Order Orła Białego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
 Ten artykuł dotyczy orderu polskiego. Zobacz też: inne ordery o tej samej nazwie.
Order Orła Białego
Awers
Awers orderu
Awers
Awers gwiazdy orderowej
Baretka
Baretka (wzór 1992)
Ustanowiono 1 listopada 1705
Dewiza – pierwotna: PRO FIDE, REGE ET LEGE (Za Wiarę, Króla i Prawo)
– obecna: ZA OJCZYZNĘ I NARÓD
Wielkość 70 × 70 mm (order)
80 × 80 mm (gwiazda)
Powyżej (brak)
Poniżej Order Świętego Stanisława (I Rzeczpospolita, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie)
Order Virtuti Militari (II Rzeczpospolita, III Rzeczpospolita)
Łańcuch królewski Orderu Orła Białego, własność króla Augusta II Mocnego przed 1730
August II Mocny z Wielką Wstęgą i Gwiazdą Orderu Orła Białego
Herb Stanisława Augusta Poniatowskiego z łańcuchem Orderu Orła Białego
Dyplom nadania Orderu Orła Białego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego kasztelanowi nakielskiemu Wacławowi Zakrzewskiemu w 1790 roku

Order Orła Białego – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Order Orła Białego noszony jest na wstędze błękitnej przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdę Orderu, niegdyś haftowaną, nosi się na lewej piersi.

Spis treści

Historia[edytuj | edytuj kod]

 • Lata 1705–1795

Order Orła Białego ustanowił król August II Mocny 1 listopada 1705[1] na zamku w Tykocinie, małym mieście na Podlasiu, położonym nad rzeką Narew, gdzie bywali królowie, magnaci i książęta polscy. Otrzymywali go w czasie I Rzeczypospolitej głównie magnaci, którzy wsparli króla w wolnej elekcji: Karol Stanisław Radziwiłł, Hieronim Lubomirski, Michał Kazimierz Ogiński, Ignacy Krasicki, Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Małachowski, ale także hetman Iwan Mazepa. W czasach Augusta III stracił nieco renomę, gdyż minister Henryk Brühl masowo go sprzedawał. Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Order Orła Białego nadano na rozkaz cesarzowej Katarzyny II wielu Rosjanom, w tym wszystkim jej faworytom z Potiomkinem na czele. Order przestał być nadawany po III rozbiorze Polski.

 • Lata 1807–1917

Ponownie został ustanowiony w 1807 jako najwyższe odznaczenie Księstwa Warszawskiego i później kongresowego Królestwa Polskiego. Po upadku powstania listopadowego w 1831 wraz z Orderem Świętego Stanisława i Orderem Virtuti Militari został zniesiony jako order Królestwa Polskiego. Ukazem cara został ustanowiony Cesarski i Królewski Order Orła Białego[2] Order ten był nadawany przez carów w latach 1831-1917 (do upadku caratu). Ustanowienie oznaczenia Imperium Rosyjskiego, przejmującego elementy orderu Królestwa Polskiego, było jedną z represji po powstaniu listopadowym, gdy wbrew traktatowi wiedeńskiemu car uznał Królestwo Polskie za terytorium podbite, a nie odrębne państwo, związane jedynie unią personalną z Rosją. Z tego względu nie jest w tej formie i w tym okresie traktowany jako kontynuacja polskiego orderu rycerskiego.

 • Lata 1921–1939

Został odnowiony przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe[3]. Otrzymał wówczas także nowy wygląd. W okresie międzywojennym nadany został 24 obywatelom polskim i 88 cudzoziemcom (w tym 33 monarchom i prezydentom, 10 premierom, 12 członkom rodzin panujących, 15 ministrom).

 • Lata 1939–1990

Od wybuchu II wojny światowej order nadawany był rzadko i tylko przez rząd RP na uchodźstwie (poza prezydentami RP otrzymującymi go z urzędu, uhonorowano nim 6 Polaków m.in. Tadeusza Tomaszewskiego, Eustachego Sapiehę i Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza oraz 4 cudzoziemców m.in. kard. Carlo Chiarlo), choć oficjalnie w PRL nigdy tego odznaczenia nie zniesiono. Dekret PKWN z 22 grudnia 1944 o orderach, odznaczeniach oraz medalach wymieniał Order Orła Białego jako jedno z odznaczeń państwowych, nadawanych przez Prezydium KRN, lecz nie był on nadawany, a w 1949 jako najwyższe odznaczenie zastąpił go Order Budowniczych Polski Ludowej. Ustawa z 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach już nie wymieniała Orderu Orła Białego.

 • Od 1992 roku

23 grudnia 1992 został restytuowany ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 ze zmianami). Projekt obecnej wersji orderu wykonał wybitny polski rzeźbiarz, medalier, twórca wielu polskich odznaczeń państwowych i wojskowych – Edward Gorol[potrzebne źródło]. Order obecnie nadawany jest przez Prezydenta RP. Pierwszymi osobami, które otrzymały go po 1989, z rąk prezydenta Lecha Wałęsy, byli Jan Paweł II i król Szwecji Karol XVI Gustaw (w 1993, ale papież odebrał swój order dopiero 22 maja 1995 w czasie pielgrzymki do kraju).

20 maja 2008 Gimnazjum Nr 28 we Wrocławiu dostało imię Kawalerów Orderu Orła Białego. To jedyna szkoła w Polsce nosząca takie imię.

Zmiany insygniów[edytuj | edytuj kod]

Początkowo miał formę owalnego medalu czerwonego koloru z jasnobłękitną wstęgą oraz hasłem Pro Fide, Rege et Lege (łac. Za Wiarę, Króla i Prawo). Na oznakach przyznawanych monarchom słowo rege zmieniano na grege (łac. trzodę). Królowi polskiemu przysługiwał przywilej noszenia insygniów orderowych, którymi był wysadzany szlachetnymi kamieniami krzyż zawieszony na łańcuchu Orderu Orła Białego. Monarchowie z dynastii Wettynów, August II Mocny i jego syn August III Sas mieli poza tym cały zestaw klejnotów, który nazywano garniturem orderowym. W 1709 order dla wszystkich kawalerów otrzymał formę krzyża maltańskiego. Do 1713 noszony był na szyi z dodatkową gwiazdą.

Okres międzywojenny[edytuj | edytuj kod]

Po restytucji orderu w 1921 roku zmieniono jego hasło na Za Ojczyznę i Naród. Na nowy wygląd orderu złożyły się złoty krzyż maltański z białą emaliowaną obwódką i złotymi promieniami między ramionami, dalej biały, emaliowany i ukoronowany orzeł z rozpostartymi skrzydłami z głową w prawo (heraldycznie) na krzyżu. Order nosi się na gładkiej, jasno błękitnej szarfie z lewego ramienia na prawy bok.

Gwiazda jest ośmioramienna z prostymi ramionami. Na niej osadzony jest złoty, maltański krzyż emaliowany na czerwono z białą emaliowaną obwódką i złotymi promieniami pomiędzy ramionami. Nowe hasło zostało wypisane na ramionach krzyża. Na centralnym dysku emaliowanym na biało znajduje się monogram RP (Rzeczpospolita Polska) otoczony emaliowanym zielono wieńcem.

W okresie międzywojennym nadany został 24 obywatelom polskim i 87 cudzoziemcom (w tym 33 monarchom i prezydentom, 10 premierom, 12 członkom rodzin panujących, 15 ministrom).

Opis oznaki od 1992[edytuj | edytuj kod]

Obecnie oznaką Orderu Orła Białego jest krzyż maltański, równoramienny, złocony, o wymiarach 70 × 70 mm, zakończony na rogach ramion kulkami. Ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią z białymi brzegami w złoconym obramowaniu. Między ramionami krzyża umieszczone są pęki złoconych promieni. W środku krzyża biało emaliowany orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, ze złoconymi żyłkami, koroną, dziobem i szponami. Na odwrotnej stronie ramiona krzyża są złocone z biało emaliowanym obramowaniem i wypukłym napisem: ZA OJCZYZNĘ I NARÓD. W środku krzyża na okrągłej biało emaliowanej tarczy w otoku ze złoconych liści dębowych pokrytych zieloną emalią umieszczony jest złocony monogram: RP. Krzyż zawieszony jest na błękitnej wielkiej wstędze szerokości 100 mm i noszony z lewego ramienia na prawy bok.

Oznaką Orderu jest ponadto gwiazda orderowa srebrzona o średnicy 80 mm z ośmiu pęków promieni. Na gwieździe umieszczony jest złocony krzyż Orderu, o wymiarach 50 × 50 mm, lecz bez orła i bez kulek na rogach ramion. Między ramionami krzyża złociste płomyki, na ramionach krzyża złocony napis: ZA OJCZYZNĘ I NARÓD. W środku krzyża na okrągłej, biało emaliowanej tarczy w otoku ze złoconych liści dębowych pokrytych zieloną emalią umieszczony jest złocony monogram „RP”.

Pierwszym Kawalerem Orderu Orła Białego po jego restytucji został w roku 1993 Jan Paweł II.

Kapituła Orderu Orła Białego[edytuj | edytuj kod]

Do kompetencji Kapituły należy w szczególności opiniowanie wniosków o nadanie lub pozbawienie Orderu oraz występowanie z inicjatywą nadania Orderu lub jego pozbawienia. Kapituła stoi na straży honoru Orderu, jej członkowie powoływani są przez prezydenta RP na pięć lat spośród osób, które zostały odznaczone tym Orderem. Kapitułę tworzą: Wielki Mistrz Orderu i pięciu członków Kapituły. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule. Kapituła wybiera ze swego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły.

Łańcuch Orderu Orła Białego pochodzący z czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz miecz orderowy jako klejnoty Rzeczypospolitej przechowuje się w kaplicy Zamku Królewskiego w Warszawie.

II Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza Kapituła Orderu Orła Białego została powołana na zebraniu kawalerów orderu 5 listopada 1921. W jej skład weszli: Józef Piłsudski (Wielki Mistrz Orderu), Edmund Dalbor (Kanclerz Orderu), Zygmunt Zieliński (Sekretarz Kapituły), Antoni Osuchowski (Podskarbi Kapituły), Wojciech Trąmpczyński i Józef Haller jako członkowie oraz Kazimierz Morawski i Wincenty Witos jako zastępcy członków.

 • 11 grudnia 1922 w związku z wyborem na Prezydenta RP Wielkim Mistrzem Orderu został Gabriel Narutowicz.
 • 20 grudnia 1922 w związku z wyborem na Prezydenta RP Wielkim Mistrzem Orderu został Stanisław Wojciechowski.

Ponieważ trzyletnia kadencja pierwszej kapituły kończyła się w 1924, 25 października tego roku powołano nową kapitułę w składzie: Stanisław Wojciechowski (Wielki Mistrz Orderu), Edmund Dalbor (Kanclerz Orderu), Władysław Grabski (Sekretarz Kapituły), Antoni Osuchowski (Podskarbi Kapituły), Wojciech Trąmpczyński i Józef Haller jako członkowie oraz Kazimierz Morawski i Wincenty Witos jako zastępcy członków.

Po upływie trzyletniej kadencji 26 kwietnia 1926 powołano kolejną Kapitułę, w której skład weszli: Stanisław Wojciechowski (Wielki Mistrz Orderu), Wojciech Trąmpczyński (Kanclerz Orderu), Władysław Grabski (Sekretarz Kapituły), Antoni Osuchowski (Podskarbi), Józef Haller (członek) oraz Wincenty Witos (zastępca członka).

 • 4 czerwca 1926 Ignacy Mościcki został zaprzysiężony na Prezydenta RP i z urzędu stał się Wielkim Mistrzem Orderu. Nie zwoływał jednak zebrań członków Kapituły ani nie powołał nowego składu po upływie trzyletniej kadencji.
 • 9 stycznia 1928 zmarł Antoni Osuchowski.
 • 13 stycznia 1932 Wincenty Witos został pozbawiony Orderu Orła Białego z powodu utraty praw publicznych w wyniku procesu brzeskiego.
 • 26 kwietnia 1932 Kanclerzem Orderu został Aleksander Kakowski.
 • 1 marca 1938 zmarł Władysław Grabski.
 • 30 grudnia 1938 zmarł Aleksander Kakowski.
 • 9 lutego 1939 Kanclerzem Orderu został August Hlond[4].

Rząd RP na uchodźstwie[edytuj | edytuj kod]

30 września 1939 Władysław Raczkiewicz objął urząd Prezydenta RP, stając się tym samym Wielkim Mistrzem Orderu. Spośród członków Kapituły Józef Haller znalazł się na emigracji we Francji a August Hlond we Włoszech, natomiast Wojciech Trąmpczyński pozostał w okupowanym kraju. W tej sytuacji niemożliwa była działalność Kapituły i na emigracji nie została ona powołana. Aczkolwiek kolejni prezydenci otrzymując z urzędu Order Orła Białego, stawali się jego Wielkimi Mistrzami.

Kadencja Prezydenta Lecha Wałęsy[edytuj | edytuj kod]

Kapituła Orderu Orła Białego została powołana 20 października 1995. W jej skład weszli: Lech Wałęsa (Wielki Mistrz Orderu), Stanisław Broniewski (od 2 listopada 1995 Kanclerz Orderu), Aleksander Gieysztor (od 2 listopada 1995 Sekretarz Kapituły), Jan Nowak-Jeziorański, Barbara Skarga oraz Jerzy Turowicz.

Kadencja Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego[edytuj | edytuj kod]

23 grudnia 1995 powołano Kapitułę w składzie: Aleksander Kwaśniewski (Wielki Mistrz Orderu), Stanisław Broniewski (Kanclerz Orderu), Aleksander Gieysztor (Sekretarz Kapituły), Jan Nowak-Jeziorański, Barbara Skarga oraz Jerzy Turowicz.

Kadencja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego[edytuj | edytuj kod]

W 2005 w skład Kapituły wchodzili: Lech Kaczyński (Wielki Mistrz Orderu), Barbara Skarga (Kanclerz Orderu), Władysław Bartoszewski (Sekretarz Kapituły), Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Skubiszewski oraz Bronisław Geremek.

Kadencja Prezydenta Bronisława Komorowskiego[edytuj | edytuj kod]

W chwili objęcia obowiązków Prezydenta RP przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego w skład Kapituły wchodzili: Andrzej Gwiazda, Wiesław Chrzanowski, Bogusław Nizieński oraz Jan Olszewski. Po wyborze na Prezydenta w jej skład wszedł również Bronisław Komorowski jako Wielki Mistrz Orderu.

Kadencja Prezydenta Andrzeja Dudy[edytuj | edytuj kod]

W chwili objęcia obowiązków Prezydenta RP przez Andrzeja Dudę w jej skład wchodzili: Aleksander Hall (Sekretarz Kapituły), Jerzy Buzek, Krzysztof Penderecki, Henryk Samsonowicz. Po wyborze na Prezydenta w jej skład wszedł również Andrzej Duda.

 • 23 listopada 2015 Aleksander Hall i Henryk Samsonowicz złożyli rezygnację z członkostwa w kapitule w proteście wobec ułaskawienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę[13].
 • Według stanu z 5 stycznia 2016, Andrzej Duda był jedynym członkiem kapituły orderu a pozostałe stanowiska pozostawały nieobsadzone[14], ponieważ krótko przed tą datą z członkostwa w kapitule zrezygnowali Jerzy Buzek i Krzysztof Penderecki[15].

Statystyki nadań Orderu Orła Białego od 1705 (1703) r.[edytuj | edytuj kod]

Lata 1703-1990[edytuj | edytuj kod]

Epoka
Lata
nadań OOB
Liczba
odznaczonych
Dane szczegółowe
Polacy Cudzoziemcy
August II Mocny August II Mocny 1703-1733 155 77 78
August III Sas August III Sas 1733-1763 345 232 113
Stanisław August Stanisław August 1764-1795 611 ponad 427 ponad 124
Księstwo Warszawskie Księstwo Warszawskie 1807-1815 12 10 2
Królestwo Polskie Królestwo Polskie 1815-1831 72 26 46
II Rzeczpospolita II Rzeczpospolita 1921-1939 112 24 88
Władze Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Władze Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1939-1990 16 12 4
Razem 1323 ponad 808 ponad 455

Źródło: Krzysztof Filipow, Order Orła Białego, Białystok 1995, s. 61; skorygowane według: Marta Męclewska, Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7022178-2.

Od 1992[edytuj | edytuj kod]

Prezydent
(kawaler Orderu Orła Białego)
Lata
urzędowania
Liczba
odznaczonych
Dane szczegółowe
Polacy Cudzoziemcy Żyjącym Pośmiertnie
Lech Wałęsa Lech Wałęsa 1990–1995 40[16] 32 8 27 13
Aleksander Kwaśniewski Aleksander Kwaśniewski 1995–2005 68[16] 27 41 61 7
Lech Kaczyński Lech Kaczyński 2005–2010 29[17] 22 7 16 13
Bronisław Komorowski Bronisław Komorowski 2010-2015 37[18] 23 14 35 2
Razem 174 104 70 139 35

Kawalerowie i Damy Orderu Orła Białego – w układzie chronologicznym (lista niepełna)[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Orderem Orła Białego.

Daty postanowień o nadaniu, same akty dekoracji mogą być późniejsze

I Rzeczpospolita (lista niepełna)[edytuj | edytuj kod]

Kolejność i daty nadań Orderu Orła Białego według pracy: Marta Męclewska, Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7022178-2

Odznaczeni w latach 1705–1795 obywatele polscy[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny, układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (I Rzeczpospolita).

Odznaczeni przez Augusta II Mocnego obywatele polscy (1705-1733)[edytuj | edytuj kod]

Lata 1705–1720

Lata 1721–1733

Odznaczeni przez Augusta III Sasa obywatele polscy (1733-1763)[edytuj | edytuj kod]

Lata 1733–1740

Lata 1741–1750

Lata 1751–1760

Lata 1761–1763

Odznaczeni przez Stanisława Augusta Poniatowskiego obywatele polscy (1764-1795)[edytuj | edytuj kod]

Lata 1764–1770

Lata 1771–1780

Lata 1781–1790

Lata 1791–1795

Odznaczeni w latach 1703–1795 cudzoziemcy[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny – układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (I Rzeczpospolita)

Odznaczeni przez Augusta II Mocnego cudzoziemcy (1703-1733)[edytuj | edytuj kod]
Odznaczeni przez Augusta III Sasa cudzoziemcy (1733-1763)[edytuj | edytuj kod]
Odznaczeni przez Stanisława Augusta Poniatowskiego cudzoziemcy (1764-1796)[edytuj | edytuj kod]

Księstwo Warszawskie (lista pełna)[edytuj | edytuj kod]

Odznaczeni w latach 1807–1815 obywatele polscy, poddani Księstwa Warszawskiego[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny, układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (Księstwo Warszawskie).

 1. Józef Wybicki, 1807
 2. Ignacy Raczyński, 1809
 3. Stanisław Breza, 1809
 4. Jan Paweł Łuszczewski, 1809
 5. Aleksander Potocki, 1809
 6. Mikołaj Bronikowski, 1809
 7. Tadeusz Matuszewicz, 1812
 8. Stanisław Kostka Zamoyski, 1812
 9. Ignacy Sobolewski, 1812
 10. Michał Kochanowski, 1812

Odznaczeni w latach 1807–1815 cudzoziemcy[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny – układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (Księstwo Warszawskie).

 1. Pierre Antoine Daru, 1807
 2. Friedrich Senfft von Pilsach, 1812

Królestwo Polskie (lista pełna)[edytuj | edytuj kod]

Odznaczeni w latach 1815–1831 obywatele polscy, poddani Królestwa Polskiego (kongresowego)[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny, układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (Królestwo Kongresowe).

 1. Adam Jerzy Czartoryski, 1815
 2. Jan Henryk Dąbrowski, 1815
 3. Stanisław Mokronowski, 1815
 4. Tadeusz Antoni Mostowski, 1815
 5. Karol Sierakowski, 1815
 6. Józef Wielhorski, 1815
 7. Józef Zajączek, 1815
 8. Antoni Henryk Radziwiłł, 1815 (powtórnie, 1 raz w 1793)
 9. Adam Ożarowski, 1815
 10. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, 1816
 11. Jan Węgleński 1817
 12. Marcin Badeni, 1818
 13. Stanisław Staszic, 1818
 1. Adam Michał Prażmowski, 1826
 2. Adam Broniec, 1829
 3. Feliks Józef Czarniecki, 1829
 4. Franciszek Grabowski, 1829
 5. Stanisław Grabowski, 1829
 6. Maurycy Hauke, 1829
 7. Wincenty Krasiński, 1829
 8. Aleksander Stanisław Potocki, 1829
 9. Stanisław Potocki, 1829
 10. Aleksander Różniecki, 1829
 11. Jan Paweł Woronicz, 1829
 12. Stefan Grabowski, 1830
 13. Maciej Wodziński, 1830

Odznaczeni w latach 1815–1831 cudzoziemcy[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny – układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (Królestwo Kongresowe).

 1. Aleksander I, 1815
 2. Konstanty Pawłowicz Romanow, 1815
 3. Joanis Kapodistrias, 1818
 4. Dymitr Kuruta, 1818
 5. Wasyl Łanskoj, 1818
 6. Michał Pawłowicz Romanow, 1818
 7. Mikołaj I Romanow, 1818
 8. Karl Robert Nesselrode, 1818
 9. Nikołaj Nowosilcow, 1818
 10. Piotr Wołkoński, 1818
 11. Dawid Alopeus, 1818
 12. Andrej Italiańskij, 1818
 13. Jurij Gołowkin, 1820
 14. Fryderyk VI Hessen-Homburg, 1820
 15. Christian Günther von Bernstorff, 1825
 16. Tommaso Bernetti, 1826
 17. Antonio Brignole-Sale, 1826
 18. Auguste d'Auvray Frederic, 1827
 19. Jegor Kankrin, 1828
 20. Dmitrij Tatieszczew, 1828
 21. Petre Goess, 1828
 22. Detlev Einsiedel, 1828
 23. Georg Manteuffel, 1828
 1. Wasilij Chanykow, 1829
 2. Aleksander II Romanow, 1829
 3. Aleksandra Fiodorowna, 1829
 4. Fryderyk Wilhelm IV Pruski, 1829
 5. Filip August Hessen-Homburg, 1829
 6. Gabriel de Raimon-Mormoiron Modene, 1829
 7. Piotr Andriejewicz Tołstoj 1829
 8. Wilhelm I Hohenzollern, 1829
 9. Adam Wirtemberski, 1829
 10. Ab ul Kassim, 1829
 11. Dost Mohammad Chan, 1829
 12. Rifat Pasza Halil, 1830
 13. Mehmed Pasza Huzrew, 1830
 14. Efendi Mustafa, 1830
 15. Karol Pruski, 1830
 16. Sulejman Neceb Seyyid, 1830
 17. Aleksander von Benckendorff, 1830
 18. Aleksander Czernyszow, 1830
 19. Iwan Dybicz Zabałkański, 1830
 20. Iwan Paskiewicz, 1830
 21. Reinhold Otto Scholer, 1830
 22. Michael Nadsady-Fogaras, 1830
 23. Magnus von Brahe, 1830

II Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Odznaczeni w latach 1921–1939 obywatele polscy (lista pełna)[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny, układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (II Rzeczpospolita).

 1. Józef Piłsudski, 4 lutego 1921 (z urzędu)
 2. Oswald Balzer, 11 lipca 1921[21]
 3. Edmund Dalbor, 11 lipca 1921[21]
 4. Józef Haller, 11 lipca 1921[21]
 5. Zygmunt Łoziński, 11 lipca 1921[21]
 6. Antoni Osuchowski, 11 lipca 1921[21]
 7. Kazimierz Morawski, 11 lipca 1921[21]
 8. Ignacy Jan Paderewski, 11 lipca 1921[21]
 9. Wojciech Trąmpczyński, 11 lipca 1921[21]
 10. Wincenty Witos, 11 lipca 1921[21] (orderu został pozbawiony 13 stycznia 1932, przywrócono go 31 października 1939)
 11. Zygmunt Zieliński, 11 lipca 1921[21]
 12. Gabriel Narutowicz, 9 grudnia 1922 (z urzędu)
 13. Stanisław Wojciechowski, 22 grudnia 1922 (z urzędu)
 14. Władysław Grabski, 12 kwietnia 1924[21]
 15. Aleksander Kakowski, 7 lipca 1925[21]
 16. Ignacy Mościcki, 5 czerwca 1926 (z urzędu)
 17. Kazimierz Bartel, 9 listopada 1932[22]
 18. August Hlond, 9 listopada 1932[22]
 19. Bronisław Pieracki, 17 czerwca 1934 (pośmiertnie)[23]
 20. Walery Sławek, 10 lipca 1935[21]
 21. Edward Śmigły-Rydz, 10 listopada 1936[24]
 22. Adam Stefan Sapieha, 24 listopada 1936[21][25]
 23. Stanisław Car, 20 czerwca 1938 (pośmiertnie)[26]
 24. Józef Beck, 11 października 1938[27]

Odznaczeni w latach 1921–1939 cudzoziemcy (lista niepełna, 88 nadań[28])[edytuj | edytuj kod]

Układ chronologiczny – układ alfabetyczny zob. Kategoria:Odznaczeni Orderem Orła Białego (II Rzeczpospolita)

 1. Louis Barthou, 13 lipca 1921
 2. Alexandre Millerand, 13 lipca 1921
 3. Alexandru Averescu, 13 sierpnia 1921
 4. Take Ionescu, 13 sierpnia 1921
 5. Ferdynand I Rumuński, 31 sierpnia 1921
 6. Albert I Koburg, 23 listopada 1921
 7. Aleksander I Karadziordziewić, 23 listopada 1921
 8. Désiré-Joseph Mercier, 23 listopada 1921
 9. Achille Ratti, 23 listopada 1921
 10. Alfons XIII Hiszpański, 15 marca 1922
 11. Georges Clemenceau, 15 marca 1922
 12. Ferdinand Foch, 15 marca 1922
 13. Joseph Joffre, 15 marca 1922
 14. Philippe Pétain, 15 marca 1922
 15. Raymond Poincaré, 15 marca 1922
 16. Wiktor Emanuel III, 15 marca 1922
 17. Ion Brătianu, 9 maja 1922
 18. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, 13 czerwca 1922
 19. Henri Le Rond, 14 czerwca 1922
 20. Woodrow Wilson, 31 lipca 1922
 21. Karol II Rumuński, 12 września 1922
 22. Hirohito, 19 października 1922
 23. Mikołaj Rumuński, 19 października 1922
 24. Nikola Pašić, 28 października 1922
 25. Yoshihito, 28 lutego 1923
 26. Chrystian X, 21 kwietnia 1923
 27. Wilhelmina (królowa Holandii), 21 kwietnia 1923
 28. Maria Koburg, 23 czerwca 1923
 29. Ion Duca, 25 czerwca 1923
 30. Benito Mussolini, 20 lipca 1923
 31. Henri Jaspar, 10 listopada 1923
 32. Gaston Doumergue, 1 grudnia 1924
 33. Édouard Herriot, 1 grudnia 1924
 34. Pietro Gasparri, 25 kwietnia 1925
 35. Vincenzo Vannutelli, 25 kwietnia 1925
 36. Tomáš Masaryk, 27 kwietnia 1925
 37. Elżbieta Gabriela Bawarska, 27 listopada 1925
 38. Louis-Ernest Dubois, 22 lutego 1926
 39. Hector André de Panafieu, 27 lutego 1926
 40. Augusto B. Leguía y Salcedo, 3 lipca 1926
 41. Henryk (książę holenderski), 5 listopada 1926
 42. Leopold III Koburg, 5 listopada 1926
 43. Lorenzo Lauri, 10 stycznia 1927
 44. Reza Szah Pahlawi, 1 czerwca 1927
 1. Borys III, 3 grudnia 1927
 2. Amanullah Chan, 28 kwietnia 1928
 3. Gustaw V, 2 czerwca 1928
 4. Miklós Horthy, 10 stycznia 1929
 5. Miguel Primo de Rivera, 5 czerwca 1929
 6. Lauri Relander, 7 czerwca 1929
 7. Miron Cristea, 22 października 1929
 8. Constantin Sărățeanu, 22 października 1929
 9. Humbert II, 17 grudnia 1929
 10. Carlos Ibáñez del Campo, 27 stycznia 1930
 11. Paul Hymans, 29 maja 1930
 12. Dino Grandi, 7 czerwca 1930
 13. Haile Sellasie, 29 października 1930
 14. Takamatsu (książę), 29 października 1930
 15. Haakon VII, 3 grudnia 1930
 16. António Óscar de Fragoso Carmona 20 stycznia 1931
 17. Elefterios Wenizelos 20 stycznia 1931
 18. Vojislav Marinković 5 grudnia 1931
 19. Dimitrie I. Ghica, 13 stycznia 1932
 20. Ludovico Chigi della Rovere Albani, 8 marca 1932
 21. Szarlotta, 18 maja 1932
 22. Albert Lebrun, 20 grudnia 1932
 23. Nicolae Titulescu, 9 października 1933
 24. Konstantin Päts, 21 lipca 1934
 25. Gyula Gömbös, 19 października 1934
 26. Jules Laroche, 26 marca 1935
 27. Constantin Prezan, 10 lipca 1935
 28. Per Svinhufvud, 1 sierpnia 1935
 29. Getúlio Vargas, 30 listopada 1935
 30. Francesco Marmaggi, 31 grudnia 1935
 31. Paul Van Zeeland, 26 kwietnia 1936
 32. Paweł Karadziordziewić, 15 maja 1936
 33. Giuseppe Bastianini, 10 czerwca 1936
 34. Victor Antonescu, 26 listopada 1936
 35. Jerzy II Grecki, 16 kwietnia 1937
 36. Michał I Rumuński, 22 maja 1937
 37. Juliana (królowa Holandii), 22 czerwca 1937
 38. Friedrich Akel, 4 września 1937
 39. Kārlis Ulmanis, 4 września 1937
 40. Yvon Delbos, 1 grudnia 1937
 41. Kálmán Kánya, 4 lutego 1938
 42. Johan Laidoner, 4 lutego 1938
 43. Galeazzo Ciano, 5 marca 1938
 44. Grigore Gafencu, 4 marca 1939

Władze RP na Obczyźnie (1939-1990)[edytuj | edytuj kod]

III Rzeczpospolita[edytuj | edytuj kod]

Żyjący Polacy, Damy oraz Kawalerowie Orderu Orła Białego[edytuj | edytuj kod]

Wśród 26 żyjących osób narodowości polskiej odznaczonych Orderem jest 25 mężczyzn i 1 kobieta.

Osoby, które odmówiły przyjęcia Orderu Orła Białego[edytuj | edytuj kod]

Jedyną dotychczas osobą, która odmówiła przyjęcia Orderu Orła Białego był Jerzy Giedroyc, 1994[29].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Pierwszy Order Orła Białego nadał August II Mocny hetmanowi Iwanowi Mazepie już 22 października 1703 roku, order został w 1705 ustanowiony pod pozorem odnowienia. Marta Męclewska, Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa 2008, s. 137, ISBN 978-83-7022178-2.
 2. Статут Императорского и Царского ордена Белого Орла.
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1921 r. o ustanowieniu orderu „Orła Białego”. Dz. U. z 1921 r. Nr 24, poz. 136
 4. Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. „Gazeta Lwowska”, s. 1, Nr 32 z 10 lutego 1939. 
 5. Posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent.pl, 14 lutego 2001. [dostęp 2012-02-19].
 6. Prof. Skarga rezygnuje z kapituły Orderu Orła Białego.
 7. Geremek nie złoży kolejnych oświadczeń. rmf.fm, 28 kwietnia 2007. [dostęp 2014-11-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-09-27)].
 8. Witryna Prezydent.pl „Kapituły Orderów” Dostęp 14.10.2009.
 9. Abp Ignacy Tokarczuk nie jest już członkiem Kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent.pl, 5 lutego 2009. [dostęp 2009-10-17].
 10. wiadomosci.dziennik.pl/: Order dla Michnika i Bieleckiego. Kapituła się sypie. [dostęp 20.11.2010].
 11. Prezydent powołał członków Kapituły Orderu Orła Białego. prezydent.pl, 28 lutego 2011. [dostęp 28 lutego 2011].
 12. http://www.wprost.pl/ar/235173/Bartoszewski-Kanclerzem-Orderu-Orla-Bialego/
 13. Aleksander Hall i prof. Henryk Samsonowicz rezygnują z członkostwa Kapituły Orderu Orła Białego. wyborcza.pl, 24 listopada 2015. [dostęp 2015-11-24].
 14. Kapituły orderów. W: prezydent.pl [on-line]. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2016-01-05].
 15. W Kapitule Orderu Orła Białego został już tylko prezydent Duda. wyborcza.pl. [dostęp 2016-01-10].
 16. a b Lista osób odznaczonych w latach 1992–2005. prezydent.pl. [dostęp 2012-04-09].
 17. Lista osób odznaczonych przez Lecha Kaczyńskiego. prezydent.pl. [dostęp 2012-04-09].
 18. Wykaz odznaczonych Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. prezydent.pl. [dostęp 2015-10-18].
 19. Praca M. Męclewskiej OOB nie notuje.
 20. Ewa Danowska: Stadnicki Ignacy. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 41: Stachoń Roman – Stahr Jan. Warszawa – Kraków: Polska Akademia Nauk – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, 2002, s. 386–387. ISBN 8388909029.
 21. a b c d e f g h i j k l m n Krzysztof Filipow: Order Orła Białego. Wyd. Białystok 1995.
 22. a b M.P. z 1932 r. Nr 259, poz. 294
 23. M.P. z 1934 r. Nr 138, poz. 185
 24. M.P. z 1936 r. Nr 262, poz. 463
 25. M.P. z 1936 r. Nr 274, poz. 485
 26. M.P. z 1938 r. Nr 141, poz. 248
 27. M.P. z 1938 r. Nr 233, poz. 512
 28. Stefan Oberleitner: Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990. T. 1. Zielona Góra: Wyd. Kanion, 1992, s. 112. ISBN 83-85571-00-7
 29. Marek Henzler: Orła cień. 2005-11-02. [dostęp 2 listopada 2005].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Za Ojczyznę i Naród. 300 lat Orderu Orła Białego, ARX Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, Warszawa 2005, ISBN 83-7022-151-3.
 • Wanda Bigoszewska, Polskie ordery i odznaczenia, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989, ISBN 83-223-2287-9.
 • Stefan Oberleitner, Polskie ordery odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705-1990, Wydawnictwo „Kanion”, Zielona Góra 1992, ISBN 83-85571-00-7.
 • Zbigniew Puchalski, Dzieje polskich znaków zaszczytnych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998, ISBN 83-7059-388-7.
 • Zbigniew Puchalski, Ireneusz J. Wojciechowski, Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Warszawa 1987, ISBN 83-03-02143-5.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]