Wiceprezes Rady Ministrów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wiceprezes Rady Ministrów
Ilustracja
Józef Mikułowski-Pomorski (1915) - pierwszy wicepremier Polski
Obecny wicepremier
Obecny Wiceprezes Rady Ministrów
K. Gawkowski i W. Kosiniak-Kamysz (obecni wicepremierzy Polski)
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

27 grudnia 1917 (pierwsze ustanowienie stanowiska)

Pierwszy wicepremier

Józef Mikułowski-Pomorski

Obecny wicepremier

Władysław Kosiniak-Kamysz
Krzysztof Gawkowski

Obecny od

13 grudnia 2023
(obaj)

Wiceprezes Rady Ministrów, do 1921 roku wiceprezydent ministrów, pot. wicepremier (z łac. primus – pierwszy oraz z łac. vice – zamiast) – w Polsce zastępca prezesa Rady Ministrów, członek Rady Ministrów i Prezydium Rady Ministrów.

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Urząd Wiceprezesa Rady Ministrów w Polsce funkcjonuje na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nią w skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów, którzy mogą pełnić także funkcję ministra[1].

Zakres obowiązków Wiceprezesa Rady Ministrów określa Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów. W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w wypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pracami Rady Ministrów kieruje Wiceprezes Rady Ministrów (lub jeden z ministrów, jeżeli wicepremier nie został powołany)[2].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Urząd zastępcy szefa rządu po raz pierwszy pojawił się w Polsce w czasie rządów Rady Regencyjnej. Zakres jej kompetencji określił dekret z 3 stycznia 1918 o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Na wniosek prezydenta ministrów Rada Regencyjna mogła spośród członków rządu mianować wiceprezydenta ministrów. Zastępca prezydenta ministrów miał w założeniu zastępować szefa gabinetu we wszystkich czynnościach w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji. Rada nigdy nie obsadziła tego stanowiska, ale sama funkcja była wykonywana przez jednego z ministrów[3].

Konstytucja marcowa II RP z 17 marca 1921 przewidywała, że Prezes Rady Ministrów w razie potrzeby powierza swoje zastępstwo jednemu z ministrów[4].

Urząd zastępcy Prezesa Rady Ministrów istniał również w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie od 30 września 1939[5]. Osobnym urzędem było stanowisko określane w ustawie jako Wicepremier[6]. Mianem tym określano delegata rządu na uchodźstwie, będącego jednocześnie przewodniczącym Krajowej Rady Ministrów – tymczasowego rządu działającego na terytorium okupowanej przez Niemcy Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej[7][6]. Urząd ten był sprawowany tylko przez Jana Stanisława Jankowskiego[7].

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 określała możliwość powołania Wiceprezesa Rady Ministrów[8], jednak w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej urząd ten istniał od 21 lipca 1944. Po raz pierwszy mianowano wtedy więcej, niż jednego zastępcę polskiego Prezesa Rady Ministrów[9]. Wszyscy zastępcy premiera w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nosili tytuł Wiceprezesa Rady Ministrów, z wyjątkiem Hilarego Minca od 18 marca 1954 do 10 października 1956 i Zenona Nowaka od 18 marca 1954 do 24 października 1956. Obaj pełnili wówczas urząd określany jako Pierwszy zastępca Prezesa Rady Ministrów[10].

Lista wiceprezesów Rady Ministrów[edytuj | edytuj kod]

Lista została ułożona według daty objęcia urzędu.

Jako inne funkcje w rządzie zostały wymienione tylko te sprawowane w czasie pełnienia urzędu wicepremiera.

Okupowane Królestwo Polskie[edytuj | edytuj kod]

Zakres kompetencji rządu Rady Regencyjnej określił dekret z 3 stycznia 1918 o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. Na wniosek prezydenta ministrów Rada Regencyjna mogła spośród członków rządu mianować wiceprezydenta ministrów. Zastępca prezydenta ministrów miał w założeniu zastępować szefa gabinetu we wszystkich czynnościach w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji. Rada nigdy nie obsadziła tego stanowiska, ale sama funkcja była wykonywana przez jednego z ministrów[3].

Pełniący obowiązki zastępcy prezydenta ministrów
Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
Józef Mikułowski-Pomorski
(1868–1935)
1917-12-27 27 grudnia 1917(dts)
[11]
1918-02-27 27 lutego 1918(dts)
[12][13]
62 dni Jan Kucharzewski
Stanisław Dzierzbicki
(1854–1919)
1918-07-27 27 lipca 1918(dts)
[14]
1918-09-30 30 września 1918(dts)
[15]
65 dni Liga Państwowości Polskiej[16] Jan Kanty Steczkowski
Bohdan Broniewski
(1855–1922)
1918-09-30 30 września 1918(dts)
[15]
1918-10-23 23 października 1918(dts)
[17]
23 dni Jan Kanty Steczkowski;
Bohdan Broniewski (p.o.)

II Rzeczpospolita[18][edytuj | edytuj kod]

Wiceprezesi Rady Ministrów
Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
Ignacy Daszyński
(1866–1936)
1920-07-24 24 lipca 1920(dts)
[19]
1921-01-04 4 stycznia 1921(dts)
[20]
164 dni Polska Partia Socjalistyczna[20] Wincenty Witos (I)
Stanisław Głąbiński
(1862–1941)
1923-05-28 28 maja 1923(dts)
[21][22]
1923-09-14 14 września 1923(dts)
[21][22]
109 dni Związek Ludowo-Narodowy[23] Wincenty Witos (II)
Wojciech Korfanty
(1873–1939)
1923-10-27 27 października 1923(dts)
[24]
1923-12-14 14 grudnia 1923(dts)
[24]
48 dni Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy[25] Wincenty Witos (II)
Stanisław Thugutt
(1873–1941)
1924-11-17 17 listopada 1924(dts)
[26]
1925-05-28 28 maja 1925(dts)
[27]
192 dni Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”[28] Władysław Grabski (II)
Kazimierz Bartel
(1882–1941)
1926-10-02 2 października 1926(dts)
[29]
1928-06-27 27 czerwca 1928(dts)
[30]
634 dni Partia Pracy[32] Józef Piłsudski (I)
Józef Beck
(1894–1944)
1930-08-25 25 sierpnia 1930(dts)
[33]
1930-12-04 4 grudnia 1930(dts)
[33]
101 dni Walery Sławek (I);
Józef Piłsudski (II)
Bronisław Pieracki
(1895–1934)
1930-12-04 4 grudnia 1930(dts)[34][35] 1931-06-22 22 czerwca 1931(dts)
[36]
200 dni Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem[36] Walery Sławek (II);
Aleksander Prystor
Władysław Marian Zawadzki 1932-03-20 20 marca 1932(dts)
[37]
1932-09-06 6 września 1932(dts)
[38]
170 dni Aleksandr Prystor
Eugeniusz Kwiatkowski
(1888–1974)
1935-10-14 14 października 1935(dts)
[39]
1939-09-30 30 września 1939(dts)
[40]
1447 dni Obóz Zjednoczenia Narodowego[41] (od 1937[42]) Marian Zyndram-Kościałkowski;
Felicjan Sławoj Składkowski

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie[edytuj | edytuj kod]

Zastępcy prezesa Rady Ministrów na uchodźstwie
Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
Stanisław Stroński
(1882–1955)
1939-09-30 30 września 1939(dts)
[5]
grudzień 1939
[43][44]
62–92 dni Stronnictwo Narodowe[46] Władysław Sikorski (II)
Stanisław Kot
(1882–1955)
1939-12-07 7 grudnia 1939(dts)
[47]
wrzesień 1940
[48]
269–298 dni Stronnictwo Ludowe[49] Władysław Sikorski (II i III)
Stanisław Mikołajczyk
(1901–1966)
1941-09-03 3 września 1941(dts)
[50]
1943-07-14 14 lipca 1943(dts)
[50]
679 dni Stronnictwo Ludowe[51] Władysław Sikorski (III)
Jan Kwapiński
(1885–1964)
1943-07-14 14 lipca 1943(dts)
[52]
1944-11-24 24 listopada 1944(dts)
[53]
499 dni Polska Partia Socjalistyczna[54] Stanisław Mikołajczyk
Jan Stanisław Jankowski
(1882–1953)
1944-04-26 26 kwietnia 1944(dts)
[7]
1945-03-28 28 marca 1945(dts)
(data aresztowania przez NKWD)
[55]
336 dni Stronnictwo Pracy[56] Stanisław Mikołajczyk;
Tomasz Arciszewski
Jerzy Gawenda
(1917–2000)
1972-07-18 18 lipca 1972(dts)
[57]
1976
[58]
1262–1627 dni Alfred Urbański (I i II)
Stanisław Borczyk
(1907–1997)
1978-07-12 12 lipca 1978(dts)
[60]
1979-04-09 9 kwietnia 1979(dts)
[61]
271 dni Polska Partia Socjalistyczna Kazimierz Sabbat (II)

Polska Rzeczpospolita Ludowa[edytuj | edytuj kod]

Wszyscy wicepremierzy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pełnili również funkcję wiceprzewodniczącego PKWN, z wyjątkiem Hilarego Minca od 18 marca 1954 do 10 października 1956 i Zenona Nowaka od 18 marca 1954 do 24 października 1956. Obaj pełnili wówczas urząd pierwszego zastępcy Prezesa Rady Ministrów[10].

Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
Wanda Wasilewska
(1905–1964)
1944-07-21 21 lipca 1944(dts)
[9]
1944-12-31 31 grudnia 1944(dts)
[9]
163 dni Polska Partia Robotnicza[9] Edward Osóbka-Morawski
(PKWN)
Andrzej Witos
(1878–1973)
1944-07-21 21 lipca 1944(dts)
[9]
1944-10-09 9 października 1944(dts)
[9]
80 dni Stronnictwo Ludowe (1944–1949)[9] Edward Osóbka-Morawski
(PKWN)
Stanisław Janusz
(1890–1970)
1944-10-09 9 października 1944(dts)
[9]
1945-06-28 28 czerwca 1945(dts)
[9]
262 dni Stronnictwo Ludowe (1944–1949)[9] Edward Osóbka-Morawski
(Rząd Tymczasowy)
Władysław Gomułka
(1905–1982)
1944-12-31 31 grudnia 1944(dts)
[9]
1949-01-20 20 stycznia 1949(dts)
[9]
1481 dni Polska Partia Robotnicza (do 14 XII 1948[64]),
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (od 15 XII 1948[65])[9]
Edward Osóbka-Morawski
(Rząd Tymczasowy, TRJN);
Józef Cyrankiewicz (I)
Stanisław Mikołajczyk
(1901–1966)
1945-06-28 28 czerwca 1945(dts)
[9]
1947-02-05 5 lutego 1947(dts)
[9]
587 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[9] Edward Osóbka-Morawski
(TRJN)
Antoni Korzycki
(1904–1990)
1947-02-06 6 lutego 1947(dts)
[9]
1952-11-20 20 listopada 1952(dts)
[9]
2114 dni Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1949[66]),
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (od 27 XI 1949[67])[9]
Józef Cyrankiewicz (I)
Aleksander Zawadzki
(1899–1964)
1949-01-20 20 stycznia 1949(dts)
[9]
1949-06-10 10 czerwca 1949(dts)
[9]
141 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I)
Hilary Minc
(1905–1974)
1949-04-20 20 kwietnia 1949(dts)
[9]
1956-10-10 10 października 1956(dts)
[10]
2730 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9][10] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Aleksander Zawadzki
(1899–1964)
1950-04-28 28 kwietnia 1950(dts)
[9]
1952-11-20 20 listopada 1952(dts)
[9]
937 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I)
Hilary Chełchowski
(1908–1983)
1950-06-10 10 czerwca 1950(dts)
[9]
1952-11-20 20 listopada 1952(dts)
[9]
894 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I)
Stefan Jędrychowski
(1910–1966)
1951-12-12 12 grudnia 1951(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1778 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Tadeusz Gede
(1911–1982)
1952-06-30 30 czerwca 1952(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1577 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Józef Cyrankiewicz
(1911–1989)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
482 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Bolesław Bierut
Władysław Dworakowski
(1908–1976)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
482 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Bolesław Bierut
Piotr Jaroszewicz
(1909–1992)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
6606 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (I);
Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie, II, III, IV, V)
Zenon Nowak
(1905–1980)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[10]
1433 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9][10] Bolesław Bierut;
Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Konstanty Rokossowski
(1896–1968)
1952-11-21 21 listopada 1952(dts)
[9]
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
482 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Bolesław Bierut
Jakub Berman
(1901–1984)
1954-03-18 18 marca 1954(dts)
[9]
1956-05-04 4 maja 1956(dts)
[9]
778 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Stanisław Łapot
(1914–1972)
1954-05-14 14 maja 1954(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
894 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Franciszek Jóźwiak
(1895–1966)
1955-04-16 16 kwietnia 1955(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
557 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Eugeniusz Stawiński
(1905–1989)
1956-05-04 4 maja 1956(dts)
[9]
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
173 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
Stefan Ignar
(1908–1992)
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1969-06-27 27 czerwca 1969(dts)
[9]
4629 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
;
Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
Zenon Nowak
(1905–1980)
1956-10-24 24 października 1956(dts)
[9]
1968-12-22 22 grudnia 1968(dts)
[9]
4442 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz
(po Bolesławie Bierucie)
;
Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
Eugeniusz Szyr
(1915–2000)
1959-10-27 27 października 1959(dts)
[9]
1972-03-28 28 marca 1972(dts)
[9]
4536 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (II, III, IV, V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Julian Tokarski
(1903–1977)
1959-10-27 27 października 1959(dts)
[9]
1965-12-14 14 grudnia 1965(dts)
[9]
2240 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (II, III, IV)
Franciszek Waniołka
(1912–1971)
1962-07-28 28 lipca 1962(dts)
[9]
1968-12-22 22 grudnia 1968(dts)
[9]
2339 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (III, IV)
Stanisław Majewski
(1915–1985)
1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)
[9]
1971-02-13 13 lutego 1971(dts)
[9]
595 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Marian Olewiński
(1912–1982)
1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)
[9]
1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)
[9]
367 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V)
Zdzisław Tomal
(1921–1984)
1969-06-28 28 czerwca 1969(dts)
[9]
1976-03-25 25 marca 1976(dts)
[9]
2462 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I)
Józef Kulesza
(1919–1985)
1970-03-06 6 marca 1970(dts)
[9]
1971-02-03 3 lutego 1971(dts)
[9]
334 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Mieczysław Jagielski
(1924–1997)
1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)
[9]
1981-07-31 31 lipca 1981(dts)
[9]
4049 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V);
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch;
Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław Kociołek
(1933–2015)
1970-06-30 30 czerwca 1970(dts)
[9]
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
176 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Cyrankiewicz (V)
Franciszek Kaim
(1919–1996)
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
1979-02-08 8 lutego 1979(dts)
[9]
2969 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[9]
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Jan Mitręga
(1917–2007)
1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
[9]
1975-02-21 21 lutego 1975(dts)
[9]
1521 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[9]
Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu);
Piotr Jaroszewicz (I)
Wincenty Kraśko
(1916–1976)
1971-02-13 13 lutego 1971(dts)
[9]
1972-03-28 28 marca 1972(dts)
[9]
409 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz;
(po Józefie Cyrankiewiczu)
Kazimierz Olszewski
(1917–2014)
1972-03-29 29 marca 1972(dts)
[9]
1977-12-17 17 grudnia 1977(dts)
[9]
2089 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Józef Tejchma
(1927–2021)
1972-03-29 29 marca 1972(dts)
[9]
1979-02-08 8 lutego 1979(dts)
[9]
2507 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Franciszek Szlachcic
(1920–1990)
1974-05-29 29 maja 1974(dts)
[9]
1976-03-25 25 marca 1976(dts)
[9]
666 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I)
Alojzy Karkoszka
(1929–2001)
1975-05-28 28 maja 1975(dts)
[9]
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
554 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II)
Tadeusz Pyka
(1930–2009)
1975-10-23 23 października 1975(dts)
[9]
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1767 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Tadeusz Wrzaszczyk
(1932–2002)
1975-10-23 23 października 1975(dts)
[9]
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1767 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (I);
Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Longin Cegielski
(1920–1987)
1976-03-27 27 marca 1976(dts)
[9]
1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)
[9]
1467 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Józef Kępa
(1929–1998)
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
1979-02-08 8 lutego 1979(dts)
[9]
798 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (II)
Kazimierz Secomski
(1910–2002)
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
1980-04-02 2 kwietnia 1980(dts)
[9]
1217 dni Piotr Jaroszewicz (II);
Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu)
Jan Szydlak
(1925–1997)
1976-12-02 2 grudnia 1976(dts)
[9]
1980-02-18 18 lutego 1980(dts)
[9]
1173 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Piotr Jaroszewicz (II); Edward Babiuch;
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch
Kazimierz Barcikowski
(1927–2007)
1980-02-18 18 lutego 1980(dts)
[9]
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[9]
233 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Edward Babiuch
(po Piotrze Jaroszewiczu);
Edward Babiuch;
Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
Roman Malinowski
(1935–2021)
1980-04-03 3 kwietnia 1980(dts)
[9]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[9]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
2049 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[9] Edward Babiuch;
Józef Pińkowski;
Józef Pińkowski (p.o.);
Wojciech Jaruzelski
Józef Pińkowski
(1929–2000)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1980-09-05 5 września 1980(dts)
[9]
12 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.)
Tadeusz Grabski
(1929–1998)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[9]
45 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
Henryk Kisiel
(1921–2000)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1981-06-12 12 czerwca 1981(dts)
[9]
292 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski
Aleksander Kopeć
(1932–2015)
1980-08-24 24 sierpnia 1980(dts)
[9]
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[9]
172 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[9] Józef Pińkowski (p.o.);
Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław Kowalczyk
(1924–1998)
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[84]
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[84]
127 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Stanisław Mach
(ur. 1938)
1980-10-08 8 października 1980(dts)
[84]
1981-10-31 31 października 1981(dts)
[84]
388 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Jerzy Ozdowski
(1925–1994)
1980-11-21 21 listopada 1980(dts)
[84]
1982-07-21 21 lipca 1982(dts)
[84]
607 dni Polski Związek Katolicko-Społeczny[84] Józef Pińkowski;
Wojciech Jaruzelski
Andrzej Jedynak
(ur. 1932)
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[84]
1982-10-09 9 października 1982(dts)
[84]
604 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Wojciech Jaruzelski
Mieczysław Rakowski
(1926–2008)
1981-02-12 12 lutego 1981(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1734 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Madej
(ur. 1932)
1981-04-12 12 kwietnia 1981(dts)
[84]
1983-11-22 22 listopada 1983(dts)
[84]
954 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Wojciech Jaruzelski
Janusz Obodowski
(1930–2011)
1981-07-31 31 lipca 1981(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1565 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Wojciech Jaruzelski
Edward Kowalczyk
(1924–2000)
1981-10-31 31 października 1981(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1473 dni Stronnictwo Demokratyczne[84] Wojciech Jaruzelski
Zenon Komender
(1923–1993)
1982-07-21 21 lipca 1982(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
1210 dni Bezpartyjny członek Stowarzyszenia „Pax”[84] Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Szałajda
(1934-2024)
1982-10-09 9 października 1982(dts)
[84]
1988-09-19 19 września 1988(dts)
(odwołanie)
[84]
1988-10-14 14 października 1988(dts)
(koniec urzędowania)
[86][87]
2197 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[84]
Wojciech Jaruzelski,
Zbigniew Messner
Manfred Gorywoda
(ur. 1942)
1983-11-22 22 listopada 1983(dts)
[84]
1987-10-24 24 października 1987(dts)
[84]
1432 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
[84]
Wojciech Jaruzelski,
Zbigniew Messner
Zbigniew Messner
(1929–2014)
1983-11-22 22 listopada 1983(dts)
[84]
1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
(odwołanie)
[84]
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
(koniec urzędowania)
[81][82]
721 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Wojciech Jaruzelski
Zbigniew Gertych
(1922–2008)
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
[84]
1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)
[84]
520 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Zbigniew Messner
Władysław Gwiazda
(1935–1998)
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
[84]
1987-10-24 24 października 1987(dts)
[84]
711 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Zbigniew Messner
Józef Kozioł
(1939–2023)
1985-11-12 12 listopada 1985(dts)
[84]
1988-09-19 19 września 1988(dts)
(odwołanie)
[84]
1988-10-14 14 października 1988(dts)
(koniec urzędowania)
[86][87]
1067 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[84] Zbigniew Messner
Zdzisław Sadowski
(1925–2018)
1987-04-16 16 kwietnia 1987(dts)
[84]
1988-09-19 19 września 1988(dts)
(odwołanie)
[84]
1988-10-14 14 października 1988(dts)
(koniec urzędowania)
[86][87]
547 dni Zbigniew Messner
Kazimierz Olesiak
(ur. 1937)
1988-10-14 14 października 1988(dts)
[84]
1989-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1989(dts)
[84]
291 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe[84] Mieczysław Rakowski
Janusz Patorski
(ur. 1946)
1988-10-14 14 października 1988(dts)
[84]
1989-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1989(dts)
[84]
291 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Mieczysław Rakowski
Ireneusz Sekuła
(1943–2000)
1988-10-14 14 października 1988(dts)
[84]
1989-08-01T00:00:00.001 1 sierpnia 1989(dts)
[84]
291 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza[84] Mieczysław Rakowski
Czesław Janicki
(1926–2012)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1989[90])
Polskie Stronnictwo Ludowe (po 26 XI 1989[90])
[84]
Tadeusz Mazowiecki
Czesław Kiszczak
(1925–2015)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (do 29 I 1990[92])[84], później bezpartyjny
(związany z SdRP)[93]
Jan Janowski
(1928–1998)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-12-14 14 grudnia 1990(dts)
[84]
458 dni Stronnictwo Demokratyczne[84]
Leszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1991-12-23 23 grudnia 1991(dts)
[96]
832 dni bezpartyjny (związany z Solidarnością)[84] Tadeusz Mazowiecki;
Jan Krzysztof Bielecki

III Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Zdjęcie Imię

(Data urodzenia i śmierci)

Objęcie
urzędu
Złożenie
urzędu
Długość
urzędowania
Inne funkcje w rządzie Partia Premier (rząd)
Czesław Janicki
(1926–2012)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dni Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (do 26 XI 1989[90](rozwiązanie partii))
Polskie Stronnictwo Ludowe (po 26 XI 1989[90])
[84]
Tadeusz Mazowiecki
Czesław Kiszczak
(1925–2015)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-07-06 6 lipca 1990(dts)
[84]
297 dni Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (do 29 I 1990[92](rozwiązanie partii))[84], później bezpartyjny
(związany z SdRP)[93]
Jan Janowski
(1928–1998)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1990-12-14 14 grudnia 1990(dts)
[84]
458 dni Stronnictwo Demokratyczne[84]
Leszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1989-09-12 12 września 1989(dts)
[84]
1991-12-23 23 grudnia 1991(dts)
[96]
832 dni bezpartyjny (związany z Solidarnością)[84] Tadeusz Mazowiecki;
Jan Krzysztof Bielecki
vacat 1991-12-23 23 grudnia 1991(dts) 1992-07-11 11 lipca 1992(dts) 201 dni większość ministrów, w tym premier należało do Porozumienia Centrum Jan Olszewski
Henryk Goryszewski
(ur. 1941)
1992-07-11 11 lipca 1992(dts)
[98]
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[98]
472 dni Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe[98] Hanna Suchocka
Paweł Łączkowski
(ur. 1942)
1992-07-11 11 lipca 1992(dts)
[99]
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[100]
472 dni Partia Chrześcijańskich Demokratów[100]
Marek Borowski
(ur. 1946)
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[101]
1994-02-08 8 lutego 1994(dts)
[102]
105 dni Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej[103]
(koalicja Sojusz Lewicy Demokratycznej)[104]
Waldemar Pawlak
Włodzimierz Cimoszewicz
(ur. 1950)
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[101]
1995-03-06 6 marca 1995(dts)
[105]
496 dni bezpartyjny, związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej[106]
(partia SdRP, koalicja SLD)[104]
Aleksander Łuczak
(1943–2023)
1993-10-26 26 października 1993(dts)
[101]
1996-02-07 7 lutego 1996(dts)
[107]
834 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[109] Waldemar Pawlak,
Józef Oleksy
Grzegorz Kołodko
(ur. 1949)
1994-04-28 28 kwietnia 1994(dts)
[110]
1997-02-04 4 lutego 1997(dts)
[111]
1013 dni bezpartyjny, związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej[112]
(partia SdRP, koalicja SLD)[104]
Waldemar Pawlak,
Józef Oleksy,
Włodzimierz Cimoszewicz
Roman Jagieliński
(ur. 1947)
1995-03-07 7 marca 1995(dts)
[108]
1997-04-10 10 kwietnia 1997(dts)
[113]
765 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[114] Józef Oleksy,
Włodzimierz Cimoszewicz
Mirosław Pietrewicz
(1941–2022)
1996-02-07 7 lutego 1996(dts)
[107]
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[115]
997 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[118] Włodzimierz Cimoszewicz
Marek Belka
(ur. 1952)
1997-02-04 4 lutego 1997(dts)
[111]
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[119]
269 dni bezpartyjny, związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej[120],
(partia SdRP, koalicja SLD)[104]
Jarosław Kalinowski
(ur. 1962)
1997-04-25 25 kwietnia 1997(dts)
[121]
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[122]
189 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[122]
Leszek Balcerowicz
(ur. 1947)
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[123]
2000-06-08 8 czerwca 2000(dts)
[124]
951 dni Unia Wolności[125] Jerzy Buzek
Janusz Tomaszewski
(ur. 1956)
1997-10-31 31 października 1997(dts)
[123]
2000-09-03 3 września 2000(dts)
[126]
1038 dni Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność
Longin Komołowski
(1948–2016)
1999-10-19 19 października 1999(dts)
[127]
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[128]
731 dni Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność
Janusz Steinhoff
(ur. 1946)
2000-06-12 12 czerwca 2000(dts)
[129]
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[130]
494 dni Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów
Marek Belka
(ur. 1952)
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[131]
2002-07-06 6 lipca 2002(dts)
[132]
260 dni Sojusz Lewicy Demokratycznej[120] Leszek Miller
Jarosław Kalinowski
(ur. 1962)
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[131]
2003-03-03 3 marca 2003(dts)
[133]
500 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[134]
Marek Pol
(ur. 1953)
2001-10-19 19 października 2001(dts)
[131]
2 maja 2004
[135]
926 dni Unia Pracy[135]
Grzegorz Kołodko
(ur. 1949)
2002-07-06 6 lipca 2002(dts)
[132]
2003-06-16 16 czerwca 2003(dts)
[136]
345 dni bezpartyjny, związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej[112]
Jerzy Hausner
(ur. 1949)
2003-06-16 16 czerwca 2003(dts)
[137]
2005-03-31 31 marca 2005(dts)
[138]
654 dni Sojusz Lewicy Demokratycznej (do 7 lutego 2005)[139] Leszek Miller,
Marek Belka
(I, II)
Józef Oleksy
(1946–2015)
2004-01-21 21 stycznia 2004(dts)
[140]
2004-04-21 21 kwietnia 2004(dts)
[141]
91 dni Sojusz Lewicy Demokratycznej[142] Leszek Miller
Izabela Jaruga-Nowacka
(1950–2010)
2004-05-02 2 maja 2004(dts)
[143]
2005-10-31 31 października 2005(dts)
[144]
547 dni Unia Pracy (od IV 2005)[146],
Unia Lewicy (od 7 V 2005)[147]
Marek Belka
(I, II)
Ludwik Dorn
(1954–2022)
2005-11-21 21 listopada 2005(dts)
[148]
2007-04-27 27 kwietnia 2007(dts)
[149]
522 dni Prawo i Sprawiedliwość[151] Kazimierz Marcinkiewicz,
Jarosław Kaczyński
Zyta Gilowska
(1949–2016)
2006-01-07 7 stycznia 2006(dts)
[152]
2006-06-24 24 czerwca 2006(dts)
[153]
168 dni bezpartyjna, związana z Prawem i Sprawiedliwością[154] Kazimierz Marcinkiewicz
Andrzej Lepper
(1954–2011)
2006-05-05 5 maja 2006(dts)
[155]
2006-09-22 22 września 2006(dts)
[156]
140 dni Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej[157] Kazimierz Marcinkiewicz
Roman Giertych
(ur. 1971)
2006-05-05 5 maja 2006(dts)
[155]
2007-08-13 13 sierpnia 2007(dts)
[158]
465 dni Liga Polskich Rodzin[159] Kazimierz Marcinkiewicz,
Jarosław Kaczyński
Zyta Gilowska
(1949–2016)
2006-09-22 22 września 2006(dts)
[160]
2007-09-07 7 września 2007(dts)
[161]
350 dni bezpartyjna, związana z Prawem i Sprawiedliwością[154] Jarosław Kaczyński
Andrzej Lepper
(1954–2011)
2006-10-16 16 października 2006(dts)
[162]
2007-07-09 9 lipca 2007(dts)
[163]
266 dni Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej[157]
Przemysław Gosiewski
(1964–2010)
2007-05-08 8 maja 2007(dts)
[164]
2007-09-07 7 września 2007(dts)
[161]
122 dni Prawo i Sprawiedliwość[166]
Zyta Gilowska
(1949–2016)
2007-09-10 10 września 2007(dts)
[167]
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[168]
67 dni bezpartyjna, związana z Prawem i Sprawiedliwością[154]
Przemysław Gosiewski
(1964–2010)
2007-09-11 11 września 2007(dts)
[169]
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[170]
66 dni Prawo i Sprawiedliwość[166]
Grzegorz Schetyna
(ur. 1963)
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[171]
2009-10-13 13 października 2009(dts)
[172]
697 dni Platforma Obywatelska[173] Donald Tusk (I)
Waldemar Pawlak
(ur. 1959)
2007-11-16 16 listopada 2007(dts)
[171]
2012-11-27 27 listopada 2012(dts)
[174]
1838 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[175] Donald Tusk
(I, II)
Janusz Piechociński
(ur. 1960)
2012-12-06 6 grudnia 2012(dts)
[176]
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[177]
1075 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[177] Donald Tusk (II),
Ewa Kopacz
Jacek Rostowski
(ur. 1951)
2013-02-25 25 lutego 2013(dts)
[178]
2013-11-27 27 listopada 2013(dts)
[179]
275 dni Platforma Obywatelska[181] Donald Tusk (II)
Elżbieta Bieńkowska
(ur. 1964)
2013-11-27 27 listopada 2013(dts)
[182]
2014-09-22 22 września 2014(dts)
[183]
299 dni bezpartyjna, związana z Platformą Obywatelską[184]
Tomasz Siemoniak
(ur. 1967)
2014-09-22 22 września 2014(dts)
[185]
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[186]
420 dni Platforma Obywatelska[187] Donald Tusk (II),
Ewa Kopacz
Mateusz Morawiecki
(ur. 1968)
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[188]
2017-12-11 11 grudnia 2017(dts)
[189]
756 dni Prawo i Sprawiedliwość[192] Beata Szydło
Jarosław Gowin
(ur. 1961)
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[188]
2020-04-08 8 kwietnia 2020(dts)
[193]
1605 dni Porozumienie Jarosława Gowina[194] Beata Szydło,
Mateusz Morawiecki (I, II)
Piotr Gliński
(ur. 1954)
2015-11-16 16 listopada 2015(dts)
[188]
2023-06-20 20 czerwca 2023(dts)[195] 2773 dni Prawo i Sprawiedliwość[197]
Beata Szydło
(ur. 1963)
2017-12-11 11 grudnia 2017(dts)
[198]
2019-06-03 3 czerwca 2019(dts)
[199]
539 dni Prawo i Sprawiedliwość[200] Mateusz Morawiecki (I)
Jacek Sasin
(ur. 1969)
2019-06-04 4 czerwca 2019(dts)
[201]
2023-06-20 20 czerwca 2023(dts)[195] 1477 dni Prawo i Sprawiedliwość[203] Mateusz Morawiecki (I, II)
Jadwiga Emilewicz
(ur. 1974)
2020-04-09 9 kwietnia 2020(dts)
[204]
2020-10-06 6 października 2020(dts)
[205]
180 dni Porozumienie Jarosława Gowina[206] Mateusz Morawiecki (II)
Jarosław Gowin
(ur. 1961)
2020-10-06 6 października 2020(dts)
[207]
2021-08-11 11 sierpnia 2021(dts)
[208]
309 dni Porozumienie Jarosława Gowina[194]
Jarosław Kaczyński
(ur. 1949)
2020-10-06 6 października 2020(dts)
[207]
2022-06-19 19 czerwca 2022(dts)[209] 621 dni Prawo i Sprawiedliwość[210]
Henryk Kowalczyk
(ur. 1956)
2021-10-26 26 października 2021(dts)
[211]
2023-06-20 20 czerwca 2023(dts)[195] 602 dni Prawo i Sprawiedliwość[212]
Mariusz Błaszczak
(ur. 1969)
2022-06-22 22 czerwca 2022(dts)[213] 2023-06-20 20 czerwca 2023(dts)[195] 363 dni Prawo i Sprawiedliwość[214]
Jarosław Kaczyński
(ur. 1949)
2023-06-21 21 czerwca 2023(dts)[215] 2023-11-27 27 listopada 2023(dts) 159 dni Prawo i Sprawiedliwość[210]
vacat 2023-11-27 27 listopada 2023(dts) 2023-12-13 13 grudnia 2023(dts) 16 dni większość ministrów, w tym premier należało do Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki (III)
Władysław Kosiniak-Kamysz
(ur. 1981)
2023-12-13 13 grudnia 2023(dts)[216] nadal 165 dni Polskie Stronnictwo Ludowe[216] Donald Tusk (III)
Krzysztof Gawkowski
(ur. 1980)
2023-12-13 13 grudnia 2023(dts)[216] nadal 165 dni Nowa Lewica[216]

Statystyki[edytuj | edytuj kod]

Józef Pińkowski pełnił ten urząd najkrócej w PRL i w całej historii Polski – 12 dni. Piotr Jaroszewicz był wicepremierem przez 6607 dni, czyli najdłużej w PRL i w całej historii Polski.

W III Rzeczypospolitej najkrócej sprawującym swój urząd wicepremierem był Józef Oleksy – 91 dni – a najdłużej Piotr Gliński – 2773 dni.

Zyta Gilowska jest jedyną osobą, która trzykrotnie obejmowała ten urząd, nie pełniąc do czasu powołania obowiązków wicepremiera.

Jarosław Kaczyński jest najstarszą osobą, która sprawowała ten urząd w całej historii Polski. W dniu pierwszego i drugiego objęcia urzędu miał odpowiednio 71 i 74 lata.

Sytuacje w której ten urząd nie był obsadzony miała miejsce po zaprzysiężeniu Trzeciego Rządu Mateusza Morawieckiego do jego końca oraz po zaprzysiężeniu Rządu Jana Olszewskiego do jego końca.

Żyjący byli wiceprezesi Rady Ministrów[edytuj | edytuj kod]

 1. Zbigniew Madej (ur. 1932)
 2. Andrzej Jedynak (ur. 1932)
 3. Kazimierz Olesiak (ur. 1937)
 4. Stanisław Mach (ur. 1938)
 5. Henryk Goryszewski (ur. 1941)
 6. Paweł Łączkowski (ur. 1942)
 7. Manfred Gorywoda (ur. 1942)
 8. Marek Borowski (ur. 1946), senator XI kadencji z ramienia KO (PO)
 9. Janusz Patorski (ur. 1946)
 10. Janusz Steinhoff (ur. 1946)
 11. Roman Jagieliński (ur. 1947)
 12. Leszek Balcerowicz (ur. 1947), przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju
 13. Jarosław Kaczyński (ur. 1949), prezes PiS oraz poseł na Sejm X kadencji
 14. Grzegorz Kołodko (ur. 1949)
 15. Jerzy Hausner (ur. 1949)
 16. Włodzimierz Cimoszewicz (ur. 1950), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy dla Europy
 17. Jan Vincent-Rostowski (ur. 1951)
 18. Marek Belka (ur. 1952), poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z ramienia Lewicy dla Europy
 19. Marek Pol (ur. 1953)
 20. Piotr Gliński (ur. 1954), poseł na Sejm X kadencji z ramienia PiS
 21. Henryk Kowalczyk (ur. 1956), poseł na Sejm X kadencji z ramienia PiS
 22. Janusz Tomaszewski (ur. 1956)
 23. Waldemar Pawlak (ur. 1959), przewodniczący Rady Naczelnej PSL, senator XI kadencji oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
 24. Janusz Piechociński (ur. 1960)
 25. Jarosław Gowin (ur. 1961)
 26. Jarosław Kalinowski (ur. 1962), członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 27. Grzegorz Schetyna (ur. 1963), senator XI kadencji z ramienia KO (PO)
 28. Beata Szydło (ur. 1963), wiceprezes PiS oraz poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 29. Elżbieta Bieńkowska (ur. 1964)
 30. Tomasz Siemoniak (ur. 1967), minister-członek Rady Ministrów w trzecim rządzie Donalda Tuska, wiceprzewodniczący PO oraz poseł na Sejm X kadencji
 31. Mateusz Morawiecki (ur. 1968), wiceprezes PiS oraz poseł na Sejm X kadencji
 32. Mariusz Błaszczak (ur. 1969), poseł na Sejm X kadencji z ramienia PiS
 33. Jacek Sasin (ur. 1969), poseł na Sejm X kadencji z ramienia PiS
 34. Roman Giertych (ur. 1971), poseł na Sejm X kadencji z ramienia KO
 35. Jadwiga Emilewicz (ur. 1974)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Rozdz. VII, Art. 147. [online] [dostęp 2021-03-09] (pol.).
 2. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188).
 3. a b Jacek Goclon, Zakres kompetencji Rady Ministrów, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 151 (pol.).
 4. Konstytucja marcowa, Rozdz. III, Art. 62 [online].
 5. a b M.P. z 1939 r. Nr 218, poz. 3.
 6. a b c Dz.U. z 1944 r. Nr 1, poz. 2.
 7. a b c Grzegorz Ostasz, Krakowska Okre̦gowa Delegatura Rza̦du na Kraj, 1941–1945, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, 1996, s. 41, ISBN 978-83-86705-58-0 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 8. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rozdz. 4, Art. 39 [online] (pol.).
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et Wiceprzewodniczący PKWN. Wiceprezesi Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 175, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 10. a b c d e f Pierwsi zastępcy Prezesa Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 174, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28].
 11. a b Jacek Goclon, Rząd Jana Kucharzewskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 156 (pol.).
 12. Jacek Goclon, Rząd Jana Kucharzewskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 156, 157, Cytat: Dopiero 9 stycznia 1918 roku Józef Mikułowski-Pomorski jako wiceprezydent ministrów przesłał do zatwierdzenia Radzie Regencyjnej uchwałę Komisji Przejściowej TRS z 13 grudnia 1917 roku w sprawie przekazywania funkcji przez poszczególne departamenty Komisji odpowiednim ministerstwom. (pol.).
 13. Jacek Goclon, Rząd Jana Steczkowskiego, „Gabinety Królestwa Polskiego 1917–1918. Skład, funkcjonowanie i działalność”, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, s. 162, Cytat: Formalne przyjęcie dymisji gabinetu Jana Kucharzewskiego nastąpiło w dniu 27 lutego 1918 roku (pol.).
 14. a b Dział Urzędowy. „Monitor Polski”. 107, 27 Lipca 1918. (pol.). 
 15. a b c Dział Urzędowy. „Monitor Polski”. 163, 1 Października 1918. (pol.). 
 16. D̊zieje najnowsze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 17. Rocznik polityczny i gospodarczy, Państwowe Wyd. Ekonomiczne, 1937, s. 27 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 18. Polish ministries etc. [online], Rulers.org [dostęp 2021-02-28] (ang.).
 19. Rząd Obrony Narodowej – symbol jedności przeciw bolszewikom [online], Polskie Radio, 24 lipca 2020 [dostęp 2021-02-25] (pol.).
 20. a b Rys Biograficzny, [w:] Robert Gębicki, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ignacy Daszyński, Warszawa 2018, s. 13, ISBN 978-83-65681-37-9 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 21. a b c Głąbiński Stanisław, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-02-23].
 22. a b Machteld Venken, Peripheries at the Centre: Borderland Schooling in Interwar Europe, Berghahn Books, 1 marca 2021, s. 215, ISBN 978-1-78920-967-9 [dostęp 2021-02-23] (ang.).
 23. Związek Ludowo-Narodowy Romana Dmowskiego [online], Nowa historia – Mobilna INTERIA.PL, 14 sierpnia 2016 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 24. a b Schyłek kariery, [w:] Aleksandra Goniewicz, Korfantówka – jednodniówka śląska, Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, 20 kwietnia 2009, s. 5 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 25. Chrześcijańska Demokracja [online], Nowa historia – Mobilna INTERIA.PL, 14 sierpnia 2016 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 26. Rekonstrukcja gabinetu dokonana., „Ilustrowana Republika”, 315, 17 listopada 1924, s. 1 (pol.).
 27. Dymisja p. Thugutta została przyjęta, „Robotnik” (147), 29 maja 1925, s. 1 (pol.).
 28. Jak było w praktyce, [w:] Włodzimierz Knap, 30 rządów II Rzeczpospolitej, Dziennik Polski, 27 maja 2014 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 29. Benon Dymek, Niezależna Partia Chłopska, 1924-1927, Ksiażka i Wiedza, 1972, s. 256 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 30. KC PZPR Zakład Historii Partii, Posłowie rewolucyjni w Sejmmie, lata 1920–1935: wybór przemówień, interpelacji i wniosków, Książka i Wiedza, 1961, s. 297 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 31. Z Polski. Zmiany w polskim rządzie., „Katolik Codzienny” (7), 11 stycznia 1927, s. 2 (pol.).
 32. Edward Długajczyk, Sanacja śląska, 1926-1939: zarys dziejów politycznych, Wyd. „Śląsk”, 1983, s. 72, ISBN 978-83-216-0308-7 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 33. a b Józef Beck 2 XI 1932 – 30 IX 1939 [online], Gov.pl, 27 grudnia 2018 [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 34. Nowi Ministrowie, „Przegląd Wieczorny”, 281, 5 grudnia 1930, s. 1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 35. Joanna Kułakowska-Lis, Polska w starej fotografii, Bosz, 2005, s. 185, ISBN 978-83-89747-05-1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 36. a b Artur Jachna, 86. rocznica zabójstwa ministra Pierackiego [online], Patriotyczny Kraków (Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej), 15 maja 2020 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 37. Gospodarka narodowa, Instytut Gospodarki Narodowej, 2005, s. 3 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 38. Gospodarka narodowa, Instytut Gospodarki Narodowej, 2005, s. 4 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 39. a b Jerzy Krasuski, Między wojnami: polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985, s. 144, ISBN 978-83-06-01202-6 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 40. Marian Marek Drozdowski, Jan Krzysztof Wasilewski, Centralny Okręg Przemysłowy 1937 – 1939 – Eugeniusz Kwiatkowski [online], KUL – Biblioteka Uniwersytecka [dostęp 2021-02-23] (pol.).
 41. Tomasz Nałęcz, Eugeniusz Kwiatkowski, [w:] Henryk Samsonowicz, KSAP XX lat, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2010, s. 138, ISBN 978-83-61713-48-7 [dostęp 2021-03-01].
 42. Obóz Zjednoczenia Narodowego, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-03-01].
 43. Wojciech Rojek, Stanisław Stroński [online], iPSB [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 44. Eugeniusz Duraczyński, Rząd Polski na uchodźstwie, 1939-1945: organizacja, personalia, polityka, Książka i Wiedza, 1993, s. 163, ISBN 978-83-05-12615-1 [dostęp 2021-03-02], Cytat: Początkowo najważniejszym urzędem było Prezydium Rady Ministrów, zwłaszcza od czasu, kiedy zaczął tam pracować (w grudniu 1939 r. w randze podsekretarza stanu) minister bez teki Stanisław Kot, którego później zaczęto nazywać wicepremierem. Urząd taki pełnił natomiast oficjalnie Stanisław Stroński od 30 września do grudnia 1939 r., kiedy zrezygnowano z tej funkcji na rzecz innego rozwiązania (pol.).
 45. Krzysztof A. Tochman, Z ziemi obcej do Polski: losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej, na zlec. Obywatelskiego Stowarzyszenia „Ostoja”, 2006, s. 111, ISBN 978-83-915295-9-1 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 46. Olena Zaremba-Blatonowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska-Jordan, „My tu żyjemy jak w obozie warownym”: listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945, Puls, 1992, s. 104, ISBN 978-0-907587-61-3 [dostęp 2021-03-01] (pol.).
 47. Przegląd polonijny, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 1985, s. 82 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 48. Janusz Gmitruk, Informacje na temat Stanisława Kota zebrane przez Brytyjczyków w 1943 r., Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2018, s. 289, Cytat: Od grudnia 1939 r. do września 1940 r. był faktycznym zastępcą premiera (pol.).
 49. Stanisław Kot – historyk w dziejowej zawierusze [online], Polskie Radio [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 50. a b c Przemysław Hauser, Stanisław Żerko, Słownik polityków polskich XX wieku, Wyd. Poznańskie, 1998, s. 220, ISBN 978-83-86138-55-5 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 51. 65. rocznica śmierci gen. Sikorskiego [online], Wirtualna Polska, 2 lipca 2008 [dostęp 2021-02-24] (pol.).
 52. Włodzimierz Bonusiak, Polska podczas II wojny światowej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 239, ISBN 978-83-7338-017-2 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 53. a b Adam Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii, Wyd. Adam Marszałek, 2002, s. 123, ISBN 978-83-7322-235-9 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 54. Kwapiński Jan, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-03-02].
 55. Powstańcze Biogramy – Jan Jankowski [online], Muzeum Powstania Warszawskiego [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 56. Jan Stanisław Jankowski – delegat, który zatwierdził Powstanie [online], Polskie Radio [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 57. a b Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn, 21 lipca 1972.
 58. Marian Kałuski, Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa [online], Kworum, 19 grudnia 2020 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 59. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn, 8 lutego 1974.
 60. Dz.U. 1978 nr 4, poz. 6.
 61. Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie, Londyn, 26 czerwca 1979.
 62. a b Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 63. Ministerstwo Ziem Odzyskanych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-03] (pol.).
 64. Polska Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 245, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 65. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 66. Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 269, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 67. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 272, ISBN 83-01-10386-8 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 68. a b Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 69. Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 197, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 70. Ministerstwo Handlu Zagranicznego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 188, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02].
 71. Ministerstwo Górnictwa Węglowego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 187, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02] (pol.).
 72. Ministerstwo Obrony Narodowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 195, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-02].
 73. Minister Przemysłu Lekkiego, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 202, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-03] (pol.).
 74. Komitet Nauki i Techniki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 216, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 75. a b c d Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 76. Ministerstwo Hutnictwa, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 190, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-04] (pol.).
 77. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 186, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 78. Ministerstwo Żeglugi, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 212, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 79. Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 189, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05].
 80. Ministerstwo Kultury i Sztuki, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 192, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 81. a b c d e f M.P. z 1985 r. nr 32, poz. 214.
 82. a b c d e f M.P. z 1985 r. nr 33, poz. 222.
 83. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 205, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 84. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz Wiceprzewodniczący PKWN. Wiceprezesi Rady Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 176, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-02-28] (pol.).
 85. a b c d Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 177, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 86. a b c M.P. z 1988 r. nr 26, poz. 228.
 87. a b c M.P. z 1988 r. nr 30, poz. 262.
 88. a b c Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 89. a b Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 206, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 90. a b c d Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 282, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 91. a b Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 208, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 92. a b Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 260, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 93. a b Mariusz Jarosiński, Rozwiązanie PZPR [online], Dzieje.pl, 9 marca 2010 [dostęp 2016-09-01] (pol.).
 94. a b Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 215, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 95. a b Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 218, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 96. a b c d Leszek Balcerowicz [online], Business Insider [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 97. a b Ministerstwo Finansów, [w:] Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy, 1944-1991 : władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Wyd. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, s. 184, ISBN 83-01-10386-8, OCLC 28498819 [dostęp 2021-03-05].
 98. a b c Sprawa operacyjnej obserwacji kryptonim „Stażysta” – inwigilacja Andrzeja Czumy od stycznia 1965 r., [w:] Piotr Byszewski, Działania służby bezpieczeństwa wobec organizacji „Ruch”, Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008, s. 37, ISBN 978-83-7629-543-5 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 99. M.P. z 1992 r. nr 23, poz. 168.
 100. a b Andrzej Anusz, ABC Akcji Wyborczej Solidarność: informator o AWS, Oficyna Wydawnicza Fulmen Poland, 1997, s. 53, ISBN 978-83-86445-12-7 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 101. a b c d e M.P. z 1993 r. nr 55, poz. 509.
 102. M.P. z 1994 r. nr 11, poz. 85.
 103. Marek Borowski [online], Gazeta Wyborcza [dostęp 2017-10-12] [zarchiwizowane z adresu 2020-01-21] (pol.).
 104. a b c d Sojusz Lewicy Demokratycznej [online], Wprost (pol.).
 105. Włodzimierz Cimoszewicz [online], Wprost, 21 maja 2019 [dostęp 2021-03-05] (pol.).
 106. Wejście Cimoszewicza [online], Sekcja polska BBC, 28 czerwca 2005 [dostęp 2021-02-25] (pol.).
 107. a b Krystyna Leszczyńska, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–2001: skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Wyd. Adam Marszałek, 2006, s. 82, ISBN 978-83-7441-486-9 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 108. a b c M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 161.
 109. Eliza Olczyk, Łuczak: Każdy po zebraniu jedzie w swoją stronę [online], Rzeczpospolita, 10 lipca 2016 (pol.).
 110. a b M.P. z 1994 r. nr 25, poz. 204.
 111. a b c M.P. z 1997 r. nr 6, poz. 44.
 112. a b Puls Biznesu, Kołodko chce powrotu do idei społecznej gospodarki rynkowej [online], Puls Biznesu, 19 grudnia 2009 (pol.).
 113. M.P. z 1997 r. nr 21, poz. 205.
 114. Kim jest Roman Jagieliński [online], Gazeta Wyborcza, 11 czerwca 2003 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 115. a b MIROSŁAW PIETREWICZ [online], Money.pl [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 116. M.P. z 1996 r. nr 10, poz. 103.
 117. M.P. z 1996 r. nr 60, poz. 558.
 118. Mirosław Pietrewicz ministrem skarbu [online], Rzeczpospolita, 2 października 1996 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 119. Sylwetki kandydatów na ministrów [online], Wirtualna Polska, 10 października 2001 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 120. a b Forsal, Marek Belka - życiorys [online], Forsal, 27 maja 2010.
 121. a b M.P. z 1997 r. nr 26, poz. 244.
 122. a b Anna Materska-Sosnowska, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej – dostosowanie syndykatu władzy do zasad demokracji parlamentarnej, Dom Wydawniczy Elipsa, 2006, ISBN 978-83-7151-469-2 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 123. a b c d e M.P. z 1997 r. nr 81, poz. 787.
 124. M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 360.
 125. Dlaczego Balcerowicz wstąpił do Unii Wolności – Archiwum Rzeczpospolitej [online], Rzeczpospolita, 14 marca 1995 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 126. M.P. z 1999 r. nr 29, poz. 447.
 127. a b M.P. z 1999 r. nr 33, poz. 501.
 128. Leszek Wątróbski, Odsłonięcie obeliska pamięci Longina Komołowskiego. Skwer Wielkich Polaków w Parku „Solidarności” w Policach [online], Express. The Australian-Polish Magazine, 2 stycznia 2018 [dostęp 2021-03-06] (ang.).
 129. M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 362.
 130. Janusz Steinhoff honorowym obywatelem Gliwic [online], Onet.pl, 1 czerwca 2015 [dostęp 2021-03-06] (pol.).
 131. a b c d e M.P. z 2001 r. nr 37, poz. 604.
 132. a b c M.P. z 2002 r. nr 30, poz. 468.
 133. M.P. z 2003 r. nr 12, poz. 169.
 134. Rząd Millera zaczyna [online], Gazeta Wyborcza, 19 października 2001 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 135. a b c Adam Kowalewski, Maciej J. Nowak. Trzecia Rzeczpospolita – urbanistyka w kryzysie. „Studia KPZK”. 182, s. 42, 2018. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. ISSN 0079-3507. (pol.). 
 136. M.P. z 2003 r. nr 34, poz. 439.
 137. a b M.P. z 2003 r. nr 34, poz. 440.
 138. M.P. z 2005 r. nr 21, poz. 327.
 139. Hausner wychodzi z SLD (i z rządu?) [online], RMF24, 7 lutego 2005 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 140. a b M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 58.
 141. M.P. z 2004 r. nr 18, poz. 310.
 142. Józef Oleksy [online], Onet, 12 listopada 2019 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 143. M.P. z 2004 r. nr 19, poz. 336.
 144. Dlaczego nazwiska Jarugi-Nowackiej nie ma na tablicy w KPRM? Jest odpowiedź. To nie przypadek [online], gazeta.pl, 19 kwietnia 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 145. M.P. z 2004 r. nr 51, poz. 862.
 146. Izabela Jaruga-Nowacka odchodzi z Unii Pracy [online], Wirtualna Polska, 19 kwietnia 2005 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 147. O nas [online], Wolność i Równość [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 148. M.P. z 2005 r. nr 76, poz. 1064.
 149. M.P. z 2007 r. nr 31, poz. 357.
 150. M.P. z 2005 r. nr 67, poz. 929.
 151. Marlena Kostyńska, Ludwik Dorn [online], Wirtualna Polska, 22 czerwca 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 152. a b M.P. z 2006 r. nr 4, poz. 53.
 153. M.P. z 2006 r. nr 47, poz. 506.
 154. a b c Dzieje.pl, Zmarła Zyta Gilowska - b. wicepremier i minister finansów [online], Dzieje.pl, 24 kwietnia 2017 (pol.).
 155. a b c d M.P. z 2005 r. nr 34, poz. 367.
 156. M.P. z 2006 r. nr 67, poz. 684.
 157. a b Andrzej Lepper [online], Onet, 20 lipca 2013 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 158. M.P. z 2007 r. nr 50, poz. 574.
 159. Roman Giertych - poglądy, życiorys [SYLWETKA] [online], Gazeta.pl, 24 września 2015 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 160. a b M.P. z 2006 r. nr 67, poz. 685.
 161. a b M.P. z 2007 r. nr 60, poz. 691.
 162. a b M.P. z 2006 r. nr 73, poz. 727.
 163. M.P. z 2007 r. nr 42, poz. 475.
 164. M.P. z 2007 r. nr 31, poz. 359.
 165. a b Kacper Świsłowski, 10 lat od powołania rządu Kaczyńskiego. Prezes PiS do zdobycia władzy wykorzystał... słowa Tuska [online], Wprost, 14 lipca 2016 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 166. a b Przemysław Gosiewski: symbol PiS [online], Newsweek, 11 kwietnia 2010 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 167. a b M.P. z 2007 r. nr 61, poz. 706.
 168. Zyta Gilowska nie żyje. Miała 67 lat [online], Gazeta Wrocławska, 5 kwietnia 2016 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 169. M.P. z 2007 r. nr 61, poz. 707.
 170. Na Wojskowych Powązkach odbył się pogrzeb Gosiewskiego [online], Money.pl, 23 marca 2012 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 171. a b c d M.P. z 2007 r. nr 87, poz. 947.
 172. M.P. z 2009 r. nr 67, poz. 871.
 173. Grzegorz Schetyna [online], Money.pl [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 174. M.P. z 2012 r. poz. 993.
 175. Waldemar Pawlak [online], Money.pl [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 176. a b M.P. z 2012 r. poz. 994.
 177. a b Marlena Kostyńska, Janusz Piechociński [online], Wirtualna Polska, 3 lipca 2017 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 178. M.P. z 2013 r. poz. 156.
 179. M.P. z 2013 r. poz. 1004.
 180. M.P. z 2011 r. nr 102, poz. 1027.
 181. Jacek Rostowski [online], Wprost, 18 lipca 2018 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 182. a b M.P. z 2013 r. poz. 1005.
 183. Elżbieta Bieńkowska [online], Business Insider [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 184. Bieńkowska Elżbieta Ewa [online], PKW, 2011 (pol.).
 185. a b M.P. z 2014 r. poz. 806.
 186. Macierewicz: miejmy nadzieję, że polska młodzież nie będzie musiała przelewać krwi [online], TVN24, 16 listopada 2015 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 187. Tomasz Siemoniak [online], Gazeta Wyborcza [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 188. a b c d e f M.P. z 2015 r. poz. 1091.
 189. Mateusz Morawiecki [online], Wprost, 22 maja 2018 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 190. M.P. z 2016 r. poz. 941.
 191. M.P. z 2016 r. poz. 942.
 192. Morawiecki wstąpił do PiS. tvn24.pl, 16 marca 2016. [dostęp 2016-03-16].
 193. M.P. z 2020 r. poz. 343.
 194. a b Porozumienie, czyli nowa partia Jarosława Gowina [online], rp.pl, 4 listopada 2017 [dostęp 2017-11-04].
 195. a b c d M.P. z 2023 r. poz. 593.
 196. M.P. z 2017 r. poz. 1060.
 197. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości powołała Radę Programową. pis.org.pl, 15 lutego 2014. [dostęp 2014-04-08].
 198. M.P. z 2017 r. poz. 1152.
 199. M.P. z 2019 r. poz. 476.
 200. Beata Szydło chciała kiedyś do Platformy. dziennik.pl, 25 października 2012. [dostęp 2015-11-28].
 201. M.P. z 2019 r. poz. 477.
 202. M.P. z 2019 r. poz. 1092.
 203. Jacek Sasin [online], Business Insider [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 204. M.P. z 2020 r. poz. 344.
 205. M.P. z 2020 r. poz. 895.
 206. Jarosław Gowin i Jadwiga Emilewicz: nie jesteśmy jak PiS [online], Onet, 23 lutego 2019 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 207. a b c M.P. z 2020 r. poz. 896.
 208. M.P. z 2021 r. poz. 734.
 209. M.P. z 2022 r. poz. 615
 210. a b Jarosław Kaczyński [online], gov.pl (pol.).
 211. a b M.P. z 2021 r. poz. 976.
 212. Henryk Kowalczyk [online], gov.pl (pol.).
 213. M.P. z 2022 r. poz. 616
 214. Mariusz Błaszczak [online], gov.pl (pol.).
 215. M.P. z 2023 r. poz. 594
 216. a b c d Prezydent Duda powołał rząd Donalda Tuska [online], www.pap.pl [dostęp 2023-12-13].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 147 ust. 2
 • Tadeusz Mołdawa: Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. ISBN 83-01-10386-8.