Odznaka honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Odznaka honorowa
„Zasłużony dla Górnictwa RP”
Awers
Awers odznaki
Baretka
Baretka odznaki
Ustanowiono

28 listopada 2001

Święto

Dzień Górnika

Powiązane

Odznaka honorowa „Zasłużony dla górnictwa PRL”

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP” – jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne, ustanowione przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 28 listopada 2001, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane osobom związanym z działalnością górniczą.

Zasady nadawania[edytuj | edytuj kod]

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym pracownikom:

  • kopalń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się problematyką górniczą,
  • organów administracji państwowej nadzorujących górnictwo lub działających w dziedzinie górnictwa,
  • innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych i społecznych współpracujących z górnictwem,

w uznaniu ich zasług dla rozwoju górnictwa, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń górniczych.

Odznaka może zostać również nadana innym osobom szczególnie zasłużonym dla górnictwa, a także obywatelom państw obcych, zasłużonym dla rozwoju polskiego górnictwa i umacniania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie

Odznakę początkowo nadawał minister właściwy ds. gospodarki, a od 2013 nadaje minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra gospodarki, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego, organów statutowych krajowych organizacji zawodowych i społecznych działających na rzecz górnictwa – w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.

Opis odznaki[edytuj | edytuj kod]

Ma kształt stylizowanego koła o średnicy 37 mm, wykonanego z metalu srebrzonego, którego górną część stanowi wieniec laurowy, a dolną – fragment koła zębatego z napisem „Zasłużony dla górnictwa RP”. W środku koła znajduje się wypukły emblemat zawodu górniczego w postaci zarysu perlika i młotka, ułożonych w kształcie litery X. Przestrzeń między wieńcem laurowym, kołem zębatym i emblematem górniczym nie jest wypełniona. Odznaka jest zawieszona za pomocą kółka na wstążce o szerokości 30 mm, składa się z czterech pasów o barwie zielonej, czarnej, czarnej i zielonej (kolory flagi górniczej), pośrodku umieszczono paski o szerokości 4 mm w kolorze biało – czerwonym (kolory Flagi Państwowej). U góry wstążki znajduje się płytka usztywniająca o wysokości 5 mm na szerokość odznaki z przodu zdobiona laurem, z tyłu zakończona agrafką stanowiącą zapięcie odznaki.

Odznaczeni[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”. ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2001 r. nr 141, poz. 1587)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1490)
  • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2059)