Odznaka „Zasłużony Policjant”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odznaka „Zasłużony Policjant”
Awers
Awers i rewers srebrnej odznaki
Baretka
Baretka
Ustanowiono

4 lipca 2000

Dewiza

ZASŁUŻONY POLICJANT

Wielkość

∅ 37 mm

Kruszec

metal złocony, srebrzony lub patynowany na brązowo

Powiązane

Medal za Zasługi dla Policji

Odznaka „Zasłużony Policjant” – polskie odznaczenie cywilne, nadawane policjantowi w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynił się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Odznaka została ustanowiona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2000 r., na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Zasady nadawania[edytuj | edytuj kod]

Odznaka posiada trzy stopnie:

  • I stopień – Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”,
  • II stopień – Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”,
  • III stopień – Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”.

Odznaka może być nadana również pośmiertnie. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w stopniach, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać z pominięciem kolejności stopni. Odznaka tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie jeden raz. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Odznakę nadaje się z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać w innym terminie.

Opis odznaki[edytuj | edytuj kod]

Odznaka ma kształt koła o średnicy 37 mm. Na awersie odznaki na obrzeżu znajduje się wieniec dębowy. W środku wieńca umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna z granatową wstęgą z białym napisem POLICJA. Na gwieździe umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Awers i rewers, w zależności od stopnia odznaki, są złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo. Na rewersie umieszczony jest napis ZASŁUŻONY POLICJANT.

Odznaka jest zawieszona na wstążce długości 70 mm i szerokości 40 mm z symetrycznymi względem podłużnej osi pionowymi paskami koloru białego i czerwonego, każdy szerokości 6 mm. Przez środek wstążki przebiega granatowy pasek szerokości 16 mm. Na podobnej wstążce zawieszana była Odznaka „W Służbie Narodu”.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, baretka jest w kolorach wstążki, z tym, że dla I stopnia ma na granatowym polu trzy wąskie białe pionowe paski, dla II stopnia – dwa paski, dla III stopnia – jeden pasek. Jednakże w praktyce wyższe stopnie odznaki zaznacza się przez nałożenie złotego lub srebrnego pionowego galonika, jak przy baretkach innych odznaczeń.

Baretki Odznaki „Zasłużony Policjant”
Baretka ustawowa:
Odznaka Złota

Odznaka Srebrna

Odznaka Brązowa
Baretka rzeczywista:
Odznaka Złota

Odznaka Srebrna

Odznaka Brązowa

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi w kolejności za odznaczeniami państwowymi i Medalem za Zasługi dla Policji.

Odznaczeni[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni odznaką „Zasłużony Policjant”.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 171)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz.U. z 2000 r. nr 67, poz. 804)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania policjantom (Dz.U. z 2007 r. nr 87, poz. 584)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz.U. z 2014 r. poz. 1281)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz.U. z 2015 r. poz. 947)
  • Mundurowy savoir-vivre. gazeta.policja.pl. [dostęp 2017-01-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-04-24)].