Podział administracyjny Katowic

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Podział administracyjny Katowic – obecnie obowiązujący podział administracyjny Katowic, funkcjonujący na mocy Uchwały Nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 roku.

Na podstawie przepisów powyższej uchwały miasto zostało podzielone na 22 Jednostki Pomocnicze Samorządu miasta Katowice, których granice zostały określone w Załączniku nr 1 do powyższej uchwały[1]. Największą powierzchniowo dzielnicą (jednostką pomocniczą) Katowic są Murcki, natomiast najmniejszą Koszutka[2], zaś według danych z 31 grudnia 2020 roku najwięcej osób mieszka w Ligocie-Panewnikach, najmniej zaś w Zarzeczu[3]. Wszystkie dzielnice mają uchwalony statut[4], a obecnie obowiązujące akty na wszystkich dzielnic zostały uchwalone przez Radę Miasta Katowice 25 listopada 2021 roku[5]. Wykaz dzielnic Katowic przedstawiony jest w poniższej tabeli.

Wykaz dzielnic[edytuj | edytuj kod]

Podział administracyjny Katowic
Mapa historycznych osad Katowic
Nr Nazwa Powierzchnia
(km²)
Odsetek
powierzchni
miasta (%)
Ludność
(2020)
Odsetek
ludności
miasta (%)
Zespół dzielnic
1 Śródmieście 3,81 2,31 25 320 9,29 śródmiejski
2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia 6,54 3,97 13 681 5,02 zachodni
3 Zawodzie 4,00 2,43 10 835 3,98 wschodni
4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec 7,42 4,50 11 336 4,16 śródmiejski
5 Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka 4,08 2,48 6 384 2,34 zachodni
6 Ligota-Panewniki 12,59 7,64 28 286 10,38 zachodni
7 Załęże 3,39 2,06 8 589 3,15 północny
8 Osiedle Witosa 3,49 2,12 12 123 4,45 północny
9 Osiedle Tysiąclecia 1,88 1,14 20 831 7,64 północny
10 Dąb 1,86 1,13 6 914 2,54 północny
11 Wełnowiec-Józefowiec 3,15 1,91 13 741 5,04 północny
12 Koszutka 1,38 0,84 10 121 3,71 śródmiejski
13 Bogucice 2,78 1,69 13 426 4,93 śródmiejski
14 Dąbrówka Mała 3,68 2,23 4 619 1,69 wschodni
15 Szopienice-Burowiec 8,47 5,14 13 557 4,97 wschodni
16 Janów-Nikiszowiec 8,65 5,25 9 136 3,35 wschodni
17 Giszowiec 12,03 7,30 15 409 5,65 wschodni
18 Murcki 41,53 25,21 4 840 1,78 południowy
19 Piotrowice-Ochojec 12,08 7,33 22 369 8,21 południowy
20 Zarzecze 5,08 3,08 2 851 1,05 południowy
21 Kostuchna 8,59 5,21 11 518 4,23 południowy
22 Podlesie 8,28 5,03 6 645 2,44 południowy

Źródła danych: nr i nazwa[2]; powierzchnia[2]; ludność[3]; zespół dzielnic[2].

Organy dzielnic[edytuj | edytuj kod]

Gmach przy ulicy Franciszkańskiej 25 – siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki
Tablica ogłoszeń Rady Jednostki Pomocniczej (obecnie Rady Dzielnicy) nr 11 Wełnowiec-Józefowiec
Wnętrze budynku dawnego ratusza miasta Szopienice, w którym odbywają się sesje Rady Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec

Obowiązujący Statut Miasta Katowice umożliwia Radzie Miasta Katowice tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Może też dokonać łączenia, podziału lub ich zniesienia. Jednostka pomocnicza Katowic nie posiada osobowości prawnej, nie tworzy własnego budżetu, może zarządzać i korzystać z mienia komunalnego w zakresie określonym w statucie, a także podlega nadzorowi organów miasta. Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej może brać udział w pracach Rady Miasta Katowice, a także składać wnioski na sesjach i komisjach Rady dotyczących zarządzanej przez niego jednostki[6].

Statuty posiadają wszystkie katowickie dzielnice, a te obowiązujące na początku 2022 roku zostały uchwalone podczas jednej, 41. Sesji 8. Kadencji Rady Miasta Katowice w dniu 25 listopada 2021 roku[5]. Poniższa tabela przedstawia wykaz organów jednostek pomocniczych (stan na luty 2022 roku).

Nr Nazwa Siedziba
Rady Dzielnicy
Przewodniczący
Rady Dzielnicy
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy
Źr.
1 Śródmieście ul. Kilińskiego 17 Bartosz Pudo Agnieszka Wojdowska [7]
2 Załęska Hałda-Brynów cz. zachodnia ul. Rolna 41 Jolanta Mendera-Wójcik Natalia Nowak-Trojnar [8]
3 Zawodzie nd. Rada nie funkcjonuje Zarząd nie funkcjonuje [9]
4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec ul. Francuska 70 Grzegorz Pająk Adam Południak [10]
5 Brynów cz. wschodnia-Os. Zgrzebnioka nd. Rada nie funkcjonuje Zarząd nie funkcjonuje [11]
6 Ligota-Panewniki ul. Franciszkańska 25 Jacek Tomaszewski Sylwia Bacia [12]
7 Załęże ul. Gliwicka 150 Andrzej Karol Krystian Zybura [13]
8 Osiedle Witosa ul. Kwiatkowskiego 8 Krzysztof Kraus Michał Bonk [14]
9 Osiedle Tysiąclecia ul. Piastów 8 Marek Sobczyk Agnieszka Piątek [15]
10 Dąb ul. Dębowa 3 Marek Wolski Grzegorz Łagódka [16]
11 Wełnowiec-Józefowiec ul. Kotlarza 10a Łukasz Hankus Mariola Para-Hewig [17]
12 Koszutka ul. Słonimskiego 12 Jarosław Gwizdak Adrian Szymura [18]
13 Bogucice ul. Markiefki 44a Jowita Hercig Anna Malik [19]
14 Dąbrówka Mała ul. Techników 5 Beata Badura Beata Mitko [20]
15 Szopienice-Burowiec ul. Wiosny Ludów 24 Jan Flasza Piotr Łączniak [21]
16 Janów-Nikiszowiec ul. Zamkowa 45 wakat Piotr Żak [22]
17 Giszowiec pl. Pod Lipami 1 Urszula Machowska Maria Ryś [23]
18 Murcki ul. Kołodzieja 42 Gabriel Tomczak Beata Antkowiak [24]
19 Piotrowice-Ochojec ul. Jankego 136 Andrzej Dawidowski Dorota Ostrowicz [25]
20 Zarzecze ul. Stellera 4 Katarzyna Tomala-Masny Sylwia Bernacka [26]
21 Kostuchna ul. Boya-Żeleńskiego 83 Sławomir Jarzyna Barbara Chudy [27]
22 Podlesie ul. Uniczowska 36 Jacek Szymik-Kozaczko Grażyna Honc [28]

Części miasta niezależnie od statusu administracyjnego[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Identyfikator
PRNG
Identyfikator
SIMC
Data powstania lub
pierwsza wzmianka
Data włączenia
do Katowic
Dzielnica
Adama, osiedle 57 lata 80. XX wieku[29] nd. Giszowiec
Agnieszki, kolonia 248 0937623 lata 40. XIX wieku[30] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Alfred, kolonia 452 połowa XIX wieku[31] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Amandy, kolonia 177361 0937630 I połowa XIX wieku[32] 5 października 1954 Janów-Nikiszowiec
Bagno I połowa XIX wieku[33] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Bażantowo, osiedle od 2002[34] nd. Kostuchna
Bederowiec 177359 0937480 początek XIX wieku[35] 15 października 1924 Osiedle Tysiąclecia[a]
Bogucice 7687 0937497 15 grudnia 1360[36] 15 października 1924 Bogucice
Koszutka
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Zawodzie[b]
Bohdanowicza, osiedle 7840 lata 60. XX wieku[34] 27 maja 1975 Murcki
Borki 177362 0937505 początek XIX wieku[37] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Boże Dary, kolonia 9605 0937646 początek XX wieku[38] 27 maja 1975 Kostuchna
Brynów 10720 0937511 1474[39] 15 października 1924 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Piotrowice-Ochojec
Śródmieście
Załęska Hałda-Brynów[c]
Bulwary Rawy 1999–2020[34] nd. Zawodzie
Burowiec 13723 0937528 XVIII wiek[40] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Cegielnia-Murcki 14567 0937534 ? 27 maja 1975 Murcki
Dąb 21603 0937540 19 marca 1299[36] 15 października 1924 Dąb
Osielde Tysiąclecia
Wełnowiec-Józefowiec[d]
Dąbrowa 22086 XVII wiek[41] 27 maja 1975 Podlesie
Dąbrówka Mała 22582 0937557 1340 (jako Dąbrówka)[36]
lub 1576[42]
31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Szopienice-Burowiec[e]
Dębowe Tarasy 2008[34] nd. Dąb
Dobra Myśl, kolonia XIX/XX wiek[43] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Dolina Trzech Stawów 177360 0937563 ? 15 października 1924 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Drajok XIX wiek (zabudowa)[44] 15 października 1924 Zawodzie
Drugie Szopienice 26486 ? 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Ducha (Widok), osiedle od lat 30. XX wieku[34] nd. Dąb
Dwunastu Apostołów, kolonia połowa XIX wieku[45] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Franciszkańskie, osiedle od 2014[46] nd. Ligota-Panewniki
Fryderyka, kolonia lata 50. XIX wieku[47] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Georg, kolonia XIX/XX wiek[48] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Giszowiec 32671

32672[49]

0937570 1907[50] 31 grudnia 1959 Giszowiec
Hamerla ? 27 maja 1975 Murcki
Hegenscheidta, kolonia ok. 1870[51] 15 października 1924 Załęże
Helgoland XIX/XX wiek[52] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Huta Arnold, kolonia 1841[53] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Janasa-Ondraszka, osiedle 1977-1981[34] nd. Załęże
Janów 44282

44296[54]

0937586 1736/1742[55] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Jaźwce 15 grudnia 1360[36] 15 października 1924 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Józefowiec 47277 0937592 1826[56] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Johanka I połowa XIX wieku[57] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Kamionka połowa XIX wieku[58] 15 października 1924 Śródmieście
Załęska Hałda-Brynów
Karbowa 50343 0937600 XVI wiek[59] 11 września 1865 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Śródmieście
Katowice 0937474 1598[39] nd. Śródmieście
Katowicka Hałda 51381 połowa XVIII wieku[60] 15 października 1924 Śródmieście
Załęska Hałda-Brynów
Klimzowiec 1 stycznia 1968 Osiedle Tysiąclecia[f]
Kokociniec 55736 0937617 połowa XVII wieku[61] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
kopalni „Wujek”, kolonia 1918-1920[51] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Kopaniny 57789 połowa XIX wieku[62] 27 maja 1975 Podlesie

Zarzecze

Kopaniny Lewe 57797 połowa XIX wieku[62] 27 maja 1975 Zarzecze[g]
Kostuchna 59146 0937675 XVII wiek[63] 27 maja 1975 Kostuchna
Koszutka 59342 0937681 XVII wiek[64] 15 października 1924 Koszutka
Książęce, osiedle 2007-2010[65] nd. Ligota-Panewniki
Kukuczki, osiedle 64971 lata 70. XX wieku[65] nd. Bogucice
Kuźnica Bogucka 1397[39] 11 września 1865 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Śródmieście
Ligota 68179 0937698 15 grudnia 1360[36] 15 października 1924 Ligota-Panewniki
Załęska Hałda-Brynów[h]
Michalskiego, osiedle lata 70./80. XX wieku[65] nd. Dąbrówka Mała
Młodych, osiedle lata 60. XX wiek[66] nd. Piotrowice-Ochojec
Morawa 1860-1865[33] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Mościckiego, kolonia 87197 1927-1928[67] nd. Załęże
Muchowiec 84145 0937706 XVII wiek[68] 1 lipca 1924 Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Murcki 84263 0937712 połowa XIX wieku[69] 27 maja 1975 Murcki
Na Alpach, osiedle 1990-1995[34] nd. Bogucice
Nikiszowiec 87187 0937729 1908-1919[70] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Norma 87770 połowa XIX wieku[71] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Nowa Ligota 1936-1939[70] 15 października 1924 Ligota-Panewniki
Nowe Panewniki ? 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Nowy Czekaj 89879 II połowa XIX wieku[72] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Nowy Nikiszowiec 2018-2021[73] nd. Janów-Nikiszowiec
Obroki 90877 połowa XVII wieku[74] 15 października 1924 Osiedle Witosa
Ochojec 91019 0937735 koniec XVIII wieku[75] 1 kwietnia 1951 Piotrowice-Ochojec
Odrodzenia, osiedle 91266 lata 80. XX wieku[76] nd. Piotrowice-Ochojec
Owsiska XIX wiek[77] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Öhringen, kolonia XIX/XX wiek[48] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Paderewskiego, osiedle 96216 1970-1980[78] nd. Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Panewniki 96676 0937758 około 1580[79] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Pauls, kolonia XIX/XX wiek[48] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Piotrowice 101439 0937741 1649[42] 1 kwietnia 1951 Piotrowice-Ochojec
Pniaki 102738 XVIII wiek[80] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Podlesie 105497 0937764 1468[81] 27 maja 1975 Podlesie
Pod Młynem XVIII wiek[82] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Przedwiośnie, osiedle lata 60. XX wieku[83] nd. Dąbrówka Mała
Ptasie, osiedle 161076[84] lata 60. XX wieku[66] nd. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Rolna, osiedle lata 70./80. XX wieku[34] nd. Załęska Hałda-Brynów
Roździeń 117188 0937770 15 grudnia 1360[36] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Roździeńskiego, osiedle 117189 1972-1982[85] nd. Zawodzie
Sadyba, osiedle 1989-1991[34] nd. Ligota-Panewniki
Siągarnia 121675 XIX wiek[86] 27 maja 1975 Murcki
Sośnina XVII wiek[87] 15 października 1924 Osiedle Tysiąclecia
Stara Ligota 15 grudnia 1360 (Ligota)[36] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Stare Panewniki 129259 około 1580 (Panewniki)[79] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Stary Czekaj połowa XVIII wieku[72] 31 grudnia 1959 Dąbrówka Mała
Stary Tartak 130086 ? 27 maja 1975 Murcki
Stawiska 130580 0937787 początek XIX wieku[88] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Szopienice-Burowiec
Szabelnia 0941719 XVII/XVIII wiek[89] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec[i]
Szadok 134231 0937793 połowa XIX wieku[86] 15 października 1924 Załęska Hałda-Brynów
Szopienice 135809 0937801 15 grudnia 1360[36] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Świętego Huberta, kolonia 1943[90] nd. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Ścigały, osiedle 1975-1980[34] nd. Bogucice
Targowisko, osiedle 1977-1980[91] nd. Piotrowice-Ochojec
Traugott, kolonia XIX/XX wiek[48] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Tysiąclecia, osiedle 94061 lata 60.-80. XX wieku[66] nd. Osiedle Tysiąclecia
Uniczowy 1287[92] 1 kwietnia 1951

27 maja 1975

Podlesie
Piotrowice-Ochojec
Zarzecze
Uthyman 143384 ? 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Wajdy, osiedle lata 70./80. XX wieku[34] nd. Bogucice
Wełnowiec 144923 0937818 XVII wiek[93] 1 kwietnia 1951 Wełnowiec-Józefowiec
Wilhelmina 148006 0937824 lata 40. XIX wieku[94] 31 grudnia 1959 Szopienice-Burowiec
Witosa, osiedle 148234 lata 70./80. XX wieku[77] nd. Osiedle Witosa
Wymysłów 153069 0937830 XIV wiek[95] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Wysockiego, kolonia 153470 0937652 lata 40./50. XX wieku[96] 31 grudnia 1959 Janów-Nikiszowiec
Zadole 155509 0937847 XIX wiek[97] 1 kwietnia 1951 Ligota-Panewniki
Piotrowice-Ochojec
Załęska Hałda 157814 0937853 XVIII wiek[98] 15 października 1924 Osiedle Witosa
Załęska Hałda-Brynów
Załęże
Załęskie Przedmieście połowa XIX wieku[99] nd. Śródmieście
Załęże 157829 0937860 15 grudnia 1360[36] 15 października 1924 Osiedle Witosa
Załęska Hałda-Brynów
Załęże[j]
Zaopusta 158490 XVII wiek[100] 27 maja 1975 Podlesie
Zarzecze 159216 0937876 XVI wiek[101] 27 maja 1975 Zarzecze
Zawodzie 160107 0937882 1700[102] 15 października 1924 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Zawodzie
Zgrzebnioka, osiedle 161076 1978[103] nd. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
Zuzanny, kolonia 162438 0937669 lata 60. XIX wieku[104] 31 grudnia 1959 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Źródła: [105] [106] [107][108] [107][109][110][111][112]

Historia podziału administracyjnego Katowic[edytuj | edytuj kod]

Rozwój przestrzenny Katowic

Katowice uzyskało prawa miejskie 11 września 1865 roku. Od tego czasu, do 1922 roku obszar Katowic powiększano w latach: 1892 (tereny na północ od obecnej ul. A. Mickiewicza), 1895 (obszar pomiędzy obecnymi ulicami Mikołowską i Barbary), 1905 (pomiędzy obecną al. W. Korfantego oraz ulicami Moniuszki i Piastowską), 1907 (z terenów Dębu), 1909 (rejon Doliny Trzech Stawów i obecnego lotniska na Muchowcu) i 1912[113]. Do 1914 roku powierzchnia Katowic wzrosła do 8,87 km²[114]

Katowice w 1922 roku zostały stolicą autonomicznego województwa śląskiego. Wzrost znaczenia miasta jako ośrodka administracyjnego wymagał dalszego rozwoju przestrzennego[114]. Na mocy Ustawy Sejmu Śląskiego z 15 lipca 1924 roku włączono do miasta pięć gmin, należących do tego czasu do powiatu katowickiego: Bogucice, Brynów, Dąb (bez Józefowca, który włączono do nowo powstałej gminy Wełnowiec) i Załęże, natomiast z powiatu pszczyńskiego gminę Ligota Pszczyńska. Ustawa weszła w życie 15 października 1924 roku[115]. Po przyłączeniu nowych terenów powierzchnia miasta wzrosła do 40,23 km². 1 stycznia 1925 roku obszar Wielkich Katowic podzielono na cztery dzielnice, których granice w głównej mierze pokrywały się z dotychczasowymi granicami gmin. Administracja Katowic koncentrowała się w I dzielnicy, natomiast w dzielnicach II, III i IV dalej działały urzędy stanu cywilnego, kasy wpłat podatków, biura opieki socjalnej oraz biura ogólne[116].

Nr Nazwa Liczba ludności[117]
1927 1938
I Katowice 58 830 66 784
II Bogucice-Zawodzie 24 930 27 239
III Załęże-Dąb 29 110 31 229
IV Ligota-Brynów 6 548 9 077

W 1938 roku włączono do miasta niewielki obszar na południu miasta o powierzchni 1,79 km², sąsiadujący z Piotrowicami i Panewnikami[118]. W czasie II wojny światowej i zajęciu Katowic przez Niemcy, na mocy rozporządzenia nadprezydenta prowincji górnośląskiej z 3 lutego 1942 roku zniesiono dotychczasowe nazwy dzielnic Katowic, dzieląc miasto według położenia jego części w stosunku do stron świata. Są to[119]:

Lp. Nazwa Części wchodzące w skład dzielnicy
1 Kattowitz-Mitte centrum
2 Kattowitz-Nord Dąb
3 Kattowitz-Ost Bogucice, Zawodzie
4 Kattowitz-Süd Brynów, Karbowa, Załęska Hałda i część centrum miasta
5 Kattowitz-West Bederowiec, Obroki i Załęże
6 Katowice-Idaweiche Ligota
Podział administracyjny miasta Katowice w 1957 roku

Po II wojnie światowej powierzchnia Katowic wzrosła trzykrotnie[118]. W dniu 1 kwietnia 1951 roku zniesiono powiat katowicki[120], włączając wówczas do miasta Ochojec, Piotrowice, Panewniki i Wełnowiec, natomiast na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 listopada 1959 roku, 31 grudnia tego samego roku[121] poszerzono wschodnie granice miasta, włączając miasto Szopienice wraz z jego częściami: Dąbrówką Małą, Roździeniem, Janowem, Nikiszowcem i Giszowcem[118]. Rok później, 31 grudnia 1960 roku dokonano korekty granicy Katowic i Sosnowca[122] z uwagi na powstały w 1956 roku na tym terenie Stadion Ludowy[123]. Wcześniej, bo na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej z 5 października 1954 roku podzielono Katowice na trzy dzielnice, wytyczając jednocześnie ich granice[124][123]. Podzielono wówczas Katowice na następujące części:

Nr Nazwa Siedziba Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej
1 Bogucice-Zawodzie ul. Warszawska 20; ul. Mariacka 4/6
2 Śródmieście-Załęże ul. Armii Czerwonej 18; pl. Wolności 2
3 Ligota ul. Panewnicka 40; ul. Franciszkańska 33

Podział Katowic na dzielnice został zniesiony w 1973 roku[125].

W dniu 1 stycznia 1968 roku[126] dokonano korekty granic pomiędzy Katowicami a Chorzowem: z Katowic wyłączono część ówczesnego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, włączając do miasta całość obszaru obecnego osiedla Tysiąclecia. W dniu 27 maja 1975 roku[127] do Katowic włączono dwa miasta górnicze: Kostuchnę i Murcki, a także sołectwo Podlesie wraz z Zarzeczem[128]. Dnia 1 marca 1983 roku dokonano korekt granic Katowic i Chorzowa w rejonie ulicy Agnieszki[129], a 1 lipca 1986 roku z Katowic do Mikołowa włączono część przysiółka Kopaniny Lewe[130].

Dnia 16 września 1991 roku Rada Miejska w Katowicach uchwaliła Uchwałę nr XXVI/148/91, na mocy której podzielono Katowice na 22 pomocnicze jednostki samorządowe i 22 obszary ich działania. Załącznik do niniejszej uchwały podaje wykaz tych jednostek oraz określa ich granice[131]. Były to następujące jednostki:

Nr Nazwa Nr Nazwa
1 Śródmieście I 12 Koszutka
2 Śródmieście II 13 Bogucice
3 Zawodzie 14 Dąbrówka Mała
4 Os. Paderewskiego-Muchowiec 15 Szopienice-Burowiec
5 Brynów 16 Nikiszowiec-Janów
6 Ligota-Panewniki 17 Giszowiec
7 Załęże 18 Murcki
8 Os. Załęska Hałda 19 Ochojec-Piotrowice
9 Os. Tysiąclecia 20 Zarzecze
10 Dąb 21 Kostuchna
11 Wełnowiec-Józefowiec 22 Podlesie

Rok później, 30 grudnia 1992 roku Rada Miejska w Katowicach powołała pierwszą Samorządową Jednostkę Pomocniczą – była to jednostka nr 22 Katowice-Podlesie[132]. Statut dla Podlesia został zatwierdzony 5 lipca 1993 roku[133] i uzupełniony 7 lutego 1994 roku[134]. Do czasu uchwalenia obecnego podziału administracyjnego Katowic, powołano jeszcze następujące Samorządowe Jednostki Pomocnicze: nr 9 Katowice-Tysiąclecie (31 maja 1993 roku)[135], nr 6 Ligota-Panewniki[136] (14 marca 1994 roku), nr 21 Katowice-Kostuchna[137] (29 marca 1994 roku) oraz nr 8 Os. Załęska Hałda[138], nr 13 Bogucice[139] i nr 15 Szopienice-Burowiec (wszystkie trzy 26 sierpnia 1996 roku)[140]. Dla tych wszystkich, prócz jednostki nr 9, został osobno uchwalony statut[141][142][143][144].

Rada Miejska Katowic 29 września 1997 roku zmieniła dotychczas obowiązująca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych, uchwalając nową o numerze XLVI/449/97, która utrzymywała dotychczasową strukturę społeczno-przestrzenną miasta, wydzielającą 22 Jednostki Pomocnicze Samorządu miasta Katowice. Ówcześnie uchwalony podział pozostaje dalej w mocy[1]. Niecały rok później, 19 czerwca 1998 roku doszło do korekt granic trzech jednostek pomocniczych: Zawodzia, Szopienic-Burowca i Janowa-Nikiszowca[145]. Na podstawie nowych przepisów, dnia 28 lutego 2005 roku trzy pierwsze jednostki pomocnicze uzyskały statut. Były to: Osiedle Witosa, Podlesie i Szopienice-Burowiec, a do 27 czerwca 2019 roku dla wszystkich jednostek pomocniczych uchwalono statut[4].

W maju 2021 roku Rada Miasta Katowice rozpoczęła prace nad reformą administracyjną, w ramach której zaplanowano zmianę określenia z Rady Jednostki Pomocniczej na Radę Dzielnicy wraz z przedłużeniem kadencji Rady do pięciu lat, reorganizację wyborów do Rad Dzielnic, by odbywały się one w tym samym terminie w całych Katowicach, a także uporządkowanie kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami dzielnic, w tym pomiędzy Przewodniczącym Rady a Przewodniczącym Zarządu[146]. Dla każdej dzielnicy (jednostki pomocniczej) Katowic, podczas sesji Rady Miasta Katowice która odbyła się 27 maja 2021 roku, uchwalono projekty nowych statutów[147], zaś podczas jednej sesji Rady Miasta Katowice, która odbyła się w dniu 25 listopada 2021 roku, statuty te dla wszystkich 22 dzielnicy zostały nadane. Nowe statuty zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 3 grudnia 2021 roku. W dniu 29 grudnia 2021 roku dla wszystkich tych uchwał Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwał[5].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Część osady także na terenie Chorzowa (Park Śląski).
 2. Zasięg historycznej gminy Bogucice.
 3. Zasięg historycznej gminy Brynów.
 4. Zasięg historycznej gminy Dąb; część na terenie Chorzowa (Park Śląski).
 5. Zasięg historycznej gminy Dąbrówka Mała.
 6. Część osady także na ternie Chorzowa (dzielnica Centrum)
 7. Część także na terenie Mikołowa 1 lipca 1986 roku.
 8. Zasięg historycznej gminy Ligota.
 9. Część osady także na ternie Mysłowic (dzielnica Piasek)
 10. Zasięg historycznej gminy Załęże.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Rada Miejska Katowic, Uchwała NR XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 września 1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, Katowice, 29 września 1997 (pol.).
 2. a b c d Studium... 2012 ↓, s. 3.
 3. a b Urząd Miasta Katowice: Podział środków finansowych VIII edycji Budżetu Obywatelskiego Katowice (na rok 2022) z podziałem na jednostki pomocnicze i projekty zadań o charakterze ogólnomiejskim (wg stanu ludności Katowic na dzień 31 grudnia 2020 r.) z uwzględnieniem środków pozostałych po głosowaniu w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz wymagana minimalna liczba mieszkańców popierających projekt na etapie jego zgłoszenia (pol.). www.bo.katowice.eu. [dostęp 2021-05-15].
 4. a b Urząd Miasta Katowice: JEDNOSTKI POMOCNICZE (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2021-06-05].
 5. a b c Uchwały Rady Miasta. Uchwalone. Kadencja: 8 (2018-2023). Sesja 41 (pol.). bip.katowice.eu, 2021-11-25. [dostęp 2022-02-08].
 6. Rada Miejska Katowic, STATUT MIASTA KATOWICE, Załącznik do uchwały Nr XX/340/04 Rady Miejskiej Katowic z dnia 9 lutego 2004 r., Katowice, 9 lutego 2004 (pol.).
 7. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 1 Śródmieście (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 8. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 2 Załęska Hałda -Brynów część zachodnia (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 9. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 3 Zawodzie (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 10. Rada Dzielnicy nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 11. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 5 Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 12. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 13. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 7 Załęże (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 14. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 15. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 9 Osiedle Tysiąclecia (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 16. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 10 Dąb (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 17. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 18. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 12 Koszutka (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 19. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 13 Bogucice (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 20. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 14 Dąbrówka Mała (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 21. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 15 Szopienice-Burowiec (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2021-06-12].
 22. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 16 Janów-Nikiszowiec (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 23. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 17 Giszowiec (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 24. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 18 Murcki (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 25. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 19 Piotrowice-Ochojec (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 26. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 20 Zarzecze (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 27. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 21 Kostuchna (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 28. Urząd Miasta Katowice: Rada Dzielnicy nr 22 Podlesie (pol.). bip.katowice.eu. [dostęp 2022-02-08].
 29. Tofilska 2016 ↓, s. 145-146.
 30. Szaraniec 1996 ↓, s. 54.
 31. Szaraniec 1996 ↓, s. 55.
 32. Szaraniec 1996 ↓, s. 57.
 33. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 59.
 34. a b c d e f g h i j k Katowickie budynki (pol.). katowickiebudynki.eu. [dostęp 2021-06-05].
 35. Szaraniec 1996 ↓, s. 60.
 36. a b c d e f g h i Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 175.
 37. Szaraniec 1996 ↓, s. 69.
 38. Szaraniec 1996 ↓, s. 71.
 39. a b c Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 176.
 40. Szaraniec 1996 ↓, s. 81.
 41. Szaraniec 1996 ↓, s. 91.
 42. a b Chmielewska 2016 ↓, s. 43.
 43. Szaraniec 1996 ↓, s. 100.
 44. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 665.
 45. Frużyński, Grzegorek i Rygus 2017 ↓, s. 152.
 46. Pierwszy etap Osiedla Franciszkańskiego zakończony (pol.). investmap.pl, 2015-06-12. [dostęp 2021-06-05].
 47. Szaraniec 1996 ↓, s. 101.
 48. a b c d Chmielewska 2016 ↓, s. 49.
 49. Leśniczówka.
 50. Szaraniec 1996 ↓, s. 102.
 51. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 669.
 52. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 666.
 53. Szaraniec 1996 ↓, s. 107.
 54. Janów Wiejski.
 55. Szaraniec 1996 ↓, s. 108.
 56. Szaraniec 1996 ↓, s. 115.
 57. Chmielewska 2016 ↓, s. 47.
 58. Szaraniec 1996 ↓, s. 119.
 59. Szaraniec 1996 ↓, s. 120.
 60. Szaraniec 1996 ↓, s. 122.
 61. Szaraniec 1996 ↓, s. 126.
 62. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 132.
 63. Szaraniec 1996 ↓, s. 133.
 64. Szaraniec 1996 ↓, s. 138.
 65. a b c Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 674.
 66. a b c Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 675.
 67. Szaraniec 1996 ↓, s. 170.
 68. Szaraniec 1996 ↓, s. 153.
 69. Szaraniec 1996 ↓, s. 155.
 70. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 673.
 71. Szaraniec 1996 ↓, s. 163.
 72. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 229.
 73. Urbanity: Nowy Nikiszowiec (pol.). www.urbanity.pl. [dostęp 2021-06-05].
 74. Szaraniec 1996 ↓, s. 165.
 75. Szaraniec 1996 ↓, s. 167.
 76. Szaraniec 1996 ↓, s. 176.
 77. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012b ↓, s. 676.
 78. Szaraniec 1996 ↓, s. 180.
 79. a b Szaraniec 1996 ↓, s. 194.
 80. Szaraniec 1996 ↓, s. 209.
 81. Szaraniec 1996 ↓, s. 211.
 82. Szaraniec 1996 ↓, s. 216.
 83. Szaraniec 1996 ↓, s. 83.
 84. Jako druga nazwa osiedla A. Zgrzebnioka.
 85. Szaraniec 1996 ↓, s. 181.
 86. a b Chmielewska 2016 ↓, s. 48.
 87. Szaraniec 1996 ↓, s. 228.
 88. Szaraniec 1996 ↓, s. 230.
 89. Szaraniec 1996 ↓, s. 231.
 90. Rada Miasta Katowice, Uchwała nr XXI/438/08 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach, bip.katowice.eu, Katowice, 28 stycznia 2008 (pol.).
 91. Gierlotka 2002 ↓, s. 110.
 92. Chmielewska 2016 ↓, s. 41.
 93. Szaraniec 1996 ↓, s. 243.
 94. Szaraniec 1996 ↓, s. 250.
 95. Szaraniec 1996 ↓, s. 252.
 96. Szaraniec 1996 ↓, s. 130.
 97. Szaraniec 1996 ↓, s. 253.
 98. Szaraniec 1996 ↓, s. 256.
 99. Bulsa i Szmatloch 2019 ↓, s. 137.
 100. Szaraniec 1996 ↓, s. 271.
 101. Szaraniec 1996 ↓, s. 273.
 102. Szaraniec 1996 ↓, s. 277.
 103. Szaraniec 1996 ↓, s. 192.
 104. Szaraniec 1996 ↓, s. 285.
 105. Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) (pol.). dane.gov.pl. [dostęp 2021-06-05].
 106. Główny Urząd Statystyczny: Rejestr TERYT. Wyszukiwanie (pol.). eteryt.stat.gov.pl. [dostęp 2021-06-05].
 107. a b Chmielewska 2016 ↓, s. 52.
 108. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 136-143.
 109. Urząd Miasta Katowice: Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (pol.). emapa.katowice.eu. [dostęp 2021-06-30].
 110. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach: Mapy historyczne (pol.). www.orsip.pl. [dostęp 2021-06-05].
 111. Szaraniec 1996 ↓, s. 2.
 112. Antoni Steuer: Leksykon bogucki (pol.). mhk.katowice.pl. [dostęp 2022-04-09].
 113. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 136-137.
 114. a b Tkocz 1995 ↓, s. 56.
 115. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 140.
 116. Szaflarski 1978 ↓, s. 154-155.
 117. Szaflarski 1978 ↓, s. 211.
 118. a b c Tkocz 1995 ↓, s. 58.
 119. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 140-141.
 120. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 141.
 121. Dz.U. z 1959 r. nr 64, poz. 381
 122. Dz.U. z 1960 r. nr 60, poz. 341
 123. a b Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 142.
 124. Wojewódzka Rada Narodowa w Stalinogrodzie, UCHWAŁA Nr 10/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału miasta Stalinogrodu na dzielnice., www.sbc.org.pl, Stalinogród, 5 października 1954 (pol.).
 125. Barciak, Chojecka i Fertacz 2012a ↓, s. 143.
 126. Dz.U. z 1967 r. nr 46, poz. 229
 127. Dz.U. z 1975 r. nr 15, poz. 87
 128. Tkocz 1995 ↓, s. 59.
 129. Dz.U. z 1983 r. nr 10, poz. 52
 130. M.P. z 1986 r. nr 18, poz. 130
 131. Rada Miejska w Katowicach, UCHWAŁA Nr XXVI/148/91 RADY MIEJSKIEJ W KATOWICACH z dnia 16 września 1991 r. w sprawie: utworzenia na terenie miasta Katowice 22 pomocniczych jednostek samorządowych i podziału miasta na 22 obszary ich działania, Katowice, 16 września 1991 (pol.).
 132. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr XLVI/322/92 w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie, Katowice, 30 grudnia 1992 (pol.).
 133. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LIII/417/93 w sprawie zatwierdzania statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie., Katowice, 5 lipca 1993 (pol.).
 134. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LXII/475/94 w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia Statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie, Katowice, 7 lutego 1994 (pol.).
 135. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LII/379/93 w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 9 Katowice - Tysiąclecie, Katowice, 31 maja 1993 (pol.).
 136. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała Nr LXIII/481/94 w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 6 Katowice Ligota-Panewniki, Katowice, 14 marca 1994 (pol.).
 137. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 21 Katowice-Kostuchna, Katowice, 14 marca 1994 (pol.).
 138. Rada Miejska Katowic, Uchwała Nr XXXI/290/96 Rady Miejskiej Katowic w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 8 Os. Załęska Hałda, Katowice, 26 sierpnia 1996 (pol.).
 139. Rada Miejska Katowic, Uchwała Nr XXXI/291/96 Rady Miejskiej Katowic w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice, Katowice, 26 sierpnia 1996 (pol.).
 140. Rada Miejska Katowic, Uchwała Nr XXXI/292/96 Rady Miejskiej Katowic w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 15 Szopienice-Burowiec, Katowice, 26 sierpnia 1996 (pol.).
 141. Rada Miejska w Katowicach, Uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 21 Katowice-Kostuchna, Katowice, 29 kwietnia 1994 (pol.).
 142. Rada Miejska Katowic, Uchwała Rady Miejskiej Katowic w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice, Katowice, 28 października 1996 (pol.).
 143. Rada Miejska Katowic, Uchwała Rady Miejskiej Katowic w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 8 Os. Załęska Hałda, Katowice, 28 października 1996 (pol.).
 144. Rada Miejska Katowic, Uchwała Rady miejskiej Katowic w sprawie zatwierdzenia statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr. 15 Szopienice-Burowiec, Katowice, 30 grudnia 1996 (pol.).
 145. Rada Miejska Katowic, UCHWAŁA NR LIII/606/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/449/97 RM z 29 września 97 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowic, Katowice, 19 czerwca 1998 (pol.).
 146. Maciej Biskupski - Przewodniczący Rady Miasta Katowice: Przed... (pol.). www.facebook.com, 2021-05-20. [dostęp 2021-07-04].
 147. Urząd Miasta Katowice: Uchwały Rady Miasta. Uchwalone. Kadencja: 8 (2018-2023). Sesja 35 (pol.). bip.katowice.eu, 2021-05-27. [dostęp 2021-07-04].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]