Przejdź do zawartości

Województwo stanisławowskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
województwo stanisławowskie
województwo
1921–1939
Herb
Herb
Państwo

 Polska

Data powstania

23 grudnia 1920 / 1 września 1921[1]

Siedziba wojewody i sejmiku

Stanisławów

Wojewoda

Stanisław Jarecki

Powierzchnia

16 894[2] km²

Populacja (1931)
• liczba ludności


1 480 285[3]

• gęstość

87,6 os./km²

Tablice rejestracyjne

ST

Adres Urzędu Wojewódzkiego:
ul. Karpińskiego 7
Stanisławów
Podział administracyjny
Plan województwa stanisławowskiego
Podział administracyjny, 1938
Liczba powiatów ziemskich

12

Liczba gmin miejskich

28

Liczba gmin wiejskich

119

Położenie na mapie II Rzeczypospolitej
Położenie na mapie Polski
Gmach urzędu wojewódzkiego w Stanisławowie (ok. 1937)

Województwo stanisławowskiewojewództwo II Rzeczypospolitej utworzone 23 grudnia 1920[4] ze stolicą w Stanisławowie. Innymi głównymi miastami województwa były Kołomyja, Stryj, Knihinin (do 1925), Śniatyn, Turka (do 1931) i Horodenka[5].

Po II wojnie światowej województwo stanisławowskie znalazło się poza granicami Polski. Przy Polsce pozostały jedynie dwa bieszczadzkie skrawki dawnego powiatu turczańskiego, który do 1931 roku należał do województwa stanisławowskiego: a) zachodnie części dawnych gmin Tarnawa Niżna (z Tarnawą Niżną i Mucznem) i Sianki (z wyludnioną połową Sianek) na samym południu Polski, oraz b) północno-zachodnia część gminy Łomna (z Bystrem, Lipiem i Michniowcem) oraz niezamieszkany skrawek gminy Ławrów (stoki między Bandrowem Narodowym a Bystrem)[6].

Status prawny[edytuj | edytuj kod]

26 września 1922 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, przewidującą dla województwa stanisławowskiego pewną formę autonomii. Ustawa zakładała powołanie 60-osobowego, dwuizbowego sejmiku wojewódzkiego, składającego się z dwóch kurii narodowościowych: polskiej i ukraińskiej (oficjalnie określanej jako ruską), obu liczących po 30 członków. Każda z nich miała obradować osobno, przy czym w sprawach wspólnych, tzn. dotyczących całego województwa, wymagana była zgoda obu kurii. Do kompetencji sejmiku miały należeć sprawy dotyczące wyznań religijnych, oświecenia publicznego (z wyjątkiem szkolnictwa wyższego), dobroczynności publicznej, zdrowia, budownictwa, rolnictwa (z wyjątkiem reformy rolnej i środków służących do popierania rolnictwa), promowania przemysłu i handlu, melioracji, organizacji administracji gmin i powiatów, budżetu województwa i inne przekazane mu przez Sejm RP.

Organem wykonawczym sejmiku ustanowiono wydział wojewódzki, składający się z wojewody, zastępcy wojewody, 8 członków wybieranych po połowie przez kurie polską i ukraińską oraz 4 powoływanych przez wojewodę. Wydział wojewódzki miał dzielić się na dwie sekcje narodowościowe, obradujące w trybie przewidzianym dla sejmików. Dziennik Urzędowy województwa miał być publikowany w językach polskim i ukraińskim. Zakazano prowadzenia przez państwo kolonizacji ziemskiej na obszarze województwa, a przy mianowaniu urzędników nakazano uwzględniać, obok wymaganych kwalifikacji, także narodowość kandydatów, tak aby skład personalny urzędów wojewódzkich odpowiadał rzeczywistym potrzebom narodowościowym. Postanowienia tej ustawy nigdy nie zostały wprowadzone w życie[7][8].

Brak ukraińskiej autonomii na terenie Galicji Wschodniej był sprzeczny z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski, takimi jak uchwała Rady Ambasadorów z 15 marca 1923 r. o zatwierdzeniu wschodnich granic Polski[9].

Demografia[edytuj | edytuj kod]

Ludność województwa w roku 1921 liczyła 1 348 580[10], w roku 1931 1 480 300 mieszkańców. Dane spisu 1921 obejmują powiat turczański, wyłączony z województwa stanisławowskiego w kwietniu 1931 (przeszedł do województwa lwowskiego). Dane z 1931 już bez powiatu turczańskiego.

Ludność województwa stanisławowskiego według deklarowanej narodowości 1921[edytuj | edytuj kod]

Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 30 IX 1921[16].

Ludność województwa stanisławowskiego według deklarowanego wyznania 1921[edytuj | edytuj kod]

Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 30 IX 1921[17].

Ludność województwa stanisławowskiego w powiatach według deklarowanego języka ojczystego 1931[edytuj | edytuj kod]

Województwo stanisławowskie
Powiat Polacy[18] Ukraińcy[a][b][c][19] Żydzi[20] Niemcy[21] Ogółem
doliński 21 158 (17,87%) 83 880 (70,86%) 9 031 (7,63%) 4 013 (3,39%) 118 373
horodeński 27 751 (29,87%) 59 957 (64,54%) 5 031 (5,42%) 16 (0,02%) 92 894
kałuski 18 637 (18,23%) 77 506 (75,80%) 5 109 (5,0%) 944 (0,92%) 102 252
kołomyjski 52 006 (29,55%) 110 533 (62,8%) 11 191 (6,36%) 1 875 (1,06%) 176 000
kosowski 6 718 (7,15%) 79 838 (84,98%) 6 730 (7,16%) 25 (0,03%) 93 952
nadwórniański 16 907 (12,02%) 112 128 (79,69%) 11 020 (7,83%) 343 (0,24%) 140 702
rohatyński 36 152 (28,41%) 85 245 (66,99%) 6 111 (4,8%) 32 (0,02%) 127 252
stanisławowski 49 032 (24,72%) 120 214 (60,6%) 26 996 (13,61%) 1 706 (0,86%) 198 359
stryjski 25 186 (16,5%) 106 183 (69,57%) 15 413 (10,1%) 5 497 (3,6%) 152 631
śniatyński 17 206 (22,05%) 56 007 (71,78%) 4 341 (5,56%) 346 (0,44%) 78 025
tłumacki 44 958 (38,75%) 66 659 (57,45%) 3 677 (3,17%) 502 (0,43%) 116 028
żydaczowski 16 464 (19,64%) 61 098 (72,89%) 4 728 (5,64%) 1 438 (1,72%) 83 817
Ogółem (tys.): 332,2 (22,44%) 1 018,9 (68,83%) 109,3 (7,39%) 16,7 (1,1%) 1 480,3

Ogółem:

 • Polacy – 332,2 tys. (22,44%)
 • Ukraińcy – 1 018,9 tys. (68,83%)
 • Żydzi – 109,3 tys. (7,39%)
 • Niemcy – 16,7 tys. (1,1%)

Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9 XII 1931 roku[22]

Ludność województwa stanisławowskiego w powiatach według deklarowanego wyznania 1931[edytuj | edytuj kod]

Województwo stanisławowskie
Powiat rzymskokatolickie greckokatolickie judaizm protestantyzm Ogółem
doliński 15 630 (13,20%) 89 761 (75,83%) 10 471 (8,85%) 2 324 (1,96%) 118 373
horodeński 15 519 (16,70%) 69 728 (75,06%) 7 480 (8,05%) 35 (0,04%) 92 894
kałuski 14 418 (14,10%) 80 706 (78,93%) 6 249 (6,11%) 716 (0,7%) 102 252
kołomyjski 31 925 (18,4%) 121 240 (68,89%) 20 887 (11,87%) 1 575 (0,89%) 176 000
kosowski 4 976 (5,30%) 80 848 (86,05%) 7 826 (8,33%) 22 (0,02%) 93 952
nadwórniański 15 214 (10,81%) 113 017 (80,32%) 11 663 (8,30%) 543 (0,39%) 140 702
rohatyński 27 108 (21,30%) 90 406 (71,04%) 9 466 (7,44%) 50 (0,04%) 127 252
stanisławowski 42 519 (21,43%) 123 767 (62,4%) 29 525 (14,88%) 2 064 (1,04%) 198 359
stryjski 23 404 (15,33%) 108 052 (70,79%) 17 115 (11,21%) 3 708 (2,43%) 152 631
śniatyński 8 659 (11,1%) 61 755 (79,15%) 7 073 (9,06%) 344 (0,44%) 78 025
tłumacki 31 478 (27,13%) 76 621 (66,04%) 6 702 (5,78%) 1 022 (0,88%) 116 028
żydaczowski 15 094 (18,01%) 63 118 (75,30%) 5 289 (6,31%) 89 (0,11%) 83 817
Ogółem (tys.): 245,9 (16,61%) 1 079 (72,89%) 139,7 (9,44%) 12,4 (0,83%) 1 480,3

Ogółem:

Według Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9 XII 1931 roku[23]

Administracja państwowa II Rzeczypospolitej, wbrew oficjalnie głoszonemu stanowisku, za Polaków uważała faktycznie wyłącznie ludność rzymskokatolicką, uznając że podział wyznaniowy pokrywa się z narodowościowym[24].

Struktura demograficzna (1931)[3][edytuj | edytuj kod]

Liczba ludności (dane z 9 grudnia 1931):

  Ogółem Kobiety Mężczyźni
  osób % osób % osób %
Ogółem 1 480 285 100 765 722 51,73 714 563 48,27
Miasto 295 150 19,94 156 089 10,54 139 061 9,39
Wieś 1 185 135 80,06 609 633 41,18 575 502 38,88

Podział administracyjny[edytuj | edytuj kod]

Powierzchnia powiatów według stanu na 1939 r., w przypadku wcześniejszego zniesienia lub zmiany przynależności wojewódzkiej powiatu na ostatni rok istnienia w ramach danego województwa. Liczba ludności na podstawie spisu powszechnego z 1931 r., w przypadku powiatów zniesionych lub przeniesionych przed tą datą, dane ze spisu powszechnego z 1921 r.

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba mieszkańców Siedziba
(liczba mieszkańców)
bohorodczański (do 1932)[d] 854 70 212 Bohorodczany
(2615)
doliński 2397 118 400 Dolina
(9616)
horodeński 849 92 900 Horodenka
(12 303)
kałuski 1137 102 300 Kałusz
(12 131)
kołomyjski4 1339 176 000 Kołomyja
(33 391)
kosowski 1839 93 900 Kosów Huculski
(5653)
nadwórniański[d] 2472 140 700 Nadwórna
(8716)
peczeniżyński (do 1929)[e] 496 43 085 Peczeniżyn
(5984)
rohatyński 1147 127 300 Rohatyn
(7513)
skolski (do 1932)[f] 1268 50 310 Skole
(5989)
stanisławowski[d] 1249 198 400 Stanisławów
(60 256)
stryjski[f] 2081 152 600 Stryj
(30 682)
śniatyński 567 78 000 Śniatyn
(10 915)
tłumacki 934 116 000 Tłumacz
(6836)
turczański (do 1931)[g] 1459 76 645 Turka
(10 030)
żydaczowski 883 83 800 Żydaczów
(4534)

Wojewodowie stanisławowscy w II Rzeczypospolitej[edytuj | edytuj kod]

Wicewojewodowie

Miasta i miasteczka[edytuj | edytuj kod]

Synteza[edytuj | edytuj kod]

W latach międzywojennych istniały trzy rodzaje jednostek osadniczych o charakterze topograficznie miejskim: miasto, miasteczko i osada miejska. Na terenie woj. stanisławowskiego występowały dwie formy (miasta i miasteczka).

Określenie miasto miało w latach międzywojennych trojakie znaczenie. Mogło odnosić się wyłącznie do charakteru prawnego miejscowości (a więc typu jednostki administracyjnej), co nie znaczyło automatycznie że „miasto administracyjne” faktycznie posiadało prawa miejskie. Podstawą zaliczenia danej miejscowości do grupy miast było tzw. kryterium administracyjne, jako najwięcej odpowiadające rozwojowi stosunków i życia. Mimo że większość miast prawnych prawa miejskie posiadała, wiele z nich miało zaledwie prawa miasteczka, a niektóre miasta (np. Knihinin) były wręcz wsiami[10].

Odwrotnie wiele miasteczek – a więc faktycznie posiadających prawa miasteczka, a nawet prawa miejskie (np. Sołotwina) – były gminami wiejskimi (chodzi tu o gminy jednostkowe sprzed komasacji w gminy zbiorowe w 1934 roku)[10]. Jednostki te w ogólnych publikacjach nie są zaliczane do miast (a więc nie wpływają na liczbę miast województwa), co jednak lekceważy fakt posiadania praw miasteczka (poniższa tabela je uwzględnia z zachowaną dystynkcją).

Ponadto niektóre miejscowości posiadały w nazwie wyraz Miasto – pisany od dużej litery – mimo braku praw miejskich (np. Stratyn Miasto, Marjampol Miasto, Gwoździec Miasto). Wyraz ten stanowił integralną część nazwy miejscowości (choć nie przesądzał bynajmniej jej charakteru topograficznego) aby odróżnić ją od innej (topograficznie wiejskiej) miejscowości o identycznej nazwie w tej samej okolicy (np. Stratyn-Wieś, Marjampol-Wieś)[10].

Miasta prawne galicyjskie (województwa krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie) należały do trzech kategorii:

 • miasta o własnym statucie
 • miasta rządzące się ustawą z 13 marca 1889 roku[29]
  • miasta należące do tej kategorii posiadały wszystkie przywileje miast (prawa miejskie), z wyjątkiem miasteczka Buczacz
 • miasta rządzące się ustawą z 3 lipca 1896 roku[30]
  • miasta należące do tej największej kategorii posiadały najczęściej przywileje a) miasteczek, rzadziej b) miast a czasem wyjątkowo (7 miejscowości) niektóre były c) wsiami

13 lipca 1933 roku weszła w życie ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, stanowiąca znoszenie miast o liczbie mieszkańców niższej niż 3000 w drodze rozporządzeń Rady Ministrów, a większych miast w drodze ustawodawczej[31]. Ustawa z 3 lipca 1896 roku przestała obowiązywać w ciągu roku od wejścia w życie ustawy (czyli do lipca 1934) przez co miasta i miasteczka rządzące się ustawą z 1896 roku i liczące powyżej 3000 mieszkańców zostały automatycznie podniesione do rangi miast objętych ustawą z 1889 roku[32]. Tak więc 31 miast/miasteczek rządzących się ustawą z 1896 roku i liczących w 1933 roku mniej niż 3000 mieszkańców, a także 8 (9[33]) gmin miejskich będących wsiami (niezależnie od liczby ludności) zostałyby według nowego prawa przekształcone w gminy wiejskie. Jednakże indywidualnymi rozporządzeniami za miasta uznano 20 mniejszych miast[34] oraz wszystkie wsie[33] stanowiące gminy miejskie[35]. Równocześnie do rzędu miast podniesiono także trzy dotychczasowe gminy wiejskie[36]. Na mocy ustawy z 1933 łącznie 12 miejscowości (w tym jedna wieś) utraciło status gmin miejskich[37].

W poniższej sortowalnej tabeli umieszczono wszystkie miasta i miasteczka województwa stanisławowskiego obu typów z podziałem na charakter prawny (rodzaj jednostki administracyjnej) i przywileje (prawa miejskie/miasteczka).

Wykaz[edytuj | edytuj kod]

Stan ludności: na 30 września 1921 roku (niezależnie od statusu jednostki w 1921 roku)
Główne źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej – Tom XIV – Województwo Stanisławowskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924
Źródła uzupełniające: Dzienniki Ustaw, przedstawione w przypisach

Herb Miejscowość Charakter prawny Przywileje Powiat Liczba mieszk.
Bohorodczany Miasto Miasteczko[38] bohorodczański[39] 2615
Bolechów Miasto Miasto doliński 3150
Bołszowce Miasto Miasteczko[38] rohatyński 2186
Bukaczowce Gmina wiejska Miasteczko rohatyński 2251
Bursztyn Miasto Miasteczko[38] rohatyński 3581
Chocimierz Gmina wiejska Miasteczko tłumacki 2419
Czernelica Gmina wiejska Miasteczko horodeński 3203
Delatyn Miasto Miasteczko[38] nadwórniański 5973
Dolina Miasto Miasto doliński 8766
Firlejów[40] Gmina wiejska Miasteczko rohatyński 1210
Gwoździec[41] Gmina wiejska Miasteczko kołomyjski 1992
Halicz Miasto Miasto stanisławowski 3442
Horodenka Miasto Miasteczko[38] horodeński 9907
Jabłonów Gmina wiejska Miasteczko peczeniżyński[42] 1789
Jezupol Gmina wiejska Miasteczko stanisławowski 3014
Kałusz Miasto Miasteczko[38] kałuski 6619
Kamionka Wielka Gmina wiejska Miasteczko[43] kołomyjski 3195
Knihinin[44][45] Miasto Wieś[46] stanisławowski 16554
Knihynicze Gmina wiejska Miasteczko rohatyński 1491
Kołomyja Miasto Miasto kołomyjski 41097
Konkolniki Gmina wiejska Miasteczko rohatyński 644
Kosów Miasto Miasteczko[38] kosowski 4234
Kułaczkowce Gmina wiejska Miasteczko kołomyjski 2644
Kuty Miasto Miasto kosowski 5504
Łysiec Gmina wiejska Miasteczko bohorodczański[39] 1533
Marjampol[47] Gmina wiejska Miasteczko stanisławowski 940
Mikołajów nad Dniestrem Miasto Miasteczko[38] żydaczowski 3156
Nadwórna Miasto Miasteczko[38] nadwórniański 6062
Niżniów Gmina wiejska Miasteczko tłumacki 4654
Obertyn Gmina wiejska Miasteczko horodeński 4671
Otynia[48] Gmina wiejska[49] Miasteczko[49] tłumacki 4455
Peczeniżyn Miasto Miasteczko[38] peczeniżyński[42] 5984
Pistyń Gmina wiejska Miasteczko kosowski 3306
Podgrodzie Gmina wiejska Miasteczko rohatyński 855
Podkamień Gmina wiejska Miasteczko rohatyński 1440
Rohatyn Miasto Miasto rohatyński 5736
Rozdół Miasto Miasteczko[38] żydaczowski 3802
Rożniatów Miasto Miasteczko[38] doliński 3266
Skole Miasto Miasteczko[38] skolski[50] 5989
Sokołów[51] Gmina wiejska Miasteczko stryjski 698
Sołotwina Gmina wiejska Miasto[52][53] bohorodczański[54] 2136
Stanisławów Miasto Miasto stanisławowski 28204
Stratyn[55] Gmina wiejska Miasteczko rohatyński 373
Stryj Miasto Miasto stryjski 27358
Śniatyn Miasto Miasto śniatyński 10597
Tłumacz Miasto Miasteczko[38] tłumacki 5788
Turka[56] Miasto Miasteczko[38] turczański[56] 10030
Tyśmienica Miasto Miasto tłumacki 7027
Wojniłów Gmina wiejska Miasteczko kałuski 3166
Zabłotów Miasto Miasteczko[38] śniatyński 3583
Żórawno[57] Miasto Miasteczko[38] żydaczowski 1926
Żydaczów Miasto Miasto żydaczowski 3823

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. „Metoda, użyta przy badaniu stosunków językowych wśród mniejszości słowiańskich w Małopolsce Wschodniej, była zupełnie inną, inną też będzie dokładność wyników językowych w tej dzielnicy, oczywiście, jeżeli chodzi o ustalenie podziału tych mniejszości na poszczególne grupy, nie zaś o odgraniczenie ich od ludności polskiej. Tutaj, z powodu protestów ludności staroruskiej, odżegnywującej się od nazwy języka „ukraińskiego”, której narzucenie, jako jedynie obowiązującej, mogłoby wpłynąć ujemnie na przebieg akcji spisowej, a więc wyłącznie ze względów technicznych, nie zaś zasadniczych, wprowadzono równolegle oba określenia: „język ukraiński” i „język ruski”, dając jednocześnie obu odłamom ludności możność określenia języka ojczystego nazwą dowolnie wybraną. Uzyskane w obu rubrykach liczby nie zostaną jednak ogłoszone oddzielnie, lecz będą złączone w jedną wspólną pozycję spisową języka ojczystego ukraińskiego (ruskiego), tak jak to zostało dokonane w dopiero co przytoczonem oszacowaniu. Stanie się to dlatego, „że oba wyrazy zostały użyte na oznaczenie jednej i tej samej grupy etnicznej i że za zasadnicze określenie języka tej grupy jest uważane określenie – „ukraiński (patrz wywiad z p. Dr. Buławskim – „Sprawy Narodowościowe” nr 1/1932, s. 6). W ten sposób nastawienie ideologiczne spisu 1931 r. w stosunku do mniejszości słowiańskich w Małopolsce, pomimo uzasadnionej względami natury technicznej różnicy terminologji, zasadniczo nie różni się od nastawienia spisu 1921 oraz wszystkich przedwojennych spisów austrjackich, które, tak jak i spis 1931 r., wychodziły z założenia nierozróżniania podziału tych mniejszości, a mianowicie: podziału językowego w spisach austrjackich, narodowościowego zaś w spisie 1921 r. (…) Zresztą stwierdzenie istnienia w Małopolsce nieistniejącej ani na Ziemiach Wschodnich ani nigdzie poza granicami Rzeczypospolitej odrębnej narodowości lub języka „ruskiego”, czwartego z kolei w Słowiańszczyźnie Wschodniej obok białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego, nie mogłoby być obecnie naukowo uzasadnione.” Alfons Krysiński, Ludność polska i mniejszości w świetle spisów 1921 i 1931, Warszawa 1933, Instytut Badań Spraw Narodowościowych, Biblioteka Spraw Narodowościowych nr 11, s. 44–46.
 2. „Naród nie jest społecznością homogeniczną, stąd też w przypadku ukraińskiego etnosu zamieszkującego terytorium II Rzeczypospolitej możemy wyróżnić następujące grupy prezentujące różny stopień świadomości i samoidentyfikacji: 1. Ukraińcy świadomi swej odrębności narodowej, kultywujący swą odrębność i manifestujący ją na zewnątrz; 2. Ukraińcy o ugruntowanej świadomości narodowej, ograniczający ją jednak do sfery rodzinnej i konfesyjnej; 3. Ukraińcy o niewykształconej świadomości narodowej, zachowujący poczucie odrębności na poziomie etnicznym oraz utrzymujący więź ze swym wyznaniem, słabo znający język literacki, ale modlący się po rusku (Rusini)”'; Robert Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939, Lublin 2003, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ISBN 83-917615-4-1, s. 45.
 3. „Liczebność Rusinów, których – poza przywódcami, określającymi się coraz wyraźniej jako Rosjanie, czego dowodzili przez przyjmowanie języka rosyjskiego- uznać należy za zbiorowość etniczną, była znikoma. Na podstawie statystyk wyborczych oraz liczby członków instytucji i stowarzyszeń kulturalnych (Towarzystwo im. Michaiła Kaczkowskiego) oraz gospodarczych (Rewizyjny Związek Ruskich Spółdzielni, Ruskij Rolniczyj Sojuz) pozostających pod wpływami „staroruskimi” można ją szacować na 4 do 8% ogółu populacji ukraińskiej.” Grzegorz Hryciuk Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, Wyd. Adam Marszałek, ISBN 83-7441-121-X, s. 104. „A. Krysiński szacował rzeczywistą liczebność grupy uważającej się za „Rusinów” na 250 tys.” Andrzej Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław 1979, Wyd. Zakład Narodowy im Ossolińskich, ISBN 83-04-00017-2, s 9. przypis 14.
 4. a b c 1 kwietnia 1932 r. zniesiono powiat bohorodczański a jego obszar włączono do powiatów nadwórniańskiego i stanisławowskiego (Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 37).
 5. 1 kwietnia 1929 r. zniesiono powiat peczeniżyński a jego obszar włączono do powiatu kołomyjskiego (Dz.U. z 1929 r. nr 20, poz. 190).
 6. a b 1 kwietnia 1932 r. zniesiono powiat skolski a jego obszar włączono do powiatu stryjskiego (Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 37).
 7. 17 kwietnia 1931 roku z woj. stanisławowskiego wyłączono powiat turczański i włączono do woj. lwowskiego (Dz.U. z 1931 r. nr 34, poz. 238).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1921 r. nr 46, poz. 282.
 2. Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Polska Akademia Nauk – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2005, s. 32, seria: Monografie. ISBN 83-87954-66-7. ISSN 1643-2312.
 3. a b Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1938, s. 1.
 4. Dz.U. z 1920 r. nr 117, poz. 768 – Ustawa z dnia 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze b. Królestwa Galicji i Lodomerji z W. Ks. Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spisza i Orawy.
 5. Eugenjusz Romer, Powszechny atlas geograficzny, Lwów-Warszawa 1928, mapa 47.
 6. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej - podział na gminy według stanu z dnia 1.IV 1933 roku, Książnica-Atlas, Lwów 1933
 7. Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a w szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Dz.U. 1922 nr 90 poz. 829
 8. Ludwik Mroczka: Spór o Galicję Wschodnią 1914-1923. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998. ISBN 83-87513-27-X.
 9. „Wobec tego iż uznane zostało przez Polskę, że co się tyczy wschodniej części Galicji, warunki etnograficzne czynią koniecznym ustrój autonomiczny” – oficjalny tekst polski decyzji Konferencji Ambasadorów zamieszczony w Dzienniku Ustaw RP z dn. 20 kwietnia 1923 r. Dz.U. z 1923 r. nr 49, poz. 333), Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912-1924 pod redakcją Kazimierza W. Kumanieckiego, Warszawa-Kraków 1924, s. 676 („Considerant qu’il est reconnu par la Pologne, qu’en ce qui concerne la partie orientale de la Galicie, les conditions ethnographiques necessitent un regime d’autonomie” – tekst francuski).
 10. a b c d Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej – Tom XIV – Województwo Stanisławowskie, Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924.
 11. Respondenci podający „narodowość rusińską” jako własną. Narodowości ukraińskiej spis nie przewidywał.
 12. Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, Wyd. Adam Marszałek, ISBN 83-7441-121-X, s. 61, por. Karol Grünberg, Bolesław Sprengel, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku, Warszawa 2005, ISBN 83-05-13372-9, s. 319.
 13. Respondenci podający narodowość polską jako własną.
 14. Respondenci podający „narodowość żydowską” jako własną.
 15. Respondenci podający narodowość niemiecką jako własną.
 16. Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dnia 30 września 1921, zeszyt Województwo stanisławowskie (tabela wojewódzka, s. VIII), Warszawa 1924, wyd. Główny Urząd Statystyczny.
 17. Źródło: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dnia 30 września 1921, zeszytWojewództwo stanisławowskie (tabela wojewódzka, s. VIII), Warszawa 1924, wyd. Główny Urząd Statystyczny.
 18. Respondenci podający język polski jako ojczysty.
 19. Respondenci podający język ukraiński i „język ruski” jako ojczysty.
 20. Respondenci podający jidysz i język hebrajski jako ojczysty.
 21. Respondenci podający język niemiecki jako ojczysty.
 22. Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, Wyd. Adam Marszałek, ISBN 83-7441-121-X, s. 78, Robert Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–1939, Lublin 2003, wyd. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, ISBN 83-917615-4-1, s. 47.
 23. Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 2005, s. 78, ISBN 83-7441-121-X, OCLC 830722458.
 24. „Wbrew zresztą oficjalnie głoszonemu stanowisku w dokumentach administracji państwowej i władz szkolnych za Polaków uznawano wyłącznie ludność rzymskokatolicką. W poufnym piśmie wojewody tarnopolskiego do MWRiOP z 20 maja 1936 stwierdzano explicite, że „przynależność obrządkowa pokrywa się w stu procentach na terenie tut[ejszym] a szerzej biorąc na terenie Województw południowych z zagadnieniem narodowościowym”, w niewiele wcześniejszym sprawozdaniu skierowanym przez Urząd Wojewódzki lwowski do MSW konstatowano z nie mniejszym przekonaniem, że „przynależność do wyznania rzym[sko]-kat[olickiego] względnie gr[ecko]-kat[olickiego] jest równoznaczna z przyznawaniem się do narodowości polskiej lub ruskiej”. Administracja państwowa uznawała więc bez zastrzeżeń, jak sformułował to w 1939 wicewojewoda tarnopolski B. Rogowski, iż „na terenie województw południowych religia rzym[sko]katolicka jest synonimem polskości, należenie do rzym[sko]kat[olickiego] kościoła oznacza to samo, co być Polakiem”. Grzegorz Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 83-7441-121-X; s. 75.
 25. Pożegnanie wicewojewody Kaczmarczyka. „Gazeta Lwowska”, s. 3, nr 44 z 25 lutego 1937. 
 26. Nowy wicewojewoda stanisławowski objął urzędowanie. „Gazeta Lwowska”, s. 2, nr 37 z 17 lutego 1937. 
 27. Statut z dnia 14 października 1870 roku – Dz. Ust. Kraj. L. 79.
 28. Statut z dnia 6 października 1901 roku – Dz. Ust. Kraj. L. 108.
 29. Dz. Ust. Kraj. L. 24.
 30. Dz. Ust. Kraj. L. 51.
 31. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1933 r. nr 35, poz. 294, Art. 33).
 32. Adam Janusz Mielcarek: Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.
 33. a b W Dz.U. z 1933 r. nr 81, poz. 596 Jaworzno traktowane jest jako wieś (gmina), natomiast Skorowidz Miejscowości woj. krakowskiego z 1921 traktuje je jako miasteczko podlegające ustawie z 1896 roku, a serwis internetowy Miasta Jaworzno wspomina o statusie miasta obowiązującym od 21 września 1901 (s. 9).
 34. W tarnopolskim: Husiatyn (Dz.U. z 1934 r. nr 25, poz. 187), we lwowskim: Baranów, Cieszanów, Dukla, Głogów, Janów, Jaryszczów Nowy, Kańczuga, Krakowiec, Radymno, Szczerzec (Dz.U. z 1934 r. nr 28, poz. 232) i Sieniawa (Dz.U. z 1934 r. nr 45, poz. 395) oraz w krakowskim: Kalwaria, Limanowa, Muszyna, Radomyśl Wielki, Sędziszów, Tuchów, Wilamowice i Zator (Dz.U. z 1934 r. nr 28, poz. 233). Wyjątkowo tylko miasteczko Żabno (liczące ok. 2500 mieszkańców w 1933) nie wymagało osobnego rozporządzenia.
 35. We lwowskim: Borysław (Dz.U. z 1933 r. nr 62, poz. 467) i Winniki (Dz.U. z 1933 r. nr 81, poz. 595) oraz w krakowskim: Jaworzno, Krynica, Krzeszowice, Szczakowa i Zakopane (Dz.U. z 1933 r. nr 81, poz. 596).
 36. W tarnopolskim: Chorostków (Dz.U. z 1934 r. nr 14, poz. 116), Mielnica i Tłuste (Dz.U. z 1934 r. nr 25, poz. 186).
 37. W tarnopolskim: Jagielnica i Jazłowiec, we lwowskim: Niżankowice, Stara Sól i Ulanów oraz w krakowskim: Brzostek, Ciężkowice, Czarny Dunajec (miasto), Lanckorona, Uście Solne, Wiśnicz Nowy i Wojnicz.
 38. a b c d e f g h i j k l m n o p q W 1934 roku prawa miejskie na mocy Ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1933 r. nr 35, poz. 294) w drodze rozporządzenia (automatycznie).
 39. a b Od 1 kwietnia 1932 w powiecie stanisławowskim (po zniesieniu powiatu bohorodczańskiego) – Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 37.
 40. Obecnie pod nazwą Lipówka.
 41. Oficjalnie Gwoździec Miasto (mimo nieposiadania praw miejskich), aby odróżnić je od miejscowości (i gmin) Gwoździec Mały i Gwoździec Stary.
 42. a b Od 1 kwietnia 1929 w powiecie kołomyjskim (po zniesieniu powiatu peczeniżyńskiego) – Dz.U. z 1929 r. nr 20, poz. 190.
 43. Miasteczko Kamionka Wielka błędnie nie wytyczone jako takie w spisie; błąd ten sprostowany jest w erracie skorowidzu.
 44. Oficjalnie Knihinin Wieś.
 45. 1 stycznia 1925 gmina miejska Knihinin Wieś została włączona do StanisławowaDz.U. z 1924 r. nr 102, poz. 937.
 46. Mimo posiadania charakteru prawnego gminy miejskiej, Knihininnie mając praw miejskich było formalnie wsią.
 47. Oficjalnie Marjampol Miasto (mimo nieposiadania praw miejskich), aby odróżnić je od miejscowości (i gminy) Marjampol Wieś.
 48. Początkowo Ottynia, przejściowo Otynja.
 49. a b Do 31 marca 1928 gmina wiejska z prawami miasteczka; zmiana charakteru gminy z wiejskiej na miejską od 1 kwietnia 1928 – Dz.U. z 1928 r. nr 17, poz. 138.
 50. Od 1 kwietnia 1932 w powiecie stryjskim (po zniesieniu powiatu skolskiego) – Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 37.
 51. Obecnie Podorożne.
 52. Sołotwina błędnie podana w spisie jako miasteczko, powinno być miasto (mimo nieposiadania statusu miasta); błąd ten sprostowany jest w erracie skorowidzu.
 53. W 1934 roku zniesienie praw miejskich na mocy Ustawy o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1933 r. nr 35, poz. 294) w drodze rozporządzenia (automatycznie).
 54. Od 1 kwietnia 1932 w powiecie nadwórniańskim (po zniesieniu powiatu bohorodczańskiego) – Dz.U. z 1932 r. nr 6, poz. 37.
 55. Oficjalnie Stratyn Miasto (mimo nieposiadania praw miejskich), aby odróżnić je od miejscowości (i gminy) Stratyn Wieś.
 56. a b 17 kwietnia 1931 Turkę wraz z całym powiat turczańskim przyłączono do województwa lwowskiegoDz.U. z 1931 r. nr 34, poz. 238.
 57. Lub Żurawno.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]