Stanisław Kot

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zobacz też: inne znaczenia.
Stanisław Kot
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 22 października 1885
Ruda, Austro-Węgry
Data i miejsce śmierci 26 grudnia 1975
Edgware, Wielka Brytania
Zawód, zajęcie historyk
Narodowość polska
Tytuł naukowy profesor
Podpisanie polsko-sowieckiej deklaracji politycznej 4 grudnia 1941. Podpisuje Józef Stalin. Widoczni od lewej: Gieorgij Malenkow, Władysław Anders, Stanisław Kot, Władysław Sikorski, Wiaczesław Mołotow

Stanisław Kot (ur. 22 października 1885 we wsi Ruda w gminie Sędziszów Małopolski, zm. 26 grudnia 1975 w Edgware w Wielkiej Brytanii) – polski historyk, działacz ruchu ludowego, polityk, wychowawca, członek Komitetu dla Spraw Kraju od stycznia 1940 roku[1].

Pseudonimy: J. Jaskier, Poseł Światła, Konstanty Stankowski, Student Mazur-Ewangelik, Tadeusz Wrotycz.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Pochodził z rodziny chłopskiej. Jego ojciec Marcin Zakrzewski był zaangażowany w działalność ludową na wsi galicyjskiej. Stanisław Kot edukację na poziomie podstawowym zdobywał w szkołach w Czarnej Sędziszowskiej i Sędziszowie Małopolskim. W 1904 zdał egzamin dojrzałości w C. K. I Gimnazjum w Rzeszowie (wówczas abiturientami byli Artur Kopacz, Jan Kwolek, Tadeusz Wolfenburg)[2][3]. Tam aktywnie uczestniczył w młodzieżowym ruchu niepodległościowym. Był jednym z liderów „Promienistych”, galicyjskiej organizacji akademickiej o kierunku demokratycznym i socjalistycznym, skupionej wokół gazety „Promień”[4]. W latach 1904–1908 odbył studia historyczne i historycznoliterackie na Uniwersytecie Lwowskim, w 1909 uzyskał dodatkowo doktorat z zakresu prawa na podstawie pracy Wpływ teorii politycznych starożytności klasycznej na idee polityczne Polski w XVI w., a w szczególności na Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 1908–1912 był nauczycielem języka polskiego. W latach 1912–1914 studiował we Francji, jednocześnie prowadząc badania bibliograficzno-archiwalne w Niemczech i Szwajcarii, Belgii i Holandii. W 1911 roku zawarł związek małżeński z Idą Proksch.

Był działaczem politycznym, historykiem kultury i wychowania. W latach 1914–1919 wydawał tygodnik „Wiadomości Polskie” – początkowo w Cieszynie, następnie w Piotrkowie. Zastępca kierownika Oddziału Prasowego Sekretariatu Generalnego Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego w 1914 roku[5]. Po przybyciu do Piotrkowa w 1915 roku stanął na czele Biura Prasowego Departamentu Wojskowego NKN. W tym okresie współpracował z Zygmuntem Augustyńskim, znajomym z ruchu "promienistych", późniejszym redaktorem naczelnym Gazety Ludowej[6].

W 1919 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie przed pierwszą wojną światową był nauczycielem gimnazjalnym. Od 1920 roku był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1933 roku został pozbawiony katedry, m.in. za protest przeciw uwięzieniu przywódców Centrolewu), przez okres 1920–1934 był kierownikiem Katedry Historii Kultury UJ. Od 1921 roku był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1924 został profesorem zwyczajnym. W 1937 prowadził wykłady w College de France w Paryżu. W 1941 otrzymał doktorat honoris causa w Oxford University, a w 1959 w Bazylei.

Stanisław Kot związany był z ruchem ludowym. Od 1933 roku działał w Stronnictwie Ludowym, w latach 1936–1939 był członkiem jego Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Reprezentował prawe skrzydło stronnictwa. Był też działaczem opozycyjnego Frontu Morges.

We wrześniu 1939 roku znalazł się na emigracji i wszedł jako wicepremier do rządu gen. Sikorskiego, swego przyjaciela. Starał się usunąć z armii ludzi związanych z sanacją. Był przeciwny działalności Związku Walki Zbrojnej pod komendą gen. Roweckiego „Grota”, dążąc do poddania konspiracji w kraju kontroli politycznej, czemu sprzeciwiał się skutecznie gen. Sosnkowski jako komendant główny ZWZ na emigracji. W latach 1941–1942 Kot był ambasadorem rządu RP na uchodźstwie w ZSRR, w latach 1942–1943 ministrem stanu na Bliskim Wschodzie, w latach 1943–1944 ministrem informacji. W lipcu 1945 roku powrócił do kraju i z ramienia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej był w latach 1945–1947 ambasadorem w Rzymie. W 1947 roku ponownie wybrał emigrację. Od 1955 roku był przewodniczącym Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego na obczyźnie.

Zainteresowania naukowe[edytuj | edytuj kod]

Jako historyk zajmował się dziejami ideologii i doktryn politycznych XVI i XVII wieku. W 1919 roku założył kontynuowaną do dziś serię wydawniczą Biblioteka Narodowa, w latach 1921–1939 redagował kwartalnik historyczny „Reformacja w Polsce”.

W okresie międzywojennym współpracował z wydawnictwem Trzaska, Evert i Michalski. Wraz z Aleksandrem Brücknerem, Karolem Estreicherem, Stanisławem Lamem współredagował m.in. Encyklopedię staropolską wydaną w latach 1937–1939 w Warszawie[7].

Ogłosił liczne prace historyczne, m.in.:

 • Andrzej Frycz Modrzewski (1919),
 • Geneza Komisji Edukacji Narodowej, (1919),
 • Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu, (1919),
 • Ideologia polityczna i społeczna braci polskich zwanych arianami (1932),
 • Anglo-Polonica: angielskie źródła rękopiśmienne do dziejów stosunków kulturalnych Polski z Anglją, (1932),
 • Historia wychowania (t. 1–2, wyd. 2 zmienione 1934).
 • Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej, (1937),
 • Stanisław Estreicher na tle życia kulturalnego Krakowa, (1945),
 • Rozmowy z Kremlem, (1959),
 • Jerzy Niemirycz w 300-lecie Ugody Hadziackiej, (1961).

Uczniowie[edytuj | edytuj kod]

Do grona jego uczniów zaliczają się: Henryk Barycz, Wanda Bobkowska, Stanisław Bodniak, Józef Feldman, Jan Hulewicz, Ludwik Kamykowski, Alodia Kawecka-Gryczowa, Kazimierz Lepszy, M. Mittera-Dobrowolska, William John Rose, Bogdan Suchodolski, Stanisław Szczotka, Stanisław Tync, Marek Wajsblum, Wiktor Weintraub, Ignacy Zarębski, Jerzy Zathey.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Lidia Barbara Paszkiewicz, Komitet dla Spraw Kraju. Zarys działalności Adama Ciołkosza w latach 1940–1942, w: Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty, Toruń, R. 2010, Zeszyt 1–2 (12–13), s. 159.
 2. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Wyższego w Rzeszowie za rok szkolny 1904. Rzeszów: 1904, s. 73.
 3. Zjazdy koleżeńskie. „Kurier Warszawski”. 295, s. 4, 20 maja 1924. 
 4. Stanisław Loewenstein, Młodzież promienista w Galicji, [w:] Niepodległość, T. 10 (lipiec 1934 – grudzień 1934), www.sbc.org.pl, s. 227 [dostęp 2016-01-01].
 5. Dziennik Obwieszczeń Naczelnego Komitetu Narodowego. Sekcya Zachodnia, Kraków 24 sierpnia 1914 roku, rok I, nr 1, s. 3.
 6. Rozdział I. W monarchii Franciszka Józefa. Wielka wojna, [w:] Kazimierz Przybysz, Z gazetą przez życie. Zygmunt Augustyński 1890-1959., wyd. wydanie pierwsze, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2019, s. 13–27, ​ISBN 978-83-7901-192-6.
 7. Brückner t. I 1990 ↓.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Gotthold Rhode, Drei polonische Historiker – drei Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Zum Tode von Marian Kukiel, Oskar Halecki und Stanisław Kot, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” 24 (1976), z. 4, s. 537–546.
 • Tadeusz Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975: biografia polityczna, Warszawa: „DiG” 2000.
 • Tadeusz Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975. Między nauką a polityką, Warszawa, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 2012.
 • Rafał Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005.
 • Aleksander Brückner: Encyklopedia staropolska, tom I. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. ISBN 83-01-09328-5.