Zasadnicze twierdzenie algebry

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zasadnicze twierdzenie algebry, podstawowe twierdzenie algebry[1] – wspólna nazwa dwóch blisko powiązanych twierdzeń algebry i analizy zespolonej:

Drugie twierdzenie jest konsekwencją pierwszego i twierdzenia Bézouta. Oba można też wyrazić w języku algebry abstrakcyjnej: ciało liczb zespolonych jest algebraicznie domknięte, a pierścień wielomianów zespolonych ma jednoznaczność rozkładu – należy do pierścieni Gaussa[potrzebny przypis].

Twierdzenie to udowodnili na przełomie XVIII i XIX wieku Carl Friedrich Gauss i Jean-Robert Argand – ten pierwszy podał większość dowodu, a drugi go uzupełnił[2].

Uwaga[edytuj | edytuj kod]

Inaczej niż w przypadku zespolonym wygląda sprawa wielomianów rzeczywistych i ich pierwiastków rzeczywistych – wielomian stopnia może nie mieć wcale pierwiastków, a jeśli ma, to jest ich co najwyżej Natomiast każdy wielomian rzeczywisty stopnia nieparzystego ma przynajmniej jeden pierwiastek rzeczywisty (wynika to z faktu, że granice niewłaściwe wielomianu rzeczywistego stopnia nieparzystego w są różnych znaków, a także z faktu, że wielomian jako funkcja ciągła ma własność Darboux – a zatem musi przyjąć wartość pośrednią 0).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Przed Gaussem dowody twierdzenia ogłaszało co najmniej sześciu innych matematyków: Jean le Rond d’Alembert (1746)[1], Leonhard Euler (1749)[1], Daviet de Foncenex, Joseph Louis Lagrange (1772)[1], Pierre Simon de Laplace (1812)[1] i James Wood. Były one jednak niekompletne lub zawierały luki i dlatego nie zostały powszechnie uznane. W 1799 roku Carl Friedrich Gauss podał większość pierwszego poprawnego dowodu. Jego wywód również zawierał lukę, choć bardziej subtelną[3]. Gauss podał później kilkanaście innych dowodów[potrzebny przypis]. W 1926 roku Emil Artin i Otto Schreier podali pierwsze dowody algebraiczne[1].

Nazwa twierdzenia pojawiła się najpóźniej w drugiej połowie XIX wieku[4].

O dowodach[edytuj | edytuj kod]

Dowody zasadniczego twierdzenia algebry można dzielić na „algebraiczne” i „analityczne” (tzn. odwołujące się do wyników i pojęć analizy matematycznej, szczególnie do ciągłości). Z reguły „bardziej algebraiczne” dowody są dłuższe i bardziej skomplikowane. Oprócz tego, nawet w „najbardziej algebraicznych” dowodach nie potrafimy uniknąć stosowania niektórych twierdzeń analizy matematycznej, a więc dowód nie będzie „zupełnie algebraiczny”. Twierdzenia analizy zespolonej takie jak twierdzenie Liouville’a czy twierdzenie Rouchégo, znacznie upraszczają dowód zasadniczego twierdzenia algebry.

W poniższych dowodach będą stosowane następujące znane fakty:

  • funkcje wielomianoweciągłe (na płaszczyźnie zespolonej);
  • twierdzenie Weierstrassa: funkcja określona na przestrzeni zwartej o wartościach rzeczywistych osiąga swoje kresy, dokładniej jeśli jest przestrzenią zwartą, a jest rzeczywistą funkcją ciągłą na to istnieją takie punkty że
oraz

Dowód oparty na twierdzeniu Liouville’a[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie dowolnym wielomianem zespolonym stopnia dodatniego, tzn. wielomian nie jest funkcją stałą. Wiadomo, że wielomiany są funkcjami analitycznymi na całej płaszczyźnie zespolonej. Z twierdzenia Liouville’a wynika, że funkcja jest nieograniczona. Wówczas dla dowolnego istnieje takie że w zewnętrzu okręgu (inaczej mówiąc, dla ) spełniona jest nierówność Niech i będą ustalonymi liczbami o tych własnościach.

Przypuśćmy, że wielomian nie ma żadnego pierwiastka zespolonego, tzn. dla każdej liczby zespolonej Wówczas funkcja dana wzorem:

jest określona na całej płaszczyźnie, a ponadto analityczna. Wówczas dla zachodzi nierówność:

ponieważ dla

Należy teraz rozpatrzeć, co dzieje się z wartościami funkcji w kole Rozważmy funkcję

która przyjmuje wartości rzeczywiste. Ponieważ koło domknięte jest zbiorem zwartym, istnieje więc taki jego element że:

Wynika stąd, że:

Możemy tym samym oszacować funkcję na całej płaszczyźnie:

Wówczas z twierdzenia Liouville’a wynika, że jest stała, ale wtedy:

też jest stała, co jest sprzeczne z przypuszczeniem, a zatem wielomian ma pierwiastek zespolony.

Przykład innego dowodu[edytuj | edytuj kod]

Wystarczy wykazać, że dla każdego wielomianu zespolonego

istnieje taka liczba zespolona że

Lemat 1[edytuj | edytuj kod]

Jeśli jest niezerowym wielomianem o współczynnikach zespolonych, to

Dowód[edytuj | edytuj kod]

Niech

Wówczas

gdzie:

Z ciągłości funkcji wielomianowej oraz faktu, że dla pewnego spełniony jest warunek

o ile tylko Stąd, jeśli

to

Podstawiając dostajemy

dla wszystkich

Ostatecznie:

oraz

gdy

Istnieje więc takie że teza lematu jest spełniona, mianowicie:

Lemat Cauchy’ego[edytuj | edytuj kod]

Dla każdego wielomianu o współczynnikach zespolonych, dla którego istnieje taka liczba że minimum funkcji jest osiągnięte w kole

Dowód[edytuj | edytuj kod]

Niech

przy czym Niech ponadto

Wówczas z Lematu 1 wynika, iż poza kołem spełniona jest nierówność Ponieważ koło jest zbiorem zwartym, funkcja przyjmuje w nim minimum lokalne dla pewnego spełniającego W szczególności, Zatem jest również minimum globalnym funkcji

Lemat 2[edytuj | edytuj kod]

Niech będzie wielomianem o współczynnikach zespolonych, spełniającym warunek oraz niech będzie dowolną liczbą naturalną. Wówczas dla każdej niezerowej liczby zespolonej istnieje taka liczba zespolona że

Dowód[edytuj | edytuj kod]

Niech i będą takie jak wyżej. Z ciągłości funkcji wielomianowej wynika, iż istnieje takie że

o ile Niech będzie niezerową liczbą zespoloną. Wówczas

Niech wówczas

dla

Dla każdego istnieje które spełnia powyższą równość.

Jeżeli jest takie, że to:

i twierdzenie zachodzi, ale żeby było to musi być czyli:

Lemat d’Alemberta-Arganda[5][6][edytuj | edytuj kod]

Niech będzie wielomianem o współczynnikach zespolonych stopnia co najmniej pierwszego, który spełnia warunek Dla każdej liczby zespolonej dla której istnieje taka liczba że

Dowód[edytuj | edytuj kod]

przy czym Z Lematu 2 wynika, że istnieje taka liczba zespolona

czyli

Przyjmując otrzymuje się tezę.

Dowód zasadniczego twierdzenia algebry[edytuj | edytuj kod]

Z lematu Cauchy’ego i d’Alemberta-Arganda wynika dowód tezy postawionej na początku. Załóżmy bowiem, że i nie istnieje takie że Wówczas z lematu Cauchy’ego wiemy, że istnieje taki promień że minimum globalne jest przyjęte w kole dla pewnego Założyliśmy jednak, że jest zawsze większe od a wtedy z lematu d’Alemberta-Arganda wynika, że istnieje takie, że co stoi w sprzeczności z tym, że w punkcie funkcja przyjmuje minimum globalne, a zatem musi być

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e f g Algebry twierdzenie podstawowe, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-24].
  2. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Arkadiusz Męcel, Zera funkcji kwadratowych, pismo „Delta”, listopad 2012, deltami.edu.pl [dostęp 2023-08-06].
  3. Fund theorem of algebra [online], www-groups.dcs.st-and.ac.uk [dostęp 2016-04-04].
  4. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Jeff Miller, Fundamental theorem of algebra, [w:] Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics (F) (ang.), MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews, mathshistory.st-andrews.ac.uk [dostęp 2023-08-06].
  5. J.R. d’Alembert, Recherches sur le calcul intégral, The Histoire de l’Académie des Sciences et des Belles-Lettres (1746) 182–192.
  6. J.R. Argand, Philosophie mathématique. Réflexions sur la nouvelle théorie des imaginaires, suivies d’une application à la démonstration d’un théorème d’analyse, „Annales de Mathématiques Pures et Appliquées” 5 (1814–1815), 197–209.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Źródła historyczne[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]