jabłonowska Prus III [446]
Jan Nepomucen Potocki 29.04.1867 r. 13.03.1943 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [447]
Ludwik Karol Potocki 21.12.1867 r. 1937 r. buczacka Nikodem Józef Potocki Ludwika Jabłonowska Prus III [448]
Edmund Henryk Potocki 21.12.1867 r. ? buczacka Nikodem Józef Potocki Ludwika Jabłonowska Prus III [449]
Juliusz Paweł Adam Potocki 1867 r. 25.10.1925 r. chrząstkowska Witołd Leopold Jan Potocki Maria Pelagia Florkiewicz von Młoszowa Ozdoba [450]
August Stanisław Potocki 20.05.1868 r. 01.11.1927 r. chrząstkowska Stanisław Jan Władysław Potocki Maria Ostrowska Korab [451]
Józef Marian Joachim Potocki ?.08.1868 r. 25.01.1918 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [452]
Filipina Potocka 1868 r. ? buczacka Nikodem Józef Potocki Ludwika Jabłonowska Prus III [453]
Izabella Maria Karolina Potocka 1869 r. 25.03.1935 r. chrząstkowska Witołd Leopold Jan Potocki Maria Pelagia Florkiewicz von Młoszowa Ozdoba [454]
Piotr Potocki ?.01.1870 r. 04.03.1870 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [455]
Marianna Potocka 10.08.1870 r. 10.08.1870 r. chrząstkowska Stanisław Jan Władysław Potocki Maria Ostrowska Korab [456]
Judyta Potocka de Montalk 1870 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [457]
Piotr Przemysław Potocki 28.07.1871 r. 1874 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [458]
Maria Karolina Potocka 30.08.1871 r. 03.05.1941 r. chrząstkowska Witołd Leopold Jan Potocki Maria Pelagia Florkiewicz von Młoszowa Ozdoba [459]
Robert Władysław Potocki de Montalk 1871 r. 1942 r.[460] de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [461]
Maria Elżbieta Celestyna Potocka 12.11.1872 r. 06.02.1961 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [462]
Margaret Potocka de Montalk 1873 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [463]
Paweł Przemysław Potocki 15.10.1874 r. 16.03.1894 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [464]
Edmund Arnold Potocki de Montalk 1874 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [465]
Henry Potocki de Montalk 26.12.1875 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [466]
Cecylia Maria Anuncjata Potocka 23.03.1876 r. 05.06.1962 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [467]
Dominik Kazimierz Potocki 23.10.1877 r. 07.10.1939 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [468]
Antoni Tytus Stanisław Potocki 04.01.1880 r. 03.05.1952 r. monastrzerzyska Stanisław Wojciech Antoni Potocki Anna Zofia Działyńska Ogończyk [469]
James Mantell Potocki de Montalk 1880 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [470]
John Potocki de Montalk 1880 r. (około) ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [471]
Emily Potocka de Montalk 1881 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [472]
George Potocki de Montalk 1883 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [473]
Jean Potocka de Montalk 1885 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [474]
Victoria Potocka de Montalk 1887 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [475]
Aleksander Potocki de Montalk 1890 r. ? de Montalk Edmund Józef Potocki de Montalk Aleksandryna Southerland-MacAlister ? [476]
Henryk Potocki 08.04.1893 r. 14.03.1971 r. smotrycka Adam Potocki Gabriela Florentyna Iwanowska Rogala [477]
Artur Maria Kazimierz Potocki 14.11.1893 r. 14.08.1974 r. buczacka Artur Potocki Filipina Dittmayer von Rusfelden ? [478]
Helena Maria Aleksasndra Potocka 14.12.1896 r. 04.08.1986 r. buczacka Artur Potocki Filipina Dittmayer von Rusfelden ? [479]
Stanisław Kostka Potocki 06.11.1903 r. 26.07.1978 r. smotrycka Adam Potocki Gabriela Florentyna Iwanowska Rogala [480]
Adam Potocki 1916 r. 1945 r. (około) smotrycka Mikołaj Dominik Potocki Urszula Goldberg ? [481]
Pokolenie XXI
Róża Potocka 07.01.1849 r. 21.08.1937 r. krzeszowicka Adam Józef Mateusz Potocki Katarzyna Branicka Korczak [482]
Artur Władysław Józef Potocki 14.06.1850 r. 27.03.1890 r. krzeszowicka Adam Józef Mateusz Potocki Katarzyna Branicka Korczak [483]
Zofia Potocka 07.11.1851 r. 29.01.1927 r. krzeszowicka Adam Józef Mateusz Potocki Katarzyna Branicka Korczak [484]
Roman Alfred Maria Potocki 03.12.1851 r. 24.09.1915 r. łańcucka Alfred Józef Marian Potocki Józefina Maria Czartoryska Pogoń Litewska [485]
Julia Potocka 12.11.1854 r. 22.09.1921 r. łańcucka Alfred Józef Marian Potocki Józefina Maria Czartoryska Pogoń Litewska [486]
Maria Potocka 22.10.1855 r. 08.03.1934 r. krzeszowicka Adam Józef Mateusz Potocki Katarzyna Branicka Korczak [487]
Klementyna Potocka ?.10.1856 r. 07.06.1921 r. łańcucka Alfred Józef Marian Potocki Józefina Maria Czartoryska Pogoń Litewska [488]
Wanda Potocka 1859 r. 06.08.1878 r. krzeszowicka Adam Józef Mateusz Potocki Katarzyna Branicka Korczak [489]
Andrzej Kazimierz Potocki 10.06.1861 r. 12.04.1908 r. krzeszowicka Adam Józef Mateusz Potocki Katarzyna Branicka Korczak [490]
Józef Mikołaj Ksawery Potocki 09.09.1862 r. 25.08.1922 r. łańcucka Alfred Józef Marian Potocki Józefina Maria Czartoryska Pogoń Litewska [491]
Anna Potocka 28.09.1863 r. 15.02.1953 r. krzeszowicka Adam Józef Mateusz Potocki Katarzyna Branicka Korczak [492]
Franciszek Salezy Stanisław Potocki 14.02.1877 r. 06.10.1949 r. tulczyńska Konstanty Józef Potocki Joanna Matylda Ludwika Potocka Pilawa [493]
Maria Pelagia Józefa Potocka 24.06.1878 r. 09.01.1930 r. tulczyńska Konstanty Józef Potocki Joanna Matylda Ludwika Potocka Pilawa [494]
Jan Tomasz Potocki 05.03.1880 r. 09.07.1972 r. tulczyńska Konstanty Józef Potocki Joanna Matylda Ludwika Potocka Pilawa [495]
Wieńczysław Potocki 22.06.1881 r. 06.04.1888 r. tulczyńska Konstanty Józef Potocki Joanna Matylda Ludwika Potocka Pilawa [496]
Anna Potocka 1881 r. ? podhajecka Eustachy Maurycy Aleksander Potocki Anna Aniela Poleżak ? [497]
Maria Potocka 20.03.1882 r. 30.09.1919 r. podhajecka Eustachy Maurycy Aleksander Potocki Anna Aniela Poleżak ? [498]
Zofia Barbara Potocka 04.12.1883 r. 30.10.1974 r. tulczyńska Konstanty Józef Potocki Joanna Matylda Ludwika Potocka Pilawa [499]
Tomasz Konstanty Potocki ?.08.1885 r. 16.10.1914 r. tulczyńska Konstanty Józef Potocki Joanna Matylda Ludwika Potocka Pilawa [500]
Maurycy Potocki 1888 r. 25.08.1898 r. podhajecka Eustachy Maurycy Aleksander Potocki Anna Aniela Poleżak ? [501]
Aleksander Wieńczysław Potocki 15.04.1889 r. 20.02.1907 r. tulczyńska Konstanty Józef Potocki Joanna Matylda Ludwika Potocka Pilawa [502]
Aniela Maria Izabella Potocka 1891 r. 25.03.1924 r. chrząstkowska Tomasz Ludwik Potocki Ludwika Bnińska Łodzia [503]
Antoni Karol Jan Potocki 31.05.1892 r. 01.01.1929 r. chrząstkowska Władysław Michał Marian Potocki Elżbieta Józefa Maria Brzozowska Belina [504]
Jan? Potocki 23.05.1893 r. 23.05.1893 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Róża Maria Alfonsyna Wodzicka Leliwa [505]
Pelagia Potocka 1893 r. 04.01.1896 r. chrząstkowska Władysław Michał Marian Potocki Elżbieta Józefa Maria Brzozowska Belina [506]
Elżbieta Maria Potocka 14 IX 1893 14 IX 1983 chrząstkowska Tomasz Ludwik Potocki Ludwika Bnińska Łodzia [507]
Stanisław Potocki-Czarnecki 07.01.1894 r. 23.09.1977 r. monastrzerzyska Józef Marian Joachim Potocki Helena Maria Florentyna Czarnecka Prus III [508]
Maurycy Stanisław Potocki 16.05.1894 r. 16.05.1949 r. podhajecka August Adam Potocki Eugenia Wojnicz-Sianożęcka Nałęcz [509]
Anna Potocka 05.05.1895 r. 08.09.1964 r. monastrzerzyska Józef Marian Joachim Potocki Helena Maria Florentyna Czarnecka Prus III [510]
Maria Magdalena Florentyna Potocka 05.05.1895 r. 09.09.1964 r. chrząstkowska Tomasz Ludwik Potocki Ludwika Bnińska Łodzia [511]
Teresa Jadwiga Maria Potocka 16.06.1895 r. 1942 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Róża Maria Alfonsyna Wodzicka Leliwa [512]
Zofia Maria Antonina Potocka 10.05.1895 r. 01.07.1971 r. chrząstkowska Władysław Michał Marian Potocki Elżbieta Józefa Maria Brzozowska Belina [513]
Maria Beata Antonina Potocka 08.09.1896 r. 09.05.1976 r. monastrzerzyska Józef Marian Joachim Potocki Helena Maria Florentyna Czarnecka Prus III [514]
Elżbieta Potocka 18.11.1897 r. 10.04.1979 r. monastrzerzyska Józef Marian Joachim Potocki Helena Maria Florentyna Czarnecka Prus III [515]
Maria Elżbieta Potocka 16.01.1896 r. 18.08.1902 r. chrząstkowska Władysław Michał Marian Potocki Elżbieta Józefa Maria Brzozowska Belina [516]
Aleksander Klemens Antoni Potocki 23.11.1896 r. 13.06.1982 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Róża Maria Alfonsyna Wodzicka Leliwa [517]
Anna Potocka 1896 r. 28.09.1898 r. podhajecka Eustachy Maurycy Aleksander Potocki Anna Aniela Poleżak ? [518]
Izabella Potocka 25.10.1897 r. 28.08.1898 r. podhajecka Eustachy Maurycy Aleksander Potocki Anna Aniela Poleżak ? [519]
Elżbieta Maria Antonina Potocka 01.05.1898 r. 14.09.1958 r. chrząstkowska Władysław Michał Marian Potocki Elżbieta Józefa Maria Brzozowska Belina [520]
Tomasz Potocki 18.07.1898 r. 1978 r. chrząstkowska Juliusz Paweł Adam Potocki Maria Zamoyska Jelita [521]
Alberta Maria Paula Potocka 10.02.1899 r. 17.10.1968 r. chrząstkowska August Stanisław Potocki Maria Anna Paulina Wielopolska Starykoń [522]
Jadwiga Maria Potocka 20.08.1899 r. 22.09.1963 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Róża Maria Alfonsyna Wodzicka Leliwa [523]
Karol Anatol Potocki 05.02.1900 r. 19.04.1977 r. chrząstkowska Władysław Michał Marian Potocki Elżbieta Józefa Maria Brzozowska Belina [524]
Antoni Potocki 10.04.1900 r. 13.03.1969 r. chrząstkowska Juliusz Paweł Adam Potocki Maria Zamoyska Jelita [525]
Cecylia Maria Jadwiga Potocka 25.05.1900 r. 17.11.1978 r. monastrzerzyska Dominik Kazimierz Potocki Helena Badeni Bończa [526]
Maria Józefa Antonina Potocka 01.07.1900 r. 25.10.1988 r. monastrzerzyska Józef Marian Joachim Potocki Helena Maria Florentyna Czarnecka Prus III [527]
Klemens Potocki 11.06.1901 r. 12.06.1977 r. chrząstkowska Juliusz Paweł Adam Potocki Maria Zamoyska Jelita [528]
Róża Potocka 1901 r. 30.08.1903 r. chrząstkowska Tomasz Ludwik Potocki Pelagia Józefa Eliza Brzozowska Belina [529]
Aniela Maria Józefa Potocka 11.03.1902 r. ? podhajecka Eustachy Maurycy Aleksander Potocki Anna Aniela Poleżak ? [530]
Stanisław Jan Zygmunt Potocki 04.10.1902 r. 1983 r. chrząstkowska August Stanisław Potocki Maria Anna Paulina Wielopolska Starykoń [531]
Pelagia Potocka 27.11.1902 r. 06.08.1948 r. chrząstkowska Tomasz Ludwik Potocki Pelagia Józefa Eliza Brzozowska Belina [532]
Geoffrey Potocki de Montalk 06.10.1903 r. 14.04.1997 r. de Montalk Robert Władysław Potocki de Montalk Annie Maud Vaile [533]
Stefan Cedryk Potocki de Montalk 23.04.1905 r. 14.08.1975 r. de Montalk Robert Władysław Potocki de Montalk Annie Maud Vaile [534]
Irena Elżbieta Potocka 10.05.1905 r. (około) 31.03.1984 r. chrząstkowska Tomasz Ludwik Potocki Pelagia Józefa Eliza Brzozowska Belina [535]
Ludwika Potocka 1905 r. 16.07.1994 r. buczacka Ludwik Karol Potocki Andromacha Mineyko Gozdawa [536]
Ignacy Potocki 30.05.1906 r. 08.11.1994 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Maria Helena Szajer ? [537]
Krzysztof Potocki 31.05.1906 r. ?.04.1940 r. chrząstkowska Tomasz Ludwik Potocki Pelagia Józefa Eliza Brzozowska Belina [538]
Anna Gabriela Maria Potocka 21.09.1909 r. 30.03.2009 r. monastrzerzyska Dominik Kazimierz Potocki Helena Badeni Bończa [539]
Andrzej Antoni Władysław Potocki 15.12.1910 r. 10.11.1988 r. monastrzerzyska Antoni Tytus Stanisław Potocki Krystyna Jakobina Maria Trzecieska Strzemię [540]
Stefan Potocki 28.04.1911 r. 12.04.1987 r. monastrzerzyska Dominik Kazimierz Potocki Helena Badeni Bończa [541]
Zofia Maria Potocka 24.05.1911 r. 14.08.1968 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Maria Helena Szajer ? [542]
Maria Jadwiga Potocka 19.09.1912 r. 10.06.1998 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Maria Helena Szajer ? [543]
Jerzy Przemysław Antoni Potocki 03.08.1913 r. 03.01.1983 r. monastrzerzyska Antoni Tytus Stanisław Potocki Krystyna Jakobina Maria Trzecieska Strzemię [544]
Jan Władysław Potocki 19.06.1919 r. 2012 r. monastrzerzyska Jan Nepomucen Potocki Maria Helena Szajer ? [545]
Henry Potocki de Montalk 1910 r. (około) ? de Montalk Henry Potocki de Montalk Margaret Louisa Soper [546]
Eva Mary Potocka de Montalk 1910 r. (około) ? de Montalk Henry Potocki de Montalk Margaret Louisa Soper [547]
Kenneth William Potocki de Montalk 1910 r. (około) ? de Montalk Henry Potocki de Montalk Margaret Louisa Soper [548]
Mikołaj Potocki 1924 r. ? buczacka Artur Maria Kazimierz Potocki Leontyna Olesza ? [549]
Jakub Potocki 1924 r. ? buczacka Artur Maria Kazimierz Potocki Leontyna Olesza ? [550]
Pokolenie XXII
Róża Maria Deodata Potocka 06.05.1878 r. 26.05.1931 r. krzeszowicka Artur Władysław Józef Potocki Róża Zofia Lubomirska Drużyna [551]
Zofia Maria Róża Potocka 21.04.1879 r. 16.11.1933 r. krzeszowicka Artur Władysław Józef Potocki Róża Zofia Lubomirska Drużyna [552]
Jerzy Józef Henryk Potocki 21.01.1889 r. 20.09.1961 r. łańcucka Roman Alfred Maria Potocki Elżbieta Maria Matylda Radziwiłł Trąby [553]
Katarzyna Iza Maria Potocka 16.10.1890 r. 02.02.1977 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [554]
Maria Potocka 21.11.1891 r. 07.11.1918 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [555]
Izabela Maria Potocka 09.09.1893 r. 1962 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [556]
Roman Antoni Potocki 03.06.1893 r. 05.09.1971 r. łańcucka Józef Mikołaj Ksawery Potocki Helena Augustyna Paulina Radziwiłł Trąby [557]
Krystyna Potocka 24.11.1894 r. 24.02.1963 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [558]
Józef Alfred Henryk Potocki 08.04.1895 r. 12.09.1968 r. łańcucka Józef Mikołaj Ksawery Potocki Helena Augustyna Paulina Radziwiłł Trąby [559]
Alfred Antoni Wilhelm Potocki 14.07.1886 r. 30.03.1958 r. łańcucka Roman Alfred Maria Potocki Elżbieta Maria Matylda Radziwiłł Trąby [560]
Adam Władysław Artur Potocki 01.12.1896 r. 16.11.1966 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [561]
Artur Antoni Bonawentura Potocki 14.12.1899 r. 10.12.1941 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [562]
Andrzej Maria Franciszek Potocki 13.12.1900 r. 28.09.1939 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [563]
Zofia Potocka 11.08.1902 r. 06.05.1943 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [564]
Ignacy Konstanty Józef Potocki 23.03.1904 r. 11.11.1937 r. tulczyńska Franciszek Salezy Stanisław Potocki Małgorzata Maria Elżbieta Radziwiłł Trąby [565]
Joanna Potocka 21.09.1904 r. 30.05.1967 r. krzeszowicka Andrzej Kazimierz Potocki Krystyna Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [566]
Jarosław Potocki 24.07.1905 r. 19.09.1965 r. tulczyńska Jan Tomasz Potocki Janina Zamoyska Jelita [567]
Róża Maria Magdalena Potocka 15.04.1906 r. 07.07.1984 r. tulczyńska Franciszek Salezy Stanisław Potocki Małgorzata Maria Elżbieta Radziwiłł Trąby [568]
Pelagia Józefina Aniela Potocka 14.01.1909 r. 06.10.1994 r. tulczyńska Franciszek Salezy Stanisław Potocki Małgorzata Maria Elżbieta Radziwiłł Trąby [569]
Konstanty Jan Paweł Potocki 26.06.1910 r. 15.12.1988 r. tulczyńska Franciszek Salezy Stanisław Potocki Małgorzata Maria Elżbieta Radziwiłł Trąby [570]
Stefan Eugeniusz Potocki 29.05.1921 r. 19.05.1937 r. chrząstkowska Tomasz Potocki Róża Elżbieta Maria Lubomirska Drużyna [571]
Maria Róża Potocka 29.05.1921 r. 31.03.1927 r. chrząstkowska Tomasz Potocki Róża Elżbieta Maria Lubomirska Drużyna [572]
Krystyna Maria Róża Potocka 17.02.1923 r. 11.03.1997 r. monastrzerzyska Aleksander Klemens Antoni Potocki Elżbieta Antonina Trzecieska Strzemię [573]
Józef Maria Potocki-Czarnecki 15.10.1923 r. 11.12.1988 r. monastrzerzyska Stanisław Potocki-Czarnecki Józefa Elżbieta Pelagia Brzozowska Belina [574]
Maurycy Władysław Maria Potocki 21.01.1924 r. 15.10.1943 r. chrząstkowska Klemens Potocki Zofia Róża Maria Tyszkiewicz-Łohojska Leliwa [575]
Antoni Jerzy Jakub Potocki 26.09.1924 r. monastrzerzyska Aleksander Klemens Antoni Potocki Elżbieta Antonina Trzecieska Strzemię [576]
Przemysław Maria Potocki-Czarnecki 07.06.1925 r. 02.02.2003 r. monastrzerzyska Stanisław Potocki-Czarnecki Józefa Elżbieta Pelagia Brzozowska Belina [577]
Maria Helena Potocka-Czarnecka 27.03.1927 r. 1974 r. monastrzerzyska Stanisław Potocki-Czarnecki Józefa Elżbieta Pelagia Brzozowska Belina [578]
Helena Maria Potocka-Czarnecka 04.07.1928 r. 21.05.1987 r. monastrzerzyska Stanisław Potocki-Czarnecki Józefa Elżbieta Pelagia Brzozowska Belina [579]
Natalia Maria Janina Potocka 21.09.1929 r. 08.09.1974 r. podhajecka Maurycy Stanisław Potocki Maria Gąsiorowska [580]
Jerzy Jan Ignacy Potocki 03.03.1932 r. 04.09.1966 r. monastrzerzyska Ignacy Potocki Mat Any Jane O’Dell [581]
Anna Maria Potocka-Czarnecka 27.07.1932 r. 09.06.2006 r. monastrzerzyska Stanisław Potocki-Czarnecki Józefa Elżbieta Pelagia Brzozowska Belina [582]
Teresa Maria Potocka 03.08.1932 r. chrząstkowska Karol Anatol Potocki Krystyna Brzozowska Belina [583]
Cecylia Maria Potocka 11.10.1933 r. 30.08.1963 r. chrząstkowska Karol Anatol Potocki Krystyna Brzozowska Belina [584]
Julita Maria Julitta Potocka 26.07.1935 19.01.2015 chrząstkowska Karol Anatol Potocki Krystyna Brzozowska Belina [585]
Maria Kinga Potocka 05.08.1935 r. 24.01.2021 r. monastrzerzyska Ignacy Potocki Anna Maria Mycielska Dołęga [586]
Włodzimierz Maria Potocki-Czarnecki 05.09.1935 r. 16.03.2005 r. monastrzerzyska Stanisław Potocki-Czarnecki Józefa Elżbieta Pelagia Brzozowska Belina [587]
Władysław Antoni Potocki 07.08.1936 r. 12.02.2004 r. chrząstkowska Karol Anatol Potocki Krystyna Brzozowska Belina [588]
Krystyna Zofia Maria Potocka 06.10.1937 r. chrząstkowska Karol Anatol Potocki Krystyna Brzozowska Belina [589]
Tomasz Józef Potocki 09.12.1937 r. chrząstkowska Krzysztof Potocki Aniela Skibniewska Ślepowron [590]
Władysław Maria Jan Potocki 15.11.1940 r. monastrzerzyska Ignacy Potocki Anna Maria Mycielska Dołęga [591]
Maria Gabriela Potocka 10.07.1942 r. 10.07.1942 r. monastrzerzyska Jerzy Przemysław Antoni Potocki Maria Aniela Straszewska Radwan [592]
Georgette Maria Potocka 19.10.1942 r. chrząstkowska Antoni Potocki Gloria Griffiths [593]
Justyn Piotr Potocki de Montalk 09.01.1943 r. de Montalk Stefan Cedryk Potocki de Montalk Jadwiga Maria Marcelina Łoś Dąbrowa [594]
Alicja Maria Potocka 23.10.1943 r. 08.07.2020 r. monastrzerzyska Jan Władysław Potocki Jadwiga Neusser [595]
Dorota Maria Anna Potocka 30.01.1944 r. 08.02.2015 r. monastrzerzyska Jerzy Przemysław Antoni Potocki Maria Aniela Straszewska Radwan [596]
Stephanie de Montalk 1945 r. de Montalk Kenneth William Potocki de Montalk [597]
Krystyna Potocka 05.03.1947 r. monastrzerzyska Jan Władysław Potocki Maria Kluz [598]
Bernard Gabriel Potocki 19.04.1947 r. monastrzerzyska Andrzej Antoni Władysław Potocki Aleksandra Maria Róża Drucka-Lubecka Druck [599]
Jarosław Potocki 01.06.1949 r. monastrzerzyska Jan Władysław Potocki Maria Kluz [600]
Antoni Jerzy Przemysław Potocki 14.02.1956 r. monastrzerzyska Jerzy Przemysław Antoni Potocki Krystyna Straszewska Radwan [601]
Krzysztof Jerzy Józef Potocki 28.07.1958 r. monastrzerzyska Jerzy Przemysław Antoni Potocki Krystyna Straszewska Radwan [602]
Paweł Potocki 29.06.1959 r. monastrzerzyska Jan Władysław Potocki Maria Kluz [603]
Natalia Maria Krystyna Potocka 01.08.1961 r. monastrzerzyska Jerzy Przemysław Antoni Potocki Krystyna Straszewska Radwan [604]
Pokolenie XXIII
Andrzej Stefan Maria Potocki 25.08.1920 r. 22.10.1995 r. krzeszowicka Adam Władysław Artur Potocki Maria Helena Teresa Dembińska Nieczuja [605]
Maria Teresa Potocka 19.10.1921 r. 01.02.1997 r. krzeszowicka Adam Władysław Artur Potocki Maria Helena Teresa Dembińska Nieczuja [606]
Maciej Potocki-Czarnecki 15.10.1923 r. 11.12.1988 r. monastrzerzyska Józef Maria Potocki-Czarnecki Barbara Kubasik [607]
Andrzej Jerzy Maria Potocki 15.08.1927 r. 13.01.2004 r. krzeszowicka Andrzej Maria Franciszek Potocki Zofia Tarnowska Leliwa [608]
Artur Aleksander Potocki 12.12.1928 r. 18.01.2006 r. krzeszowicka Andrzej Maria Franciszek Potocki Zofia Tarnowska Leliwa [609]
Maria Helena Gabriela Potocka 22.10.1929 r. 15.08.2020 r. łańcucka Roman Antoni Potocki Anna Maria Światopełk-Czetwertyńska Pogoń Ruska [610]
Roman Maria Józef Potocki 07.09.1930 r. 28.01.2013 r. łańcucka Roman Antoni Potocki Anna Maria Światopełk-Czetwertyńska Pogoń Ruska [611]
Anna Maria Dorota Potocka 19.08.1931 r. 25.10.2001 r. łańcucka Józef Alfred Henryk Potocki Krystyna Radziwiłł Trąby [612]
Stanisław Alfred Jerzy Potocki 28.04.1932 r. 28.07.2014 r. łańcucka Jerzy Józef Henryk Potocki Zuzanna Suzana Rosa de Ytureguei ? [613]
Jan Zdzisław Potocki 10.10.1932 r. krzeszowicka Andrzej Maria Franciszek Potocki Zofia Tarnowska Leliwa [614]
Elżbieta Maria Zofia Potocka 04.09.1932 r. tulczyńska Ignacy Konstanty Józef Potocki Jadwiga Dembińska Nieczuja [615]
Janina Maria Gabriela Potocka 19.07.1933 r. tulczyńska Ignacy Konstanty Józef Potocki Jadwiga Dembińska Nieczuja [616]
Elżbieta Maria Zofia Potocka 09.02.1933 r. łańcucka Roman Antoni Potocki Anna Maria Światopełk-Czetwertyńska Pogoń Ruska [617]
Helena Alberta Gabriela Potocka 18.05.1934 r. łańcucka Roman Antoni Potocki Anna Maria Światopełk-Czetwertyńska Pogoń Ruska [618]
Dorota Potocka 13.04.1935 r. łańcucka Józef Alfred Henryk Potocki Krystyna Radziwiłł Trąby [619]
Tomasz Maria Ignacy Potocki 29.10.1936 r. tulczyńska Ignacy Konstanty Józef Potocki Jadwiga Dembińska Nieczuja [620]
Izabela Maria Franciszka Potocka 06.07.1937 r. łańcucka Józef Alfred Henryk Potocki Krystyna Radziwiłł Trąby [621]
Marek Maria Andrzej Potocki 21.08.1938 r. łańcucka Roman Antoni Potocki Anna Maria Światopełk-Czetwertyńska Pogoń Ruska [622]
Piotr Stanislas Joseph Potocki 13.10.1940 r. łańcucka Józef Alfred Henryk Potocki Krystyna Radziwiłł Trąby [623]
Jan Franciszek Stanisław Potocki 29.05.1953 r. tulczyńska Konstanty Jan Paweł Potocki Anna Maria Gabriela Werszowiec-Rey Oksza [624]
Zofia Barbara Potocka 09.08.1954 r. 21.06.2002 r. tulczyńska Konstanty Jan Paweł Potocki Anna Maria Gabriela Werszowiec-Rey Oksza [625]
Teresa Maria Potocka-Czarnecka 03.03.1958 r. monastrzerzyska Przemysław Maria Potocki-Czarnecki Ewelina Maria Iżycka Bończa [626]
Inés Antonina Maria Potocka 29.01.1959 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Jakub Potocki Elżbieta Maria Gabriela Radziwiłł Trąby [627]
Marguerite Marie Gabrielle Potocka 27.03.1960 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Jakub Potocki Elżbieta Maria Gabriela Radziwiłł Trąby [628]
Jan Antonio Rafał Potocki 16.04.1961 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Jakub Potocki Elżbieta Maria Gabriela Radziwiłł Trąby [629]
Jan Stanisław Potocki-Czarnecki 01.08.1961 r. monastrzerzyska Przemysław Maria Potocki-Czarnecki Ewelina Maria Iżycka Bończa [630]
Anna Potocka-Czarnecka 21.12.1961 r. monastrzerzyska Włodzimierz Maria Potocki-Czarnecki Krystyna Sarełło [631]
Izabella Maria Gabriela Potocka 16.06.1962 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Jakub Potocki Elżbieta Maria Gabriela Radziwiłł Trąby [632]
Christopher Potocki de Montalk 26.10.1963 r. de Montalk Justyn Piotr Potocki de Montalk Therese Bouisson [633]
Helene Potocka de Montalk 10.07.1965 r. de Montalk Justyn Piotr Potocki de Montalk Therese Bouisson [634]
Stefan Alexander Rafał Potocki 18.07.1965 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Jakub Potocki Elżbieta Maria Gabriela Radziwiłł Trąby [635]
Aleksandra Ewelina Potocka-Czarnecka 04.09.1967 r. monastrzerzyska Przemysław Maria Potocki-Czarnecki Ewelina Maria Iżycka Bończa [636]
Jerzy Władysław Potocki 06.03.1970 r. monastrzerzyska Władysław Maria Jan Potocki Maria Krystyna Czartoryska Pogoń Litewska [637]
Aleksander Stefan Potocki 16.04.1972 r. chrząstkowska Władysław Antoni Potocki Renata Marsch [638]
Adam Ignacy Potocki 11.05.1973 r. monastrzerzyska Władysław Maria Jan Potocki Maria Krystyna Czartoryska Pogoń Litewska [639]
Gabriele Potocka de Montalk 07.09.1973 r. de Montalk Justyn Piotr Potocki de Montalk Therese Bouisson [640]
Katarzyna Barbara Potocka 28.10.1973 r. chrząstkowska Władysław Antoni Potocki Renata Marsch [641]
Jadwiga Potocka 27.04.1980 r. chrząstkowska Tomasz Józef Potocki Ewa Lipiec [642]
Kinga Maria Potocka 18.03.1981 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Przemysław Potocki Krystyna Straszewska Radwan [643]
Katarzyna Anna Maria Potocka 31.08.1982 r. monastrzerzyska Bernard Gabriel Potocki Zofia Barbara Potocka Pilawa [644]
Jerzy Stanisław Potocki 08.12.1985 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Przemysław Potocki Krystyna Straszewska Radwan [645]
Kaja Maria Potocka 02.05.1987 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Przemysław Potocki Krystyna Straszewska Radwan [646]
Julia Maria Potocka 02.05.1987 r. monastrzerzyska Antoni Jerzy Przemysław Potocki Krystyna Straszewska Radwan [647]
Mikołaj Andrzej Potocki 31.10.1987 r. monastrzerzyska Bernard Gabriel Potocki Zofia Barbara Potocka Pilawa [648]
Wiliam Potocki 23.03.1991 r. monastrzerzyska Paweł Potocki Agata Jasińska [649]
Jan Krzysztof Mikołaj Potocki 20.05.1993 r. 22.05.1993 r. monastrzerzyska Krzysztof Jerzy Józef Potocki Nathalie Sophie Elsa Martin [650]
Alexander Krzysztof Jerzy Potocki 09.06.1995 r. monastrzerzyska Krzysztof Jerzy Józef Potocki Nathalie Sophie Elsa Martin [651]
Filip Krzysztof Antoni Potocki 23.04.1997 r. monastrzerzyska Krzysztof Jerzy Józef Potocki Nathalie Sophie Elsa Martin [652]
Mikołaj Krzysztof Jerzy Potocki 08.11.2001 r. monastrzerzyska Krzysztof Jerzy Józef Potocki Nathalie Sophie Elsa Martin [653]
Pokolenie XXIV
Krzysztof Artur Potocki 11.11.1948 r. krzeszowicka Artur Aleksander Potocki Janina Plucińska Odrowąż [654]
Maria Weronika Potocka 04.02.1949 r. krzeszowicka Andrzej Stefan Maria Potocki Maria Antonina Konopka Nowina [655]
Andre Gabriel Maria Potocki 25.06.1950 r. krzeszowicka Andrzej Jerzy Maria Potocki Marie Henriette Durye [656]
Antoni Marcin Potocki 11.11.1951 r. 19.07.2006 r. krzeszowicka Andrzej Stefan Maria Potocki Maria Antonina Konopka Nowina [657]
Władysław Artur Maria Potocki 07.02.1954 r. krzeszowicka Artur Aleksander Potocki Maria Zofia Teresa Żółtowska-Cieszkowska Ogończyk [658]
Sophie Margueritte Potocka 05.04.1954 r. krzeszowicka Andrzej Jerzy Maria Potocki Marie Henriette Durye [659]
Aleksander Andrzej Maria Potocki 15.10.1955 r. krzeszowicka Artur Aleksander Potocki Maria Zofia Teresa Żółtowska-Cieszkowska Ogończyk [660]
Anna Maria Solange Potocka 20.07.1958 r. krzeszowicka Jan Zdzisław Potocki Genevieve Plat [661]
Stanislas Pierre Potocki 25.02.1959 r. 08.09.2009 r. krzeszowicka Andrzej Jerzy Maria Potocki Marie Henriette Durye [662]
Jan Gabriel Józef Potocki 02.08.1964 r. krzeszowicka Jan Zdzisław Potocki Genevieve Plat [663]
Maria Jasna Góra Potocka 07.04.1970 r. łańcucka Piotr Stanislas Joseph Potocki Maria Teresa Roca de Togores de Bejar [664]
Stanislas Joseph Prot Potocki 03.05.1971 r. łańcucka Piotr Stanislas Joseph Potocki Maria Teresa Roca de Togores de Bejar [665]
Jan Roman Karol Potocki 01.09.1971 r. łańcucka Marek Maria Andrzej Potocki Charlotte Hernod [666]
Marc Filip Maria Potocki 17.05.1972 r. krzeszowicka Jan Zdzisław Potocki Genevieve Plat [667]
Dorota Maria Potocka 19.07.1974 r. łańcucka Marek Maria Andrzej Potocki Charlotte Hernod [668]
Aleksandra Maria Jadwiga Potocka 02.05.1975 r. tulczyńska Tomasz Maria Ignacy Potocki Maria Weronika Potocka Pilawa [669]
Dominika Barbara Potocka-Czarnecka 09.09.1975 r. monastrzerzyska Maciej Potocki-Czarnecki Elżbieta Pazera [670]
Marina Letycja Potocka 15.04.1981 r. łańcucka Marek Maria Andrzej Potocki Charlotte Hernod [671]
Anna Maria Róża Potocka 20.05.1981 r. tulczyńska Tomasz Maria Ignacy Potocki Maria Weronika Potocka Pilawa [672]
Maria Karolina Potocka 03.03.1984 r. tulczyńska Tomasz Maria Ignacy Potocki Maria Weronika Potocka Pilawa [673]
Mateusz Aleksander Potocki 28.08.1986 r. monastrzerzyska Jan Antonio Rafał Potocki Izabela Zięba [674]
Anais Marie Potocka de Montalk 30.04.1990 r. de Montalk Christopher Potocki de Montalk Chantal Marie Bernadette Gaillard [675]
Xawery Maciej Potocki-Czarnecki 14.06.1990 r. monastrzerzyska Maciej Potocki-Czarnecki Elżbieta Pazera [676]
Anton Potocki-Czarnecki 15.04.1992 r. monastrzerzyska Jan Stanisław Potocki-Czarnecki Celine Ann Grimmer [677]
Wiridiana Gabriela Potocka 25.05.1993 r. tulczyńska Jan Franciszek Stanisław Potocki Danuta Barbara Stadnicka Drużyna [678]
Valentin Rodolphe Potocki de Montalk 03.06.1995 r. de Montalk Christopher Potocki de Montalk Chantal Marie Bernadette Gaillard [679]
Karolina Julia Potocka 25.06.1996 r. tulczyńska Jan Franciszek Stanisław Potocki Danuta Barbara Stadnicka Drużyna [680]
Stefan Maciej Potocki-Czarnecki 17.03.1998 r. monastrzerzyska Jan Stanisław Potocki-Czarnecki Kelly Ireland [681]
Karol Potocki 18.06.2001 r. chrząstkowska Aleksander Stefan Potocki Dorota Sikorska [682]
Hanna Maria Potocka 10.01.2004 r. monastrzerzyska Jerzy Władysław Potocki Agnieszka Michalak [683]
Jakub Andrzej Potocki 13.07.2004 r. chrząstkowska Aleksander Stefan Potocki Dorota Sikorska [684]
Konstanty Stanisław Hubert Potocki 29.10.2004 r. tulczyńska Jan Franciszek Stanisław Potocki Danuta Barbara Stadnicka Drużyna [685]
Leon Potocki 06.08.2010 r. monastrzerzyska Adam Ignacy Potocki Joanna Staude [686]
Pokolenie XXV
Romain Potocki 11.02.1978 r. krzeszowicka Andre Gabriel Maria Potocki Marie Therese Lesueur de Givry [687]
Simon André Potocki 04.01.1979 r. krzeszowicka Aleksander Andrzej Maria Potocki Christiane Renou [688]
Cecile Julia Maria Potocka 03.07.1979 r. krzeszowicka Władysław Artur Maria Potocki Teresa Zofia Maria Jordan-Rozwadowska Trąby [689]
Jan Stanisław Potocki 09.09.1980 r. krzeszowicka Antoni Marcin Potocki Kinga Szczęsna [690]
Julia Rachela Maria Potocka 12.10.1980 r. krzeszowicka Władysław Artur Maria Potocki Teresa Zofia Maria Jordan-Rozwadowska Trąby [691]
Ian Paul Potocki 12.01.1981 r. krzeszowicka Aleksander Andrzej Maria Potocki Christiane Renou [692]
Andrzej Marcin Potocki 16.02.1982 r. krzeszowicka Antoni Marcin Potocki Kinga Szczęsna [693]
Sarah Potocka 29.10.1985 r. krzeszowicka Stanislas Pierre Potocki Josiane Brousse [694]
Victorie Potocka 24.11.1985 r. krzeszowicka Andre Gabriel Maria Potocki Marie Therese Lesueur de Givry [695]
Olga Mielena Potocka 21.05.1986 r. krzeszowicka Władysław Artur Maria Potocki Teresa Zofia Maria Jordan-Rozwadowska Trąby [696]
Anna Sophie Potocka 15.10.1986 r. krzeszowicka Aleksander Andrzej Maria Potocki Christiane Renou [697]
Katarzyna Oliwia Potocka 16.07.1987 r. krzeszowicka Antoni Marcin Potocki Kinga Szczęsna [698]
Anouk Potocka 29.12.1990 r. krzeszowicka Stanislas Pierre Potocki Josiane Brousse [699]
Wictor Enzo Potocki 18.04.1994 r. 02.04.1997 r. krzeszowicka Władysław Artur Maria Potocki Teresa Zofia Maria Jordan-Rozwadowska Trąby [700]
Artur Victor Jean Potocki 05.04.1999 r. krzeszowicka Stanislas Pierre Potocki Josiane Brousse [701]
Antoine Potocki 23.02.2012 r. krzeszowicka Jan Gabriel Józef Potocki Olga Stanisławska [702]
Maya Potocka 23.02.2012 r. krzeszowicka Jan Gabriel Józef Potocki Olga Stanisławska [703]
Pokolenie XXVI
Marek Potocki 08.01.2003 r. krzeszowicka Simon André Potocki Veronique Isler [704]

Budynki i budowle[edytuj | edytuj kod]

Potoccy na przestrzeni lat byli w posiadaniu ogromnej ilości ziem oraz zlokalizowanych na nich pałaców, zamków, dworów czy parków. Większość z nich znajduje się na terenach nienależących już do Polski.

Wybudowane przez Potockich (obecnie w Polsce)[edytuj | edytuj kod]

Należące do Potockich w historii (obecnie w Polsce)[edytuj | edytuj kod]

Inne:

Wybudowane przez Potockich (obecnie poza Polską)[edytuj | edytuj kod]

Należące do Potockich w historii (obecnie poza Polską)[edytuj | edytuj kod]

Inne:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W artykule przypisanym do tekstu można przeczytać o czwartym synu Bernarda, Mikołaju, o którego istnieniu nie wspomina żaden z herbarzy
 2. Gałąź jezupolska wymarła przed rokiem 1711 wraz z zakończeniem żywota jej ostatniego męskiego przedstawiciela, Jakuba Potockiego
 3. Według Juliusza Ostrowskiego, Franciszek nie miał potomków, jak opisuje: Z tej linii Franciszek zmarły bezpotomnie otrzymał tytuł hrabiowski (...) – jednakże się myli, Franciszek miał córkę o imieniu Sydonia
 4. Ojciec Stanisława, Jakub Potocki, wziął ślub z Druzjanną Jazłowiecką w 1544 roku, przypuszczalnie po tej dacie musiał urodzić się Stanisław

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Lektura na weekend: Rodzina Potockich – kim byli?, Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna [dostęp 2021-04-10] (pol.).
 2. a b Dorota Kaczyńska, 18:29 28 Lut, 290 292, Zarabiali 400 razy więcej niż robotnik, mieli pałace, samoloty i bajeczne kolekcje dzieł sztuki. Kim byli przedwojenni milionerzy?, Business Insider, 28 lutego 2021 [dostęp 2021-04-10] (pol.).
 3. a b Potoccy – zarys dziejów rodu, www.wilanow-palac.pl [dostęp 2021-04-10].
 4. Stanisław Septym Potocki – dygnitarz i kolekcjoner petersburski, www.wilanow-palac.pl [dostęp 2021-04-10].
 5. POTOCKI, genezanazwisk.pl, 9 września 2012 [dostęp 2021-02-15] (pol.).
 6. Ryszard Jurzak: Genealogia dynastyczna (pol.). [dostęp 2017-03-17].
 7. Łojek J. (1983, wyd. II), Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, ISBN 83-222-0119-2.
 8. Jerzy Urwanowicz. Marian Wolski, Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe, „Societas Vistulana”, Kraków 2013, s. 438. Recenzje. 2014, s. 261.
 9. Kaspar Niesiecki, Herbarz Polski ... powiekszony dodatkami z pozniejszych autorow, rekopismow, dowodow urzedowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. (Polnisches Wappenbuch, vermehrt mit Zugaben aus späteren Schriftstellern, Handschriften, amtlichen Urkunden.), Nakladem i drukiem Breitkopfa i Haertela, 1841 [dostęp 2021-03-19] (pol.).
 10. a b c d e f Herbarz Niesieckiego, wielcy.pl [dostęp 2021-03-14].
 11. a b c d e f g h i Stefan Ciara, Potoccy – zarys dziejów rodu, 20 stycznia 2011.
 12. a b c d e f g h i j k l Rodzina Potockich – kim byli, web.archive.org, 14 sierpnia 2018 [dostęp 2021-02-18] [zarchiwizowane z adresu 2018-08-14].
 13. Herbarz pilicki – Jura-Pilica.com, www.jura-pilica.com [dostęp 2021-03-13].
 14. Herb Pilawa, wielcy.pl [dostęp 2021-03-13].
 15. a b Potocki herbu Pilawa, wielcy.pl [dostęp 2021-03-14].
 16. a b c d e f g h i j k „Śląski Kurier Wnet” 39/2017, Zdzisław Janeczek: Potoccy – ród od sześciu wieków współtworzący historię Rzeczpospolitej – WNET.fm, wnet.fm [dostęp 2021-03-01].
 17. a b Michał Czechowski, POTOCCY, schemat drzewa genealogicznego, www.s1354735-90700.home-whs.pl [dostęp 2021-03-05].
 18. a b c Marek Minakowski, Franciszek Stanisław Józef hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna).
 19. „Śląski Kurier Wnet” 39/2017, Zdzisław Janeczek: Potoccy – ród od sześciu wieków współtworzący historię Rzeczpospolitej – WNET.fm, wnet.fm [dostęp 2021-03-01].
 20. Juliusz Karol Ostrowski, Księga herbowa rodów polskich, Gł. skł.: Bolcewicz, 1906 [dostęp 2021-04-09].
 21. Franciszek Potocki h. Pilawa, www.ipsb.nina.gov.pl [dostęp 2021-04-09] (pol.).
 22. Marek Jerzy Minakowski, Potocki z Będlewa, Sejm-Wielki.
 23. Redakcja, HISTORIA Barokowa pamiątka po kasztelanie rogozińskim Przecławie Potockim, Oborniki Nasze Miasto, 17 sierpnia 2018 [dostęp 2021-02-21] (pol.).
 24. Piotr Kocząb, Skarby Podkarpackie.
 25. Herbarz Niesieckiego, wielcy.pl [dostęp 2021-02-17].
 26. Zygmunt Celichowski, „Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae. Z kodeksu kórnickiego”., wyd. Jan Długosz, Poznań 1855, s. 15–27.
 27. Miasto i Gmina Pilawa, www.pilawa.com.pl [dostęp 2021-03-09].
 28. Liberie służby dworskiej Potockich, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie [dostęp 2021-03-27] (pol.).
 29. Dzban / srebro 950 Potoccy herb Pilawa 1850/60, e-antyki.com [dostęp 2021-03-27] [zarchiwizowane z adresu 2021-03-05] (pol.).
 30. Katalog Muzealny, muzeum-zamojskie.pl [dostęp 2021-03-27].
 31. a b Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 468. ISBN 83-01-08836-2.
 32. a b Maria Bogucka, Maria Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Władysław Tomkiewicz, Andrzej Zahorski: Warszawa w latach 1526–1795. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 305. ISBN 83-01-03323-1.
 33. Kwiryna Handke: Słownik nazewnictwa Warszawy. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1998, s. 134. ISBN 83-86619-97X.
 34. Stefan Krzysztof Kuczyński: Herb Warszawy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977, s. 37.
 35. Anna Berdecka, Irena Turnau: Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969, s. 10.
 36. Andrzej Zahorski: Warszawa za Sasów i Stanisława Augusta. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 60.
 37. Maria Bogucka, Maria Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Władysław Tomkiewicz, Andrzej Zahorski: Warszawa w latach 1526–1795. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 306. ISBN 83-01-03323-1.
 38. Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 468. ISBN 83-01-08836-2.
 39. Lech Chmielewski: Przewodnik warszawski. Gawęda o nowej Warszawie. Warszawa: Agencja Omnipress i Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita”, 1987, s. 18. ISBN 83-85028-56-0.
 40. konwersja na judaizm | Virtual Shtetl, sztetl.org.pl [dostęp 2021-02-15].
 41. Walentyn Potocki, Ger Cadyk, Nowe Ateny [dostęp 2021-02-15] (pol.).
 42. Legenda Sprawiedliwie Nawróconego – Archiwum Rzeczpospolitej, archiwum.rp.pl [dostęp 2021-02-15].
 43. Targowica. Co każdy powinien wiedzieć o konfederacji, która stała się symbolem zdrady?, TwojaHistoria.pl [dostęp 2021-02-15] (pol.).
 44. Konfederacja targowicka 1792, Targowica | Wirtualny Sztetl, sztetl.org.pl [dostęp 2021-02-15].
 45. J. Łojek, Dzieje zdrajcy; Szczęsny Potocki, Warszawa 1995, s. 36.
 46. Kłopot z tytułem szlacheckim. Kandydat na prezydenta kłamie?, www.rp.pl [dostęp 2021-02-15] (pol.).
 47. Rodzina Potockich – kim byli, web.archive.org, 14 sierpnia 2018 [dostęp 2021-02-18] [zarchiwizowane z adresu 2018-08-14].
 48. a b herb Pilawa (t. 7 s. 302–305), wielcy.pl [dostęp 2021-03-13].
 49. Maciej Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 50. Jan Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 51. Jakub Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 52. Marian Wolski, Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe, ISBN 978-83-61033-64-6, OCLC 903688693 [dostęp 2020-08-19].
 53. Mikołaj Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 54. a b c d e f Marian Wolski, Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe, ISBN 978-83-61033-64-6, OCLC 903688693 [dostęp 2020-08-19].
 55. Łucja Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 56. Elżbieta Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 57. Katarzyna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 58. Jan Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 59. Anna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 60. Andrzej Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 61. Stanisław Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-19].
 62. Andrzej Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 63. Jakub Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 64. Jan Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 65. Mikołaj Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 66. Barbara Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 67. Katarzyna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 68. Anna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 69. Stefan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 70. Eufrozyna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 71. Katarzyna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 72. Zofia Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 73. Mikołaj Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 74. Jan Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 75. Stanisław «Rewera» Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 76. Krystyna Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 77. Jakub Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 78. Mikołaj Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 79. Jerzy Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 80. Anna Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 81. Mikołaj Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 82. Katarzyna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 83. Krzysztof Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 84. Stanisław Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 85. Jan Teodor Teodoryk Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 86. Jakub Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 87. Jan Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 88. Piotr Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 89. Anna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 90. Katarzyna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 91. Jan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 92. Paweł Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 93. Zofia Wiktoria Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 94. Stanisław Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 95. Jan Karol Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 96. Marianna Anna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 97. Andrzej Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 98. Stefan Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 99. Feliks Kazimierz Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 100. Elżbieta Wiktoria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 101. Andrzej Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 102. Anna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 103. Prokop Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 104. Bogusław Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 105. Dominik Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 106. Jakub Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 107. Krzysztof Sędziwój Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 108. Anna Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 109. Helena Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 110. Zofia Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 111. Dominik Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 112. Daniel Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 113. Henryk Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 114. Mikołaj Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 115. Marianna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 116. Piotr Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 117. Wiktoria Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 118. Joanna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 119. Marianna Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 120. Elżbieta Marianna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 121. Stefan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 122. Teresa Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-20].
 123. Józef Stanisław Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 124. Piotr Jan Dominik Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 125. Jakub Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 126. Michał Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 127. Elżbieta Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 128. Anna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 129. Aleksander Jan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 130. Teodor Andrzej Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 131. Stefan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 132. Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 133. Michał Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 134. POTOCCY, linia podhajecka i inne, www.s1354735-90700.home-whs.pl [dostęp 2021-03-05].
 135. Jerzy Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 136. Aleksandra Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 137. Elżbieta Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 138. Zofia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 139. Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 140. a b c MISCELLANEA, HISTORICO-ARCHIVISTICA, Warszawa: DiG, 1997.
 141. Józef Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 142. Marianna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 143. Katarzyna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 144. Anna Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 145. Konstancja Maria Anna Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 146. Andrzej Jerzy Potocki h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 147. Anna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 148. Jakub Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 149. Józef Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 150. Teresa Joanna Potocka h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 151. Jakub Potocki h. Pilawa, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 152. Jakub Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 153. Katarzyna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 154. Michał Franciszek Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 155. Urszula Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 156. Jan Kanty Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 157. Józef Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 158. Teofila Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 159. Joachim Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 160. Eleonora Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 161. Teresa Joanna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 162. Elżbieta Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 163. Teresa Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 164. Antoni Michał Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 165. Teresa Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 166. Mikołaj Bazyli Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 167. Ignacy Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-24].
 168. Ksawery Franciszek Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 169. Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 170. Franciszek Salezy Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 171. Zofia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 172. Antonina Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 173. Zofia Potocka h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 174. Joachim Karol Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 175. Anna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 176. Marianna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 177. Pelagia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 178. Eustachy Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 179. Feliks Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 180. Maria Joanna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 181. Marian Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 182. Katarzyna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 183. Eleonora Teresa Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 184. Marianna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 185. Urszula Monika Katarzyna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 186. Irena Gruchała, Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej, 2016.
 187. Teodor Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 188. Antoni Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 189. Anna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 190. N. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 191. Barbara Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 192. Zofia Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 193. a b c d POTOCCY, gałęzie guzowska, husiatyńska, buczacka młodsza, tykocińska, odnoga Potockich de Montalk, www.s1354735-90700.home-whs.pl [dostęp 2021-03-04].
 194. Jan Prosper Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 195. Józef Makary Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 196. Ignacy Jerzy Feliks Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 197. Teresa Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 198. Krystyna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 199. Marianna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 200. Dominik hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 201. Wincenty Gaweł Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 202. Piotr Franciszek Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 203. Konstancja Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 204. Piotr Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-26].
 205. Jan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 206. Pelagia Marianna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 207. Marianna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 208. Franciszka Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 209. Paweł Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 210. Kajetan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 211. Marianna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 212. Aleksander Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 213. Marianna Pelagia Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 214. Mikołaj Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 215. Beata Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 216. Humbelina Rozalia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna).
 217. Eustachia Elżbieta Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 218. Katarzyna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 219. Antoni Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.
 220. Anna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 221. Józef Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 222. Piotr Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 223. Franciszek Ksawery Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 224. Ludwika Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 225. Wincenty Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 226. Teofila Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 227. Ignacy Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 228. Michał Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 229. Ksawery Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 230. Ludwik Stefan Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 231. Elżbieta Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 232. Ludwika Pelagia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 233. Wiktoria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 234. Kajetan hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 235. Cecylia Urszula hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 236. Ignacy hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 237. Antonina Adelaida Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 238. Marianna Klementyna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 239. Pelagia Teresa Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 240. Michał Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 241. Ludwik Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 242. Szczęsny Stanisław Feliks Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 243. Jerzy Michał hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 244. Krystyna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 245. Joanna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 246. Stanisław Kostka hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 247. Jan Nepomucen Eryk hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-31].
 248. Prot Antoni Jacek Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: 15.105.392), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 249. Edward Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: sg.17696), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 250. Honorata Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: sw.897713), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 251. Kazimierz Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 252. Stanisław Florian Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: 6.599.147), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 253. Jan Alojzy Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 254. POTOCCY, linia PRYMASOWSKA (Złota Pilawa). Potomkowie Stefana (zm. 1631), gałęzie smotrycka i buczacka starsza, www.s1354735-90700.home-whs.pl [dostęp 2021-03-04].
 255. Adam Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: lu.34976), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 256. Feliks Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 257. Aleksander Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 258. Wiktoria Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: dw.16008), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 259. POTOCCY, linia PRYMASOWSKA (Złota Pilawa). Gałąź chrząstowska, www.s1354735-90700.home-whs.pl [dostęp 2021-03-04].
 260. Michał hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 261. Antoni Norbert Robert hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: 9.2.53), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 262. Joanna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 263. Marianna Anna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 264. Józefa Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-11].
 265. Ludwika hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (ID: 8.192.308), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 266. Józef hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: lu.23254), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 267. Marceli Marian hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: lu.23255), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 268. Katarzyna hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (ID: lu.25873), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 269. Elżbieta Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: dw.16009), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 270. Zofia hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (ID: 4.37.470), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 271. Dominik Kajetan Ludwik Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: sw.891531), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 272. Sidonia Adelajda Teresa Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: sw.891532), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 273. Ludwika Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: 5.396.396), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 274. Jan Nepomucen Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 275. Seweryn Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 276. Maria Anna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 277. Kazimiera hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 278. Stanisław Aleksander hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 279. Pelagia Róża Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 280. Szczęsny Jerzy Feliks Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 281. Aleksander Stanisław Ludwik hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 282. Krystyna hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 283. Ludwika Zofia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 11.434.143), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 284. Wiktoria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.24029.14), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 285. Róża Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 2.261.106), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 286. Konstancja Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 16.78.645), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 287. Cecylia hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 288. Stanisław Septym Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 2.261.98), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 289. Oktawia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 8.495.259), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 290. Jarosław Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: dw.16258), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 291. Franciszek Stanisław Józef hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 14.337.7), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 292. Laura hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 293. Włodzimierz Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: dw.16041), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 294. Izabela Saint-Vincent z Podhajec (ID: psb.24044.15), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 295. Antoni hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 296. Emilia Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 297. Konstanty Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 298. Idalia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: dw.17236), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 299. Aleksy Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.24044.9), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 300. Wincenty Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.24044.10), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 301. Mikołaj Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 302. Helena Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.24044.11), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 303. Helena Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 304. Aleksander Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 305. Karolina Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 306. Adela Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 307. Teodor Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 308. Leon Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 309. Mieczysław Franciszek Józef Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 310. Józef Franciszek Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 311. Włodzimierz Stanisław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 312. Ignacy Königsberg z Podhajec, Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 313. Herman Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 314. Zofia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 315. Róża hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 316. Olga Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 317. Przemysław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 318. Adam hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 319. Zofia Ludwika Marianna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 320. Edmund Kajetan hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 321. Pelagia Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 322. Juliusz Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 323. Bolesław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 324. Dorota Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 325. Teresa hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 326. Henryka Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 327. Stanisław Józef Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 328. Tomasz Aleksander Adam hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 329. Krystyna Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 330. Izabela Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 331. Ignacy Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 332. Klementyna hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 333. Henryk hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 334. Adamina Aniela Konstancja Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 335. Celestna Zofia Stefania Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 336. Ewelina Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 337. Paulina Apolonia hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 338. Ludwika Józefa Stanisława Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-27].
 339. Władysław hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 340. Ludwika Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 341. Stefan hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 342. Teresa Maria Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 343. Stanisław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 344. Cecylia hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 345. Joanna Antonina Alojza Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 346. Leonia Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 347. Amelia hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 348. Aniela hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 349. Maria Paulina Ewa hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 350. Alfred Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 351. Emma Teresa Seweryna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 352. Artur Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 353. Leon Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 354. Julia Wanda Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 355. Paulina Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 356. Seweryna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 357. Bernard Andrzej Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 358. Sydonia hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 359. Irena Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 360. August Aleksander hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 361. Teresa Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 362. Natalia hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 363. Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 364. Maurycy Ludwik Eustachy hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 365. Włodzimierz Teodozjusz Tymoteusz Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 366. Wacław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 367. Aleksandra Julia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 368. Konstanty Piotr Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 369. Stanisław hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 370. Stefan Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 371. Julia Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 372. Jadwiga Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 373. Jadwiga Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 374. Władysław Herman Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 375. Pelagia Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 376. Róża Karolina Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 377. Idalia hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 378. Michał Tomasz Walery hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 379. Maria Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 380. Pelagia hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 381. Ludwiaka Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 382. Antoni Józef Tomasz hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 383. Rodryk Rodryg Ludwik hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 384. Włodzimierz Władysław Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 385. Ludwika hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 386. Edmund Józef Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 387. Stanisław Jan Władysław hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 388. Stanisław Wojciech Antoni hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 389. Witołd Leopold Jan hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 390. Emil hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 391. Adam Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 392. Filipina hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 393. Adamina Adela Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 394. Krystyna Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 395. Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 396. Maria Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 397. Nikodem Józef hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 398. Zygmunt hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 399. Antoni Konstanty hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 400. Maria Helena hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 401. Artur hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 402. Zofia Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 403. Paweł hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 404. Mikołaj Szczęsny Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 405. Oskar hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 406. Leonia Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 407. Jerzy hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 408. Taida hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 409. Helena Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 410. Mikołaj Dominik Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 411. Aleksander hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 412. Aniela hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 413. Joanna Matylda Ludwika hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 414. Zdzisław hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 415. Zygmunt Jan Ludwik hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 416. Teresa hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-02-14].
 417. Artur Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 418. Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 419. Ewa Józefina Julia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 420. Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 421. Zofia Ewa Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 422. Alfred Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 423. Artur Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 424. Leonia Wanda Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 425. Adam Józef Mateusz Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 426. Alfred Józef Marian Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 427. Anna Elżbieta Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 428. Stefan Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 429. Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 430. Konstanty Józef hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 431. August Adam hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 432. Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 433. Pelagia Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 434. Natalia Zofia Maria hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 435. Maria Anna Natalia hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 436. Ignacy Aleksander Ksawery hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 437. Eustachy Maurycy Aleksander hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 438. Karol Wojciech hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: lu.23218), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 439. Maurycy Aleksander hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 440. Tomasz Ludwik hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: 1.1122.210), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 441. Władysław Michał Marian hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: 2.512.135), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 442. Jakub hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 443. Aleksandra Maria Helena hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 444. Izabela hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 445. Helena hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 446. Oswald hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 447. Jan Nepomucen hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 448. Ludwik Karol hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 449. Edmund Henryk hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 450. Juliusz Paweł Adam hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 451. August Stanisław hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 452. Józef Marian Joachim hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 453. Filipina hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 454. Izabella Maria Karolina hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 455. Piotr hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 456. Marianna hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 457. Judyta Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 458. Piotr Przemysław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 459. Maria Karolina hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 460. Unquiet World: The Life of Count Geoffrey Potocki de Montalk.
 461. Robert Władysław Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 462. Maria Elżbieta Celestyna hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 463. Margaret Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 464. Paweł Przemysław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 465. Edmund Arnold Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 466. Henry Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 467. Cecylia Maria Anuncjata hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 468. Dominik Kazimierz hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 469. Antoni Tytus Stanisław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 470. James Mantell Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 471. John Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 472. Emily Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 473. George Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 474. Jean Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 475. Victoria Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 476. Aleksander Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 477. Henryk Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 478. Artur Maria Kazimierz hr. Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 479. Helena Maria Aleksasndra hr. Potocka h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 480. Stanisław Kostka Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 481. Adam Potocki h. Pilawa (Złota), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 482. Róża Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 483. Artur Władysław Józef Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 15.105.562), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 484. Zofia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: lu.8390), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 485. Roman Alfred Maria Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: lu.23121), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 486. Julia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 2.261.129), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 487. Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 8.495.277), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 488. Klementyna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23933.13), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 489. Wanda Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23925.16), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 490. Andrzej Kazimierz Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: lu.23126), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 491. Józef Mikołaj Ksawery hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: lu.23122), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 492. Anna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: 2.261.144), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 493. Franciszek Salezy Stanisław hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.24029.37), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 494. Maria Pelagia Józefa hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I001309), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 495. Jan z Dukli Tomasz hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003270), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 496. Wieńczysław hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032724), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 497. Anna hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.70311), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 498. Maria hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.70310), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 499. Zofia Barbara hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003275), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 500. Tomasz Konstanty hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032725), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 501. Maurycy hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.189538), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 502. Aleksander Wieńczysław hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032726), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 503. Aniela Maria Izabella hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I004296), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 504. Antoni Karol Jan hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007990), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 505. Jan(?) hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024084), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 506. Pelagia hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007991), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 507. Elżbieta Maria hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: psb.24041.5), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 508. Stanisław hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002162), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 509. Maurycy Stanisław hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23929.13), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 510. Anna hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002163), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 511. Maria Magdalena Florentyna hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: psb.24041.9), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 512. Teresa Jadwiga Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23979.6), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 513. Zofia Maria Antonina hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002460), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 514. Maria Beata Antonina hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: ut.12.1.38), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 515. Elżbieta hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002166), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 516. Maria Elżbieta hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007992), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 517. Aleksander Klemens Antoni hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23979.5), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 518. Anna hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.189540), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 519. Izabella hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.189539), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 520. Elżbieta Maria Antonina «Izabela» hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007993), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 521. Tomasz hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: ut.4.1.106), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 522. Alberta Maria Paula hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002522), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 523. Jadwiga Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23979.9), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 524. Karol Anatol hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I001276), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 525. Antoni hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002480), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 526. Cecylia Maria Jadwiga hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: ut.29.1.86), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 527. Maria Józefa Antonina hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.33243.3), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 528. Klemens hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002485), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 529. Róża hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007870), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 530. Aniela Maria Józefa hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.189541), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 531. Stanisław Jan Zygmunt hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23938.16), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 532. Pelagia hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: ut.40.1.14), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 533. Geoffrey Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.156359), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 534. Stefan Cedryk Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.75189), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 535. Irena Elżbieta Maria hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: psb.24041.13), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 536. Ludwika hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I048714), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 537. Ignacy hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: dw.59434), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 538. Krzysztof hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: psb.24041.15), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 539. Anna Gabriela Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002175), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 540. Andrzej Antoni Władysław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: ut.1.1.77), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 541. Stefan hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002177), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 542. Zofia Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23979.15), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 543. Maria Jadwiga hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23979.17), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 544. Jerzy Przemysław Antoni hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002436), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 545. Jan Władysław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23979.19), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 546. Henry Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.75214), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 547. Eva Mary Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.75215), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 548. Kenneth William Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.75216), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 549. Mikołaj hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I048701), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 550. Jakub hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I048702), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 551. Róża Maria Deodata Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23946.5), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 552. Zofia Maria Róża Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23946.7), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 553. Jerzy Józef Henryk Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23933.11), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 554. Katarzyna Iza Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: lu.23127), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 555. Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: lu.23128), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 556. Izabela Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23938.9), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 557. Roman Antoni hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23991.6), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 558. Krystyna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23938.11), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 559. Józef Alfred Henryk hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23991.7), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 560. Alfred Antoni Wilhelm Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23933.10), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 561. Adam Władysław Artur Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23938.17), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 562. Artur Antoni Bonawentura Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23938.18), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 563. Andrzej Maria Franciszek Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23938.19), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 564. Zofia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23938.13), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 565. Ignacy Konstanty Józef hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23962.5), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 566. Joanna Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23938.15), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 567. Jarosław hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003273), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 568. Róża Maria Magdalena hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: dw.59613), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 569. Pelagia Józefina Aniela hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23962.8), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 570. Konstanty Jan Paweł hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23962.9), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 571. Stefan Eugeniusz «Króluś» hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007805), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 572. Maria Róża «Lalcia» hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007806), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 573. Krystyna Maria Róża hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002142), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 574. Józef Maria hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002416), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 575. Maurycy Władysław Maria hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007807), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 576. Antoni Jerzy Jakub hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002136), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 577. Przemysław Andrzej Maria hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002419), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 578. Maria Helena hr. Potocka-Czarnecka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002425), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 579. Helena Maria hr. Potocka-Czarnecka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002427), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 580. Natalia Maria Janina hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.24004.7), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 581. Jerzy Jan Ignacy hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: psb.23979.14), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 582. Anna Maria hr. Potocka-Czarnecka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002430), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 583. Teresa Maria hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002462), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 584. Cecylia Maria hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002464), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 585. Julita Maria Julitta hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002465), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 586. Maria Kinga hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002121), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 587. Włodzimierz Maria hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002432), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 588. Władysław Antoni hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002466), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 589. Krystyna Zofia Maria hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002470), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 590. Tomasz Józef hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002506), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 591. Władysław Maria Jan hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: ut.1.1.322), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 592. Maria Gabriela hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024272), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 593. Georgette Maria hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002484), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 594. Justyn Piotr Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.342908), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 595. Alicja Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002152), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 596. Dorota Maria Anna hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002441), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 597. Stephanie De Montalk, Niespokojny świat: życie hrabiego Geoffreya Potockiego de Montalk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, ISBN 83-233-1685-6, OCLC 226121378 [dostęp 2021-09-20].
 598. Krystyna hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007955), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 599. Bernard Gabriel hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002415), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 600. Jarosław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007956), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 601. Antoni Jerzy Przemysław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002442), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 602. Krzysztof Jerzy Józef hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002443), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 603. Paweł hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I007957), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 604. Natalia Maria Krystyna hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002444), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 605. Andrzej Stefan Maria Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003198), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 606. Maria Teresa Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003204), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 607. Maciej hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002418), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 608. Andrzej Jerzy Maria Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003245), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 609. Artur Aleksander Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I001911), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 610. Maria Helena Gabriela hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: ut.29.1.62), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 611. Roman Maria Józef hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003171), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 612. Anna Maria Dorota hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23988.5), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 613. Stanisław Alfred Jerzy Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23981.6), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 614. Jan Zdzisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003254), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 615. Elżbieta Maria Zofia hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003017), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 616. Janina Maria Gabriela hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003239), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 617. Elżbieta Maria Zofia hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003172), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 618. Helena Alberta Gabriela hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003174), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 619. Dorota hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23988.6), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 620. Tomasz Maria Ignacy hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003241), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 621. Izabela Maria Franciszka hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23988.8), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 622. Marek Maria Andrzej hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003176), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 623. Piotr Stanislas Joseph hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: psb.23988.10), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 624. Jan Franciszek Stanisław hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I002803), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 625. Zofia Barbara hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I002804), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 626. Teresa Maria Józefa hr. Potocka-Czarnecka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002423), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 627. Inés Antonina Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002137), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 628. Marguerite Marie Gabrielle hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002138), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 629. Jan Antonio Rafał hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002139), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 630. Jan Stanisław Maciej hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002424), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 631. Anna hr. Potocka-Czarnecka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002434), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 632. Izabella Maria Gabriela hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002140), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 633. Christopher Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.342910), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 634. Helene Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.342911), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 635. Stefan Alexander Rafał hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I002141), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 636. Aleksandra Ewelina hr. Potocka-Czarnecka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024175), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 637. Jerzy Władysław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I001434), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 638. Aleksander Stefan hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I013803), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 639. Adam Ignacy hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I001435), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 640. Gabriele Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.342912), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 641. Katarzyna Barbara hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I031896), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 642. Jadwiga hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I031894), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 643. Kinga Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024279), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 644. Katarzyna Anna Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024268), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 645. Jerzy Stanisław hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024280), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 646. Kaja Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024281), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 647. Julia Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024282), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 648. Mikołaj Andrzej hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I013797), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 649. Wiliam hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024147), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 650. Jan Krzysztof Mikołaj hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024286), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 651. Alexander Krzysztof Jerzy hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024287), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 652. Filip Krzysztof Antoni hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024288), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 653. Mikołaj Krzysztof Jerzy hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I037212), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 654. Krzysztof Artur Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028436), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 655. Maria Weronika Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003202), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 656. Andre Gabriel Maria Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003249), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 657. Antoni Marcin Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003203), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 658. Władysław Artur Maria Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003252), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 659. Sophie Margueritte Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003250), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 660. Aleksander Andrzej Maria Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003253), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 661. Anna Maria Solange Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003258), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 662. Stanislas Pierre M Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003251), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 663. Jan Gabriel Józef Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003259), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 664. Maria Jasna Góra hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I005134), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 665. Stanislas Joseph Prot hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I005135), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 666. Jan Roman Karol hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003279), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 667. Marc Filip Maria Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I027716), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 668. Dorota Maria hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003280), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 669. Aleksandra Maria Jadwiga hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I012367), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 670. Dominika Barbara hr. Potocka-Czarnecka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024165), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 671. Marina Letycja hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I003281), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 672. Anna Maria Róża hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032720), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 673. Maria Karolina hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032721), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 674. Mateusz Aleksander hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024103), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 675. Anais Marie Potocka de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.413594), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 676. Xawery Maciej hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024166), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 677. Anton hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024182), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 678. Wiridiana Gabriela Wirydianna hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I031897), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 679. Valentin Gauthier Rodolphe Potocki de Montalk h. Pilawa (Złota) (ID: sw.413595), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 680. Karolina Julia hr. Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I031893), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 681. Stefan Maciej hr. Potocki-Czarnecki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I024183), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 682. Karol hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I047225), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 683. Hanna Maria hr. Potocka ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: cz.I046750), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 684. Jakub Andrzej hr. Potocki z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) (ID: sw.16288), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 685. Konstanty Stanisław Hubert hr. Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I051504), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 686. Leon hr. Potocki ze Złotego Potoka h. Pilawa (Złota) (ID: sw.144250), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 687. Romain Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028849), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 688. Simon André Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028433), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 689. Cecile Julia Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028429), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 690. Jan Stanisław Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032932), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 691. Julia Rachela Maria Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028430), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 692. Ian Paul Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028434), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 693. Andrzej Marcin Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032933), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 694. Sarah Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028860), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 695. Victorie Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028850), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 696. Olga Mielena Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028431), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 697. Anna Sophie Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028435), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 698. Katarzyna Oliwia Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I032934), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 699. Anouk Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028861), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 700. Wictor Enzo Izaak Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028432), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 701. Artur Victor Jean Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I028862), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 702. Antoine Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.214502), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 703. Maya Potocka z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: sw.214503), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 704. Marek Potocki z Podhajec h. Pilawa (Srebrna) (ID: cz.I042207), Sejm-Wielki.pl [dostęp 2021-01-21].
 705. Pałac Potockich w Józefowie nad Wisłą | Atlas Rezydencji, atlasrezydencji.pl, 9 stycznia 2014 [dostęp 2021-02-21] (pol.).
 706. a b Instytut Gość Media, Potoccy wrócili do Krzeszowic, krakow.gosc.pl, 3 stycznia 2017 [dostęp 2021-02-22].
 707. a b Pałac Myśliwski Potockich w Julinie | Atlas Rezydencji, atlasrezydencji.pl, 29 grudnia 2013 [dostęp 2021-02-22] (pol.).
 708. a b Pałac w Będlewie – Czarna Dama z Będlewa, Gazeta Mosińsko-Puszczykowska, 26 lipca 2012 [dostęp 2021-02-22] (pol.).
 709. Pałac Potockich w Lublinie – Leksykon – Teatr NN, teatrnn.pl [dostęp 2021-02-22] (pol.).
 710. Barbara Ciryt, Potoccy biorą pałace i parki, Dziennik Polski, 3 stycznia 2017 [dostęp 2021-02-22] (pol.).
 711. Redakcja, Potoccy, sąsiedzi Dettloffów, Dziennik Polski, 15 marca 2008 [dostęp 2021-02-21] (pol.).
 712. Bogusław Kwiecień, Pałac w Zatorze wrócił do Potockich. Co dalej?, Gazeta Krakowska, 26 lutego 2013 [dostęp 2021-02-22] (pol.).
 713. a b c d e f Brody | Słowo Polskie [dostęp 2021-04-01] (pol.).
 714. a b c Zabytki polskiej arystokracji w Odessie. Cz. 2 | Słowo Polskie [dostęp 2021-02-22] (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]