Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odznaka
„Za opiekę nad zabytkami”
Awers
Awers złotej odznaki
Ustanowiono

15 lutego 1962

Dewiza

ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI

Kruszec

złocony lub srebrzony tombak

Wydano

ponad 10 tys.

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”polskie odznaczenie resortowe ustanowione 15 lutego 1962 w formie dwustopniowej odznaki (srebrnej i złotej) przyznawanej przez ministra kultury, reformowana dwukrotnie: w 2001 i w 2004.

Legitymacja odznaki

Zasady nadawania[edytuj | edytuj kod]

Odznaka może zostać nadana obecnie za:

  1. utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami,
  2. projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury,
  3. prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych,
  4. dokumentowanie dóbr kultury i prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją,
  5. przeciwdziałanie zagrożeniom dóbr kultury,
  6. popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.

Odznaka aktualnie przyznawana jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego z jego własnej inicjatywy lub na wniosek: innego ministra, kierownika urzędu centralnego, organu administracji rządowej w województwie, organu jednostki samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej, której celem statutowym jest opieka nad zabytkami, w oparciu o uzasadniony wniosek przedstawiony ministrowi kultury za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków. Zadaniem Generalnego Konserwatora Zabytków jest sprawdzenie czy wniosek o przyznanie odznaki spełnia wymogi formalne.

Minister lub upoważniona przez niego osoba wręcza wyróżnionemu odznakę w Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków lub w czasie innych uroczystości związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Odznakę wręcza się razem z legitymacją stwierdzającą jej przyznanie.

Opis odznaki[edytuj | edytuj kod]

Odznaka, o wymiarach zewnętrznych 18 × 24 mm, ma kształt wieży obronnej z ostrołukową bramą u dołu, wypełnionym jasnoniebieską emalią, oraz okienkiem strzelniczym powyżej. Wieża zwieńczona krenelażem z wypukłoreliefowymi blankami ujęta jest w dolnej części, do 2/3 wysokości, opaską o zaokrąglonych dolnych narożach, z licem wypełnionym wypukłym napisem ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI, biegnącym od lewej do prawej strony. Na odwrotnej stronie odznaki umocowane jest zapięcie.

Odznaczeni[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.

Do 2009 przyznana 10 810 razy (7102 odznak złotych i 3716 odznak srebrnych).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]