Ukraina w organizacjach międzynarodowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ukraina
Godło Ukrainy
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Ukrainy

Lista organizacji międzynarodowych, których członkiem lub obserwatorem jest Ukraina.

Nazwa organizacji Data wstąpienia Status Źródła
Organizacja Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 [1] [2]
Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych 28 marca 1947 [3]
Wspólnota Niepodległych Państw 8 grudnia 1991 [2] [4]
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 13 kwietnia 1992 [5]
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 3 września 1992 [6]
Grupa
Banku
Światowego
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 3 września 1992 [7]
Międzynarodowa Korporacja Finansowa 1993 [8]
Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji 1994
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych 7 lipca 2000 [9]
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju 27 maja 2004 [10]
Partnerstwo dla Pokoju 8 lutego 1994 [11]
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1 stycznia 1995[3] [12]
Rada Europy 9 listopada 1995 [13]
Inicjatywa Środkowoeuropejska 31 maja 1996 [14]
Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego 29 maja 1997[4] [15]
GUAM – Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju 10 października 1997 [16]
Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju 1998 [17]
Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego 1 maja 1999 [18]
Grupa Zadaniowo-Kooperacyjna Morza Czarnego 2 kwietnia 2001 [19]
Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza maj 2002 obserwator [20]
Wspólna Przestrzeń Gospodarcza (układ) 19 września 2003 [21]
Inicjatywa Baku 13 listopada 2004 [22]
Wspólnota Demokratycznego Wyboru 2 grudnia 2005 [23]
Forum Morza Czarnego na rzecz Partnerstwa i Dialogu 5 czerwca 2006 [24]
Międzynarodowa Organizacja Frankofonii 29 września 2006 obserwator [25]
Europejska Wspólnota Energetyczna 17 listopada 2006 obserwator[5] [26]
Światowa Organizacja Handlu 16 maja 2008 [27]
Organizacja Współpracy Środkowoazjatyckiej obserwator [28]
Pakt Stabilności dla Europy Południowo-Wschodniej[6] obserwator [29]
Południowoeuropejska Inicjatywa Współpracy obserwator [30]
Rada Państw Morza Bałtyckiego obserwator [31]
Ruch Państw Niezaangażowanych obserwator [32]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ukraińska i Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka były członkami założycielami ONZ wraz ze Związkiem Radzieckim jako całością.
  2. Ukraina jest członkiem-założycielem WNP, ale nie ratyfikowała Statutu organizacji i w związku z tym nie jest pełnym członkiem.
  3. Poprzedniczką OBWE była Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, do której Ukraina przystąpiła 30 stycznia 1992.
  4. Poprzedniczką RPEA była Rada Paktu Północnoatlantyckego, do której Ukraina przystąpiła 10 marca 1992.
  5. 24 września 2010 podpisano protokół o akcesję, który obecnie czeka na ratyfikację.[1].
  6. 27 lutego 2008 Pakt Stabilności został zamieniony przez Radę Współpracy Regionalnej. Ukraina nie została członkiem ani obserwatorem w Radzie.