Polskie odznaczenia resortowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Polskie odznaczenia resortowe (ministerialne) – nadawane na mocy decyzji ministra lub urzędnika kierującego instytucją odznaczającą. W Polsce nie mają rangi odznaczeń państwowych, które są nadawane na mocy decyzji Prezydenta RP. Zwykle mają formę medali lub odznak. Medale są noszone na lewej piersi, po polskich odznaczeniach państwowych, zwyczajowo w kolejności ich nadania. Odznaki są noszone na prawej lub lewej piersi.

Obecne odznaczenia resortowe (lista niepełna)[edytuj | edytuj kod]

Wg daty ustanowienia/zmiany[1]:

Dawne odznaczenia resortowe[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenia II RP[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenia II RP na obczyźnie[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenia PRL[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenia PRL i III RP (ust. w PRL)[edytuj | edytuj kod]

Według daty uchylającego aktu normatywnego

30 maja 1990[2]

30 listopada 1990[5]:

24 sierpnia 1991[6]:

11 października 1991[7]

16 października 1992[8]

25 sierpnia 1993[9]

28 listopada 1995[10]

10 kwietnia 1996[11]:

6 lipca 1996[12]

30 listopada 1999[13]

21 stycznia 2000[14]:

4 czerwca 2000[15]

22 grudnia 2000[16]:

17 czerwca 2005[17]:

25 kwietnia 2022[18]:

Data zniesienia nieznana[19]:

Odznaczenia III RP[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. 1978 nr 31 poz. 130. – Akty wykonawcze)
 2. Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące (M.P. z 1990 r. nr 24, poz. 181)
 3. Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu” (M.P. z 1972 r. nr 31, poz. 170)
 4. Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki „Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu”, zasad i trybu jej przyznawania i wręczania oraz sposobu noszenia (M.P. z 1973 r. nr 14, poz. 90)
 5. Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Ministrów (M.P. z 1990 r. nr 46, poz. 351)
 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1969)
 7. Uchwała nr 139 Rady Ministrów z dnia 11 października 1991 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za nieobowiązujące (M.P. z 1991 r. nr 33, poz. 241)
 8. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. z 1992 r. nr 90, poz. 451)
 9. Uchwała Nr 74 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz niektórych uchwał Rady Ministrów niepublikowanych za nieobowiązujące (M.P. z 1993 r. nr 43, poz. 428)
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Wynalazczości”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz.U. z 1996 r. nr 3, poz. 17)
 11. Uchwała nr 48 Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów za nieobowiązujące (M.P. z 1996 r. nr 29, poz. 301)
 12. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996 r. nr 25, poz. 113)
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla budownictwa”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2000 r. nr 1, poz. 2)
 14. Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. z 2000 r. nr 12, poz. 136)
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Służby Celnej” (Dz.U. z 2000 r. nr 41, poz. 477)
 16. Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. nr 120, poz. 1268)
 17. Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2005 r. nr 131, poz. 1091)
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz.U. z 2022 r. poz. 1100)
 19. Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 16 listopada 1973 r. w sprawie wydania regulaminu odznaki „Przodujący Kolejarz” (M.P. z 1973 r. nr 52, poz. 295)
 20. Informacja o Medalu Pro Memoria. udskior.gov.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-07-07)].. www.udskior.gov.pl (UDSKiOR)
 21. Nowy medal za zasługi w upamiętnianiu walki o niepodległość Polski. muzeum-ak.pl, 2011-12-05. [dostęp 2016-12-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-20)].
 22. Dz.U. z 2012 r. poz. 521
 23. Dz.U. z 2018 r. poz. 25

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]