Przejdź do zawartości

Krzywa stożkowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Diagram przedstawiający krzywe stożkowe
Cztery rodzaje krzywych stożkowych: okrąg, elipsa, parabola, hiperbola
Główne rodzaje stożkowych

Krzywa stożkowazbiór punktów przecięcia płaszczyzny i powierzchni stożkowej, której kierującą jest okrąg[1]. Krzywe stożkowe są krzywymi drugiego stopnia, tzn. można je w kartezjańskim układzie współrzędnych opisać równaniem algebraicznym drugiego stopnia względem obu zmiennych i

Stożkowe są niezmiennikami przekształcenia rzutowego i stąd grają pewną rolę w geometrii rzutowej. Typ stożkowej może się przy tym zmieniać, stożkowe można w tym sensie uznać za rzuty okręgu na płaszczyznę.

Rys historyczny[edytuj | edytuj kod]

Za twórcę teorii krzywych stożkowych uważa się Menaichmosa, zaś znane pojęcia elipsa, parabola i hiperbola wprowadził Apoloniusz z Pergi. Krzywe stożkowe, których zastosowania nie widziano, stały się niezwykle ważne dopiero w XVII wieku w związku z odkryciami Jana Keplera, który udowodnił, iż planety krążą po torach eliptycznych, a Słońce znajduje się w jednym z ognisk (I prawo Keplera). Nowe ujęcie teorii krzywych stożkowych stworzył Jean-Victor Poncelet w XIX wieku.

Rodzaje krzywych stożkowych[edytuj | edytuj kod]

Okrąg elipsa parabola i hiperbola Dla uzyskuje się prostą, odpowiadającą kierownicy każdej z tych krzywych stożkowych.

Wyróżnia się następujące krzywe stożkowe, zależnie od kąta jaki tworzy płaszczyzna przecinająca z osią stożka i kąta tworzącej stożka:

 • W przypadku, gdy kąt pomiędzy płaszczyzną przecinającą a osią stożka jest większy od kąta między tworzącą a osią stożka, wówczas krzywą stożkową jest elipsa.
  • Szczególnym przypadkiem elipsy jest okrąg, który powstaje, gdy wspomniany kąt jest prosty, czyli płaszczyzna tnąca jest prostopadła do osi stożka.
 • Jeżeli kąt pomiędzy płaszczyzną tnącą a osią stożka jest równy kątowi pomiędzy osią stożka a jego tworzącą, czyli tworząca jest równoległa do płaszczyzny tnącej, to krzywą stożkową jest parabola.
  • W szczególnym przypadku, gdy płaszczyzna tnąca pokrywa się z tworzącą, otrzymuje się prostą[2] (parabola zdegenerowana).
 • Jeżeli kąt pomiędzy płaszczyzną tnącą a osią stożka jest mniejszy od kąta pomiędzy osią stożka a jego tworzącą, to otrzymana stożkowa jest hiperbolą.
  • Hiperbola powstaje również, gdy płaszczyzna tnąca jest równoległa do osi stożka, ale nie obejmuje tej osi. W szczególnym przypadku, gdy oś stożka jest zawarta w płaszczyźnie tnącej, otrzymuje się parę przecinających się prostych[2], będącą zdegenerowanym przypadkiem hiperboli.

Równanie[edytuj | edytuj kod]

Elipsa - pokazano parametrem („semilatus rectum) zielonym kolorem

Wszystkie krzywe stożkowe można opisać równaniem we współrzędnych biegunowych:

gdzie:

– współrzędne punktu;
mimośród krzywej, decydujący o jej kształcie:
 • okrąg, szczególny przypadek elipsy;
 • elipsa;
 • parabola;
 • hiperbola.
– parametr, decydujący o kącie pomiędzy tworzącą a osią stożka; parametr jest równy połowie długości cięciwy przechodzącej przez ognisko krzywej i równoległej do jej kierownicy. Nosi on łacińską nazwę semilatus rectum[3].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Stożkowe, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-30].
 2. a b stożka przekroje, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2024-05-19].
 3. Eric W. Weisstein, Semilatus Rectum, [w:] MathWorld, Wolfram Research [dostęp 2017-07-05] (ang.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Eric W. Weisstein, Conic Section, [w:] MathWorld, Wolfram Research (ang.). [dostęp 2024-03-07].
 • publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Conic sections (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2024-04-05].