Przejdź do zawartości

Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych (CWBPanc) – centrum wyszkolenia broni pancernych Wojska Polskiego II RP.

Geneza Centrum[edytuj | edytuj kod]

Początki wojskowego szkolnictwa motoryzacyjnego w Wojsku Polskim sięgają 1919. W maju tego została utworzona w Krakowie Oficerska Szkoła Wojsk Samochodowych. Zajmowała się ona przekwalifikowaniem oficerów różnych rodzajów broni na oficerów samochodowych. Kurs trwał 6 miesięcy. Ponieważ ówczesna armia słabo była wyposażona w sprzęt samochodowy, zapotrzebowanie na oficerów służby samochodowej nie było duże. Dlatego też w Szkole kształciło się tylko 30 oficerów o odpowiednim przygotowaniu technicznym.

W 1920 powstała w Warszawie Oficerska Szkoła Czołgów i Samochodów. Ośrodek ten kształcił kilkudziesięciu oficerów – specjalistów dla potrzeb broni pancernej i służby samochodowej. Po jego powstaniu Szkoła w Krakowie została rozwiązana.

W latach 1922-1923 szkolnictwo wojskowe przechodziło reorganizację ze szkolnictwa typu wojennego na pokojowy. W rezultacie w czerwcu 1923, w Warszawie utworzono Oficerską Szkołę Inżynierii o 3-letnim programie nauczania. Po nauki następowała specjalizacja w trzech kierunkach:

 1. Saperzy i wojska kolejowe,
 2. Łączność,
 3. Wojska samochodowe.

Szkoła wykształciła ok. 300 podchorążych.

Z dniem l października 1936 r. Szkołę przemianowano na Wyższą Szkołę Inżynierii. Wykształcenie techniczne i matematyczne było na poziomie politechniki. Szkolenie praktyczne odbywało się w miesiącach letnich w Modlinie i Jabłonnie.

Działalność Centrum[edytuj | edytuj kod]

W latach 1926-1931 nastąpiły kolejne reorganizacje w Wojsku Polskim, które doprowadziły do zmian w szkolnictwie wojskowym.

W lutym 1927 w Warszawie została zorganizowana Szkoła Czołgów i Samochodów. Kadrę kierowniczą szkoły tworzyli:

 • mjr piech. Jan Naspiński – zastępca komendanta,
 • mjr piech. Władysław Liro – dyrektor nauk,
 • mjr kaw. Tadeusz Ciecierski – wykładowca[1].

Powstawały centra wyszkolenia, zajmujące się kształceniem oficerów i podoficerów zawodowych oraz ich dokształcaniem i specjalizacją. W związku z tym w lipcu 1930 Szkoła Czołgów i Samochodów w Warszawie została rozformowana, a w jej miejsce utworzono Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, a 15 marca 1934 przeniesiono je do Twierdzy Modlin, zmieniając jednocześnie jego nazwę na Centrum Wyszkolenia Czołgów i Samochodów Pancernych. Ponadto od 1927 istniała w Warszawie Szkoła Podoficerów Zawodowych Czołgów i Samochodów Pancernych.

Na początku lat trzydziestych siłą uderzeniową wielu armii na świecie stała się bron pancerna. W Wojsku Polskim ten rodzaj broni był słabo rozwinięty. Do 1930 oddziały pancerno-motorowe wchodziły w skład piechoty. Na początku trzydziestych lat wyodrębniono je w samodzielny rodzaj broni i rozpoczęto rozbudowywać. Pod koniec 1936 ze względu na rozwój wojsk pancerno-motorowych wzrosło zapotrzebowanie na kadrę oficerska i podoficerską tego rodzaju wojsk. Z tego powodu w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej zorganizowano, Szkołę Podchorążych Broni Pancernych, a przy niej 9-miesięczny Kurs Aplikacyjny dla Oficerów i Kompanię Szkolną dla Małoletnich. Szkolenie kierowców i mechaników dla całego wojska prowadziły początkowo kolumny dywizjonów samochodowych, a następnie bataliony pancerne. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wojskowe szkolnictwo samochodowe i broni pancernej wyszkoliło łącznie ponad 10 tys. oficerów, podoficerów oraz kierowców i mechaników.

Przed wybuchem wojny w skład CWBPanc. wchodziły:

 • Szkoła Podchorążych Broni Pancernych (batalion podchorążych zawodowych szkolący 180 podchorążych),
 • baon podchorążych rezerwy szkolący 180 podchorążych,
 • 9 miesięczny Kurs Aplikacyjny dla Oficerów,
 • Kompania Szkolna dla Małoletnich,
 • 11 Batalion Pancerny,
 • ćwiczebna kompania czołgów,
 • kompania techniczno gospodarcza,
 • pododdziały obsługi

Mobilizacja[edytuj | edytuj kod]

Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych w Modlinie było jednostką mobilizującą. W sierpniu 1939 centrum, zgodnie z planem mobilizacyjnym „W”, sformowało siedem pododdziałów broni pancernych, w tym:
w alarmie, w grupie jednostek oznaczonych kolorem żółtym:

w alarmie, w grupie jednostek oznaczonych kolorem czarnym:

w I rzucie mobilizacji powszechnej:

 • Park Ruchomy Broni Pancernych Nr 1 (bez czołówki) dla Odwodu Naczelnego Wodza,
 • Czołówka Reperacyjna Nr 11 dla Armii „Poznań”,
 • Czołówka Reperacyjna Nr 12 dla Odwodu Naczelnego Wodza,

w II rzucie mobilizacji powszechnej:

Ponadto w dniach 2-5 września 1939 Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych wspólnie z 3 Batalionem Pancernym zaimprowizowało dwa pododdziały, które weszły w skład Grupy Pancerno-Motorowej Dowództwa Obrony Warszawy:

Sztandar Szkoły Podchorążych Broni Pancernych[edytuj | edytuj kod]

Szkoły Podchorążych Broni Pancernych otrzymała sztandar 26 maja 1938 w Warszawie na Polu Mokotowskim. We wrześniu 1939 sztandar szkoły ewakuowano do Ośrodka Zapasowego w Żurawicy, potem przewieziono go do Podkamienia za Lwowem. Stamtąd dotarł wraz z kolumną ewakuacyjną nad granicę węgierską w rejonie Jabłonicy. 18 września około 14:00 spalono sztandar.

Wyszkolenie formacji pancernych na obczyźnie[edytuj | edytuj kod]

Po klęsce wrześniowej wraz z rozpoczęciem formowania Wojska Polskiego we Francji zorganizowano także szkolnictwo wojskowe. Składało się ono z oficerskich ośrodków wyszkolenia, szkół podchorążych i szkół podoficerskich. W St. Cecile i Bollene prowadzono kursy wyszkolenia oficerów i podchorążych broni pancernej już w końcu 1939. Na wiosnę 1940 rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Serignan. Kształciło się tam 205 oficerów oraz 1144 żołnierzy – kierowców i mechaników broni pancernej i służby transportowej.

Po klęsce Francji odtworzono Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, głównie na terenie Szkocji, gdzie rozmieszczono najważniejsze ośrodki polskiego szkolnictwa wojskowego. Obóz szkoleniowy w Crawford od 12 września 1940 otrzymał nazwę Centralnego Ośrodka Wyszkolenia. Obozowi temu podporządkowany został Ośrodek Wyszkolenia Broni Pancernej i Zmotoryzowanej z siedzibą w Blairgowre i Rattray, w późniejszym okresie zmieniony w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej i Zmotoryzowanej. W sierpniu 1943 Centrum przeszło reorganizację, w wyniku której powstały szkoły: broni pancernej, techniczna i motoryzacyjna oraz oddziały zapasowe broni pancernych. Do wiosny 1944 w trakcie 29 kursów przeszkolono w Centrum 432 oficerów.

Z kolei w ZSRR w Kaindze (Kirgiska SRR) powstało Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych. W czasie pierwszej ewakuacji w marcu 1942 przeniesiono je na teren Iranu, następnie do Iraku, a w 1943 do Palestyny i dalej do Egiptu do obozu w Quassasin w delcie Nilu.

Kadra centrum[edytuj | edytuj kod]

Komendanci
Obsada personalna w marcu 1939[4]
Komenda Centrum
 • p.o. komendanta – ppłk dypl. piech. Antoni Marian Korczyński
 • adiutant – kpt. adm. (piech.) Adam Kogut
 • starszy lekarz medycyny – por. lek. Mieczysław Kozakiewicz
 • dyrektor nauk - mjr br. panc. inż. Romuald Prewysz-Kwinto
 • kierownik kursów – mjr br. panc. Czesław Buszkiewicz[a]
 • wykładowca – mjr br. panc. inż. Leopold Żukowski †1940 Katyń
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. br. panc. Leon Wawrzyniec Jankowski
Kpt. br. panc. Stanisław Kozieł
Szkoła Podchorążych Broni Pancernych
 • komendant – mjr br. panc. Bronisław Brągiel
 • adiutant – kpt. br. panc. Bronisław Ignacy Barabasz
 • dowódca 1 kompanii podchorążych rezerwy – kpt. br. panc. Ludwik Meisner †1940 Katyń
 • oficer strzelecki – por. br. panc. Tadeusz Józef Zamorski
 • dowódca I plutonu – kpt. br. panc. Feliks Michałkowski
 • dowódca II plutonu – por. br. panc. Stefan Widort
 • dowódca III plutonu – kpt. br. panc. Stanisław Kozieł †1940 Katyń
 • oficer strzelecki – por. br. panc. Edward Uściński
Batalion Doświadczalny
 Osobny artykuł: 11 Batalion Pancerny.
Oficerowie

Absolwenci i uczniowie Szkoły Podchorążych Broni Pancernych[edytuj | edytuj kod]

I promocja (1936–1939)

II promocja (1937–1940)

III promocja (1938–1939)

 • kpr. pchor. Franciszek Baczyński †1940 Katyń[6]

Absolwenci Szkoły Podchorążych Rezerwy Broni Pancernych[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Mjr br. panc. Czesław Buszkiewicz (ur. 11 maja 1895) był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i Srebrnym Krzyżem Zasługi[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 11 lutego 1927, s. 47, 49.
 2. Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja s. 397. Piotr Zarzycki, Plan mobilizacyjny „W” ... s. 103 podał, że Park Broni Pancernych Nr 12 był parkiem stałym.
 3. Rajmund Szubański: Polska broń pancerna 1939. s. 57.
 4. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 480.
 5. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 232.
 6. Убиты в Катыни 2015 ↓, s. 179.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]