Marksizm-leninizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sztandar marksizmu-leninizmu

Marksizm-leninizm (ros. марксизм-ленинизм) – światopogląd filozoficzny, gospodarczy i społeczno-polityczny[1], utworzony na bazie wcześniej istniejącego marksizmu.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: Leninizm.

W połączeniu z ideami Karola Marksa i Fryderyka Engelsa oraz teoretyków i ideologów II Międzynarodówki Socjalistycznej powstała doktryna marksizmu[2], która została przekształcona przez przywódcę rosyjskiego przewrotu bolszewickiego Włodzimierza Lenina w doktrynę ideologiczną marksizmu-leninizmu[3]. Jacek Bartyzel definiuje marksizm-leninizm jako komunizm marksistowsko-leninowski i uważa, że ten system stworzył Włodzimierz Lenin jako typową kontynuację myśli Marksa i Engelsa[4]. Krótki słownik filozoficzny pod redakcją Judina i Rozentala określał marksizm-leninizm według definicji Józefa Stalina[5]: marksizm-leninizm jest

nauką o prawach rozwoju przyrody i społeczeństwa, nauką o rewolucji uciskanych i wyzyskiwanych mas, nauką o zwycięstwie socjalizmu we wszystkich krajach, nauką o budownictwie społeczeństwa komunistycznego.

Marksizm-leninizm stał się ideologią państwową w Związku Radzieckim i równocześnie legitymizacją panowania społecznego nowej klasy totalitarnej biurokracji komunistycznej[7].

Marksizm-leninizm składa się z trzech części[8]:

 1. filozofia (materializm dialektyczny i materializm historyczny),
 2. ekonomia polityczna,
 3. naukowy komunizm.

Rzesze aparatu ideologicznego, agitatorów i propagandzistów, upowszechniały przekonanie, że ideologia marksistowsko-leninowska ma charakter naukowy[9].

Marksizm-leninizm w systemie edukacji[edytuj | edytuj kod]

W ZSRR marksizm-leninizm był nauczany obowiązkowo na wszystkich uczelniach zarówno wyższych[10][11][12], jak i średnich[13][14]. Jako przedmiot szkolny marksizm-leninizm istniał pod nazwą „społecznoznawstwo”. Indoktrynacja polskich uczniów w kierunku marksizmu-leninizmu była oficjalnie głoszonym zadaniem ideologicznej uniformizacji polskiej szkoły[15]. W Polsce lat 60. XX wieku opublikowano 2 kolejne wydania podręcznika Podstawy marksizmu-leninizmu.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Марксизм-ленинизм // Научный коммунизм: Словарь / Александров В. В., Амвросов А. А., Ануфриев Е. А. и др.; Под ред. А. М. Румянцева. — 4‑е изд., доп. — М.: Политиздат, 1983. — 352 с.
 2. Kołakowski 1988 ↓, s. 15-606.
 3. Kołakowski 1988 ↓, s. 670-936.
 4. Kamil Kłeczek: Totalitarne ideologie i systemy państwowe. Wstęp do analizy porównawczej. W: Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyty Studenckie. Komitet Redaktorów:dr Mirosław Sadowski,mgr Piotr Szymaniec, Ernest Bojek. T. I. Wrocław. s. 93-108. ISBN 978-83-925508-1-5.
 5. Krótki słownik filozoficzny 1955 ↓, s. 375.
 6. Józef Stalin: Marksizm a zagadnienia językoznawstwa. Warszawa: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW), 2005, s. 22. [dostęp 2021-12-25].
 7. Błasiak 2014 ↓, s. 51.
 8. Mitin ↓.
 9. Lucjan Suchanek, Kultura masowa w Rosji i radziecki eksperyment antropologiczny, „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU”, XII, 2016, s. 7-27, DOI10.4467/25439561KSR.16.001.6454.
 10. Анастасия Сергеевна Конохова. Колеблясь вместе с линией партии: изменения в преподавании общественных наук в вузах СССР в 1953-1964 гг.. „Новейшая история России (междисциплинарный научно-теоретический журнал)”. 2 (10), s. 64-72, 2014. Санкт-Петербургский государственный университет. ISSN 2219-9659 (ros.). Cytat: Summary in English. 
 11. Конохова, Анастасия Сергеевна. Формирование мировоззрения советской молодежи, 1953-1964 гг. (на материалах Ленинграда и Ленинградской области): дисcертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук (07.00.02). Petersburski Uniwersytet Państwowy, 2015.
 12. Идеологическое обучение в советских университетах (ros.). Estonica. [dostęp 2020-08-23].
 13. Методика обучения обществознанию : учебник и практикум для вузов / О. Б. Соболева [и др.] ; под редакцией О. Б. Соболевой, Д. В. Кузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09466-4 str. 26.
 14. Zob. np. 20. wydanie podręcznika dla ostatniej klasy radzieckiej szkoły średniej, techników i zasadniczych szkół zawodowych: Обществоведение: Учебник для выпускного класса сред. школы и сред. спец. учеб. заведений / Шахназаров Г. X., Боборыкин А. Д., Красин Ю. А., Суходеев В. В. — 20-е изд. — М.: Политиздат, 1982. — 320 с., ил.
 15. Wojciech Siegień. (2016). Naprzód ku przeszłości! Nauczanie historii a zmiany ideologii państwowej w Rosji na początku XXI wieku. Forum Oświatowe, 28 (2), 185–202.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]