Reguła znaków Kartezjusza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przykład zachodzenia reguły znaków: podany wielomian ma dwie zmiany znaków w kolejnych członach (+4x−15x2, −5x3+3x4) i dwa pierwiastki dodatnie (x = 1, 2).

Reguła znaków Kartezjusza – twierdzenie, które pozwala oszacować liczbę dodatnich pierwiastków wielomianu o współczynnikach rzeczywistych. W konsekwencji twierdzenie to szacuje też liczbę pierwiastków ujemnych i łącznie wszystkich rzeczywistych; zamiany zmiennych pozwalają też na oszacowanie liczby pierwiastków z innego zakresu. W pewnych przypadkach reguła ta podaje dokładną liczbę miejsc zerowych w niektórych przedziałach, np. o określonym znaku.

Problem ten badał Kartezjusz[1]; w dziele Geometria przedstawił tę regułę, choć pierwszy poświadczony dowód jest późniejszy. Podał go w XVIII wieku Jean Paul de Gua de Malves, a pełne sformułowanie – opisane niżej – podał w XIX wieku Carl Friedrich Gauss[2]. Nazwa twierdzenia pojawiła się najpóźniej w 1809 roku w języku angielskim[3].

Reguła znaków mówi o wielomianach jednej zmiennej rzeczywistej o rzeczywistych współczynnikach uporządkowanych według malejących potęg zmiennej: Twierdzenie to szacuje liczbę dodatnich pierwiastków tego wielomianu liczonych wraz z krotnością. Reguła znaków wiąże z liczbą zmian znaków między kolejnymi niezerowymi współczynnikami wielomianu; zgodnie z twierdzeniem jest równe lub mniejsze od niego o liczbę parzystą: krótko: W szczególności: jeśli wynosi zero lub jeden, to również wynosi odpowiednio zero lub jeden[potrzebny przypis].

Reguła ta umożliwia też oszacowanie liczby ujemnych pierwiastków wielomianu [2][4]. Sprowadza się to do sprawdzenia analogicznej wielkości dla wielomianu czyli po zmianie na przeciwne znaków współczynników przy nieparzystych potęgach zmiennej: Ponadto zasadnicze twierdzenie algebry mówi, że łączna liczba zespolonych pierwiastków wielomianu – licząc krotności – jest równa jego stopniowi co pozwala znaleźć też liczbę pierwiastków poza osią rzeczywistą Jeśli wszystkie pierwiastki wielomianu są rzeczywiste to [5].

Uogólnieniem reguły znaków jest twierdzenie Sturma, znajdujące liczbę pierwiastków wielomianu rzeczywistego w dowolnym przedziale liczbowym – nie tylko w dwóch nieskończonych przedziałach wszystkich liczb dodatnich lub ujemnych

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Przykład trójmianu kwadratowego[edytuj | edytuj kod]

W wielomianie

mamy dwie zmiany znaku, zatem nasz wielomian ma zero lub dwa dodatnie pierwiastki. W istocie ma jeden dwukrotny:

Przykład funkcji kubicznej[edytuj | edytuj kod]

W wielomianie

zachodni jedna zmiana znaku – między drugim a trzecim składnikiem Stąd wielomian ma dokładnie jeden pierwiastek dodatni. Widać to wyraźnie po rozłożeniu wielomianu na czynniki:

−1 jest pierwiastkiem dwukrotnym, jedynym dodatnim jest 1.

Zmieniając znak na przeciwny przy nieparzystych potęgach wielomianu, otrzymuje się wielomian:

Tu znak zmienia się dwukrotnie, między pierwszym a drugim oraz między trzecim a czwartym składnikiem. Zatem wielomian wyjściowy ma dwa lub zero pierwiastków ujemnych.

Przykład wielomianu 4. stopnia[edytuj | edytuj kod]

Podobnie, kolejne współczynniki wielomianu:

mają znaki: +, +, −, +, −,, tzn. znak zmienia się trzy razy. Zgodnie z regułą Kartezjusza wielomian ma bądź trzy, bądź jeden pierwiastek dodatni. Ponieważ po zastąpieniu przez pierwiastki wielomianu zmieniają znaki, a po zastąpieniu przez pierwiastki zmniejszają się o to za pomocą reguły Kartezjusza można również oszacować liczbę pierwiastków większych od W powyższym przykładzie zastąpienie przez daje:

tzn. wyjściowy wielomian ma jeden pierwiastek ujemny, a zastąpienie przez daje:

skąd wniosek, że dany wielomian nie ma pierwiastków większych od 1.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Sęp 1972 ↓, s. 48.
  2. a b Descartes’s rule of signs, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2022-03-21] (ang.).
  3. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Jeff Miller, Descartes’ rule of signs, [w:] Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (D) (ang.), MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews, mathshistory.st-andrews.ac.uk [dostęp 2023-06-06].
  4. Eric W. Weisstein, Descartes’ Sign Rule, [w:] MathWorld [online], Wolfram Research (ang.). [dostęp 2022-03-21].
  5. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Descartes theorem (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2022-03-21].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Literatura dodatkowa[edytuj | edytuj kod]

  • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew: Matematyka. Poradnik encyklopedyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]