Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”
Awers
Awers
Ustanowiono

19 października 1999

Dewiza

ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI
I KARTOGRAFII

Wielkość

∅ 30 mm

Powiązane

Odznaka „Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii”

Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii” – polskie resortowe odznaczenie cywilne w formie jednostopniowej odznaki honorowej nadawanej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Została ustanowiona 19 października 1999 rozporządzeniem Rady Ministrów w celu wyróżnienia osób posiadających szczególne osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii. Zreformowana 30 kwietnia 2002.

Odznakę początkowo nadawał minister właściwy do spraw architektury i budownictwa, od 2002 – minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej (Minister Infrastruktury, od 2005 – Minister Transportu i Budownictwa, od 2006 – Minister Budownictwa), od 2009 – minister właściwy ds. administracji publicznej (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, następnie od 2011 Minister Administracji i Cyfryzacji), a od 2016 – minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio jemu podległej, a także ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Opis odznaki[edytuj | edytuj kod]

Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 30 mm, wykonany z metalu w kolorze złotym. W górnej części medalu umieszczona jest siatka południków i równoleżników, w środku płaskorzeźba przedstawiająca kontur granic Rzeczypospolitej Polskiej. W dolnej części, w otoku jest umieszczony napis „ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII”.

Medal jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 30 mm x 10 mm. Zawieszka ma kształt wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony srebrny orzeł, według wzoru określonego dla Godła Polski.

Odznaczeni[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla geodezji i kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz.U. z 1999 r. nr 97, poz. 1134)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz.U. z 2002 r. nr 54, poz. 472 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz.U. z 2009 r. nr 149, poz. 1200)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1649)