Odznaka Honorowa „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odznaka Honorowa „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami RP”
Awers
Awers
Ustanowiono

19 sierpnia 2011

Wielkość

38 × 28 mm

Kruszec

metal srebrzony i oksydowany

Powiązane

Wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje”, Odznaka Honorowa „Za zasługi w działaniach poza granicami RP”

Odznaka Honorowa „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”polskie odznaczenie resortowe, ustanowione w 2011 na mocy Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa[1].

Szczegóły wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia odznaki określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2013, które weszło w życie 4 kwietnia 2013[2].

Zasady nadawania[edytuj | edytuj kod]

Odznaka jest wyróżnieniem nadawanym weteranowi-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW w uznaniu jego zasług wykazanych podczas zapewniania bezpieczeństwa państwa poza granicami RP.

Odznakę nadaje Prezes Rady Ministrów:

  • weteranowi-funkcjonariuszowi ABW lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW – na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej odpowiednio ABW albo Agencji Wywiadu, w której funkcjonariusz ten pełni służbę;
  • weteranowi-funkcjonariuszowi ABW lub weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi ABW zwolnionemu ze służby w ABW albo AW – na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej odpowiednio ABW albo AW właściwej w sprawach osobowych.

Wnioski o nadanie odznaki wymagają pozytywnego zaopiniowania przez Szefa ABW albo Szefa AW.

Odznakę wręcza Prezes Rady Ministrów lub upoważniona przez niego osoba.

Odznakę wręcza się w Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa (29 maja).

Insygnia[edytuj | edytuj kod]

Odznaka o wymiarach 38 × 28 mm ma kształt stylizowanego ukoronowanego orła z rozpostartymi skrzydłami wychylonego zza trójkąta obróconego wierzchołkiem do dołu i jest wykonana z metalu srebrzonego i oksydowanego, z trójkątem podzielonym na dwa skośne pasy pokryte emalią białą i czerwoną. Na odwrocie wybijany jest kolejny numer odznaki.

Odznakę mocuje się do ubioru gwintowanym trzpieniem z nakrętką.

Na mundurze nosi się odznakę na środku lewej kieszeni kurtki. Na ubraniu cywilnym odznakę nosi się w butonierce lewej klapy ubioru lub na tej samej wysokości.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2112)
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej „Za zasługi w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz.U. z 2013 r. poz. 398)