Przejdź do zawartości

Funkcja kwadratowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wykres przykładowej funkcji kwadratowej w kartezjańskim układzie współrzędnych: Ma ona dwa miejsca zerowe (pierwiastki): Pozwala to na zapis w postaci iloczynowej – rozkład na czynniki liniowe:

Funkcja kwadratowa, funkcja stopnia drugiego[1] – typ funkcji matematycznej o co najmniej dwóch równoważnych definicjach[2]:

gdzie są pewnymi stałymi, przy czym [a];
gdzie również są dowolnymi stałymi.

Pierwszy wzór jest znany jako postać ogólna funkcji kwadratowej lub trójmian kwadratowy[3], a drugi jako postać kanoniczna[4]. Definicje te są równoważne, ponieważ pierwszą postać można zawsze przekształcić do drugiej i odwrotnie, co opisano w dalszej sekcji.

Dziedziną funkcji kwadratowej mogą być liczby rzeczywiste, co przy rzeczywistych współczynnikach daje też rzeczywisty zbiór wartości: . Przez to za przeciwdziedzinę można przyjąć oś rzeczywistą lub jej podzbiór; taka funkcja jest przykładem funkcji rzeczywistej, a jej wykresem jest parabola[2]. Funkcje kwadratowe można też definiować dla argumentów zespolonych i z innych zbiorów z działaniami dodawania i mnożenia; algebra abstrakcyjna nazywa część takich struktur ciałami, pierścieniami i półpierścieniami, zależnie od własności tych działań.

Zagadnienie miejsc zerowych takiej funkcji to równanie kwadratowe. Jeśli ma ono rozwiązania, to istnieje także postać iloczynowa takiej funkcji[5]rozkład na czynniki liniowe[6]. W dalszej sekcji opisano ją bliżej, m.in. pokazano, że zawsze można przekształcić taką postać do dwóch pozostałych.

Uogólnienia funkcji kwadratowych to:

Postacie funkcji kwadratowej[edytuj | edytuj kod]

Ogólna (wielomianowa) i kanoniczna[edytuj | edytuj kod]

Postać ogólną można przekształcić do kanonicznej i odwrotnie za pomocą wzorów skróconego mnożenia, konkretniej kwadratu sumy:

co daje wzory[7]:

Wyrażenie (delta) nazywa się wyróżnikiem funkcji kwadratowej [7]. Z postaci ogólnej do kanonicznej można też przejść inaczej, również wykorzystując wzór na kwadrat sumy:

Postać kanoniczna ułatwia określenie wykresu.

Miejsca zerowe[edytuj | edytuj kod]

Wykresy różnych funkcji kwadratowych zmiennej rzeczywistej w kartezjańskim układzie współrzędnych; różnią się liczbą miejsc zerowych przez różne znaki wyróżnika.
 Główny artykuł: Równanie kwadratowe.

W dziedzinie rzeczywistej liczba miejsc zerowych takiej funkcji – zwanych też pierwiastkami – wynosi 0, 1 lub 2. Zależy to od znaku wyróżnika ()[7], co można uzasadnić za pomocą postaci kanonicznej i jej związku z postacią ogólną:

Możliwość dalszych przekształceń w obrębie liczb rzeczywistych zależy od tego, czy prawa strona równania ma rzeczywisty pierwiastek kwadratowy. To z kolei zależy od jej znaku, który jest taki sam, jak ten wyróżnika[c]. W przypadku nieujemnym () otrzymuje się:

Ostatecznie jeśli wyróżnik jest:

 • dodatni (), to miejsca zerowe są dwa[7]:
 • zerowy (), to miejsce zerowe jest jedno[7]:
jest nazywane podwójnym jako pierwiastek dwukrotny wielomianu wyznaczającego funkcję[8];
 • ujemny (), to nie ma rzeczywistych miejsc zerowych[7].

W dziedzinie zespolonej rozwiązania istnieją zawsze i są dane powyższymi wzorami; w przypadku ujemnego wyróżnika () jego algebraiczne pierwiastki kwadratoweliczbami urojonymi: . To istnienie rozwiązań dla dowolnych współczynników jest szczególnym przypadkiem zasadniczego twierdzenia algebry. Jeśli współczynniki funkcji () są przy tym rzeczywiste, to miejsca zerowe różnią się tylko znakiem części urojonej. O takich liczbach mówi się, że są względem siebie sprzężone[9].

Wzory Viète’a[edytuj | edytuj kod]

Są to wzory m.in. na sumę i iloczyn miejsc zerowych różnych funkcji; dla funkcji kwadratowej są dwa takie wzory[7]:

Istnieje też związek różnicy miejsc zerowych z wyróżnikiem[10]:

To wszystko pozwala odtworzyć postacie ogólną i kanoniczną z miejsc zerowych oraz współczynnika wiodącego ()[11]:

Postać iloczynowa[edytuj | edytuj kod]

Jeśli funkcja kwadratowa ma miejsca zerowe – niekoniecznie różne – to można ją zapisać w jeszcze jednej postaci[7]:

W dziedzinie rzeczywistej jest to możliwe, jeśli wyróżnik jest nieujemny[7] () – wtedy jego pierwiastek kwadratowy jest rzeczywisty. W dziedzinie zespolonej jest to zawsze możliwe – jeśli wyróżnik jest ujemny (), to

gdzie jest jednostką urojoną[9].

Postać iloczynową można wyprowadzić z kanonicznej, stosując wzór na różnicę kwadratów ():

Postać iloczynowa umożliwia inne wyprowadzenie jednego ze wzorów na postać kanoniczną:

Wykresy rzeczywistych funkcji kwadratowych[edytuj | edytuj kod]

Wykresy rzeczywistych funkcji kwadratowych dla różnych wartości współczynników

Funkcja kwadratowa zmiennej rzeczywistej o rzeczywistych współczynnikach ma wykres – w kartezjańskim układzie współrzędnych na płaszczyźnie euklidesowej jest nim parabola[7]. Jej wierzchołkiem jest punkt gdzie są dane jw.[7], który jest zarazem ekstremum funkcji kwadratowej. Ich zmiana powoduje więc przesunięcie wykresu o wektor względem początku układu współrzędnych.

Z definicji miejsca zerowego funkcji kwadratowej wynika, że są one punktami przecięcia wykresu paraboli z osią układu. W szczególności co oznacza, że odcięta wierzchołka paraboli jest średnią arytmetyczną miejsc zerowych (o ile istnieje choć jedno).

We układzie współrzędnych, przy zachowaniu skali:

 • każda parabola będąca wykresem funkcji kwadratowej ma oś równoległą do osi
 • daje, iż ramiona paraboli są skierowane zgodnie ze zwrotem osi jeżeli to są one skierowane przeciwnie[7],
 • zwiększanie sprawia, że wykres wydaje się bardziej „strzelisty”; jego zmniejszanie czyni wtedy wykres bardziej „rozłożystym”,
 • zmiana powoduje zachowanie punktu przecięcia z osią przy jednoczesnym przesuwaniu paraboli zgodnie ze zwrotem jeżeli lub przeciwnie do niego, jeżeli
 • parametr odpowiada za przesunięcie wykresu wzdłuż zgodnie z jej zwrotem, gdy lub przeciwnie do niego, gdy

Każde dwie parabole są podobne. Dokładniej, jeśli:

to skala podobieństwa paraboli będącej wykresem względem paraboli będącej wykresem jest równa[potrzebny przypis]:

Własności rzeczywistych funkcji kwadratowych[edytuj | edytuj kod]

Niżej zakłada się rzeczywistą dziedzinę i przeciwdziedzinę:

Własności ogólne[edytuj | edytuj kod]

 • Funkcja jest parzysta wyłącznie dla
 • nigdy nie jest nieparzysta ani okresowa;
 • monotoniczność: maleje (rośnie) w przedziale po czym rośnie (maleje) w przedziale dla
 • ekstrema: jedno ekstremum globalne w punkcie (pierwsza pochodna zeruje się wyłącznie w tym punkcie): minimum dla i maksimum dla (zgodnie ze znakiem drugiej pochodnej);
 • przez to zbiorem wartości jest przedział:
  • dla ;
  • dla ;
 • wypukłość: wypukła dla i wklęsła dla (zgodnie ze znakiem drugiej pochodnej);
 • punkty przegięcia: brak.

Własności analityczne[edytuj | edytuj kod]

dla
oznacza to, że funkcja jest gładka;

Przypadek dziedziny zespolonej[edytuj | edytuj kod]

Funkcja kwadratowa gdzie jest odwzorowaniem równokątnym (konforemnym) przekształcającym płaszczyznę zespoloną (parametryzowaną zmienną) w dwulistną płaszczyznę (parametryzowaną zmienną) Siatka izometryczna składa się z dwóch rodzin hiperbol:

Punktami stałymi tego odwzorowania są oraz [12].

Przykłady i zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Geometria[edytuj | edytuj kod]

 • Pole koła jest kwadratową funkcją promienia (a zatem i średnicy).
 • Pole rombu, na przykład kwadratu, jest kwadratową funkcją długości boku. To samo dotyczy innych wielokątów foremnych.
 • Pole sfery jest kwadratową funkcją jej promienia (a zatem i średnicy).
 • Pole wielościanów foremnych jest kwadratową funkcją długości krawędzi.

Inne działy matematyki[edytuj | edytuj kod]

Liczby trójkątne to wartości pewnej funkcji kwadratowej.

Fizyka[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. oznacza to, że do funkcji kwadratowych nie zalicza się funkcji liniowych.
 2. Odróżnianie funkcji wielomianowej od wielomianu ma znaczenie, gdy współczynniki należą do pierścienia o niezerowej charakterystyce[potrzebny przypis].
 3. tę zgodność można zapisać za pomocą funkcji signum:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Żakowski 1972 ↓, s. 78.
 2. a b funkcja kwadratowa, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-16].
 3. trójmian kwadratowy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-16].
 4. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Tomasz Wójtowicz, Wzór funkcji kwadratowej, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, zpe.gov.pl [dostęp 2023-12-16].
 5. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Jolanta Schilling, Interpretacja graficzna równania kwadratowego zupełnego, Zintegrowana Platforma Edukacyjna, zpe.gov.pl [dostęp 2024-01-15].
 6. Babiański, Chańko i Wej 2022 ↓, s. 312.
 7. a b c d e f g h i j k l Wybrane wzory matematyczne, Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2015, s. 4, ISBN 978-83-940902-1-0.
 8. Babiański, Chańko i Wej 2022 ↓, s. 308.
 9. a b Żakowski 1972 ↓, s. 252.
 10. Królikowski i Steckiewicz 1964 ↓, s. 85.
 11. Babiański, Chańko i Wej 2022 ↓, s. 314.
 12. Bronsztejn i Siemiendiajew 1976 ↓, s. 636.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Literatura dodatkowa[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Nagrania kanału Khan Academy na YouTube [dostęp 2024-01-15]: