Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
Awers
Awers i rewers odznaki złotej
Baretka
Baretka odznaki złotej
Baretka
Baretka odznaki srebrnej
Baretka
Baretka odznaki brązowej
Ustanowiono

16 października 1997

Dewiza

ZA RATOWANIE ŻYCIA
I OCHRONĘ MIENIA

Wielkość

44 × 44 mm

Kruszec

metal pozłacany, posrebrzany, brązowiony

Powiązane

Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”

Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – polskie odznaczenie resortowe, nadawane od 1997 przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zastąpiła nadawaną do 1991 Odznakę „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” została ustanowiona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 roku jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę mienia[1]. Znowelizowane przepisy dotyczące jej nadawania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”[2].

Odznaka posiada trzy stopnie:

 • I stopień – Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • II stopień – Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
 • III stopień – Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Odznaka w każdym stopniu może być nadana tylko jeden raz.

Odznaka zgodnie z rozporządzeniem może być nadana w szczególności za:

 1. wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 2. długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Osoba wyróżniona otrzymuje Odznakę i legitymację potwierdzającą jego nadanie. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w stopniach. Rozporządzenie określa okres pomiędzy przyznaniem wyższych stopni odznaki. Wyjątek stanowi nadanie odznaki osobom, które wykazały ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Opis odznaki[edytuj | edytuj kod]

Odznaka jest zawieszona na wstędze o kolorach: po obu brzegach czerwień, w środku błękit rozjaśniający się do bieli ku brzegom czerwonym. Na jej awersie centralnym akcentem jest orzeł strażacki nałożony na krzyż z czerwoną emalią, wkomponowany w wieniec dębowy. Odznaka jest trzystopniowa w kolorze metalu: złota, srebra i brązu. We wszystkich stopniach orzeł strażacki jest srebrzony i nakładany na czerwoną emalię krzyży. Na rewersie znajduje się obrys krzyża na tle koła. W krzyżu widnieje poziomy napis: „ZA RATOWANIE ŻYCIA I OCHRONĘ MIENIA”. Wymiar odznaki wynosi 44 mm wzdłuż ramion krzyża.

Baretka jest w kolorach wstążki. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach, odznaczeniach państwowych i wojskowych.

Odznaczeni[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia (Dz.U. z 1997 r. nr 131, poz. 875 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (Dz.U. z 2008 r. nr 207, poz. 1305)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 73, Dz.U. z 2022 r. poz. 1969)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia (Dz.U. z 1997 r. nr 131, poz. 875)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 842)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (Dz.U. z 2008 r. nr 207, poz. 1305)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (Dz.U. z 2012 r. poz. 455)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (Dz.U. z 2014 r. poz. 887)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 478)
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadawania odznaki "Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" (Dz.U. z 2022 r. poz. 2316)