Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pierwszy rząd Józefa Cyrankiewicza – rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie PRL, pod kierownictwem premiera Józefa Cyrankiewicza, desygnowanego przez Bolesława Bieruta, po dymisji Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 5 lutego 1947 roku.

Na wniosek nowego premiera 6 lutego 1947 roku prezydent powołał rząd koalicyjny Bloku Demokratycznego, czyli PPR, PPS, „lubelskiego” SL i SD oraz prokomunistycznego Stronnictwa Pracy. 8 lutego rząd został zatwierdzony przez Sejm i trwał przez cały okres kadencji Sejmu Ustawodawczego (dokładnie 2 144 dni). 20 listopada 1952 roku Cyrankiewicz złożył dymisję Sejmowi PRL I kadencji.

Skład rządu[edytuj]

Zmiany w składzie[edytuj]

 • 27 marca 1947 roku:
  • przekształcenie Ministerstwa Aprowizacji i Handlu w Ministerstwo Aprowizacji; Ministerstwa Przemysłu w Ministerstwo Przemysłu i Handlu; Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego w Ministerstwo Żeglugi.
 • 11 kwietnia 1947 roku:
  • zlikwidowanie Ministerstwa Informacji i Propagandy
 • 16 kwietnia 1947 roku:
  • za kierownika Ministerstwa Żeglugi Ludwika Grosfelda mianowano ministra Adama Rapackiego (PPS).
 • 16 stycznia 1948 roku:
 • 29 września 1948 roku:
  • zniesienie Ministerstwa Aprowizacji
 • 11 stycznia 1949 roku:
  • zniesienie Ministerstwa Ziem Odzyskanych
 • 20 stycznia 1949 roku:
 • 10 lutego 1949 roku:
  • zniesienie ministerstwa przemysłu i handlu
  • utworzenie: Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego oraz ministerstw: górnictwa i energetyki; przemysłu ciężkiego; przemysłu lekkiego; przemysłu rolnego i spożywczego; handlu wewnętrznego; handlu zagranicznego.
 • 23 lutego 1949 roku:
 • 7 marca 1949 roku:
 • 17 marca 1949 roku:
 • 1 kwietnia 1949 roku:
  • za prof. Michała Kaczorowskiego nominacja gen. dyw. Marian Spychalski (PZPR) na stanowisko ministra odbudowy.
 • 2 kwietnia 1949 roku:
 • 20 kwietnia 1949 roku:
  • Hilary Minc (PZPR) został odwołany ze stanowiska ministra przemysłu i handlu, a mianowany na wiceprezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego KERM i PKPG; Eugeniusz Szyr zastępcą przewodniczącego PKPG (w randze ministra)
 • 22 kwietnia 1949 roku:
 • 27 kwietnia 1949 roku:
  • zniesienie ministerstwa odbudowy i powołanie Ministerstwa Budownictwa
 • 10 maja 1949 ro:
  • Marian Spychalski zostaje ministrem budownictwa
 • 10 czerwca 1949 roku:
  • odwołanie Aleksandra Zawadzkiego ze stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów
 • 6 listopada 1949 roku:
 • 17 listopada 1949 r.:
  • w miejsce odwołanego Mariana Spychalskiego mianowano kierownika Ministerstwa Budownictwa Romana Piotrowskiego (PZPR).
 • 7 marca 1950 roku:
  • zmiany nazw ministerstw: skarbu na finansów; górnictwa i energetyki na górnictwa.
 • 19 kwietnia 1950 roku:
  • Ministerstwo Administracji zmieniono na Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.
 • 26 kwietnia 1950 roku:
  • utworzenie ministerstwa szkół wyższych i nauki.
 • 27 kwietnia 1950 roku:
 • 28 kwietnia 1950 roku:
 • 30 kwietnia 1950 roku:
  • zmarł Wincenty Rzymowski (66 lat) – minister bez teki.
 • 11 maja 1950 roku:
  • Władysław Wolski odwołany ze stanowiska ministra administracji publicznej
 • 15 maja 1950 roku:
  • Adam Rapacki odwołany ze stanowiska ministra żeglugi i mianowany ministrem szkół wyższych i nauki.
 • 31 maja 1950 roku:
  • utworzenie Prezydium Rządu, w skład którego wchodzili: prezes RM, wiceprezesi RM oraz podsekretarz stanu w Prezydium Rady Ministrów. Podsekretarzem stanu był od 16 maja Jakub Berman (PZPR).
 • 10 czerwca 1950 roku:
 • 7 lipca 1950 roku:
 • 21 września 1950 roku:
  • zniesienie KERM-u
 • 17 października 1950 roku:
  • Kiejstut Żemaitis odwołany ze stanowiska kierownika Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
 • 30 grudnia 1950 roku:
  • zniesienie Ministerstwa Budownictwa i utworzenie ministerstw: budownictwa miast i osiedli; budownictwa przemysłowego; przemysłu chemicznego.
  • odwołanie Bolesława Rumińskiego ze stanowiska ministra przemysłu rolnego i spożywczego i mianowanie go ministram przemysłu chemicznego.
 • 3 stycznia 1951 roku:
 • 10 stycznia 1951 roku:
 • 11 stycznia 1951 roku:
 • 26 lutego 1951 roku:
  • zniesienie Ministerstwa Komunikacji i utworzenie Ministerstwa Kolei oraz Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego.
 • 28 lutego 1951 roku:
  • nominacje: Jan Rabanowski – minister kolei; Jan Rustecki (PZPR) – minister transportu drogowego i lotniczego.
 • 20 marca 1951 roku:
 • 25 maja 1951 roku:
  • utworzenie Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
 • 26 maja 1951 roku:
  • przekształcenie Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych w Ministerstwo Rolnictwa (minister bez zmiany).
  • utworzenie Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych.
 • 29 maja 1951 roku:
  • nominacje: Adam Żebrowski – minister przemysłu drobnego i rzemiosła; Hilary Chełchowski – minister PGR.
 • 27 czerwca 1951 roku:
  • odwołanie Jana Rabanowskiego z funkcji ministra kolei.
 • 20 września 1951 roku:
 • 12 grudnia 1951 roku:
  • Stefan Jędrychowski odwołany z funkcji zastępcy przewodniczącego PKPG i mianowany wiceprezesem Rady Ministrów.
 • 15 grudnia 1951 roku:
  • przekształcenie Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki w Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego.
 • 15 stycznia 1952 roku:
  • nominacja: Czesław Bąbiński – minister budownictwa przemysłowego.
 • 5 lutego 1952 roku:
  • nominacja: Mieczysław Hoffmann – minister przemysłu rolnego i spożywczego.
 • 15 lutego 1952 roku:
  • utworzenie ministerstw: hutnictwa oraz energetyki, a Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego zmieniono w Ministerstwo Przemysłu Maszynowego.
 • 23 lutego 1952 roku:
  • nominacje: Bolesław Jaszczuk – minister energetyki; Julian Tokarski – minister przemysłu maszynowego; Kiejstut Żemaitis – kierownik ministerstwa hutnictwa.
 • 22 kwietnia 1952 roku:
  • utworzenie Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego – minister Marian Minor.
 • 30 czerwca 1952 roku:
  • nominacja: Tadeusz Gede – wiceprezes Rady Ministrów