Święta państwowe w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pojęcie święta państwowego nie zostało w Polsce prawnie uregulowane w żadnym akcie normatywnym, podobnie jak nie określono sposobu ich obchodzenia, co Najwyższa Izba Kontroli w 2005 roku uznała za „legislacyjny błąd”[1]. Jedynie ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych nakłada w art. 7 obowiązek podnoszenia w czasie świąt państwowych flagi państwowej na budynkach organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych[2].

Niniejszy artykuł prezentuje historię i wykaz świąt formalnie ustanowionych przez władze polskie w drodze aktów normatywnych jako święto państwowe lub narodowe (w przeszłości pojęć tych używano zamiennie) oraz zawiera wyliczenie innych dni świątecznych, ustanowionych ustawami lub uchwałami sejmowymi niebędących jednak świętami państwowymi czy narodowymi (pomimo występującego wyrazu „narodowy” w nazwie niektórych świąt).

Historia[edytuj | edytuj kod]

W 1919 ustanowiono dzień otwarcia Sejmu Ustawodawczego, 10 lutego, świętem narodowym[3]. Miało to jednak charakter okazjonalny, jednorazowy. W tym samym roku ustanowiono Święto Narodowe Trzeciego Maja[4], które miało charakter dnia wolnego od pracy. W 1937 roku ustanowiono Święto Niepodległości, obchodzone 11 listopada[5].

Władze komunistyczne ustaliły własny katalog świąt państwowych. Już w 1945 roku ustanowiono Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, obchodzone 9 maja na cześć zakończenia II wojny światowej[6], oraz Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone w dniu 22 lipca na pamiątkę ogłoszenia Manifestu PKWN[7], jednocześnie uchylając ustawę z 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto 3 Maja nie zostało formalnie zniesione, lecz władze komunistyczne zakazywały jego obchodzenia. W 1950 roku ustanowiono ponadto święto państwowe w dniu 1 maja[8] (nieformalnie nazywane Świętem Pracy).

W związku z przemianami ustrojowymi, w 1989 roku przywrócono święto „11 Listopada”[9] oraz zniesiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski[10]. W 1990 roku przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Maja[11]. Kolejne święto ustanowiono dopiero po kilkunastu latach – w 2005 roku uchwalono ustawę ustanawiającą Dzień Solidarności i Wolności[12], a w 2009 roku – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego[13]. Listę świąt państwowych zamyka Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony w 2011 roku[14].

Aktualny wykaz świąt państwowych i narodowych[edytuj | edytuj kod]

Święta państwowe i narodowe wolne od pracy[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Dni wolne od pracy w Polsce.

Od świąt państwowych (narodowych) należy odróżnić pojęcie dni wolnych od pracy. Święto państwowe (narodowe) nie musi być dniem wolnym od pracy i odwrotnie, nie każdy dzień określany jako wolny od pracy jest jednocześnie określany jako święto państwowe (narodowe).

Katalog dni wolnych od pracy określa odrębna ustawa o dniach wolnych od pracy[16]. Obecnie zgodnie z nią, dniami wolnymi od pracy są tylko 3 święta państwowe (narodowe): 1 maja (święto bezimienne), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja) oraz 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).

Inne dni świąteczne[edytuj | edytuj kod]

Sejm ustanowił wiele innych świąt, nie określając ich jako święta państwowe. W większości są one świętami określonych grup zawodowych.

Święta ustanowione w drodze ustaw, bez określania ich jako państwowe lub narodowe
Święta ustanowione uchwałą Sejmu (aktem niemającym charakteru powszechnie obowiązującego)


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej – Departament Strategii Kontroli Najwyższej Izby Kontroli, nr ewid. 76/2005/D/04/505/WSK, Warszawa, kwiecień 2005.
 2. Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000
 3. Dekret o święcie narodowym z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego, Dz.Pr.P.P. 1919 nr 16 poz. 218.
 4. 4,0 4,1 Ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. o święcie narodowem trzeciego maja, Dz.Pr.P.P. 1919 nr 38 poz. 281.
 5. 5,0 5,1 Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 255
 6. Dz. U. z 1945 r. Nr 21, poz. 116
 7. Dz. U. z 1945 r. Nr 32, poz. 194
 8. 8,0 8,1 Dz. U. z 1950 r. Nr 19, poz. 157
 9. 9,0 9,1 Dz. U. z 1989 r. Nr 6, poz. 34
 10. Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 159
 11. 11,0 11,1 Dz. U. z 1990 r. Nr 28, poz. 160
 12. 12,0 12,1 Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295
 13. 13,0 13,1 Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1588
 14. 14,0 14,1 Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160
 15. Dz. U. z 2015 r. poz. 622
 16. 16,0 16,1 Dz. U. z 2015 r. poz. 90
 17. Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 (art. 1).
 18. Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 (art. 15).
 19. Dz. U. z 2003 r. Nr 59, poz. 517
 20. Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 467
 21. Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 331
 22. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 (art. 30a).
 23. Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 – Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jednolity: art. 7b); w pierwotnej ustawie nie ma zapisu o święcie, a art. 7b. został dodany ustawą z dnia 21 lipca 1995 r. Dz. U. z 1995 r. Nr 104, poz. 515
 24. Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203
 25. Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298 (art. 4).
 26. Dz. U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 (art. 15).
 27. Jednolity tekst ustawy o Policji Dz. U. z 2015 r. poz. 355 (rozdz. 2 Organizacja Policji, art. 13b. – Święto Policji).
 28. Dz. U. z 1995 r. Nr 104, poz. 515
 29. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 (art. 6a).
 30. Dz. U. z 1992 r. Nr 60, poz. 303
 31. Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 (art. 12b).
 32. Dz. U. z 1997 r. Nr 68, poz. 436
 33. Dz. U. z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 – ustawy: z 1999 (rozdz. 1, art. 6) i 2009 roku (rozdz. 1, art. 14) o Służbie Celnej.
 34. Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 Art. 9
 35. Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19, z poźn. zm..
 36. Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114
 37. Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1296
 38. Dz. U. z 1990 r. Nr 87, poz. 506 (art. 121.4).
 39. M.P. z 2007 r. Nr 19, poz. 225
 40. M.P. z 2004 r. Nr 37, poz. 648
 41. M.P. z 2007 r. Nr 87, poz. 944
 42. M.P. z 2012 r. Nr 0, poz. 951
 43. M.P. z 2003 r. Nr 37, poz. 513
 44. M.P. z 2000 r. Nr 19, poz. 404
 45. M.P. z 2006 r. Nr 36, poz. 389
 46. M.P. z 2006 r. Nr 36, poz. 390
 47. M.P. z 2013 r. Nr 0, poz. 490
 48. M.P. z 2006 r. Nr 40, poz. 435
 49. M.P. z 2006 r. Nr 43, poz. 455
 50. M.P. z 2011 r. Nr 70, poz. 690
 51. M.P. z 1998 r. Nr 30, poz. 414
 52. M.P. z 2006 r. Nr 80, poz. 794
 53. M.P. z 2002 r. Nr 59, poz. 799