Całki eliptyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Całkami eliptycznymi nazywamy ważną klasę całek postaci


\int R(x,\sqrt{W(x)})dx,
(1)

gdzie \; R(x,y) \; jest funkcją wymierną zmiennych x i y, a \; W(x) \; jest wielomianem o współczynnikach rzeczywistych stopnia 3 lub 4.

Nazwa całek eliptycznych[edytuj]

Z całkami eliptycznymi po raz pierwszy zetknięto się podczas obliczania obwodu elipsy, stąd też wzięły swoją nazwę. Nazwa ich nie jest jednak jednoznaczna, ponieważ w ścisłym znaczeniu dotyczy tylko tych całek postaci (1), które nie dają się wyrazić za pomocą funkcji elementarnych. Te z nich, które sprowadzają się do postaci skończonej, nazywa się całkami pseudoeliptycznymi.

Rodzaje całek eliptycznych[edytuj]

Choć całki postaci (1) nie wyrażają się zwykle przez funkcje elementarne, to każdą z nich można za pomocą podstawień doprowadzić do jednej z następujących trzech całek

 • 
\int\frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}}\ \ (0<k<1),
 • 
\int\frac{(1-k^2 t^2) dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}}\ \ (0<k<1),
 • 
\int\frac{dt}{(1+ht^2)\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}}\ \ (0<k<1; h -\text{parametr zespolony})

Całek tych, jak pokazał Liouville, nie da już wyrazić się za pomocą funkcji elementarnych.

Legendre zastosował podstawienie t = sinφ, dzięki czemu całki te uprościły swoją postać do całek, które nazywamy odpowiednio całką eliptyczną pierwszego, drugiego i trzeciego rodzaju w postaci Legendre'a, tj.

 • 
\int\frac{d\phi}{\sqrt{(1-k^2 \sin^2 \phi)}}\ \ (0<k<1)
- całka eliptyczna 1. rodzaju
 • 
\int\sqrt{(1-k^2 \sin^2 \phi)} \; d\phi\ \ (0<k<1)
- całka eliptyczna 2. rodzaju
 • 
\int\frac{d\phi}{(1+h \sin^2 \phi) \sqrt{(1-k^2 \sin^2 \phi )}}\ \ (0<k<1)
- całka eliptyczna 3. rodzaju

Szczególnie ważne i często używane są pierwsze dwie z nich.

Całki eliptyczne oznaczone[edytuj]

Całki eliptyczne niezupełne[edytuj]

Powyższe całki eliptyczne 1. i 2. rodzaju traktowane jako całki oznaczone w granicach od 0 do 
\psi
oznacza się za Legendre'em odpowiednio

 • 
F(k, \psi) = \int\limits_0^\psi \frac{d\phi}{\sqrt{(1-k^2 \sin^2 \phi)}}\ \ (0<k<1)
- eliptyczna całka oznaczona 1. rodzaju
 • 
E(k, \psi) = \int\limits_0^\psi \sqrt{(1-k^2 \sin^2 \phi)} \; d\phi\ \ (0<k<1)
- eliptyczna całka oznaczona 2. rodzaju

Parametr 
k
występujący w funkcjach 
F
oraz 
E
nazywamy modułem.

Całki eliptyczne zupełne[edytuj]

Całki eliptyczne 
F
oraz 
E
nazywamy całkami eliptycznymi niezupełnymi dla odróżnienia od całek eliptycznych zupełnych, które oblicza się w zakresie od 0 do 
\pi/2

 • 
\text{K}(k) = F \left( k, \frac{\pi}{2} \right) = \int\limits_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{(1-k^2 \sin^2 \phi)}}\ \ (0<k<1) \, ,
 • 
\text{E}(k) = E \left( k, \frac{\pi}{2} \right) = \int\limits_0^{\pi/2} \sqrt{(1-k^2 \sin^2 \phi)} \; d\phi\ \ (0<k<1) \, .

Wartości całek eliptycznych zupełnych 
\text{K}
oraz 
\text{E}
są stabelaryzowane i można je znaleźć w tablicach matematycznych.

Obliczanie obwodu elipsy[edytuj]

Praktyczną korzyścią z tabelaryzacji całek eliptycznych jest możliwość przybliżonego policzenia obwodu elipsy ze wzoru


\text{Obwód}=4 a\, \text{E} \big(e^2\big)

gdzie e - mimośród elipsy.

Np. dla a = 2 oraz b = 1 mimośród wynosi e = 0,866, co daje w przybliżeniu obwód elipsy równy 9,69.

Całki eliptyczne jako podklasa całek Abela[edytuj]

Całki tego rodzaju, w których za zmienną y podstawia się dowolną funkcję algebraiczną zmiennej x, taką że

\;
P(x,y)=0,
\;

gdzie \; P(x,y) \; jest wielomianem względem zmiennych x i y, nazywa się czasem całkami Abela. Całki eliptyczne są więc podklasą całek Abela.

Funkcje odwrotne do całek eliptycznych[edytuj]

Funkcjami odwrotnymi do całek eliptycznych są funkcje eliptyczne. Na przykład funkcja eliptyczna Weierstrassa \; \wp(z, g_2, g_3) \; zmiennej zespolonej \; z \; o parametrach \; g_2, g_3 \; jest funkcją odwrotną do funkcji wyrażonej przez całkę

\;
z(w)=\int\limits_{w}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{4t^3 - g_2 t - g_3}},
\;

tzn.

\; w \, = \, \wp(z, g_2, g_3) \; ,

o ile \; z=z(w) \;.

Funkcjami odwrotnymi do całek eliptycznych są funkcje amplitudy.

Bibliografia[edytuj]

I. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew, Poradnik encyklopedyczny Matematyka, PWN, Warszawa 1959, str. 92-93 (Tablice całek), str. 409-410 definicje całek.